JOBTHAI.COM - The Most Convenient Site to Find or Post Jobs in Thailand
Log in
For Employer
For Job Seeker
  33,029 Positions      
Sort By 
1 . พนักงาน QCรับสมัครด่วน !
1. ตรวจสอบชิ้นงานให้ได้ตามสเป็คที่กำหนด 2. บันทึกผลรายงานการตรวจสอบคุณภาพชิ้นงาน 3. ปฏิบัติงานต่างๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท วงสปริง จำกัด
หลายอัตรา
16 Jan 19
2 . เจ้าหน้าที่ธุรการ QCรับสมัครด่วน !
1. จัดทำเอกสารและจัดเก็บบันทึกข้อมูลต่างๆภายในแผนก 2. ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง 3. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท วงสปริง จำกัด
2 Position
Salary N/A
16 Jan 19
3 . พนักงานขายไอศกรีม PART TIME
- ทำงาน PART TIME - ไม่ต้องเข้าบริษัทฯ ไม่ต้องตอกบัตร ขอแค่ส่งยอดตั้งตู้ไอศกรีมได้ - ค่าคอมมิชชั่น ในการวางตู้

บริษัท โกลบอล อินเตอร์ ฟู๊ดแอนด์เบเวอร์เรจ จำกัด
1 ตำแหน่ง
Salary 15,000
16 Jan 19
4 . พนักงานบริการลูกค้า Full Time/Part Time ประจำสาขา "เซ็นทรัล พระราม 9"
รายละเอียดของตำแหน่งงาน - ขายตั๋ว - ฉีกตั๋ว - ขายป๊อปคอร์น - ดูแลลูกค้า ช่องทางในการสมัครงาน • Inbox facebook : Recruitment SF Corporation • Line : 086-3223430 • Email : recruitment@sfcinem...

บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
Salary -
16 Jan 19
5 . พนักงานฉายภาพยนตร์ ประจำสาขา"ฮาร์เบอร์มอลล์ แหลมฉบัง"
รายละเอียดงาน ตำแหน่งพนักงานฉายภาพยนตร์ - ปฏิบัติงานตรวจสอบซ่อมบำรุงเครื่องฉายภาพยนตร์และระบบเสียงให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา - วิเคราะห์และแก้ไขการทำงานของเครื่องฉายภาพยนตร์ - ประสานงานกั...

บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
16 Jan 19
6 . Senior Database Support "ประจำสำนักงานใหญ่"
• กำหนดสิทธิ์การใช้งานฐานข้อมูลของแต่ละผู้ใช้งาน ตรวจสอบการเข้าใช้ฐานข้อมูลของผู้ใช้ ควบคุมและกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูล การจัดการข้อมูล • ตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานและจัดการค่าพารามิเตอร์ของฐานข้อม...

บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
16 Jan 19
7 . ผู้ช่วยผู้จัดการ ประจำสาขา "เอ็มโพเรี่ยม (BTS พร้อมพงษ์)"
- ควบคุมดูแลงานในส่วนโรงภาพยนตร์ - ตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในโรงภาพยนตร์ทุกแผนกให้อยู่ในคุณภาพมาตรฐานการปฏิบัติงานที่กำหนด - ดูแลความเรียบร้อยของโรงภาพยนตร์ให้พร้อมสำหรับการบริการลูกค้า ...

บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
Salary -
16 Jan 19
8 . Senior Data Analysis ""ประจำสำนักงานใหญ่""
• จัดทำรายงานวิเคราะห์ข้อมูลยอดขาย, ยอดการใช้, รายได้ รวมถึงข้อมูลวิเคราะห์แนวโน้มการซื้อของลูกค้า การคาดการณ์แนวโน้มยอดขายบัตร SF Movie Club Card เสนอต่อผู้บังคับบัญชา • ประสานงานกับบุคคลภายในองค์กร...

บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
3 อัตรา
Salary ตามตกลง
16 Jan 19
9 . ช่างซ่อมบำรุง ประจำสาขา "เทอร์มินอล 21 (อโศก)"
- ตรวจสอบความเรียบร้อยของระบบสาธารณูปโภค ได้แก่ ไฟฟ้า ประปา แอร์ และอุปกรณ์อื่นๆ ภายในโรงภาพยนตร์ - ดำเนินการซ่อมแซมเครื่องใช้ และวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและให้บริการตลอดเวลา - จัด...

บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
16 Jan 19
10 . Cost Controller ""ประจำสำนักงานใหญ่""
- รับผิดชอบงานในส่วนงานค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในแต่ละโครงการ - ประสานงานและดูแลผู้รับเหมาและควบคุมการทำงานขอผู้รับเหมา - ดูแลเอกสารในแต่ละโครงการเพื่อความเรียบร้อยและสะดวกแก่การใช้งาน - ดำเนินกา...

บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
16 Jan 19
11 . ผู้จัดการโรงภาพยนตร์ (Theater Manager) ประจำสาขา "โรบินสัน ปราจีนบุรี"
• วางแผน และควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงานในสาขาในแต่ละวัน ดูแลความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยในส่วนโรงภาพยนตร์ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด • ควบคุมระเบียบวินัยในการทำงาน วางแผนกำหนดมาตรการป้องกันก...

บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
16 Jan 19
12 . รองผู้ช่วยผู้จัดการ ประจำสาขา "เซ็นทรัล มหาชัย"
- ควบคุมดูแลงานในส่วนโรงภาพยนตร์ ตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในโรงภาพยนตร์ทุกแผนกให้อยู่ในคุณภาพมาตรฐานการปฏิบัติงานที่กำหนด - พัฒนา และบริหารการทำงานให้เป็นตามมาตราฐานการบริการขององค์กร - เป็...

บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
Salary -
16 Jan 19
13 . ผู้จัดการโรงภาพยนตร์ (Theater Manager) ประจำสาขา "บิ๊กซี บางพลี"
• วางแผน และควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงานในสาขาในแต่ละวัน ดูแลความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยในส่วนโรงภาพยนตร์ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด • ควบคุมระเบียบวินัยในการทำงาน วางแผนกำหนดมาตรการป้องกันก...

บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
16 Jan 19
14 . เจ้าหน้าที่การตลาด ประจำสาขา "เซ็นทรัล พระราม 9 "
รายละเอียดงาน - ทำการสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มลูกค้าในพื้นที่ เพื่อประโยชน์ในการวางแผนทำกิจกรรมการตลาดของโรงภาพยนตร์ - ประสานงานในการจัดกิจกรรมการตลาดในระดับสาขา จัดหาวัสดุอุปกรณ์และขอความสนับสนุนจา...

บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
Salary -
16 Jan 19
15 . เจ้าหน้าที่การตลาด ประจำสาขา "เดอะมอลล์ ท่าพระ"
- ทำการสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มลูกค้าในพื้นที่ เพื่อประโยชน์ในการวางแผนทำกิจกรรมการตลาดของโรงภาพยนตร์ - ประสานงานในการจัดกิจกรรมการตลาดในระดับสาขา จัดหาวัสดุอุปกรณ์และขอความสนับสนุนจากฝ่ายที่เกี่ยวข...

บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
16 Jan 19
16 . ช่างซ่อมบำรุง และ พนักงานฉายภาพยนตร์ ประจำสาขา "เทอร์มินอล 21 พัทยา"
รายละเอียดงาน ตำแหน่งช่างซ่อมบำรุง - ตรวจสอบความเรียบร้อยของระบบสาธารณูปโภค ได้แก่ ไฟฟ้า ประปา แอร์ และอุปกรณ์อื่นๆ ภายในโรงภาพยนตร์ - ดำเนินการซ่อมแซมเครื่องใช้ และวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ให้อยู่ในสภาพพ...

บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
16 Jan 19
17 . เจ้าหน้าที่ธุรการ ประจำสาขา "เซ็นทรัล รามอินทรา"
- ดูแลในส่วนงานเอกสารต่างๆ - ลงบันทึกการเข้าทำงานของพนักงานภายในโรงภาพยนตร์ เช่น ข้อมูลการขาด, ลา, มา, สาย เป็นต้น - คำนวณค่าจ้างแรงงานของพนักงานภายในโรงภาพยนตร์ ตามข้อมูลการเข้าทำงาน - ดูแลและคว...

บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
16 Jan 19
18 . รองผู้ช่วยผู้จัดการ ประจำสาขา "เทอร์มินอล 21 (อโศก)"รับสมัครด่วน !
- ควบคุมดูแลงานในส่วนโรงภาพยนตร์ ตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในโรงภาพยนตร์ทุกแผนกให้อยู่ในคุณภาพมาตรฐานการปฏิบัติงานที่กำหนด - พัฒนา และบริหารการทำงานให้เป็นตามมาตราฐานการบริการขององค์กร - เป็...

บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
16 Jan 19
19 . เจ้าหน้าที่การตลาด ประจำสาขา " เซ็นทรัล ลาดพร้าว"รับสมัครด่วน !
รายละเอียดงาน - ทำการสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มลูกค้าในพื้นที่ เพื่อประโยชน์ในการวางแผนทำกิจกรรมการตลาดของโรงภาพยนตร์ - ประสานงานในการจัดกิจกรรมการตลาดในระดับสาขา จัดหาวัสดุอุปกรณ์และขอความสนับสนุนจา...

บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
Salary
16 Jan 19
20 . Senior Marketing Executive ""ประจำสำนักงานใหญ่""
- ร่วมวางแผนและวางกลยุทธ์ในการส่งเสริมการขายภาพยนตร์ และดำเนินการตามแผนที่ได้วางไว้ให้บรรลุตามเป้าหมาย - ประสานงานกับแผนกต่าง ๆ ในการทำ Promotion ภาพยนตร์ - วางแผนการปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ...

บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
16 Jan 19
  33,029 Positions      
Sort By 
Disability Jobs