JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  493 Positions      
Sort By 
1 . Officer - Analysis
1. คำนวณต้นทุนมาตรฐาน (Standard Cost) เพื่อกำหนดราคาจำหน่ายสินค้า ตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน 2. จัดทำประกาศราคาจำหน่ายสินค้า (กรณีมีสินค้าใหม่เพิ่มขึ้นระหว่างงวดก่อนทำรวมเล่ม) หรือรวมเล่มประกาศ...

บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
24 Aug 19
2 . เจ้าหน้าที่บัญชี
1. จัดทำและส่งรายงานสรุปสินค้าฝากขาย 2. ดูแลและจัดทำเอกสารวางบิล, ออกใบกำกับ, เอกสารใบเสร็จ ตามเอกสารสรุปยอดขาย 3. ส่งสินค้าลูกค้าแล้วนำสต็อกมาใส่ในกระทบยอดเคลื่อนไหวสินค้า 4. คีย์เอกสารและตรวจบิลย...

บริษัท นูทริชั่น โปรเฟส จำกัด
3 อัตรา
Salary 15,000-20,000
24 Aug 19
3 . เจ้าหน้าที่บัญชี รับสมัครด่วน !
1.เปิดบิลและออกเอกสารต่างๆทางบัญชี 2.ดูแลจัดทำการยื่นแบบเสียภาษีต่างๆ ได้แก่ ภงด.3 , 53 และ ภพ.30 3.สรุปยอดจ่ายชำระหนี้ในแต่ละงวด 4.ดูแลจัดเก็บและคัดแยกเอกสารทางบัญชีให้เป็นระบบ 5.รับผิดชอบงานอื่น...

Better World Green Public Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
24 Aug 19
4 . เจ้าหน้าที่บัญชี
1. จัดทำบัญชีเจ้าหนี้-ลูกหนี้ 2. บันทึกรายการสมุดรายวันเบื้องต้นไปยังประะเภททั่วไปทุกสิ้นเดือน 3. จัดทำใบวางบิล แนบใบส่งของ/ควบคุมการวางบิลลูกค้าและติดตามการรับชำระหนี้ 4. ตรวจเช็คใบเสร็จรับเงินก่อ...

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด ( มหาชน )
1 อัตรา
Salary 15,000-18,000 บาท
24 Aug 19
5 . พนักงานบัญชี, ที่ปรึกษาบัญชี (Full Time, Part-Time), BA, ธุรการคอมพิวเตอร์รับสมัครด่วน !
ตำแหน่งพนักงานบัญชี - ใช้หลักการบัญชีในการทำงาน - ก้าวหน้าด้วยการใช้ความรู้ทางด้านบัญชี - ใช้ความรู้บัญชี เรียนรู้ หาทำความรู้ทางด้านบัญชีได้เอง - งานบัญชีที่ไม่จำเจ ใช้ข้อมูลความรู้ในการทำงาน - ...

บริษัท เอ็ม.ดี.ซอฟต์ จำกัด
3 อัตรา
Salary จบใหม่ 16,000++
ประสบการณ์ 2 ปีขึ้น 20K+
24 Aug 19
6 . เจ้าหน้าที่บัญชีทั่วไปรับสมัครด่วน !
- จัดทำและบันทึกข้อมูลทางบัญชี และภาษี - ตรวจสอบการลงบัญชี และความครบถ้วนสมบูรณ์ของเอกสาร - จัดทำเอกสารและรายงานทางบัญชีต่างๆ - จัดทำรายงานสรุปเพื่อเสนอผู้บังคับบัญชา - งานอื่นๆ ตามได้รับมอบหมาย ...

บริษัท ราชพฤกษ์ (ไทย) ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
3 อัตรา
Salary ตามตกลง
24 Aug 19

Asia Medical Assistant (Thailand ) Co.,Ltd.
1 Position
Salary 30,000-35,000
24 Aug 19
8 . เจ้าหน้าที่บัญชี
- รับผิดชอบงานบัญชีด้านเจ้าหนี้-ลูกหนี้ - ภาษีซื้อ-ขาย ภงด 3 ,53 ภพ.30 - รับผิดชอบในงานบัญชีที่ได้รับมอบหมาย - วางบิล-จ่ายเช็ค ทำเอกสารด้านเจ้าหนี้-ลูกหนี้ - และงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท สลีพเวลล์ อุตสาหกรรม จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
24 Aug 19
9 . Accounting officer / ตลิ่งชัน (V)
-ทำบัญชีรับ-จ่าย -ตรวจสอบ จัดทำเอกสารทางบัญชี - บันทึกบัญชีที่เกี่ยวข้องตามระยะเวลาที่กำหนด -AP /AR/P&L Profit & Loss)/GL/Account reconciliation/ Balance Sheet สวัสดิการ - ประกันสังคม - ค่าเ...

FDI Recruitment (Thailand) Co.,Ltd.
Salary ตามประสบการณ์
24 Aug 19
10 . พนักงานบัญชีการเงิน
-ตรวจสอบเอกสารการจ่ายเงินก่อนจัดทำเช็คเงินสดในกรณีต่าง -ตรวจสอบรายละเอียดด้านค่าใช้จ่ายและรายได้ พร้อมทั้งจัดทำเอกสารต่าง ๆ ทางด้านบัญชี -ลงบัญชีแยกประเภท ปรับปรุงรายการบัญชี และรวมรวมข้อมูลของบริษั...

บริษัท ศิริวัฒนา อินเตอร์พริ้นท์ จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary 25,000-30,000 บาท/เดือน
24 Aug 19
11 . พนักงานฝ่ายบัญชี และประสานงานทั่วไปรับสมัครด่วน !
1. ออกใบเสร็จรับเงิน 2. ออกใบลดหนี้ 3. ประกบเอกสารลูกหนี้บริษัท(ใบกำกับภาษี) 4. ใช้ word,Excel คล่อง

บริษัท สกิน แคร์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด
3 อัตรา
Salary 13,500-16,000/ เดือน (รวมOT)
24 Aug 19
12 . เจ้าหน้าที่บัญชีรับสมัครด่วน !
1.ตรวจสอบรายการทางบัญชี และบันทึกข้อมูลลงโปรแกรมบัญชี 2.งานด้านบัญชีทั่วไป ออกใบกำกับภาษี,หัก ณ ที่จ่าย 3.จัดทำสรุปบัญชีรายรับ รายจ่าย 4.กระทบยอดธนาคารประจำวัน 5.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย ถ้...

TNY Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary 15,000 - 20,000 บาท (ตามประสบการณ์)
24 Aug 19
13 . พนักงานบัญชีรับสมัครด่วน !
ทำวางบิล ยื่นเอกสารสรรพากร และอื่นๆ

บริษัท เค แอนด์ ยู ชิปปิ้ง เซอร์วิส จำกัด
1 ตำแหน่ง
Salary ตามตกลง
24 Aug 19
14 . พนักงานบัญชี
บันทึกบัญชี รับ-จ่าย โปรแกรม Express / ติดต่อประสานงานลูกค้า

บริษัท ดีถาวรการบัญชี จำกัด
1 Position
Salary 12,000-25,000 หรือ ตามตกลง
24 Aug 19
15 . เจ้าหน้าที่บัญชี
1. ตรวจสอบและบันทึกรายการบัญชีรายได้/ค่าใช้จ่าย 2. ตรวจสอบเอกสารด้านบัญชี 3. จัดทำแฟ้ม/เอกสาร บัญชีที่เกี่ยวข้อง

บจก.ทีทีซี โกลบอล และ บริษัทในเครือทีทีซีโกลบอล
2 อัตรา
Salary 12,000 - 18,000 บาท
24 Aug 19
16 . เจ้าหน้าที่บัญชี
1.บันทึกรายการบัญชีแยกตามประเภทเอกสาร 2.บันทึกตัดรับชำระ-จ่ายชำระตามเอกสารที่ได้รับจากลูกค้า 3.โอนปิดบัญชี กระทบยอด statement ตรวจสอบบันทึกทรัพย์สินและเก็บรายละเอียดภาษี 4.จัดเก็บเอกสารสำคัญรับ-สำค...

บริษัท ทรงพล การบัญชีและกฎหมาย จำกัด
4-5 อัตรา
Salary ตามตกลง
24 Aug 19
17 . บัญชีประจำซอยเอกชัย 73รับสมัครด่วน !
- ทำเอกสารบัญชีทั้งหมด - จัดเก็บเอกสารบัญชี - ทำใบกำกับภาษี ทำบิลส่งสินค้าให้ลูกค้า - ทำงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย - รับผิดชอบงานฝ่ายบุคคล เช่น การทำเงินเดือน เช็คเวลาการทำงาน เป็นต้น

บริษัท ไพรซ์เวย์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
1 Position
Salary 20,000
24 Aug 19
18 . เจ้าหน้าที่บัญชี GL/ Bank Reconciliation
• จัดทำบันทึกบัญชีเข้าระบบบัญชีแยกประเภท GL • ตรวจสอบบันทึกยอดเงินใน Statement Bank ของแต่ละบัญชีเข้าระบบบัญชีแยกประเภท • ตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีแยกประเภท และกระทบยอด Statement Bank • บันทึกบัญช...

อาคเนย์ กลุ่มธุรกิจประกันและการเงิน
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
24 Aug 19
19 . Accounting Office / เจ้าหน้าที่บัญชี การเงิน ประสานงานรับสมัครด่วน !
ดำเนินการในส่วนของงานบัญชี การเงิน ประสานงานต่างๆ • ลงรายการบัญชีที่เกิดขึ้น(รับ-จ่าย)ระบบบัญชีต่างๆในบริษัทฯอย่างถูกต้อง • จัดทำบัญชีขาย บัญชีต้นทุน กระทบยอดเงินสด-ธนาคาร • ประสานงานลูกค้า Supp...

Aniish Plus / บริษัท อณิช พลัส จำกัด
2 อัตรา
Salary 15,000 - 23,000up
24 Aug 19

บริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
1 Position
Salary ตามตกลง
24 Aug 19
  493 Positions      
Sort By 
Disability Jobs