JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 90,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  726 Positions      
Sort By 
1 . เจ้าหน้าที่การเงิน AR (Finance Officer)
- ประสานงานจัดเตรียมเอกสารทางการเงินที่เกี่ยวข้องที่ใช้ประกอบในใบสำคัญจ่ายให้ครบถ้วนสมบูรณ์ เช่น ใบขออนุมัติซื้อ ใบสั่งซื้อ ใบแจ้งหนี้ หรือเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง - สนับสนุนทีมงาน เกี่ยวกับข้อมูลด้...

กลุ่มบริษัทโชคชัยพืชผล
2 อัตรา
Salary 16,000 - 22,000 บาท
21 Feb 19
2 . เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร
1. ติดตาม วางแผน ผลผลิตในพื้นที่ปลูกของบริษัท 2. ให้คำแนะนำแก่เกษตรกรในการปลูกพืช, แมลง, การควบคุมการใช้สารเคมีเพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพเข้ามายังบริษัท 3. ประเมินผลผลิตประจำสัปดาห์ 4. วิเคราะห์...

บริษัท พีดีไอ เทรดดิ้ง จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
21 Feb 19
3 . พนักงานคลังสินค้า
1. ควบคุมการรับ-จ่าย สินค้า วัตถุดิบ 2. ควบคุมจำนวน Stock สินค้า วัตถุดิบ 3. ควบคุมการทำงานในพื้นที่ ที่รับผิดชอบให้มีประสิทธิภาพ 4. ควบคุมเครื่องจักรในการรับวัตถุดิบ 5. ประสานงานเอกสารกับหน่อยงาน...

บริษัท เทอราโกร เฟอร์ติไลเซอร์ จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
21 Feb 19
4 . Civil Engineer
-วางแผนงานซ่อมบำรุงรักษาระบบและอาคารสถานที่ - ประสานงากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก -จัดลำดับความสำคัญของงาน -ตรวจสอบงานและควบคุม - เขียนแบบและจัดทำรายงานงานระบบและอาคารสถานที่

บริษัท เทอราโกร เฟอร์ติไลเซอร์ จำกัด
1 อัตรา
21 Feb 19
5 . HRD Officer
• Be human resource development client service to support each line of business in identifying effective human resource development plan and execution ie: competency, career development, learning and ...

บริษัท เทอราโกร เฟอร์ติไลเซอร์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
21 Feb 19
6 . Sale Analyst
- จัดทำรายงานการขาย และKPI ฝ่ายขาย (Daily, Monthly, Yearly) - สรุปโปรแกรมการขาย และติดตามรายการส่งเสริมการขาย (Promotion Compliance) - ติดตาม ประเมินผลงานการขาย และ KPI ต่างๆ ของ Dealer - สนับสนุน ...

บริษัท เทอราโกร เฟอร์ติไลเซอร์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
21 Feb 19

บริษัท เทอราโกร เฟอร์ติไลเซอร์ จำกัด
5 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
21 Feb 19
8 . Product Managerรับสมัครด่วน !
1.สรรหา New Product กลุ่มสินค้า Health Food 2.วิเคราะห์ช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้า 3.วิเคราะห์ตลาดและจัดทำกิจกรรมทางการตลาดเพื่อส่งเสริมการขาย 4.ติดต่อประสานงานกับ Supplier ในการนำสินค้าเข้ามาจำหน่า...

บริษัท แนชเชอรัล แอนด์ พรีเมี่ยม ฟู๊ด จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
21 Feb 19
9 . Online Marketing รับสมัครด่วน !
1.ทำการตลาด online - Facebook - Line - Instagram -Website บริษัทฯ 2.สร้าง Content ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ สาระความรู้ต่างๆ

บริษัท แนชเชอรัล แอนด์ พรีเมี่ยม ฟู๊ด จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
21 Feb 19
10 . Salesรับสมัครด่วน !
1.ดูแลสินค้าธัญพืชออร์แกนิค 2.ดูแลลูกค้าเก่า 3.สรรหาลูกค้าใหม่ 4.ประสานงานกับฝ่าย Customer Service 5.ออกบูธ จัดแสดงสินค้า

บริษัท แนชเชอรัล แอนด์ พรีเมี่ยม ฟู๊ด จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ+ค่าเดินทาง+ค่าคอมฯ
21 Feb 19
11 . เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพ QC
- ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ของโรงงาน เพื่อควบคุมการตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ - ควบคุมคุณภาพของวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามมาตรฐาน GMP/HACCP - วางแผนการเก็บตัวอย่าง และส่งตรวจสอบคุณภาพวั...

บริษัท เซ็นทรัลลิส จำกัด
1 อัตรา
21 Feb 19
12 . เจ้าหน้าที่ทำแปลงทดสอบ
ดำเนินการหาพื่นที่, ปลูก, เก็บผล, สรุปผลการปลูก แปลงทดสอบสำหรับการทดสอบคุณสมบัติเมล็ดของฝ่ายวิจับและพัฒนาให้เป็นไปตามมาตรฐานและเป้าหมายของฝ่าย

บริษัท แปซิฟิคเมล็ดพันธุ์ จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
21 Feb 19
13 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนรับสมัครด่วน !
- สนับสนุนงานด้านการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมวิชาการเกษตรฯ กรมปศุสัตว์ อย.เป็นต้น - ประสานงานและติดตามงานในส่วนที่รับผิดชอบ - จัดทำและตรวจสอบเอกสาร

S&P Formulator Co., Ltd.
1 ตำแหน่ง
21 Feb 19
14 . Sales Promotion Officer
• Present and sell company products and services to current and potential clients. • Prepare action plans and schedules to identify specific targets and to project the number of contacts to be made. ...

บริษัท แปซิฟิคเมล็ดพันธุ์ จำกัด
1 Position
Salary Based on company structure (Negotiable)
21 Feb 19
15 . พนักงาน/ตัวแทนจำหน่าย ปุ๋ย เคมีเกษตร สารปราบศัตรูพืช
- เป็นตัวแทนของบริษัทฯ ในการติดต่อกับร้านค้าตำวแทนจำหน่ายในพื้นที่รับผิดชอบ - จัดทำโปรโมชั่นร่วมกับร้านค้า และกระตุ้นการระบายสินค้าของลูกค้า - ให้ข้อมูล สินค้า โปรโมชั่น และ ดูแลยอดสั่งซื้อของตัวแทน...

Max Agrochemical Co.,Ltd.
10 ตำแหน่ง
Salary 15,000 - 25,000 /เดือน (มีค่าคอมมิชชั่น)
21 Feb 19
16 . พนักงานคลังสินค้ารับสมัครด่วน !
- มีความรู้ความสามารถในการตรวจรับเบิกจ่าย - มีความรู้เรื่องตรวจนับสินค้า - มีความรู้พื้นฐานด้านการขับรถยก

บริษัท ตั้งยิ่งวัฒนา จำกัด
1 อัตรา
Salary N/A
21 Feb 19
17 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย กทม.และปริมณฑลรับสมัครด่วน !
- ลงพื้นที่ทั่วประเทศเพื่อขายสินค้า ทั่งยี่ปั๊ว ซาปั๊ว - งานขาย Food Service หรือ ดูแลงาน Key Account - เข้าตามโรงงานอุตสาหกรรม - จัดทำขายและกำหนดผลตอบแทน - สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า - กำหนดแน...

บริษัท ตั้งยิ่งวัฒนา จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
21 Feb 19
18 . ผู้จัดการฝ่ายขายรับสมัครด่วน !
1. ดูแลงานขายด้าน Modern Trade , General Trade 2. ลงพื้นที่ทั่วประเทศเพื่อขายสินค้า ทั่งยี่ปั๊ว ซาปั๊ว 3. วางแผนการขายและจัดทำกลยุทธ์การขาย 4. กำหนดนโยบายการขาย 5. กำหนดประมาณการยอดขายและราคาสินค้...

บริษัท ตั้งยิ่งวัฒนา จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
21 Feb 19
19 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อวัตถุดิบ ( สาขาไทรน้อย )รับสมัครด่วน !
ออกพื้นที่เพื่อจัดซื้อวัตถุดิบ เช่น ถั่วเหลือง,ถั่วเขียว,ถั่วลิสง,งาดำ,งาขาว ฯลฯ

บริษัท ตั้งยิ่งวัฒนา จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
21 Feb 19
20 . UI/UX Designer (ZON Project)รับสมัครด่วน !
• Designing web pages & mobile to provide high functionality and usability • Work closely with the Marketing and IT team to develop web sites/mobile and everything digital • Create visual concepts t...

กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ จำกัด
1 Position
Salary N/A
21 Feb 19
  726 Positions      
Sort By 
Disability Jobs