JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  137 Positions      
Sort By 
1 . พนักงานฟาร์มวัวบราห์มันรับสมัครด่วน !
- ดูแลโคพันธุ์บราห์มัน เลี้ยงดู ให้อาหาร การรักษาความสะอาด การผสมพันธุ์ การดูแลรักษาโรคต่างๆ

บจก.ไทยแลนด์แอนทราไซท์/ บจก.อีสเทอร์น เพิล/ บจก.เอบคาน่า
1 Position
Salary 16,000 - 20,000 (มีที่พักฟรี)
18 Jul 19
2 . พนักงานดูแลสวนผลไม้ (สวนทุเรียน)รับสมัครด่วน !
1. ดูแลสวนผลไม้ (สวนทุเรียน) 2. บำรุงรักษาต้นทุเรียน เช่น การรดน้ำ ใส่ปุ๋ย กำจัดโรคพืช 3. บำรุงรักษาไม่ให้ต้นทุเรียนเกิดโรคเชื้อรา 4. งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บจก.ไทยแลนด์แอนทราไซท์/ บจก.อีสเทอร์น เพิล/ บจก.เอบคาน่า
4 Position
Salary ตามประสบการณ์ (ที่พักฟรี)
18 Jul 19
3 . Sale Supervisor,Sale พนักงานขายอาหารสัตว์(Feed Ingredient) ) รับสมัครด่วน !
- เข้าพบลูกค้า นำเสนอขายสินค้า - สรรหาลูกค้ารายใหม่ รักษาฐานลูกค้ารายเก่า - ปิดการขายและรับคำสั่งซื้อ รับผิดชอบดูแลลูกค้าที่มอบหมาย จัดทำรายงาน และประสานงานกับฝ่ายอื่น ๆด้วยดี - สรุปรายงานการขาย ...

บริษัท นิวทรีชั่น เอสซี จำกัด
หลายอัตรา
Salary ตามตกลง
18 Jul 19
4 . สัตวบาล ฟาร์มหมู
- ตรวจเช็คการให้อาหารสุกรแม่ทันธุ์ และพ่อกระตุ้นสัด ตามโปรแกรมที่สัตวแพทย์กำหนด - ตรวจเช็คสุขภาพแม่สุกรเล้าผสมอุ้มท้อง การกินได้ของแม่สุกร พร้อมทั้งการจัดการรักษาสุกรป่วย - ดำเนินการตรวจติดตามการจับ...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
18 Jul 19
5 . ผู้จัดการ, ผู้ช่วยผู้จัดการ, เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการฟาร์มโปร_ประจำต่างจังหวัด
ตำแหน่ง ผู้จัดการ_ประจำสาขากำแพงเพชร, ลพบุรี, ขอนแก่น ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้จัดการ_ประจำสาขาลพบุรี, กาฬสินธ์ุ, อุบลราชธานี(อำเภอพิบูลย์/อำเภอเขื่องใน) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ_ประจำสาขาลพบุรี คว...

CPTG & CROP (Maize) : กลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ และกลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร (ข้าวโพด) เครือเจริญโภคภัณฑ์
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
18 Jul 19
6 . เจ้าหน้าที่พัฒนาวัตถุดิบต้นน้ำ (ส่งเสริมการเพาะปลูกและจัดซื้อข้าว)รับสมัครด่วน !
วัตถุประสงค์งาน: - สำรวจพื้นที่เพาะปลูกและผลิตข้าวเปลือก เพื่อนำข้อมูลมาประมวลผลเพื่อวิเคราะห์ภาวะราคาซื้อขายในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ - สามารถนำแผนงานส่งเสริมและขยายพื้นที่เพาะปลูกข้าว ไปปฎิบัติในใ...

CPTG & CROP (Maize) : กลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ และกลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร (ข้าวโพด) เครือเจริญโภคภัณฑ์
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้างของบริษัท
18 Jul 19
7 . หัวหน้างาน/โฟร์แมนภูมิทัศน์
ควบคุมตรวจสอบ งาน Softscape และงาน Hardscape ประสานกับบุคคลต่างๆ วางแผนงานในแต่ละวัน

บริษัท กรีนเฮ้าส์ การ์เด้น
1 Position
Salary 15,000บาทขึ้นไป ตามประสบการณ์
18 Jul 19
8 . รองผู้จัดการฝ่ายแผนงานวิจัยพัฒนาและส่งเสริมเกษตร
รับผิดชอบในการวางแผน ควบคุม ตรวจสอบขั้นตอนกระบวนการปลูกพืชและพัฒนาพันธุ์ใหม่ๆ ให้เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย พัฒนาเพิ่มผลผลิตให้ได้ต่อไรให้ได้เพิ่มขึ้นมากกว่าปัจจุบัน

บริษัท ปริ๊นเซส ฟูดส์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
18 Jul 19
9 . Product Development Staff (สาทร)
- ทำการทดลองร่วมกับมหาวิทยาลัยและภาคเอกชน - บรรยายเชิงวิชาการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของบริษัท - ติดต่อเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนปุ๋ย

บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary ตามความสามารถ
18 Jul 19
10 . พนักงานส่งเสริมการเกษตร รับสมัครด่วน !
- ส่งเสริมการตลาด - แนะนำผลิตภัณฑ์และวิธีการใช้ปุ๋ยแก่ตลาดและกลุ่มเกษตรกรโดยร่วมมือกับพนักงานขายประจำภาคต่างๆ

บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน)
3 Position
Salary ตามความสามารถและประสบการณ์
18 Jul 19
11 . ผู้จัดการส่วนผักและผลไม้ (Section Manager - Fruit & Vegetable) สาขานครปฐม
• มีความรับผิดชอบในการบริหารจัดการแผนกผักและผลไม้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของยอดขายและกำไร ควบคุมสต็อคสินค้า ลดการสูญเสียและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน รักษามาตรฐานและพัฒนาปรับปรุงในส่วนของรูปแบบการโชว์สต็อค...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
1 อัตรา
18 Jul 19
12 . โฟร์แมนงานสวน Landscapeรับสมัครด่วน !
* ดูแลสวน และพื้นที่โครงการ * ดูแลตรวจสอบ และควบคุมงานภูมิทัศน์ให้ถูกต้องตามมาตรฐานของบริษัทฯ * ควบคุมดูแล และบริหารงานคนสวนให้ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย * ตรวจสอบ และรายงานความคืบหน้ากับผู้บัง...

Flower Design Lab Co., Ltd.
2 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
18 Jul 19
13 . หัวหน้างานภูมิทัศน์ / โฟร์แมน
1. ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย 2. วางแผนการปฏิบัติงานให้กับลูกทีม 3. จัดทำรายงานประจำวัน 4. ติดต่อประสานกับหน้างานของแต่ละโครงการ 5. ควบคุมและดูแลการปลูกต้นไม้ให้สวยงามอยู่เสมอ

บริษัท ซิลเลี่ยน อินโนเวชั่น จำกัด
2 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
18 Jul 19
14 . สัตวบาล (Animal Husbandry)
-ดูแลการเลี้ยงดูสัตว์ทดลองทุกเรื่อง ทั้งการให้อาหาร น้ำ การดูแลสุขภาพเบื้องต้น การสังเกตพฤติกรรม และปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ช่วยสัตวแพทย์ในการตรวจสุขภาพและการรักษาพยาบาลสัตว์ -จัดเตรียมอาหาร และทำการทดส...

บริษัท นูทริกซ์ จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
18 Jul 19
15 . เจ้าหน้าที่ชลประทาน
1. ติดตั้งระบบสปริงเกอร์ในงานชลประทาน ท่อน้ำแปลงพืชอาหารสัตว์ได้ 2. ซ่อมและบำรุงเครื่องสปริงเกอร์ขนาดใหญ่ได้ 3. ลงบันทึกการใช้งาน การให้น้ำ และการซ่อมบำรุง

กลุ่มบริษัทฟาร์มโชคชัย สำนักงานปากช่อง
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
18 Jul 19
16 . Sustainability Office สรรหาวัตถุดิบ รับสมัครด่วน !
1.ช่วยวางแผนการเพาะปลูก ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ 2.สามารถให้คำแนะนำเกษตรกร เรื่องปัญหาและอุปสรรคในการปลูกและวิธีแก้ 3.วิเคราะห์แผนการเพาะปลูกให้สอดคล้องกับผลผลิตตามเป้าหมาย 4.ลงพื้นที่ ให้คำแนะนำ ต...

บริษัท เอ็น อาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
18 Jul 19
17 . เจ้าหน้าที่เกษตร
- วางแผนการจัดการงานฟาร์ม - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - ควบคุมดูแลการใช้ปุ๋ยและวัสดุการเกษตร เพื่อให้เป็นไปตามแผนงาน - ควบคุมดูแลการกำจัดโรคและแมลง, ควบคุมวัชพืช - มีความรู้ด้านการใช้เครื...

บริษัท เอสเตทครีเอชั่น จำกัด
1 Position
Salary ตามประสบการณ์
18 Jul 19
18 . เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร (ชาย)รับสมัครด่วน !
-วางแผนการปลูกพืชที่ส่งเสริมและปริมาณวัตถุดิบ ร่วมกับผู้บังคับบัญชา -วางแผนควบคุมปริมาณประมาณการวัตถุดิบ

บริษัท ลานนาเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด
3 Position
Salary ตามตกลง
18 Jul 19
19 . เจ้าหน้าที่ปรับปรุงพันธุ์พืชรับสมัครด่วน !
-ปรับปรุงพันธุ์ถั่วแระญี่ปุ่นรวมทั้งงานคัดเลือกสายพันธุ์ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าและสามารถนำไปปลูกเพื่อผลิตผักส่งออกได้ -งานวิจัยที่เกี่ยววข้องกับการพัฒนาคุณภาพเมล็ดพันธุ์

บริษัท ลานนาเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด
1 Position
Salary ตามตกลง
18 Jul 19
20 . QC สินค้าเกษตรรับสมัครด่วน !
1. ดูแลไลน์ผลิต คนงาน วางแผนผลิตรายวัน สต็อคสินค้า คุณภาพสินค้า 2. ตรวจเช็คคุณภาพสินค้าก่อนส่ง และเช็คก่อนส่งลูกค้า 3. จัดเตรียมแผนการผลิตต่อวัน ประเมินการใช้วัตถุดิบ 4. จัดทำสต็อคสินค้า รายงานสต็อ...

บริษัท สปี๊ดดี้ แอสเซ็ส จำกัด
3 Position
Salary 13,000-15,000
18 Jul 19
  137 Positions      
Sort By 
Disability Jobs