JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
Jobs: Accounting
  2,735 Positions      
Sort By 
1 . ธุรการ บัญชี
- ทำจันทร์ ถึง เสาร์ 8.00-17.00 น. - คีย์ข้อมูล - บันทึกงานบัญชี - แพ็คกล่อง สินค้าเพื่อจัดส่ง ไปรษณีย์ - งานทั่วไป

บริษัท คั้นกี่น้ำเต้าทอง จำกัด
2 Position
Salary ตามประสบการณ์
20 Jun 19
2 . เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุนUrgently Required !
- ตรวจใบเคลมสินค้าทุกใบว่าของส่งมาหรือยัง - บันทึกตัดใบเคลมในโปรแกรม ERP - ตรวจบิลที่รับวัตถุดิบพร้อมกับราคา - ตรวจสอบการบันทึกรับ-จ่ายของแผนกคลังสินค้า - กำหนดวันตรวจนับสินค้าประจำเดือน - ทำรายง...

บริษัท วาย.เอส.เอส. (ประเทศไทย) จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง
20 Jun 19
3 . ผู้ช่วยผู้จัดการบัญชีและการเงินรับสมัครด่วน !
1. รับผิดชอบ ดูแล และควบคุมการบันทึกบัญชีทั้งทางด้านรับและจ่าย 2. จัดทำรายงานภาษีทั้งภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีหัก ณ วันที่จ่าย รวมถึงภาษีเงินได้นิติบุคคล และนำส่งต่อกรมสรรพากร ตามที่กฎหมายกำหนด 3. จั...

บริษัท ซัน-มูน คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
1 อัตรา
20 Jun 19
4 . เจ้าหน้าที่การเงิน (บัญชีรายรับหรือรายจ่าย)
1. ปฎิบัติงานด้านการเงิน ตรวจสอบเอกสารใบสำคัญ จัดทําเอกสารเกี่ยวกับการรับ-จ่าย 2. เก็บรักษาหลักฐานและเอกสารเกี่ยวกับการเงิน 3. ติดต่อประสานงานกับธนาคารและผู้เกี่ยวข้อง 4. ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้...

บริษัท ซัน-มูน คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
2 Position
20 Jun 19
5 . พนักงานบัญชีสต๊อก
1. รับของ เข้าสต๊อกประจำวัน 2. สรุปการเบิก-จ่ายสินค้าประจำวัน ได้แก่ ใบเปลี่ยนสินค้า ใบปรับปรุงยอดสินค้า ใบเบิก/ยืมสินค้า 3. เช็คสต๊อกสินค้าคงเหลือ-ประจำวัน ได้แก่ สินค้าเพื่อขาย สินค้าเพื่อประกอบ ส...

บริษัท ซัน-มูน คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
1 Position
Salary ไม่ระบุ
20 Jun 19
6 . เจ้าหน้าที่บัญชี
ทำงานด้านบัญชี รับ-จ่าย และงานบัญชีทั่วไป

บริษัท คุนหมิง ไลท์ อินดัสตรี แมชชินเนอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด
หลายอัตรา
Salary ตามข้อตกลงของบริษัท
20 Jun 19
7 . พนักงานบัญชี (หญิง)
- ตรวจสอบใบกำกับภาษีทั้งซื้อและขาย - ลงบัญชี บัญชีรายวัน แยกประเภท - ภาษีซื้อขาย - ภาษีหัก ณ ที่จ่าย - บันทึกบัญชีและตรวจสอบทรัพย์สินของกิจการ, ทำรายงานทรัพย์สิน, บันทึกตัดค่าเสื่อมราคา - งานเอ...

บริษัท ไอรอน แลบ จำกัด
1 อัตรา
Salary 15,000 บาท ขึ้นไป (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความสามารถ)
19 Jun 19
8 . เจ้าหน้าที่บัญชี
- ทำบัญชี รับ-จ่าย - กระทบยอดเงินฝากธนาคาร ทำรับ ทำจ่าย - จัดทำภาษีซื้อ-ภาษีขาย แบบ ภงด.1,3,53 และ ภงด.30 - ประสานงานเรื่องวางบิล-รับเช็ค - ดูแลเอกสารเกี่ยวกับสต๊อกสินค้า - ประสานงานภายใน และ ภาย...

Exintech Automation Co., Ltd.
2 Position
Salary 18,000-30,000
19 Jun 19
9 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี (ประจำสำนักงานใหญ่ ปทุมวัน)
1. ติดตามหนี้,ตัดชำระ,ลูกค้า 2. บันทึกเช็คนำฝาก ,เช็คผ่าน 3. พิมพ์ใบเสร็จรับเงินของลูกค้าต่างจังหวัดทั้งหมด 4. จัดทำและพิมพ์ใบวางบิลลูกค้าต่างจังหวัด 5. Scan ใบขนส่งของลูกค้าต่างจังหวัด 6. ทำภาษี...

บริษัท สยามโปรสปอร์ต จำกัด
1 ตำแหน่ง
Salary ตามตกลง
19 Jun 19
10 . พนักงานบัญชี/บุคคลรับสมัครด่วน !
1. จัดทำเงินเดือนและสลิปเงินเดือน (คิดคำนวณเงินเดือน OT และรายได้อื่นๆ โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป เช่น Tiger soft, B Plus, Express เป็นต้น) 2. สรุปรายงานประกันสังคมรายเดือน และแจ้งเข้า – ออก 3. ยื่นแบบ...

Vanness Plus Consulting Co., Ltd.
19 Jun 19
11 . เจ้าหน้าที่บัญชี ปฏิบัติงานที่คลังสินค้าพระประแดง และ จังหวัดสิงห์บุรี รับสมัครด่วน !
1.จัดทำรายงานและตรวจสอบความถูกต้องของการคำนวณต้นทุนและปรับปรุงต้นทุนสินค้าให้เป็นปัจจุบัน 2.ดำเนินการรวบรวม จัดเก็บ และติดตามพร้อมทั้งตรวจสอบเอกสารในกระบวนการผลิตสินค้า เอกสารสรุปการจ้างผลิต พร้อมทั้...

บริษัท ซี.เอ.เอส. เปเปอร์ จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทปฏิบัติงานที่คลังสินค้าพระประแดง และ สิงห์บุรี
19 Jun 19
12 . พนักงานบัญชี (สาขาสุพรรณบุรี/สาขาสามชุก)
1. จัดทำและตรวจสอบสต็อกสินค้าคงเหลือ 2. จัดทำและตรวจสอบข้อมูลฝ่ายผลิต 3. จัดทำรายละเอียดค่าใช้จ่าย 4. วิเคราะห์ คำนวณต้นทุนสินค้า และต้นทุนการผลิต

Happy Farm Shop สุพรรณบุรี
2 อัตรา
Salary 15,000-19,000 บาท
19 Jun 19
13 . เจ้าหน้าที่ธุรการบัญชีรับสมัครด่วน !
ลักษณะงาน – จัดเตรียม จัดทำเอกสารต่างๆ – งานบัญชีทั่วไป (ใช้โปรแกรมสำเร็จรูป) – คีย์ข้อมูล ค้นหาข้อมูลทั่วไป – อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย - ทำงาน อังคาร ถึง อาทิตย์ สวัสดิการสำหรับตน.งานนี้ – ยูน...

สถาบัน เรสจีเนียสสคูล
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
19 Jun 19
14 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีบริหารรับสมัครด่วน !
1. บันทึกรายการทางบัญชี 2. เปิด PR PO SO 3. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ทู ซิส แอคเคาน์ติ้ง จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์
19 Jun 19
15 . ผู้จัดการบัญชี
1.ตรวจสอบความสมบูรณ์และความถูกต้องของเอกสารทางบัญชี 2.จัดทำและตรวจสอบการปิดงบการเงิน ประจำเดือน ไตรมาส ประจำปี 3.ควบคุมและตรวจสอบการจัดทำบัญชีต้นทุนการผลิต 4.ตรวจสอบความถูกต้องของรายงาน ภงด1,3,53 แ...

บริษัท เซนคิทเช่นฟู้ดส์ จำกัด
1 Position
19 Jun 19
16 . Admin office Sr.Supervisor Or Asst.Manager
Responsible : - General affair - Payroll & Time Attendance - Training all process - Purchasing - Accounting - Able to communicate in English will be a plus

Day Plus (Thailand) Co.,Ltd.
Rojana Industrial Park Ayutthaya Phra Nakhon Si Ayutthaya
1 อัตรา
Salary 38,000 - 48,000
19 Jun 19
17 . พนักงานบัญชี
ทำงานบัญชีลงรับจ่าย ธุรการบัญชี รับจ่าย กาษีสรรพากร ลูกหนี้เจ้าหนี้ ตรวจสอบบัญชี เกี่ยวกับงานรับเหมา งานอสังหาริมทรัพย์ งานก่อสร้าง และประสานงาน

บริษัท คอมฟอร์ท แมกซ์ จำกัด
2 Position
Salary 19,000
19 Jun 19
18 . หัวหน้าบัญชี CN
1.ประสานงานกับเซลล์ 2.วางบิลค่าพื้นที่จัดงาน 3.ดูยอด SELL-IN และ SELL OUT 4.ดูต้นทุน 5.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ส.แสง กรุ๊ป จำกัด
1 Position
Salary 25,000-30,000
19 Jun 19
19 . เจ้าหน้าที่การเงิน (Financial Officer)
1. ออกใบแจ้งหนี้ค่าใช้จ่ายต่างๆ 2. จัดทำเงินสดย่อย 3. ติดตามทวงถามจัดเก็บเงินตามที่ได้มีการออกใบแจ้งหนี้ 4. จัดทำเอกสารการเงินรับ-การเงินจ่าย 5. จัดทำเอกสารภาษีหัก ณ ที่จ่ายและนำส่งสรรพากร 6. เช...

บริษัท ส.แสง กรุ๊ป จำกัด
1 Position
Salary 12,000-15,000
19 Jun 19
20 . เจ้าหน้าที่บัญชี CN
1.ทำเอกสารวางบิลค่าพื้นที่ 2.ทำเอกสารวางบิลชดเชยค่าสินค้าต่างๆ 3.คีย์ข้อมูลใน EXCEL 4.งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ส.แสง กรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
Salary 13,000-15,000
19 Jun 19
  2,735 Positions      
Sort By 
Disability Jobs