JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  124 Positions      
Sort By 
1 . พนักงานรับชำระค่าบริการรับสมัครด่วน !
- รับชำระค่าบริการโทรศัพท์ Dtac - แนะนำโปรโมชั่นต่างๆต่างๆของDtac - แนะนำโทรศัพท์ที่เหมาะกับการใช้งานของลูกค้า - เสนอให้ลูกค้าใช้บริการเสริมของ Dtac - ทำรายงานสรุปประจำวัน - มีส่วนร่วมในการพัฒนาก...

บริษัท เลคคอมมูนิเคชั่น จำกัด
5 Position
Salary รายได้รวม (ช่วงทดลองงาน) ไม่ต่ำกว่า13,000 บาท +ผลตอบแทนพิเศษอื่น และปรับเพิ่มขึ้นหลังพ้นทดลองงาน
21 Aug 19
2 . เจ้าหน้าที่บัญชี
- ทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย ด้วยโปรแกรม Express - ปิดยอดบัญชี - รับวางบิลค่าใช้จ่ายต่างๆ - ดูแลค่าสาธาณูปโภคประจำเดือนของบริษัท - สรุปรายงานภาษีซื้อ-ภาษีขาย

O-Design & Construction Co.,Ltd.
1 อัตรา
Salary 18,000 ขึ้นไป ตามประสบการณ์
21 Aug 19
3 . พนักงานบัญชี-การเงิน
ดูแลการรับ-จ่ายเงินสดและเช็คเพื่อชำระสินค้าและบริการ ลงบัญชี เจ้าหนี้-ลูกหนี้ รวมทั้งดูแลการเบิกจ่ายเงินสดย่อยภายในบริษัทและจัดทำรายงานสรุปทุกสัปดาห์

บริษัท บีเฮ้าส์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ์N/A
21 Aug 19
4 . เจ้าหน้าที่บัญชี ประจำCity Link เพชรบุรี35 (ใกล้BTSชิดลม ท่าเรือชิดลม) ด่วน!!!
ด้านบัญชีเจ้าหนี้(AP),ลูกหนี้(AR) - ดูแลงานบัญชีและเอกสารด้านเจ้าหนี้และการจ่ายเงิน / ลูกหนี้และการรับเงิน - ลงบัญชีและบันทึกค่าใช้จ่ายต่างๆ พร้อมทำใบหักภาษี ณ ที่จ่าย - ช่วยหัวหน้างานจัดทำรายงานด...

1577 Home Shopping Co.,Ltd.
1 อัตรา
Salary 16,000 - 18,000 บาท/เดือน
21 Aug 19
5 . Officer- Finance (ประจำสำนักงานใหญ่)
1. ตรวจสอบ เอกสารการจ่ายเงินสดย่อย , เซ็นต์รับทราบใบสำคัญรับ 2. ตรวขสอบ คุณภาพในการพิมพ์เช็คจ่ายต้องถูกต้อง ห้ามแก้ไข 3. ควบคุมการบริหารเงินในบัญชีของ 2 บริษัท สามารถนำไปลงทุนหาผลตอบแทนที่มากกว่าฝาก...

บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด
หลายอัตรา
Salary ตามตกลง
21 Aug 19
6 . Accounting staff ใกล้ BTS เพลินจิต (519033)
• จัดทำบัญชีรายรับ บัญชีรายจ่าย • จัดทำบัญชีลูกหนี้ บัญชีเจ้าหนี้ • จัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงิน วันทำงาน : จันทร์ - ศุกร์ / เวลาทำงาน : 08.30 -17.30

JMAX RECRUITMENT Co.,Ltd.
1 Position
Salary 20,000 THB
21 Aug 19
7 . เจ้าหน้าที่บัญชี
- วิเคราะห์รายการค่าใช้จ่ายและลงบัญชี - ทำใบสำคัญจ่ายเงิน - ทำรายงานภาษีซื้อ, รายงานภาษีหัก ณ ที่จ่าย - รายละเอียดประกอบงบการเงินและอื่นๆ

กลุ่มบริษัทอักษร เอ็ดดูเคชั่น
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ และประสบการณ์
21 Aug 19
8 . เจ้าหน้าที่ับัญชีจ่าย
- จ่ายเงินสดย่อย - บันทึกรับสินค้า - ตั้งหนี้ - จัดทำชุดจ่ายชำระเจ้าหนี้ - กระทบยอดบัญชี - กระทบยอดค่าใช้จ่ายค้างจ่าย รายเดือน

บริษัท สยาม ออยล์ โปรดักส์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
21 Aug 19
9 . หัวหน้าบัญชี (AR) ประจำโรงแรมปริ้นพาเลซรับสมัครด่วน !
1.จัดทำเอกสารใบแจ้งหนี้และออกจดหมายทวงหนี้ 2.ออกเอกสารใบลดหนี้ 3.จัดทำเอกสารใบสำคัญรับ Receipt Voucher 4.ตรวจสอบเอกสารใบสำคัญรับ บันทึกรหัสแยกตามประเภทบัญชี 5.ติดตามทวงหนี้จากลูกหนี้ที่ค้างชำระและ...

บริษัท พรหมมหาราช พัฒนาที่ดิน จำกัด
2 อัตรา
21 Aug 19

SGS (Thailand) Co., Ltd.
Salary 20,000 - 30,000
21 Aug 19
11 . พนักงานบัญชีอาวุโส / Senior Accounting (ประจำโชว์รูมมาสด้า สาขาวิภาวดี)รับสมัครด่วน !
- Verify supplier invoice for all account payable transactions in accounting system - Verify and resolve any discrepancies of invoice/PO and supporting documents - Coordinate with others departments...

บริษัท แปซิฟิคไทย มอเตอร์สปอร์ตส์ จำกัด (เวิร์นส์ ออโตโมทีฟ)
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
21 Aug 19
12 . พนักงานบัญชี
- จัดทำใบสำคัญรับ/จ่าย - จัดทำหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย - ชำระค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามเวลาครบกำหนด - จัดทำใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษี - จัดทำรายงาน รับ-จ่าย ประจำวัน

บริษัท สตาร์ โอเวอร์ซีส์ จำกัด
1 Position
Salary 23,000-30,000
21 Aug 19
13 . พนักงานบัญชีรับสมัครด่วน !
1. บันทึกบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป 2. จัดทำรายงานภาษีซื้อ - ขาย 3. จัดทำเอกสารใบแจ้งหนี้, ดูแลการวางบิล และติดตามหนี้ 4. ออกใบเสร็จรับเงิน 5. ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารที่ทำก...

บริษัท เอส.แอล.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด(Sealitegroup)
2 อัตรา
21 Aug 19
14 . พนักงานบัญชีเจ้าหนี้ (ตั้งหนี้ และ ตัดรับชำระ Online)รับสมัครด่วน !
• ตั้งหนี้ในระบบ ERP (โปรแกรมสำเร็จรูป Bplus) • ตัดรับชำระในระบบ ERP (ด้าน Online) • บันทึกการตั้งค่าใช้จ่ายในระบบ , บันทึกดอกเบี้ยจ่าย O/D , T/R • กระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร , กระทบยอดบัญชีเกี่ย...

บริษัท อาร์ ที บี เทคโนโลยี จำกัด
1 อัตรา
Salary ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความสามารถ
21 Aug 19
15 . หัวหน้าบัญชีทำรายรับ/รายจ่ายรับสมัครด่วน !
- รับวางบิล และติดตามใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี - จัดทำใบสำคัญรับ-จ่าย Payment receipt voucher - จัดทำหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย - คุมเงินสดย่อย (Petty Cash) และทำรายงานเงินสดย่อย รายละเอียดบริษัท -...

บริษัท ลิ้งซ์จิสติกส์ อินเตอร์ เฟรท จำกัด
2 ตำแหน่ง
Salary 20,000บาท หรือ ตาม ปสก
21 Aug 19
16 . เจ้าหน้าที่บัญชี (ประจำสำนักงานใหญ่)
- ทำบัญชีด้านรับ-จ่าย - ออกหนังสือ หัก ณ ที่จ่าย - ดูแลด้านภาษีที่เกี่ยวข้อง - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท น้ำตาลบ้านโป่ง จำกัด
1 อัตรา
21 Aug 19
17 . เจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน ( สาขาสุขุมวิท 49 )รับสมัครด่วน !
1.ดูแลงานด้านบัญชีเอกสารรับ - จ่าย ต่างๆ 2.ประสานงานด้านการสอนกับครู และประสานงานคอนเฟิร์มตารางการสอนการลาของคุณครูในสาขานั้นๆ 3.จัดตารางห้องเรียนในการสอนแต่ละสัปดาห์ 4.สรุปเวลาทำงานประจำเดือน...

บริษัท เวิลด์สตาร์ เน็ตเวิร์ค จำกัด ( World Star Academy)
1 อัตรา
Salary 16,000 - 17,000 (ตามประสบการณ์)
21 Aug 19
18 . เจ้าหน้าที่บัญชี
-ดูแลบัญชีด้านรับ เปิดใบกำกับภาษี วางบิล ใบเสร็จรับเงิน -ดูแลบัญชีด้านจ่าย -ดูแลเงินสดย่อย จัดทำใบหักภาษี ณ ที่จ่าย -ยื่นภาษี ภงด.3,53 และ ภพ.30 -ดูแลงานเอกสารด้านอื่นๆ ของแผนกตามที่ได้รับมอบหมาย...

บริษัท อาร์ แอนด์ วี อินเตอร์เทรด จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
21 Aug 19
19 . Accounting executive เจ้าหน้าที่บัญชีด้านจ่าย
1.ทำเอกสารด้านจ่ายทั้งระบบ 2.จัดทำเอกสารภาษี หัก ณ ที่จ่าย 3.จัดทำรายงานภาษีซื้อ-ภาษีขาย 4.จัดทำแบบ ภงด.1,3,53 5.จัดทำแบบ ภพ.30 6.รายงานทางด้านบัญชี อื่นๆ 7.จัดทำเอกสารเกี่ยวกับประกันสังคม

บริษัท โกลเบิล ชินเนอร์ยี่ แมเนจเม้นท์ จำกัด
2 อัตรา
Salary 18,000-23,000
21 Aug 19
20 . เจ้าหน้าที่บัญชี AP (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)รับสมัครด่วน !
1. รับวางบิล ตรวจสอบกับยอดที่ได้รับอนุมัติตาม PR PO คีย์ข้อมูลบันทึกบัญชีตั้งเจ้าหนี้บันทึกบัญชีในระบบ Oracle 2. ประสานงานกับทั้งหน่วยงานภายใน และ Supplier ภายนอก รวมถึงติดตามเอกสาร เช่น ใบเสร็จรั...

บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
Salary ตามอัตราโครงสร้าง
21 Aug 19
  124 Positions      
Sort By 
Disability Jobs