JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
เวลาทำการ >> จันทร์-ศุกร์ 8:30-18:00 น. >> โทร. : 02-353-6999 | แฟกซ์ : 02-353-6988
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
หน้า (ประมาณการพิมพ์) | estimated printed page(s)
0.00
กรุณาเลือกแฟ้มที่ต้องการเก็บประวัติบันทึกข้อความสั้น ๆ เกี่ยวกับประวัตินี้
( ไม่เกิน 200 ตัวอักษร )ข้อความที่ปิดไว้ สามารถอ่านได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
หรือ Click ที่นี่ เพื่อสมัครสมาชิก
หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 02-353-6999
  รหัส : 6772362  แก้ไขประวัติล่าสุด : 18 กรกฎาคม 2562  


94%
ชื่อ     นามสกุล
ที่อยู่
อุตรดิตถ์ 53180
Mobile
วันเกิด 5 กุมภาพันธ์ 2540 ( อายุ 22 ปี )
* ประวัตินี้มีการแสดงข้อมูลแบบช่วงอายุไม่สมบูรณ์ ไม่สามารถแสดง ประวัติการฝึกอบรม ได้
เนื่องจากเจ้าของประวัติระบุช่วงเวลาไม่ชัดเจน หรือผิดพลาด เช่น ไม่กรอก เดือน หรือปี ของข้อมูลนั้น
ประวัติการศึกษา

ประวัติการฝึกอบรม/ประกาศนียบัตร
พ.ศ. - อายุ (ปี)
ประวัติการทำงาน/ฝึกงาน
ปีที่จบ 2554
จาก โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม
ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น
เกรดเฉลี่ย 3.30
ปีที่จบ 2557
จาก โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม
ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย
เกรดเฉลี่ย 3.46
ปีที่จบ 2561
จาก มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์
ระดับ ปริญญาตรี
สาขา การบัญชี
เกรดเฉลี่ย 2.92
2552 - 12
2553 - 13
2554 - 14
2555 - 15
2556 - 16
2557 - 17
2558 - 18
2559 - 19
2560 - 20
2561 - 21
2562 - 22
2563 - 23
ม.ค. 62 - เม.ย. 62
XXXXXXX
ตำแหน่ง นักศึกษาฝึกงาน
 
ข้อความที่ปิดไว้ สามารถอ่านได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
หรือ Click ที่นี่ เพื่อสมัครสมาชิก
หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 02-353-6999
  รหัส : 6772362  แก้ไขประวัติล่าสุด : 18 กรกฎาคม 2562  
ชื่อ   นามสกุล
94%
ที่อยู่
อุตรดิตถ์ 53180
Mobile
รายละเอียดส่วนตัว
เพศ หญิง วันเกิด 5 กุมภาพันธ์ 2540 อายุ 22 ปี
ส่วนสูง 168 ซม. น้ำหนัก 52 กก.
สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ
สถานภาพสมรส โสด
ลักษณะงานที่ต้องการ
ตำแหน่งงานที่ต้องการสมัคร 1. เจ้าหน้าที่การบัญชี, การเงิน, สินเชื่อ
2. เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารบุคคล, เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อ
3. เจ้าหน้าที่ธุรการ, ประสานงาน, คีย์ข้อมูลทั่วไป
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000
สถานที่ที่ต้องการทำงาน ภาคเหนือ,ภาคกลาง และภาคตะวันออก
ประเภทงานที่ต้องการ ประจำ 
วันที่สามารถเริ่มงานได้ 7 วัน
ประวัติการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์
2561
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี สาขา การบัญชี
คณะ วิทยาการจัดการ วุฒิ บัญชีบัณทิต
เกรดเฉลี่ย 2.92
โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม
2557
ระดับการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย
เกรดเฉลี่ย 3.46
โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม
2554
ระดับการศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น
เกรดเฉลี่ย 3.30
ประวัติการทำงาน/ฝึกงาน
ชื่อบริษัท :
มกราคม 2562  -  เมษายน 2562   
ที่อยู่-ติดต่อ :
ตำแหน่ง นักศึกษาฝึกงาน เงินเดือน -
ระดับ เจ้าหน้าที่
หน้าที่รับผิดชอบ
ป้อนข้อมูลสมาชิกสมาคมในระบบฌาปณกิจสงเคราะห์สหกรณ์พร้อมออกใบเสร็จรับเงิน, คีย์งบทดลองลงในโปรแกรมexcel, คํานวณ ยอดคงเหลือบัญชีเงินสด, งานธุรการและอ
ประวัติการฝึกอบรม/ประกาศนียบัตร
คณะ, สโมสรคณะ คณะวิทยาการจัดการ
  
หลักสูตร อบรมเชิงปฏิบัติการสร้างสมาธิ เพื่อพัฒนาพลังจิต
คณะ, สโมสรคณะ คณะวิทยาการจัดการ
  
หลักสูตร อบรมเชิงปฏิบัติการโปรแกรมประยุกต์ในงานบัญชี MS Excel & Google form 2018
  ความสามารถ ผลงาน เกียรติประวัติ
ความสามารถทางภาษา
พูด อ่าน เขียน
ไทย เยี่ยม เยี่ยม เยี่ยม
อังกฤษ พอใช้ ดี พอใช้
พิมพ์ดีดไทย 40 คำ/นาที
พิมพ์ดีดอังกฤษ 30 คำ/นาที
ความสามารถในการขับขี่ รถจักรยานยนต์
มี รถจักรยานยนต์ เป็นของตัวเอง
ความสามารถพิเศษอื่น ๆ
- ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน เช่น Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint ได้ในระดับดี
- ใช้โปรแกรม spssได้ในระดับพอใช้
- ใช้งานอินเตอร์เนตได้คล่องแคล่ว
- มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และมีมนุษย์สัมพันธ์ดี
- ทํางานภายใต้ความกดดันได้ดี
โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่น ๆ
- โครงการงานวิจัยเรื่อง ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกเช่าหอพักของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
บุคคลอ้างอิง