JOBTHAI.COM - The Most Convenient Site to Find or Post Jobs in Thailand
Log in
For Employer
For Job Seeker
  31,687 Positions      
Sort By 
1 . พนักงานรับส่งสินค้า
พนักงานขับรถส่งสินค้า ดูแลความเรียบร้อยในโกดัง สามารถยกของได้

Ken Mate Trade CO.,LTD.
2 Position
Salary 13,000-18,000 บาท
18 Jan 18
2 . Sales Representative (Phranakorn)
- จัดทำแผนการเยี่ยมลูกค้าล่วงหน้า - ดูแลประสานงานด้านซื้อระหว่างบริษัทและพลายเออร์ หรือผู้ขาย - ดูแลประสานงานด้านขายระหว่าง บริษัทและลูกค้า และคอยสนับสนุนงานต่างๆ เพื่อให้การขายสำเร็จลุล่วง - สร้าง...

บริษัทจัดหางาน เพอร์เฟค ฮันเตอร์ จำกัด
2 Position
Salary ตามประสบการณ์
18 Jan 18
3 . หัวหน้าส่วน IT รับสมัครด่วน !
-ให้บริการควบคุมอุปกรณ์สารสนเทศ -ให้บริการด้านควบคุมหรือซ่อมบำรุงอุปกรณ์สารสนเทศ -บริหาร/จัดการ/อำนวยการ บุคลากรด้าน IT สารสนเทศ

KTBGS CO.,LTD.
1 อัตรา
18 Jan 18
4 . หัวหน้าส่วนยานพาหนะรับสมัครด่วน !
บริหาร/จัดการ/อำนวยการ บุคลากรด้านพนักงานขับขี่รถยนต์ / พนักงานส่งเอกสาร

KTBGS CO.,LTD.
1 อัตรา
18 Jan 18
5 . หัวหน้าส่วนรักษาความสะอาดรับสมัครด่วน !
บริหาร/จัดการ/อำนวยการ บุคลากรด้านงานทำความสะอาด

KTBGS CO.,LTD.
1 อัตรา
18 Jan 18
6 . เจ้าหน้าที่อาวุโส-ผู้จัดการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (CRM)
- สร้างและรักษาความสัมพันธ์กับกลุ่มลูกค้าบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า สร้างความพึงพอใจ (Satisfaction) และความประทับใจ (Impression) -คิด campaign การสร้าง content เพื่อส่งหาลูกค้าโดยตรง - มีการเก็บร...

บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด ( มหาชน )
1 อัตรา
Salary 2 อัตรา
18 Jan 18
7 . พนักงานคีย์ข้อมูล (อาคารเดอะไนน์แกรนด์ พระราม 9) รับสมัครด่วน !
- คีย์ข้อมูล - คัดแยกเอกสาร - ปฏิบัติงานวันจันทร์-ศุกร์ หยุดวันเสาร์-อาทิตย์

KTBGS CO.,LTD.
90 อัตรา
Salary รายได้รวม 12,000
18 Jan 18
8 . เจ้าหน้าที่อาวุโสจัดการพื้นที่กิจกรรม
1.เสนอขายพื้นที่กิจกรรม ขายสื่อ โฆษณา ป้ายต่างๆภายในศูนย์การค้า 2.ทำงบทางการตลาด และบริหารจัดงบ 3.รับฟังปัญหาต่างๆจากลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ

บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด ( มหาชน )
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
18 Jan 18
9 . ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกบัญชี 4
1.) รวบรวมข้อมูลและจัดทำหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมของ บมจ. เอ็ม บี เค สำหรับรายไตรมาสและประจำปี เพื่อนำส่งหน่วยงานกำกับดูแล (ตลาดหลักทรัพย์) และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 2.) สนับสนุนข้อมูลทางบัญชีใน...

บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด ( มหาชน )
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
18 Jan 18
10 . พนักงานบัญชี
- รับผิดชอบด้านบัญชี-การเงิน - บันทึกบัญชีด้านรายรับ-รายจ่าย และปรับปรุงรายการบัญชีประจำเดือน - ตรวจสอบเอกสารเบิก จ่าย และเอกสารบันทึกบัญชีให้ถูกต้อง - จัดทำรายงานภาษีต่างๆ / ออกใบหัก ภาษี ณ ที่จ่า...

บริษัท เอช ที อาร์ จำกัด
1 Position
18 Jan 18
11 . Event Officer-Manager
1.ดำเนินการตามแผนงานส่งเสริมการขายที่ได้วางไว้ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ 2.นำเสนอรายงานการจัดทำโครงการ และกิจกรรมที่ได้ดำเนินการต่อผู้จัดการแผนก 3.จัดทำ ปรับปรุง Website 4.วางแผนการจัด Event ตลอดทั้งป...

บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด ( มหาชน )
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
18 Jan 18

KTBGS CO.,LTD.
10 อัตรา
Salary 12,000 - 15,000 บาท
18 Jan 18
13 . ผู้จัดการทีมการตลาด (ธุรกิจให้สินเชื่อลูกค้าต่างชาติ)
เกี่ยวกับการจัดทำสื่อ ( เช่นการจัดทำเว็บไซต์แนะนำ ผลิตภัณฑ์ของบริษัท การจัดทำของชำร่วยเป็นต้น ) 1. ทำงานบังคับบัญชาในการจัดทำสื่อทางการตลาด 2. วางแผนการใช้สื่อที่ดูแลbook 3. จัดหานะหาในส...

บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด ( มหาชน )
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
18 Jan 18
14 . ผู้จัดการฝ่ายติดตามหนี้และบริหารทรัพย์รอการขาย(ธุรกิจให้สินเชื่อลูกค้าต่างชาติ)
1. บริหารภาพรวมการรับชำระหนี้ของทุกลูกค้าทุกราย 1.1 บริหารจัดการการรับชำระหนี้โดยการประสานงานกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงธนาคารที่ให้บริการการตัดบัญชีเพื่อให้การรับชำระหนี้ถูกต้องและสมบูรณ์ในแต่...

บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด ( มหาชน )
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
18 Jan 18
15 . ผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์ธุรกิจและกลั่นกรองสินเชื่อ(ธุรกิจให้สินเชื่อลูกค้าต่างชาติ
1. ลงพื้นที่สำรวจตรวจสอบสภาพหลักประกัน ตรวจสอบสภาพแวดล้อมและโครงการพัฒนาบริเวณใกล้เคียง 2. วิเคราะห์ศักยภาพของหลักประกัน ตามหลัก Hightest & Best Use 3. จัดทำเอกสารคำขออนุมัติสินเชื่อ ( Credit Pr...

บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด ( มหาชน )
1 อัตรา
18 Jan 18
16 . Graphic Design
- วางแผนการออกแบบตามที่ได้รับมอบหมายเพื่ออย่างเสร็จอย่างมีประสิทธิภาพ - คิด Concept ของการออกสื่อประเภทต่างๆ และให้ความเห็นเพื่อควบคุมดูแล - ร่วมออกแบบสื่อต่างๆ เช่น Billboard, Signboard, Banner, J-...

บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด ( มหาชน )
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
18 Jan 18
17 . เจ้าหน้าที่ตกแต่ง-ผู้จัดการแผนกตกแต่ง
- ดูแลงานนิทรรศการของฝ่ายขาย ฝ่ายสื่อสารองค์กร เช่น การตั้งบูธ ตั้งเวที ตั้งกระบะ ไฟฟ้า ฯลฯ ให้ถูกต้องเป็นไปตามแปลนงาน - ตรวจเช็คป้ายโฆษณารอบอาคาร และภายในอาคาร - ติดต่อประสานงานกับฝ่ายที่เกี...

บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด ( มหาชน )
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
18 Jan 18
18 . ผู้จัดการแผนกการตลาดดิจิตอล
- ทำ campaign ทางการตลาด ในทุกๆช่องทาง โดยใช้สื่อ online เป็นหลัก - มีการทำการตลาดทางด้าน offline บ้าง เช่นการจัด event เป็นต้น - มีการตั้งเป้าหมาย และวัดผลอย่างชัดเจน โดยเน้นที่ cost per action ไม...

บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด ( มหาชน )
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
18 Jan 18
19 . ผู้จัดการอาวุโสแผนกวิจัยการตลาด
1.ควบ คุมดูแล พัฒนางานข้อมูลการตลาดให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 2.วางแผนงานวิจัย รวบรวม วิเคราะห์ สรุปผล นำเสนอผลงานอย่างต่อเนื่อง 3.ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานในแผนกให้เป็...

บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด ( มหาชน )
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
18 Jan 18
20 . เจ้าหน้าที่อาวุโส-ผู้จัดการแผนกสื่อสารการตลาด
- ทำ campaign ทางการตลาด ในทุกๆช่องทาง โดยใช้สื่อ online เป็นหลัก - มีการทำการตลาดทางด้าน offline บ้าง เช่นการจัด event เป็นต้น - มีการตั้งเป้าหมาย และวัดผลอย่างชัดเจน โดยเน้นที่ cost per action ไม...

บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด ( มหาชน )
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
18 Jan 18
  31,687 Positions      
Sort By 
Disability Jobs