JOBTHAI.COM - The Most Convenient Site to Find or Post Jobs in Thailand
Log in
For Employer
For Job Seeker
  32,291 Positions      
Sort By 
1 . พนักงานขาย Showroom (ประจำ Centralworld )
- ต้อนรับลูกค้า ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการใน Showroom - ดูแลความเรียบร้อยของร้านทั้งหมด - บริการลูกค้าในส่วน Cafe และ Design shop - อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท แพรคติก้า จำกัด
2 Position
Salary ตามประสบการณ์
20 Sep 18
2 . เจ้าหน้าที่บัญชีรับสมัครด่วน !
- สรุปยอดลูกหนี้คงเหลือทุกเดือน - สรุปยอดเจ้าหนี้การค้าในแต่ละเดือนจากการตั้งหนี้ - ทำภาษีมูลค่าเพิ่มได้ เพื่อการตรวจสอบข้อมูลอย่างถูกต้อง - ทำบัญชีต้นทุน - ทำบัญชีสต๊อคสินค้า

บริษัท แพรคติก้า จำกัด
1 Position
Salary ตามประสบการณ์
20 Sep 18
3 . หัวหน้าจัดซื้อในประเทศ
* สั่งซื้อและติดตามวัตถุดิบหลักรวมทั้งการเคลม (ในกรณีที่ reject) * ต่อรองราคาเพื่อให้ได้ราคาที่ต่ำที่สุด โดยเลือกวิธีการจาก Purchasing Strategy * ติดต่อและประสานงานกับซัพฯ เพื่อให้ได้วัตถุดิบและสินค...

บริษัท แพรคติก้า จำกัด
1 Position
Salary ตามตกลง(ตามประสบการณ์)
20 Sep 18
4 . Sales Executive (Furniture)รับสมัครด่วน !
- ดูแลรักษาฐานลูกค้าเดิมและขยายฐานลูกค้าใหม่ (การทำงานเชิงรุก) - รับผิดชอบยอดขายตามฐานรายได้ - จัดทำเอกสาร บันทึกข้อมูล - ประสานงานกับหน่วยงานและฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง - พัฒนาความรู้ความสามารถด...

บริษัท แพรคติก้า จำกัด
หลายอัตรา
Salary ตามประสบการณ์
20 Sep 18
5 . เจ้าหน้าที่ INKJET
- จัดลำดับงานให้สอดคล้องกับแผนงานตามใบสั่งผลิต - ประสานกับฝ่ายผลิตเพื่อสอบถามเกี่ยวกับอุปสรรคที่ติดขัดในการผลิต - ประสานงานกับทีมงานเพื่อค้นคิดหาวิธีการทำงานใหม่ๆให้ผลิ...

บริษัท แพรคติก้า จำกัด
1 Position
Salary ตามประสบการณ์
20 Sep 18
6 . เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายขายรับสมัครด่วน !
- จัดทำและรวบรวมสรุปข้อมูลของแผนก - เพื่อสนับสนุนงานขายอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ - ปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบให้เสร็จตามแผนที่กำหนดไว้ - ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆให้เกิดความร่วมมือในการปฏิ...

บริษัท แพรคติก้า จำกัด
2 Position
Salary ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์
20 Sep 18
7 . ผู้ช่วยหัวหน้าผลิต (Mock Up)รับสมัครด่วน !
- ประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ - พัฒนาบุคลากรและระบบงานให้เป็นมาตรฐาน - บริหารจัดการภายในแผนกให้สอดคล้องกับเป้าหมายองค์กร

บริษัท แพรคติก้า จำกัด
1 Position
Salary ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์
20 Sep 18
8 . HRD Supervisorรับสมัครด่วน !
* วางแผนและควบคุมงานด้านสรรหาให้เป็นไปตามเป้าหมายเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล * วางแผนและควบคุมงานด้านฝึกอบรมให้เป็นไปตามเป้าหมายเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล * วางแผนและควบคุมงานด้านประเมินผลให้เป็น...

บริษัท แพรคติก้า จำกัด
1 Position
Salary ตามตกลง(ตามประสบการณ์)
20 Sep 18
9 . เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิตรับสมัครด่วน !
- ติดตามสถานะการณ์การผลิตและเก็บรวบรวมข้อมูลการผลิต ฯลฯ - จัดการข้อมูล ORDER เบื้องต้นเพื่อสนับสนุนการวางแผนผลิต - ประสานงานและจัดการปัญหาเบื้องต้นในการผลิต

บริษัท แพรคติก้า จำกัด
1 Position
Salary ตามตกลง (ตามประสบการณ์)
20 Sep 18
10 . พนักงาน(Part-Time)ด้านเธอราปีสต์
-บริการทางด้านเธอราปีสต์ ทรีทเมนท์

บริษัท เคฮับ กรุ๊ป จำกัด
2 อัตรา
Salary ได้รับค่าเบี้ยเลี้ยงวันละ 500 บาท/วัน + OT
20 Sep 18
11 . Counter Reception / Cashier
- ให้การต้อนรับลูกค้าที่มาใช้บริการพร้อมทั้งรับโทรศัพท์ของบริษัท - ให้ข้อมูลและรายละเอียดของสถานที่และสินค้าที่ขาย - คิดราคาสินค้าและบริการพร้อมทั้งรับชำระเงิน - ดำเนินการจัดเก็บเอกสารลงทะเบียนของล...

Rock Domain Co., Ltd.
2 Position
Salary 600 บาทต่อวัน (Part Time)
20 Sep 18
12 . Counter Reception / Cashier (Part Time & Full Time)
- ให้การต้อนรับลูกค้าที่มาใช้บริการพร้อมทั้งรับโทรศัพท์ของบริษัท - ให้ข้อมูลและรายละเอียดของสถานที่และสินค้าที่ขาย - คิดราคาสินค้าและบริการพร้อมทั้งรับชำระเงิน - ดำเนินการจัดเก็บเอกสารลงทะเบียนของล...

Rock Domain Co., Ltd.
2 Position
Salary 14,000 - 16,000 / 600 บาทต่อวัน (Part Time)
20 Sep 18
13 . Sales and Customer Service
- Customer service and Sales position for internet company. - Jobs include answering the phone, call customers, maintaining the website, uploading new contents and managing e-commerce site. - Workin...

Siam Web Development
3 Position
Salary 15,000 - 25,000
20 Sep 18
14 . ประสานงานทั่วไป (Visa and Work Permit Coordinator)
1.ประสานงานภายใน ภายนอกบริษัท 2.เตรียมเอกสารยื่นต่อวีซ่า(VISA) ใบอนุญาตทำงาน(Work Permit) 3.เตรียมเอกสารเพื่อยื่นจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท เเละการเปลี่ยนเเปลงอื่นๆกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 4.จดเปลี่ยน...

บริษัท นาเดีย คอนซัลติ้ง จำกัด
2 Position
Salary 15,000 - 35,000 บาท
20 Sep 18
15 . Accounting Manager
1. ปิดงบการเงินประจำปี งบประจำเดือนได้ 2. ติดต่อ ประสานงานกับบริษัทลูกค้าทั้งไทยและต่างชาติ 3. บริหารจัดการฝ่ายบัญชีของสำนักงานที่ปรึกษาด้านบัญชี 6. ตรวจสอบ วิเคราะห์ แก้ปัญหา ให้คำปรึกษากับพนักงาน...

บริษัท ไวส แอนด์ วิช คอนซัลเทนซี่ จำกัด
1 Position
20 Sep 18
16 . Accounting Staff
- จัดเตรียมเอกสารเพื่อการปิดงบเดือน และงบการเงิน - สามารถใช้โปรมแกรม Express ได้เป็นอย่างดี และแก้ไขความผิดปกติของโปรแกรม - มีความซื่อสัตย์ รับผิดชอบต่อหน้าที่ - จัดทำเอกสารที่ต้องยื่นต่อหน่วยงานที...

บริษัท ไวส แอนด์ วิช คอนซัลเทนซี่ จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามที่ตกลงกัน
20 Sep 18
17 . Senior Accounting
- ปิดงบเดือน และงบการเงิน - ลง และ อบรมโปรมแกรม Express ให้สามารถใช้งานได้ และแก้ไขความผิดปกติของโปรแกรม - ตอบคำถามเกี่ยวกับระบบบัญชี - ติดต่อเจ้าหน้าที่สรรพากรเพื่อแก้ปัญหาด้านบัญชีและภาษี

บริษัท ไวส แอนด์ วิช คอนซัลเทนซี่ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามที่ตกลงกัน
20 Sep 18
18 . เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร ประจำพระราม 3 (เริ่มงานได้ทันที)
1.เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม 1.1. งานด้านการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานใหม่ 1.2. การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานใหม่ (พนักงานสำนักงาน/พนักงานเรือ) - อบรมภายใน - อบรมภายนอก 1.3. งานด้านขอการรับรองกรมพัฒนาฝีมือแรงง...

บริษัท พรปิยะฌาน โลจิสติกส์ จำกัด
2 อัตรา
Salary 15,000-20,000
20 Sep 18
19 . ธุรการขายรับสมัครด่วน !
-ตอบลูกค้าที่ติดต่อมาทาง Facebook หรือ line -ไม่จำเป็นต้องมีประสพการณ์

ChicDi Group
1 อัตรา
Salary 16,000-25,000บาท
20 Sep 18
20 . เจ้าหน้าที่ธุรการ [หากเคยผ่านงานด้าน ประกันภัยTotal loss และ P&I][ประจำพระราม3] รับสมัครด่วน !
- งานค่าใช้จ่ายสาธารณุปโภคต่าง ๆ (ศุภาลัย+ประชาอุทิศ) - งานประสานงานอาคารศุภาลัย (เอกสารบัตรเข้าออกอาคาร) - งานยานยนต์ ดูแลเรื่องการต่อประกัน พรบ. ภาษี - งานประกันภัย (รถยนต์ และเรือทั้งหมด Total l...

บริษัท พรปิยะฌาน โลจิสติกส์ จำกัด
3 อัตรา
Salary 15,000-17,000
20 Sep 18
  32,291 Positions      
Sort By 
Disability Jobs