JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  32 Positions      
Sort By 
1 . เจ้าหน้าที่บัญชีภาษีอากร
ติดตามตรวจสอบงานด้านภาษีอากรและนำส่งแบบภาษี ตัดสต๊อกสินค้า จัดทำการบันทึกบัญชีต้นทุนพร้อมตรวจสอบและกระทบยอดให้ถูกต้อง ครบถ้วนน่าเชื่อถือ เพื่อเป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด

บริษัท ฟู้ดแพชชั่น จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
15 Jun 19
2 . Accounting Officer เสรีไทย 29
สอบถามเพิ่มเติมโทร 094-904-1499 (คุณจิตรา) ดูแลงานบัญชีภาษี สรุปยอดรายรับ-รายจ่าย ทำเงินเดือนพนักงาน รวบรวมเอกสารเพื่อจัดส่งให้สำนักงานบัญชี ทำงาน จ-ศ 09.00-18.00 น.

บริษัท เอ ทู โซลูชั่น จำกัด
1 Position
Salary 18,000-25,000
15 Jun 19
3 . พนักงาน/เจ้าหน้าที่บัญชี (ศูนย์บัญชี) (Sale Support)
- จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สิน และตรวจนับตามแนวนโยบายบริษัทฯ - จัดทำรายงานภาษี งบสินค้าและงบการเงิน รวมทั้งเอกสานยืนยันยอดลูกหนี้ - บันทึกรายการบัญชีให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี กฎหมาย และนโยบายบริษัท -...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้าง
15 Jun 19
4 . พนักงานบัญชีรับสมัครด่วน !
ทำบัญชีตามระบบของราชการกรมสรรพากร, กระทรวงพานิชย์ และหน่วยงานราชการ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง

มานาการบัญชี
1 อัตรา
Salary ตามนโยบายบริษัท
15 Jun 19
5 . พนักงานบัญชี
จัดทำภาษีประจำเดือน ภงด.1,3,53,54 ภพ.30,36 รายงานภาษีซื้อ-ภาษีขาย จัดทำบัญชีและปิดงบการเงิน ด้วยโปรแกรม Express

บริษัท เจ.เอส.ซี.การบัญชีและกฎหมาย จำกัด
2 อัตรา
Salary 12,000.- ถึง 15,000.-
15 Jun 19
6 . พนักงานบัญชี / ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี (สำนักงานสาทร)
- สถานที่ทำงาน ณ สำนักงานสาทร (อาคารชาร์เตอร์สแควร์) - บันทึกบัญชีด้วยโปรแกรมบัญชี Express, Quickbook, Xero - จัดทำแบบภาษีหัก ณ ที่จ่าย, ภาษีมูลค่าเพิ่ม, ภาษีเงินได้นิติบุคคล, และประกันสังคม ให้บริษ...

JWS International Company Limited
5 Position
Salary ตามประสบการณ์
15 Jun 19
7 . สมุห์บัญชี
- ปิดงบการเงินประจำเดือน (งบดุล/งบกำไรขาดทุน / งบต้นทุน) - ปิดงบการเงินประจำปี จัดทำแบบ ภงด.50 / สบช.3 - จัดทำประมาณการครึ่งปี ยื่นกรมสรรพากร ภงด.51 - ดูแลบัญชีด้านภาษ๊ ตรวจสอบคำนวนภสษี/จัดทำแบบนำส...

บริษัท อุตสาหกรรมแป้งไทย จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษ้ัท
15 Jun 19
8 . พนักงานบัญชี
1. จัดทำแบบ ภงด 1 3 53 ภพ.30 ในแต่ละเดือน 2. บันทึกบัญชี สมุดรายวันต่างๆ ในโปรแกรมบัญชี EXPRESS 3. ปิดงบการเงิน 4. คุยงานกับลุกค้า

บริษัท พี.เจ.ธุรกิจและการบัญชี จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์
14 Jun 19
9 . เจ้าหน้าที่บัญชี
ขอบเขตหน้าที่ที่รับผิดชอบ: -Bank Reconcile/Cash Monitoring -ทำปิดบัญชีรายเดือน -ดูเรื่องภาษี/ การคำนวณภาษี/นำส่งภาษี -จัดทำงบการเงินและรายละเอียดประกอบงบการเงิน -งานอย่างอื่นที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท สุภารา จำกัด
14 Jun 19
10 . พนักงานบัญชี
-สามารถปิดงบได้ -มีความรู้เรื่องภาษี เเละบัญชีเป็นอย่างดี -อ่านเอกสารที่เป็นภาษาอังกฤษได้ดี

Latisha Enterprise Co., Ltd.
1 ตำแหน่ง
Salary ตามตกลง
14 Jun 19
11 . Junior Accountant รับสมัครด่วน !
(สัญญาจ้าง 3 เดือน) •รับผิดชอบกระบวนการทำงานของ GL รวมถึงการบันทึก / การป้อนข้อมูลเข้าสู่ระบบ •ตรวจสอบ / กระทบยอดการทำธุรกรรมธนาคารรายวันเพื่อรวบรวมทั้งหมดได้รับการบันทึกความถูกต้อง •สนับสนุนทีมผู...

บริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน)
2 Position
14 Jun 19
12 . เจ้าหน้าที่บัญชี/เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส (งบประมาณ)
1.จัดทำงบประมาณประจำปีและประจำเดือน สรุปเป็นงบประมาณของบริษัทในรูปแบบการบริหารงานภายใน และจัดทำงบประมาณประจำปีและประจำเดือนตามรูปแบบที่หน่วยงานต่างๆ กำหนด เพื่อจัดส่งให้ธนาคารกสิกรไทย และ Ageas 2.วิเ...

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
14 Jun 19
13 . พนักงานบัญชี
- จัดทำบัญชี ด้วยโปรแกรม Express - จัดภาษี ภงด.1,3,53 ภพ.30 และทำรายงานภาษี สรุปภาษี รายเดือน - ปิดงบการเงินรายเดือน รายปี และทำรายละเอียดประกอบงบการเงิน

บริษัท เอ็นพีเอส แอคเคาท์ติ้ง จำกัด
หลายอัตรา
Salary ตามคุณสมบัติและประสบการณ์ของผู้สมัคร
14 Jun 19
14 . หัวหน้าฝ่ายภาษีอากร
- ติดต่อประสานงานเจ้าหน้าที่ภายในองค์กรและเจ้าหน้าที่สรรพากร - จัดทำข้อมูล Support การขอคืนภาษีเงินได้นิติบุคคล, การขอคืนภาษีหัก ณ ที่จ่าย

บริษัท ห้างเซ็นทรัลดีพาทเมนท์สโตร์ จำกัด
1 Position
Salary ตามประสบการณ์
14 Jun 19
15 . เจ้าหน้าที่บัญชีภาษี
- เรียนรู้และปฏิบัติตามข้อกำหนดการคืนภาษีประจำเดือน ประจำไตรมาสและประจำปี สำหรับรายการแต่ละประเภท - ปฏิบัติตามกลยุทธ์ด้านภาษีเพื่อยกเว้นหรือลดภาษีจากหน่วยงาน COE เพื่อลดต้นทุนและปรับปรุงสภาพคล่องให้ส...

กลุ่มบริษัทสยามพิวรรธน์
1 Position
Salary ไม่ระบุ
14 Jun 19
16 . เจ้าหน้าที่บัญชีภาษีรับสมัครด่วน !
- งานบัญชีภาษี - ตรวจสอบเอกสารด้านบัญชีรับ-จ่าย และบัญชีต้นทุน - งานบัญชีอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย - สามารถปิดงบได้

บริษัท จิวเวลรี่ ปริ้นเซส แมนูแฟคตอรี่ จำกัด
1 Position
Salary 25,000-30,000
14 Jun 19
17 . Senior Accounting Officer - MRT Lumpini
-Dealing with Bank related FX rate and Forward contract. -Credit control management & Collection payment from customer (Oversea&Local). -Prepare invoice & billing placement to customers. -Reconcili...

บริษัท แอดวานซ์ แอดมินนิสเตรชั่น จำกัด
1 Position
Salary Not over 40K (พนักงานประจำ)
14 Jun 19
18 . พนักงานบัญชี/หญิง(รับเฉพาะผู้สมัครที่มีภูมิลำเนาและที่พักอยู่กรุงเทพฯ เท่านั้น)
-จัดทำบัญชี -คีย์บัญชี -จัดทำภาษี/ยื่นแบบ ** รับเฉพาะผู้สมัครที่มีภูมิลำเนา และที่พักอยู่กรุงเทพฯ เท่านั้น !!

บริษัท ดิไอการบัญชี และธุรกิจ จำกัด
1 Position
Salary 16,000 up
14 Jun 19
19 . เจ้าหน้าที่บัญชีทรัพย์สิน / เจ้าหน้าที่จัดซื้อ(ยินดีรับ นศ.จบใหม่)
ตำแหน่งบัญชีทรัพย์สิน - บันทึกทะเบียนสินทรัพย์ถาวรในโปรแกรม SAP และจัดทำแฟ้มเอกสารทรัพย์สิน - ติดรหัสทรัพย์สิน และลงพื้นที่ตรวจนับทรัพย์สินประจำปี - ประมวลผลค่าเสื่อมราคาประจำเดือน - ดูแลการเบิกจ่...

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
หลายอัตรา
Salary ตามประสบการณ์
14 Jun 19
20 . เจ้าหน้าที่บัญชีธุรกิจเช่าซื้อ
- หน้าที่รับผิดชอบตรวจสอบรายการโอนข้อมูลการบันทึกบัญชีจากทุกระบบงาน กระทบยอดบัญชีพัก-สายเช่าซื้อ, รหัสบัญชี และรายละเอียดประกอบงบการเงินกับงบทดลอง -ตั้งค่าใช้จ่ายค้างจ่ายและปรับปรุงรายการบัญชีสิ้นเ...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
14 Jun 19
  32 Positions      
Sort By 
Disability Jobs