JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 90,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
เวลาทำการ >> จันทร์-ศุกร์ 8:30-18:00 น. >> โทร. : 02-353-6999 | แฟกซ์ : 02-353-6988
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
หน้า (ประมาณการพิมพ์) | estimated printed page(s)
0.00
กรุณาเลือกแฟ้มที่ต้องการเก็บประวัติบันทึกข้อความสั้น ๆ เกี่ยวกับประวัตินี้
( ไม่เกิน 200 ตัวอักษร )ข้อความที่ปิดไว้ สามารถอ่านได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
หรือ Click ที่นี่ เพื่อสมัครสมาชิก
หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 02-353-6999
  รหัส : 6713200  แก้ไขประวัติล่าสุด : 12 กันยายน 2562  


82%
ชื่อ     นามสกุล
ที่อยู่
เชียงใหม่ 50210
Mobile
วันเกิด 18 ตุลาคม 2532 ( อายุ 29 ปี )
* ประวัตินี้มีการแสดงข้อมูลแบบช่วงอายุไม่สมบูรณ์ ไม่สามารถแสดง ประวัติการฝึกอบรม ได้
เนื่องจากเจ้าของประวัติระบุช่วงเวลาไม่ชัดเจน หรือผิดพลาด เช่น ไม่กรอก เดือน หรือปี ของข้อมูลนั้น
ประวัติการศึกษา

ประวัติการฝึกอบรม/ประกาศนียบัตร
พ.ศ. - อายุ (ปี)
ประวัติการทำงาน/ฝึกงาน
ปีที่จบ 2555
จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ระดับ ปริญญาตรี
สาขา การจัดการทั่วไป
เกรดเฉลี่ย 2.75
2553 - 21
2554 - 22
2555 - 23
2556 - 24
2557 - 25
2558 - 26
2559 - 27
2560 - 28
2561 - 29
2562 - 30
2563 - 31
ก.พ. 56 - มี.ค. 61
XXXXXXX
เงินเดือน 23,345
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่อำนวยบริการ
มิ.ย. 61 - ก.ค. 62
XXXXXXX
เงินเดือน 27,000
ตำแหน่ง Relationship Manager
 
ข้อความที่ปิดไว้ สามารถอ่านได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
หรือ Click ที่นี่ เพื่อสมัครสมาชิก
หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 02-353-6999
  รหัส : 6713200  แก้ไขประวัติล่าสุด : 12 กันยายน 2562  
ชื่อ   นามสกุล
82%
ที่อยู่
เชียงใหม่ 50210
Mobile
รายละเอียดส่วนตัว
เพศ ชาย วันเกิด 18 ตุลาคม 2532 อายุ 29 ปี
ส่วนสูง 170 ซม. น้ำหนัก 70 กก.
สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ
สถานภาพสมรส โสด สถานภาพทางทหาร ได้รับการยกเว้น / จบหลักสูตรรักษาดินแดน (รด.)
ลักษณะงานที่ต้องการ
ตำแหน่งงานที่ต้องการสมัคร 1. Marketing
2. Coordinator
3. Management
เงินเดือนที่ต้องการ 25,000
สถานที่ที่ต้องการทำงาน เชียงใหม่ และ กรุงเทพมหานคร
ประเภทงานที่ต้องการ ประจำ 
วันที่สามารถเริ่มงานได้ 15 วัน
ประวัติการศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
2555
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี สาขา การจัดการทั่วไป
คณะ บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ วุฒิ บริหารธุรกิจบัณฑิต
เกรดเฉลี่ย 2.75
ประวัติการทำงาน/ฝึกงาน
ชื่อบริษัท :
มิถุนายน 2561  -  กรกฎาคม 2562   
ที่อยู่-ติดต่อ :
ตำแหน่ง Relationship Manager เงินเดือน 27,000
ระดับ หัวหน้างาน
หน้าที่รับผิดชอบ
-ติดต่อประสานงานกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายใหม่ที่มาจากช่องทางดิจิทัล ออนไลน์
-วิเคราะห์ความจำเป็นด้านแผนการเงินของลูกค้าเพื่อเลือกสรรและนำเสนอผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับวัถุประสงค์ของกลุ่มเป้าหมายนั้น
-ดูแลการให้บริการปรับฐานข้อมูลด้านการบริหารความเสี่ยงทางการเงินของลูกค้าให้ใหม่เสมอ
-รวบรวมข้อมูลเพื่อค้นหานวัตกรรมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆที่สอดคล้องกับกลุ่มลูกค้าในอนาคต
-สร้างความสัมพันธ์อันดี พร้อมประสานงานการให้บริการหลังการขายกับฝ่ายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
-พัฒนาสู่การเป็นที่ปรึกษาทางการเงินอย่างครบวงจร
ชื่อบริษัท :
กุมภาพันธ์ 2556  -  มีนาคม 2561   
ที่อยู่-ติดต่อ :
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่อำนวยบริการ เงินเดือน 23,345
ระดับ เจ้าหน้าที่
หน้าที่รับผิดชอบ
-เป็นที่ปรึกษาวางแผนทางการเงินและการลงทุน(Wealth Management)
-ให้คำแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และบริการทางกรเงินของธนาคาร เช่น สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย บัตรเครดิต เงินฝาก กองทุน ประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุ
-ร่วมวางแผนการตลาดเพื่อขยายธุรกิจของสาขาที่รับผิดชอบ
-ให้บริการธุรกรรมทางการเงินเช่นรับฝาก-ถอน-โอนเงิน
ประวัติการฝึกอบรม/ประกาศนียบัตร
แมนูไลฟ์ประกันชีวิต
  
หลักสูตร นายหน้าประกันชีวิต
ประกาศนียบัตร/วุฒิบัตร 6101062041
กรุงเทพประกันภัย
  
หลักสูตร นายหน้าประกันภัย
ประกาศนียบัตร/วุฒิบัตร 6004023778
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
  
หลักสูตร ์New Entrepreneurs Creation
ประกาศนียบัตร/วุฒิบัตร 2013
  ความสามารถ ผลงาน เกียรติประวัติ
ความสามารถทางภาษา
พูด อ่าน เขียน ผลคะแนนสอบ
อังกฤษ ดี ดี ดี
TOEIC 561
พิมพ์ดีดไทย 51 คำ/นาที
พิมพ์ดีดอังกฤษ 45 คำ/นาที
ความสามารถในการขับขี่ รถจักรยานยนต์ รถยนต์
มี รถจักรยานยนต์ รถยนต์ เป็นของตัวเอง