JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  226 Positions      
Sort By 
1 . เจ้าหน้าที่บัญชี (ปิดงบ)
1. ปิดงบการเงินกลุ่มบริษัทย่อย 2. จัดทำต้นทุน 3. จัดทำ BOI 4. เอกสาร Support ผู้สอบบัญชี 5. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
19 Jul 19
2 . เจ้าหน้าบัญชีอาวุโส (Senior Accountant)
- ดูแลรับผิดชอบและตรวจสอบความถูกต้องของระบบงานบัญชีและการเงินทั้งระบบ รวมถึงรับผิดชอบงานด้านภาษี - ดูแล ควบคุม บันทึก ตรวจสอบ ใบสำคัญจ่าย, Petty Cash, เช็ค, เงินเดือน และ เอกสารการสั่งจ่ายอื่นๆรวมถึง...

Full Moon Brewworks
1 อัตรา
Salary 40,000 บาท
19 Jul 19
3 . เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส (พระราม 3) / เจ้าหน้าที่บัญชีรับสมัครด่วน !
1. จัดทำงบการเงินของธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิต มีประสบการณ์ด้านปิดงบการเงิน อุตสาหกรรมการผลิต และจัดทำงบกระแสการเงิน 2. วิเคราะห์งบการเงินในแต่ละเดือน ตามอัตราส่วนต่างๆ ของธุรกิจ 3. ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ท...

บริษัท บาธรูม ดีไซน์ ไอ-สปา จำกัด (หน่วยงานดีเด่นของชาติ)
2 Position
Salary ตามตกลง
19 Jul 19
4 . หัวหน้าแผนกบัญชี (ปฏิบัติงานที่รามอินทรา ซอย 5)
- บันทึกรายการรายได้ - จัดทำรายงานประจำเดือนและรายงานสรุป - ตรวจสอบ วิเคราะห์ สรุปการเคลื่ิอนไหวของรายรับ - สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมMicrosoft office ได้ดี

KAMU KAMU Co., Ltd.
1 Position
Salary 18,000 - 25,000
19 Jul 19
5 . เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส (ปฏิบัติงานที่รามอินทรา ซอย 5)
1.ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารและการทำงานด้านการจ่ายเงิน-รับเงิน 2.ตรวจสอบความถูกต้องของรายการบัญชีแยกประเภท,แบบภาษีต่างๆที่นำส่งสรรพกร 3.จัดทำงบการเงินรายเดือน/รายปี และวางแผนภาษี 4.ดูแล แนะนำ แ...

KAMU KAMU Co., Ltd.
1 Position
Salary 30,000 - 40,000 บาท
19 Jul 19
6 . Accounting Manager/Supervisor (ปฏิบัติงานที่รามคำแหง 60/4)รับสมัครด่วน !
- Manage the daily operations of the accounting/finance department - Process month and end year process, accounts payable/receivable, cash receipts, general ledger, payroll and utilities, treasury, b...

1577 Home Shopping Co.,Ltd.
1 อัตรา
Salary 50,000 - 70,000 (ตามประสบการณ์)
19 Jul 19
7 . ผู้จัดการส่วนบัญชีและธุรการ ประจำสาขากัลปพฤกษ์
• กำกับดูแล การจัดทำรายงานด้านบัญชีและการเงิน รวมทั้งการบันทึกยอดขายและค่าใช้จ่าย ให้ถูกต้องครบถ้วน •กำกับดูแลและบริหารจัดการเกี่ยวกับการสั่งซื้อและค่าใช้จ่ายสินค้า Non-trade ให้เป็นไปตามขั้นตอนและแ...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
19 Jul 19
8 . ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
-วางแผนและควบคุมการปฏิบัติงานด้านบัญชี,การเงินและจัดซื้อ ให้ได้ตามเป้าหมายขององค์กร -ตรวจสอบ วางแผนการรายงานทางบัญชี การเงินลภาษีอากร ฯลฯ ตามระเบียบข้อกำหนดตามกฏหมาย ภายในเวลาที่กำหนด -วางแผนและควบค...

บริษัท สินธรณี พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง/ตามประสบการณ์
19 Jul 19
9 . Senior Cost Accountantรับสมัครด่วน !
1. บัญชีต้นทุน - รวบรวมและจำแนกค่าใช้จ่ายต่างๆ การประมาณการค่าใช้จ่ายในการนำเข้า เพื่อมาคำนวณต้นทุนสินค้าและควบคุมการปันทุนให้ตรงกับการขายจริง - ตรวจสอบความถูกต้องของต้นทุนสินค้าในระบบ 2. บัญชีสต็...

บริษัท อาร์ ที บี เทคโนโลยี จำกัด
1 อัตรา
19 Jul 19
10 . หัวหน้าแผนกบัญชี/ผู้จัดการแผนกบัญชีรับสมัครด่วน !
-ดูแลตรวจสอบวางแผนระบบบัญชีและสามารถปิดงบบัญชีประจำปีได้ -ดูแลการเบิกจ่ายเงินสดย่อย -จัดทำเอกสารเกี่ยวกับภาษีด้านบัญชี -กำหนดนโยบายและวางแผนงานด้านบัญชี รวมทั้งกำหนดระบบบัญชีให้สอดคล้องกับแนวทางการ...

บริษัท อภิวานิช ครีเอชั่น จำกัด
1 อัตรา
Salary 30,000 ขึ้นไป
19 Jul 19
11 . Finance Manager (ประจำสีลม)
Report to: CFO Subordinate: Finance Team Member (Total 30 persons) Work location: Silom Work day: Monday- Friday 8.30-18.00 Job responsibility: - Manage overall finance function - Manage...

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์
1 Position
Salary Competitive
19 Jul 19
12 . หัวหน้าบัญชีลูกหนี้ / เจ้าหน้าที่บัญชีทั่วไปรับสมัครด่วน !
1. ดำเนินการเปิด Code ลูกค้าใหม่, อนุมัติวงเงิน Over Line 2. ปรับเพิ่ม/ลด วงเงินลูกค้า โดยพิจารณาร่วมกับฝ่ายขายและการตลาด 3. ตรวจเช็คที่รับมาว่าตรงกับการจัดจ่ายหรือไม่ เจรจาต่อรองกับลูกค้าให้จัดจ่าย...

บริษัท ฟาร์มาฮอฟ จำกัด
2 อัตรา
Salary N/A
19 Jul 19
13 . ผู้จัดการฝ่ายบัญชี/ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชีรับสมัครด่วน !
1.วางแผน ควบคุมและตรวจสอบการจัดทำบัญชีรับ-จ่าย การบันทึกในสมุดรายวัน บัญชีแยกประเภทต่างๆ 2.วางแผน การจัดทำภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด.3 , 53) ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30) ประจำเดือน 3.บริหารการปิดงบการเงิน...

บจก.ไทยแลนด์แอนทราไซท์/ บจก.อีสเทอร์น เพิล/ บจก.เอบคาน่า
1 Position
Salary 45,000 - 60,000
19 Jul 19
14 . Account Executive / Senior Account Executive Urgently Required !
• Handle overall general accounting functions. • Prepare and timely record accounting entries into the system. • Handle monthly bank reconciliation. • Responsible for account parables, payment, pet...

บริษัท โกลเบิล คอมพาส (ไทยแลนด์) จำกัด
19 Jul 19
15 . หัวหน้างานบัญชี / ผู้จัดการแผนกบัญชี (ประจำสำนักงานใหญ่หลานหลวง)
ตำแหน่ง หัวหน้างานบัญชี (ประจำสำนักงานใหญ่หลานหลวง) ** 1 อัตรา ** - บันทึกบัญชี, บันทึกทำจ่ายต่างประเทศ และตัดชำระ AP - ติดตามสินค้าชดเชยจาก AP - ตรวจสอบเอกสาร และบันทึกการตั้งหนี้ - จัดทำใบแจ้ง...

บริษัท ตั้งซุ่นฮวดผลิตภัณฑ์ จำกัด
1 อัตรา
19 Jul 19
16 . หัวหน้าแผนกบัญชี
1.ตรวจสอบงานด้านรายจ่ายของพนักงานบัญชี 2.ทำแบบยืนบัญชีต่างๆ เช่น ภ.ง.ด. 1 , ภ.ง.ด. 3 , ภ.ง.ด. 53 , ภพ. 30 3.ปิดงบการเงินบริษัท ประจำเดือน และไตรมาศ รายปี 4.วิเคราะห์ต้นทุน และค่าใช้จ่ายบริษัทได้ 5...

บริษัท ยูนิเวย์ เอ็นจิเนียริ่งจำกัด และ บริษัท เคเอสบี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
19 Jul 19
17 . เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
- ร่วมวางแผนการตรวจให้สอดคล้องกับนโยบายบริษัท คำสั่งเพิ่มเติม ของคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหาร - รับผิดชอบงานตรวจสอบทางด้านการปฏิบัติงาน ให้ถูกต้องตามระเบียบที่บริษัทกำหนด - สรุปผลการตรวจ ใ...

บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
19 Jul 19
18 . ผู้จัดการแผนกบัญชี/บัญชีบริหารรับสมัครด่วน !
-ควบคุมและบริหารงานระบบบัญชีและการเงินของบริษัท -ดูแลการจัดทำบัญชี ด้านบัญชีลูกหนี้ บัญชีเจ้าหนี้ บัญชีทรัพย์สิน และบัญชีทั่วไปให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี -ควบคุมการบันทึกบัญชี การปิดบัญชีรายเดือน...

บริษัท เอ็ม.ดี.แมชชีนเนอรี่ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
1 ตำแหน่ง
Salary ตามตกลง
19 Jul 19
19 . ผู้ช่วยสมุห์บัญชี (ประจำเมก้า พลาซ่า สะพานเหล็ก)รับสมัครด่วน !
1. ดูแลการจัดทำและบริหารงานด้านระบบบัญชีและการเงิน วางแผนภาษี งานบัญชีต้นทุน ตัดทำงบประมาณเพื่อการบริหารการเงินต่างๆ 2. รับผิดชอบในการปิดบัญชี และรายงานด้านการเงินและบัญชีประจำเดือน ประจำไตรภาค และปร...

บริษัท พรหมมหาราช พัฒนาที่ดิน จำกัด
1 อัตรา
19 Jul 19
20 . เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส
1.ดูแลและควบคุมงานบัญชีทั้งระบบ ด้านซื้อ ขาย รับ จ่าย ต้นทุน สต๊อก และวางแผนการตรวจนับสต๊อกประจำเดือน 2.ตรวจสอบและควบคุมการทำงานภายในหน่วยงานให้เป็นไปตามระบบงาน 3.จัดทำต้นทุนการผลิต ต้นทุนงานสั่งทำต...

บริษัท ศักดิ์สิทธิ์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
19 Jul 19
  226 Positions      
Sort By 
Disability Jobs