JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  553 Positions      
Sort By 
1 . เจ้าหน้าที่บัญชี รับสมัครด่วน !
- ลงบันทึกบัญชีทั้งระบบ - จัดทำ งบการเงิน และรายงานทางบัญชีต่างๆ - จัดทำ รายงานทางภาษีอากร ยื่นกรมสรรพากร - จัดทำเอกสารทางด้านรับ และเอกสารด้านจ่าย - ตรวจสอบ เอกสารทางบัญชี ให้ถูกต้อง - จัดทำ งบก...

บริษัท ฟาติน แอคเคาท์ติ้ง แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
2 อัตรา
18 Jul 19
2 . เจ้าหน้าที่บัญชี
1. จัดทำรายงานภาษี 2. จัดทำแบบนำส่งภาษี 3. บันทึกรายการทางบัญชี 4. รายงานอื่นๆตามที่ผู้จัดการมอบหมาย

Proaccteam Co.,Ltd.
3 อัตรา
Salary 10,000 - 15,000 บาท
18 Jul 19
3 . พนักงานบัญชี
1.บันทึกบัญชีลงระบบ 2.ออกใบแจ้งหนี้ ใบวางบิล ใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน 3.กระทบยอดstatementรายรับ-รายจ่าย,กระทบยอดGL 4.ทำสรุป ภพ.30 ภาษีซื้อ-ภาษีขาย 5.ทำสรุป ภ.ง.ด 3,53

บริษัท อินโนเวชั่นบิวตี้ จำกัด
2 อัตรา .
Salary 20,000 บาท ขึ้นไป
18 Jul 19
4 . พนักงานบัญชี
-ลงบันทึกบัญชี -คีย์ภาษีหัก ณ ที่จ่าย -คีย์ภาษีซื้อ ภาษีขาย -ยื่นแบบ ภาษ๊ ภงด.และภพ. -จัดเก็บเอกสารทั่วไป

บริษัท แอค แท็คซ์ คอนซัลแทนท์ (ประเทศไทย) จำกัด
1 Position
Salary 13,000-20,000
18 Jul 19
5 . เจ้าหน้าที่จัดทำบัญชี-ประจำสำนักงานบัญชี
- จัดทำบัญชีโดยโปรแกรมสำเร็จรูป ให้ลูกค้า - จัดทำภาษีเงินได้ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย และภาษีมูลเพิ่ม - ปิดบัญชี ออกรายงานทางการเงิน และเอกสารต่างๆ

บริษัท สำนักงานพันธมิตร จำกัด
3-4 อัตรา
Salary ไม่ต่ำกว่า 15,000.-บาท และตามประสบการณ์ที่มี พร้อมสวัสดิการอื่นๆ
18 Jul 19
6 . พนักงานบัญชี Junior
1. บันทึกข้อมูลทางด้านบัญชีเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ หรือระบบ Cloud ของบริษัท 2. จัดพิมพ์รายงานต่าง ๆ ที่จำเป็น โดยเฉพาะรายงานภาษีต่าง ๆ 3. ปิดงบรายเดือนตามที่ได้รับมอบหมาย 4. ส่ง Report ให้แก่ผู...

บริษัท บีอีเอซี แอคเคาน์ แอนด์ ออดิท จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามวุฒิการศึกษา หรือตามโครงสร้างบริษัท
18 Jul 19
7 . พนักงานบัญชี & สต็อก​ - Accounting & Stock Associateรับสมัครด่วน !
- มีหน้าที่ในการทำบัญชีประจำบริษัท ทั้งระบบได้อย่างถูกต้อง - ตรวจสอบบัญชีให้ถูกต้อง - ทำงบบัญชีทั้งหมด - ทำสต็อกและระบบงานต่างๆ - อื่นๆ ตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท วอชิงตัน พารากอน จำกัด
2 Position
Salary 15,000 - 25,000 ทั้งนี้จะได้รับการพิจารณาเป็นรายๆ
18 Jul 19
8 . เจ้าหน้าที่บัญชี ""ประจำสำนักงานใหญ่""
-ตรวจสอบใบส่งของ ใบกำกับภาษี และใบเสร็จรับเงินจากผู้ขาย -ออกหนังสือรับรองหักภาษี ณ ที่จ่าย -ตรวจสอบเอกสารใบสำคัญจ่าย (Payment Voucher) และประสานงานกับแผนกการเงินเรื่องการจ่ายเงิน -ลงบัญชีด้านเจ้าหน...

บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
18 Jul 19
9 . ธุรการบัญชี Part time (สัญญาจ้าง 6 เดือน)
ตรวจสอบและจัดเตรียมเอกสารเพื่อรองรับAuditor รวมถึงจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเงิน

บริษัท เอฌ็องซ์ จำกัด
1 Position
Salary ตามตกลง
18 Jul 19
10 . เจ้าหน้าที่บัญชี
- จัดทำรายการบันทึกบัญชี (รายรับ - รายจ่าย) - ดูแลจัดเรียง จัดเก็บเอกสารทางบัญชี - ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร - จัดเตรียมเอกสารก่อนเสนอผู้บริหาร - อัพเดตข้อมูลก่อสร้าง และข้อมูลฝ่ายขายประจำเดือน ...

บริษัท ทิพภิรมย์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
6 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
18 Jul 19
11 . พนักงานบัญชี
ดูแลรับผิดชอบงานบัญชีทั่วไปของบริษัท จัดทำบัญชีด้วยโปรแกรม Formula จัดทำ,ติดตามและตรวจสอบใบกำกับภาษีซื้อ/ใบกำกับภาษีขายให้ถูกต้องครบถ้วน จัดทำภาษี ภ.ง.ด.1,3,53,ภ.พ.30 และทำรายงานภาษี สรุปภาษีรายเดื...

บริษัท ซี.คอนซัลท์ กรุ๊ป จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
18 Jul 19
12 . หัวหน้าฝ่ายบัญชี
1) ดูแล ควบคุม บันทึกบัญชี ตรวจสอบใบสำคัญจ่าย, เงินสดในมือ, เช็ค, เงินเดือน และเอกสารการสั่งจ่ายต่างๆ รวมถึงเอกสารลูกหนี้และอื่น ๆ 2) บันทึกทรัพย์สิน คำนวณค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน และบันทึกค่าเสื่อมรา...

บริษัท ซี.คอนซัลท์ กรุ๊ป จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
18 Jul 19
13 . บัญชีประจำซอยเอกชัย 73รับสมัครด่วน !
- ทำเอกสารบัญชีทั้งหมด - จัดเก็บเอกสารบัญชี - ทำใบกำกับภาษี ทำบิลส่งสินค้าให้ลูกค้า - ทำงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย - รับผิดชอบงานฝ่ายบุคคล เช่น การทำเงินเดือน เช็คเวลาการทำงาน เป็นต้น

บริษัท ไพรซ์เวย์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
1 Position
Salary 20,000
18 Jul 19
14 . พนักงานบัญชีรับสมัครด่วน !
1. จัดทำใบวางบิล และใบกำกับภาษี 2. ติดตาม ทวงถามการชำระหนี้ของลูกหนี้ 3. จัดทำและชำระค่าใช้จ่ายต่างๆ 4. คำนวณและจัดทำเงินเดือน พร้อมนำส่งเงินสมทบประกันสังคม 5. จัดเตรียมข้อมูลและยื่นแบบเสียภาษีต่า...

บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล วิชชั่น จำกัด
1 Position
Salary ตามตกลง
18 Jul 19
15 . ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน (Section Manager - Admin) สาขาสาทร
• กำกับดูแล การจัดทำรายงานด้านบัญชีและการเงิน รวมทั้งการบันทึกยอดขายและค่าใช้จ่าย ให้ถูกต้องครบถ้วน ตรงตามเวลาที่กำหนด รวมทั้งกำกับดูแลการจัดทำรายงานงบประมาณค่าใช้จ่าย และการควบคุมทรัพย์สินถาวรของบริษ...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
18 Jul 19
16 . เจ้าหน้าที่บัญชี-การเงิน ประกันชีวิตหมู่
งานบัญชี - ตรวจสอบเอกสารการรับ-จ่ายเงิน - สรุปรายการรับจ่ายในการบันทึกบัญชี และปิดบัญชีงวด - จัดทำสำเนาเอกสาร เพื่อประกอบบัญชีงวด และจัดทำรายงานด้านบัญชี - บันทึก และรายงานการใช้ภาษีอากร งานการ...

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
1 อัตรา
Salary สามารถต่อรองได้
18 Jul 19
17 . เจ้าหน้าที่บัญชีบริหารและงบประมาณ
- จัดทำรายงานงบประมาณทรัพย์สิน และค่าใช้จ่าย เพื่อเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายจริง - จัดทำฐานข้อมูลค่าใช้จ่ายจริง และงบประมาณที่มีข้อมูลครบถ้วน เพียงพอต่อการใช้ในการจัดทำรายงานต่างๆ - ประสานงาน และจัดทำ...

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
1 อัตรา
Salary N/A
18 Jul 19
18 . Accounting (Officer-Supervisor) /บัญชีนิติฯ
1. จัดหา/จัดสรร/บริหารเงินฝากของนิติบุคคลอาคารชุด ติดต่อธนาคาร 2. ตรวจสอบการรับชำระเงิน จัดทำใบสำคัญรับ 3. ตรวจสอบเอกสารเบิกจ่าย จัดทำใบสำคัญจ่ายพร้อมทำเช็คสั่งจ่าย 4. ปิดงบการเงินประจำเดือน ประจำ...

Major Development Estate Co.,Ltd.
1 อัตรา
18 Jul 19
19 . Accountant Bangkok (สัญญาจ้าง 6 เดือน)
• Accounting by function cycle - Prepare AR aging report. Issue invoices to customers. • Compliance - Review accounting transactions to ensure correctness and compliance with Cargill Policies and Ta...

Cargill Siam Limited (บริษัท คาร์กิลล์สยาม จำกัด)
1 Position
18 Jul 19
20 . พนักงานบัญชี (กรุงเทพฯ)
1. ตรวจสอบเอกสาร ก่อนลงบัญชี 2. บันทึกบัญชีลงในโปรแกรม Express 3. ทำ payment Voucher รวมถึงทำเช็คจ่าย ก่อนส่งเสนอเซ็นอนุมัติ 4. ทำ Update เจ้าหนี้คงเหลือแต่ละวัน และส่งให้ผู้บริหารในแต่ละวัน 5. ท...

บริษัท ธรรมชาติกล้วยไม้ จำกัด
1 Position
Salary ตามตกลง
18 Jul 19
  553 Positions      
Sort By 
Disability Jobs