JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
เวลาทำการ >> จันทร์-ศุกร์ 8:30-18:00 น. >> โทร. : 02-353-6999 | แฟกซ์ : 02-353-6988
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
หน้า (ประมาณการพิมพ์) | estimated printed page(s)
0.00
กรุณาเลือกแฟ้มที่ต้องการเก็บประวัติบันทึกข้อความสั้น ๆ เกี่ยวกับประวัตินี้
( ไม่เกิน 200 ตัวอักษร )ข้อความที่ปิดไว้ สามารถอ่านได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
หรือ Click ที่นี่ เพื่อสมัครสมาชิก
หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 02-353-6999
  รหัส : 6830903  แก้ไขประวัติล่าสุด : 16 กันยายน 2562  


78%
ชื่อ     นามสกุล
ที่อยู่
นนทบุรี 11000
Mobile
วันเกิด 20 มีนาคม 2540 ( อายุ 22 ปี )
* ประวัตินี้มีการแสดงข้อมูลแบบช่วงอายุไม่สมบูรณ์ ไม่สามารถแสดง ประวัติการฝึกอบรม ได้
เนื่องจากเจ้าของประวัติระบุช่วงเวลาไม่ชัดเจน หรือผิดพลาด เช่น ไม่กรอก เดือน หรือปี ของข้อมูลนั้น
ประวัติการศึกษา

ประวัติการฝึกอบรม/ประกาศนียบัตร
พ.ศ. - อายุ (ปี)
ประวัติการทำงาน/ฝึกงาน
พ.ค. 57 - พ.ค. 58
สถาบัน หอพักมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
หลักสูตร -
ประกาศนียบัตร/วุฒิบัตร คณะกรรมการหอพัก
ปีที่จบ 2562
จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ระดับ ปริญญาตรี
สาขา เทคโนโลยีการผลิตสัตว์(สัตวศาสตร์)
เกรดเฉลี่ย 2.67
2555 - 15
2556 - 16
2557 - 17
2558 - 18
2559 - 19
2560 - 20
2561 - 21
2562 - 22
2563 - 23
ก.ค. 61 - ต.ค. 61
XXXXXXX
ตำแหน่ง นักศึกษาสหกิจศึกษา
 
ข้อความที่ปิดไว้ สามารถอ่านได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
หรือ Click ที่นี่ เพื่อสมัครสมาชิก
หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 02-353-6999
  รหัส : 6830903  แก้ไขประวัติล่าสุด : 16 กันยายน 2562  
ชื่อ   นามสกุล
78%
ที่อยู่
นนทบุรี 11000
Mobile
รายละเอียดส่วนตัว
เพศ หญิง วันเกิด 20 มีนาคม 2540 อายุ 22 ปี
ส่วนสูง 158 ซม. น้ำหนัก 47 กก.
สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ
สถานภาพสมรส โสด
ลักษณะงานที่ต้องการ
* ไม่สนใจงานขายประกัน
ตำแหน่งงานที่ต้องการสมัคร 1. เจ้าหน้าที่สัตวบาล
2. เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนา
3. เจ้าหน้าที่QC
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000
ประเภทงานที่ต้องการ ประจำ 
วันที่สามารถเริ่มงานได้ ทันที
ประวัติการศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
2562
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี สาขา เทคโนโลยีการผลิตสัตว์(สัตวศาสตร์)
คณะ เทคโนโลยีการเกษตร วุฒิ -
เกรดเฉลี่ย 2.67
ประวัติการทำงาน/ฝึกงาน
ชื่อบริษัท :
กรกฎาคม 2561  -  ตุลาคม 2561   
ตำแหน่ง นักศึกษาสหกิจศึกษา เงินเดือน -
ระดับ เจ้าหน้าที่
หน้าที่รับผิดชอบ
ดูแลในส่วนของการเพาะฟัก การให้อาหาร การบรรจุเพื่อขาย และการตรวจวัดคุณภาพน้ำ
ประวัติการฝึกอบรม/ประกาศนียบัตร
หอพักมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
พฤษภาคม 2557  -  พฤษภาคม 2558   
หลักสูตร -
ประกาศนียบัตร/วุฒิบัตร คณะกรรมการหอพัก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
  
ประกาศนียบัตร/วุฒิบัตร นักศึกษาอาสาสมัครช่วยงาน
  ความสามารถ ผลงาน เกียรติประวัติ
ความสามารถทางภาษา
พูด อ่าน เขียน
อังกฤษ พอใช้ ดี พอใช้
พิมพ์ดีดไทย 100 คำ/นาที
พิมพ์ดีดอังกฤษ 80 คำ/นาที
ความสามารถในการขับขี่ รถจักรยานยนต์
ความสามารถพิเศษอื่น ๆ
- ใช้โปรแกรม microsoft word, microsoft excell, microsoft powerpoint
- ใช้อินเทอร์เนตได้คล่องแคล่ว
- รับต่อแรงกดดันได้
- สามารถทำงานเป็นทีมได้
- มีความคิดสร้างสรรค์
โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่น ๆ
1. เคยเป็นคณะกรรมการหอพักนักศึกษา
2. เคยเป็นstaffงานกีฬามหาวิทยาลัย
3. เคยปฏิบัติงานในฟาร์มมหาวิทยาลัย
บุคคลอ้างอิง