JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  726 Positions      
Sort By 

บริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
27 Jun 19
2 . นักวิชาการ / ผู้ช่วยนักวิชาการรับสมัครด่วน !
ประชาสัมพันธ์เรื่องระบบการจำกัดปลวกที่มีประสิทธิภาพสูงสุดจากสหรัฐอเมริกาและการบริการของบริษัทฯ ด้านการจัดการดูแล กำจัดปลวก และแมลงรำคาญอื่นๆ ตลอดจนสัตว์พาหะอื่นๆ. ให้คำแนะนำลูกค้า เข้าบริการ Ser...

M Factors Co., Ltd.
10 อัตรา
Salary 15,000 บาทขึ้นไป ( พิจารณาตามประสบการณ์ ) + ค่าโบนัสการบริการ +ค่าโทร +โบนัสค่าขับ +โบนัสเบี้ยขยัน
27 Jun 19
3 . ผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน (PRE)
1. จัดเตรียมเอกสาร และรายงานเกี่ยวกับพลังงาน ส่งกรมอนุรักษ์พลังงาน 2. เก็บข้อมูล วิเคราะห์ และประเมินผลการใช้พลังงาน 3. วิเคราะห์ผลและนำเสนอมาตรการประหยัดพลังงาน 4. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัทในเครือเซนทาโก
1 Position
Salary ตามตกลง
27 Jun 19
4 . เภสัชกร QC
งานตรวจคุณภาพวัตถุดิบ วัสดุการบรรจุสินค้าระหว่างผลิต,งานจัดการผลิตภัณฑ์และพัฒนาผลิตภัณฑ์และขึ้นทะเบียน,งานเรียกคืนและรับคืนยาสำเร็จรูป และอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย ฯลฯ

บริษัทในเครือเซนทาโก
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้าง
27 Jun 19
5 . ผู้จัดการแผนกวิศวกรรม
- พัฒนา ปรับปรุง แก้ไข ดัดแปลง ซ่อมแซ่มเครื่องจักร รวมถึงการวางแผน ควบคุม ติดตั้งเครื่องจักรให้กับโครงการต่างๆ ของบริษัทในเครือ - บริหาร จัดการ และจัดกำลังคนให้เหมาะสมกับงานที่ได้รับมอบหมาย

บริษัทในเครือเซนทาโก
Salary ตามตกลง
27 Jun 19
6 . ผู้จัดการตรวจสอบบัญชี
ตรวจสอบภายใน และตรวจสอบระบบบัญชี

บริษัทในเครือเซนทาโก
Salary ตามตกลง
27 Jun 19
7 . วิศวกรซ่อมบำรุง /ช่างไฟฟ้า / ช่างเทคนิค/ช่างซ่อมบำรุง
- งานควบคุม ดูแล บำรุงรักษาเครื่องจักรและระบบไฟฟ้า PCL Control - งานเปิด-ปิด พร้อมทั้งควบคุมการทำงานของเครื่องจักร - งานแก้ไขปัญหากรณีเครื่องจักรเกิดปัญหาหรือขัดข้อง - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผ...

บริษัทในเครือเซนทาโก
3 อัตรา
Salary ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
27 Jun 19
8 . เจ้าหน้าที่วางแผนผลิต
1. วางแผนงานผลิต 2. วางแผนวัตถุดิบ

บริษัท วิเชียรจักรกลการเกษตร จำกัด
1 Position
27 Jun 19

บริษัท วิเชียรจักรกลการเกษตร จำกัด
1 Position
27 Jun 19
10 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ (บริษัท แม่สอดพลังงานสะอาด จำกัด)
1.วางแผน กำกับดูแลความปลอดภัยในการปฏิบัติงานภายในโรงงาน และเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย 2.ตรวจประเมิน และติดตามความปลอดภัยของพนักงานในพื้นที่ปฏิบัติงาน 3.เสริมสร้างจิ...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
Tak
1 ตำแหน่ง
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
27 Jun 19
11 . วิศวกรรีไฟน์ (วิศวกร-เคมี)
- ควบคุมการซ่อมบำรุงเครื่องจักรให้เป็นไปตามแผนซ่อมบำรุง

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
27 Jun 19
12 . เจ้าหน้าที่บัญชี
- บันทึกรายการตั้งหนี้ด้านรายรับและรายจ่าย - บันทึกปรับปรุงรายการสิ้นเดือน - ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของเอกสารประกอบการจ่าย - จัดทำรายงานภาษีประจำเดือนและกระทบยอดรายการที่เกี่ยวข้อง - ตรวจสอบแ...

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)
2 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
27 Jun 19
13 . ทนายความ
1.งานพิจารณาสินเชื่อ -หาข้อมูลลูกหนี้ในการประชุม -พิจารณาสภาพปัญหา และทางแก้ไขตามกฎหมาย 2.งานนิติกรรมสัญญา -สอบรายละเอียดและวัตถุประสงค์ของสัญญา -ร่างสัญญา ตรวจทาน และขอหนังสือมอบอำน...

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
27 Jun 19
14 . ช่างซ่อมบำรุงรับสมัครด่วน !
+ ดูแลงานอาคารในการซ่อมบำรุงภายในอาคาร + มีทีมงานร่วมกันทำงานทั้งกะเช้าและกะดึก + ทำงานสัปดาห์ละ 6 วัน, หยุด 1 วัน (ภายในทีมจัดสลับหยุดกันเอง) + มีค่าล่วงเวลา(OT)ให้ทุกกะ

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary ตามประสบการณ์และความสามารถ
27 Jun 19
15 . ธุรการบัญชี (พระราม9 หรือ นวมินทร์ 77) รับสมัครด่วน !
1. ออกบิลขายรายวัน พร้อมเก็บเอกสารภาษีขาย วางบิล รับเช็ค 2. คีย์ข้อมุลค่าใช้จ่ายประจำวัน ประจำเดือนของบริษัท 3. จัดทำเอกสารส่งสำนักงานบัญชี 4. ทำงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท สปี๊ดดี้ แอสเซ็ส จำกัด
2 อัตรา
Salary 15,000-20,000
27 Jun 19
16 . Site Engineer (กรุงเทพและต่างจังหวัด)รับสมัครด่วน !
- ดูแลและควบคุมงานก่อสร้างกลุ่มโรงเรือน งานระบบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง - ประสานงานหน้างาน แก้ไขแบบงานก่อสร้าง ประสานงานผู้รับเหมาช่วง

บริษัท สปี๊ดดี้ แอสเซ็ส จำกัด
5 Position
Salary 25,000-35,000
27 Jun 19
17 . เจ้าหน้าที่ดูแลแปลงระบบไฮโดรโปรนิกส์ (เชียงใหม่)รับสมัครด่วน !
- ดูแลแปลงปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ และระบบโรงเรือนของบริษัท - ดูแลงานต้นทุนฟาร์ม สั่งวัสดุเข้าฟาร์ม ส่งค่าใช้จ่ายกลับบริษัท - ดูแลสต็อค งานเอกสาร และออฟฟิศบริษัท - ดูงานทำสอบสายพันธุ์ต่างๆ - ทำงานอื่นๆ...

บริษัท สปี๊ดดี้ แอสเซ็ส จำกัด
1 อัตรา
Salary 10,000-11,000
27 Jun 19
18 . วิศวกรโยธา
1.ปฎิบัติงานด้านโยธาให้สอดคล้องกับ TOR 2.ออกแบบด้านโยธาให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล 3.จัดทำ Report ในส่วนของงานด้สนโยธา 4.ประสานงานและติดตามข้อมูลกับผู้รับเหมาช่วง(Subcontractor) เพื่อนำมาใช้ในหารดำเนิน...

United Global Agencies (Thailand) Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
27 Jun 19
19 . หัวหน้าแผนกจัดส่ง
-จัดแผนงานในการจัดส่งสินค้า - บริหารและจัดการ การทำงานของพนักงานขับรถ ให้สอดคล้องกับนโยบายเรื่องเวลาทำงาน - ดูแลควบคุมตารางเวลาการขนส่ง การสื่อสารแผน และการเดินทาง ตามความต้องการของลูกค้า เพื่อให...

บริษัท ข้าวแสนดี จำกัด
Nava Nakorn Industrial Pathumthani Pathum Thani
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
27 Jun 19
20 . เจ้าหน้าที่บัญชีเจ้าหนี้ (ทำงานประจำสำนักงานใหญ่ สาธุประดิษฐ์ 58)
- บันทึกการจ่ายเงินจากใบสำคัญจ่ายเช็คพร้อมกับตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกรายการ - จัดเก็บใบสำคัญจ่ายเช็คเรียงตามเลขที่ใบสำคัญจ่ายให้สามารถอ้างอิงได้สะดวกรวดเร็วในภายหลัง - บันทึกบัญชีสำหรับการซื้อ...

บริษัท ข้าวแสนดี จำกัด
Nava Nakorn Industrial Pathumthani Pathum Thani
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
27 Jun 19
  726 Positions      
Sort By 
Disability Jobs