JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
เวลาทำการ >> จันทร์-ศุกร์ 8:30-18:00 น. >> โทร. : 02-353-6999 | แฟกซ์ : 02-353-6988
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
หน้า (ประมาณการพิมพ์) | estimated printed page(s)
0.00
กรุณาเลือกแฟ้มที่ต้องการเก็บประวัติบันทึกข้อความสั้น ๆ เกี่ยวกับประวัตินี้
( ไม่เกิน 200 ตัวอักษร )ข้อความที่ปิดไว้ สามารถอ่านได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
หรือ Click ที่นี่ เพื่อสมัครสมาชิก
หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 02-353-6999
  รหัส : 6829108  แก้ไขประวัติล่าสุด : 13 กันยายน 2562  


82%
ชื่อ     นามสกุล
ที่อยู่
ชลบุรี 20000
Mobile
วันเกิด 29 สิงหาคม 2539 ( อายุ 23 ปี )
ประวัติการศึกษา

ประวัติการฝึกอบรม/ประกาศนียบัตร
พ.ศ. - อายุ (ปี)
ประวัติการทำงาน/ฝึกงาน
ปีที่จบ 2555
จาก โรงเรียนชลบุรี"สุขบท"
ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น
เกรดเฉลี่ย 3.71
ปีที่จบ 2558
จาก โรงเรียนชลบุรี"สุขบท"
ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย
เกรดเฉลี่ย 3.52
ปีที่จบ 2561
จาก มหาวิทยาลัยบูรพา
ระดับ ปริญญาตรี
สาขา จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
เกรดเฉลี่ย 2.93
ส.ค. 61 - ส.ค. 61
สถาบัน มหาวิทยาลัยบูรพา
หลักสูตร ฝึกอบรมการใช้โปรแกรม Excel พื้นฐาน
2553 - 14
2554 - 15
2555 - 16
2556 - 17
2557 - 18
2558 - 19
2559 - 20
2560 - 21
2561 - 22
2562 - 23
2563 - 24
พ.ค. 58 - พ.ค. 58
XXXXXXX
ตำแหน่ง PCชุดนักเรียน
พ.ค. 59 - ส.ค. 59
XXXXXXX
ตำแหน่ง คนสแกนบัตร
ม.ค. 61 - มี.ค. 61
XXXXXXX
ตำแหน่ง PCกระดาษทิชชู่
ธ.ค. 61 - ธ.ค. 61
XXXXXXX
ตำแหน่ง พนักงานเสิร์ฟอาหาร
ม.ค. 62 - เม.ย. 62
XXXXXXX
ตำแหน่ง นักศึกษาฝึกงาน
 
ข้อความที่ปิดไว้ สามารถอ่านได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
หรือ Click ที่นี่ เพื่อสมัครสมาชิก
หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 02-353-6999
  รหัส : 6829108  แก้ไขประวัติล่าสุด : 13 กันยายน 2562  
ชื่อ   นามสกุล
82%
ที่อยู่
ชลบุรี 20000
Mobile
รายละเอียดส่วนตัว
เพศ หญิง วันเกิด 29 สิงหาคม 2539 อายุ 23 ปี
ส่วนสูง 170 ซม. น้ำหนัก 51 กก.
สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ
สถานภาพสมรส โสด
ลักษณะงานที่ต้องการ
* ไม่สนใจงานขายประกัน
ตำแหน่งงานที่ต้องการสมัคร 1. เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล
2. เจ้าหน้าที่ธุรการ
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000
สถานที่ที่ต้องการทำงาน จังหวัดชลบุรี
ประเภทงานที่ต้องการ ประจำ 
วันที่สามารถเริ่มงานได้ ทันที
ประวัติการศึกษา
มหาวิทยาลัยบูรพา
2561
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี สาขา จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
คณะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วุฒิ วท.บ
เกรดเฉลี่ย 2.93
โรงเรียนชลบุรี"สุขบท"
2558
ระดับการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย
เกรดเฉลี่ย 3.52
โรงเรียนชลบุรี"สุขบท"
2555
ระดับการศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น
เกรดเฉลี่ย 3.71
ประวัติการทำงาน/ฝึกงาน
ชื่อบริษัท :
มกราคม 2562  -  เมษายน 2562   
ที่อยู่-ติดต่อ :
ตำแหน่ง นักศึกษาฝึกงาน เงินเดือน -
ระดับ เจ้าหน้าที่
หน้าที่รับผิดชอบ
- งานเอกสารและอื่นๆ
ตรวจสอบใบกำกับภาษี, ช่วยจัดเตรียมเอกสารให้ผู้บริหารเซ็นต์, ถ่ายและสแกนเอกสาร, พิมพ์รายงานการประชุม, ติดต่อกับธนาคาร
- งานเกี่ยวกับแผนกบัญชี
คีย์ข้อมูลบัญชี
ชื่อบริษัท :
ธันวาคม 2561  -  ธันวาคม 2561   
ที่อยู่-ติดต่อ :
ตำแหน่ง พนักงานเสิร์ฟอาหาร เงินเดือน -
ระดับ เจ้าหน้าที่
หน้าที่รับผิดชอบ
- เสิร์ฟอาหารและน้ำดื่ม
- คอยดูแลลุกค้าแต่ละโต๊ะ
- เก็บเงิน
- เคลียร์โต๊ะ
ชื่อบริษัท :
มกราคม 2561  -  มีนาคม 2561   
ที่อยู่-ติดต่อ :
ตำแหน่ง PCกระดาษทิชชู่ เงินเดือน -
ระดับ เจ้าหน้าที่
หน้าที่รับผิดชอบ
- แนะนำผลิตภัณฑ์ให้ลูกค้า
- จัดเตรียมและเรียงสินค้า
- จัดส่งรายงานยอดการขาย
ชื่อบริษัท :
พฤษภาคม 2559  -  สิงหาคม 2559   
ที่อยู่-ติดต่อ :
ตำแหน่ง คนสแกนบัตร เงินเดือน -
ระดับ เจ้าหน้าที่
หน้าที่รับผิดชอบ
สแกนบัตรสมาชิกประจำปีผู้เข้าชมฟุตบอล
ชื่อบริษัท :
พฤษภาคม 2558  -  พฤษภาคม 2558   
ที่อยู่-ติดต่อ :
ตำแหน่ง PCชุดนักเรียน เงินเดือน -
ระดับ เจ้าหน้าที่
หน้าที่รับผิดชอบ
- แนะนำผลิตภัณฑ์ให้ลูกค้า
- จัดหาสินค้าให้ลูกค้า
- จัดเตรียมและเรียงสินค้าให้เป็นระเบียบเรียบร้อย
- จัดส่งรายงานยอดการขาย
- ตรวจนับสินค้า
ประวัติการฝึกอบรม/ประกาศนียบัตร
มหาวิทยาลัยบูรพา
สิงหาคม 2561  -  สิงหาคม 2561   
หลักสูตร ฝึกอบรมการใช้โปรแกรม Excel พื้นฐาน
  ความสามารถ ผลงาน เกียรติประวัติ
พิมพ์ดีดไทย 25 คำ/นาที
พิมพ์ดีดอังกฤษ 22 คำ/นาที