JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
Jobs: Accounting
  2,585 Positions      
Sort By 
1 . Accountiong Staff
- ทำรายงานบัญชี้เจ้าหนี้ - ลงรายการบัญชี General Ledger - รายงานภาษีและตรวจสอบเอกสาร - ทำรายงานจ่ายชำระหนี้

USUI INTERNATIONAL CORPORATION (THAILAND) Co., Ltd.
1 Positions
Salary N/A
18 Jul 19
2 . Account / Finance Staffรับสมัครด่วน !
1. จัดเตรียมเอกสาร ตรวจสอบความถูกต้อง และบันทึกข้อมูลบัญชีด้านรายได้และลูกหนี้ 2. จัดเตรียมข้อมูล กระทบยอดความถูกต้องเพื่อจัดทำรายงาน(GSA)ประจำเดือน 3. จัดเตรียมเอกสารต้นฉบับและนำส่งให้ผู้ที่เกี่...

บริษัท ซีเค ไลน์ (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
18 Jul 19
3 . เจ้าหน้าที่บัญชี / ธุรการบัญชี
เจ้าหน้าที่บัญชี -จัดทำบัญชี รายรับ - รายจ่าย การบันทึกบัญชี -ทำด้านภาษีและเอกสารจ่ายเงินต่างๆ -ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ธุรการบัญชี - คีย์ข้อมูลงานเอกสารด...

บริษัท แอนโม อิเล็คทริค จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง
18 Jul 19
4 . เจ้าหน้าที่ธุรการบัญชี (ประจําสำนักงานเซียงกงรังสิต)รับสมัครด่วน !
- จัดทำเอกสารทางด้านบัญชีการเงิน เช่น Invoice, Tax Invoice - จัดทำเอกสารทางด้านภาษี รายเดือน และรายปี เช่น ภงด. 1, 3, 53, 50, 51 และ ภพ. 30 - ลงบัญชี รับ-จ่าย ของบริษัท - ออกใบเสนอราคา/ใบส่งสินค้า...

บริษัท แอโรฟลูอิด จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง/ตามตกลง
18 Jul 19
5 . เจ้าหน้าที่รายงาน
- ตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องของข้อมูลใบเสร็จยอดซื้อ-ขายเพื่อบันทึก - เช็คยอดสต๊อกคงเหลือประจำวัน - จัดทำรายงาน BOI รวมทั้งรายงานธุรกรรมซื้อ-ขาย ส่งปปง. - คีย์ข้อมูลซื้อ-ขาย ระหว่างกันและจัดเก็บเอกสา...

บริษัท ซุปเปอร์ริช (ไทยแลนด์) จำกัด
1 Position
18 Jul 19
6 . พนักงานบัญชี (มีประสบการณ์)
- บันทึกข้อมูลการเบิกจ่ายเงินสดย่อย - รับวางบิล และสั่งจ่ายเช็ค ดูแลสินทรัพย์ - กระทบยอดรายเดือน - สามารถปิดงบการเงินได้ - ความสามารถด้านภาษีอากร - พร้อมรับงานใหม่ที่จะเข้ามา - สามารถใช้ โปรแ...

General Nice Group
1 ตำแหน่ง
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
18 Jul 19
7 . Senior AccountantUrgently Required !
- จัดทำและตรวจสอบการทำบัญชีต้นทุน, บัญชีเจ้าหนี้และอื่นๆ ให้เป็นไปตามระบบงานบัญชีที่วางไว้ - จัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงินนำเสนอผู้บังคับบัญชา - จัดทำรายงานวิเคราะห์ต้นทุนขาย และต้นทุนการผลิต - จั...

BuilderSmart Public Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary ตามตกลง (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์)
18 Jul 19
8 . ผู้จัดการบัญชี,หัวหน้าบัญชีต้นทุน
1.ตรวจสอบเอกสารสำคัญรับจ่าย,ตรวจสอบการบันทักรายการ,การยื่นแบบภาษีประจำเดือน-ปี 2.จัดทำบัญชีต้นทุนการผลิตแต่และJOB ORDER 3.จัดทำงบการเงินประจำเดือนและประจำปี

บริษัท ไทยโอเรียลเต็ด โปรดักส์ จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามประสมการณ์และโครงสร้างบริษัท
18 Jul 19
9 . ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
- กำหนดนโยบาย วางแผนงาน และเป้าหมายด้านบัญชีและการเงิน รวมถึงกำหนดระบบบัญชีและการเงิน - ควบคุมดูแลการจัดทำบัญชี ตรวจสอบการปิดบัญชี - การจัดทำงบการเงิน งบดุล งบกำไรขาดทุน - รายงานทางบัญชี การรับ/...

บริษัท อินเตอร์พ้อยท์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
1 Position
Salary ตามตกลง
18 Jul 19
10 . หัวหน้าบัญชี/พนักงานบัญชีUrgently Required !
- จัดทำเอกสารบัญชี - คีย์ข้อมูลรายละเอียดงานตามที่ได้รับมอบหมาย - ออกตรวจสอบเอกสารบริษัทลูกค้า - จัดทำภาษี ,เงินเดือน,ประกันสังคม

บริษัท เอส.ซี. การบัญชีและที่ปรึกษาธุรกิจ (1995) จำกัด
10 อัตรา
Salary 13,000 บาทขึ้นไป
18 Jul 19
11 . หัวหน้าฝ่ายบัญชีรับสมัครด่วน !
1.กำกับ ดูแล ควบคุมระบบการทำงานของฝ่ายบัญชีทั้งหมด 2.สามารถปิดงบการเงินได้

บริษัท บีเคเค ยูไนเต็ด จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ และประสบการณ์ฯ
18 Jul 19
12 . หัวหน้าบัญชีลูกหนี้รับสมัครด่วน !
1. ควบคุมดูแลลูกหนี้การค้า 108 DC (รายการขาย,ชำระหนี้) ระบบ SPC System และ Accstar 2. บันทึกยอดขาย, ภาษีขาย และรับชำระหนี้, Plan เงินสดรับ(Week)และรายการที่เกี่ยวข้องในแต่ละเดือน 3. เปิดใบลดหนี้ผลต่...

บริษัท ซันร้อยแปด จำกัด
1 Position
Salary ตามประสบการณ์
18 Jul 19
13 . เจ้าหน้าที่บัญชีรับสมัครด่วน !
1. ทำเบิกค่าใช้จ่ายทั่วไป เช่น ใบกำกับภาษี บิลจ่ายต่างๆ 2. ดูแลระบบสต็อกสินค้าและสต็อกอะไหล่ ตรวจสอบการรับเข้า – ออก 3. ตรวจสอบรายงานยอดขายในระบบให้ตรงกันและทำการสรุปปิดยอดสิ้นเดือน 4. ดูแลงานทา...

บริษัท ซันร้อยแปด จำกัด
2 Position
Salary 13,000 - 15,000 สำหรับเด็กจบใหม่
18 Jul 19
14 . เจ้าหน้าที่ที่บัญชีตั้งหนี้-สินทรัพย์
รับผิดชอบการตั้งหนี้ และทะเบียนสินทรัพย์

บริษัท พีดีเอส โฮลดิ้ง จำกัด
1 Position
Salary 20,000-25,000
18 Jul 19
15 . หัวหน้าแผนกบัญชีรับสมัครด่วน !
1. ตรวจนับจำนวนสินค้าคงเหลือทุกคลังสินค้า 2. ตรวจสอบจำนวน และมูลค่าการนำเข้า และการโอนสินค้าระหว่างคลังในระบบสินค้า กับเอกสารที่เกี่ยวข้อง 3. คำนวณมูลค่าต้นทุนการสั่งซื้อ มูลค่าต้นทุนขาย และมูลค่าต้...

บริษัท พี.ซี. โปรดักส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์
18 Jul 19
16 . เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้รับสมัครด่วน !
-บันทึกและคำนวนต้นทุนรายผลิตภัณฑ์ -เปรียบเทียบต้นทุนประมาณการเทียบลูกหนี้จริง -วิเคราะห์และรายงานต้นทุนเสนอผู้บริหาร -ประสานงานติดต่อการคำนวนต่างๆ -งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท พี.ซี. โปรดักส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
18 Jul 19
17 . ธุรการบัญชี รับสมัครด่วน !
1.ติดต่อประสานงานกับลูกค้า 2.ติดต่อประสานงานภายในบริษัท/โรงงาน 3.ติดต่อประสานงานกับซัพพลายล์เออร์ 4.ทำใบเสนอราคา คิดราคางาน 5.คีย์ขาย 6.สรุปซื้อขายประจำวัน

บริษัท แอดลีดเดอร์ ไซน์ แอนด์ ปริ๊นท์ติ้ง จำกัด
3 อัตรา
Salary 10,000-15,000 บาท
18 Jul 19
18 . พนักงานบัญชีรับสมัครด่วน !
- บัญชีเจ้าหนี้, ลูกหนี้, ภาษีมูลค่าเพิ่ม, ภงด. - อื่นๆที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย

บริษัท ซิตี้เพาเวอร์ จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามตกลง
18 Jul 19
19 . หัวหน้าฝ่ายบัญชีและการเงิน
- จัดทำและตรวจสอบรายการขั้นต้นทางด้านบัญชี การเงิน ภาษีอากร - ควบคุมดูแล ยอดทางการเงินของบริษัทกับธนาคาร - วางแผน ควบคุม ตรวจสอบ สอบทานระบบการเงิน การจ่ายเงินและรับเงิน - ตรวจสอบการชำระหนี้ การจ่า...

LSX Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
18 Jul 19
20 . เจ้าหน้าที่บัญชีเจ้าหนี้ AP
• ตรวจสอบเอกสารด้านการจ่ายเงิน • จัดทำรายงานภาษีซื้อ (ภพ.30) ภงด.1 ภงด.3 ภงด.53 และยื่นแบบภาษี • จัดทำใบสำคัญจ่ายเช็ค (Cheque Voucher) เพื่อเสนอให้ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบ • บันทึกรายการตั้งหนี้เพื่...

LSX Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างของบริษัท
18 Jul 19
  2,585 Positions      
Sort By 
Disability Jobs