JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  214 Positions      
Sort By 
1 . Accounting Supervisor/Manager ประจำรามคำแหง 60/4(ใกล้แยกลำสาลี) ด่วน!!! รับสมัครด่วน !
- Manage the daily operations of the accounting/finance department - Process month and end year process, accounts payable/receivable, cash receipts, general ledger, payroll and utilities, treasury, b...

1577 Home Shopping Co.,Ltd.
1 อัตรา
Salary 50,000 - 70,000 (ตามประสบการณ์)
18 Aug 19
2 . หัวหน้าแผนกบัญชี (ปฏิบัติงานที่รามอินทรา ซอย 5)
- บันทึกรายการรายได้ - จัดทำรายงานประจำเดือนและรายงานสรุป - ตรวจสอบ วิเคราะห์ สรุปการเคลื่ิอนไหวของรายรับ - สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมMicrosoft office ได้ดี

KAMU KAMU Co., Ltd.
1 Position
Salary 18,000 - 25,000
18 Aug 19
3 . เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส (ปฏิบัติงานที่รามอินทรา ซอย 5)
1.ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารและการทำงานด้านการจ่ายเงิน-รับเงิน 2.ตรวจสอบความถูกต้องของรายการบัญชีแยกประเภท,แบบภาษีต่างๆที่นำส่งสรรพกร 3.จัดทำงบการเงินรายเดือน/รายปี และวางแผนภาษี 4.ดูแล แนะนำ แ...

KAMU KAMU Co., Ltd.
1 Position
Salary 30,000 - 40,000 บาท
18 Aug 19
4 . Internal Auditor ประจำสาขาหัวหมากรับสมัครด่วน !
- วิเคราะห์ความเสี่ยง วางแผนและกำหนดขอบเขตการตรวจสอบการควบคุมภายใน ในขั้นตอนต่างๆ ความเสี่ยงที่วิเคราะห์ได้ - บริหารการปฏิบัติงานของทีมงานตรวจสอบภายใน ให้เป็นไปตามแผน จัดทำและตรวจทานรายงาน สรุปประเด็...

ThaiNamthip Limited (บริษัทไทยน้ำทิพย์ จำกัด)
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
18 Aug 19
5 . ผู้จัดการส่วนบริหารฐานข้อมูลและบัญชี สาขากัลปพฤกษ์, สุขสวัสดิ์
ลักษณะงาน - จัดทำรายการรายรับ,รายจ่าย และงานด้านบัญชีของทางสาขาให้มีความถูกต้อง - เคลียเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับทางด้านการบัญชีและการเงิน - ดูแลงานเบิกพัสดุที่ใช้ในสำนักงาน และงานเปิด PR,PO งานต...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
18 Aug 19
6 . บัญชีและการเงินอาวุโส
1.วางนโยบายและวางแผนการเงิน แผนงบประมาณ และแผนการลงทุน 2.วางนโยบายและพัฒนาระบบตรวจสอบภายใน เพื่อใช้เป็นแนวทางและกระบวนการในการควบคุม การจัดการงบประมาณ การบัญชี การบริหารเงินสดและเครดิต 3.จัดทำงบการเ...

บรษัท ที-กรุงเทพฯ จำกัด
1 อัตรา
Salary 26,000 บาท
18 Aug 19
7 . หัวหน้าส่วนบัญชีทรัพย์สิน
1. การลงรายการทรัพย์สิน ทะเบียนทรัพย์สิน จัดทำทะเบียนทรัพย์สินรายตัว สร้างหมายเลขทรัพย์สิน ให้ถูกต้องตามหมวดและอายุการใช้งาน 2.วางแผน ควบคุม ตรวจสอบบัญชีทรัพย์สิน รวมทั้งตรวจนับบัญชีทรัพย์สิน 3. ดำเ...

TD Tawandang
2 Position
Salary 25,000 - 35,000
18 Aug 19
8 . Accounting Officer (เจ้าหน้าที่บัญชี/เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส)รับสมัครด่วน !
-ตรวจสอบความถูกต้องของรายงานภาษีก่อนส่งให้สรรพากร จัดเตรียมรายงานบัญชีกระทบยอดรายเดือน -ประสานงานกับหน่วยงานของรัฐ เช่น กรมสรรพากรเรื่องภาษี -ดูแลจัดการด้านบัญชีประจำวัน -ดูแลการปิดบัญชีรายเดือนและ...

บริษัท คลิกเน็กซ์ จำกัด
1 Position
Salary 23,000-25,000
18 Aug 19
9 . ผู้จัดการแผนกบัญชี (ประจำสำนักงานใหญ่หลานหลวง) *** 1 อัตรา ***
- ทำต้นทุนการผลิต, ทำด้านจ่ายเงิน-รับเงิน (ลูกหนี้-เจ้าหนี้) - ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร / แบบภาษี - จัดทำงบการเงินรายเดือน/รายปี และวางแผนภาษี - กระทบยอดเงินฝากธนาคาร - บริหารดูแลพนักงานในแผนก...

บริษัท ตั้งซุ่นฮวดผลิตภัณฑ์ จำกัด
1 อัตรา
Salary N/A
18 Aug 19
10 . หัวหน้างานบัญชี (ประจำสำนักงานใหญ่หลานหลวง) *** 1 อัตรา ***
- บันทึกบัญชี, บันทึกทำจ่ายต่างประเทศ และตัดชำระ AP - ติดตามสินค้าชดเชยจาก AP - ตรวจสอบเอกสาร และบันทึกการตั้งหนี้ - จัดทำใบแจ้งลดหนี้ - ทำปิดงบทดลอง - ทำงานบัญชีครบทุกด้าน

บริษัท ตั้งซุ่นฮวดผลิตภัณฑ์ จำกัด
1 อัตรา
Salary N/A
18 Aug 19
11 . หัวหน้าแผนกบัญชี (สาขาเกษตร-นวมินทร์)
- ควบคุมดูแลการรับวางบิล และการบันทึกบัญชีตั้งหนี้ในส่วนที่สาขาดูแลให้ครบถ้วนถูกต้อง - สรุปและจัดทำรายงานภาษีซื้อในแต่ละเดือนของสาขา ให้ถูกต้องทันภายในกำหนดเวลา - ควบคุมดูแลเอกสารการขาย และก...

บริษัท บุญถาวรเซรามิค จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
18 Aug 19
12 . ผู้ช่วยผู้จัดการ / ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน(สาขาอนุสาวรีย์และสาขาสุขุมวิท)
1. วางแผน ควบคุม และพัฒนาระบบงานบัญชีและการเงิน 2. ตรวจสอบและวางแผน ด้านการรับเงิน และการจ่ายเงิน 3. สอบทานรายงานภาษีต่างๆ ในแต่ละเดือนเพื่อนำส่งสรรพากร ภ.ง.ด.3, ภ.ง.ด.53 4. สอบทานงบการเงินในแต่ละเ...

เซ็นจูรี่ เดอะ มูฟวี่ พลาซ่า Century The Movie Plaza
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง
17 Aug 19
13 . ผู้จัดการฝ่ายบัญชี (NHK Logistic)รับสมัครด่วน !
- ปฎิบัติงานด้านบัญชีให้ถูกต้องตามหลักการด้านบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป - รายงานผลประกอบการต่อฝ่ายบริหาร - จัดทำ BUDGETING & TAX PLANNING - บริหารค่าใช้จ่าย ภายใต้ BUDGETING - ปิดงบ - หากผ่านงานธุ...

บริษัท ตะวันออกรุ่งเรือง จำกัด / บริษัท เอ็น.เอช.เค.สตีล จำกัด / บริษัท ไทย เฟอโรแมกซ์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างของบริษัท+ประสบการณ์
17 Aug 19
14 . Accounting & Finance (Asst. Manager or Manager)
- ดูแลงานด้านบัญชีการเงิน ทั้งด้านรับและด้านจ่าย - งานภาษีต่างๆ - ปิดบัญชีได้ - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ภัทรโปรเกรส จำกัด (Bhatara Progress Co., Ltd.)
1 Position
Salary ตามตกลง
17 Aug 19
15 . ผู้จัดการฝ่ายบัญชี รับสมัครด่วน !
- ควบคุมการทำงานทั้งหมดในฝ่ายบัญชี - ดูแลการจัดทำงบการเงิน งบดุล งบกำไร ขาดทุน และรายงานบัญชีต่างๆ - ควบคุมการจัดทำรายงานภาษีอากร และประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายนอก/ใน - จัดทำงบประมาณของบริษัท ฯ พร้...

บริษัท ไบโอ-วูเมนส์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
17 Aug 19
16 . Supervisor - Budgeting (ประจำสำนักงานใหญ่)
1. ตรวจสอบการใช้งบประมาณส่งเสริมการขาย ทั้ง %TPR (on invoice) และค่าใช้จ่าย Off invoice นำเสนอรายการส่งเสริมการขายให้ทาง Manager ตรวจสอบก่อน FND พิจารณาอนุมัติต่อไป 2. จัดทำรายงานการใช้งบประมาณ Spe...

บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด
2 อัตรา
Salary 40,000 - 50,000
17 Aug 19
17 . ผู้จัดการแผนกบัญชีบริหาร/ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ต้นทุน (สำนักงานใหญ่)รับสมัครด่วน !
1. คำนวณต้นทุนมาตรฐาน (Standard Cost) เพื่อกำหนดราคาจำหน่ายสินค้า ตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน 2. จัดทำประกาศราคาจำหน่ายสินค้า (กรณีมีสินค้าใหม่เพิ่มขึ้นระหว่างงวดก่อนทำรวมเล่ม) หรือรวมเล่มประกาศ...

บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด
3 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
17 Aug 19
18 . Supervisor - Accounting Receivable (ประจำสำนักงานใหญ่)รับสมัครด่วน !
รายงานผลการติดตามหนี้ค้างชำระ (Overdue) ของลูกค้าทุกช่องทางขายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบเป็นรายสัปดาห์, ตรวจสอบการบันทึกการตั้งหนี้ และการรับชำระหนี้ของระบบลูกหนี้ ตรวจสอบความถูกต้องในการจ่ายผลตอบแท...

บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
Salary มากกว่า 20,000 บาท
17 Aug 19
19 . ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี - GL ( สำนักงานใหญ่ )รับสมัครด่วน !
1.กระทบยอดภาษี ตรวจสอบสรุปรายงานภาษีซื้อ ภาษีขาย ของสำนักงานใหญ่, โรงงานมหาชัย, สาขา เพื่อยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม 2.กระทบยอดภาษี ตรวจสอบบัญชีแยกประเภท ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย สอบยันกับรายงานใบหักภ...

บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
17 Aug 19
20 . financial & Accounting Costing Manager
- Supervise day to day operation of all accounting teams (GL , Finance & Inventory & Costing and etc. ) - Supervise Fixed Assets - Support budget and forecasting activities. ...

บริษัท ไดว่า เซโกะ (ไทยแลนด์) จำกัด
Latkrabang Industrial Bangkok
1 อัตรา
Salary 60,000-70,000 บาท
17 Aug 19
  214 Positions      
Sort By 
Disability Jobs