JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  589 Positions      
Sort By 
1 . เจ้าหน้าที่บัญชี
- บันทึกรายการตั้งหนี้ด้านรายรับและรายจ่าย - บันทึกปรับปรุงรายการสิ้นเดือน - ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของเอกสารประกอบการจ่าย - จัดทำรายงานภาษีประจำเดือนและกระทบยอดรายการที่เกี่ยวข้อง - ตรวจสอบแ...

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)
2 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
19 Aug 19
2 . เจ้าหน้าที่-งานพัฒนาระบบและIT
-รับผิดชอบงานใน 4 มิติ ได้แก่ 1.SAP Support and Configuration 2.Software or Report Design (System Analyst) 3.Business Improvement 4.Data Analysis -นำข้อมูลมาใช้บริหารงานและการปรับวิธีการทำงานให้...

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
19 Aug 19
3 . Technical Support CRM (CRM Software)
– เข้าใจและเรียนรู้ในระบบบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า(CRM/BPM) เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถแก้ไขตอบปัญหาให้ลูกค้าได้ – ติดตาม อัพเดต และปรับปรุงคู่มือการทำงานของโปรแกรมให้ทันสมัยตลอดเวลา – อบร...

บริษัท เอส อี เอ คอนซัลติ้ง จำกัด
3 Position
Salary 18,000-20,000 บาท
19 Aug 19
4 . เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายขาย/เร่งรัดหนี้สินรับสมัครด่วน !
- ดูแลงานธุรการที่เกี่ยวข้องกับ งานขาย/เร่งรัดหนี้สิน - ตรวจสอบข้อมูลลูกค้า,ประวัติการชำระเงิน เพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติวงเงินเครดิต/เพิ่มวงเงิน - ติดตามทวงถามหนี้ทางโทรศัพท์ เมื่อครบกำหนดชำระ จั...

บริษัท โกลบิซ เทคโนโลยี จำกัด
2 Position
Salary 18,000-20,000 ตามประสบการณ์ + ค่าตอบแทนจากยอดหนี้ที่เก็บได้
19 Aug 19
5 . QCรับสมัครด่วน !
-ควบคุมเเละตรวจสอบคุณภาพของที่พักอาศัยให้เป็นไปตามมาตราฐานของบริษัท -ตรวจสอบคุณภาพบ้านให้ไม่มีการชำรุด เสียหาย หรือมี Defect ต่างๆที่เกี่ยวกับโครงการ -จัดทำรายงานสรุปผลประจำเดือนเกี่ยวกับปัญหาที่เกิ...

บริษัท ทิพภิรมย์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
6 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
19 Aug 19
6 . เจ้าหน้าที่ประสานงานทั่วไป
-ประสานงายภายในองค์กรระหว่างฝ่ายที่ได้รับมอบหมายกับส่วนกลาง -ติดตามผลงาน/รายงานผลให้กับผู้บังคับบัญชา -คีย์ข้อมูลเอกสารต่างๆ -ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารก่อนถึงผู้บังคับบัญชา -สรุปรายงานผลของเเต่ล...

บริษัท ทิพภิรมย์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
4 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
19 Aug 19
7 . หัวหน้าฝ่ายประสานงานราชการ / เจ้าหน้าที่ประสานงานราชการ
-ยื่นขออนุญาตจัดสรรที่ดินต่อกรมที่ดิน, รังวัดที่ดิน -ยื่นขออนุญาตก่อสร้างต่อสำนักงานเขตหรือหน่วยงานราชการท้องถิ่น -ยื่นขออนุญาตอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับโครงการ เช่น ขออนุญาตเชื่อมทาง, ขออนุญาตเชื่อมท่อร...

บริษัท ทิพภิรมย์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
19 Aug 19
8 . หัวหน้าฝ่ายบัญชี/เจ้าหน้าที่บัญชี
- จัดทำรายการบันทึกบัญชี (รายรับ - รายจ่าย) - ดูแลจัดเรียง จัดเก็บเอกสารทางบัญชี - ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร - จัดเตรียมเอกสารก่อนเสนอผู้บริหาร - อัพเดตข้อมูลก่อสร้าง และข้อมูลฝ่ายขายประจำเดือน ...

บริษัท ทิพภิรมย์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
6 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
19 Aug 19
9 . วิศวกรประเมินราคา/วิศวกรโครงสร้าง/เจ้าหน้าที่วิศวกรสำนักงานรับสมัครด่วน !
- จัดทำ BOQ ถอดเเบบ ประมาณราคาเเละคำนวณต้นทุนที่ใช้จ่าย - ตรวจสอบการต้นทุนก่อสร้างเเละปริมาณงานก่อสร้างให้เป็นไปตามเเบบที่รับการอนุมัติ - วิเคราะห์เเละนำเสนอตัวเลขประมาณการลงทุนของโครงการ - อื่นๆที...

บริษัท ทิพภิรมย์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
2 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
19 Aug 19
10 . Hospitality & PR Executive (เจ้าหน้าที่บริการและประชาสัมพันธ์)
- ประจำสำนักงานอาคารมหานครยิบซั่ม ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร - ให้การต้อนรับ สร้างความประทับใจ ประสานงานให้ลูกค้ากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - แนะนำ Product ต่อลูกค้า - ดูแลภาพ...

บริษัท เมโทร ออโต้เฮ้าส์ จำกัด
หลายอัตรา
Salary ตามประสบการณ์ และโครงสร้างของบริษัท
19 Aug 19
11 . Hospitality & PR Supervisor (หัวหน้างานบริการและประชาสัมพันธ์)
- ประจำสำนักงานอาคารมหานครยิบซั่ม ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร - ให้การต้อนรบ สร้างความประทับใจ ประสานงานให้ลูกค้ากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - แนะนำ Product ต่อลูกค้า - ดูแลภาพ...

บริษัท เมโทร ออโต้เฮ้าส์ จำกัด
หลายอัตรา
Salary ตามประสบการณ์ และโครงสร้างของบริษัท
19 Aug 19
12 . ON LINE SALE MANGER (ผู้จัดการทีมขาย ON LINE)
- เป็นศูนย์การขาย ON LINE ให้กับตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ยี่ห้อต่างๆ อาทิ TOYOTA, BENZ, HONDA, MITSUBISHI - บริหารทีมขาย ON LINE เพื่อพิชิตเป้าการขาย และดัชนีชี้วัดอื่นๆ ให้เป็นไปตามทิศทางที่บริษัทกำหนด ...

บริษัท เมโทร ออโต้เฮ้าส์ จำกัด
2 Position
Salary 20,000-100,000 ขึ้นอยู่กับความสามารถ
19 Aug 19
13 . Controller
-ติดตามงานซ่อม และประสานงานภายในกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ติดต่อลูกค้าแจ้งข้อมูลหรือความคืบหน้าเกี่ยวกับงานซ่อม -บันทึกเวลาการทำงานของช่าง -ควบคุมดูแลใบสั่งซ่อมและประสานงานกับหัวหน้างานให้ติดตามความคืบห...

บริษัท เมโทร ออโต้เฮ้าส์ จำกัด
1 Position
Salary ตามประสบการณ์ และโครงสร้างของบริษัท
19 Aug 19
14 . Service Checker
-ต้อนรับและสอบถามอาการต่างๆในการรับบริการที่ศูนย์บริการ -วิเคราะห์อาการเบื้องต้นและประสานงานเกี่ยวกับงานซ่อมกับทีมช่างบริการ เช็ครายละเอียดรอยความเสียหาย -เปิด JOB ซ่อมและอธิบายงานซ่อมพร้อมทั้งประม...

บริษัท เมโทร ออโต้เฮ้าส์ จำกัด
1 Position
Salary ตามประสบการณ์ และโครงสร้างของบริษัท
19 Aug 19
15 . หัวหน้า บัญชี/การเงิน,เจ้าหน้าที่ธุระการ
1.ตรวจสอบงานบัญชี รายได้ , รายจ่าย ทั้งในและนอกบริษัทฯ 2.ภาษี ภงด.1,3,53 ,ภพ.20 ภาษี ณ ที่จ่าย 3.สต็อก/คลังยาและเวชภัณฑ์ 4.วางบิล 5..อื่นๆ ตามที่ผู้บริหารมอบหมาย

The Sib Beauty Clinic
1 ตำแหน่ง
Salary ตามข้อตกลงของบริษัท
19 Aug 19
16 . Programmer
1. เขียนโปรแกรม 2.ทำ unit test โดยใช้ C# หรือภาษาอื่นใน. Net framework 3.สนใจเรียนรู้เพิ่มเติมในด้านโปรแกรม LINQ MVC jQuery

บริษัท จัดหางาน วันทรีซิกตี้ จำกัด
2 อัตรา
Salary 17,000-20,000++บาท (ตามฐานเงินเดือนและประสบการณ์)
18 Aug 19
17 . Secrectary
- ประสานงานและติดต่อทั้งภายในภายนอกบริษัท ในการนัดหมายงานต่างๆ และการประชุม - จัดทำรายงานการประชุม และจัดทำข้อมูล และเอกสารต่างๆ - งานอื่นๆ ที่ผู้บริหารมอบหมาย

บริษัท จัดหางาน วันทรีซิกตี้ จำกัด
2 ตำแหน่ง
Salary ตามฐานเงินเดือนและประสบการณ์
18 Aug 19
18 . Software Tester
1.วิเคราะห์ Requirement เพื่อออกแบบ Test Scenario 2.พัฒนา Automated Test script เพื่อทดสอบ Software 3.ทำ Regression Test 4.Report Bugs/Defects 5.จัดทำ User Manual, User Training

บริษัท จัดหางาน วันทรีซิกตี้ จำกัด
2 ตำแหน่ง
Salary 25,000-40,000
18 Aug 19
19 . HR & Office support Supervisor หัวหน้าแผนกบุคคล จัดซื้อ ธุรการ
งานบุคคล ดูแลงานสรรหา คัดเลือกบุคลากร จัดทำสัญญาจ้าง จัดทำประวัติพนักงาน วางแผน ประสานจัดฝึกอบรม พัฒนาความรู้ความสามารถ ประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรมสำหรับพนักงาน ช่วยสร้างแรงจูงใจ กระตุ้นให้ดึงศักย...

บริษัท จัดหางาน วันทรีซิกตี้ จำกัด
2 ตำแหน่ง
Salary 20,000 - 30,000
18 Aug 19
20 . นักศึกษาฝึกงาน HR,Marketing,การเงิน/เศรษฐศาสตร์รับสมัครด่วน !
1.ฝึกปฏิบัติงานจริงตามสายงานของนักศึกษาในสายงาน 2.มีพี่เลี้ยงผู้มีประสบการณ์ให้คำปรึกษาตลอดระยะเวลาการฝึกงาน

บริษัท จัดหางาน วันทรีซิกตี้ จำกัด
หลายอัตรา
18 Aug 19
  589 Positions      
Sort By 
Disability Jobs