JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  224 Positions      
Sort By 
1 . เจ้าหน้าที่บัญชี (อาวุโส)
-บันทึกรายการลงบัญชี และปรับปรุงรายการในสมุดรายวันอย่างถูกต้อง ครบถ้วน -สามารถปิดงบทดลองในแต่ละเดือนได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา -ควบคุมดุแลระบบงานทะเบียนทรัพย์สิน สต้อคยูนิฟอร์มให้เป็นไปอย่างถูก...

บริษัท ไทยรุ่ง พาร์ทเนอร์ส กรุ๊ป
1 อัตรา
Salary 25,000 - 30,000 บาท
22 Jul 19
2 . หัวหน้าแผนกบัญชี (ปฏิบัติงานที่รามอินทรา ซอย 5)
- บันทึกรายการรายได้ - จัดทำรายงานประจำเดือนและรายงานสรุป - ตรวจสอบ วิเคราะห์ สรุปการเคลื่ิอนไหวของรายรับ - สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมMicrosoft office ได้ดี

KAMU KAMU Co., Ltd.
1 Position
Salary 18,000 - 25,000
22 Jul 19
3 . เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส (ปฏิบัติงานที่รามอินทรา ซอย 5)
1.ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารและการทำงานด้านการจ่ายเงิน-รับเงิน 2.ตรวจสอบความถูกต้องของรายการบัญชีแยกประเภท,แบบภาษีต่างๆที่นำส่งสรรพกร 3.จัดทำงบการเงินรายเดือน/รายปี และวางแผนภาษี 4.ดูแล แนะนำ แ...

KAMU KAMU Co., Ltd.
1 Position
Salary 30,000 - 40,000 บาท
22 Jul 19
4 . หัวหน้าฝ่ายบัญชีและการเงินรับสมัครด่วน !
1.วางนโยบายและวางแผนการเงิน แผนงบประมาณ และแผนการลงทุน 2.วางนโยบายและพัฒนาระบบตรวจสอบภายใน เพื่อใช้เป็นแนวทางและกระบวนการในการควบคุม การจัดการงบประมาณ การบัญชี การบริหารเงินสดและเครดิต 3.จัดทำงบการเ...

บริษัท บีคัมเวลท์ จำกัด
1 อัตรา
Salary 35,000-45,000
22 Jul 19
5 . Accounting Manager
รับผิดชอบในการวิเคราะห์ วางแผน ติดตาม ให้คำแนะนำ พร้อมทั้งปรับปรุงแนวทางการจัดทำบัญชีของโรงพยาบาล ให้การจัดทำบัญชีเป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน มีประสิทธิภาพ ตรงตามเวลาที่กำหนด รวมถึงวิเคราะห์งบการเงิน...

เครือโรงพยาบาลพญาไทและเครือโรงพยาบาลเปาโล
2 Position
22 Jul 19
6 . Accounting Manager/Supervisor (ปฏิบัติงานที่รามคำแหง 60/4)รับสมัครด่วน !
- Manage the daily operations of the accounting/finance department - Process month and end year process, accounts payable/receivable, cash receipts, general ledger, payroll and utilities, treasury, b...

1577 Home Shopping Co.,Ltd.
1 อัตรา
Salary 50,000 - 70,000 (ตามประสบการณ์)
22 Jul 19
7 . ผู้จัดการส่วนบัญชีและธุรการ ประจำสาขากัลปพฤกษ์
• กำกับดูแล การจัดทำรายงานด้านบัญชีและการเงิน รวมทั้งการบันทึกยอดขายและค่าใช้จ่าย ให้ถูกต้องครบถ้วน •กำกับดูแลและบริหารจัดการเกี่ยวกับการสั่งซื้อและค่าใช้จ่ายสินค้า Non-trade ให้เป็นไปตามขั้นตอนและแ...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
22 Jul 19
8 . หัวหน้าแผนกบัญชี/ผู้จัดการแผนกบัญชีรับสมัครด่วน !
-ดูแลตรวจสอบวางแผนระบบบัญชีและสามารถปิดงบบัญชีประจำปีได้ -ดูแลการเบิกจ่ายเงินสดย่อย -จัดทำเอกสารเกี่ยวกับภาษีด้านบัญชี -กำหนดนโยบายและวางแผนงานด้านบัญชี รวมทั้งกำหนดระบบบัญชีให้สอดคล้องกับแนวทางการ...

บริษัท อภิวานิช ครีเอชั่น จำกัด
1 อัตรา
Salary 30,000 ขึ้นไป
22 Jul 19
9 . เจ้าหน้าที่บัญชี (ปิดงบ)
1. ปิดงบการเงินกลุ่มบริษัทย่อย 2. จัดทำต้นทุน 3. จัดทำ BOI 4. เอกสาร Support ผู้สอบบัญชี 5. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
22 Jul 19
10 . หัวหน้าบัญชีลูกหนี้ / เจ้าหน้าที่บัญชีทั่วไปรับสมัครด่วน !
1. ดำเนินการเปิด Code ลูกค้าใหม่, อนุมัติวงเงิน Over Line 2. ปรับเพิ่ม/ลด วงเงินลูกค้า โดยพิจารณาร่วมกับฝ่ายขายและการตลาด 3. ตรวจเช็คที่รับมาว่าตรงกับการจัดจ่ายหรือไม่ เจรจาต่อรองกับลูกค้าให้จัดจ่าย...

บริษัท ฟาร์มาฮอฟ จำกัด
2 อัตรา
Salary N/A
22 Jul 19
11 . Accounting Manager ***บางนา-ตราด กม.18***Urgently Required !
- Supervise, Manage and Responsible for taxation & -Accounting month end, quarterly, annual closing process and related reports to all stakeholders. - Ensure that consolidated account is done properl...

Good Job Professional Recruitment (Thailand) Co.,Ltd.
1 Position
Salary 60,000 – 70,000 THB
22 Jul 19
12 . Accounting Manager
- Manages the company’s closing accounting entries, provide preliminary reviews and make appropriate adjustments to the company’s financial statements to ensure that they are accurate, reliable and in...

บริษัท เอ็ทน่า ประกันสุขภาพ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
1 Position
22 Jul 19
13 . หัวหน้าบัญชี / เจ้าหน้าที่บัญชีรับสมัครด่วน !
เจ้าหน้าที่บัญชี - รับวางบิล-จ่ายเช็ค - เบิกจ่ายเงินให้บุคลากรทั้งภายในและภายนอก - บันทึกและดูแลจัดเตรียม เช็คสั่งจ่าย การรับเงิน การจัดเก็บเงิน - เปิดใบกำกับภาษี - ติดตามลูกหนี้ - อื่นๆ ที่ได้ร...

บริษัท มาร์คแพค จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
22 Jul 19

บริษัทในเครือ ป.เจริญพันธ์ และบริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
22 Jul 19
15 . Accounting & Finance Manager
PURPOSE (KEY OBJECTIVES) : Establishes financial status by developing and implementing systems for collecting, analyzing, verifying, and reporting financial information; managing staff PRINCIPLE ...

บริษัท จีเวล เดคอร์ จำกัด
Gemopolis Industrial Bangkok
1 Position
Salary Negotiate
22 Jul 19
16 . ผู้จัดการบัญชี (Senior Accounting Manager)
1.พัฒนาระบบบัญชีของบริษัท 2.จัดทำงบการเงิน รวมทั้งรายงานที่เกี่ยวข้อง ให้ถูกตรงและตรงเวลา 3.วางแผนและจัดการนำส่งภาษี 4.พัฒนาเจ้าหน้าที่ในสังกัดให้มีความรู้และทำงานร่วมกันได้ดี

บริษัท วัฒนา ทาวเวอร์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
1 Position
Salary ผลตอบแทนตามความสามารถและโครงสร้างบริษัท
22 Jul 19
17 . เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
- ร่วมวางแผนการตรวจให้สอดคล้องกับนโยบายบริษัท คำสั่งเพิ่มเติม ของคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหาร - รับผิดชอบงานตรวจสอบทางด้านการปฏิบัติงาน ให้ถูกต้องตามระเบียบที่บริษัทกำหนด - สรุปผลการตรวจ ใ...

บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
22 Jul 19
18 . ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
-รับผิดชอบงานด้านบัญชีทั้งระบบ -ปิดงบการเงิน ประจำเดือน ประจำไตรมาส ประจำปีได้ รวมทั้งงบต่างๆตามที่กฎหมายระบุ

บริษัท โกลเด้นครีม จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามความสามารถและประสบการณ์
22 Jul 19
19 . ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชีการเงิน(เซ็นต์ปิดงบได้)
-ดูเเลงานบัญชีเเละการเงิน -สามารถเซ็นต์ปิดงบได้

บริษัท เจ ดับบลิว เอส คอนสตรัคชั่น จำกัด
1 ตำแหน่ง
Salary ตามฐานเงินเดือนบริษัท
22 Jul 19
20 . เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส
1.ดูแลงานด้านตรวจสอบและลงบัญชี 1.1ด้านบัญชีลูกหนี้ 1.2ด้านบัญชีเจ้าหนี้ 1.3ตรวจสอบงานด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 2.ประสานงานกับหน่วยงานภายนอกบริษัท เช่น ธนาคาร กรมสรรพากร สำนักงานบัญชี 3.ดูแลงาน...

บริษัท อินเตอร์พริ้นท์ อิมเมจิงค์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
22 Jul 19
  224 Positions      
Sort By 
Disability Jobs