JOBTHAI.COM - The Most Convenient Site to Find or Post Jobs in Thailand
Log in
For Employer
For Job Seeker
  32,933 Positions      
Sort By 
1 . Production Engineerรับสมัครด่วน !
-ควบคุมการผลิตในฝฝ่ายผลิต -ปรับปรุงพัฒนาเครื่องจักรให้อยู่ในสภาพที่ดีและพร้อมใช้งาน -อื่นๆ

THAI HITACHI ENAMEL WIRE Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
22 May 18
2 . Logistic Officerรับสมัครด่วน !
-Co-ordinate delivery & customer service sales & customer satisfaction basis -Packing material control & manage to be enough for delivery. -Making report by daily ,Weekly, Monthly or cost delivery ...

THAI HITACHI ENAMEL WIRE Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary Negotiable
22 May 18
3 . ฝ่ายบริการ/ให้คำปรึกษาลูกค้าประจำคลินิก
- บริหารงานบริการลูกค้าเเละการขาย - วางแผนและพัฒนาระบบบริการลูกค้า - มีประสบการณ์ในด้านบริการลูกค้าหรือลูกค้าสัมพันธ์ มาก่อนจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ - ดูแลต้อนรับลูกค้าให้คำปรึกษาและแนะนำบริการต่างๆท...

BSL Clinic บีเอสแอลคลินิก Bangkok skin and laser center
หลายอัตรา
Salary 20,000 - 40,000
22 May 18
4 . โปรแกรมเมอร์
พัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นให้กับลูกค้าที่เป็นองค์กรขนาดใหญ่ทั้งภาครัฐและเอกชน

บริษัท ประดิษฐ์ซอฟต์ จำกัด
10 Position
Salary 20,000-45,000
22 May 18
5 . เจ้าหน้าที่คลังสินค้า สโตร์ ขับรถส่งของ
- รับผิดชอบ การขึ้น-ลงของ จากสโตร์ลำเลียงขึ้นรถของบริษัทฯ - บริหารความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสโตร์ - ดูแลการเบิกจ่ายตัดสต็อคสินค้ามีอยู่ในสโตร์ - ขับรถกระบะ ขับรถส่งของในกรุงเทพปริมณฑล - บริษัททำง...

บริษัท เบ็ลท แอนด์ แบริ่งส์ จำกัด
2 Position
Salary 13,000-15,000(พิจารณาตามความสามารถ)
22 May 18
6 . พนักงานขายเครื่องจักรกลเกษตร Telephone Salesman at Office
เสนอขายสินค้าให้กับลูกค้า ทำใบเสนอราคา ติดตามลูกค้า ทำยอดขายให้ถึงเป้ากลุ่มที่ตั้งไว้ - ประจำอยู่ที่บริษัทฯ นำเสนอขาย ติดตาม ปิดการขาย เพื่อทำยอดขายให้ถึงเป้ากลุ่มที่ตั้งไว้ - ตอบข้อมูลที่ลูก...

บริษัท เบ็ลท แอนด์ แบริ่งส์ จำกัด
2 Position
Salary 15,000 - 20,000 ตามความสามารถ
22 May 18
7 . พนักงานฝ่ายธุรการรับสมัครด่วน !
- ควบคุมสินค้าคงคลัง ทำใบสั่งซื้อ - รับเข้า จ่ายออกสินค้าคงคลัง - เช็คสินค้าคงคลัง - จัดสินค้า ยกของ - ติดต่อประสานงาน สวัสดิการตำแหน่งนี้ : ประกันสังคม โบนัสประจำปี

บริษัท ไอเม็กซ์ พลัส จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างของบริษัท
22 May 18
8 . ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน (ประจำสนง.กรุงเทพฯ)รับสมัครด่วน !
- ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารและการบันทึกบัญชี - กระทบยอดรายการทางบัญชีพร้อมทั้งจัดทำรายการปรับปรุง และจัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงิน - จัดทำบัญชีต้นทุน และปิดงบการเงิน - ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้ร...

บริษัท มหาชัยเคมี จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามความสามารถและประสบการณ์
22 May 18
9 . ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน (ประจำสนง.กรุงเทพฯ)รับสมัครด่วน !
- ดูแล รับผิดชอบ และบริหารงานด้านบัญชีและการเงินทั้งระบบ - ตรวจสอบความถูกต้องของงานในฝ่ายบัญชีและการเงิน - กระทบยอดรายการทางบัญชีพร้อมทั้งจัดทำรายการปรับปรุง และจัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงิน - จัด...

บริษัท มหาชัยเคมี จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามความสามารถและประสบการณ์
22 May 18
10 . เจ้าหน้าที่บัญชีและการเงินอาวุโส / สมุห์บัญชีรับสมัครด่วน !
1.ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารและการบันทึกบัญชี 2.กระทบยอดรายการทางบัญชีพร้อมทั้งจัดทำรายการปรับปรุง และจัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงิน 3.จัดทำบัญชีต้นทุนและปิดงบการเงิน 4.ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับ...

บริษัท มหาชัยเคมี จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามความสามารถและประสบการณ์
22 May 18
11 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายอาวุโส(Senior Sales Executive)รับสมัครด่วน !
1.วางแผนการขายเพื่อรักษายอดขายอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งจัดทำรายงานที่เกี่ยวข้องกับงานขาย 2.ออกเยี่ยมลูกค้าเพื่อสร้างความสัมพันธ์และรักษาลูกค้าเก่าพร้อมทั้งเปิดตลาดเพิ่มลูกค้ารายใหม่อย่างต่อเนื่อง 3....

บริษัท มหาชัยเคมี จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
22 May 18
12 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อสินค้าและวัดถุดิบรับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบในการติดต่อเจรจาต่อรองและวางแผนในการสั่งซื้อสินค้าและวัตถุดิบรวมถึงบรรจุภัณฑ์และการใช้บริการรถขนส่ง - รับผิดชอบในการสรรหาและคัดเลือกผู้ขายรายใหม่ - รับผิดชอบในการติดต่อประสานงานและทำธุรกร...

บริษัท มหาชัยเคมี จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามความสามารถและประสบการณ์
22 May 18
13 . กราฟฟิค
-ออกแบบสื่อต่างๆ ผ่านโปรแกรม AI,PS หรืออื่นๆ -งานที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ไทย ดีญ่า จำกัด
1 Position
Salary 20,000
22 May 18
14 . ล่ามภาษาจีน
แปลเอกสารภาษาจีน

บริษัท ไทย ดีญ่า จำกัด
2 Position
Salary ตามตกลง
22 May 18
15 . เจ้าหน้าที่บัญชี
- ตรวจสอบรายงานภาษีหัก ณ ที่ จ่าย ภงด 3,53 - บันทึกค่าใช้จ่ายประจำสัปดาห์ ประจำเดือน - กระทบยอดคงเหลือบัญชี - จัดทำรายงานภาษีซื้อ-ขาย - ตรวจสอบการลงบัญชีในสมุดรายวัน - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหม...

บริษัท ไทย ดีญ่า จำกัด
2 Position
Salary ตามตกลง
22 May 18
16 . เจ้าหน้าที่นำเข้า-ส่งออก
- งานเอกสาร/กระบวนการนำเข้า-ส่งออก

บริษัท ไทย ดีญ่า จำกัด
1 Position
Salary ตามตกลง
22 May 18
17 . พนักงานติดรถ/พนักงานยกของ
1.ติดรถส่งของ 2.ตรวจนับสินค้าก่อนส่งลูกค้า 3.ทำงาน จ-ส เวลา 12.00น.-22.00น.

บริษัท ไทย ดีญ่า จำกัด
1 Position
Salary ตามตกลง
22 May 18
18 . ผู้ช่วยผู้จัดการด้านเกษตร
-บริหารงานสวนผลไม้ที่ จ. ฉะเชิงเทรา -มีบ้านพักให้อยู่ -มีเงินเดือนและสวัสดิการอย่างดี

International Surveillance & Consultancy Co., Ltd. บจก. อินเตอร์เนชั่ลแนล เซอร์เวลแลนซ์ แอนด์ คอนซัลแตนซี
1 อัตรา
22 May 18

บริษัท ซีคอท จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
22 May 18
20 . ที่ปรึกษาทางกฎหมาย/Legal Advisor
ให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมาย/หนังสือสัญญา/เอกสารทางกฎหมายของทางบริษัทฯ

บริษัท ไทย ดีญ่า จำกัด
1 Position
Salary ตามตกลง
22 May 18
  32,933 Positions      
Sort By 
Disability Jobs