JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  127 Positions      
Sort By 
1 . Admin บัญชีรับ-จ่าย
- พนักงานบัญชี ทำงานบันทึกข้อมูลการเงินขององค์การอย่างสมบูรณ์ตามระบบของการบัญชี และเป็นระเบียบแบบแผน เช่น บัญชีรายรับ หรือบัญชีรายจ่าย เป็นต้น - ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร และบันทึกเกี่ยวกับการจ่าย...

HR Pro Security and Services Co., Ltd
1 อัตรา
Salary 16,000 - 20,000 บาท
18 Jul 19
2 . เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส (Financial Accounting Supervisor)
- ดำเนินการรับผิดชอบในการจัดเตรียมรายละเอียดรายการจ่ายเงิน เพื่อสำหรับการกระทบยอดบัญชี - วิเคราะห์เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายต่างๆของบริษัทฯ - ตรวจดูความถูกต้องเกี่ยวกับรายการการจ่ายเงินของบริษัทฯ เพื่อให้...

บริษัท ซัมมิท แคปปิตอล ลีสซิ่ง จำกัด
2 Position
18 Jul 19
3 . ด่วน!! Accounting Payable Officer ประจำ Foodxcite Co,. Ltdรับสมัครด่วน !
ลักษณะงานพนักงานบัญชี AP - ตรวจสอบและรับเอกสารจากสาขา - ตรวจสอบการจัดส่งใบแจ้งหนี้ทุกวัน และรับใบแจ้งหนี้จากแต่ละสาขา - บันทึกใบแจ้งหนี้ลง MAC5 - ตรวจสอบบิลจาก Supplier: Invoice, PO, Receiver ...

บริษัท ฟู้ด เอ็กซ์ไซท์ จำกัด
1 Position
Salary 18,000++
18 Jul 19
4 . เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน
• ตรวจสอบข้อมูลการเคลื่อนไหวของสินค้า และการควบคุมสินค้าคงเหลือ • ตรวจสอบกระบวนการการรับ และการจ่ายสินค้า • ตรวจสอบสินค้าคงเหลือในระบบ Inventory • ตรวจสอบมูลค่าต้นทุนสินค้าระบบ Inventory และปรับปรุ...

บริษัท อิน-ซีซั่นส์ ฟู้ดส์ จำกัด
18 Jul 19
5 . พนักงานบัญชี-ฝั่งจ่าย(ทำเสาร์ เว้น เสาร์)
- ทำรายการจ่ายเงิน PV ,PC ,เจ้าหนี้ และรายจ่ายอื่นๆ - คีย์Voucher ลงโปรแกรม Easy Acc. - สรุปกำไรขาดทุนประจำเดือน - จัดทำค่าcommission ให้พนักงานขาย - ทำงาน จันทร์ – เสาร์ 8.00 – 17.00(หยุดเสาร์ เ...

บริษัท ไฟร์ วินเนอร์ แอนด์ เซฟตี้ จำกัด
1 Position
Salary 15,000-20,000
18 Jul 19
6 . เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส / เจ้าหน้าที่บัญชี (ด้านจ่าย) - สายธุรกิจสุรา
1.บันทึกรายการด้านรายจ่าย (PV) พร้อมตรวจสอบเอกสารหลักฐานให้ถูกต้องครบถ้วน 2.บันทึกภาษีให้ถูกต้อง เช่น ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภาษีมูลค่าเพิ่ม เป็นต้น 3.บันทึกรับเข้าสินค้า และตรวจสอบการรับเข้าสินค้าของคล...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
18 Jul 19
7 . บัญชีจ่าย
-จัดทำเอกสารจ่าย รับวางบิล-จ่ายเช็ค -ออกหนังสือรับรองหักภาษี ณ ที่จ่าย -จัดทำเอกสาร ภ.ง.ด.2,3,53 รายงานภาษีซื้อ -จัดทำรายงานตรวจนับวัตถุดิบ สินค้า -ดูแลการเบิกอุปกรณ์ ใช้ในงานสัมมนา

บริษัท เดอะ คอนเน็คชั่น เอดูคูซีน จำกัด
1 Position
Salary 15,000 บาท ขึ้นไป
18 Jul 19
8 . เจ้าหน้าที่บัญชี / Accounting Staff (AR / AP)
Responsibilities (AP) : •Support account payable and fixed assets function Ex. Accounting entries, Payment, Petty cash, Asset Register •Month-end closing •Managing accounting data, making report ...

NTT Communications (Thailand) Co., Ltd.
5 Position
Salary 17,000-23,000
18 Jul 19
9 . เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส (ด้านรับ) / (เจ้าหนี้)รับสมัครด่วน !
เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส (ด้านรับ) 1 ตำแหน่ง 1. ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของรายงานการขายจากข้อมูลแคชเชียร์และเอกสารใบปิดยอดขายประจำวัน สำหรับสาขาที่รับผิดชอบ 2. ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของ...

บริษัท เกรฮาวด์ คาเฟ่ จำกัด
2 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
18 Jul 19
10 . เจ้าหน้าที่บัญชีจ่าย
-รวบรวมและตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารจากสโตร์ -รวบรวมและจัดชุดเอกสาร บันทึกล้างเจ้าหนี้ จัดเตรียมจ่ายให้กับเจ้าหนี้ -ดำเนินการจ่ายเช็ค และรับวางบิลจากเจ้าหนี้

บริษัท ฮงเส็งการทอ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์
18 Jul 19
11 . บัญชีรับสมัครด่วน !
- บันทึกและตรวจสอบเอกสารการบันทึกรับ-จ่าย - จัดทำรายงานภาษี ประจำเดือน ที่ส่งสรรพากร - จัดทำสมุดรายวันต่างๆ และสรุปยอดทุกสิ้นเดือน - งานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง กับบัญชี

บริษัท อเรย์ คอนสทรัคท์ชั่น จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
18 Jul 19
12 . เจ้าหน้าที่บัญชี พระราม9
- บันทึกด้านรับ-จ่าย - ตรวจสอบเอกสารสาขา -ประสานงานระหว่างฝ่าย

กลุ่มบริษัท V Groupcars
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
18 Jul 19
13 . เจ้าหน้าที่บัญชี
- ทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย ด้วยโปรแกรม Express - ปิดยอดบัญชี - รับวางบิลค่าใช้จ่ายต่างๆ - ดูแลค่าสาธาณูปโภคประจำเดือนของบริษัท - สรุปรายงานภาษีซื้อ-ภาษีขาย

O-Design & Construction Co.,Ltd.
1 อัตรา
Salary 18,000 ขึ้นไป ตามประสบการณ์
18 Jul 19
14 . AP & AR Accounting Staffรับสมัครด่วน !
- Prepare tax invoice / receipt / billing slip / invoice. - Supervise and make summary of the petty cash transactions. - Check the bank receipt of the bank and reconcile - Billing, accepting ch...

Elabram Systems Co.,Ltd.
1 Position
Salary 25,000 - 30,000
18 Jul 19
15 . เจ้าหน้าที่บัญชี (ผลประโยชน์และหนี้สินช่องทางตัวแทน)
1.ตรวจสอบ กระทบยอด รายงานเบี้ยประกัน , ค่านายหน้า จากการประมวลผลข้อมูล BATCH ประจำวัน เปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภท ให้ถูกต้องตรงกัน 2.ตรวจสอบและจ่ายค่านายหน้า, เงินส่งเสริมการขาย ของฝ่ายขายช่องทางตัว...

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
18 Jul 19
16 . บัญชีรับ/บัญชีจ่ายรับสมัครด่วน !
- จัดทำใบสำคัญรับ/จ่าย - จัดทำหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย - ชำระค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามเวลาครบกำหนด - จัดมำใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษี - ดูแลเงินสดย่อย - จัดทำรายงาน รับ-จ่าย ประจำวัน - นำเงินส่งธนคาร...

บริษัท เบนซ์ วงศ์สว่าง จำกัด
2 Position
Salary 15,000-20,000
18 Jul 19
17 . Accounting Fixed Asset Officer/เจ้าหน้าที่บัญชีทรัพย์สิน(SGS-HR)
1. จัดทำรายละเอียดประกอบการบันทึกสินทรัพย์ - บันทึกสินทรัพย์ที่ได้มาในทะเบียนคุมสินทรัพย์ถาวร - ตรวจนับสินทรัพย์และติดรายการสินทรัพย์ - กระทบยอดค่าเสื่อมราคาและค่าเสื่อมราคาสะสมประจำเดือน 2. กระทบ...

SGS (Thailand) Co., Ltd.
Salary 20,000 - 30,000
18 Jul 19
18 . พนักงานบัญชีสัญญาจ้าง 9 เดือน (เงินเดือนสูง ต่อรองได้)(SGS-HR)รับสมัครด่วน !
- ตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกบัญชี ทั้งด้านรับและจ่าย - ปิดบัญชีประจำเดือน - จัดทำงบการเงิน - ลงบันทึกบัญชี - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายทางด้านบัญชี

SGS (Thailand) Co., Ltd.
จำนวนมาก
18 Jul 19
19 . Collection Officer-จตุจักร (ประสานงานลูกค้า บัญชีรับ-จ่าย สัญญา 1 ปี) -KG
เพศหญิง และ ชาย อายุ 22-30 ปี วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี และ ปวส การเงิน หรือบัญชี และ สาขาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์การทำงาน 1 ปี สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS. Office,มีความชำนาญด้าน Excel , Power Poi...

Kelly Services Staffing & Recruitment (Thailand) Co., Ltd.
2 Position
Salary 8,500-12,500
18 Jul 19
20 . เจ้าหน้าที่บัญชี AP,AR,GL (ตำแหน่งละ 1 อัตราประจำรัชดาภิเษก 36 - PW
สัญญาจ้าง 1 ปี *หากผลปฏิบัติงานดียินดีปรับเป็นพนักงานประจำ* Accountant AP •บันทึกค่าใช้จ่าย AP ค่าเช่าและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ประจำรายเดือน •เตรียมใบการชำระเงินพร้อมเอกสารประกอบที่ถูกต้อง •เตรียม ca...

Kelly Services Staffing & Recruitment (Thailand) Co., Ltd.
*หลายตำแหน่ง* พร้อมเริ่มงาน
Salary 20K- 30K (ตามประสบการณ์)
18 Jul 19
  127 Positions      
Sort By 
Disability Jobs