JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
เวลาทำการ >> จันทร์-ศุกร์ 8:30-18:00 น. >> โทร. : 02-353-6999 | แฟกซ์ : 02-353-6988
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
หน้า (ประมาณการพิมพ์) | estimated printed page(s)
0.00
กรุณาเลือกแฟ้มที่ต้องการเก็บประวัติบันทึกข้อความสั้น ๆ เกี่ยวกับประวัตินี้
( ไม่เกิน 200 ตัวอักษร )ข้อความที่ปิดไว้ สามารถอ่านได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
หรือ Click ที่นี่ เพื่อสมัครสมาชิก
หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 02-353-6999
  รหัส : 6880919  แก้ไขประวัติล่าสุด : 26 กรกฎาคม 2562  


79%
ชื่อ     นามสกุล
ที่อยู่
แม่ฮ่องสอน 58000
Mobile
วันเกิด 6 กันยายน 2539 ( อายุ 22 ปี )
ประวัติการศึกษา

ประวัติการฝึกอบรม/ประกาศนียบัตร
พ.ศ. - อายุ (ปี)
ประวัติการทำงาน/ฝึกงาน
ปีที่จบ 2562
จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ระดับ ปริญญาตรี
สาขา วิศวกรรมโธา
เกรดเฉลี่ย 2.51
2559 - 20
2560 - 21
2561 - 22
2562 - 23
2563 - 24
พ.ย. 61 - มี.ค. 62
XXXXXXX
ตำแหน่ง นักศึษาฝึกงาน
 
ข้อความที่ปิดไว้ สามารถอ่านได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
หรือ Click ที่นี่ เพื่อสมัครสมาชิก
หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 02-353-6999
  รหัส : 6880919  แก้ไขประวัติล่าสุด : 26 กรกฎาคม 2562  
ชื่อ   นามสกุล
79%
ที่อยู่
แม่ฮ่องสอน 58000
Mobile
รายละเอียดส่วนตัว
เพศ ชาย วันเกิด 6 กันยายน 2539 อายุ 22 ปี
ส่วนสูง 168 ซม. น้ำหนัก 62 กก.
สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ
สถานภาพสมรส โสด สถานภาพทางทหาร ได้รับการยกเว้น / จบหลักสูตรรักษาดินแดน (รด.)
ลักษณะงานที่ต้องการ
* ไม่สนใจงานขายประกัน
ตำแหน่งงานที่ต้องการสมัคร 1. วิศวกรโยธา
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000
สถานที่ที่ต้องการทำงาน ภาคกลาง และ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ (นครราชสีมา)
ประเภทงานที่ต้องการ ประจำ 
วันที่สามารถเริ่มงานได้ ทันที
ประวัติการศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
2562
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมโธา
คณะ วิศวกรรมศาสตร์ วุฒิ -
เกรดเฉลี่ย 2.51
ประวัติการทำงาน/ฝึกงาน
ชื่อบริษัท :
พฤศจิกายน 2561  -  มีนาคม 2562   
ที่อยู่-ติดต่อ :
ตำแหน่ง นักศึษาฝึกงาน เงินเดือน -
ระดับ เจ้าหน้าที่
หน้าที่รับผิดชอบ
ตรวจสอบงาน คุมงาน แก้ไขงาน หน้างาน ทำงานเอกสาร
  ความสามารถ ผลงาน เกียรติประวัติ
ความสามารถทางภาษา
พูด อ่าน เขียน
ไทย ดี ดี ดี
พิมพ์ดีดไทย 100 คำ/นาที
พิมพ์ดีดอังกฤษ 100 คำ/นาที
ความสามารถในการขับขี่ รถจักรยานยนต์
มี รถจักรยานยนต์ เป็นของตัวเอง
ความสามารถพิเศษอื่น ๆ
- ใช้ โปรแกรม Auto cad ได้
- ใช้ โปรแกรม Sketchup ๆด้
- ใช้ โปรแกรม Excel ได้
- ใช้ โปรแกรม Photoshop ได้
โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่น ๆ
เป็นผู้เข้าร่วมโครงการค่ายอาสาพัฒนาชนบท ครั้งที่43 และเป็นคณะทำงานฝ่ายโครงสร้าง ค่ายอาสาพัฒนาชนบทครั้งที่44และครั้งที่45 เป็นคณะทำงานโครงสร้างเพื่อท้องถิ่นครั้งที่4
ผู้รับผิดชอบโครงการ โครงการค่ายอาสาพาทาสี ภาคการศึกษาที่2ปีการศึกษา2560 และผู้รับผิดชอบโครงการ ค่ายอาสาพัฒนาชนบทสอนน้องครั้งที่1 และเป็นคณะทำงานโครงการค่ายฝายต้นน้ำลำธานครั้งที่9