JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 90,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
เวลาทำการ >> จันทร์-ศุกร์ 8:30-18:00 น. >> โทร. : 02-353-6999 | แฟกซ์ : 02-353-6988
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
หน้า (ประมาณการพิมพ์) | estimated printed page(s)
0.00
กรุณาเลือกแฟ้มที่ต้องการเก็บประวัติบันทึกข้อความสั้น ๆ เกี่ยวกับประวัตินี้
( ไม่เกิน 200 ตัวอักษร )ข้อความที่ปิดไว้ สามารถอ่านได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
หรือ Click ที่นี่ เพื่อสมัครสมาชิก
หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 02-353-6999
  รหัส : 6684848  แก้ไขประวัติล่าสุด : 14 สิงหาคม 2562  


88%
ชื่อ     นามสกุล
ที่อยู่
จันทบุรี 22000
Mobile
วันเกิด 30 สิงหาคม 2538 ( อายุ 23 ปี )
ประวัติการศึกษา

ประวัติการฝึกอบรม/ประกาศนียบัตร
พ.ศ. - อายุ (ปี)
ประวัติการทำงาน/ฝึกงาน
ปีที่จบ 2556
จาก วิทยาลัยเทคนิค จันทบุรี
ระดับ ปวช.
สาขา ไฟฟ้ากำลัง
เกรดเฉลี่ย 2.64
ปีที่จบ 2558
จาก วิทยาลัยเทคนิค จันทบุรี
ระดับ ปวส.
สาขา ไฟฟ้ากำลัง
เกรดเฉลี่ย 2.85
มิ.ย. 60 - ส.ค. 60
สถาบัน แอมคอร์ เฟล็กซิเบิ้ล ระยอง จำกัด
หลักสูตร safety
ปีที่จบ 2561
จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จ...
ระดับ ปริญญาตรี
สาขา เทคโนโลยีไฟฟ้า
เกรดเฉลี่ย 3.16
ก.ค. 62 - ก.ค. 62
สถาบัน รพ.ราชวิถี
หลักสูตร การใช้งานและซ่อมบำรุงเครื่องมือแพทย์
ประกาศนียบัตร/วุฒิบัตร การใช้งานและซ่อมบำรุงเครื่องมือแพทย์
2553 - 15
2554 - 16
2555 - 17
2556 - 18
2557 - 19
2558 - 20
2559 - 21
2560 - 22
2561 - 23
2562 - 24
2563 - 25
พ.ย. 55 - ม.ค. 56
XXXXXXX
ตำแหน่ง ฝึกงาน
ก.พ. 58 - เม.ย. 58
XXXXXXX
เงินเดือน 9,000
ตำแหน่ง ฝึกงาน
มิ.ย. 60 - ส.ค. 60
XXXXXXX
เงินเดือน 8,000
ตำแหน่ง ฝึกงาน
 
ข้อความที่ปิดไว้ สามารถอ่านได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
หรือ Click ที่นี่ เพื่อสมัครสมาชิก
หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 02-353-6999
  รหัส : 6684848  แก้ไขประวัติล่าสุด : 14 สิงหาคม 2562  
ชื่อ   นามสกุล
88%
ที่อยู่
จันทบุรี 22000
Mobile
รายละเอียดส่วนตัว
เพศ ชาย วันเกิด 30 สิงหาคม 2538 อายุ 23 ปี
ส่วนสูง 179 ซม. น้ำหนัก 64 กก.
สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ
สถานภาพสมรส โสด สถานภาพทางทหาร ได้รับการยกเว้น / จบหลักสูตรรักษาดินแดน (รด.)
ลักษณะงานที่ต้องการ
* ไม่สนใจงานขายประกัน
ตำแหน่งงานที่ต้องการสมัคร 1. เทคนิคการไฟฟ้า
2. ซ่อมบำรุงไฟฟ้า
3. เขียนแบบไฟฟ้า
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000
สถานที่ที่ต้องการทำงาน ในจันทบุรีหรือภาคตะวันออก
ประเภทงานที่ต้องการ ประจำ 
วันที่สามารถเริ่มงานได้ 7 วัน
ประวัติการศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จันทบุรี
2561
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี สาขา เทคโนโลยีไฟฟ้า
คณะ เทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร วุฒิ อุสาหกรรมบัญฑิต
เกรดเฉลี่ย 3.16
วิทยาลัยเทคนิค จันทบุรี
2558
ระดับการศึกษา ปวส. สาขา ไฟฟ้ากำลัง
เกรดเฉลี่ย 2.85
วิทยาลัยเทคนิค จันทบุรี
2556
ระดับการศึกษา ปวช. สาขา ไฟฟ้ากำลัง
เกรดเฉลี่ย 2.64
ประวัติการทำงาน/ฝึกงาน
ชื่อบริษัท :
มิถุนายน 2560  -  สิงหาคม 2560   
ที่อยู่-ติดต่อ :
ตำแหน่ง ฝึกงาน เงินเดือน 8,000
ระดับ เจ้าหน้าที่
หน้าที่รับผิดชอบ
ตรวจเช็กเครื่องผลิตและแก้ไขเครื่องที่มีปัญหา
ชื่อบริษัท :
กุมภาพันธ์ 2558  -  เมษายน 2558   
ที่อยู่-ติดต่อ :
ตำแหน่ง ฝึกงาน เงินเดือน 9,000
ระดับ เจ้าหน้าที่
หน้าที่รับผิดชอบ
ประกอบชิ้นส่วนแอร์
ชื่อบริษัท :
พฤศจิกายน 2555  -  มกราคม 2556   
ที่อยู่-ติดต่อ :
ตำแหน่ง ฝึกงาน เงินเดือน -
ระดับ เจ้าหน้าที่
หน้าที่รับผิดชอบ
ซ่อมบำรุงเครื่องใช้ไฟฟ้า
ประวัติการฝึกอบรม/ประกาศนียบัตร
รพ.ราชวิถี
กรกฎาคม 2562  -  กรกฎาคม 2562   
หลักสูตร การใช้งานและซ่อมบำรุงเครื่องมือแพทย์
ประกาศนียบัตร/วุฒิบัตร การใช้งานและซ่อมบำรุงเครื่องมือแพทย์
แอมคอร์ เฟล็กซิเบิ้ล ระยอง จำกัด
มิถุนายน 2560  -  สิงหาคม 2560   
หลักสูตร safety
  ความสามารถ ผลงาน เกียรติประวัติ
ความสามารถทางภาษา
พูด อ่าน เขียน
ไทย ดี ดี เยี่ยม
พิมพ์ดีดไทย 35 คำ/นาที
พิมพ์ดีดอังกฤษ 24 คำ/นาที
ความสามารถในการขับขี่ รถจักรยานยนต์ รถยนต์
มี รถจักรยานยนต์ เป็นของตัวเอง
ความสามารถพิเศษอื่น ๆ
- แก้ไขงานเฉพาะหน้า
- ใช้โปรแกรมเขียนแบบได้
- กระตือรือร้น