JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
เวลาทำการ >> จันทร์-ศุกร์ 8:30-18:00 น. >> โทร. : 02-353-6999 | แฟกซ์ : 02-353-6988
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
หน้า (ประมาณการพิมพ์) | estimated printed page(s)
0.00
กรุณาเลือกแฟ้มที่ต้องการเก็บประวัติบันทึกข้อความสั้น ๆ เกี่ยวกับประวัตินี้
( ไม่เกิน 200 ตัวอักษร )ข้อความที่ปิดไว้ สามารถอ่านได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
หรือ Click ที่นี่ เพื่อสมัครสมาชิก
หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 02-353-6999
  รหัส : 6875631  แก้ไขประวัติล่าสุด :  6 กรกฎาคม 2562  


89%
ชื่อ     นามสกุล
ที่อยู่
แม่ฮ่องสอน 58130
Mobile
วันเกิด 29 ธันวาคม 2537 ( อายุ 24 ปี )
ประวัติการศึกษา

ประวัติการฝึกอบรม/ประกาศนียบัตร
พ.ศ. - อายุ (ปี)
ประวัติการทำงาน/ฝึกงาน
ปีที่จบ 2552
จาก โรงเรียนปายวิทยาคาร
ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น
เกรดเฉลี่ย 2.80
ปีที่จบ 2555
จาก โรงเรียนปายวิทยาคาร
ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย
เกรดเฉลี่ย 3.01
ก.พ. 60 - ก.พ. 60
สถาบัน มหาวิทยาลัยพะเยา
หลักสูตร สถาปัตยกรรมไทย
ประกาศนียบัตร/วุฒิบัตร vernadoc drawing สถาปัตยกรรมในจังหวัด...
มี.ค. 61 - มี.ค. 61
สถาบัน มหาวิทยาลัยพะเยา
หลักสูตร sketchup
ประกาศนียบัตร/วุฒิบัตร เขียนแบบก่อสร้าง3D และประมาณราคาก่อสร้าง
เม.ย. 61 - เม.ย. 61
สถาบัน CITCOM
หลักสูตร อบรมการใช้โปรแกรมMS EXCELสำหรับสร้างต...
ปีที่จบ 2562
จาก มหาวิทยาลัยพะเยา
ระดับ ปริญญาตรี
สาขา สถาปัตยกรรมศาสตร์
เกรดเฉลี่ย 2.60
2550 - 13
2551 - 14
2552 - 15
2553 - 16
2554 - 17
2555 - 18
2556 - 19
2557 - 20
2558 - 21
2559 - 22
2560 - 23
2561 - 24
2562 - 25
2563 - 26
พ.ค. 60 - ส.ค. 60
XXXXXXX
ตำแหน่ง ทำ3D เขียนแบบห้องน้ำ
 
ข้อความที่ปิดไว้ สามารถอ่านได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
หรือ Click ที่นี่ เพื่อสมัครสมาชิก
หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 02-353-6999
  รหัส : 6875631  แก้ไขประวัติล่าสุด :  6 กรกฎาคม 2562  
ชื่อ   นามสกุล
89%
ที่อยู่
แม่ฮ่องสอน 58130
Mobile
รายละเอียดส่วนตัว
เพศ หญิง วันเกิด 29 ธันวาคม 2537 อายุ 24 ปี
ส่วนสูง 157 ซม. น้ำหนัก 42 กก.
สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ
สถานภาพสมรส โสด
ลักษณะงานที่ต้องการ
ตำแหน่งงานที่ต้องการสมัคร 1. สถาปนิกออกแบบ-เขียนแบบ
2. พนักงานทำเอกสาร-ทำสเป็คแบบ
เงินเดือนที่ต้องการ 17,000-20,000
สถานที่ที่ต้องการทำงาน ทั่วประเทศ
ประเภทงานที่ต้องการ ประจำ 
วันที่สามารถเริ่มงานได้ 7 วัน
ประวัติการศึกษา
มหาวิทยาลัยพะเยา
2562
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี สาขา สถาปัตยกรรมศาสตร์
คณะ สถาปัตยกรรมศาสตร์ วุฒิ -
เกรดเฉลี่ย 2.60
โรงเรียนปายวิทยาคาร
2555
ระดับการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย
เกรดเฉลี่ย 3.01
โรงเรียนปายวิทยาคาร
2552
ระดับการศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น
เกรดเฉลี่ย 2.80
ประวัติการทำงาน/ฝึกงาน
ชื่อบริษัท :
พฤษภาคม 2560  -  สิงหาคม 2560   
ที่อยู่-ติดต่อ :
ตำแหน่ง ทำ3D เขียนแบบห้องน้ำ เงินเดือน -
ระดับ เจ้าหน้าที่
หน้าที่รับผิดชอบ
เขียนแบบ
ประวัติการฝึกอบรม/ประกาศนียบัตร
CITCOM
เมษายน 2561  -  เมษายน 2561   
หลักสูตร อบรมการใช้โปรแกรมMS EXCELสำหรับสร้างตารางและคำนวนพื้นที่
มหาวิทยาลัยพะเยา
มีนาคม 2561  -  มีนาคม 2561   
หลักสูตร sketchup
ประกาศนียบัตร/วุฒิบัตร เขียนแบบก่อสร้าง3D และประมาณราคาก่อสร้าง
มหาวิทยาลัยพะเยา
กุมภาพันธ์ 2560  -  กุมภาพันธ์ 2560   
หลักสูตร สถาปัตยกรรมไทย
ประกาศนียบัตร/วุฒิบัตร vernadoc drawing สถาปัตยกรรมในจังหวัดพะเยา
  ความสามารถ ผลงาน เกียรติประวัติ
ความสามารถทางภาษา
พูด อ่าน เขียน
อังกฤษ พอใช้ พอใช้ พอใช้
ไทย เยี่ยม เยี่ยม เยี่ยม
พิมพ์ดีดไทย 40 คำ/นาที
พิมพ์ดีดอังกฤษ 35 คำ/นาที
ความสามารถในการขับขี่ รถจักรยานยนต์
ความสามารถพิเศษอื่น ๆ
- โปรแกรม Auto cad
- โปรแกรม word ,power point
- โปรแกรม photoshop
- โปรแกรม sketup
โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่น ๆ
ค่ายอาสา Tecasa สร้างห้องน้ำให้น้อง โรงเรียนบ้านสมทุคีรีราฎร์สงเคราะห์ อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา