JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
เวลาทำการ >> จันทร์-ศุกร์ 8:30-18:00 น. >> โทร. : 02-353-6999 | แฟกซ์ : 02-353-6988
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
หน้า (ประมาณการพิมพ์) | estimated printed page(s)
0.00
กรุณาเลือกแฟ้มที่ต้องการเก็บประวัติบันทึกข้อความสั้น ๆ เกี่ยวกับประวัตินี้
( ไม่เกิน 200 ตัวอักษร )ข้อความที่ปิดไว้ สามารถอ่านได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
หรือ Click ที่นี่ เพื่อสมัครสมาชิก
หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 02-353-6999
  รหัส : 6796854  แก้ไขประวัติล่าสุด : 27 มิถุนายน 2562  


88%
ชื่อ     นามสกุล
ที่อยู่
สุโขทัย 64120
Mobile
วันเกิด 22 กรกฎาคม 2539 ( อายุ 22 ปี )
ประวัติการศึกษา

ประวัติการฝึกอบรม/ประกาศนียบัตร
พ.ศ. - อายุ (ปี)
ประวัติการทำงาน/ฝึกงาน
ปีที่จบ 2561
จาก มหาวิทยาลัยพะเยา
ระดับ ปริญญาตรี
สาขา อนามัยสิ่งแวดล้อม
เกรดเฉลี่ย 3.48
ก.ย. 61 - ก.ย. 61
สถาบัน คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต
ประกาศนียบัตร/วุฒิบัตร การอบรมมาตรฐาน ISO17025,ISO15189,ISO1...
มิ.ย. 62 - ส.ค. 62
สถาบัน กรมวิทยาศาสตร์บริการ
หลักสูตร การควบคุมคุณภาพผลการวิเคราะห์ทดสอบ
ประกาศนียบัตร/วุฒิบัตร การอบรมหลักสูตร การควบคุมคุณภาพผลการว...
มิ.ย. 62 - ส.ค. 62
สถาบัน กรมวิทยาศาสตร์บริการ
หลักสูตร ข้อกำหนด ISO/IEC 17025:2017
ประกาศนียบัตร/วุฒิบัตร การอบรมหลักสูตร ข้อกำหนด ISO/IEC 1702...
2559 - 20
2560 - 21
2561 - 22
2562 - 23
2563 - 24
มิ.ย. 61 - ส.ค. 61
XXXXXXX
ตำแหน่ง นิสิตฝึกงาน (กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม)
ม.ค. 62 - เม.ย. 62
XXXXXXX
ตำแหน่ง นิสิตฝึกงาน {เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบ...
 
ข้อความที่ปิดไว้ สามารถอ่านได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
หรือ Click ที่นี่ เพื่อสมัครสมาชิก
หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 02-353-6999
  รหัส : 6796854  แก้ไขประวัติล่าสุด : 27 มิถุนายน 2562  
ชื่อ   นามสกุล
88%
ที่อยู่
สุโขทัย 64120
Mobile
รายละเอียดส่วนตัว
เพศ หญิง วันเกิด 22 กรกฎาคม 2539 อายุ 22 ปี
ส่วนสูง 157 ซม. น้ำหนัก 48 กก.
สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ
สถานภาพสมรส โสด
ลักษณะงานที่ต้องการ
* ไม่สนใจงานขายประกัน
ตำแหน่งงานที่ต้องการสมัคร 1. เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ(LAB)
2. นักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อม
เงินเดือนที่ต้องการ 13,000 - 15,000
สถานที่ที่ต้องการทำงาน บริษัทตรวจวัดสิ่งแวดล้อม/โรงงาน(ดูแลระบบ)
ประเภทงานที่ต้องการ ประจำ 
วันที่สามารถเริ่มงานได้ ทันที
ประวัติการศึกษา
มหาวิทยาลัยพะเยา
2561
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี สาขา อนามัยสิ่งแวดล้อม
คณะ แพทยศาสตร์ วุฒิ วิทยาศาสตรบัณฑิต
เกรดเฉลี่ย 3.48
ประวัติการทำงาน/ฝึกงาน
ชื่อบริษัท :
มกราคม 2562  -  เมษายน 2562   
ที่อยู่-ติดต่อ :
ตำแหน่ง นิสิตฝึกงาน {เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการ (LAB)} เงินเดือน -
ระดับ เจ้าหน้าที่
หน้าที่รับผิดชอบ
เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการ (LAB)
-วิเคราะห์คุณภาพน้ำ
-วิเคราะห์คุณภาพอากาศ
-ปฏิบัติงานภาคสนาม เก็บตัวอย่างในสถานประกอบการ (work place)
ชื่อบริษัท :
มิถุนายน 2561  -  สิงหาคม 2561   
ที่อยู่-ติดต่อ :
ตำแหน่ง นิสิตฝึกงาน (กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม) เงินเดือน -
ระดับ เจ้าหน้าที่
หน้าที่รับผิดชอบ
ศึกษาดูงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล
-ระบบการจัดการน้าเสียของโรงพยาบาลพิจิตร
-ระบบการจัดการน้าอุปโภคบริโภคของโรงพยาบาลพิจิตร
-ระบบการจัดการขยะมูลฝอย
-เครื่องมือและวิธีการในการบริการตรวจพิเศษทางด้านอาชีวเวชศาสตร์
ประวัติการฝึกอบรม/ประกาศนียบัตร
กรมวิทยาศาสตร์บริการ
มิถุนายน 2562  -  สิงหาคม 2562   
หลักสูตร ข้อกำหนด ISO/IEC 17025:2017
ประกาศนียบัตร/วุฒิบัตร การอบรมหลักสูตร ข้อกำหนด ISO/IEC 17025:2017
กรมวิทยาศาสตร์บริการ
มิถุนายน 2562  -  สิงหาคม 2562   
หลักสูตร การควบคุมคุณภาพผลการวิเคราะห์ทดสอบ
ประกาศนียบัตร/วุฒิบัตร การอบรมหลักสูตร การควบคุมคุณภาพผลการวิเคราะห์ทดสอบ
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
กันยายน 2561  -  กันยายน 2561   
หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต
ประกาศนียบัตร/วุฒิบัตร การอบรมมาตรฐาน ISO17025,ISO15189,ISO15190,GMP,HACCP
  ความสามารถ ผลงาน เกียรติประวัติ
ความสามารถทางภาษา
พูด อ่าน เขียน
ไทย เยี่ยม ดี ดี
อังกฤษ พอใช้ พอใช้ พอใช้
พิมพ์ดีดไทย 0 คำ/นาที
พิมพ์ดีดอังกฤษ 0 คำ/นาที
มี รถจักรยานยนต์ เป็นของตัวเอง
ความสามารถพิเศษอื่น ๆ
- ปฐมพยาบาลเบื้องต้น
โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่น ๆ
-ได้เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดคลิปวิดีโอด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม (กรมอนามัย)
-ได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย ประเภทนำเสนอภาคโปสเตอร์ เรื่อง การเปรียบเทียบอุหณภูมิการดูดซับฟอสเฟตโดยใช้เปลือกไข่ไก่
บุคคลอ้างอิง