JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
เวลาทำการ >> จันทร์-ศุกร์ 8:30-18:00 น. >> โทร. : 02-353-6999 | แฟกซ์ : 02-353-6988
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
หน้า (ประมาณการพิมพ์) | estimated printed page(s)
0.00
กรุณาเลือกแฟ้มที่ต้องการเก็บประวัติบันทึกข้อความสั้น ๆ เกี่ยวกับประวัตินี้
( ไม่เกิน 200 ตัวอักษร )ข้อความที่ปิดไว้ สามารถอ่านได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
หรือ Click ที่นี่ เพื่อสมัครสมาชิก
หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 02-353-6999
  รหัส : 6720521  แก้ไขประวัติล่าสุด : 12 กันยายน 2562  


83%
ชื่อ     นามสกุล
ที่อยู่
ชลบุรี 20000
Mobile
วันเกิด 27 ตุลาคม 2537 ( อายุ 24 ปี )
ประวัติการศึกษา

ประวัติการฝึกอบรม/ประกาศนียบัตร
พ.ศ. - อายุ (ปี)
ประวัติการทำงาน/ฝึกงาน
ปีที่จบ 2552
จาก บ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)
ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น
เกรดเฉลี่ย 3.25
ปีที่จบ 2555
จาก บ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)
ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย
เกรดเฉลี่ย 2.98
ปีที่จบ 2561
จาก มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตชลบุรี
ระดับ ปริญญาตรี
สาขา ภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ
เกรดเฉลี่ย 2.40
2550 - 13
2551 - 14
2552 - 15
2553 - 16
2554 - 17
2555 - 18
2556 - 19
2557 - 20
2558 - 21
2559 - 22
2560 - 23
2561 - 24
2562 - 25
2563 - 26
มี.ค. 59 - ธ.ค. 60
XXXXXXX
เงินเดือน 12000
ตำแหน่ง Barista
ม.ค. 61 - พ.ค. 61
XXXXXXX
ตำแหน่ง เด็กฝึกงาน
มิ.ย. 61 - มี.ค. 62
XXXXXXX
เงินเดือน 12000
ตำแหน่ง Barista
ก.ค. 62 -  ปัจจุบัน
XXXXXXX
เงินเดือน 15000
ตำแหน่ง Customer Service
 
ข้อความที่ปิดไว้ สามารถอ่านได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
หรือ Click ที่นี่ เพื่อสมัครสมาชิก
หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 02-353-6999
  รหัส : 6720521  แก้ไขประวัติล่าสุด : 12 กันยายน 2562  
ชื่อ   นามสกุล
83%
ที่อยู่
ชลบุรี 20000
Mobile
รายละเอียดส่วนตัว
เพศ หญิง วันเกิด 27 ตุลาคม 2537 อายุ 24 ปี
ส่วนสูง 150 ซม. น้ำหนัก 75 กก.
สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ
สถานภาพสมรส โสด
ลักษณะงานที่ต้องการ
ตำแหน่งงานที่ต้องการสมัคร 1. ฝ่ายบุคคล
2. export sell
3. งานธนาคาร
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000
สถานที่ที่ต้องการทำงาน ชลบุรีหรือจังหวัดใกล้เคียง
ประเภทงานที่ต้องการ ประจำ 
วันที่สามารถเริ่มงานได้ ทันที
ประวัติการศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตชลบุรี
2561
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี สาขา ภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ
คณะ ศิลปศาสตร์ วุฒิ -
เกรดเฉลี่ย 2.40
บ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)
2555
ระดับการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย
เกรดเฉลี่ย 2.98
บ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)
2552
ระดับการศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น
เกรดเฉลี่ย 3.25
ประวัติการทำงาน/ฝึกงาน
ชื่อบริษัท :
กรกฎาคม 2562  -   ปัจจุบัน   
ตำแหน่ง Customer Service เงินเดือน 15000
ระดับ เจ้าหน้าที่
หน้าที่รับผิดชอบ
คอยตามงานที่มีปัญหาในแต่ละวัน ประสานงานกับสาขาต่างๆ
ทำรีพอร์ท ของพัสดุที่มีปัญหา
ชื่อบริษัท :
มิถุนายน 2561  -  มีนาคม 2562   
ที่อยู่-ติดต่อ :
ตำแหน่ง Barista เงินเดือน 12000
ระดับ เจ้าหน้าที่
หน้าที่รับผิดชอบ
ดูแลความเรียบร้อยของร้าน ทำบัญชี เช็คสต็อคของ สอนงานเด็กใหม่ บริการลูกค้า
ชื่อบริษัท :
มกราคม 2561  -  พฤษภาคม 2561   
ตำแหน่ง เด็กฝึกงาน เงินเดือน -
ระดับ เจ้าหน้าที่
หน้าที่รับผิดชอบ
คีย์ข้อมูลเอกสารผู้ประกอบการที่มายื่นเอกสารส่งออกสินค้า
ตรวจความถูกต้องของเอกสาร
ชื่อบริษัท :
มีนาคม 2559  -  ธันวาคม 2560   
ที่อยู่-ติดต่อ :
ตำแหน่ง Barista เงินเดือน 12000
ระดับ เจ้าหน้าที่
หน้าที่รับผิดชอบ
ดูแลความเรียบร้อยของร้าน ทำบัญชี เช็คสต็อคของ สอนงานเด็กใหม่ บริการลูกค้า
  ความสามารถ ผลงาน เกียรติประวัติ
ความสามารถทางภาษา
พูด อ่าน เขียน ผลคะแนนสอบ
ไทย เยี่ยม เยี่ยม เยี่ยม
อังกฤษ ดี ดี ดี
TOEIC 325
พิมพ์ดีดไทย 55 คำ/นาที
พิมพ์ดีดอังกฤษ 60 คำ/นาที
ความสามารถในการขับขี่ รถจักรยานยนต์ รถยนต์
มี รถจักรยานยนต์ เป็นของตัวเอง