JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  23 Positions      
Sort By 
1 . เจ้าหน้าที่บัญชีภาษี
-บันทึกค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในโปรแกรม Express (บัญชีภายนอกกรมสรรพากร),(บัญชีภายในบริษัท) -บันทีกบัญชีในสมุดรายวันทั่วไป ในโปรแกรม SYTELINE -จัดทำรายงาน รง.8และจัดส่ง MAIL กระทรวงอุตสาหกรรม -บันทึก...

บริษัท ที.แมน ฟาร์มา จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามที่ตกลงและประสบการณ์
19 Aug 19
2 . สมุห์บัญชี
- ปิดงบการเงินประจำเดือน (งบดุล/งบกำไรขาดทุน / งบต้นทุน) - ปิดงบการเงินประจำปี จัดทำแบบ ภงด.50 / สบช.3 - จัดทำประมาณการครึ่งปี ยื่นกรมสรรพากร ภงด.51 - ดูแลบัญชีด้านภาษ๊ ตรวจสอบคำนวนภสษี/จัดทำแบบนำส...

บริษัท อุตสาหกรรมแป้งไทย จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษ้ัท
19 Aug 19
3 . เจ้าหน้าที่บัญชี/เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส (งบประมาณ)
1.จัดทำงบประมาณประจำปีและประจำเดือน สรุปเป็นงบประมาณของบริษัทในรูปแบบการบริหารงานภายใน และจัดทำงบประมาณประจำปีและประจำเดือนตามรูปแบบที่หน่วยงานต่างๆ กำหนด เพื่อจัดส่งให้ธนาคารกสิกรไทย และ Ageas 2.วิเ...

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
19 Aug 19
4 . Accounting Assistant Supervisor (TAX) - บางนา
ประเภทธุรกิจ : นำเข้าและส่งออกชิ้นส่วนยานยนต์ วันทำการ : วันจันทร์ - วันศุกร์(18 เสาร์ต่อปี) เวลาทำการ : 08.00 - 17.00 น. ลักษณะงานที่รับผิดชอบ 1.จัดทำภาษีซื้อและขอคืนภาษี 2.ตรวจสอบการบั...

OS Recruitment ( Thailand ) Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary 28,000 - 35,000 Baht
19 Aug 19
5 . พนักงานบัญชีรับสมัครด่วน !
- จัดทำบัญชี ด้วยโปรแกรม Express - จัดทำภาษี ภงด.1,3,53 ภพ.30 และทำรายงานภาษี สรุปภาษี รายเดือน - ปิดงบการเงินรายเดือน รายปี และทำรายละเอียดประกอบงบการเงิน - กระทบยอดบัญชี และตรวจสอบความถูกต้องของร...

บริษัท เอ็นพีเอส แอคเคาท์ติ้ง จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามคุณสมบัติและประสบการณ์ของผู้สมัคร
19 Aug 19
6 . สมุห์บัญชีรับสมัครด่วน !
- จัดทำรายงานภาษีซื้อ - ภาษีขาย - จัดทำบันทึกบัญชีด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป - จัดทำงบการเงินประจำปี

บริษัท สุภาการบัญชี จำกัด
2 อัตรา
Salary 12,000 - 17,000 บาท/ตามที่ตกลงกัน
19 Aug 19
7 . Accounting Officer
-จัดเตรียมข้อมูลจากระบบ AS400 ที่เกี่ยวข้องกับการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม และ ภาษีธุรกิจเฉพาะ -บันทึกใบกำกับภาษีในระบบ AS400 เพื่อใช้ในการยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม -บันทึกข้อมูลภาษีหัก ณ ...

กรุงศรี ออโต้
1 Position
19 Aug 19
8 . เจ้าหน้าที่บัญชีเต็มระบบรับสมัครด่วน !
งานบัญชีเต็มระบบ ปิดงบได้ ตรวจสอบระบบบัญชี ธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ รับมาขายไป

ประจำที่ บริษัท เลส อิสมอร์ จำกัด (บริษัท เฟอร์นิเจอร์ นำเข้า)
หลายอัตรา
Salary ตามตกลง
19 Aug 19
9 . เจ้าหน้าที่บัญชี
บันทึกรายการบัญี ปฎิบัติงานด้านการเบิกจ่ายและรับเงินพร้อมจัดทำรายการภาษี และจัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้อง สนับสนุนการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทในเครือ

บริษัท ฟู้ดแพชชั่น จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
19 Aug 19
10 . Senior Accounting Officer - MRT Lumpini
-Dealing with Bank related FX rate and Forward contract. -Credit control management & Collection payment from customer (Oversea&Local). -Prepare invoice & billing placement to customers. -Reconcili...

บริษัท แอดวานซ์ แอดมินนิสเตรชั่น จำกัด
1 Position
Salary Not over 40K (พนักงานประจำ)
19 Aug 19
11 . Accounting Payable - Officer
• ดูแลเกี่ยวกับการตั้งหนี้ในระบบ • ดูแลเกี่ยวกับการออกใบหักภาษี ณ.ที่จ่าย และตรวจสอบภาษีซื้อ • ติดตามและตรวจสอบเอกสาร • หน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

Thai Wah Public Co.,Ltd.
1 Position
Salary ตามโครงสร้างของบริษัท
19 Aug 19
12 . พนักงาน/เจ้าหน้าที่บัญชี (ศูนย์บัญชี) (Sale Support)
- จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สิน และตรวจนับตามแนวนโยบายบริษัทฯ - จัดทำรายงานภาษี งบสินค้าและงบการเงิน รวมทั้งเอกสานยืนยันยอดลูกหนี้ - บันทึกรายการบัญชีให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี กฎหมาย และนโยบายบริษัท -...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้าง
19 Aug 19
13 . ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี
1.ตรวจสอบความถูกต้องเอกสารที่ได้รับจากลูกค้า 2.บันทึกบัญชีตามที่ได้รับมอบหมาย 3.จัดทำรายงานภาษี

บริษัท เวย์ แอคเคาน์ติ้ง จำกัด
1 Position
Salary 14,000-18,000
19 Aug 19
14 . พนักงานจัดทำบัญขี
รับเอกสารจากลูกค้า กรอกแบบและยื่นภาษีเงินได้หัก ณ.ที่จ่าย ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสาร จัดทำรายงานภาษีซื้อ ภาษีขาย บันทึกบัญชี ในสมุดรายวัน ผ่านไปบัญชี แยกประเภท

บริษัท เอซีที แมเนจเม้นท์ จำกัด
2 Position
Salary 15,000 -25,000
18 Aug 19
15 . พนักงานบัญชี
1. บันทึกบัญชีประจำวันในโปรแกรม Express และตรวจการบันทึกบัญชี 2. จัดเก็บเอกสารรายรับ - รายจ่ายประจำวัน 3. จัดทำใบแจ้งหนี้ / รับเงิน จ่ายเงิน 4. ปิดงบบัญชีประจำเดือน /ประจำปี 5. จัดทำภาษีภงด.1,3,5...

บริษัท ทริปเปิ้ล กรีน การบัญชี จำกัด
3-4 อัตรา
Salary 13,000-20,000 บาท (พิจารณาตามประสบการณ์การทำงาน)
16 Aug 19
16 . Internship – Accounting
Responsibility; • Accounting and taxes knowledge. • Preparation document and book-keeping journal entry • Preparation taxation such as; PND.1, PND.2, PND.3, PND.53, PND.54, PP.36 and PP.30 • Sup...

Dream Destiny Company Limited
2 Position
Salary 300 / day
16 Aug 19
17 . เจ้าหน้าที่บัญชี
1.ตรวจดูบัญชีควบคุมต้นทุนและรายจ่ายของบริษัท 2.ตรวจดูใบเสร็จการสั่งซื้อสินค้าเข้าสู่ระบบ 3.ลงบันทึกบัญชีรายรับ-รายจ่ายของบริษัท 4.จัดทำและตรวจสอบ Invoice 5.สามรถปิดงบได้ 6.งานเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ย...

บริษัท ทรูโซลบาธแวร์(ประเทศไทย) จำกัด
1 Position
15 Aug 19
18 . SENIOR ACCOUNTING
1.ทำภาษี ภงด 1,3,53,ภพ 30 พร้อมรายงานภาษีซื้อ+ภาษีขายและประกันสังคม 2.สามารถวิเคราะห์รายการค้าเพื่อลงบัญชีในโปรแกรมสำเร็จรูป 3.

Accounting Services International Co., Ltd.
3 อัตรา
Salary 18,000 - 25,000
14 Aug 19
19 . เจ้าหน้าที่บัญชี
-ตรวจสอบความถูกต้องของยอดคงเหลือบัญชีต่างๆ บันทึกและตรวจสอบรายการปรับปรุงต่างๆในกรณีพบข้อผิดพลาด -จัดทำภาษีต่างๆ และนำส่งสรรพากร ภายในวันที่กำหนดส่งด้วยความถูกต้อง -ตรวจสอบการบันทึกบัญชี -ปิดงบภายใ...

บริษัท อิมเพรสซีฟ บางกอก ทราเวล จำกัด
1 Position
Salary 25,000-30,000
14 Aug 19
20 . พนักงานบัญชีรับสมัครด่วน !
จัดทำบัญชีภาษีอากร ครบวงจร จัดทำภาษีหัก ณ ที่จ่าย(ภ.ง.ด. 1,3,53) และประกันสังคม

บริษัท สำนักงาน เอ.เอส. การบัญชี จำกัด
5 Position
Salary สำหรับนักศึกษาจบใหม่ อัตราเงินเดือน15,000-17,000 บาท/ เดือน
14 Aug 19
  23 Positions      
Sort By 
Disability Jobs