JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 90,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  30 Positions      
Sort By 
1 . พนักงานบัญชี
1. จัดทำแบบภาษีเพื่อนำส่งแก่กรมสรรพากร 2. จัดทำบัญชี บันทึกบัญชีในสมุดรายวันต่างๆ ในโปรแกรม Express 3. ปิดงบการเงินประจำปี 4. ประสานงานกับลูกค้า และทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท พีเอ็นพี แอคเคาน์ติ้ง จำกัด
1 Position
Salary ตามตกลง
16 Sep 19
2 . Senior Accountant
- Control of G/L, A/R, A/P accounts - Control fund receipt, payment and cash flow - Take care of banking requirements including monthly reconciliation - Take care of payroll calculation and related...

HLB (Thailand) Ltd.
1 Position
Salary Negotiable
16 Sep 19
3 . เจ้าหน้าที่บัญชี/เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส (งบประมาณ)
1.จัดทำงบประมาณประจำปีและประจำเดือน สรุปเป็นงบประมาณของบริษัทในรูปแบบการบริหารงานภายใน และจัดทำงบประมาณประจำปีและประจำเดือนตามรูปแบบที่หน่วยงานต่างๆ กำหนด เพื่อจัดส่งให้ธนาคารกสิกรไทย และ Ageas 2.วิเ...

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
16 Sep 19
4 . เจ้าหน้าที่บัญชีภาษี
1. ตรวจสอบใบกำกับภาษ๊ซื้อ กับ รายงานภาษีซื้อ 2. ตรวจสอบใบหัก ณ ที่จ่าย กับ รายงานภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3. จัดทำรายงานสรุปและยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ต เพื่อเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม 4. จัดทำรายงานสรุปและยื่นแบบ...

บริษัท อาฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary 15,000 - 20,000
16 Sep 19
5 . ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี
1.ตรวจสอบความถูกต้องเอกสารที่ได้รับจากลูกค้า 2.บันทึกบัญชีตามที่ได้รับมอบหมาย 3.จัดทำรายงานภาษี

บริษัท เวย์ แอคเคาน์ติ้ง จำกัด
1 Position
Salary 14,000-18,000
16 Sep 19
6 . เจ้าหน้าที่บัญชีงบการเงินรับสมัครด่วน !
- รายงานสรุปการรับชำระเงินสดและเงินค้างในแต่ละวัน - ทำรายงานรายรับรายจ่ายของแต่ละบริษัทในแต่ละวัน - ทำรายงานใบหักภาษี ณ ที่จ่าย 1 % 3% 5% - ปฎิบัติงานอื่นจามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

INTER EXPRESS LOGISTICS.,CO.LTD
1 อัตรา ด่วน
Salary 13,500 ขึ้นไป
16 Sep 19
7 . Senior Accounting Officer - MRT Lumpini
-Dealing with Bank related FX rate and Forward contract. -Credit control management & Collection payment from customer (Oversea&Local). -Prepare invoice & billing placement to customers. -Reconcili...

บริษัท แอดวานซ์ แอดมินนิสเตรชั่น จำกัด
1 Position
Salary Not over 40K (พนักงานประจำ)
16 Sep 19
8 . SENIOR ACCOUNTING
1.ทำภาษี ภงด 1,3,53,ภพ 30 พร้อมรายงานภาษีซื้อ+ภาษีขายและประกันสังคม 2.สามารถวิเคราะห์รายการค้าเพื่อลงบัญชีในโปรแกรมสำเร็จรูป 3.

Accounting Services International Co., Ltd.
3 อัตรา
Salary 18,000 - 25,000
16 Sep 19
9 . เจ้าหน้าที่บัญชีภาษี
-บันทึกค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในโปรแกรม Express (บัญชีภายนอกกรมสรรพากร),(บัญชีภายในบริษัท) -บันทีกบัญชีในสมุดรายวันทั่วไป ในโปรแกรม SYTELINE -จัดทำรายงาน รง.8และจัดส่ง MAIL กระทรวงอุตสาหกรรม -บันทึก...

บริษัท ที.แมน ฟาร์มา จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามที่ตกลงและประสบการณ์
16 Sep 19
10 . Accountant(CPD) (35K-50K) [Job ID:48360]
- Manage all A/P function and Ensure monthly payment from distributors. - Assist A/R, GL and ensure that monthly and quarterly closing schedules are met. - Assist to prepare financial statements and...

Reeracoen Recruitment Co., Ltd.
Salary 35,000 - 50,000 THB
16 Sep 19
11 . Accounting Assistant Supervisor (TAX) - บางนา
ประเภทธุรกิจ : นำเข้าและส่งออกชิ้นส่วนยานยนต์ วันทำการ : วันจันทร์ - วันศุกร์(18 เสาร์ต่อปี) เวลาทำการ : 08.00 - 17.00 น. ลักษณะงานที่รับผิดชอบ 1.จัดทำภาษีซื้อและขอคืนภาษี 2.ตรวจสอบการบั...

OS Recruitment ( Thailand ) Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary 28,000 - 35,000 Baht
16 Sep 19
12 . พนักงานบัญชี/หญิง(รับเฉพาะผู้สมัครที่มีภูมิลำเนาและที่พักอยู่กรุงเทพฯ เท่านั้น)
-จัดทำบัญชี -คีย์บัญชี -จัดทำภาษี/ยื่นแบบ ** รับเฉพาะผู้สมัครที่มีภูมิลำเนา และที่พักอยู่กรุงเทพฯ เท่านั้น !!

บริษัท ดิไอการบัญชี และธุรกิจ จำกัด
1 Position
Salary 16,000 up
16 Sep 19
13 . พนักงาน/เจ้าหน้าที่บัญชี (ศูนย์บัญชี) (Sale Support)
- จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สิน และตรวจนับตามแนวนโยบายบริษัทฯ - จัดทำรายงานภาษี งบสินค้าและงบการเงิน รวมทั้งเอกสานยืนยันยอดลูกหนี้ - บันทึกรายการบัญชีให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี กฎหมาย และนโยบายบริษัท -...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้าง
16 Sep 19
14 . สมุห์บัญชี
- ปิดงบการเงินประจำเดือน (งบดุล/งบกำไรขาดทุน / งบต้นทุน) - ปิดงบการเงินประจำปี จัดทำแบบ ภงด.50 / สบช.3 - จัดทำประมาณการครึ่งปี ยื่นกรมสรรพากร ภงด.51 - ดูแลบัญชีด้านภาษ๊ ตรวจสอบคำนวนภสษี/จัดทำแบบนำส...

บริษัท อุตสาหกรรมแป้งไทย จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษ้ัท
16 Sep 19
15 . เจ้าหน้าที่บัญชี (ปิดงบการเงินได้)รับสมัครด่วน !
1.สามารถปิดงบการเงินได้ 2.มีความรู้ด้านภาษีอากร ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3.มีความรู้ด้านสต๊อกสินค้าสำเร็จรูป

บริษัท วี.ที. การ์เม้นท์ จำกัด
1 อัตรา
Salary 25,000 บาทขึ้นไป
16 Sep 19
16 . เจ้าหน้าที่บัญชี
-ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ -ดูแลเรื่องบัญชีภาษีทั้งหมด

บริษัท สันสร้าง ฟุตแวร์ จำกัด
1 Position
Salary 15,000-18,000
16 Sep 19
17 . พนักงานบัญชีภาษีอากรรับสมัครด่วน !
ยื่นภาษี ภ.ง.ด.1,3,53 พร้อมจัดทำรายละเอียด บันทึกบัญชีเพื่อออกงบการเงินทั้งระบบ ออกงบทดลอง ปิดงบการเงินประจำปี ประสานงานกับผู้สอบบัญชี

บริษัท ลิ่มพงศ์พันธ์ ก่อสร้าง จำกัด
1 อัตรา
Salary 20,000-30,000
16 Sep 19
18 . พนักงานจัดทำบัญขี
รับเอกสารจากลูกค้า กรอกแบบและยื่นภาษีเงินได้หัก ณ.ที่จ่าย ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสาร จัดทำรายงานภาษีซื้อ ภาษีขาย บันทึกบัญชี ในสมุดรายวัน ผ่านไปบัญชี แยกประเภท

บริษัท เอซีที แมเนจเม้นท์ จำกัด
2 Position
Salary 15,000 -25,000
16 Sep 19
19 . พนักงานบัญชี - ตรวจสอบบัญชี
-ทำบัญชีรายเดือน รายปี -ทำภาษีรายเดือน รายปี -ตรวจสอบบัญชี -งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท พันวา กรุ๊ป จำกัด
5 อัตรา
16 Sep 19
20 . พนักงานธุรการรับสมัครด่วน !
- จัดทำภาษีซื้อ-ภาษีขาย - บันทึกรายรับ-รายจ่าย - ออกบิลขาย - เรียกเก็บเงินลูกหนี้ - ติดต่อประสานงานภายในองค์กร

บริษัท จันทร์สุวรรณ ยอดไม้ จำกัด
2 อัตรา
Salary ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
15 Sep 19
  30 Positions      
Sort By 
Disability Jobs