JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
เวลาทำการ >> จันทร์-ศุกร์ 8:30-18:00 น. >> โทร. : 02-353-6999 | แฟกซ์ : 02-353-6988
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
หน้า (ประมาณการพิมพ์) | estimated printed page(s)
0.00
กรุณาเลือกแฟ้มที่ต้องการเก็บประวัติบันทึกข้อความสั้น ๆ เกี่ยวกับประวัตินี้
( ไม่เกิน 200 ตัวอักษร )ข้อความที่ปิดไว้ สามารถอ่านได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
หรือ Click ที่นี่ เพื่อสมัครสมาชิก
หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 02-353-6999
  รหัส : 6838556  แก้ไขประวัติล่าสุด : 21 มิถุนายน 2562  


77%
ชื่อ     นามสกุล
ที่อยู่
แม่ฮ่องสอน 58140
Mobile
วันเกิด 19 กุมภาพันธ์ 2530 ( อายุ 32 ปี )
ประวัติการศึกษา

ประวัติการฝึกอบรม/ประกาศนียบัตร
พ.ศ. - อายุ (ปี)
ประวัติการทำงาน/ฝึกงาน
ปีที่จบ 2552
จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ระดับ ปริญญาตรี
สาขา รัฐประศาสตร์
เกรดเฉลี่ย 2.89
2550 - 20
2551 - 21
2552 - 22
2553 - 23
2554 - 24
2555 - 25
2556 - 26
2557 - 27
2558 - 28
2559 - 29
2560 - 30
2561 - 31
2562 - 32
2563 - 33
ม.ค. 54 -  ปัจจุบัน
XXXXXXX
เงินเดือน 15,000
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประสานความร่วมมือแะพัฒนาเค...
 
ข้อความที่ปิดไว้ สามารถอ่านได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
หรือ Click ที่นี่ เพื่อสมัครสมาชิก
หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 02-353-6999
  รหัส : 6838556  แก้ไขประวัติล่าสุด : 21 มิถุนายน 2562  
ชื่อ   นามสกุล
77%
ที่อยู่
แม่ฮ่องสอน 58140
Mobile
รายละเอียดส่วนตัว
เพศ ชาย วันเกิด 19 กุมภาพันธ์ 2530 อายุ 32 ปี
ส่วนสูง 165 ซม. น้ำหนัก 60 กก.
สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ
สถานภาพสมรส โสด สถานภาพทางทหาร ได้รับการยกเว้น / จบหลักสูตรรักษาดินแดน (รด.)
ลักษณะงานที่ต้องการ
* ไม่สนใจงานขายประกัน
ตำแหน่งงานที่ต้องการสมัคร 1. เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้ทางโทรศัพท์
2. เจ้าหน้าที่บุคคล
3. เจ้าหน้าที่ธุรการ
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000
สถานที่ที่ต้องการทำงาน เชียงราย, เชียงใหม่, ลำปาง, พิษณุโลก, ตาก ฯลฯ
ประเภทงานที่ต้องการ ประจำ 
วันที่สามารถเริ่มงานได้ ทันที
ประวัติการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
2552
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี สาขา รัฐประศาสตร์
คณะ สังคมศาสตร์ วุฒิ รัฐประศาสตรบัณฑิต
เกรดเฉลี่ย 2.89
ประวัติการทำงาน/ฝึกงาน
ชื่อบริษัท :
มกราคม 2554  -   ปัจจุบัน   
ที่อยู่-ติดต่อ :
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประสานความร่วมมือแะพัฒนาเครือข่าย เงินเดือน 15,000
ระดับ เจ้าหน้าที่
หน้าที่รับผิดชอบ
เขียนแผนปฏิบัติงานประจำปี /โครงการ จัดกรอกข้อมูลเครือข่าย ประสานงานเครือข่ายเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ เช่น
- การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรมาตรฐานเครือข่าย ทสม.
- การประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการระดับอำเภอ จังหวัด
- การจัดกิจกรรมปลุกป่า บวชป่า
  ความสามารถ ผลงาน เกียรติประวัติ
ความสามารถทางภาษา
พูด อ่าน เขียน
ไทย เยี่ยม เยี่ยม เยี่ยม
ความสามารถในการขับขี่ รถจักรยานยนต์ รถยนต์
มี รถจักรยานยนต์ เป็นของตัวเอง
บุคคลอ้างอิง