JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 90,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  48 Positions      
Sort By 
1 . พนักงานบัญชี
1. จัดทำแบบภาษีเพื่อนำส่งแก่กรมสรรพากร 2. จัดทำบัญชี บันทึกบัญชีในสมุดรายวันต่างๆ ในโปรแกรม Express 3. ปิดงบการเงินประจำปี 4. ประสานงานกับลูกค้า และทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท พีเอ็นพี แอคเคาน์ติ้ง จำกัด
1 Position
Salary ตามตกลง
18 Sep 19
2 . Senior Accountant
- Control of G/L, A/R, A/P accounts - Control fund receipt, payment and cash flow - Take care of banking requirements including monthly reconciliation - Take care of payroll calculation and related...

HLB (Thailand) Ltd.
1 Position
Salary Negotiable
18 Sep 19
3 . เจ้าหน้าที่บัญชี/เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส (งบประมาณ)
1.จัดทำงบประมาณประจำปีและประจำเดือน สรุปเป็นงบประมาณของบริษัทในรูปแบบการบริหารงานภายใน และจัดทำงบประมาณประจำปีและประจำเดือนตามรูปแบบที่หน่วยงานต่างๆ กำหนด เพื่อจัดส่งให้ธนาคารกสิกรไทย และ Ageas 2.วิเ...

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
18 Sep 19
4 . Accounting Officer
-จัดเตรียมข้อมูลจากระบบ AS400 ที่เกี่ยวข้องกับการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม และ ภาษีธุรกิจเฉพาะ -บันทึกใบกำกับภาษีในระบบ AS400 เพื่อใช้ในการยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม -บันทึกข้อมูลภาษีหัก ณ ...

กรุงศรี ออโต้
1 Position
18 Sep 19
5 . Accounting Payable - Officer
• ดูแลเกี่ยวกับการตั้งหนี้ในระบบ • ดูแลเกี่ยวกับการออกใบหักภาษี ณ.ที่จ่าย และตรวจสอบภาษีซื้อ • ติดตามและตรวจสอบเอกสาร • หน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

Thai Wah Public Co.,Ltd.
1 Position
Salary ตามโครงสร้างของบริษัท
18 Sep 19
6 . เจ้าหน้าที่บัญชี - พนักงานบัญชี-ภาษี
จัดทำบันทึกบัญชี ภาษีอากร ประกันสังคม งานทะเบียนเอกสาร

บริษัท พิมพ์พลอย ธุรกิจการบัญชี จำกัด
3 อัตรา
Salary ตามอัตราว่าจ้าง / ตามข้อตกลง
18 Sep 19
7 . เจ้าหน้าที่บัญชีทั่วไป/ธุรการบัญชี
1. ตรวจสอบเอกสารตั้งหนี้ต่างๆ 2. บันทึกรายการค่าใช้จ่ายต่างของบริษัทฯ 3. ตรวจสอบ รวบรวม จัดเก็บเอกสารใบกำกับฯ และรายงานภาษีซื้อประจำเดือน 4. ตรวจสอบ รวบรวม จัดเก็บเอกสารใบกำกับภาษีหัก ณ ที่จ่ายป...

บริษัท สหะเจริญโลหะพลาสติกภัณฑ์ จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามตกลง
18 Sep 19
8 . พนักงานบัญชี
- บันทึกข้อมูลภาษีซื้อและตรวจสอบกับ GL ในระบบ - คำนวณเงินเดือนพนักงานขับรถ และบันทึกข้อมูลเข้าระบบ - คำนวณและนำส่งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและประกันสังคม - คำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่ายและบัน...

Macquarie Consulting Co., Ltd.
พนักงานชั่วคราว (4 เดือน)
Salary Negotiated
18 Sep 19
9 . เจ้าหน้าที่บัญชี (ปิดงบการเงินได้)รับสมัครด่วน !
1.สามารถปิดงบการเงินได้ 2.มีความรู้ด้านภาษีอากร ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3.มีความรู้ด้านสต๊อกสินค้าสำเร็จรูป

บริษัท วี.ที. การ์เม้นท์ จำกัด
1 อัตรา
Salary 25,000 บาทขึ้นไป
18 Sep 19
10 . Tax Specialist (Good English/ 40,000 - 60,000/ Maptaphut, Rayong)Urgently Required !
1.Conducting and preparing tax report of withholding tax (WHT) [PND 53 & PND 54] 2.Conducting and preparing tax report of value added tax (VAT) [PP 30 & PP 36] 3.Conducting and preparing tax report ...

บริษัท แมนพาวเวอร์ จำกัด (สาขาบางนา)
Amata City Industrial (Rayong) Rayong
1 Position
Salary 40,000 - 60,000
18 Sep 19
11 . เจ้าหน้าที่บัญชีภาษี
-บันทึกค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในโปรแกรม Express (บัญชีภายนอกกรมสรรพากร),(บัญชีภายในบริษัท) -บันทีกบัญชีในสมุดรายวันทั่วไป ในโปรแกรม SYTELINE -จัดทำรายงาน รง.8และจัดส่ง MAIL กระทรวงอุตสาหกรรม -บันทึก...

บริษัท ที.แมน ฟาร์มา จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามที่ตกลงและประสบการณ์
18 Sep 19
12 . หัวหน้าส่วนภาษี
- บริหารคนในส่วนงานภาษี - ปิดบัญชีรายได้ -ปิดบัญชีค่าใช้จ่าย - ปิดบัญชีประจำเดือน - งานภาษีป้าย , - งานภาษีโรงเรือน - ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย - ภาษีมูลค่าเพิ่ม - ภาษีเงินได้นิติบุคคล

STARWELL BUSINESS (1998) Co., Ltd.
1 Position
Salary ตามโครงสร้าง
18 Sep 19
13 . เจ้าหน้าที่บัญชีงบการเงินรับสมัครด่วน !
- รายงานสรุปการรับชำระเงินสดและเงินค้างในแต่ละวัน - ทำรายงานรายรับรายจ่ายของแต่ละบริษัทในแต่ละวัน - ทำรายงานใบหักภาษี ณ ที่จ่าย 1 % 3% 5% - ปฎิบัติงานอื่นจามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

INTER EXPRESS LOGISTICS.,CO.LTD
1 อัตรา ด่วน
Salary 13,500 ขึ้นไป
18 Sep 19
14 . สมุห์บัญชี
- ปิดงบการเงินประจำเดือน (งบดุล/งบกำไรขาดทุน / งบต้นทุน) - ปิดงบการเงินประจำปี จัดทำแบบ ภงด.50 / สบช.3 - จัดทำประมาณการครึ่งปี ยื่นกรมสรรพากร ภงด.51 - ดูแลบัญชีด้านภาษ๊ ตรวจสอบคำนวนภสษี/จัดทำแบบนำส...

บริษัท อุตสาหกรรมแป้งไทย จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษ้ัท
18 Sep 19
15 . Senior Accounting Officer - MRT Lumpini
-Dealing with Bank related FX rate and Forward contract. -Credit control management & Collection payment from customer (Oversea&Local). -Prepare invoice & billing placement to customers. -Reconcili...

บริษัท แอดวานซ์ แอดมินนิสเตรชั่น จำกัด
1 Position
Salary Not over 40K (พนักงานประจำ)
18 Sep 19
16 . พนักงาน/เจ้าหน้าที่บัญชี (ศูนย์บัญชี) (Sale Support)
- จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สิน และตรวจนับตามแนวนโยบายบริษัทฯ - จัดทำรายงานภาษี งบสินค้าและงบการเงิน รวมทั้งเอกสานยืนยันยอดลูกหนี้ - บันทึกรายการบัญชีให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี กฎหมาย และนโยบายบริษัท -...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้าง
18 Sep 19
17 . Accounting Assistant Supervisor (TAX) - บางนา
ประเภทธุรกิจ : นำเข้าและส่งออกชิ้นส่วนยานยนต์ วันทำการ : วันจันทร์ - วันศุกร์(18 เสาร์ต่อปี) เวลาทำการ : 08.00 - 17.00 น. ลักษณะงานที่รับผิดชอบ 1.จัดทำภาษีซื้อและขอคืนภาษี 2.ตรวจสอบการบั...

OS Recruitment ( Thailand ) Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary 28,000 - 35,000 Baht
18 Sep 19
18 . 财务经理 ผู้จัดการภาษี Tax Manager
1.รับผิดชอบดูแลบัญชีต่างๆของบริษัท ,เงินทุน ,ต้นทุน ,การวางแผนค่าใช่จ่าย , ดูแลกระบวนการจ่ายภาษี 2. รับผิดชอบกระบวนการจ่ายเงิน กระบวนการที่มาของเงินทุน ดูแลควบคุมต้นทุน ,ดูแลการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3....

Global Jet Express (Thailand)
Several / 数名
Salary Negotiable / 面议
18 Sep 19
19 . เจ้าหน้าที่บัญชี GL ประจำสาขาปากช่องรับสมัครด่วน !
1.ตรวจสอบการบันทึกบัญชีรายได้และค่าใช้จ่าย,ผ่านรายการบัญชี,ออกรายงาน 2.จัดเตรียมเอกสาร/ตรวจสอบ/ยื่นแบบภาษีต่อกรมสรรพากร 3.ทำรายละเอียดประกอบงบการเงินในบริษัทฯที่รับผิดชอบ

บริษัท วีรยาออยล์ทรานสปอร์ต จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้างองค์กร
18 Sep 19
20 . เจ้าหน้าที่บัญชีภาษี
1. ตรวจสอบใบกำกับภาษ๊ซื้อ กับ รายงานภาษีซื้อ 2. ตรวจสอบใบหัก ณ ที่จ่าย กับ รายงานภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3. จัดทำรายงานสรุปและยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ต เพื่อเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม 4. จัดทำรายงานสรุปและยื่นแบบ...

บริษัท อาฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary 15,000 - 20,000
18 Sep 19
  48 Positions      
Sort By 
Disability Jobs