JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  605 Positions      
Sort By 
21 . Programmer Analyst (สัญญาจ้าง 1 ปี+)รับสมัครด่วน !
เขียน Program บนหน้า WEB หรือ WAP Site และสร้าง Application ตามที่ได้รับมอบหมาย หน้าที่หลัก 1. ทำบริการ WAP หรือ WEB SITE ทั้ง XHTML/HTML5 รวมถึง CSS 2. เขียน API เพื่อเชื่อมต่อระบบกับ Partner หรื...

Thailand YellowPages
5 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ และประสบการณ์
15 Sep 19
22 . Collection Supervisor 5อัตรา เริ่มงานได้ทันที!! รายได้25,000++รับสมัครด่วน !
ดูแลทีม Collection เริ่มงานได้ทันที 1 ต.ค.62 สมัครพร้อมสัมภาษณ์ ทราบผล และเริ่มงานได้ทันที!! เปิดรับสมัครด้วยตนเอง (walk in) ทุกวันจันทร์-ศุกร์ 13.00-16.00 อาคาร ABC World ชั้น 1 ซ.รามคำแหง 30 ถ...

Thailand YellowPages
5 อัตรา
Salary 25,000++/ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ทำงานและโครงสร้างบริษัทฯ
15 Sep 19
23 . ธุรการบัญชี ( Freelance รายวัน )
จัดทำเอกสารและบันทึกข้อมูลต่างๆ ทางด้านบัญชี ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด ( มหาชน )
1 อัตรา
15 Sep 19
24 . Creative & Production( ลูกทุ่ง Grammy Gold )
–คิดสร้างสรรค์ คอนเซ็ปต์คาแรคเตอร์ของศิลปินลูกทุ่งได้อย่างมีคุณภาพเป็นไปในทิศทางที่กำหนด - ดำเนินการ สร้างสรรค์ชิ้นงานในการโปรโมทศิลปินลูกทุ่ง ทั้งระยะสั้นและระยะยาว รวมถึงด้านผลงานต่างๆ เช่น MV เป็น...

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด ( มหาชน )
1 อัตรา
15 Sep 19
25 . Creative ( Music Business )
- คิดสร้างสรรค์รูปแบบ ในการจัดทำconcert แบบไลฟ์สด - คิดและเขียน Script และประสานงานเบื้องหลังต่างๆ ให้น่าสนใจ

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด ( มหาชน )
1 อัตรา
15 Sep 19
26 . Media Planner (Music Business)
-Develop Media Strategy to promote Concert/Music Festival by utilizing both offline & online channel including paid / owned / earned media channels -Ability to create media plan within limited budge...

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด ( มหาชน )
1 อัตรา
15 Sep 19
27 . วิศวกรระบบออกอากาศ
1.ดูแลอุปกรณ์ระบบออกอากาศ 2.ดูแลระบบเชื่อมโยงสัญญาณ 3.ดูแลการรับ feed สัญญาณดาวเทียม 4.มอนิเตอร์คุณภาพสัญญาณที่ออกอากาศ 5.วิเคราะห์และแก้ไขความผิดพลาดทางเทคนิคเกี่ยวกับอุปกรณ์และระบบ 6.สรุปรายงาน...

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด ( มหาชน )
1 อัตรา
Salary N/A
15 Sep 19
28 . เจ้าหน้าที่บริหารทรัพย์สิน
1. งานบริหารจัดการระบบทรัพย์สินบน SAP อาทิ งานฐานข้อมูล, เลขที่ทรัพย์สิน, สถานที่ตั้ง, ผู้ครอบครอง ฯลฯ 2. งานเบิก คืน ยืม โอน ทรัพย์สินทั้งหมด เพื่อหมุนเวียนใช้งานในกลุ่มบริษัท 3. งานตรวจรับทรัพย์...

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด ( มหาชน )
1 อัตรา
15 Sep 19
29 . Java Developer
1. ดูแลรับผิดชอบการออกแบบ พัฒนาระบบ Mobile Payment Channel เช่น SMS/WAP/IVR/USSD สำหรับบริการในปัจจุบันและอนาคต 2. ดูแลรับผิดชอบการออกแบบ พัฒนาระบบ SMS BROADCAST, Frontend เพื่อรองรับบริการของธุรกิจเ...

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด ( มหาชน )
1 อัตรา
15 Sep 19
30 . เจ้าหน้าที่บัญชี
1. จัดทำบัญชีเจ้าหนี้-ลูกหนี้ 2. บันทึกรายการสมุดรายวันเบื้องต้นไปยังประะเภททั่วไปทุกสิ้นเดือน 3. จัดทำใบวางบิล แนบใบส่งของ/ควบคุมการวางบิลลูกค้าและติดตามการรับชำระหนี้ 4. ตรวจเช็คใบเสร็จรับเงินก่อ...

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด ( มหาชน )
1 อัตรา
Salary 15,000-18,000 บาท
15 Sep 19
31 . System Engineer
1.ดูแล Linux Server (Web) 2.ดูแล Firewall

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด ( มหาชน )
1 อัตรา
15 Sep 19
32 . System Analyst
1.ออกแบบ ระบบงานคอมพิวเตอร์ให้สอดคล้องการทำงานของผู้ใช้งานโปรแกรม 2.บำรุงรักษาและแก้ไขปัญหาให้ผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์ในระบบงานที่รับผิดชอบ 3.ให้คำปรึกษาระบบงานแก่ผู้ใช้งาน

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด ( มหาชน )
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง
15 Sep 19
33 . QCรับสมัครด่วน !
-ควบคุมเเละตรวจสอบคุณภาพของที่พักอาศัยให้เป็นไปตามมาตราฐานของบริษัท -ตรวจสอบคุณภาพบ้านให้ไม่มีการชำรุด เสียหาย หรือมี Defect ต่างๆที่เกี่ยวกับโครงการ -จัดทำรายงานสรุปผลประจำเดือนเกี่ยวกับปัญหาที่เกิ...

บริษัท ทิพภิรมย์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
6 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
15 Sep 19
34 . เจ้าหน้าที่ประสานงานทั่วไป
-ประสานงายภายในองค์กรระหว่างฝ่ายที่ได้รับมอบหมายกับส่วนกลาง -ติดตามผลงาน/รายงานผลให้กับผู้บังคับบัญชา -คีย์ข้อมูลเอกสารต่างๆ -ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารก่อนถึงผู้บังคับบัญชา -สรุปรายงานผลของเเต่ล...

บริษัท ทิพภิรมย์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
4 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
15 Sep 19
35 . หัวหน้าฝ่ายประสานงานราชการ / เจ้าหน้าที่ประสานงานราชการ
-ยื่นขออนุญาตจัดสรรที่ดินต่อกรมที่ดิน, รังวัดที่ดิน -ยื่นขออนุญาตก่อสร้างต่อสำนักงานเขตหรือหน่วยงานราชการท้องถิ่น -ยื่นขออนุญาตอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับโครงการ เช่น ขออนุญาตเชื่อมทาง, ขออนุญาตเชื่อมท่อร...

บริษัท ทิพภิรมย์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
15 Sep 19
36 . เจ้าหน้าที่การเงิน
-ประสานงานกับธนาคารเพื่อจัดทำแฟ้มตั้งเบิก และจ่ายคืนเงินกู้ให้ถูกต้อง -จัดทำข้อมูลสถานะการตั้งเบิกทุกโครงการ -ติดตามสถานะรวบรวมเอกสารเพื่อประกอบการตั้งเบิกของโครงการ -จัดเตรียมเอกสารทางการเงินที่เก...

บริษัท ทิพภิรมย์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
2 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
15 Sep 19
37 . ผู้จัดการฝ่ายบัญชี/เจ้าหน้าที่บัญชี
- จัดทำรายการบันทึกบัญชี (รายรับ - รายจ่าย) - ดูแลจัดเรียง จัดเก็บเอกสารทางบัญชี - ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร - จัดเตรียมเอกสารก่อนเสนอผู้บริหาร - อัพเดตข้อมูลก่อสร้าง และข้อมูลฝ่ายขายประจำเดือน ...

บริษัท ทิพภิรมย์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
6 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
15 Sep 19
38 . วิศวกรประเมินราคา/วิศวกรโครงสร้าง/เจ้าหน้าที่วิศวกรสำนักงานรับสมัครด่วน !
- จัดทำ BOQ ถอดเเบบ ประมาณราคาเเละคำนวณต้นทุนที่ใช้จ่าย - ตรวจสอบการต้นทุนก่อสร้างเเละปริมาณงานก่อสร้างให้เป็นไปตามเเบบที่รับการอนุมัติ - วิเคราะห์เเละนำเสนอตัวเลขประมาณการลงทุนของโครงการ - อื่นๆที...

บริษัท ทิพภิรมย์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
2 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
15 Sep 19
39 . หัวหน้า/ฝ่ายจัดซื้อ(วัสดุก่อสร้าง)
-ติดต่อเจราจาต่อรองกับร้านวัสดุต่างๆ -ติดตามวัสดุ เเละสินค้าเข้าหน้างานตามเวลาที่กำหนด -ออกใบสั่งซื้อ -สรรหา supplier ใหม่ๆ -เจรจาต่อรองราคา *** ทำงานวันจันทร์ - วันเสาร์ เวลา 9.00 - 18.00 น.

บริษัท ทิพภิรมย์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
2 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
15 Sep 19
40 . เจ้าหน้าที่ขาย ประจำสาขา อนุสาวรีย์ ชัยสมรภูมิ
1.นำเสนอความรู้สึกยินดีที่คุณมี ต่อผู้คน 2.ทำทุกอย่าง ดั่งท่านคือ เจ้าของสาขา 3.จัดเรียงสินค้า,ทำความสะอาด และ รับผิดชอบทุกสิ่งในร้าน 4.เวลางาน กะเช้า 09.00 - 17.00 น. (8 ชั่วโมง) กะเย็น 13.00 ...

บริษัท กนกณาณา เพอร์ฟูมส์ จำกัด
4 อัตรา
Salary 15,000 บาท
15 Sep 19
  605 Positions      
Sort By 
Disability Jobs