JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
เวลาทำการ >> จันทร์-ศุกร์ 8:30-18:00 น. >> โทร. : 02-353-6999 | แฟกซ์ : 02-353-6988
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
หน้า (ประมาณการพิมพ์) | estimated printed page(s)
0.00
กรุณาเลือกแฟ้มที่ต้องการเก็บประวัติบันทึกข้อความสั้น ๆ เกี่ยวกับประวัตินี้
( ไม่เกิน 200 ตัวอักษร )ข้อความที่ปิดไว้ สามารถอ่านได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
หรือ Click ที่นี่ เพื่อสมัครสมาชิก
หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 02-353-6999
  รหัส : 6711235  แก้ไขประวัติล่าสุด :  3 กรกฎาคม 2562  


83%
ชื่อ     นามสกุล
ที่อยู่
พิษณุโลก 65110
Mobile
วันเกิด 21 เมษายน 2539 ( อายุ 23 ปี )
ประวัติการศึกษา

ประวัติการฝึกอบรม/ประกาศนียบัตร
พ.ศ. - อายุ (ปี)
ประวัติการทำงาน/ฝึกงาน
ปีที่จบ 2553
จาก โรงเรียนผดุงราษฎร์
ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น
เกรดเฉลี่ย 3.14
ปีที่จบ 2556
จาก โรงเรียนผดุงราษฎร์
ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย
เกรดเฉลี่ย 2.89
ปีที่จบ 2561
จาก มหาวิทยาลัยนเรศวร
ระดับ ปริญญาตรี
สาขา อุตสาหกรรมเกษตร
เกรดเฉลี่ย 2.94
มี.ค. 61 - มี.ค. 61
สถาบัน คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มห...
หลักสูตร ็Human Subject Protection - Specifi...
พ.ย. 61 - พ.ย. 61
สถาบัน บริษัท ANS Quality จำกัด
หลักสูตร การจัดทำมาตรฐานระบบความปลอดภัยอาหาร,F...
2551 - 12
2552 - 13
2553 - 14
2554 - 15
2555 - 16
2556 - 17
2557 - 18
2558 - 19
2559 - 20
2560 - 21
2561 - 22
2562 - 23
2563 - 24
ธ.ค. 61 - มี.ค. 62
XXXXXXX
เงินเดือน 2,200
ตำแหน่ง ฝ่ายผลิต
 
ข้อความที่ปิดไว้ สามารถอ่านได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
หรือ Click ที่นี่ เพื่อสมัครสมาชิก
หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 02-353-6999
  รหัส : 6711235  แก้ไขประวัติล่าสุด :  3 กรกฎาคม 2562  
ชื่อ   นามสกุล
83%
ที่อยู่
พิษณุโลก 65110
Mobile
รายละเอียดส่วนตัว
เพศ หญิง วันเกิด 21 เมษายน 2539 อายุ 23 ปี
ส่วนสูง 159 ซม. น้ำหนัก 68 กก.
สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ
สถานภาพสมรส โสด
ลักษณะงานที่ต้องการ
* ไม่สนใจงานขายประกัน
ตำแหน่งงานที่ต้องการสมัคร 1. ตรวจสอบประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหาร
2. ควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์อาหาร
3. วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000
สถานที่ที่ต้องการทำงาน โรงงานอุตสาหกรรมอาหาร
ประเภทงานที่ต้องการ ประจำ 
วันที่สามารถเริ่มงานได้ ทันที
ประวัติการศึกษา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
2561
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี สาขา อุตสาหกรรมเกษตร
คณะ เกษตรศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วุฒิ วิทยาศาสตร์บัณฑิต
เกรดเฉลี่ย 2.94
โรงเรียนผดุงราษฎร์
2556
ระดับการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย
เกรดเฉลี่ย 2.89
โรงเรียนผดุงราษฎร์
2553
ระดับการศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น
เกรดเฉลี่ย 3.14
ประวัติการทำงาน/ฝึกงาน
ชื่อบริษัท :
ธันวาคม 2561  -  มีนาคม 2562   
ที่อยู่-ติดต่อ :
ตำแหน่ง ฝ่ายผลิต เงินเดือน 2,200
ระดับ เจ้าหน้าที่
หน้าที่รับผิดชอบ
-เก็บข้อมูลในการผลิตเพื่อจัดทำสมดุลการผลิต
-จัดทำไลน์มาตรฐานสำหรับกระบวนการผลิต
ประวัติการฝึกอบรม/ประกาศนียบัตร
บริษัท ANS Quality จำกัด
พฤศจิกายน 2561  -  พฤศจิกายน 2561   
หลักสูตร การจัดทำมาตรฐานระบบความปลอดภัยอาหาร,FSSC 22000, FSMA
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยนเรศวรร่วมกับ คณะเภสัชศาสตร์
มีนาคม 2561  -  มีนาคม 2561   
หลักสูตร ็Human Subject Protection - Specific Topics Course
  ความสามารถ ผลงาน เกียรติประวัติ
ความสามารถในการขับขี่ รถจักรยานยนต์
มี รถจักรยานยนต์ เป็นของตัวเอง
ความสามารถพิเศษอื่น ๆ
- ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ เช่น Microsoft office,SPSS