JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  475 Positions      
Sort By 
1 . พนักงานบัญชี (NHK)รับสมัครด่วน !
-งานบัญชีทั่วไป -อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ตะวันออกรุ่งเรือง จำกัด / บริษัท เอ็น.เอช.เค.สตีล จำกัด / บริษัท ไทย เฟอโรแมกซ์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างของบริษัท+ประสบการณ์
17 Aug 19
2 . เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน
- งานบัญชีทั่วไป - ดำเนินเอกสารทางบัญชี - วิเคราะห์และคำนวณต้นทุนการผลิต ต้นทุนสินค้าที่เกิดขึ้น - บันทึกข้อมูลโปรแกรม Express และ run report บัญชีต้นทุน - ตรวจสอบข้อมูล stock พร้อมจัดทำรายงาน - ...

บริษัท พงศ์ศิลป์พลาสติก จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
17 Aug 19
3 . Accounting
1. ควบคุมการ ติดตามและชำระเงินของลูกค้า 2. ติดต่อประสานงาน กับหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยข้อง 3. ออกใบเสร็จ ใบกำกับภาษี ต่างๆ 4. จัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวกับบัญชีต่างๆให้เรียบร้อย 5. สรุปรายงานบัญชีต่างๆตา...

บริษัท เค.พี.เอ็ม เท็กซ์ไทล์ จำกัด
2 อัตรา
17 Aug 19
4 . หัวหน้าฝ่ายบัญชี/เจ้าหน้าที่บัญชี
- จัดทำรายการบันทึกบัญชี (รายรับ - รายจ่าย) - ดูแลจัดเรียง จัดเก็บเอกสารทางบัญชี - ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร - จัดเตรียมเอกสารก่อนเสนอผู้บริหาร - อัพเดตข้อมูลก่อสร้าง และข้อมูลฝ่ายขายประจำเดือน ...

บริษัท ทิพภิรมย์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
6 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
17 Aug 19
5 . พนักงานบัญชี (ด่วน)
ด้านรับ -ควบคุม ตรวจสอบ รายการรับให้ถูกต้องและตรงตามกำหนดเวลา -ควบคุม ตรวจสอบงานติดตามหนี้ของการเงินรับ -ตรวจสอบประมาณการรับชำระประจำสัปดาห์ -รับเช็ค , เงินสด ของรายได้ทุกประเภท ก่อนนำเข้าบัญชีบร...

บริษัท สุขภัณฑ์คริสตินา (ประเทศไทย) จำกัด
2 อัตรา
Salary 16,000 บาทขึ้นไปหรือตามประสบการณ์
17 Aug 19
6 . Officer - Analysis
1. คำนวณต้นทุนมาตรฐาน (Standard Cost) เพื่อกำหนดราคาจำหน่ายสินค้า ตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน 2. จัดทำประกาศราคาจำหน่ายสินค้า (กรณีมีสินค้าใหม่เพิ่มขึ้นระหว่างงวดก่อนทำรวมเล่ม) หรือรวมเล่มประกาศ...

บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
17 Aug 19
7 . Accounting Officer
- จัดทำใบสำคัญจ่าย - ทำรายงานภาษี ภาษีหัก ณ ที่จ่าย / Vat - ตามเงินและบันทึกการรับเงิน - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เอ็ม เอ็ม ลอจิสติคส์ จำกัด
1 อัตรา
Salary Negotiable
17 Aug 19
8 . เจ้าหน้าที่บัญชีเจ้าหนี้
- จัดทำเอกสารทางด้านบัญชี - รับผิดชอบในการทำเอกสารตั้งหนี้และบันทึกในระบบบัญชี - ตรวจเช็คจัดทำรายงานภาษีหัก ณ ที่จ่าย - ปฎิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา ปฏิบัติงาน จ. - ศ...

บริษัท เอ็ม เอ็ม ลอจิสติคส์ จำกัด
1 Position
Salary 17,000.-
17 Aug 19
9 . พนักงานบัญชี
จัดทำงบการเงิน,บันทึกบัญชีในสมุดรายวัน, จัดเตรียมภาษีสำหรับสรรพากร ภ.ง.ด.1 ภ.ง.ด 3,ภ.ง.ด.53 รายงานภาษีซื้อ-ขาย ภ.พ.30

บริษัท เอ็นเอ แอนด์ เอ แอคเคาน์ติ้ง จำกัด
1 Position
17 Aug 19
10 . เจ้าหน้าที่บัญชี
1.จัดทำใบสำคัญรับ/จ่าย 2.บันทึกบัญชี ลงบัญชีรับ/จ่าย 3.ทำหนังสือรับรองภาษี/หนังสือหัก ณ ที่จ่าย สำหรับค่าใช้จ่ายของห้างหุ้นส่วน เช่นค่าเช่า/ค่าบริการ 4.รวบรวมใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงินสำหรับค่าใช้จ...

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ละมุนกรุ๊ป
1 Position
Salary 22,000-27,000
17 Aug 19
11 . พนักงานบัญชี
1.ทำรายงานภาษีซื้อ-ภาษีขายประจำวัน 2.ทำค่าใช้จ่ายประจำเดือน 3.ระบบบัญชีเจ้าหนี้,ลูกหนี้,บัญชีแยกประเภท 4.บันทึกบัญชี และจัดทำรายงานต่างๆทางบัญชี

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยรุ่งเท็กซ์ไทล์
1 อัตรา
17 Aug 19
12 . พนักงานบัญชีรับสมัครด่วน !
- ทำบัญชี ภาษีอากร

สำนักงานบัญชี เค เอ็น ที กรุ๊ป การบัญชี
3 ตำแหน่ง
Salary ตามประสบการณ์
17 Aug 19
13 . Accounting Office / เจ้าหน้าที่บัญชี การเงิน ประสานงานรับสมัครด่วน !
ดำเนินการในส่วนของงานบัญชี การเงิน ประสานงานต่างๆ • ลงรายการบัญชีที่เกิดขึ้น(รับ-จ่าย)ระบบบัญชีต่างๆในบริษัทฯอย่างถูกต้อง • จัดทำบัญชีขาย บัญชีต้นทุน กระทบยอดเงินสด-ธนาคาร • ประสานงานลูกค้า Supp...

Aniish Plus / บริษัท อณิช พลัส จำกัด
2 อัตรา
Salary 15,000 - 23,000up
17 Aug 19

บริษัท สยามอุตสาหกรรมเครื่องเหล็ก (1981) จำกัด
1 Position
Salary 12,000-15,000 ตามประสบการณ์
17 Aug 19
15 . พนักงานบัญชี
ระบบการเบิกเงิน, จ่ายเงิน, ประมานการจ่าย, ประมานการขาย Cash Flow รายเดือน,รายไตรมาสและรายปี ระบบจัดซื้อ,ระบบสินค้าคงคลัง ระบบบัญชีเจ้าหนี้, ลูกหนี้, ภาษี, บัญชีแยกประเภท กระทบยอดการทำงานในทุกๆระบ...

Queue Q (thailand) Co.,Ltd.
2 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์และความสามารถ
17 Aug 19
16 . เจ้าหน้าที่บัญชีรับสมัครด่วน !
- เจ้าหน้าที่บัญชี - ทำบัญชีลูกหนี้ -รับชำระหนี้/เงินสด,เงินโอน,เช็ค -ทำใบวางบิล/ ใบลดหนี้ (CN) -อื่นๆ/ ประสานงานกับฝ่ายขาย

บริษัท เอ็ม.ที.เฟเวอร์กิ๊ฟ จำกัด
1 อัตรา
Salary 18,000+
17 Aug 19
17 . เจ้าหน้าที่บัญชี (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)รับสมัครด่วน !
- บันทึกตัดบัตรเครคิตในระบบบัญชี - ตัดเช็คจ่ายในระบบบัญชี - ทำทะเบียนเช็คจ่าย/เตรียมเอกสารเช็คส่งสาขา/ฝากเช็คธนาคาร - ตามเอกสารใบเสร็จรับเงิน/เตรียมเอกสารใบภาษีที่สำนักงานใหญ่เพื่อส่งสาขา ปิดภา...

Seenspace Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
17 Aug 19
18 . พนักงานบัญชี
1.ตรวจสอบความถูกต้องการบันทึกบัญชีประจำวัน 2.ตรวจสอบเอกสารการจ่าย 3.กรอกแบบนำส่งภาษี ประกันสังคม 4.ดูแลบิลค่าใช้จ่าย 5.ติดต่อกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทำงาน จันทร์-เสาร์ 9 โมง-6 โมงเย็น

บริษัท เดอะม็อกกิ้งเบิร์ด จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
17 Aug 19
19 . เจ้าหน้าที่บัญชีทั่วไปรับสมัครด่วน !
- จัดทำและบันทึกข้อมูลทางบัญชี และภาษี - ตรวจสอบการลงบัญชี และความครบถ้วนสมบูรณ์ของเอกสาร - จัดทำเอกสารและรายงานทางบัญชีต่างๆ - จัดทำรายงานสรุปเพื่อเสนอผู้บังคับบัญชา - งานอื่นๆ ตามได้รับมอบหมาย ...

บริษัท ราชพฤกษ์ (ไทย) ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
17 Aug 19
20 . บัญชีประจำซอยเอกชัย 73รับสมัครด่วน !
- ทำเอกสารบัญชีทั้งหมด - จัดเก็บเอกสารบัญชี - ทำใบกำกับภาษี ทำบิลส่งสินค้าให้ลูกค้า - ทำงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย - รับผิดชอบงานฝ่ายบุคคล เช่น การทำเงินเดือน เช็คเวลาการทำงาน เป็นต้น

บริษัท ไพรซ์เวย์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
1 Position
Salary 20,000
17 Aug 19
  475 Positions      
Sort By 
Disability Jobs