JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  78 Positions      
Sort By 
1 . หัวหน้าเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน (Internal Audit Supervisor)
- ตรวจสอบการทำงานของทุกฝ่ายให้เป็นไปตามกฎระเบียบบริษัท - ปฏิบัติงานตรวจสอบตามที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปตามแผน - จัดเตรียมข้อมูลพื้นฐานก่อนเริ่มการตรวจสอบ - จัดทำ Audit Program และวิธีการตรวจสอบในแต่...

บริษัท พรอมิส (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
Salary 15,000 - 36,000
23 Aug 19
2 . เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน (Internal Audit)
- ตรวจสอบการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานภายในองค์กรให้เป็นไปตามคู่มือการปฏิบัติงาน - ช่วยพัฒนาการปฏิบัติงานโดยการนำวิธีประเมินความเสี่ยง (Risk Management) เข้ามาใช้ในการตรวจสอบ - บริหารจัดการเพื่อเพิ่มค...

บริษัท พรอมิส (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
Salary 15,000-30,000 บาท
23 Aug 19
3 . บัญชี ARรับสมัครด่วน !
-จัดทำใบสำคัญรับ -จัดทำเอกสารต่างๆในการรับเช็ค -จัดทำรายการรับชำระหนี้ ตัดลูกหนี้ -ทำงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย -ทำงานจันทร์-เสาร์ 08:30-17:30น. วันเสาร์เลิกงาน 12:00น.

บริษัท ไพรซ์เวย์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
4 Position
Salary 15,000+
23 Aug 19
4 . Internal Audit@Central Ladprao | Eastville | Pattaya | Salaya
- วางแผน ควบคุม ประสานงาน ตรวจสอบและดำเนินการนับสต็อกประจำปีหรือนับตามรอบ - วางแผน ควบคุม ตรวจสอบสต็อกสินค้าในระบบให้ถูกต้องตรงกับสินค้าจริง - ควบคุม ตรวจสอบ วิเคราะห์และดำเนินการเกี่ยวกับสินค้าเช่น...

Central Group Co., Ltd.
23 Aug 19
5 . เจ้าหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานสาขา(**รับสมัครเฉพาะเพศชายเท่านั้น**)
- ลงพื้นที่ตามสาขาต่างๆของบริษัทเพื่อตรวจสอบข้อมูลต่างๆ (ลงพื้นที่ใช้ระยะเวลา 2- 3 อาทิตย์โดยประมาณ) - ตรวจสอบข้อมูลทางด้านบัญชี การเงิน การบันทึกทรัพย์สินของบริษัทฯ - ตรวจสอบการบริหารและการปฏิบัติ...

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
2 อัตรา
23 Aug 19
6 . ***เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน (Internal Audit)***--สำนักงานใหญ่-MRTศูนย์วัฒนธรรม
1. ตรวจสอบการปฎิบัติงานของทุกหน่วยงาน ในส่วนสำนักงานใหญ่ หรือร้านอาหารหรือโรงงาน 2. ประเมินความเสี่ยงและควบคุมภายใน 3. วิเคราะห์ ตรวจสอบหลักฐานและเอกสารต่างๆที่เกียวข้องและเสนอคำแนะนำเบื้องต้นต่อ ...

OISHI Group
2อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง
23 Aug 19
7 . ผู้สอบบัญชี/audit(CPA)/(ประจำหรือfreelance/part time)
รายละเอียดของงาน ๑ สามารถทำรายงานการตรวจสอบบัญชีฝ่ายกิจการการเงินและรายงานการตรวจสอบและการควบคุมภายในของวิสาหกิจร่วมทุนหรือวิสาหกิจต่างชาติในประเทศไทยด้วยตัวเอง ๒ ร่างรายงานการตรวจสอบบัญชีได้ ...

บริษัท แมนดาริน แอคเคาติ้ง ลอว์เฟิร์ม จำกัด
5 อัตรา
Salary ตามตกลง
23 Aug 19
8 . Assistant Manager Accounting
- ตรวจสอบความถูกต้องของรายละเอียดประกอบงบการเงินจากด้านรับและด้านจ่าย - จัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงินในส่วนของ GL เช่น ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า คิดดอกเบี้ยเงินกู้ยืม bank reconcile ...

บริษัท วัน-ทู-ออล จำกัด
1 อัตรา
Salary 40,000 - 50,000
23 Aug 19
9 . เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน รับสมัครด่วน !
- ตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจำปี - จัดทำกระดาษทำการผลการตรวจสอบ เมื่อออกตรวจสอบแผนกต่างๆ ตามแผนงาน - ตรวจสอบประสิทธิผลและประสิทธิภาพในการควบคุมภายในของบริษัท

บริษัท จีแคป จำกัด
3 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
23 Aug 19
10 . Assistant Internal Audit Manager (ผู้ช่วยผู้จัดการส่วนตรวจสอบภายใน)รับสมัครด่วน !
- วางแผนงานตรวจสอบภายในประจำปี - ประเมินผลและวิเคราะห์ความเสี่ยงของระบบงานตรวจสอบภายใน - บริหารงาน สรุปผล ติดตาม และจัดทำรายงานเสนอผู้บังคับบัญชา - สอบทานการดูแลป้องกันทรัพย์สิน และประเมินประสิ...

Syntec Construction Public Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์
23 Aug 19

บริษัท คิงคอง กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามประสบการณ
23 Aug 19
12 . เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโสรับสมัครด่วน !
1.ตรวจสอบการจัดทำรายงานภาษีซื้อ-ขาย การยื่นแบบ ภพ.30, ภงด.1, ภงด. 3, ภงด.53 2.ตรวจสอบการจัดทำบัญชีขั้นต้น ปิดงบทดลอง 3.สรุปรายงาน cash flow ประจำเดือน ประจำไตรมาส 4.ตรวจสอบการทำจ่ายค่าคอมมิชช...

บริษัท เอ็น.แอล. ซานิทารีฟิตติ้งส์ จำกัด
1 Position
Salary ตามตกลง / ตามโครงสร้าง
23 Aug 19
13 . Internal Audit
- เข้าดำเนินการตรวจสอบและจัดทำสรุปขั้นตอนการปฎิบัติงานที่เกี่ยวข้อง - จัดทำแนวทางการตรวจสอบ (Audit Program) และดำเนินการตรวจสอบด้านต่าง ๆ ได้แก่ การตรวจสอบระบบการปฏิบัติงาน,การตรวจสอบระบบบัญชีและการเ...

บริษัท สินธรณี พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์และโครงสร้างบริษัท
23 Aug 19
14 . Senior Internal Audit
- ปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และแผนตรวจสอบประจำปี - เข้า Walk-through ระบบงาน และตรวจสอบ Work Flow ตามแผนงานตรวจสอบ - ปฏิบัติตามแนวทางการตรวจสอบ (Audit Program) เพื่อประเมินความเพียงพอของระบ...

บริษัท เรียลแอสเสท ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
1 Position
23 Aug 19
15 . เจ้าหน้าที่บัญชี (ต้นทุน) /เจ้าหน้าที่บัญชี (GL)/และเจ้าหน้าที่บัญชี (AP)
1. ตรวจสอบรายงาน stock สินค้า 2. สรุปรายงาน เข้า-ออก ของstock สินค้า 3. ประสานงานเกี่ยวกับข้อมูล stock กับโรงงาน 4. บันทึกและจัดทำชุดจ่ายด้านต้นทุน(ในประเทศ) 5. รายละเอียดประกอบงบด้านต้นทุนและ sto...

บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน)
6 Position
Salary ตามคุณสมบัติและประสบการณ์
23 Aug 19
16 . Internal Audit Staff (Nana, Bangkok)
1. Support DM in the internal audit planing process, paticipate in the improvement of internal audit work and audit guideline. 2. Lead the staff and review the staff works to achieve the audit plan ...

บริษัท ไทยยาซากิ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (Head Office)
1 ตำแหน่ง
23 Aug 19
17 . เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน (Internal Audit)รับสมัครด่วน !
- ตรวจสอบข้อมูลทางบัญชี/การเงิน/งบประมาณประจำสำนักงาน - ประเมินความเสี่ยง - จัดทำ Audit paper - รายงานสถานการณ์การตรวจสอบต่อผู้บริหาร

KTBGS CO.,LTD.
2 อัตรา
23 Aug 19
18 . เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน ประจำสำนักงานใหญ่หลักสี่
รวบรวมข้อมูลต่างๆเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงร่วมกับทีมงาน สำหรับแผนการตรวจสอบ ร่วมกำหนดขอบเขตงาน วางแผน และออกแบบเทคนิคการตรวจสอบ สำหรับการเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่ ดำเนินการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบทำกำหนดไ...

ThaiNamthip Limited (บริษัทไทยน้ำทิพย์ จำกัด)
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
23 Aug 19
19 . เจ้าหน้าที่บัญชีบริหาร
1.จัดทำงบประมาณดำเนินการประจำปี ระหว่างปีและโครงการใหม่ 2.จัดทำงบรายจ่ายลงทุน งบโครงการสนับสนุนแผนกลยุทธ์ประจำปีรายไตรมาส และเพิ่มระหว่างปี 3.ตรวจสอบ ควบคุมและรายงานผลการใช้งบประมาณดำเนินการงบรายจ่า...

บริษัท ไทยรุ่ง ยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
23 Aug 19
20 . ผู้ช่วยผู้สอบบัญชีอาวุโส (In-Charge)รับสมัครด่วน !
- วางแผนงานและควบคุมงาน - จัดทำกระดาษทำการ/หลักฐานในการตรวจสอบบัญชี พร้อมสรุปผลการตรวจสอบตามที่ได้รับมอบหมาย - จัดทำร่างรายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ร่างงบการเงิน และร่างรายงานแจ้งผู้บริหารเกี่ยวกับกา...

บริษัท ภูมิไทย สอบบัญชี จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามตกลง
23 Aug 19
  78 Positions      
Sort By 
Disability Jobs