JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
เวลาทำการ >> จันทร์-ศุกร์ 8:30-18:00 น. >> โทร. : 02-353-6999 | แฟกซ์ : 02-353-6988
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
หน้า (ประมาณการพิมพ์) | estimated printed page(s)
0.00
กรุณาเลือกแฟ้มที่ต้องการเก็บประวัติบันทึกข้อความสั้น ๆ เกี่ยวกับประวัตินี้
( ไม่เกิน 200 ตัวอักษร )ข้อความที่ปิดไว้ สามารถอ่านได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
หรือ Click ที่นี่ เพื่อสมัครสมาชิก
หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 02-353-6999
  รหัส : 6834731  แก้ไขประวัติล่าสุด : 19 กรกฎาคม 2562  


95%
ชื่อ     นามสกุล
ที่อยู่
เชียงใหม่ 50130
Tel
Mobile
วันเกิด 28 ธันวาคม 2525 ( อายุ 36 ปี )
ประวัติการศึกษา

ประวัติการฝึกอบรม/ประกาศนียบัตร
พ.ศ. - อายุ (ปี)
ประวัติการทำงาน/ฝึกงาน
ปีที่จบ 2544
จาก โรงเรียนโปลิเทคนิคลานนา จ.เชียงใหม่
ระดับ ปวช.
สาขา อิเล็กทรอนิกส์
เกรดเฉลี่ย 2.77
ปีที่จบ 2546
จาก โรงเรียนโปลิเทคนิคลานนา จ.เชียงใหม่
ระดับ ปวส.
สาขา เทคนิคคอมพิวเตอร์
เกรดเฉลี่ย 2.22
ปีที่จบ 2548
จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จ.ลำปาง
ระดับ ปริญญาตรี
สาขา คอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม
เกรดเฉลี่ย 2.59
มี.ค. 55 - มี.ค. 55
สถาบัน National Science and Technology Devel...
หลักสูตร PHP for Web Application Development
ประกาศนียบัตร/วุฒิบัตร Certified National Science and Techno...
ก.ย. 57 - ก.ย. 57
สถาบัน National Science and Technology Devel...
หลักสูตร Planning Implementing and Maintaining...
ประกาศนียบัตร/วุฒิบัตร Certified National Science and Techno...
ส.ค. 58 - ส.ค. 58
สถาบัน Jodoi IT&Service Co., Ltd. By Cisco C...
หลักสูตร Cisco Certified Network Associate Rou...
ประกาศนียบัตร/วุฒิบัตร CCNA
เม.ย. 60 - เม.ย. 61
สถาบัน ACinfotec Co., Ltd. and ISACA
หลักสูตร Certified Information System Auditor ...
ประกาศนียบัตร/วุฒิบัตร CISA
พ.ย. 61 - ม.ค. 62
สถาบัน National Innovation Agency (Public Or...
หลักสูตร Strategic Innovation Management and P...
2542 - 17
2543 - 18
2544 - 19
2545 - 20
2546 - 21
2547 - 22
2548 - 23
2549 - 24
2550 - 25
2551 - 26
2552 - 27
2553 - 28
2554 - 29
2555 - 30
2556 - 31
2557 - 32
2558 - 33
2559 - 34
2560 - 35
2561 - 36
2562 - 37
2563 - 38
ก.ย. 50 - ก.ค. 58
XXXXXXX
เงินเดือน 24,450
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์ระบบและบริการสารสนเทศ
ก.ย. 58 - ก.ย. 60
XXXXXXX
เงินเดือน 48,000
ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ต.ค. 60 - ก.พ. 62
XXXXXXX
เงินเดือน 55,000
ตำแหน่ง ผู้จัดการสายงานพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อ...
 
ข้อความที่ปิดไว้ สามารถอ่านได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
หรือ Click ที่นี่ เพื่อสมัครสมาชิก
หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 02-353-6999
  รหัส : 6834731  แก้ไขประวัติล่าสุด : 19 กรกฎาคม 2562  
ชื่อ   นามสกุล
95%
ที่อยู่
เชียงใหม่ 50130
Tel
Mobile
รายละเอียดส่วนตัว
เพศ ชาย วันเกิด 28 ธันวาคม 2525 อายุ 36 ปี
ส่วนสูง 174 ซม. น้ำหนัก 64 กก.
สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ
สถานภาพสมรส สมรส สถานภาพทางทหาร ได้รับการยกเว้น / จบหลักสูตรรักษาดินแดน (รด.)
ลักษณะงานที่ต้องการ
* ไม่สนใจงานขายประกัน
ตำแหน่งงานที่ต้องการสมัคร 1. IT Management
2. Information Technology
3. IT Audit
เงินเดือนที่ต้องการ 30,000-40,000
สถานที่ที่ต้องการทำงาน ภาคเหนือ เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง
ประเภทงานที่ต้องการ ประจำ 
วันที่สามารถเริ่มงานได้ 1 เดือน
ประวัติการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จ.ลำปาง
2548
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี สาขา คอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม
คณะ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วุฒิ วิทยาศาสตร์บัณฑิต
เกรดเฉลี่ย 2.59
โรงเรียนโปลิเทคนิคลานนา จ.เชียงใหม่
2546
ระดับการศึกษา ปวส. สาขา เทคนิคคอมพิวเตอร์
เกรดเฉลี่ย 2.22
โรงเรียนโปลิเทคนิคลานนา จ.เชียงใหม่
2544
ระดับการศึกษา ปวช. สาขา อิเล็กทรอนิกส์
เกรดเฉลี่ย 2.77
ประวัติการทำงาน/ฝึกงาน
ชื่อบริษัท :
ตุลาคม 2560  -  กุมภาพันธ์ 2562   
ที่อยู่-ติดต่อ :
ตำแหน่ง ผู้จัดการสายงานพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ เงินเดือน 55,000
ระดับ ผู้จัดการ/ผู้จัดการอาวุโส
หน้าที่รับผิดชอบ
หน้าที่รับผิดชอบ : รับผิดชอบและดูแล สำนักงาน สาขาทั้งหมด 2 สาขา และ โรงไฟฟ้า 4 สาขา ในด้านระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ
•กำหนดกลยุทธ์ กฎระเบียบและขั้นตอนการทำงานด้านสารสนเทศให้กับบริษัทฯ ทั้งหมด
- ออกแบบกลยุทธ์ IT Security Policy Best Practices ในมาตรฐาน ISO27001 ที่เหมาะสมกับบริษัทฯ
- ออกแบบระเบียบและขั้นตอนการปฏิบัติงานในการให้บริการระบบสารสนเทศ Procedure
- ออกแบบกลยุทธ์การจัดการความรู้ภายในองค์กร (ลดขั้นตอน, เพิ่มประสิทธิภาพ, ลดต้นทุน)
•ควบคุม วางแผนการใช้งบประมาณ และทรัพย์สินด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ทุกสาขาฯ
- กำหนดงบประมาณที่ใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐานระบบเทคโนโลยี และระบบสารสนเทศทาง
ธุรกิจ ทั้งงบลงทุนและค่าใช้จ่าย (สำนักงานใหญ่)
- วางแผนการตรวจสอบความพร้อมและประสิทธิภาพ ตลอดจนทรัพย์สินด้านไอทีทุกสาขา
- ควบคุมและติดตามขั้นตอนการใช้งบประมาณในแต่ละประเภท
•ดูและ และควบคุมติดตาม มาตรฐานการตรวจประเมินภายในและภายนอกองค์กร (Internal Audit / External Audit)
•รับผิดชอบและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและสิ่งที่เกี่ยวข้องให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ปรับปรุงโครงสร้างระบบเครือข่ายภายในระหว่างสาขา
- ปรับปรุงระบบจัดเก็บฐานข้อมูลภายในบริษัทฯ ให้มีความเสถียรและปลอดภัย (ทุกระบบ)
- ปรับปรุงระบบสัญญาณอินเตอร์เน็ตภายในและกำหนดการใช้งานตาม IT Security Policy Best Practices
- พัฒนาระบบการให้บริการด้านไอทีและระบบสารสนเทศ เพื่อนำข้อมูลไปตัดสินใจ
- พัฒนาระบบอีเมล์ให้รองรับการเปลี่ยนแปลงในการใช้งานในอนาคต
- ปรับปรุงระบบ ERP Microsoft Navision 2016 ให้สามารถใช้งานผ่าน Dashboard Mobile ได้ (BI)
•ส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมที่เกิดจากเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศภายในองค์กร
- พัฒนา Application on Mobile รองรับงาน ธุรการ และงานโครงการาฯ ตลอดจนงานบุคคล
- ทีมงานในการส่งเสริมให้แต่ละฝ่าย คิดค้นนวัตกรรมภายในองค์กร และช่องทางธุรกิจ
•ส่งเสริมและพัฒนา ตลอดจนบริหารจัดการข้อมูลและองค์ความรู้ของบริษัทฯ
- รับผิดชอบในการส่งเสริมให้แต่ละฝ่าย ถอดบทเรียนจากการทำงาน เพื่อเก็บเป็นฐานข้อมูลนำไปวิเคราะห์และใช้งาน
- ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม กับบุคลากรเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงกับสถานการณ์ปัจจุบัน
•บริหารจัดการ บุคลากร อยู่ใต้บังคับบัญชา จำนวน 5 คน ในสายงา
ชื่อบริษัท :
กันยายน 2558  -  กันยายน 2560   
ที่อยู่-ติดต่อ :
ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ เงินเดือน 48,000
ระดับ ผู้จัดการ/ผู้จัดการอาวุโส
หน้าที่รับผิดชอบ
หน้าที่รับผิดชอบ : รับผิดชอบและดูแล สำนักงานและโรงงาน สาขาทั้งหมด 4 สาขา และ ศูนย์กระจายสินค้าแต่ละภูมิภาค 4 สาขา
•กำหนดนโยบาย ขั้นตอนการทำงานที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทฯ
•ควบคุมและวางแผนการใช้งบประมาณของฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ทุกสาขาฯ
•รับผิดชอบและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและสิ่งที่เกี่ยวข้องให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
•บริหารจัดการระบบ ERP : Enterprise Resource Planning Infor M3 Solution สายงานผลิต และบัญชี
•บริหารจัดการระบบงานสารสนเทศต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการในแต่ละแผนกฯ เช่น HR , EN , QA , ACC เป็นต้น
•บริหารจัดการครื่องมือและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบงานเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ
•บริหารบุคลากร อยู่ใต้บังคับบัญชา จำนวน 7 คน จากสายงานทั้งหมด 2 แผนก ได้แก่
-แผนก Network System (4 คน)
-แผนก System Analysis (3 คน)
ชื่อบริษัท :
กันยายน 2550  -  กรกฎาคม 2558   
ที่อยู่-ติดต่อ :
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์ระบบและบริการสารสนเทศ เงินเดือน 24,450
ระดับ หัวหน้างาน
หน้าที่รับผิดชอบ
หน้าที่รับผิดชอบ : ดูแลสำนักงานและโรงงานสาขาภาคเหนือ ทั้งหมด 5 สาขา (โรงงาน จ.ชลบุรี,จ.กำแพงเพชร,จ.ลำพูน 2 สาขา,จ.ลำปาง 2 สาขา)
-งานด้านเทคนิค (ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ)
•ควบคุมและดูแลระบบ Infrastructure และ It Facility สาขาที่รับผิดชอบ ในด้านสารสนเทศ
•ดูและและบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง รวม 150 User
•ดูแลระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตระหว่างสาขา MPLS (Communications System)
•เฝ้าระวังความปลอดภัยด้านสารสนเทศและการสำรองข้อมูลระหว่างสาขา DR-Site
•ให้บริการและดูแลระบบ ERP (Enterprise Resource Planning) Microsoft Navision Modules (Base MySQL)
•เขียนโค้ดติดต่ออุปกรณ์เครื่องชั่งเพื่อรองรับระบบ ERP ร่วมกับทาง Microsoft NAV
-งานบริหาร (ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ)
•วางแผนขั้นตอนการทำงานให้กับสำนักงานสาขาที่ดูแล ในด้านเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ
•วางแผนการใช้งบประมาณของสาขาฯ ที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
•ติดตาม มาตรฐานการตรวจประเมินในรูปแบบมาตรฐานภายในองค์กร
•ควบคุมและบริหารจัดการผู้รับเหมาและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของงานภายในแผนกฯ
•บริหารจัดการโครงการหรือ Implements ที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ ตัวอย่าง เช่น รับผิดชอบโครงการ
ก่อสร้างโรงงานสาขา เพิ่มที่ดูแลในส่วนของโครงสร้างพื้นฐานของระบบสารสนเทศและสิ่งที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
ประวัติการฝึกอบรม/ประกาศนียบัตร
National Innovation Agency (Public Organization) and The Stock Exchange of Thail
พฤศจิกายน 2561  -  มกราคม 2562   
หลักสูตร Strategic Innovation Management and Program
ACinfotec Co., Ltd. and ISACA
เมษายน 2560  -  เมษายน 2561   
หลักสูตร Certified Information System Auditor by ISACA
ประกาศนียบัตร/วุฒิบัตร CISA
Jodoi IT&Service Co., Ltd. By Cisco Certified Network
สิงหาคม 2558  -  สิงหาคม 2558   
หลักสูตร Cisco Certified Network Associate Routing and Switching
ประกาศนียบัตร/วุฒิบัตร CCNA
National Science and Technology Development Agency
กันยายน 2557  -  กันยายน 2557   
หลักสูตร Planning Implementing and Maintaining Microsoft Windows Server 2008
ประกาศนียบัตร/วุฒิบัตร Certified National Science and Technology
National Science and Technology Development Agency
มีนาคม 2555  -  มีนาคม 2555   
หลักสูตร PHP for Web Application Development
ประกาศนียบัตร/วุฒิบัตร Certified National Science and Technology
  ความสามารถ ผลงาน เกียรติประวัติ
ความสามารถทางภาษา
พูด อ่าน เขียน
อังกฤษ พอใช้ พอใช้ พอใช้
พิมพ์ดีดไทย 45 คำ/นาที
พิมพ์ดีดอังกฤษ 30 คำ/นาที
ความสามารถในการขับขี่ รถจักรยานยนต์ รถยนต์ รถบรรทุก รถกระบะ รถฟอร์คลิฟท์
มี รถจักรยานยนต์ รถยนต์ เป็นของตัวเอง
ความสามารถพิเศษอื่น ๆ
- Windows Server and Linux Server (Web Server, Data File Sharing,Active Directory, Group policy, DNS)
- VMware server ESX 4.1 and ESXi 5.1 and Hyper-V
- Coding Standard on PHP, HTML, JavaScript, Oracle *Basic, PLC *Basic, VB .Net
- Firewall from Forti Get, Cyberoam, Cisco, WatchGuard
- Router from Cisco, HP Switch Layer 2-3
โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่น ๆ
ผลงานและใบรับรองเกียจติคุณ : รางวัล การคิดนวัตกรรมยอดเยี่ยมระดับองค์กร (สํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)

+ Additional Technical Skills
- IP PBX (PABX System)
- CCTV (Analog and Digital System)

+ Enterprise Resource Planning Skills (ERP / MRP):
- ERP Microsoft Dynamics Navision for Business
- ERP Info M3 Lawson for Business
- ERP Construction-Accounting for Business

+ IT Risk Assessment and Management Service
+ ISO International Organization for Standardization IT Skill:
- ISO/IEC 27001 Information Security Management System (ISMS)
- ISO/IEC 9000/9001 IT Quality management system (เวอร์ชั่น 2015)
+ IT Internal Audit (General Control)
+ IT Internal Audit (Application Control)
บุคคลอ้างอิง