JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  533 Positions      
Sort By 
1 . เจ้าหน้าที่บัญชี
- จัดทำรายการบันทึกบัญชี (รายรับ - รายจ่าย) - ดูแลจัดเรียง จัดเก็บเอกสารทางบัญชี - ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร - จัดเตรียมเอกสารก่อนเสนอผู้บริหาร - อัพเดตข้อมูลก่อสร้าง และข้อมูลฝ่ายขายประจำเดือน ...

บริษัท ทิพภิรมย์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
6 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
21 Jul 19
2 . บัญชีประจำซอยเอกชัย 73รับสมัครด่วน !
- ทำเอกสารบัญชีทั้งหมด - จัดเก็บเอกสารบัญชี - ทำใบกำกับภาษี ทำบิลส่งสินค้าให้ลูกค้า - ทำงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย - รับผิดชอบงานฝ่ายบุคคล เช่น การทำเงินเดือน เช็คเวลาการทำงาน เป็นต้น

บริษัท ไพรซ์เวย์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
1 Position
Salary 20,000
21 Jul 19
3 . ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน (Section Manager - Admin) สาขาสาทร
• กำกับดูแล การจัดทำรายงานด้านบัญชีและการเงิน รวมทั้งการบันทึกยอดขายและค่าใช้จ่าย ให้ถูกต้องครบถ้วน ตรงตามเวลาที่กำหนด รวมทั้งกำกับดูแลการจัดทำรายงานงบประมาณค่าใช้จ่าย และการควบคุมทรัพย์สินถาวรของบริษ...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
21 Jul 19
4 . พนักงานบัญชีบริหารรับสมัครด่วน !
- บันทึกบัญชีสำหรับการซื้อ และบันทึกบัญชีการรับชำระหนี้จากลูกหนี้ - จัดทำสรุปยอดในสมุดรายวันซื้อ และจัดทำใบสำคัญทั่วไป พร้อมทั้งบันทึกบัญชีที่เกี่ยวข้องทุกสิ้นเดือน - จัดทำรายงานภาษีซื้อ (ภพ.30) ภงด...

บริษัท ดีไฟน์ไนซ์ จำกัด, ร้านขายยาบีคอสโม, คลินิกบางกอกศัลยกรรม (บริษัทในเครือ)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
21 Jul 19
5 . เจ้าหน้าที่บัญชี-การเงิน ประกันชีวิตหมู่
งานบัญชี - ตรวจสอบเอกสารการรับ-จ่ายเงิน - สรุปรายการรับจ่ายในการบันทึกบัญชี และปิดบัญชีงวด - จัดทำสำเนาเอกสาร เพื่อประกอบบัญชีงวด และจัดทำรายงานด้านบัญชี - บันทึก และรายงานการใช้ภาษีอากร งานการ...

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
1 อัตรา
Salary สามารถต่อรองได้
21 Jul 19
6 . เจ้าหน้าที่บัญชีบริหารและงบประมาณ
- จัดทำรายงานงบประมาณทรัพย์สิน และค่าใช้จ่าย เพื่อเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายจริง - จัดทำฐานข้อมูลค่าใช้จ่ายจริง และงบประมาณที่มีข้อมูลครบถ้วน เพียงพอต่อการใช้ในการจัดทำรายงานต่างๆ - ประสานงาน และจัดทำ...

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
1 อัตรา
Salary N/A
21 Jul 19
7 . Accounting Office / เจ้าหน้าที่บัญชี การเงิน ประสานงานรับสมัครด่วน !
ดำเนินการในส่วนของงานบัญชี การเงิน ประสานงานต่างๆ • ลงรายการบัญชีที่เกิดขึ้น(รับ-จ่าย)ระบบบัญชีต่างๆในบริษัทฯอย่างถูกต้อง • จัดทำบัญชีขาย บัญชีต้นทุน กระทบยอดเงินสด-ธนาคาร • ประสานงานลูกค้า Supp...

Aniish Plus / บริษัท อณิช พลัส จำกัด
2 อัตรา
Salary 15,000 - 23,000up
21 Jul 19
8 . เจ้าหน้าที่บัญชี (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)รับสมัครด่วน !
- บันทึกตัดบัตรเครคิตในระบบบัญชี - ตัดเช็คจ่ายในระบบบัญชี - ทำทะเบียนเช็คจ่าย/เตรียมเอกสารเช็คส่งสาขา/ฝากเช็คธนาคาร - ตามเอกสารใบเสร็จรับเงิน/เตรียมเอกสารใบภาษีที่สำนักงานใหญ่เพื่อส่งสาขา ปิดภา...

Seenspace Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
21 Jul 19
9 . Accounting (Officer-Supervisor) /บัญชีนิติฯ
1. จัดหา/จัดสรร/บริหารเงินฝากของนิติบุคคลอาคารชุด ติดต่อธนาคาร 2. ตรวจสอบการรับชำระเงิน จัดทำใบสำคัญรับ 3. ตรวจสอบเอกสารเบิกจ่าย จัดทำใบสำคัญจ่ายพร้อมทำเช็คสั่งจ่าย 4. ปิดงบการเงินประจำเดือน ประจำ...

Major Development Estate Co.,Ltd.
1 อัตรา
21 Jul 19
10 . เจ้าหน้าที่บัญชี/คีย์ข้อมูล/บันทึกบัญชี
- บันทึกบัญชี รายรับ-รายจ่ายประจำวันในโปรแกรม EXPRESS - ทำรายงานภาษีซื้อ ภาษีขาย ยื่นแบบ ภ.พ.30,ภ.พ.36 และประกันสังคม - ทำรายงานภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภงด.1, 3, 53, 54 - จัดเตรียมเอกสารวางบิล,เอกสารภาษี...

บริษัท ทีเอสเอ การบัญชี จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามความสามารถ
21 Jul 19
11 . พนักงานบัญชีรับสมัครด่วน !
- บันทึกรายการบัญชี, จัดทำภาษี, ปิดงบ, ทำรายละเอียดบัญชี และ สิ้นปีมีฝึกทำงานตรวจสอบบัญชี

บริษัท ไผ่ฟ้าการบัญชี จำกัด
พนักงานบัญชี
Salary 10,000-15,000
21 Jul 19
12 . พนักงานบัญชี
- บันทึกบัญชีลงโปรแกรมเอ็กซ์เพรส - ทำรายงานภาษีซื้อ-ภาษีขายประจำเดือน - ทำรายงานภาษีหัก ณ ที่จ่าย - ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท โพสเฮลท์แคร์ จำกัด
3 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
21 Jul 19
13 . ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี
- ควบคุมงานด้านให้บริการรับทำบัญชี - ตรวจแบบภาษีอากร - ให้คำปรึกษาด้านภาษีอากรแก่ลูกค้า - ดูแลให้คำปรึกษาทีมงาน

บริษัท เอ็นอาร์กรุ๊ป แอดไวซอรี่ จำกัด
2 Position
Salary 25,000-30,000
21 Jul 19
14 . พนักงานบัญชี
- ให้บริการด้านรับทำบัญชี - ยื่นภาษีรายเดือนและให้คำปรึกษาด้านภาษีอากร

บริษัท เอ็นอาร์กรุ๊ป แอดไวซอรี่ จำกัด
4 Position
Salary 17,000-22,000
21 Jul 19
15 . เจ้าหน้าที่บัญชี การเงิน
1. ดูแลรับผิดชอบการเบิกจ่าย เงินสดย่อย เงินมัดจำต่างๆ 2. บันทึกบัญชี รายได้ ค่าใช้จ่าย เจ้าหนี้ ลูกหนี้ ตัดชำระหนี้ รับชำระหนี้ ในโปรแกรม Express 3. ตรวจสอบการรับชำระเงินจากลุกค้า พร้อมออกใบแจ้งหนี...

บริษัท ซัคเซส สแควร์ จำกัด
1 อัตรา
Salary 17,000 - 19,000
21 Jul 19
16 . เจ้าหน้าที่บัญชีการเงิน (หยุดวันเสาร์-วันอาทิตย์)รับสมัครด่วน !
1. รับ-วางบิล 2. ทำเช็คเจ้าหนี้ จ่ายเช็คเจ้าหนี้ 3. นำเช็คและเงินสด PAY เข้า BANK ในแต่ละวัน - ทำงานวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08:00-18:00 น. หยุดวันเสาร์-วันอาทิตย์ - วันหยุดนักขัตฤกษ์ตามประกาศของ...

Bonny International Co.,Ltd.
2 Position
Salary 12,000-18,000
21 Jul 19
17 . เจ้าหน้าที่บัญชี
- จัดทำเอกสารใบสำคัญรับ/จ่าย และใบสำคัญทั่วไป - จัดทำภาษี - บันทึกข้อมูลและรายการต่างๆ ในโปรแกรมบัญชี - จัดส่งรายงานต่อ BOI - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

GRAVITY GAME TECH CO., LTD.
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
20 Jul 19
18 . หัวหน้างานบัญชีทั่วไป
1.Account Receivable (AR) - Print Invoice (Checking) + Notes Receivable - AR Clearing - AR Report 2.Account Payable (AP) - Check a document + Notes Payable , Petty Cash , Advance ...

บริษัท พัฒน์กล จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
20 Jul 19
19 . เจ้าหน้าที่บัญชี
- Check a document, Notes Payable , Petty Cash , Advance - Payment/Clearing Account - AP Report

บริษัท พัฒน์กล จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
20 Jul 19
20 . เจ้าหน้าที่บัญชีทั่วไปรับสมัครด่วน !
- จัดทำและบันทึกข้อมูลทางบัญชี และภาษี - ตรวจสอบการลงบัญชี และความครบถ้วนสมบูรณ์ของเอกสาร - จัดทำเอกสารและรายงานทางบัญชีต่างๆ - จัดทำรายงานสรุปเพื่อเสนอผู้บังคับบัญชา - งานอื่นๆ ตามได้รับมอบหมาย ...

บริษัท ราชพฤกษ์ (ไทย) ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
4 อัตรา
Salary ตามตกลง
20 Jul 19
  533 Positions      
Sort By 
Disability Jobs