JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  1,067 Positions      
Sort By 
1 . วิศวกรโยธา/อุตสาหการ/ สิ่งแวดล้อม(ต้องมีใบประกอบวิชาชีพ)
1.เซ็นต์รับรองผังการติดตั้งเครื่องจักร 2.เขียนแบบผังการติดตั้งเครื่องจักร 3.เซ็นต์รับรองความแข็งแรงของโครงสร้างอาคาร 4.ทำรายการคำนวณระบบอากาศเสีย/น้ำเสียพร้อมทำแบบและเซ็นต์รับรอง 5.งานอื่นๆที่เกี่...

บริษัท แมนดาริน แอคเคาติ้ง ลอว์เฟิร์ม จำกัด
6 Position
Salary ตามตกลง
21 Aug 19

บริษัท แมนดาริน แอคเคาติ้ง ลอว์เฟิร์ม จำกัด
3 Position
21 Aug 19
3 . ทนายความประจำสำนักงาน/ part time
รายละเอียดของงาน ๑ อำนวยบริการการสอบถามของวิสาหกิจร่วมทุนหรือคนต่างประเทศ ซึ่งทำธุรกิจในประเทศไทย ตอบคำถามเกี่ยวกับการสอบถามรายวันของวิสาหกิจทุนชาติหรือคนต่างประเทศในประเทศไทย ๒ ส่งจดหมายทนายความ ร...

บริษัท แมนดาริน แอคเคาติ้ง ลอว์เฟิร์ม จำกัด
2 อัตรา
Salary 40,000-65,000
21 Aug 19
4 . ผู้สอบบัญชี/audit(CPA)/(ประจำหรือfreelance/part time)
รายละเอียดของงาน ๑ สามารถทำรายงานการตรวจสอบบัญชีฝ่ายกิจการการเงินและรายงานการตรวจสอบและการควบคุมภายในของวิสาหกิจร่วมทุนหรือวิสาหกิจต่างชาติในประเทศไทยด้วยตัวเอง ๒ ร่างรายงานการตรวจสอบบัญชีได้ ...

บริษัท แมนดาริน แอคเคาติ้ง ลอว์เฟิร์ม จำกัด
5 อัตรา
Salary ตามตกลง
21 Aug 19
5 . เจ้าหน้าที่ธุรการประสานงาน
- ทำงานวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30 - 17.30 น. - ตรวจสอบทำเงินเดือนพนักงาน - ติดตามสอบถามประเมินผลต่างๆ - ประสานงานกับบุคคลในองค์กร - อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

HR Pro Security and Services Co., Ltd
2 อัตรา
Salary 15,000 +
21 Aug 19
6 . เจ้าหน้าที่บัญชี Express
- พนักงานบัญชี ทำงานบันทึกข้อมูลการเงินขององค์การอย่างสมบูรณ์ตามระบบของการบัญชี และเป็นระเบียบแบบแผน เช่น บัญชีรายรับ หรือบัญชีรายจ่าย เป็นต้น - ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร และบันทึกเกี่ยวกับการจ่าย...

HR Pro Security and Services Co., Ltd
1 อัตรา
Salary 16,000 - 23,000 บาท
21 Aug 19
7 . เจ้าหน้าที่ จป.วิชาชีพ รับสมัครด่วน !
Project บริษัท แพนดอร่า โพรดักชั่น จำกัด (สาขากิ่งแก้ว) (สามารถเข้ากะได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ) 1.ตรวจสอบ และเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติการตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำง...

HR Pro Security and Services Co., Ltd
3 อัตรา
Salary 25,000-35,000 บาท
21 Aug 19
8 . เจ้าหน้าที่ประสานง​าน และควบคุมคลังสินค้า
เเพคสินค้าตามออร์เดอร์ online ลงจำนวนสินค้าที่ขายรายวัน ทั้งร้านค้า ลูกค้าonline เก็บจำนวน สต๊อก-ยอดขาย กับคู่ค้า ร้านค้า (ทุกสิ้นเดือน) ลงข้อมูลรายละเอียดคู่ค้าในระบบIMS ประสานงานร้านค้าเเจ้งส่ง...

บริษัท เนเจอร์ อินสปาย จำกัด
1 Position
Salary 14,000 หรือตามตกลง
21 Aug 19
9 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ (SCM)
-จัดซื้อสินค้าเติมสต๊อกเพื่อ Support คำสั่งซื้อลูกค้า Daily order -ดูแลและติดตามคำสั่งซื้อ จาก Supplier ที่อยู่ในความดูแล -อัพเดทข้อมูล Feedback จาก Supplier ในระบบ SAP -ประสานงาน CMs, CS และ ส่วนง...

Ascend Group Co., Ltd.
2 Position
Salary 17,000
21 Aug 19
10 . เจ้าหน้าที่จัดทำรายงาน และวิเคราะห์ข้อมูล (สำนักกรรมการ)
หน้าที่ความรับผิดชอบ • ออกแบบและจัดทำรายงานเพื่อสนับสนุนข้อมูลให้ผู้บริหาร • จัดทำรายงานและนำเสนอต่อหน่วยงานต่าง ๆ เป็นรายวัน รายเดือน • จัดการวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อจำเป็นต่อฝ่ายงานต่า...

อาคเนย์ กลุ่มธุรกิจประกันและการเงิน
2 Position
Salary ตามตกลง
21 Aug 19
11 . ด่วน เจ้าหน้าที่รับโทรศัพท์
-รับโทรศัพท์ผู้โทรติดต่อเข้าหมายเลขโทรศัพท์กลางคัดกรอง สอบถามข้อมูล เพื่อโอนสายไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง -Update ข้อมูลรายชื่อพนักงาน สังกัด และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ ลงในระบบ Intranet -ตรวจสอบการทำงา...

อาคเนย์ กลุ่มธุรกิจประกันและการเงิน
1 Position
Salary ตามตกลง
21 Aug 19
12 . เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าแจ้งซ่อมบำรุง (ธุรกิจรถเช่า) Service Advisor
- ติดตามและรับเรื่องรถที่เกิดอุบัติเหตุ เพื่อเข้าซ่อมที่อู่/ศูนย์บริการทั้งใน กรุงเทพ และต่างจังหวัด - ติดต่อประสานงานกับบริษัทประกันภัย

อาคเนย์ กลุ่มธุรกิจประกันและการเงิน
จำนวนมาก
Salary ตามตกลง
21 Aug 19
13 . พนักงานขายรถยนต์มือสอง ด่วนมาก
บริหารภาพรวมของบริษัท รถดีเด็ด ออโต้ จำกัด ให้มีประสิทธิภาพโดยการบริหาร / จัดการรถที่หมดสัญญาเช่าจากอาคเนย์แคปปิตอล ด้วยการขายรถ (ซากรถ) ให้กับผู้เช่าเดิม หรือ จัดจำหน่ายผ่านช่องทางต่างๆ เช่น ผ่านทางโ...

อาคเนย์ กลุ่มธุรกิจประกันและการเงิน
2 Position
Salary ตามตกลง
21 Aug 19
14 . เจ้าหน้าที่ธุรการส่วนงานทะเบียนและประกันภัย (อาคเนย์แคปปิตอล)
รับผิดชอบงานทะเบียน การต่อภาษี บันทึกข้อมูลลูกค้า จัดทำเอกสาร ประสานงาน กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับงานทะเบียน และงานประกันภัย ปฏิบัติที่อาคารอาคเนย์ สุรวงศ์

อาคเนย์ กลุ่มธุรกิจประกันและการเงิน
2 Position
Salary ตามตกลง
21 Aug 19
15 . ผู้จัดการบัญชีและการเงิน
- จัดการเรื่องบัญชีภาษีและการเงินของบริษัท ปิดบัญชีรายเดือน และจัดทำงบการเงิน - ปิดบัญชีรายเดือน และจัดทำงบทดลองรายเดือน ให้ถูกต้องครบถ้วนและเสร็จภายในทุกวันทำการที่บริษัทกำหนดของเดือนถัดไป ...

อาคเนย์ กลุ่มธุรกิจประกันและการเงิน
1 Position
Salary ตามตกลง
21 Aug 19
16 . เจ้าหน้าที่ดำเนินคดีอาวุโส
Job Purpose - สามารถว่าความดำเนินคดีในศาล ในคดีที่บริษัทใช้สิทธิเรียกร้องลูกหนี้ หรือแก้ต่างคดีที่บริษัทถูกฟ้องร้อง - สามารถให้คำปรึกษากฏหมายเกี่ยวกับการดำเนินคดีในศาล Key tasks and Responsibilit...

อาคเนย์ กลุ่มธุรกิจประกันและการเงิน
2 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
21 Aug 19
17 . เจ้าหน้าที่บัญชี GL/ Bank Reconciliation
• จัดทำบันทึกบัญชีเข้าระบบบัญชีแยกประเภท GL • ตรวจสอบบันทึกยอดเงินใน Statement Bank ของแต่ละบัญชีเข้าระบบบัญชีแยกประเภท • ตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีแยกประเภท และกระทบยอด Statement Bank • บันทึกบัญช...

อาคเนย์ กลุ่มธุรกิจประกันและการเงิน
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
21 Aug 19
18 . Talent Acquisition ( Senior Officer - Assist. Manager )
MAJOR DUTIES AND RESPONSIBILITIES Develop and implement recruiting strategy/ policy and talent pipeline which will includes developing a comprehensive recruitment plan to support hiring of all emp...

อาคเนย์ กลุ่มธุรกิจประกันและการเงิน
2 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
21 Aug 19
19 . เจ้าหน้าที่ - เจ้าหน้าที่อาวุโส กำกับธุรกิจและบริหารความเสี่ยง
พันธกิจโดยรวมของตำแหน่งงาน - เป็นผู้มีความรับผิดชอบ และสามารถรับผิดชอบงานที่มีปริมาณมากได้ แก้ไขปัญหา ให้คำปรึกษาได้เป็นอย่างดี หน้าที่ความรับผิดชอบหลักของตำแหน่งงาน - ดูแลรับผิดชอบงาน และระบ...

อาคเนย์ กลุ่มธุรกิจประกันและการเงิน
5 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
21 Aug 19
20 . เจ้าหน้าที่ - เจ้าหน้าที่อาวุโส การเงิน
1. ทำใบกำกับภาษี และใบวางบิล เพื่อแจ้งยอดค้างชำระให้แก่ลูกค้า 2. ติดตามทวงถามยอดคงค้าง และหลักฐานการโอนเงิน 3. จัดทำรายงานรายได้ประจำสัปดาห์ และรายงานลูกหนี้คงค้างประจำสัปดาห์ เป็นผู้ดูแลเงินสดย่อ...

อาคเนย์ กลุ่มธุรกิจประกันและการเงิน
2 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
21 Aug 19
  1,067 Positions      
Sort By 
Disability Jobs