JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  128 Positions      
Sort By 

SGS (Thailand) Co., Ltd.
Salary 20,000 - 30,000
25 Aug 19
2 . พนักงานรับชำระค่าบริการรับสมัครด่วน !
- รับชำระค่าบริการโทรศัพท์ Dtac - แนะนำโปรโมชั่นต่างๆต่างๆของDtac - แนะนำโทรศัพท์ที่เหมาะกับการใช้งานของลูกค้า - เสนอให้ลูกค้าใช้บริการเสริมของ Dtac - ทำรายงานสรุปประจำวัน - มีส่วนร่วมในการพัฒนาก...

บริษัท เลคคอมมูนิเคชั่น จำกัด
5 Position
Salary รายได้รวม (ช่วงทดลองงาน) ไม่ต่ำกว่า13,000 บาท +ผลตอบแทนพิเศษอื่น และปรับเพิ่มขึ้นหลังพ้นทดลองงาน
25 Aug 19
3 . เจ้าหน้าที่บัญชี
1. ทำงานบัญชีทั้งระบบ (ไม่ต้องเซ็นเอกสารและปิดงบ) 2. จัดเรียง เก็บเอกสารทางบัญชี 3. ตรวจสอบเอกสารทางบัญชี 4. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท สมาร์ทบัส จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์
24 Aug 19
4 . บัญชี / ธุรการ /จัดซื้อ(วัสดุก่อสร้าง)รับสมัครด่วน !
1.ทำเอกสารรายรับ-รายจ่าย/วางบิล-รับเช็ค 2.กระทบยอดบัญชี 3.ทำภาษี หัก ณที่จ่าย/ยื่นภงด. 4.ประสานงานภายในและภายนอก 5.ทำงานที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เค.พี.เอ็น9 จำกัด
3 ตำแหน่ง
Salary 10,000-20,000
24 Aug 19
5 . Collection Officer-จตุจักร (ประสานงานลูกค้า บัญชีรับ-จ่าย สัญญา 1 ปี) -KG
เพศหญิง และ ชาย อายุ 22-30 ปี วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี และ ปวส การเงิน หรือบัญชี และ สาขาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์การทำงาน 1 ปี สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS. Office,มีความชำนาญด้าน Excel , Power Poi...

Kelly Services Staffing & Recruitment (Thailand) Co., Ltd.
2 Position
Salary 8,500-12,500
24 Aug 19
6 . เจ้าหน้าที่บัญชี ประจำCity Link เพชรบุรี35 (ใกล้BTSชิดลม ท่าเรือชิดลม) ด่วน!!!
ด้านบัญชีเจ้าหนี้(AP),ลูกหนี้(AR) - ดูแลงานบัญชีและเอกสารด้านเจ้าหนี้และการจ่ายเงิน / ลูกหนี้และการรับเงิน - ลงบัญชีและบันทึกค่าใช้จ่ายต่างๆ พร้อมทำใบหักภาษี ณ ที่จ่าย - ช่วยหัวหน้างานจัดทำรายงานด...

1577 Home Shopping Co.,Ltd.
1 อัตรา
Salary 16,000 - 18,000 บาท/เดือน
24 Aug 19
7 . หัวหน้าบัญชีทำรายรับ/รายจ่ายรับสมัครด่วน !
- รับวางบิล และติดตามใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี - จัดทำใบสำคัญรับ-จ่าย Payment receipt voucher - จัดทำหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย - คุมเงินสดย่อย (Petty Cash) และทำรายงานเงินสดย่อย รายละเอียดบริษัท -...

บริษัท ลิ้งซ์จิสติกส์ อินเตอร์ เฟรท จำกัด
2 ตำแหน่ง
Salary 20,000บาท หรือ ตาม ปสก
24 Aug 19
8 . เจ้าหน้าที่บัญชีด้านรับ
1.จัดทำเอกสารสำคัญต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้แก่ ใบแจ้งหนี้ ใบกำกับภาษีพร้อมใบแนบท้ายเมื่อได้รับชำระหนี้จากลูกหนี้ 2.บันทึกสมุดคุมการชำระในแต่ละวัน 3.จัดเก็บเอกสารทางการเงินด้านรับเพื่อติดตามการชำระเงินจ...

บริษัท สวนหลวง ออโต้เฮ้าส์ จำกัด
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ และประสบการณ์ของผู้สมัคร
24 Aug 19
9 . Officer- Finance (ประจำสำนักงานใหญ่)
1. ตรวจสอบ เอกสารการจ่ายเงินสดย่อย , เซ็นต์รับทราบใบสำคัญรับ 2. ตรวขสอบ คุณภาพในการพิมพ์เช็คจ่ายต้องถูกต้อง ห้ามแก้ไข 3. ควบคุมการบริหารเงินในบัญชีของ 2 บริษัท สามารถนำไปลงทุนหาผลตอบแทนที่มากกว่าฝาก...

บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด
หลายอัตรา
Salary ตามตกลง
24 Aug 19
10 . พนักงานบัญชีเจ้าหนี้ (ตั้งหนี้ และ ตัดรับชำระ Online)รับสมัครด่วน !
• ตั้งหนี้ในระบบ ERP (โปรแกรมสำเร็จรูป Bplus) • ตัดรับชำระในระบบ ERP (ด้าน Online) • บันทึกการตั้งค่าใช้จ่ายในระบบ , บันทึกดอกเบี้ยจ่าย O/D , T/R • กระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร , กระทบยอดบัญชีเกี่ย...

บริษัท อาร์ ที บี เทคโนโลยี จำกัด
1 อัตรา
Salary ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความสามารถ
24 Aug 19
11 . เจ้าหน้าที่บัญชี (บริษัท ล้ำยุค ฟู๊ด จำกัด) โทร 083-0978284 Line: 0830978284รับสมัครด่วน !
-ทำหน้าที่บันทึกข้อมูลทางการเงินตามระบบของการบัญชี -ทำบัญชีรายรับ บัญชีรายจ่าย ให้กับองค์กร -ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารทางบัญชี -บันทึกการจ่ายเงิน การรับเงิน และธุรกรรมทางการเงิน -ทำงบดุล และรวบร...

บริษัท ล้ำยุค (มิลเลนเนี่ยม 2002) จำกัด
1 อัตรา
Salary 20,000-30,000 บาท
24 Aug 19
12 . เจ้าหน้าที่บัญชี รับ-จ่าย (Playboy Cafe) โทร 083-0978284 Line: 0830978284รับสมัครด่วน !
-ทำหน้าที่บันทึกข้อมูลทางการเงินตามระบบของการบัญชี -ทำบัญชีรายรับ บัญชีรายจ่าย ให้กับองค์กร -ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารทางบัญชี -บันทึกการจ่ายเงิน การรับเงิน และธุรกรรมทางการเงิน -ทำงบดุล และรวบร...

บริษัท ล้ำยุค (มิลเลนเนี่ยม 2002) จำกัด
1 อัตรา
Salary 20,000-30,000 บาท
24 Aug 19
13 . พนักงานบัญชีการเงิน
ตำแหน่ง : นักบัญชี 1. บันทึกบัญชีและกระทบยอดได้ถูกต้อง 2. จัดทำภาษี (ภพ.30 , ภงด.1, 3 & 53) ได้ 3. หน้าที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งงาน และ ได้รับมอบหมาย ตำแหน่ง : ผู้ช่วยนักบัญชี 1. หน้าที่...

บริษัท คลาร์แอค จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามความสามารถและประสบการณ์
24 Aug 19
14 . พนักงานบัญชี
- บันทึกรายการจ่าย - บันทึกการเบิกเงินสด - ตรวจสอบ statement - ทำภาษี หัก ณ ที่จ่าย - ทำ report การจ่ายเงิน

บริษัท เกรท เอ เวย์ จำกัด
2 อัตรา
Salary 12,000 - 15,000
24 Aug 19
15 . เจ้าหน้าที่บัญชี รับสมัครด่วน !
- ดูแลเอกสารต่างๆ เกี่ยวกับฝ่ายบัญชี ปฎิบัติตามคำสั่งผู้รับบังคับบัญชา

บริษัท ไท -โย เพนท์ (ประเทศไทย ) จำกัด
2 Position
Salary 11,000 ขึ้นไป
24 Aug 19
16 . เจ้าหน้าที่บัญชี-การเงิน ( สัญญาจ้าง 6 เดือน )
- ตรวจสอบรายการรับชำระใน Bank Statement – ตรวจสอบรายการเงินสด รับเช็ค – บันทึกรับชำระตัดลูกหนี้ในระบบ และพิมพ์ใบสำคัญ รับแนบกับชุดเอกสาร – บริหารจัดการเงินสด รับ / เช็ครับ และการนำเงินสด และเช็ค...

บริษัท โกลเด้นครีม จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
24 Aug 19
17 . เจ้าหน้าที่บัญชีรายจ่าย
- ทำเอกสารด้านรายจ่าย - จัดเก็บเอกสาร - อื่นๆ ตามมอบหมาย

บริษัท บิซิเนส ซีทีเอส จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง+ประสบการณ์
24 Aug 19
18 . เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน
- วิเคราะห์ วางแผนก - ทำต้นทุนการผลิต -ควบคุมการผลิต การสูญเสีย วัตถุดิบประกอบการผลิต ให้อยู่ตามมาตรฐาน - จัดทำรายงาน - อื่นๆ ตามมอบหมาย

บริษัท บิซิเนส ซีทีเอส จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง+ประสบการณ์
24 Aug 19
19 . พนักงานบัญชี (ด้านจ่าย)
-ทำรายการเบิกจ่ายเงินสดย่อย -ทำรายการจ่ายเบิกจ่ายผ่าน ERF -จัดทำรายงานภาษีซื้อ -จัดทำรายการหักภาษี หัก ณ ที่จ่าย -จัดทำรายงานภาษีหัก ณ ที่จ่ายที่เกี่ยวข้องกับค่าแรง -จัดทำภาษีซื้อที่เกี่ยวข้อง ...

บริษัท เจ ดับบลิว เอส คอนสตรัคชั่น จำกัด
3 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ+ประสบการณ์+สวัสดิการ
24 Aug 19
20 . หัวหน้าแผนกบัญชี /เจ้าหน้าที่บัญชี ตำแหน่งละ 1อัตรารับสมัครด่วน !
ตำแหน่ง หัวหน้าแผนกบัญชี ดูแลตรวจสอบงานด้านบัญชี มีประสบการณ์ในตำแหน่ง 2-5ปีขึ้นไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บัญชี (ดูแลบัญชีเจ้าหน้าหนี้/ลูกหนี้) - ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและเอกสารรายวันทางบัญชี - ...

บริษัท ศักดาพร จำกัด
2 อัตรา (ด่วน)
Salary 20,000-35,000 บาท
24 Aug 19
  128 Positions      
Sort By 
Disability Jobs