JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  229 Positions      
Sort By 
1 . Accounting Manager ***บางนา-ตราด กม.18***Urgently Required !
- Supervise, Manage and Responsible for taxation & -Accounting month end, quarterly, annual closing process and related reports to all stakeholders. - Ensure that consolidated account is done properl...

Good Job Professional Recruitment (Thailand) Co.,Ltd.
1 Position
Salary 60,000 – 70,000 THB
23 Aug 19
2 . ผู้จัดการบัญชีและการเงิน
- จัดการเรื่องบัญชีภาษีและการเงินของบริษัท ปิดบัญชีรายเดือน และจัดทำงบการเงิน - ปิดบัญชีรายเดือน และจัดทำงบทดลองรายเดือน ให้ถูกต้องครบถ้วนและเสร็จภายในทุกวันทำการที่บริษัทกำหนดของเดือนถัดไป ...

อาคเนย์ กลุ่มธุรกิจประกันและการเงิน
1 Position
Salary ตามตกลง
23 Aug 19
3 . Accounting Supervisor/Manager ประจำรามคำแหง 60/4(ใกล้แยกลำสาลี) ด่วน!!! รับสมัครด่วน !
- Manage the daily operations of the accounting/finance department - Process month and end year process, accounts payable/receivable, cash receipts, general ledger, payroll and utilities, treasury, b...

1577 Home Shopping Co.,Ltd.
1 อัตรา
Salary 50,000 - 70,000 (ตามประสบการณ์)
23 Aug 19
4 . Executive Secretary (บัญชี/การเงิน)
- ตรวจเช็คเอกสาร payment - ตรวจบัญชีค่าใช้จ่าย - ตรวจข้อมูลบัญชีคลังสินค้า - เปรียบเทียบราคา/คุณภาพ - หา suppliers ใหม่ - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานส่วนอื่นๆ - ดูแลจัดการบัญชีคลังสินค้าและ logis...

บริษัท เกรทฟู๊ด(ดิไฮเดรชั่น) จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
23 Aug 19
5 . ผู้จัดการแผนกบัญชีและการเงิน รับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบการจัดทำบัญชีทั่วไป - การลงบันทึกบัญชีค่าใช้จ่ายต่างๆ เพื่อจัดทำรายงานที่ถูกต้องและเสร็จให้ทันเวลาให้กับผู้บริหาร - ตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายของหน่วยงานต่างๆ ให้เป็นไปตามระเบียบของบริษัทแ...

บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์
23 Aug 19
6 . ผู้จัดการส่วนบริหารฐานข้อมูลและบัญชี สาขากัลปพฤกษ์, สุขสวัสดิ์
ลักษณะงาน - จัดทำรายการรายรับ,รายจ่าย และงานด้านบัญชีของทางสาขาให้มีความถูกต้อง - เคลียเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับทางด้านการบัญชีและการเงิน - ดูแลงานเบิกพัสดุที่ใช้ในสำนักงาน และงานเปิด PR,PO งานต...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
23 Aug 19
7 . Senior Cost Accountantรับสมัครด่วน !
1. บัญชีต้นทุน - รวบรวมและจำแนกค่าใช้จ่ายต่างๆ การประมาณการค่าใช้จ่ายในการนำเข้า เพื่อมาคำนวณต้นทุนสินค้าและควบคุมการปันทุนให้ตรงกับการขายจริง - ตรวจสอบความถูกต้องของต้นทุนสินค้าในระบบ 2. บัญชีสต็...

บริษัท อาร์ ที บี เทคโนโลยี จำกัด
1 อัตรา
23 Aug 19
8 . ผู้จัดการแผนกบัญชี รับสมัครด่วน !
- กำหนดนโยบายและวางแผนงานด้านบัญชีและการเงิน - ควบคุมและจัดทำงบการเงิน งบดุล งบกำไรขาดทุน และรายงานทางบัญชีต่าง ๆ เพื่อนำส่งหน่วยงานราชการและหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง - วางแผนและบริหารจัดทำการเงิ...

บริษัท แม็คเอ็ดดูเคชั่น จำกัด
1 อัตรา
Salary 30,000 บาทขึ้นไป (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์)
23 Aug 19
9 . หัวหน้าแผนกบัญชีการเงินและบริหาร
1.วางแผนควบคุมและตรวจสอบการจัดทำบัญชีบริหารและวางแผนภาษี 2.วางแผนและควบคุมการบริหารทรัพทย์สิน 3.ตรวจสอบยอดบัญชีส่งเสริมการขาย/การตลาดให้เป็นไปตามที่กำหนด 4.บริหารรายรับ รายจ่าย จัดทำตรวจสอบรายงานกา...

ศูนย์การแพทย์และความงามเมดดิไซน์
1 Position
Salary n/a
23 Aug 19
10 . หัวหน้าแผนกบัญชี
- บริหารงานได้ทั้งระบบ GL/AP/AR/Asst./Stock/Cost สามารถตรวจสอบข้อมูลและแก้ไขให้ถูกต้องได้ตามมาตรฐานบัญชี - จัดทำและตรวจสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทในเครือให้สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงานของบริษัท - จั...

บริษัท โรงงานแม่รวย จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
23 Aug 19
11 . ผู้จัดการแผนกบัญชี (ประจำสำนักงานสุขุมวิท 71)
- บริหารจัดการงานด้านบัญชี อาทิ บัญชีรับ-จ่าย,บัญชีภาษี,การปิดงบประจำปี - ควบคุม ตรวจสอบความถูกต้องในการดำเนินงานด้านบัญชี - วางระบบการทำงานให้ถูกต้องตามมาตรฐาน - บริหารทีมงานให้สามารถทำงานได้ตามเป...

เครือบริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary 45,000-55,000 บาท
23 Aug 19
12 . ผู้ช่วยผู้จัดการ / ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน(สาขาอนุสาวรีย์และสาขาสุขุมวิท)
1. วางแผน ควบคุม และพัฒนาระบบงานบัญชีและการเงิน 2. ตรวจสอบและวางแผน ด้านการรับเงิน และการจ่ายเงิน 3. สอบทานรายงานภาษีต่างๆ ในแต่ละเดือนเพื่อนำส่งสรรพากร ภ.ง.ด.3, ภ.ง.ด.53 4. สอบทานงบการเงินในแต่ละเ...

เซ็นจูรี่ เดอะ มูฟวี่ พลาซ่า Century The Movie Plaza
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง
23 Aug 19
13 . หัวหน้าฝ่าย บัญชี การเงิน (ประจำเวียดนาม)รับสมัครด่วน !
1. ปิดงบบัญชี ตามระบบของบริษัท 2. ประสานงานกับ สำนักงาน บัญชีเวียดนาม และตรวจงบจาก สนง บัญชี 3. ควบคุมดูแลตรวจสอบ การเบิกจ่าย เงินสดย่อย เงินเดือน และการเบิกจ่ายทั้งหมด 4. วิเคราะห์ต้นทุนการผลิตสิน...

บริษัท ยูมาร์คเอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย ) จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามตกลง
23 Aug 19
14 . Financial Controller ( FC )รับสมัครด่วน !
- Take care all branches account/finance/Admin/HR team - On Time FS consolidate in multi branches(Local & oversea) - Deal with Local & Oversea auditor on Accounting & Tax - All kinds of Managem...

บริษัท ยูมาร์คเอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย ) จำกัด
1 Positions
Salary ตามตกลง
23 Aug 19
15 . ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก • ดูแลรับผิดชอบและบริหารงานด้านบัญชี • บริหารงานระบบฝากขาย บริหาร Stock • งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่ได้รับมอบหมาย • ปิดงบบัญชี ลักษณะงานที่ปฎิบัติตามหน้าที่ • จัดทำ...

บริษัท โอเชี่ยน เปเปอร์ จำกัด
2 Position
Salary ตามตกลง
23 Aug 19
16 . ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
1.ควบคุมและตรวจสอบการบันทึกบัญชีให้ถูกต้องตามหลักมาตรฐานการบัญชี 2.ตรวจสอบความถูกต้อง ภงด.3,53 ภพ.30 เพื่อนำส่งสรรพากร 3.ตรวจสอบการรับ-จ่ายประจำวัน การตั้งเบิก การจ่ายเช็ค กระทบยอด BANK 4.การจัดทำร...

บริษัท โอเชี่ยน เปเปอร์ จำกัด
1 Position
Salary ตามตกลง
23 Aug 19
17 . ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและฝ่ายการเงิน(ธุรกิจร้านอาหาร)
-กำหนดนโยบาย การวางแผนงาน ตลอดทั้งระบบงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน การงบประมาณ การรายงาน การควบคุม -ควบคุมและตรวจสอบการบริหารรายได้ ต้นทุน ค่าใช้จ่ายและกระแสเงินสด ด้วยความรัดกุมและให้เกิดปร...

บริษัท ที ดับบลิว เอส ที จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์
23 Aug 19
18 . ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกธุรการรายได้อาคารรับสมัครด่วน !
1. ปฏิบัติงานและดูแลเอกสารงานการสั่งซื้อของอาคาร 2. จัดเตรียมและตรวจสอบการออกใบแจ้งหนี้ วางบิล และเอกสารเสนอราคา 3. ปฏิบัติงานและดูแลรายรับ-รายจ่ายระบบงานจอดรถ 4. ปฏิบัติงานและตรวจสอบสิทธิ์บัตรเข้า...

กลุ่มบริษัทแหลมทองสหการ
1 Position
Salary ตามโครงสร้างของบริษัท
23 Aug 19
19 . สมุห์บัญชี / หัวหน้า บัญชี-การเงินรับสมัครด่วน !
- สรุป ปิด บัญชี-การเงิน สิ้นวัน สิ้นเดือน สิ้นปี - วางแผน การเสียภาษี ของบริษัท ให้ ถูกต้อง - มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 - 5 ปี - ตรวจสอบ ควบคุม ดูแลแล ต้นทุน การผลิต ได้ - ตรวจสอบ การบันทึก บัญชี-ก...

บริษัท ไอดี อลูเทค จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์ + โครงสร้างบริษัท
23 Aug 19
20 . หัวหน้าเเผนกบัญชี รับ - จ่าย
1.ตรวจสอบการบันทึกบัญชีทุกหัวบัญชี รับ-จ่ายเงินสด เงินโอนให้ถูกต้อง เเม่นยำภานในระยะเวลาที่กำหนด 2.ควบคุมรายรับ รายจ่ายของบริษัทให้อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด 3.ควบคุมการออกใบวางบิลให้ครบถ้วน ถูกต้อง ภายในเ...

บริษัท พัสดุภัณฑ์ไทย จำกัด
อย่างละ 1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างของบริษัท
23 Aug 19
  229 Positions      
Sort By 
Disability Jobs