JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  538 Positions      
Sort By 
1 . บัญชีประจำซอยเอกชัย 73รับสมัครด่วน !
- ทำเอกสารบัญชีทั้งหมด - จัดเก็บเอกสารบัญชี - ทำใบกำกับภาษี ทำบิลส่งสินค้าให้ลูกค้า - ทำงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย - รับผิดชอบงานฝ่ายบุคคล เช่น การทำเงินเดือน เช็คเวลาการทำงาน เป็นต้น

บริษัท ไพรซ์เวย์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
1 Position
Salary 20,000
20 Jul 19
2 . ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน (Section Manager - Admin) สาขาสาทร
• กำกับดูแล การจัดทำรายงานด้านบัญชีและการเงิน รวมทั้งการบันทึกยอดขายและค่าใช้จ่าย ให้ถูกต้องครบถ้วน ตรงตามเวลาที่กำหนด รวมทั้งกำกับดูแลการจัดทำรายงานงบประมาณค่าใช้จ่าย และการควบคุมทรัพย์สินถาวรของบริษ...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
20 Jul 19
3 . เจ้าหน้าที่บัญชี
- จัดทำรายการบันทึกบัญชี (รายรับ - รายจ่าย) - ดูแลจัดเรียง จัดเก็บเอกสารทางบัญชี - ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร - จัดเตรียมเอกสารก่อนเสนอผู้บริหาร - อัพเดตข้อมูลก่อสร้าง และข้อมูลฝ่ายขายประจำเดือน ...

บริษัท ทิพภิรมย์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
6 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
20 Jul 19
4 . เจ้าหน้าที่บัญชี-การเงิน ประกันชีวิตหมู่
งานบัญชี - ตรวจสอบเอกสารการรับ-จ่ายเงิน - สรุปรายการรับจ่ายในการบันทึกบัญชี และปิดบัญชีงวด - จัดทำสำเนาเอกสาร เพื่อประกอบบัญชีงวด และจัดทำรายงานด้านบัญชี - บันทึก และรายงานการใช้ภาษีอากร งานการ...

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
1 อัตรา
Salary สามารถต่อรองได้
20 Jul 19
5 . เจ้าหน้าที่บัญชีบริหารและงบประมาณ
- จัดทำรายงานงบประมาณทรัพย์สิน และค่าใช้จ่าย เพื่อเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายจริง - จัดทำฐานข้อมูลค่าใช้จ่ายจริง และงบประมาณที่มีข้อมูลครบถ้วน เพียงพอต่อการใช้ในการจัดทำรายงานต่างๆ - ประสานงาน และจัดทำ...

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
1 อัตรา
Salary N/A
20 Jul 19
6 . พนักงานบัญชี Junior
1. บันทึกข้อมูลทางด้านบัญชีเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ หรือระบบ Cloud ของบริษัท 2. จัดพิมพ์รายงานต่าง ๆ ที่จำเป็น โดยเฉพาะรายงานภาษีต่าง ๆ 3. ปิดงบรายเดือนตามที่ได้รับมอบหมาย 4. ส่ง Report ให้แก่ผู...

บริษัท บีอีเอซี แอคเคาน์ แอนด์ ออดิท จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามวุฒิการศึกษา หรือตามโครงสร้างบริษัท
20 Jul 19
7 . พนักงานบัญชี
-ลงบันทึกบัญชี -คีย์ภาษีหัก ณ ที่จ่าย -คีย์ภาษีซื้อ ภาษีขาย -ยื่นแบบ ภาษ๊ ภงด.และภพ. -จัดเก็บเอกสารทั่วไป

บริษัท แอค แท็คซ์ คอนซัลแทนท์ (ประเทศไทย) จำกัด
1 Position
Salary 13,000-20,000
20 Jul 19
8 . เจ้าหน้าที่บัญชีการเงิน (หยุดวันเสาร์-วันอาทิตย์)รับสมัครด่วน !
1. รับ-วางบิล 2. ทำเช็คเจ้าหนี้ จ่ายเช็คเจ้าหนี้ 3. นำเช็คและเงินสด PAY เข้า BANK ในแต่ละวัน - ทำงานวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08:00-18:00 น. หยุดวันเสาร์-วันอาทิตย์ - วันหยุดนักขัตฤกษ์ตามประกาศของ...

Bonny International Co.,Ltd.
2 Position
Salary 12,000-18,000
20 Jul 19
9 . เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน
- งานบัญชีทั่วไป - ดำเนินเอกสารทางบัญชี - บันทึกข้อมูลโปรแกรม Express และ run report บัญชีต้นทุน - ตรวจสอบข้อมูล stock ในโปรแกรมโดยเปรียบเทียบของจริงว่าถูกต้องตรงกัน

บริษัท พงศ์ศิลป์พลาสติก จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
20 Jul 19
10 . Accounting Office / เจ้าหน้าที่บัญชี การเงิน ประสานงานรับสมัครด่วน !
ดำเนินการในส่วนของงานบัญชี การเงิน ประสานงานต่างๆ • ลงรายการบัญชีที่เกิดขึ้น(รับ-จ่าย)ระบบบัญชีต่างๆในบริษัทฯอย่างถูกต้อง • จัดทำบัญชีขาย บัญชีต้นทุน กระทบยอดเงินสด-ธนาคาร • ประสานงานลูกค้า Supp...

Aniish Plus / บริษัท อณิช พลัส จำกัด
2 อัตรา
Salary 15,000 - 23,000up
20 Jul 19
11 . เจ้าหน้าที่บัญชี
1. จัดทำรายงานภาษี 2. จัดทำแบบนำส่งภาษี 3. บันทึกรายการทางบัญชี 4. รายงานอื่นๆตามที่ผู้จัดการมอบหมาย

Proaccteam Co.,Ltd.
3 อัตรา
Salary 10,000 - 15,000 บาท
20 Jul 19
12 . เจ้าหน้าที่บัญชี (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)รับสมัครด่วน !
- บันทึกตัดบัตรเครคิตในระบบบัญชี - ตัดเช็คจ่ายในระบบบัญชี - ทำทะเบียนเช็คจ่าย/เตรียมเอกสารเช็คส่งสาขา/ฝากเช็คธนาคาร - ตามเอกสารใบเสร็จรับเงิน/เตรียมเอกสารใบภาษีที่สำนักงานใหญ่เพื่อส่งสาขา ปิดภา...

Seenspace Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
20 Jul 19
13 . เจ้าหน้าที่บัญชีขาย / เจ้าหน้าที่บัญชีจ่าย ประจำสำนักงานใหญ่ สะพานควาย
"เจ้าหน้าที่บัญชีรับ" 1.ตรวจสอบสำเนาใบกำกับภาษีขาย/สำเนาใบสั่งขาย/เอกสารประกอบอื่นๆ 2.ตรวจสอบความถูกต้องของรายการสินค้า 3.บันทึกบัญชี 4.จัดทำรายงานภาษีขายเป็นรายเดือน 5.จัดทำรายงานใบสั่งขายค้างส่...

บริษัท เมคคานิก้า จำกัด (Mechanika Co.,Ltd.)
1 Position
Salary 15,000-20,000
20 Jul 19
14 . พนักงานบัญชี รับสมัครด่วน !
ดูแลงานด้านบัญชีของบริษัท

บริษัท กรุงเทพวรเพ็ญ จำกัด
1 อัตรา
Salary 15,000
20 Jul 19
15 . บัญชีรับสมัครด่วน !
- การจัดทำระบบบัญชีและเขียนสัญญาซื้อขายรถยนต์ ครอบคลุม ให้งานบัญชีเป็นไปตามมาตรฐานของบริษัท - วิเคราะห์งบ จัดทำรายงานประกอบงบ - รับผิดชอบงานบัญชีอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย - จัดทำรายงาน สรุปข้อมูลที่เก...

บริษัท โต ออโต้คาร์ จำกัด
5 Position
Salary N/A ตามตกลง
20 Jul 19
16 . พนักงานบัญชี
งานบัญชีทั่วไป

บริษัท เพ็ทสเปเชียลลิสต์ จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
20 Jul 19
17 . บัญชี ต้นทุนรับสมัครด่วน !
- การคำนวณต้นทุน - การวิเคราห์ต้นทุน - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ยิปมั่นเทค จำกัด
1 Position
Salary ตามตกลง
20 Jul 19
18 . เจ้าหน้าที่บัญชี (Stock)รับสมัครด่วน !
- บันทึกบัญชีสินทรัพย์, Stock และอุปกรณ์การดำเนินงานทั้งหมดขององค์กร - บันทึกการโอนย้ายสินทรัพย์ระหว่างหน่วยงาน - ตรวจประเมินสภาพสินทรัพย์ประจำปีของแต่ละหน่วยงาน - ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่รับมอบห...

บริษัท มาสเตอร์ สไตล์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
20 Jul 19
19 . ผู้ช่วยสมุห์บัญชี
1.จัดทำบัญชี ภาษีต่างๆประจำเดือน ภงด.สามารถใช้โปรแกรม Express ได้ดี 2.บันทึกข้อมูล จัดทำรายการจ่าย วางบิล รับเช็ค ตรวจสอบยอดรับเงิน 3.รายงานผลการปฎิบัติงานแก่ผู้บังคับบัญชา 4.งานอื่นๆที่ได้รับมอบห...

บริษัท คันนา โกรเซอรีส์ จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์
20 Jul 19
20 . จนท.บัญชีต้นทุนรับสมัครด่วน !
- คำนวนต้นทุนตาม JOB ORDER - คำนวนต้นทุนสินค้าประจำเดือน และ ตามJOB ORDER - ปิดค่าใช้จ่ายโรงงานเข้าบัญชีต้นทุนขายสินค้า - ปิดบัญชีชื้อเข้าบัญชีสินค้าคงคลัง - ตรวจนับสินค้าคงคลังประจำเดือน - ตรวจส...

บริษัท เฟมไลน์ โปรดักส์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์
20 Jul 19
  538 Positions      
Sort By 
Disability Jobs