JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  73 Positions      
Sort By 
1 . พนักงานบัญชี
1.บันทึกบัญชีลงระบบ 2.ออกใบแจ้งหนี้ ใบวางบิล ใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน 3.กระทบยอดstatementรายรับ-รายจ่าย,กระทบยอดGL 4.ทำสรุป ภพ.30 ภาษีซื้อ-ภาษีขาย 5.ทำสรุป ภ.ง.ด 3,53

บริษัท อินโนเวชั่นบิวตี้ จำกัด
2 อัตรา .
Salary 20,000 บาท ขึ้นไป
20 Jul 19
2 . หัวหน้าแผนกคำนวนราคาขาย/เจ้าหน้าที่คำนวนราคาขาย
- ติดต่อประสานงานกับฝ่ายขาย แผนกจัดซื้อ แผนก IE และแผนก RD แผนก RDP - จัดทำใบขอราคาขายเพื่อส่ให้กับฝ่ายขาย - มีความรับผิดชอบ

บริษัท อุตสาหกรรมมิตรมงคล จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง+ประสบการณ์
20 Jul 19
3 . เจ้าหน้าที่บัญชี
รับผิดชอบงานด้านบัญชีด้านจ่าย ปิดงวดบัญชี กระทบยอดบัญชี และงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท นิวไลฟ์เมด จำกัด
1 Position
Salary 15,000-25,000
20 Jul 19
4 . เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน Internal Auditor(ปฎิบัติงานลาดพร้าว80)
1. ตรวจสอบการควบคุมภายในของระบบงานต่างๆ ตามแผนที่กำหนด จัดทำกระดาษทำการ พร้อมจัดทำรายงานเสนอผู้บังคับบัญชา 2. ตรวจติดตามงาน พร้อมจัดทำ รายงานการตรวจติดตามเสนอผู้บังคับบัญชา 3. จัดทำ Flow Chart ของระ...

บริษัท เบอร์แทรม (1958) จำกัด
2 Position
20 Jul 19
5 . พนักงานบัญชีบริหารรับสมัครด่วน !
- บันทึกบัญชีสำหรับการซื้อ และบันทึกบัญชีการรับชำระหนี้จากลูกหนี้ - จัดทำสรุปยอดในสมุดรายวันซื้อ และจัดทำใบสำคัญทั่วไป พร้อมทั้งบันทึกบัญชีที่เกี่ยวข้องทุกสิ้นเดือน - จัดทำรายงานภาษีซื้อ (ภพ.30) ภงด...

บริษัท ดีไฟน์ไนซ์ จำกัด, ร้านขายยาบีคอสโม, คลินิกบางกอกศัลยกรรม (บริษัทในเครือ)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
20 Jul 19
6 . พนักงานบัญชี
- บันทึกบัญชีลงโปรแกรมเอ็กซ์เพรส - ทำรายงานภาษีซื้อ-ภาษีขายประจำเดือน - ทำรายงานภาษีหัก ณ ที่จ่าย - ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท โพสเฮลท์แคร์ จำกัด
3 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
20 Jul 19
7 . เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้รับสมัครด่วน !
จนท.บัญชีลูกหนี้ -จัดทำบัญชีลูกหนี้ -ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

บริษัท ที.แมน ฟาร์มา จำกัด
1 อัตรา
Salary 15,000-18,000 บาท
20 Jul 19
8 . พนักงานฝ่ายบัญชี และประสานงานทั่วไปรับสมัครด่วน !
1. ออกใบเสร็จรับเงิน 2. ออกใบลดหนี้ 3. ประกบเอกสารลูกหนี้บริษัท(ใบกำกับภาษี) 4. ใช้ word,Excel คล่อง

บริษัท สกิน แคร์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด
Salary 13,500-16,000 /เดือน (รวมOT)
20 Jul 19
9 . พนักงานบัญชี
จัดทำเอกสารทางบัญชีของบริษัท, จัดทำรายละเอียดงบการเงินของบริษัท, ตรวจสอบการบัญทึกบัญชีให้ถูกต้อง

บริษัท เอ็ม.เอ.จี.เฮลตี้ แคร์ จำกัด
2 อัตรา
Salary 20,000 ขึ้นไป + ค่าคอมมิชชั่น + เบี้ยขยัน
20 Jul 19
10 . เจ้าหน้าที่บัญชีเจ้าหนี้/ลูกหนี้/GL/Billing/ต้นทุน (ประจำรามอินทรา)รับสมัครด่วน !
1. ตรวจสอบเอกสาร รายงาน รับสินค้าให้ถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามระเบียบที่กำหนด 2. ตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด 3. วิเคราะห์รายการพร้อมลงบัญชีได้อย่างถูกต้อง 4. จัดทำรายการแสดงการ...

บริษัท มิลลิเมด จำกัด
หลายอัตรา
Salary ตามตกลง
20 Jul 19

บริษัท ผลิดา จำกัด
1 ตำแหน่ง
Salary 25,000 ขึ้นไป
20 Jul 19
12 . หัวหน้าบัญชีลูกหนี้ / เจ้าหน้าที่บัญชีทั่วไปรับสมัครด่วน !
1. ดำเนินการเปิด Code ลูกค้าใหม่, อนุมัติวงเงิน Over Line 2. ปรับเพิ่ม/ลด วงเงินลูกค้า โดยพิจารณาร่วมกับฝ่ายขายและการตลาด 3. ตรวจเช็คที่รับมาว่าตรงกับการจัดจ่ายหรือไม่ เจรจาต่อรองกับลูกค้าให้จัดจ่าย...

บริษัท ฟาร์มาฮอฟ จำกัด
2 อัตรา
Salary N/A
19 Jul 19
13 . เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้ (AR) รับสมัครด่วน !
- จัดทำเปิด Invoice ขายบริษัทในเครือ - ตรวจสอบรายการด้านการขายในส่วนของบัญชี - จัดทำรายงานภาษีขาย เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง - Reconcile บัญชีที่ได้รับมอบหมาย - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ไอเมด ลาบอราทอรี่ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
19 Jul 19
14 . เจ้าหน้าที่การเงินรับสมัครด่วน !
- ตรวจสอบเอกสารใบเสร็จรับเงิน - สรุปรายงานและจัดทำค่าคอมมิชชั่น - จัดทำเอกสารวางบิลและรับเช็คลูกค้า - ติดตามสอบถามลูกหนี้ค้างชำระ - งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ไอเมด ลาบอราทอรี่ จำกัด
3 อัตรา
Salary ตามตกลง
19 Jul 19
15 . เจ้าหน้าที่บัญชีรับสมัครด่วน !
งานที่เกี่ยวข้องในระบบบัญชีการเงิน และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ธเนศพัฒนา จำกัด
1 อัตรา
19 Jul 19
16 . ธุรการ บัญชี
- ทำจันทร์ ถึง เสาร์ 8.00-17.00 น. - คีย์ข้อมูล - บันทึกงานบัญชี - งานทั่วไป

บริษัท คั้นกี่น้ำเต้าทอง จำกัด
2 Position
Salary ตามประสบการณ์
19 Jul 19

บริษัท เมดไลน์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
19 Jul 19
18 . เจ้าหน้าที่บัญชีรับสมัครด่วน !
ออกบิลขาย ทำใบลดหนี้ ทำใบเพิ่มหนี้

บริษัท เอส.ซี.เสรีชัยบิวตี้ จำกัด
2 อัตรา
Salary N/A
19 Jul 19
19 . พนักงานบัญชีและการเงิน รับสมัครด่วน !
1) รวบรวม ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร ด้านรับ , รายจ่าย และบันทึกข้อมูลลงในระบบบัญชี 2) จัดทำแบบภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภงด.3 , 53 เพื่อนำส่งสรรพากร 3) จัดทำรายงานภาษีซื้อ , ภาษีขาย และตรวจสอบใบกำกับภาษี...

S.E. SYNERGIST (THAILAND) CO.,LTD.
19 Jul 19
20 . เจ้าหน้าที่การเงิน (ลูกหนี้)
1.ดูแลติดตามการชำระเงินให้ได้ตามกำหนดเวลาและถูกต้องตรงตามนโยบายและขั้นตอนของบริษัท 2.ติดตามทวงถามเงินจากลูกค้าที่ขาดการชำระเงินซึ่งเลยกำหนดเวลาแล้ว 3.ปิดรายการบัญชีลูกหนี้ประจำเดือนและประจำปี 4.การ...

Enraf-Nonius Medical Equipment Co.,Ltd.
1 อัตรา
Salary 15,000 - 18,000 บาท
19 Jul 19
  73 Positions      
Sort By 
Disability Jobs