JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  228 Positions      
Sort By 
1 . หัวหน้าบัญชีรับสมัครด่วน !
1.สรุปงบการเงิน 2.วิเคราะห์งบการเงิน 3.บริหารจัดการงานบัญชี

SUCOOT THAI SCAFFOLD Co.,Ltd.
1 Position
Salary ตามความพอใจของทั้งสองฝ่าย
17 Sep 19
2 . ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกการเงินและบัญชี
1.หน้าที่รับผิดชอบด้านบัญชีเจ้าหนี้การค้า,ตั้งเจ้าหนี้การค้าในระบบบัญชีและวางบิล 2.จัดทำใบสำคัญจ่ายเจ้าหนี้และใบสำคัญรับลูกหนี้ ออกใบหัก ณ ที่จ่าย ภงด. 3,53 พร้อมส่งสรรพากร 3.จัดทำบัญชีต้นทุน ตรว...

บริษัท ที.ที. คาร์ทัน จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้างของบริษัท
17 Sep 19
3 . ผู้จัดการส่วนบริหารฐานข้อมูลและบัญชี สาขากัลปพฤกษ์, สุขสวัสดิ์
ลักษณะงาน - จัดทำรายการรายรับ,รายจ่าย และงานด้านบัญชีของทางสาขาให้มีความถูกต้อง - เคลียเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับทางด้านการบัญชีและการเงิน - ดูแลงานเบิกพัสดุที่ใช้ในสำนักงาน และงานเปิด PR,PO งานต...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
1 Position
Salary 20,000 บาทขึ้นไป
17 Sep 19
4 . Senior Manager to AVP – Budget, Accounting & Reports
Be responsible for supervise and coach Accounting, Reporting & Budgeting team and support the IFRS17 Implementation plan

บริษัท โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
1 Position
17 Sep 19
5 . ผู้จัดการบัญชีและการเงิน
- จัดการเรื่องบัญชีภาษีและการเงินของบริษัท ปิดบัญชีรายเดือน และจัดทำงบการเงิน - ปิดบัญชีรายเดือน และจัดทำงบทดลองรายเดือน ให้ถูกต้องครบถ้วนและเสร็จภายในทุกวันทำการที่บริษัทกำหนดของเดือนถัดไป ...

อาคเนย์ กลุ่มธุรกิจประกันและการเงิน
1 Position
Salary ตามตกลง
17 Sep 19
6 . Accounting Supervisor/Manager ประจำรามคำแหง 60/4(ใกล้แยกลำสาลี) ด่วน!!! รับสมัครด่วน !
- Manage the daily operations of the accounting/finance department - Process month and end year process, accounts payable/receivable, cash receipts, general ledger, payroll and utilities, treasury, b...

1577 Home Shopping Co.,Ltd.
1 อัตรา
Salary 50,000 - 70,000 (ตามประสบการณ์)
17 Sep 19
7 . ผู้จัดการแผนกบัญชีและการเงิน รับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบการจัดทำบัญชีทั่วไป - การลงบันทึกบัญชีค่าใช้จ่ายต่างๆ เพื่อจัดทำรายงานที่ถูกต้องและเสร็จให้ทันเวลาให้กับผู้บริหาร - ตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายของหน่วยงานต่างๆ ให้เป็นไปตามระเบียบของบริษัทแ...

บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์
17 Sep 19
8 . หัวหน้าแผนกบัญชี (ปฏิบัติงานที่รามอินทรา ซอย 5)
- บันทึกรายการรายได้ - จัดทำรายงานประจำเดือนและรายงานสรุป - ตรวจสอบ วิเคราะห์ สรุปการเคลื่ิอนไหวของรายรับ - สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมMicrosoft office ได้ดี

KAMU KAMU Co., Ltd.
1 Position
Salary 18,000 - 25,000
17 Sep 19
9 . เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส (ปฏิบัติงานที่รามอินทรา ซอย 5)
1.ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารและการทำงานด้านการจ่ายเงิน-รับเงิน 2.ตรวจสอบความถูกต้องของรายการบัญชีแยกประเภท,แบบภาษีต่างๆที่นำส่งสรรพกร 3.จัดทำงบการเงินรายเดือน/รายปี และวางแผนภาษี 4.ดูแล แนะนำ แ...

KAMU KAMU Co., Ltd.
1 Position
Salary 30,000 - 40,000 บาท
17 Sep 19
10 . เจ้าหน้าที่อาวุโสส่วนงานบัญชี
- ตรวจสอบรายการจ่ายในระบบบัญชีเจ้าหนี้ (AP) จากรายงานทางการเงิน - ตรวจสอบรายการหักลบกระทบยอดเงินจากลูกค้าสินเชื่อที่ชำระเข้าสู่ระบบการรับชำระทุกช่องทางของบริษัทฯ (AR) - รับผิดชอบต่อการแยกประเภทบัญชี...

บริษัท นิสสัน ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
17 Sep 19
11 . เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส (Senior Accountant)
1.ตรวจสอบเอกสารและทำการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายให้แก่ซับพลายเออร์ 2.ยื่นภาษีและจัดทำรายงานภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3.สามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาษีและการบัญชีแก่พนักงานและลูกค้าได้ 4.ติดตามรายงานการใช้จ่ายจริงและ...

บริษัท คุมอง (ไทยแลนด์) จำกัด
1 อัตรา
17 Sep 19
12 . Accounting Supervisor ***Airport Link รามคำแหง*** (GJ-29)Urgently Required !
Job responsibilities ; - Month-end closing for management reports - Consolidation package (if possible) - Experience in management level (is required) - Strong in Taxation - Treasury or cas...

Good Job Professional Recruitment (Thailand) Co.,Ltd.
1 Position
Salary 45,000-50,000 Baht
17 Sep 19
13 . ผู้จัดการแผนกการเงินรับสมัครด่วน !
- กำหนดนโยบายและวางแผนงานด้านบัญชีและการเงิน - ควบคุมและจัดทำงบการเงิน งบดุล งบกำไรขาดทุน และรายงานทางบัญชีต่าง ๆ เพื่อนำส่งหน่วยงานราชการและหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง - วางแผนและบริหารจัดทำการเงิ...

บริษัท แม็คเอ็ดดูเคชั่น จำกัด
1 อัตรา
Salary 30,000 บาทขึ้นไป (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์)
17 Sep 19
14 . Senior Accountant
- ควบคุมและตรวจสอบการจัดทำบัญชีให้ถูกต้องเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีและตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป - ดูแลการปิดบัญชีของบริษัทในแต่ละงวด - ดูแลการจัดทำและตรวจสอบการทำรายงานภาษีอากร และแบบ ภ.ง.ด.50, ภ...

บริษัท ยูโรเชียฟู้ดส์ เทรดดิ้ง แอนด์ เอเย็นซีส์ จำกัด
1 Position
17 Sep 19
15 . หัวหน้าแผนกบัญชี
1.ควบคุมและตรวจสอบเอกสารการจ่ายเงินให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท 2.ควบคุมและตรวจสอบการบันทึกบัญชีให้ถูกต้องตามหลักมาตรฐานการบัญชีที่รองรับทั่วไป 3.ตรวจสอบความถูกต้อง ภงด 2,3,53 ภพ30 เพื่อนำส่งสรรพากร ...

บริษัท สังคมสุขภาพ จำกัด
1 อัตรา
17 Sep 19
16 . หัวหน้าส่วนบัญชีทรัพย์สิน
1. การลงรายการทรัพย์สิน ทะเบียนทรัพย์สิน จัดทำทะเบียนทรัพย์สินรายตัว สร้างหมายเลขทรัพย์สิน ให้ถูกต้องตามหมวดและอายุการใช้งาน 2.วางแผน ควบคุม ตรวจสอบบัญชีทรัพย์สิน รวมทั้งตรวจนับบัญชีทรัพย์สิน 3. ดำเ...

TD Tawandang
2 Position
Salary 25,000 - 35,000
17 Sep 19
17 . เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
- ร่วมวางแผนการตรวจให้สอดคล้องกับนโยบายบริษัท คำสั่งเพิ่มเติม ของคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหาร - รับผิดชอบงานตรวจสอบทางด้านการปฏิบัติงาน ให้ถูกต้องตามระเบียบที่บริษัทกำหนด - สรุปผลการตรวจ ใ...

บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
17 Sep 19
18 . หัวหน้าแผนกบัญชี
- บริหารงานได้ทั้งระบบ GL/AP/AR/Asst./Stock/Cost สามารถตรวจสอบข้อมูลและแก้ไขให้ถูกต้องได้ตามมาตรฐานบัญชี - จัดทำและตรวจสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทในเครือให้สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงานของบริษัท - จั...

บริษัท โรงงานแม่รวย จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
17 Sep 19
19 . หัวหน้าบัญชีรับสมัครด่วน !
1.ออกเอกสารเพื่อสั่งจ่ายลูกค้า 2.ออกเอกสารภายใน Pretty Cash ค่าใช้จ่ายต่างๆ ภายในบริษัท และตรวจสอบความถูกต้อง ผู้ทำเบิก 3.ออกเอกสารวางบิล และ Tax Invoice ทางลูกค้าที่เราทำงานให้เพื่อเรียกเก็บเงินต...

Alright Combination Centric Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary 18,000 - 23,000
17 Sep 19
20 . ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี (สมุห์บัญชี)รับสมัครด่วน !
-ดูแลด้านภาษีเงินได้นิติบุคคล ภงด 50,51 และภาษีอากรทางด้านอื่นๆ -ตรวจสอบความถูกต้องของทรัพย์สิน และสินค้าคงคลัง -ปิดงบการเงิน -งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มบริษัทน้ำตาลไทยรุ่งเรือง
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
17 Sep 19
  228 Positions      
Sort By 
Disability Jobs