JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  501 Positions      
Sort By 

Asia Medical Assistant (Thailand ) Co.,Ltd.
1 Position
Salary 30,000-35,000
22 Aug 19
22 . เจ้าหน้าที่บัญชี
-จัดทำใบวางบิลและนัดรับชำระเงินจากลูกหนี้ -จัดทำรายงานภาษีขายประจำเดือน -จัดทำและตรวจสอบตารางวิเคราะห์อายุหนี้ -จัดทำรายงานลูกหนี้ประจำเดือน -ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ควิกเฟรม ซิสเต็มส์ จำกัดและ บริษัท พี.เอ.แอนด์เคส เซ็นเตอร์ จำกัด
2 อัตรา
Salary 15,000 - 20,000 บาท/เดือน
22 Aug 19
23 . เจ้าหน้าที่บริหารจัดการบิล
- ออกเอกสารวางบิลให้ลูกค้าให้ทันตามระยะเวลาเครดิตที่ได้ตกลงเงื่อนไข - ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารวางบิลลูกค้า - ตรวจสอบราคาค่าขนส่งให้ถูกต้องและยืนยันราคากับลูกค้า - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท นิ่มเอ็กซ์เพรส จำกัด
3 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
22 Aug 19
24 . บัญชีประจำซอยเอกชัย 73รับสมัครด่วน !
- ทำเอกสารบัญชีทั้งหมด - จัดเก็บเอกสารบัญชี - ทำใบกำกับภาษี ทำบิลส่งสินค้าให้ลูกค้า - ทำงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย - รับผิดชอบงานฝ่ายบุคคล เช่น การทำเงินเดือน เช็คเวลาการทำงาน เป็นต้น

บริษัท ไพรซ์เวย์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
1 Position
Salary 20,000
22 Aug 19
25 . Accounting Officer
Post transactions to journals, ledgers and other related records Reconciling of bank statements against the GL, and clearing accounts assigned Issue overseas' supplier payment through online banking...

บริษัท เลิร์น คอร์ปอเรชั่น จำกัด
1 Position
22 Aug 19

บริษัท กระเบื้องโอฬาร จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างของบริษัทฯ
22 Aug 19
27 . เจ้าหน้าที่บัญชี GL/ Bank Reconciliation
• จัดทำบันทึกบัญชีเข้าระบบบัญชีแยกประเภท GL • ตรวจสอบบันทึกยอดเงินใน Statement Bank ของแต่ละบัญชีเข้าระบบบัญชีแยกประเภท • ตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีแยกประเภท และกระทบยอด Statement Bank • บันทึกบัญช...

อาคเนย์ กลุ่มธุรกิจประกันและการเงิน
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
22 Aug 19
28 . พนักงานบัญชีรับสมัครด่วน !
ทำวางบิล ยื่นเอกสารสรรพากร และอื่นๆ

บริษัท เค แอนด์ ยู ชิปปิ้ง เซอร์วิส จำกัด
1 ตำแหน่ง
Salary ตามตกลง
22 Aug 19

บริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
1 Position
Salary ตามตกลง
22 Aug 19
30 . Accountantรับสมัครด่วน !
-รวบรวมและตรวจสอบเอกสารค่าใช้จ่ายทั้งหมดพร้อมบันทึกตามระบบ -จัดทำรายการภาษีซื้อ -รวมเอกสารอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ไทย-อินจินีเออร์ จำกัด
1 อัตรา
Salary 12,000 - 25,000 บาท
22 Aug 19
31 . พนักงานบัญชี
จัดเก็บเอกสารและบิลต่างๆ เพื่อส่งสำนักงานบัญชี ดูแลควบคุมการทำบัญชีทั่วไปของบริษัท ประสานงานกับฝ่ายต่่างๆที่เกี่ยวข้อง ทำงาน จันทร์-เสาร์ 8.00-17.00 น

MAO MAO GROUP CO., LTD.
1 อัตรา
Salary เริ่มต้น 15,000 หรือ ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
22 Aug 19
32 . พนักงานบัญชีรับสมัครด่วน !
- บันทึกข้อมูลทางการเงินตามระบบของการบัญชี - ทำบัญชี รายรับ - รายจ่าย ให้กับองค์กร - ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารทางบัญชี - บันทึกการจ่ายเงิน การรับเงินและธุรกรรมทางการเงิน - ทำงบดุลและรวบรวมรายงาน...

บริษัท ไอเดีย มาสเทอร์ จำกัด
1 Position
Salary 16,000-22,000 (ตามตกลงหรือตามโครงสร้างของบริษัท)
22 Aug 19
33 . เจ้าหน้าที่บัญชี (ประจำสำนักงานสุทธิสารวินิจฉัย)
AP -ภงด.1,2,3,53,ภพ.30 -ทำชุดจ่าย Payment Vocher -เงินสดย่อย,เงินทดรองจ่าย -รับวางบิล AR -ออกใบวางบิล ,ใบกำกับภาษี,ใบเสร็จรับเงิน -ตัดรับชำระ Receip Vocher -Report ต่างๆ -ประสานงานกับทางธนาคา...

บริษัท พิโด้ อินเตอร์เนชั่นแนล และบริษัทในเครือ
1 Position
Salary 20,000
22 Aug 19
34 . เจ้าหน้าที่บัญชี (Junior)
1.ดูแล จัดการการเบิกจ่ายเงินสดย่อย (petty cash) 2.ตรวจสอบเอกสารรายงานการเบิกค่าใช้จ่ายของพนักงานและการจ่ายบิลให้แก่ลูกค้า 3.จัดการสินทรัพย์ถาวร (Fixed asset) 4.จัดทำรายงานภาษีและรายงานสำหรับบริษัทต...

บริษัท คุมอง (ไทยแลนด์) จำกัด
1 อัตรา
22 Aug 19
35 . ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน (Section Manager - Admin) สาขาสาทร
• กำกับดูแล การจัดทำรายงานด้านบัญชีและการเงิน รวมทั้งการบันทึกยอดขายและค่าใช้จ่าย ให้ถูกต้องครบถ้วน ตรงตามเวลาที่กำหนด รวมทั้งกำกับดูแลการจัดทำรายงานงบประมาณค่าใช้จ่าย และการควบคุมทรัพย์สินถาวรของบริษ...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
22 Aug 19
36 . เจ้าหน้าที่บัญชี/การเงิน
บัญชีทั่วไป 1 อัตรา (ประสบการณ์ตรง 1 ปีขึ้นไป) - เปิดบิลหรือใบวางบิลลูกค้า - ติดตามการเก็บเงินลูกหนี้จากการขาย เปิดใบเสร็จรับเงิน - คีย์บันทึกรับเงินสดเข้าธนาคาร ทำการสรุปการรับเงินเข้าบัญชีแต่ละวั...

บริษัท ไท่ ห่าว ชือ กรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
22 Aug 19
37 . เจ้าหน้าที่บัญชี
รับผิดชอบควบคุม ดูและระบบงานบัญชีก่อสร้างทั้งระบบ ตรวจสอบการบันทึกบัญชี ใบสำคัญรับ การวางบิล การชำระหนี้ จัดทำรายงานที่เกี่ยวข้องด้านลูกหนี้ รวบรวมประเมินผลข้อมูล ประสานงานกับหน่วยงานอื่นเพื่อให้งา...

บริษัท ดีไว ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
1 Position
Salary แล้วแต่ตกลง
22 Aug 19
38 . พนักงานบัญชี
รับผิดชอบดูแลงานเกี่ยวกับบัญชีภายในบริษัท

บริษัท กันน่า คอร์ป จำกัด
22 Aug 19
39 . หัวหน้าบัญชี/พนักงานบัญชีUrgently Required !
- จัดทำเอกสารบัญชี - คีย์ข้อมูลรายละเอียดงานตามที่ได้รับมอบหมาย - ออกตรวจสอบเอกสารบริษัทลูกค้า - จัดทำภาษี ,เงินเดือน,ประกันสังคม

บริษัท เอส.ซี. การบัญชีและที่ปรึกษาธุรกิจ (1995) จำกัด
10 อัตรา
Salary 13,000 บาทขึ้นไป
22 Aug 19

ENG intertrade.
22 Aug 19
  501 Positions      
Sort By 
Disability Jobs