JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  193 Positions      
Sort By 
1 . เจ้าหน้าที่บัญชี CN (คืนสินค้า)
1. จัดทำเอกสารใบลดหนี้ 2. จัดเก็บเอกสารสำเนาใบกำกับภาษี และใบลดหนี้ที่มีการลงชื่อรับสินค้า หรือประทับตรารับสินค้าจาก Supplier เพื่อการตรวจสอบ 3. บันทึกการโอนสินค้าชำรุดเข้าคลัง BAD 4. บันทึกการโอนส...

บริษัท บิวเทรี่ยม จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
19 Jul 19
2 . พนักงานธุรการบัญชี
- ตรวจสอบรายการเบิกจ่ายรายเดือน และเงินสดย่อย - คีย์ข้อมูลในโปรแกรมบัญชี EXPRESS - จัดทำรายงานภาษีซื้อ, ภาษีขาย, และภาษีหัก ณ ที่จ่าย

บริษัท เคโมฟายล์ จำกัด
1 ตำแหน่ง
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
19 Jul 19
3 . พนักงานบัญชี (สัญญาจ้าง-ประจำสำนักงานใหญ่อาคารธาราพัฒนาการ )
1. จัดทำเอกสารทางบัญชี 2. ติดต่อเอกสาร ตรวจจ่าย ติดตามใบลดหนี้กับซัพพลายเออร์ 3. บันทึกภาษี 4. งานอื่นๆตามได้รับมอบหมาย ** ทำงานวันจันทร์ - ศุกร์ 8.00 -18.00 น.

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้างของบริษัท
19 Jul 19
4 . Accountant - Importation
Responsibility - Verify import documents and procedures (shipping supporting documents, Customs clearance) - Reconcile and follow up outstanding balance in detail of accounts ...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
19 Jul 19
5 . ธุรการบัญชี
- จัดทำเอกสาร Ex. ใบเสนอราคา, ใบแจ้งหนี้, ใบส่งของ, ใบเสร็จ ฯลฯ - ติดต่อประสานงาน กับ Sale, Production, ลูกค้า - บันทึกข้อมูลประจำวัน - เวลาในการทำงาน 09.00 - 18.30 น. วันจันทร์ - วันเสาร์

บริษัท สตาร์ อวอร์ด แอนด์ โทรฟี่ จำกัด
Salary 13,000-15,000
19 Jul 19
6 . เจ้าหน้าที่บัญชี (ประจำศูนย์บริการกรุงเทพฯ/สุทธิสาร)
บัญชี (I/C,O/E,A/R,Inventory Control) หน้าที่ความรับผิดชอบ -ออกตรวจสาขา (ฺBranch Internal Audit) -ปิดบัญชี ลูกหนี้สิ้นเดือน -ลงรับสินค้าที่สั่งซื้อจากต่างประเทศเข้าในระบบ -งานCheck Stock -ออกใบก...

Boncafe (Thailand) Co., Ltd.
1-4 Position
Salary 15,000 - 17,000 (ตามประสบการณ์)
19 Jul 19
7 . นักธุรการบัญชี
1.จัดทำเอกสาร รายรับรายจ่ายของบริษัท 2.จัดทำภาษี 3.บันทึกข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับการซื้อขายของบริษัท 4.บันทึกรายได้ รายจ่าย และบัญชีทั่วไป 5.จัดทำภาษีขายและภาษีหักณที่จ่าย 6.ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้ร...

Fontisq CO.,LTD
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
19 Jul 19
8 . เจ้าหน้าที่รายงาน
- ตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องของข้อมูลใบเสร็จยอดซื้อ-ขายเพื่อบันทึก - เช็คยอดสต๊อกคงเหลือประจำวัน - จัดทำรายงาน BOT รวมทั้งรายงานธุรกรรมซื้อ-ขาย ส่งปปง. - คีย์ข้อมูลซื้อ-ขาย ระหว่างกันและจัดเก็บเอกสา...

บริษัท ซุปเปอร์ริช (ไทยแลนด์) จำกัด
1 Position
19 Jul 19
9 . ธุรการบัญชี (ปฏิบัติงานที่ กรุงเทพฯ และ นนทบุรี)รับสมัครด่วน !
-บันทึกภาษีซื้อและภาษีขาย บัญชีแยกประเภท -ดูแลจัดเก็บเอกสารทางบัญชี -จัดเตรียมเอกสารเจ้าหนี้เพื่อออกเช็คจ่ายในแต่ละงวด ตามเจรจาลูกหนี้ที่ค้างจ่าย -ดูแลจัดทำ/เก็บเอกสารทางบัญชีเช่น จัดทำใบกำกับภาษี/...

บริษัท ไทย พี.ดี. เคมีคอล จำกัด
1อัตรา
Salary 11,000-15,000
19 Jul 19
10 . ธุรการบัญชี
1. จัดทำเอกสาร สรุปรายงาน 2. ออกบิลใบเสร็จ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 3. ประสานงานกับบริษัทบัญชี 4. วางบิล เก็บเงินห้างสรรพสินค้า ร้านค้า 5. ทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย 6. มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี 7. ม...

Apexy Thailand Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary ตามที่ตกลง
19 Jul 19
11 . เจ้าหน้าที่ธุรการบัญชีรับสมัครด่วน !
- ทำบัญชีรายรับ รายจ่ายบริษัท - ตรวสอบความถูกต้องของเอกสารทางบัญชี - สรุปผลประกอบการประจำวัน/เดือน/ปี ของบริษัท - จัดทำเอกสารภาษีต่างๆส่งสำนักงานบัญชี - กระทบยอดรายการ ทรัพย์สิน หนี้สิน ทุน รายได้...

บริษัท บีคัมเวลท์ จำกัด
2 Position
Salary 14,000-16,000
19 Jul 19
12 . Accounting Officer (เจ้าหน้าที่บัญชี)รับสมัครด่วน !
- ตรวจสอบและจัดทำบันทึกเจ้าหนี้ - ตรวจสอบใบกำกับภาษี, ภาษีมูลค่าเพิ่ม - ตรวจสอบและจัดทำใบสำคัญจ่าย ออกหนังสือรับรองการหัก ณ ที่จ่าย - ตรวจสอบและจัดทำรายงานภาษีซื้อขาย - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

Syntec Construction Public Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์ + โอที
19 Jul 19
13 . ธุรการบัญชี รับสมัครด่วน !
- จัดทำบัญชีถ่ายเอกสาร , สแกนเอกสารต่างๆในแต่ละเดือนให้ครบถ้วน เพิ่อส่งต่อสำนักงานบัญชี - จัดทำเอกสารหัก ณ ที่จ่าย ภงด.3 , ภงด.53 - จัดทำและสรุปผลภาษีซื้อ-ภาษีขาย ค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ ทุกสิ้นเดื...

บริษัท เต็มโซล อินโนเวชั่น จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
19 Jul 19
14 . พนักงานธุรการ-การเงิน (Building Officer) ลาดพร้าวรับสมัครด่วน !
1. งานเอกสารทั่วไปของนิติบุคคล 2. ประสานงานลูกบ้าน ประสานงานช่าง 3. จัดทำเอกสารสรุปประจำเดือน 4. ทำบัญชีรับ/จ่าย 5. ทำ receive voucher 6. บันทึกและจัดทำรายงานรายรับ - รายจ่าย 7. จัดทำรายงานผ...

บริษัท นารายณ์ พร็อพเพอตี้ จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
19 Jul 19
15 . ธุรการบัญชี
1. ลงบัญชีรับจ่ายใน Excel 2. ติดต่อประสานงานและติดตามลูกหนี้ 3. ทำสัญญาเช่าต่างๆ ให้กับลูกค้า 4. ทำเช็คค่าใช้จ่ายต่างๆ 5. ออกใบแจ้งหนี้และออกใบเสร็จให้กับลูกค้า 6. งานตามที่รับมอบหมายจากผู้บริหาร

บริษัท เหมืองแร่จรินทร์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
19 Jul 19
16 . พนักงานบัญชี ธุรการรับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบงานบัญชี - บันทึกเอกสารรายรับ-จ่าย - ทำรายงานภาษีหัก ณ ที่จ่าย - จัดเตรียมเอกสารบริษัท เพื่อนำส่งบริษัทบัญชีในแต่ละเดือน - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท กลอรี่ไชม์ จำกัด
Salary 12,000-14,000
19 Jul 19
17 . เจ้าหน้าที่บัญชี รับสมัครด่วน !
จัดทำเอกสารทางบัญชี - การเงิน จัดเก็บเอกสาร จัดทำภาษีซื้อ-ขาย ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ปฎิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ไร้ท์แมน จำกัด
1 อัตรา
ด่วน!!!!
Salary 10,000-15,000
19 Jul 19
18 . เจ้าหน้าที่บัญชี
- เปิดใบกำกับภาษี/วางบิลเพื่อไปรับเช็คกับลูกค้า - บันทึกภาษีซื้อและภาษีขาย บัญชีแยกประเภท - ดูแลจัดเก็บเอกสารทางบัญชี - จัดเตรียมเอกสารเจ้าหนี้เพื่อออกเช็คจ่ายในแต่ละงวด - ดูแลจัดทำ/เก็บเอกสารทางบ...

บริษัท ท็อปเบส์ท จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
19 Jul 19
19 . เจ้าหน้าที่บัญชี(สาขาพระราม4)
บัญชีลูกหนี้ 1.ตรวจสอบเอกสารด้านรับ จัดทำใบสำคัญรับและบันทึกบัญชี 2.ดูแลงานด้านภาษีถูกหัก ณ ที่จ่ายและภาษีขาย 3.จัดทำรายการปรับปรุงทั่วไปและรายละเอียดประกอบงบการเงิน บัญชีด้านสินทรัพย์ทั้งหมด 4.ตร...

AAS Auto Service Co., Ltd.
1 Position
Salary 20,000-25,000 บาท/เดือน
19 Jul 19
20 . ธุรการบัญชี ( สัญญา 1 ปี )
• Check all inventory transactions entered by warehouse on daily basis and contact involved person to take action in the case of wrong keying to ensure accuracy transactions entered. • Park and Post ...

BRAND’S Suntory (Thailand) Co., Ltd.
1 Position
19 Jul 19
  193 Positions      
Sort By 
Disability Jobs