JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
เวลาทำการ >> จันทร์-ศุกร์ 8:30-18:00 น. >> โทร. : 02-353-6999 | แฟกซ์ : 02-353-6988
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
หน้า (ประมาณการพิมพ์) | estimated printed page(s)
0.00
กรุณาเลือกแฟ้มที่ต้องการเก็บประวัติบันทึกข้อความสั้น ๆ เกี่ยวกับประวัตินี้
( ไม่เกิน 200 ตัวอักษร )ข้อความที่ปิดไว้ สามารถอ่านได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
หรือ Click ที่นี่ เพื่อสมัครสมาชิก
หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 02-353-6999
  รหัส : 6890900  แก้ไขประวัติล่าสุด : 16 กันยายน 2562  


75%
ชื่อ     นามสกุล
ที่อยู่
สุพรรณบุรี 72190
Mobile
วันเกิด 21 พฤศจิกายน 2539 ( อายุ 22 ปี )
ประวัติการศึกษา

ประวัติการฝึกอบรม/ประกาศนียบัตร
พ.ศ. - อายุ (ปี)
ประวัติการทำงาน/ฝึกงาน
ปีที่จบ 2557
จาก โรงเรียมัธยมฐานบินกำแพงแสน
ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย
เกรดเฉลี่ย 3.24
ปีที่จบ 2561
จาก มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังส...
ระดับ ปริญญาตรี
สาขา ชีววิทยา
เกรดเฉลี่ย 3.07
2555 - 16
2556 - 17
2557 - 18
2558 - 19
2559 - 20
2560 - 21
2561 - 22
2562 - 23
มิ.ย. 61 - ก.ค. 61
XXXXXXX
ตำแหน่ง นักศึกษาฝึกงาน
 
ข้อความที่ปิดไว้ สามารถอ่านได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
หรือ Click ที่นี่ เพื่อสมัครสมาชิก
หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 02-353-6999
  รหัส : 6890900  แก้ไขประวัติล่าสุด : 16 กันยายน 2562  
ชื่อ   นามสกุล
75%
ที่อยู่
สุพรรณบุรี 72190
Mobile
รายละเอียดส่วนตัว
เพศ หญิง วันเกิด 21 พฤศจิกายน 2539 อายุ 22 ปี
ส่วนสูง 170 ซม. น้ำหนัก 56 กก.
สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ
สถานภาพสมรส โสด
ลักษณะงานที่ต้องการ
* ไม่สนใจงานขายประกัน
ตำแหน่งงานที่ต้องการสมัคร 1. Quality Control (QC)
2. นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัย
3. ธุรการ
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000+
สถานที่ที่ต้องการทำงาน ภาคกลาง
ประเภทงานที่ต้องการ ประจำ 
วันที่สามารถเริ่มงานได้ 15 วัน
ประวัติการศึกษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
2561
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี สาขา ชีววิทยา
คณะ วิทยาศาสตร์ วุฒิ วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท. บ.)
เกรดเฉลี่ย 3.07
โรงเรียมัธยมฐานบินกำแพงแสน
2557
ระดับการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย
เกรดเฉลี่ย 3.24
ประวัติการทำงาน/ฝึกงาน
ชื่อบริษัท :
มิถุนายน 2561  -  กรกฎาคม 2561   
ที่อยู่-ติดต่อ :
ตำแหน่ง นักศึกษาฝึกงาน เงินเดือน -
ระดับ เจ้าหน้าที่
หน้าที่รับผิดชอบ
1.รับชิ้นเนื้อ
2.การตัดชิ้นเนื้อ
3.Tissue Processing
4.Tissue Embedding
5.Trim&Section
6.การย้อมสีและปิด Cover slip
7.ตรวจสอบและส่งสไลด์ชิ้นเนื้อ
8.เก็บรักษาblockชิ้นเนื้อ