JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  227 Positions      
Sort By 
1 . Accounting Manager/Supervisor (ปฏิบัติงานที่รามคำแหง 60/4)รับสมัครด่วน !
- Manage the daily operations of the accounting/finance department - Process month and end year process, accounts payable/receivable, cash receipts, general ledger, payroll and utilities, treasury, b...

1577 Home Shopping Co.,Ltd.
1 อัตรา
Salary 50,000 - 70,000 (ตามประสบการณ์)
17 Jul 19
2 . Accounting & Finance (Asst. Manager or Manager)
- ผู้ช่วย ผจก.ดูแลงานด้านบัญชีการเงิน ทั้งด้านรับและด้านจ่าย - งานภาษีต่างๆ - ปิดบัญชี - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ภัทรโปรเกรส จำกัด (Bhatara Progress Co., Ltd.)
1 Position
Salary ตามตกลง
17 Jul 19
3 . ผู้จัดการแผนกบัญชีและการเงินรับสมัครด่วน !
- บริหารจัดการระบบการเบิกเงิน ,จ่ายเงิน - ควบคุมดูแล Cash Flow รายวัน,รายสัปดาห์, รายเดือน,รายไตรมาสและรายปี - จัดทำรายงานงบการเงิน,รายไตรมาส,รายปี - ตรวจสอบความถูกต้องการคำนวณดอกเบี้ยเงินกู้และชำร...

บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
17 Jul 19
4 . หัวหน้าบัญชีลูกหนี้ / เจ้าหน้าที่บัญชีทั่วไปรับสมัครด่วน !
1. ดำเนินการเปิด Code ลูกค้าใหม่, อนุมัติวงเงิน Over Line 2. ปรับเพิ่ม/ลด วงเงินลูกค้า โดยพิจารณาร่วมกับฝ่ายขายและการตลาด 3. ตรวจเช็คที่รับมาว่าตรงกับการจัดจ่ายหรือไม่ เจรจาต่อรองกับลูกค้าให้จัดจ่าย...

บริษัท ฟาร์มาฮอฟ จำกัด
2 อัตรา
Salary N/A
17 Jul 19
5 . ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
-วางแผนและควบคุมการปฏิบัติงานด้านบัญชี,การเงินและจัดซื้อ ให้ได้ตามเป้าหมายขององค์กร -ตรวจสอบ วางแผนการรายงานทางบัญชี การเงินลภาษีอากร ฯลฯ ตามระเบียบข้อกำหนดตามกฏหมาย ภายในเวลาที่กำหนด -วางแผนและควบค...

บริษัท สินธรณี พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง/ตามประสบการณ์
17 Jul 19
6 . Assistant Accounting Manager
- Managing the Tax Operation system, including period closing, financial reporting and payment voucher approval. - Managing and controlling of finance and accounting transactions - Managing and cont...

บริษัท เอ็ม เอ็ม ลอจิสติคส์ จำกัด
1 อัตรา
Salary 30,000 - 35,000 บาท
17 Jul 19
7 . Accounting Manager
- Manages the company’s closing accounting entries, provide preliminary reviews and make appropriate adjustments to the company’s financial statements to ensure that they are accurate, reliable and in...

บริษัท เอ็ทน่า ประกันสุขภาพ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
1 Position
17 Jul 19
8 . Accounting Supervisor (หัวหน้าบัญชี)รับสมัครด่วน !
- ดูแลและตรวจสอบการบันทึกบัญชีทั้งระบบ ให้ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี - ตรวจสอบเอกสารการลงบัญชี ทั้งระบบ รับ-จ่าย และ ระบบ ซื้อ-ขาย - ตรวจสอบการจัดทำ ภงด.3 , ภงด. 53 พร้อมเอกสารประกอบ - ตรวจสอบการทำ ...

บริษัท มาสเตอร์ กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (เอเชีย) จำกัด
1 อัตรา
17 Jul 19
9 . ผู้จัดการบัญชี
- ดูแลรับผิดชอบ ตรวจสอบความถูกต้องของระบบงานบัญชี และการเงิน รวมถึงรับผิดชอบงานด้านภาษี - ดูแล ควบคุม บันทึก ตรวจสอบ ใบสำคัญจ่าย, Pretty Cash, เช็ค, และเอกสารการสั่งจ่ายอื่นๆ รวมถึงเอกสารลูกหนี้ ...

บริษัท ชาเตอร์เวย์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
17 Jul 19
10 . เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส (พระราม 3) / เจ้าหน้าที่บัญชีรับสมัครด่วน !
1. จัดทำงบการเงินของธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิต มีประสบการณ์ด้านปิดงบการเงิน อุตสาหกรรมการผลิต และจัดทำงบกระแสการเงิน 2. วิเคราะห์งบการเงินในแต่ละเดือน ตามอัตราส่วนต่างๆ ของธุรกิจ 3. ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ท...

บริษัท บาธรูม ดีไซน์ ไอ-สปา จำกัด (หน่วยงานดีเด่นของชาติ)
2 Position
Salary ตามตกลง
17 Jul 19
11 . เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
- ร่วมวางแผนการตรวจให้สอดคล้องกับนโยบายบริษัท คำสั่งเพิ่มเติม ของคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหาร - รับผิดชอบงานตรวจสอบทางด้านการปฏิบัติงาน ให้ถูกต้องตามระเบียบที่บริษัทกำหนด - สรุปผลการตรวจ ใ...

บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
17 Jul 19
12 . เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส (Senior Accounting Officer)
- จัดทำต้นทุนการผลิต และตันทุนสินค้านำเข้า - ปิดงบทั้งรายเดือนและรายปี - จัดทำเอกสารสำคัญจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ,บันทึกบัญชีค่าใช้จ่าย - งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท วีเอสที อีซีเอส (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
17 Jul 19
13 . Accounting Managerรับสมัครด่วน !
- Budget, KPI, ปิดงบการเงิน - Details วิเคราะห์งบ by company/business/department/project - จัดทำรายงานสรุปรายได้และต้นทุนงานรับเหมา รวมทั้ง cash monitor - Running cost, ตรวจสอบความถูกต้องของบัญชี...

บริษัท เตียวฮงสีลม จำกัด/ Teo Hong Silom Co., Ltd.
2 อัตรา
17 Jul 19
14 . ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
- ควบคุมการบันทึกบัญชี - วางระบบและควบคุมงานในฝ่ายบัญชีให้เสร็จภายในเวลาที่กำหนด - ดูแลงานด้านต้นทุนโครงการ ควบคุม รวบรวมปันส่วนต้นทุนโครงการ - ตรวจสอบรายละเอียดประกอบงบการเงิน จัดส่งให้ผู้ตรวจสอบบ...

บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด
1 Position
Salary ตามประสบการณ์
17 Jul 19
15 . ผู้จัดการฝ่ายบัญชี/ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชีรับสมัครด่วน !
1.วางแผน ควบคุมและตรวจสอบการจัดทำบัญชีรับ-จ่าย การบันทึกในสมุดรายวัน บัญชีแยกประเภทต่างๆ 2.วางแผน การจัดทำภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด.3 , 53) ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30) ประจำเดือน 3.บริหารการปิดงบการเงิน...

บจก.ไทยแลนด์แอนทราไซท์/ บจก.อีสเทอร์น เพิล/ บจก.เอบคาน่า
1 Position
Salary 45,000 - 60,000
17 Jul 19
16 . Senior Cost Accountantรับสมัครด่วน !
1. บัญชีต้นทุน - รวบรวมและจำแนกค่าใช้จ่ายต่างๆ การประมาณการค่าใช้จ่ายในการนำเข้า เพื่อมาคำนวณต้นทุนสินค้าและควบคุมการปันทุนให้ตรงกับการขายจริง - ตรวจสอบความถูกต้องของต้นทุนสินค้าในระบบ 2. บัญชีสต็...

บริษัท อาร์ ที บี เทคโนโลยี จำกัด
1 อัตรา
17 Jul 19
17 . Accounting Supervisor / พนักงานบัญชีอาวุโส (สำนักงานบัญชีARAC)
- จัดทำบัญชี ให้กับลูกค้า - ให้คำปรึกษาด้านบัญชี และภาษีกับลูกค้า - บริหารทีมงาน ฯ

บริษัท เออาร์ แอคเคาน์ติ้ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
1 อัตรา
17 Jul 19
18 . ผู้จัดการแผนกบัญชีรับสมัครด่วน !
1.บัญชีลูกหนี้ จัดทำวางแผนการดำเนินงานบัญชีลูกหนี้ ตรวจสอบรายงานการรับเงินและการ ตัดรับชำระลูกหนี้ ที่ได้รับรายงานจากแผนกการเงิน ตรวจสอบรายละเอียดลูกหนี้ การค้า /สถานะลูกหนี้การค้า กับบัญช...

Aroma Group
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างและประสบการณ์
17 Jul 19
19 . หัวหน้าบัญชี GL
1.วางแผนการเงิน,จัดทำรายงาน Cash Flow รายเดือน, ไตรมาศ,ปี 2.ดูแลและตรวจสอบเอกสารทางบัญชี ( AR, AP, GL) 3.จัดทำเงินเดือนพนง. และยื่นแบบต่อกรมสรรพากร (ภงด 1, 3, 53, 50,51,ภพ.30) ประกันสังคม,กองทุนสำรอ...

Aroma Group
1 Position
Salary ตามตกลง
17 Jul 19
20 . Accounting Manager
รับผิดชอบในการวิเคราะห์ วางแผน ติดตาม ให้คำแนะนำ พร้อมทั้งปรับปรุงแนวทางการจัดทำบัญชีของโรงพยาบาล ให้การจัดทำบัญชีเป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน มีประสิทธิภาพ ตรงตามเวลาที่กำหนด รวมถึงวิเคราะห์งบการเงิน...

เครือโรงพยาบาลพญาไทและเครือโรงพยาบาลเปาโล
2 Position
17 Jul 19
  227 Positions      
Sort By 
Disability Jobs