JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  29 Positions      
Sort By 
1 . ผู้เชี่ยวชาญบริหารการเงิน
- จัดทำแผนงบประมาณประจำปี (Budget Plan) - กำกับดูแล ตรวจสอบ ควบคุม การใช้งบประมาณของหน่วยงานต่างๆ ให้เป็นไปตามแผนงาน - จัดทำ และนำเสนองบประมาณประจำไตรมาส - จัดทำและนำเสนอโครงการเงินลงทุนของกิจการ (...

ไทยรัฐ
1 อัตรา
15 Sep 19
2 . Officer - Stock Accounting
1. จัดเก็บ, รวบรวม, บันทึกเอกสารต่างๆ ในแต่ละวัน 2. เช็คสต็อก ประมาณการ และสั่งเบิก วัสดุ/อุปกรณ์สานักงาน 3. เอกสารที่ใช้ในงานMO, สมุดบัญชี/บัตรเอทีเอ็ม, ตราสารต่างๆ 4. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย ...

บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด
2 อัตรา
Salary 15,000 ขึ้นไป หรือพิจารณาจากประสบการณ์
14 Sep 19
3 . พนักงานบัญชี
- จัดการด้านการยื่นภาษีของบริษัท - ทำ work permit - ติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทำงานวัน จันทร์-ศุกร์ 9โมงเช้า-6โมงเย็น

บริษัท เดอะม็อกกิ้งเบิร์ด จำกัด
1 Position
Salary ตามตกลง
14 Sep 19
4 . นักศึกษาสหกิจรับสมัครด่วน !
จัดทำ/บันทึก/ตรวจสอบเอกสายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายตามมาตรฐานบัญชี ตรวจสอบเอกสารเกี่ยวกับงานบัญชี

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
2 Position
14 Sep 19
5 . พนักงาน Auditรับสมัครด่วน !
- ตรวจเช็คสต๊อกสินค้า - ตรวจงานตามสาขาต่างๆ ได้ - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ที.วี.ซี.คาร์แคร์ จำกัด
3 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
14 Sep 19
6 . เจ้าหน้าที่แคชเชียร์รับสมัครด่วน !
เช็คบิลลูกค้าทั้งหมด ทำรายงานส่งบัญชี

บริษัท สุภัทรา จำกัด
1 ตำแหน่ง
Salary ตามที่ตกลง
14 Sep 19
7 . บัญชีปิดงบการเงิน
1.ปิดงบการเงิน 2.บันทึก บ/ช 3.ยื่น Tax

บริษัท ดาสโก้ จำกัด
1 Position
Salary พิจารณาตามประสบการณ์
14 Sep 19
8 . พนักงานแคชเชียร์-ลานจอด (สาขาพระราม9)
- ประจำจุดลานจอดขาออก/ ลานโปรโมชั่น /เครื่องเล่นเด็ก และร้านโปรคลีน พร้อมคิดเงินในส่วนที่ได้ประจำจุดต่างๆ ของศูนย์การค้า - เก็บเงินและนำเงินส่งบัญชีการเงิน - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
13 Sep 19
9 . เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสาขา(เพศชาย)
- ตรวจสอบขั้นตอนการทำงานด้านต่างๆ ของสาขาทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด - สร้างมาตรฐานและวิธิการทำงานที่ถูกต้องเป็นไปตามกฎระเบียบของบริษัทฯ - ให้คำแนะนำหรือชี้แจงข้อมูลด้านต่างๆ เช่น ขั้นตอนการทำงาน ...

บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)
Bang Chan Industrial Bangkok
3 อัตรา
Salary 13,000
13 Sep 19
10 . Internal Audit (ผู้ช่วยผู้จัดการตรวจสอบภายใน)
1. รับผิดชอบการรตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance Audit) ตามแผนการตรวจสอบ และกรณีทุจริต และร่วมประสานงานและติดตามงานให้เป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 2. ระบุความเสี่ยงและประเมินความเสี่...

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
13 Sep 19
11 . Billing and Collection Supervisor/หัวหน้างานวางบิลและรับเช็ค
หน้าที่รับผิดชอบ :  ควบคุมดูแลการวางบิลลูกค้า  ควบคุมดูแลการรับเช็ค/โอนเงิน ภายในประเทศ  ควบคุมดูแลการโอนเงิน จากต่างประเทศ  ควบคุมดูแลลูกหนี้การค้าที่ครบกาหนดชาระ  ควบคุมดูแลติดตามลูกหนี้กา...

P.S.P. SPECIALTIES Co., Ltd.
Salary N/A
13 Sep 19
12 . เจ้าหน้าที่บัญชีภาษี
1.วางแผนระบบภาษีของบริษัท 2.บริหารจัดการด้านภาษีและกระบวนการจ่ายภาษีที่ถูกต้อง 3.ประสานกับองค์กรภายนอก เพื่อตรวจสอบภาษีต่างๆของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย 4.บริหารจัดการยอดคงเหลือทางภาษี 5.เพิ่มสิทธ...

บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์
13 Sep 19
13 . เจ้าหน้าที่บัญชี
-ลงบัญชีผ่านโปรแกรมสำเร็จรูปให้กับบริษัท -รับวางบิล จ่ายเช็ค ดูแลเงินสดย่อย

บริษัท ประชาอาภรณ์ จำกัด ( มหาชน )
3 Position
Salary ตามตกลง
13 Sep 19
14 . Senior Accountant(ด่วน)
** Experience 4-6 years in Accounting field ** • Good knowledge Thai & International Taxation, BOI and TFRS & IFRS will be advantage. • Experience in closing account and able taking care/understandi...

IDEABOY Recruitment Co.,Ltd.
1 Position
Salary 24,000 - 55,000 Bath
13 Sep 19
15 . พนักงานบัญชีต้นทุนอาวุโส
จัดทำข้อมูลต้นทุนเพื่อการเปิดงบให้ทันกำหนด เปรียบเทียบประมาณการกับต้นทุนที่ใช้จริง ตรวจสอบ Aging Job และรายงานผลทุกเดือน ตรวจสอบการเบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง สินค้า งานระหว่างทำ ต้นทุนหลังปิดง...

บริษัท ส. นภา (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์และความสามารถ
13 Sep 19
16 . สมุห์บัญชี
ปิดงบบัญชีบริษัทได้ มีความรู้ด้านบัญชีทั้งระบบ มีประสบการณ์ด้านบัญชี

บริษัท ชำนิเฟอร์นิเจอร์ จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
13 Sep 19
17 . เจ้าหน้าที่แผนกตรวจนับสินค้าและทรัพย์สิน (ด่วนมาก)
ตรวจนับสต๊อกคงเหลือในห้างสรรพสินค้า และ โชว์รูม วางบิลห้างสรรพสินค้า จัดเก็บเอกสารใบกำกับภาษี

RICH SPORT PUBLIC CO.,LTD.
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
13 Sep 19
18 . เจ้าหน้าที่ส่วนงานงบประมาณ
- จัดทำงบประมาณประจำปี ให้สอดคล้องกับนโยบายและกิจกรรมของบริษัท - ควบคุมดูแลการทำบัญชี การปิดบัญชีของบริษัท รายเดือน รายไตรมาส และรายปี ให้ถูกต้องและตามกำหนดเวลา - สามารถวิเคราะห์ต้นทุน-กำไรได้ - งา...

บริษัท นิ่มเอ็กซ์เพรส จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
12 Sep 19
19 . Treasury Specialist - (Senior Level & up)
Business : Automotive [PGTH] ROLE : Cash Management & Financial Admin Process, Monitor & Forecast Cash Flow. Perform day to day financial transactions

บริษัท มาสเตอร์ กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (เอเชีย) จำกัด
1 Position
Salary based on experience
12 Sep 19
20 . เลขานุการผู้บริหาร
1.งานเลขานุการผู้บริหารระดับตำแหน่ง CEO 2.ดำเนินการรับผิดชอบงานด้านบัญชีทั่วไปและงบประมาณและทรัพย์สิน 3.จัดทำงบประมาน และวิเคราะห์ข้อมูลการเงิน

บริษัท สามมิตรมอเตอร์สแมนูแฟคเจอริง จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างของบริษัท
12 Sep 19
  29 Positions      
Sort By 
Disability Jobs