JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 90,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  176 Positions      
Sort By 
1 . เจ้าหน้าที่บัญชีรับสมัครด่วน !
1.ตรวจสอบเอกสาร ในการจัดทำเอกสาร การตั้งหนี้และบันทึกในระบบบัญชี 2.กะทบยอด G/L ภาษีซื้อ,ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 3.จัดทำรายงานภาษีซื้อ 4.จัดทำรายงานค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง
21 Aug 19
2 . เจ้าหน้าที่บัญชี (AP/AR) **ด่วน**
บัญชีเจ้าหนี้ : 1 อัตรา 1. ตรวจสอบเอกสารการจ่ายเงินก่อนจัดทำเช็คจ่ายในกรณีต่าง ๆ 2. ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารประกอบการจ่ายเงิน, ตรวจสอบการคำนวณและการอนุมัติต่าง ๆ ตลอดจนตรวจสอบความถูกต้องกับกฎระ...

AEON Thana Sinsap (Thailand) Public Co.,Ltd.
2 อัตรา
Salary 15,000 - 20,000
21 Aug 19
3 . พนักงานบัญชีการเงิน (ลูกหนี้)
- เปิดใบกำกับภาษี/ ใบส่งของชั่วคราว - ทำใบวางบิล แจ้งหนี้ลูกค้า - ติดตามการชำระเงินจากลูกค้า - ติดตามสอบถามยอดการชำระจาก Statement

บริษัท เลพเพิร์ด อินเตอร์เทรด จำกัด
2 Position
Salary 14,000 - 15,000 หรือ ตามตกลง
21 Aug 19
4 . พนักงานบัญชี เจ้าหนี-ลูกหนี้ AP/AR (เยาวราช)รับสมัครด่วน !
-ดูแลเกี่ยวกับระบบบัญชีต่างๆ เช่น บัญชีเจ้าหนี้ บัญชีลูกหนี้ บัญชีค่าใช้จ่ายของบริษัท -สรุปยอดเจ้าหนี้การค้าในแต่ละเดือนจากการตั้งหนี้ -กระทบยอดลูกหนี้ได้ (ภพ.30 ,ภงด .50 ) -วางบิลเก็บเงินและติดตาม...

บริษัท คิว ฮันเตอร์ จำกัด
2 อัตรา
Salary 18,000-20,000
21 Aug 19
5 . พนักงานฝ่ายบัญชีเจ้าหนี้ ประจำที่ถนนพัฒนาชนบท 3 ลาดกระบัง รับสมัครด่วน !
Responsibilities: - รับวางบิล Supplier ในประเทศ - บันทึกบัญชีตั้งหนี้ ค่าสินค้าในประเทศ / ค่าใช้จ่ายอื่นๆ / ค่าเช่า - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย Benefits: - ประกันสังคม - ตรวจสุขภาพ - โบนัส ...

บริษัท มายด์เอจ อินโนเวชั่น จำกัด
1 อัตรา
Salary THB 15,000 - 20,000
21 Aug 19
6 . เจ้าหน้าที่บัญชีเจ้าหนี้ AP ธุรกิจเบียร์
- บันทึกรายการด้านรายจ่าย (RV) พร้อมตรวจสอบเอกสารหลักฐานให้ถูกต้องครบถ้วน - บันทึกภาษีให้ถูกต้อง เช่น ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภาษีมูลค่าเพิ่ม เป็นต้น - บันทึกรับ-จ่ายสินค้าสำหรับกิจกรรมต่างๆที่จัดขึ้น - ...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
21 Aug 19
7 . เจ้าหน้าที่บัญชี (รายได้)
- จัดทำและตรวจสอบงบสินค้างบการเงิน และรายละเอียดประกอบงบการเงินบนระบบ SAP - จัดทำใบสำคัญรับ – จ่าย - ปรับปรุงงบการเงินตามมาตรฐานบัญชี( IFRS ) เพื่อจัดทำรายการเปรียบเทียบงบการเงินรวม - จัดทำงบประ...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
3 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง
21 Aug 19
8 . Accounting AR (สัญญาจ้าง 1ปี) อาคารธนภูมิ ถ.เพชรบุรีตัดใหม่
- Manage Day-to-day AR transaction (partner invoicing, collection, invoicing dispute resolution, etc.) - Coordinate with involved parties both internal and external to ensure the smooth flow of infor...

บริษัท จัดหางาน อเด็คโก้ เพชรบุรีตัดใหม่ จำกัด
2 Position
Salary 20,000-25,000 บาท
21 Aug 19
9 . AP and AR Accountant (สัญญาจ้าง 3 เดือน) ปรับเป็นประจำ ทำงานแถว BTS อโศก
- หาบัญชี AP, AR - ทำงานสัญญาจ้าง 3 เดือน - มีโอกาสปรับเป็นประจำ

บริษัท จัดหางาน อเด็คโก้ เพชรบุรีตัดใหม่ จำกัด
หลายอัตรา
Salary 20,000-25,000
21 Aug 19
10 . Senior Accounting & Finance Officer (ปฏิบัติงานอาคารสาทรธานี ติดBTSช่องนนทรี)
- รวบรวม Report จากทางบัญชีและการเงิน - นำข้อมูลจากฝ่ายบัญชี - การเงินมาจัดทำงบการเงิน งบดุล งบกำไรขาดทุน งบกระแสเงินสด รวมทั้งงบการเงินแยกแผนก - แยกบริษัท - จัดทำรายงานสรุปลูกหนี้ - เจ้าหนี้ประจำงว...

1577 Home Shopping Co.,Ltd.
1 อัตรา
Salary 27,000 - 30,000 (ตามประสบการณ์)
21 Aug 19
11 . Accounts Payable
• Prepare payment voucher (Program SAP) • Prepare withholding tax 3,53,54, 36&Submit tax to Revenue department • Prepare Input-Output vat report PND30 &Submit tax to Revenue department • Issued ...

Manpower (Eastern Seaboard Branch) Co., Ltd.
1 Position
Salary 18,000 – 30,000 THB.
21 Aug 19
12 . Accounting/ผู้ช่วยบัญชี/การเงิน
-บันทึกเเละจัดทำเอกสารบิลขาย เปิดใบกำกับภาษีรับคืนลดหนี้ -บันทึกเเละจัดทำเอกสารวางบิล การชำระลูกหนี้ -จัดทำรายงานภาษีขาย

บริษัท วินิธร จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
21 Aug 19
13 . เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้ (AR) รับสมัครด่วน !
- จัดทำเปิด Invoice ขายบริษัทในเครือ - ตรวจสอบรายการด้านการขายในส่วนของบัญชี - จัดทำรายงานภาษีขาย เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง - Reconcile บัญชีที่ได้รับมอบหมาย - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ไอเมด ลาบอราทอรี่ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
21 Aug 19
14 . เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้ (AR)รับสมัครด่วน !
- จัดทำเอกสารใบแจ้งหนี้และออกจดหมายทวงหนี้ - ออกเอกสารใบลดหนี้ - จัดทำเอกสารใบสำคัญรับ Receipt Voucher - ตรวจสอบเอกสารใบสำคัญรับจาก General Cashier บันทึกรหัสแยกตามประเภทบัญชี - ติดตามทวงหนี้จากลู...

บริษัท ฟู้ดโปรเจ็ค (สยาม) จำกัด
5 อัตรา
Salary ตามข้อตกลง
21 Aug 19
15 . พนักงานบัญชีเจ้าหนี้ (ตัดรับชำระ และ ทำจ่าย)รับสมัครด่วน !
• ตัดรับชำระ และ ทำจ่ายในระบบ K Connect Plus • บันทึกค่าใช้จ่ายเงินสดย่อย และกระทบวงเงินสดย่อย • กระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร , กระทบยอดบัญชีเกี่ยวเนื่อง • จัดทำรายงานภาษีหัก ณ ที่จ่าย • จัดทำรายงา...

บริษัท อาร์ ที บี เทคโนโลยี จำกัด
1 อัตรา
21 Aug 19
16 . Finance and Accounting Supervisorรับสมัครด่วน !
1.ทำบัญชีรายรับ บัญชีรายจ่าย ให้กับองค์กร 2.ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลทางการเงินตามระบบ และเอกสารทางบัญชี 3.บันทึกการจ่ายเงิน การรับเงิน และธุรกรรมทางการเงิน ทำงบดุล และรวบรวม แสดงรายรับรายจ่าย รา...

บริษัท ไทย ออปโป้ จำกัด
1 Position
Salary ตามตกลง + KPI
21 Aug 19
17 . เจ้าหน้าที่บัญชี Accounting Officer
- ทำบัญชีรายรับ บัญชีรายจ่าย ให้กับองค์กร - ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลทางการเงินตามระบบ และเอกสารทางบัญชี - บันทึกการจ่ายเงิน การรับเงิน และธุรกรรมทางการเงิน - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ไทย ออปโป้ จำกัด
2 Position
Salary ตามตกลง+KPI
21 Aug 19
18 . เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้รับสมัครด่วน !
1.โทรตามหนี้ 2.ออกใบลดหนี้ 3.ด้านงานออกบิล 4.แยกเอกสารสำเนาบิลและใบลดหนี้ เพื่อส่งให้ฝ่ายคลังสินค้า 5.จัดเก็บเอกสารงานด้านบัญชี 6.อื่นๆที่ได้รับมอบหมายเพิ่มเติม

บริษัท ทันตสยาม จำกัด
3 อัตรา
Salary 12,000 -15,000
21 Aug 19
19 . เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้ (ประจำสำนักงานบางรัก ใกล้ BTS ตากสิน)
ปฏิบัติงานบัญชี ด้านรับ (Account Receive) 1 อัตรา รวบรวมข้อมูลและเอกสาร เพื่อคำนวณรายได้ บันทึกบัญชี และจัดทำใบแจ้งหนี้ ใบเพิ่มหนี้ ใบลดหนี้ เพื่อวางบิลลูกค้าทวงถามหนี้เมื่อครบกำหนดชำระเงิน จัดทำใบกำ...

บริษัท เคอรี่ สยามซีพอร์ต จำกัด (Kerry Siam Seaport Co., Ltd.)
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
21 Aug 19
20 . เจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน (บัญชีเจ้าหนี้)
1. จัดทำบันทึกรายการและจัดทำรายงานด้านบัญชีเจ้าหนี้ทั้งหมด 2. จัดทำเอกสารนำส่งภาษี ภงด.3, ภงด.30, ภงด.53

บริษัท ฟอยล์มาสเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
1 Position
Salary 18,000-25,000
21 Aug 19
  176 Positions      
Sort By 
Disability Jobs