JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
Jobs: Accounting > Others
  55 Positions      
Sort By 
1 . พนักงานแคชเชียร์-ลานจอด (สาขาพระราม9)
- ประจำจุดลานจอดขาออก/ ลานโปรโมชั่น /เครื่องเล่นเด็ก และร้านโปรคลีน พร้อมคิดเงินในส่วนที่ได้ประจำจุดต่างๆ ของศูนย์การค้า - เก็บเงินและนำเงินส่งบัญชีการเงิน - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
26 May 19
2 . Accounting & Financial - ประจำที่สาขาภูเก็ต
1.ตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกบัญชีให้เป็นไปตามมาตรฐานและนโยบายบัญชีและความถูกต้องของภาษีอากร 2.ตรวจสอบยอดเงินรับและจ่ายตามเอกสารกับรายงานต่างๆ กระทบยอดกับ Bank Statement ให้ถูกต้องครบถ้วน รวมทั้ง...

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
26 May 19
3 . เจ้าหน้าที่บัญชีปิดงบการเงิน
1.ปิดงบการเงิน 2.บันทึก บ/ช 3.ยื่น Tax

บริษัท ดาสโก้ จำกัด
1 Position
Salary พิจารณาตามประสบการณ์
25 May 19
4 . เจ้าหน้าที่บัญชีค่าแรง-เงินเดือน (บริษัทโอคินอสฟู้ด จำกัด)"ด่วน"
- ทำบัญชีค่าแรง-เงินเดือน - ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
25 May 19
5 . เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน
- บันทึกสินค้าคงเหลือ วัตถุดิบ และวัสดุต่างๆ - ตรวจสอบและบันทึกค่าแรงทางตรงโสหุ้ยการผลิตเข้าต้นทุนผลิตภัณฑ์ - ตรวจสอบและบันทึกต้นทุนในแต่ละขบวนการผลิต - วิเคราะห์ต้นทุน วิเคราะห์ประสิทธิภาพการผลิ...

บริษัท ทีเอฟซี พลาสเทค จำกัด
2 Position
25 May 19
6 . Accountant
- ทำบัญชีทั่วไป ภาษีซื้อ ภาษีขาย - ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารทางบัญชีก่อนส่งให้สำนักงานบัญชี - บันทึกการจ่ายเงิน การรับเงิน และธุรกรรมทางบัญชี - จัดทำรายรับ – รายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษ...

Hocenlub co., ltd.
1 Position
Salary 12,000-18,000
25 May 19
7 . เจ้าหน้าที่แคชเชียร์รับสมัครด่วน !
เช็คบิลลูกค้าทั้งหมด ทำรายงานส่งบัญชี

บริษัท สุภัทรา จำกัด
1 ตำแหน่ง
Salary ตามที่ตกลง
25 May 19
8 . Accounting & Financial Officer / เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน
- ทำหน้าที่บันทึกข้อมูลทางการเงินตามระบบของการบัญชี - ทำบัญชีรายรับ บัญชีรายจ่าย ให้กับองค์กร - ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารทางบัญชี - บันทึกการจ่ายเงิน การรับเงิน และธุรกรรมทางการเงิน - ทำงบดุล แล...

บริษัท เกิร์ลลี่เชฟ จำกัด
25 May 19
9 . Fixed Asset Accountant / พนักงานบัญชีทรัพย์สิน
รายละเอียดงาน 1. จัดทำรายการทะเบียนทรัพย์สิน 2. จัดทำหมายเลยทรัพย์สินให้ถูกต้องตามหมวดและอายุการใช้งาน 3. วางแผน ควบคุม และตรวจสอบบัญชีทรัพย์สิน 4. จัดทำรายงานความเคลื่อนไหวของทรัพย์สิน 5. คำนวณ...

บริษัท ไทยคาลิ จำกัด
1 Position
Salary 12,000 - 15,000 บาท
25 May 19
10 . เจ้าหน้าที่บัญชี-การเงิน
1. ตรวจบัญชีธนาคารทุกบัญชีใน Book ธนาคารกับที่คีย์ใน Express 2. คีย์รายการตัดบัญชีธนาคารใน Express ติดตามเงินรับ - จ่าย ที่ไม่ทราบชื่อ 3. เขียนใบโอนเงิน / ใบนำฝาก ทำค่าใช้จ่ายส่วนของผู้บริหาร 4.จ...

บริษัท ซัยโจ เด็นกิ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
1 Position
Salary ตามตกลง
25 May 19
11 . Accounting Supervisor (51452)
1. Control the petty cash (withdraw-pay) and cash advance 2.Data support BS according to the assigned account code 3. Coordinate - Collect data and prepare reports to reduce costs of the company. 4...

Reeracoen Eastern Seaboard Recruitment Co., Ltd.
Eastern Seaboard Industrial (Chonburi) Chon Buri
1 Position
Salary 30,000-39,000
24 May 19
12 . เจ้าหน้าที่บัญชี
- บันทึกการตั้งเจ้าหนี้ทั้งระบบ - ตัดจ่ายเช็ค - ทำจ่ายเช็ค - ตัดชำระลูกหนี้ - ทำเบิกทดลองจ่ายกิจกรรม - เคลียร์เอกสารเงินสดย่อย - ทำภาษีซื้อ - ภาษีขาย (ภพ.30) - ทำภาษี ภงด.3,53 - สรุป รับ-จ่าย ...

บริษัท 360 องศา เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
24 May 19
13 . Cost Accountant
• Analyze actual production costs comparing standard costs to actual production costs (including variances) • Prepare costing report for use in controlling expenditures • Monitor, control and follow...

Cobra International Co., Ltd.
1 Position
24 May 19
14 . บัญชีบริหารรับสมัครด่วน !
1.วิเคราะห์ข้อมูลงบการเงิน เพื่อประกอบการตัดสินใจให้กับผู้บริหาร 2.รายงานผลการดำเนินงานในหลากหลายรูปแบบ ให้สะท้อนถึงประสิทธิภาพการบริหารจัดการ การดำเนินธุรกิจ การลงุทน อายุสินค้าในตลาด-แนวโน้มผลิ...

บริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
24 May 19
15 . Senior Investor Relation Executive
1. Handle day-to-day inquiries from investors/analysts and unitholder 2. Prepare monthly report on unitholder movement and complaint case 3. Prepare, updated the operational performance and financi...

บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด
1 Position
Salary N/A
24 May 19
16 . เจ้าหน้าที่ตรวจสอบทั่วไป (Internal Audit Officer)
ตรวจสอบโครงการ ปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลงานตรวจสอบ และงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างและประสบการณ์
24 May 19
17 . Internal Audit (ผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้จัดการตรวจสอบภายใน)
1. รับผิดชอบการรตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance Audit) ตามแผนการตรวจสอบ และกรณีทุจริต และร่วมประสานงานและติดตามงานให้เป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 2. ระบุความเสี่ยงและประเมินความเสี่...

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
24 May 19

บริษัท เขาช่องอุตสาหกรรม 1979 จำกัด
24 May 19
19 . Costing OfficerUrgently Required !
- Costing officer report to Costing section manager - Manage and control raw material purchased from domestic or overseas - Responsible in account payable of raw material are accuracy - Supporting ...

บริษัท อาชิโมริ (ประเทศไทย) จำกัด
1 Position
Salary Negotiate
24 May 19
20 . Accounting (GL)
Our client is an accounting firm and supports a Hospital business. Our client is looking for a position: Accounting specialist in GL Location: Huaykwang (Soi Soonvijai 2) Experiences: 1. ...

Manpower Thailand Co., Ltd.
2 Position
Salary 30,000 - 40,000
24 May 19
  55 Positions      
Sort By 
Disability Jobs