JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 90,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  539 Positions      
Sort By 

บริษัท สยามอุตสาหกรรมเครื่องเหล็ก (1981) จำกัด
1 Position
Salary 12,000-15,000 ตามประสบการณ์
20 Jul 19
2 . เจ้าหน้าที่บัญชี (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)รับสมัครด่วน !
- บันทึกตัดบัตรเครคิตในระบบบัญชี - ตัดเช็คจ่ายในระบบบัญชี - ทำทะเบียนเช็คจ่าย/เตรียมเอกสารเช็คส่งสาขา/ฝากเช็คธนาคาร - ตามเอกสารใบเสร็จรับเงิน/เตรียมเอกสารใบภาษีที่สำนักงานใหญ่เพื่อส่งสาขา ปิดภา...

Seenspace Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
20 Jul 19
3 . บัญชีประจำซอยเอกชัย 73รับสมัครด่วน !
- ทำเอกสารบัญชีทั้งหมด - จัดเก็บเอกสารบัญชี - ทำใบกำกับภาษี ทำบิลส่งสินค้าให้ลูกค้า - ทำงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย - รับผิดชอบงานฝ่ายบุคคล เช่น การทำเงินเดือน เช็คเวลาการทำงาน เป็นต้น

บริษัท ไพรซ์เวย์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
1 Position
Salary 20,000
20 Jul 19
4 . Accounting (Officer-Supervisor) /บัญชีนิติฯ
1. จัดหา/จัดสรร/บริหารเงินฝากของนิติบุคคลอาคารชุด ติดต่อธนาคาร 2. ตรวจสอบการรับชำระเงิน จัดทำใบสำคัญรับ 3. ตรวจสอบเอกสารเบิกจ่าย จัดทำใบสำคัญจ่ายพร้อมทำเช็คสั่งจ่าย 4. ปิดงบการเงินประจำเดือน ประจำ...

Major Development Estate Co.,Ltd.
1 อัตรา
20 Jul 19
5 . ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน (Section Manager - Admin) สาขาสาทร
• กำกับดูแล การจัดทำรายงานด้านบัญชีและการเงิน รวมทั้งการบันทึกยอดขายและค่าใช้จ่าย ให้ถูกต้องครบถ้วน ตรงตามเวลาที่กำหนด รวมทั้งกำกับดูแลการจัดทำรายงานงบประมาณค่าใช้จ่าย และการควบคุมทรัพย์สินถาวรของบริษ...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
20 Jul 19
6 . เจ้าหน้าที่บัญชี
1. ตรวจสอบและบันทึกรายการบัญชีรายได้/ค่าใช้จ่าย 2. ตรวจสอบเอกสารด้านบัญชี 3. จัดทำแฟ้ม/เอกสาร บัญชีที่เกี่ยวข้อง

บจก.ทีทีซี โกลบอล และ บริษัทในเครือทีทีซีโกลบอล
2 อัตรา
Salary 12,000 - 18,000 บาท
20 Jul 19
7 . เจ้าหน้าที่บัญชี รับสมัครด่วน !
1. Implement ระบบงาน ERP ให้กับบริษัทในเครือ ใน Module ที่รับผิดชอบ 2. วิเคราะห์และพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาการใช้งานของ Users 3. Master Data Maintenance เช่น Chat of Account, Vendor Master เป็นต้น 4. ให...

บจก.ไทยแลนด์แอนทราไซท์/ บจก.อีสเทอร์น เพิล/ บจก.เอบคาน่า
5 อัตรา
Salary 16,000-25,000 (สามารถต่อรองได้ ขึ้นอยู่กับประสบการณ์)
20 Jul 19
8 . เจ้าหน้าที่บัญชี-การเงิน ประกันชีวิตหมู่
งานบัญชี - ตรวจสอบเอกสารการรับ-จ่ายเงิน - สรุปรายการรับจ่ายในการบันทึกบัญชี และปิดบัญชีงวด - จัดทำสำเนาเอกสาร เพื่อประกอบบัญชีงวด และจัดทำรายงานด้านบัญชี - บันทึก และรายงานการใช้ภาษีอากร งานการ...

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
1 อัตรา
Salary สามารถต่อรองได้
20 Jul 19
9 . เจ้าหน้าที่บัญชีบริหารและงบประมาณ
- จัดทำรายงานงบประมาณทรัพย์สิน และค่าใช้จ่าย เพื่อเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายจริง - จัดทำฐานข้อมูลค่าใช้จ่ายจริง และงบประมาณที่มีข้อมูลครบถ้วน เพียงพอต่อการใช้ในการจัดทำรายงานต่างๆ - ประสานงาน และจัดทำ...

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
1 อัตรา
Salary N/A
20 Jul 19
10 . Accounting Officer
- จัดทำใบสำคัญจ่าย - ทำรายงานภาษี ภาษีหัก ณ ที่จ่าย / Vat - ตามเงินและบันทึกการรับเงิน - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เอ็ม เอ็ม ลอจิสติคส์ จำกัด
1 อัตรา
Salary Negotiable
20 Jul 19
11 . เจ้าหน้าที่บัญชีทั่วไปรับสมัครด่วน !
- จัดทำและบันทึกข้อมูลทางบัญชี และภาษี - ตรวจสอบการลงบัญชี และความครบถ้วนสมบูรณ์ของเอกสาร - จัดทำเอกสารและรายงานทางบัญชีต่างๆ - จัดทำรายงานสรุปเพื่อเสนอผู้บังคับบัญชา - งานอื่นๆ ตามได้รับมอบหมาย ...

บริษัท ราชพฤกษ์ (ไทย) ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
4 อัตรา
Salary ตามตกลง
20 Jul 19
12 . เจ้าหน้าที่บัญชี/คีย์ข้อมูล/บันทึกบัญชี
- บันทึกบัญชี รายรับ-รายจ่ายประจำวันในโปรแกรม EXPRESS - ทำรายงานภาษีซื้อ ภาษีขาย ยื่นแบบ ภ.พ.30,ภ.พ.36 และประกันสังคม - ทำรายงานภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภงด.1, 3, 53, 54 - จัดเตรียมเอกสารวางบิล,เอกสารภาษี...

บริษัท ทีเอสเอ การบัญชี จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามความสามารถ
20 Jul 19
13 . เจ้าหน้าที่บัญชีรับสมัครด่วน !
- ตรวจสอบการรับรู้รายได้ค่าใช้จ่าย ให้ถูกต้องตามงวดบัญชี - จัดทำและนำส่งภาษีต่างๆให้ถูกต้อง ทันเวลา - ประสานงานภายในและภายนอกองค์กร - จัดทำรายงานทางการเงิน - อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับ...

บริษัท แม็คเอ็ดดูเคชั่น จำกัด
1 Position
Salary 15,000 ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
20 Jul 19
14 . เจ้าหน้าที่ตรวจนับสินค้าหน้าร้าน (วุฒิ ม.6-ปวส.) สอบถามโทร 083-0978284รับสมัครด่วน !
รับผิดชอบการตรวจนับสินค้าหน้าร้าน และ Barcode ให้ตรงกับตัวสินค้า กระทบยอดคงเหลือและสินค้าหน้าร้าน สรุปจำนวนสต๊อกสินค้าให้สาขา ประสานงานและนัดหมายการเข้าเช็คสินค้าที่สาขา งานอื่นๆตามมอบหมาย

บริษัท ล้ำยุค (มิลเลนเนี่ยม 2002) จำกัด
3 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง+ค่าเดินทาง
20 Jul 19
15 . เจ้าหน้าที่บัญชี รับสมัครด่วน !
จัดทำเอกสาร บันทึกข้อมูล ตรวจสอบความถูกต้องเกี่ยวกับงานด้านบัญชี - การออกใบกำกับภาษีขาย - บันทึกรับชำระเงินจากการขายสินค้า - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

digital2home (บริษัท อะโพจี เวิร์ลดไวด์ จำกัด)
3 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
20 Jul 19
16 . เจ้าหน้าที่บัญชีรับสมัครด่วน !
1.เก็บเอกสาร-บันทึกข้อมูลลูกค้า เงื่อนไขการวางบิล-การชำระเงิน 2.เปิดบิลขายสินค้า และจัดทำเอกสารใบกำกับภาษี ใบวางบิล ใบเสร็จรับเงิน 3.ติดตามการชำระเงินของลูกหนี้ (รับชำระหนี้) 4.สรุปรายการขายสินค้า...

บริษัท ชาญนภัส จำกัด
2 Position
Salary ตามตกลง
20 Jul 19
17 . เจ้าหน้าที่บัญชี/การเงิน รับสมัครด่วน !
1. รับผิดชอบการปฏิบัติงานทางด้านบัญชีการเงิน 2. ผิดชอบในการรับจ่ายเงิน การบันทึกบัญชี 3. ติดต่อประสานงานกับหน่วยภายนอกและภายในบริษัท

กลุ่มบริษัท จีเทค คอร์ปอเรชั่น จำกัด
2 อัตรา
20 Jul 19
18 . พนักงานบัญชี/stock ด่วน!!!!!!!รับสมัครด่วน !
ใครอยากเก่งขึ้นทุกๆ วัน ได้ทำงานเป็นระบบๆ ดี ๆ ได้ใช้งานจริง อยู่กับทีมน่ารักๆ ได้เติบโต คุณสมบัติ เก่ง ขยัน เพศหญิง ตั้งใจทำงาน Taste ดี มีความสุขกับการออกแบบ เนื้องาน 1.คีย์ข้อมูลในระบบ...

บริษัท เดอะ ดีไซน์ เอสเซนเชี่ยล จำกัด
5-8 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
20 Jul 19
19 . บัญชี
1.จัดทำรายงานภาษีซื้อและยื่นแบบ ภพ.30 2.จัดทำภาษี ณ ที่จ่าย พร้อมยื่น ภงด.3 ,53 3.จัดทำเอกสาร ภงด.1และประกันสังคม 4.จัดทำเช็คเพื่อจ่าย 5.กระทบยอดบัญชีเงินฝากขแงธนาคาร 6.จัดทำรายงานเงินสดย่อยประจำ...

บริษัท รำไทยเพรส จำกัด
3 Position
20 Jul 19
20 . เจ้าหน้าที่บัญชี รับสมัครด่วน !
- ลงบันทึกบัญชีทั้งระบบ - จัดทำ งบการเงิน และรายงานทางบัญชีต่างๆ - จัดทำ รายงานทางภาษีอากร ยื่นกรมสรรพากร - จัดทำเอกสารทางด้านรับ และเอกสารด้านจ่าย - ตรวจสอบ เอกสารทางบัญชี ให้ถูกต้อง - จัดทำ งบก...

บริษัท ฟาติน แอคเคาท์ติ้ง แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
2 อัตรา
20 Jul 19
  539 Positions      
Sort By 
Disability Jobs