JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  690 Positions      
Sort By 
1 . หัวหน้าฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลรับสมัครด่วน !
1.สรรหา คัดเลือก และบรรจุบุคลากรเข้าทำงาน 2.จัดทำแผนกำลังคน และทำงบประมาณสำหรับบริหารทรัพยากรบุคคล 3.จัดทำทะเบียนประวัติ สถิติการมาทำงาน และบันทึกข้อมูลรายละเอียดของพนักงาน 4.บริหาร และจัดทำเงินเด...

บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด(มหาชน)
1 Position
Salary ตามประสบการณ์/โครงสร้างของบริษัท
22 Jul 19
2 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดต่างประเทศรับสมัครด่วน !
1. Prepare action plans by individuals 2. Surfing the internet all concerning materials of Rubber products such as Crude Oil, Stock Market, Exchange-rate and more to support the teams. 3. Maintains...

บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด(มหาชน)
1 Position
Salary ตามประสบการณ์/โครงสร้างของบริษัท
22 Jul 19
3 . หัวหน้าห้องปฏิบัติการ LAB (ที่พักฟรี)รับสมัครด่วน !
-ดูแลพนักงานที่ได้รับผิดชอบ -ปฏิบัติงานห้อง LAB วิเคราะห์คุณภาพยาง และวัตถุดิบ -พัฒนาวิธีวิเคราะห์และวิธีการควบคุมคุณภาพยาง -ตรวจสอบ Stock สารเคมี ดูแลเครืองมือห้องปฏิบัติการ

บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด(มหาชน)
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท/ประสบการณ์
22 Jul 19
4 . วิศวกรจัดซื้อรับสมัครด่วน !
- วางแผนการจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมดโดยทำการประสานงานกับผู้ขอซื้อ เพื่อการสั่งซื้ออย่างมีประสิทธิภาพ - ประเมินหน้างานและอุปกรณ์ในการสั่งซื้อหรือสั่งซ่อมวัสดุอุปกรณ์รวมไปถึงโครงสร้างอาคารและพื้นถนน เป็นต้...

บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด(มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท/ประสบการณ์
22 Jul 19
5 . วิศวกรไฟฟ้า ไบโอแก๊ส(Biogas Engineer) รับสมัครด่วน !
- ดูแลควบคุมการก่อสร้าง - สั่งซื้ออุปกรณ์และติดตามงาน - ดูแลงานติดตั้งอุปกรณ์เคื่องวัดระบบไบโอแก๊ส ออกแบบระบบส่งจ่ายไบโอแก๊ส - ควบคุมการส่งจ่ายและผลิตไฟฟ้าจากไบโอแก๊สทั้งระบบ - งานอื่นๆ ตามที่ได้ร...

บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด(มหาชน)
2 Position
Salary ตามตกลง+ประสบการณ์
22 Jul 19
6 . พนักงานขับรถผู้บริหาร *ประจำสาขากรุงเทพฯ*รับสมัครด่วน !
- ขับรถรับ-ส่งผู้บริหาร จากบ้านไปที่ทำงาน และสถานที่ต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย - ดูแล ทำความสะอาด บำรุงรักษาสภาพรถยนต์ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ - ขับรถไปยังจุดหมายตามคำสั่ง ในลักษณะการขับที่สุภาพ ปลอดภัย โ...

บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด(มหาชน)
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
22 Jul 19
7 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลและธุรการ (Admin)
-Pay Roll (Attendance) -ประกันสังคม -สรรพากร -อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย -มีบ้านสำหรับพนักงานต่างจังหวัด

Nteq Polymer Co., Ltd.
2 อัตรา
Salary N/A
22 Jul 19
8 . เจ้าหน้าที่บัญชี
1. บันทึกการตั้งหนี้ 2. บันทึกการตัดชำระหนี้ 3. ตรวจเช็คเอกสารจ่ายชำระเงิน 4. ทำการลดหนี้ 5. จัดเก็บเอกสาร 6. งานอื่นตามที่ได้มอบหมาย

เครือ บริษัทแสงทอง จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้างองค์กร
22 Jul 19
9 . เจ้าหน้าที่IT
1.วางแผนการวางระบบเครือข่าย 2.ควบคุมและติดตั้ง/ขยายระบบเครือข่าย 3.ตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบฯ 4.ประสานกับผู้ให้บริการและในทีมในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 5.ตัดสินใจและแก้ไขปัญหาระบบฯได้ 6.วางระบ...

บริษัท คิง ฟรุทส์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
22 Jul 19
10 . ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขาย
1.ประเมินและหากลยุทธ์ในการขายและช่องทางการตลาด 2.หาแนวทางและปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานใต้บังคับบัญชาได้ 3.รายงานและวิเคราะห์การขายเสนอผู้บังคับบัญชา 4. ประสานงานระหว่างลูกค้าและทีมงานให้...

บริษัท คิง ฟรุทส์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
22 Jul 19
11 . Supervisor Finance and Accounting
งานด้านลูกหนี้ ( AR) 1.1 ตรวจสอบความถูกต้อง การตัดชำระหนี้ (RE) ลูกหนี้การค้า ตามบิลขาย และใบลดหนี้ 1.2 ตรวจสอบบิลค้างชำระ ที่ถึงกำหนด แต่ยังไม่ได้รับชำระเงิน 1.3 ติดต่อประสานงานกับลูกค้า ...

บริษัท คิง ฟรุทส์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
22 Jul 19
12 . เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร (ชาย)รับสมัครด่วน !
-วางแผนการปลูกพืชที่ส่งเสริมและปริมาณวัตถุดิบ ร่วมกับผู้บังคับบัญชา -วางแผนควบคุมปริมาณประมาณการวัตถุดิบ

บริษัท ลานนาเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด
2 Position
Salary ตามตกลง
22 Jul 19
13 . พนักงานขับรถหัวลากรับสมัครด่วน !
- ขับรถหัวลากจากเชียงใหม่ไปยังกรุงเทพ,แหลมฉบัง

บริษัท ลานนาเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
22 Jul 19
14 . เจ้าหน้าที่แผนกคลังสินค้ารับสมัครด่วน !
-รับผิดชอบในการบริหารตรวจรับ จัดเก็บ และจ่ายสินค้าให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพ

บริษัท ลานนาเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด
5 Position
Salary ตามตกลง
22 Jul 19
15 . Production Staff รับสมัครด่วน !
1. วางแผนการผลิต 2. ควบคุมอัตรากำลังคนในการทำงานแต่ละพื้นที่ให้ได้ตาม man power model 3. ควบคุมการทำงานของแผนกผลิต ให้ได้ตามเป้าหมายคุณภาพ/ปริมาณ/ระยะเวลาการส่งมอบ

บริษัท ลานนาเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด
1 Position
Salary ตามตกลง
22 Jul 19
16 . เจ้าหน้าที่ปรับปรุงพันธุ์พืชรับสมัครด่วน !
-ปรับปรุงพันธุ์ถั่วแระญี่ปุ่นรวมทั้งงานคัดเลือกสายพันธุ์ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าและสามารถนำไปปลูกเพื่อผลิตผักส่งออกได้ -งานวิจัยที่เกี่ยววข้องกับการพัฒนาคุณภาพเมล็ดพันธุ์

บริษัท ลานนาเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด
1 Position
Salary ตามตกลง
22 Jul 19
17 . Payroll Specialist (Saraburi Base)
Purpose 1.Perform payroll processing and payroll data for daily employee pay group. 2.Response to employee/manager inquiries regarding payroll and related HR Operations issues or concern. 3.Interac...

Cargill Siam Limited (บริษัท คาร์กิลล์สยาม จำกัด)
1 Position
Salary Depend on qualifications
22 Jul 19
18 . Plant Manager (Prachinburi Based)
Job Purpose: • Ensure efficient and effective utilization of resources to achieve production volume target in order to delivery right quality products at the right time for customers • Ensure adhere...

Cargill Siam Limited (บริษัท คาร์กิลล์สยาม จำกัด)
22 Jul 19
19 . Import & Export Officer, Bangkok Based (6 months contract)
Principal Accountabilities: •Maintains operational relationships with standard stakeholders (e.g., ports, plants, brokers etc.) •Support cross border logistics and transportation (to maintain eff...

Cargill Siam Limited (บริษัท คาร์กิลล์สยาม จำกัด)
22 Jul 19
20 . Safety Officer (Nakhon Pathom)
•To inspect and give recommendations to the employer to comply with the law on occupational safety, health and environment. •To analyze the work to indicate possible dangers, including to set and pr...

Cargill Siam Limited (บริษัท คาร์กิลล์สยาม จำกัด)
22 Jul 19
  690 Positions      
Sort By 
Disability Jobs