JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  121 Positions      
Sort By 
1 . พนักงานบัญชี (Accountant)
- บันทึกรายการบัญชีในหมวด GL, AR, AP - จัดทำรายละเอียดบัญชีรวมถึง รายการกระทบยอดบัญชีธนาคาร - คำนวนเงินเดือนและนำส่ง ภงด1 – ประกันสังคม - เป็นผู้ช่วยจัดทำงบการเงินประจำเดือนและประจำปี - จัดทำภาษี...

HLB (Thailand) Ltd.
1 Position
Salary ต่อรองได้ (Negotiable)
26 Apr 19
2 . Senior Accountant
- Control of G/L, A/R, A/P accounts - Control fund receipt, payment and cash flow - Take care of banking requirements including monthly reconciliation - Take care of payroll calculation and related...

HLB (Thailand) Ltd.
1 Position
Salary Negotiable
26 Apr 19
3 . พนักงานบัญชีรับสมัครด่วน !
- ทำบัญชี ภาษีอากร

สำนักงานบัญชี เค เอ็น ที กรุ๊ป การบัญชี
3 ตำแหน่ง
Salary ตามประสบการณ์
26 Apr 19
4 . MIS Legal & Collection ด่วนมาก!!
1. Prepare data and reports. 2. Provide VBA (Macro) for internal supporting. 3. Prepare presentation 4. Coordinator in system and program development between Legal department and IT.

ACS Servicing (Thailand) Co., Ltd.
1 อัตรา
26 Apr 19
5 . เจ้าหน้าที่ธุรการประสานงาน รับสมัครด่วน !
1. ดูแลงานด้านเอกสารในฝ่ายและประสานงาน 2. สืบค้นข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อสนับสนุนหน่วยงาน 3. คีย์ข้อมูลต่างๆ 4. ทำreportสนับสนุนข้อมูลภายในฝ่าย

ACS Servicing (Thailand) Co., Ltd.
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
26 Apr 19
6 . เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ ประจำสำนักงานใหญ่ รับสมัครด่วน !
- ติดต่อประสานกับลูกค้าทางโทรศัพท์ เพื่อแจ้งข้อมูลยอดค้างชำระ - ให้คำปรึกษาในการชำระหนี้ที่ถูกต้องให้กับทางลูกค้าได้ทราบ และเกิดการชำระหนี้กับทางบริษัทต่อไป - มีการอบรมให้ก่อน

ACS Servicing (Thailand) Co., Ltd.
20 อัตรา
Salary รายได้ขั้นต่ำ13,000 + ค่าคอมมิชชั่น
26 Apr 19
7 . เจ้าหน้าที่บัญชีรับสมัครด่วน !
- ทำด้านภาษีซื้อ,ภาษีขายและภาษีหัก ณ ที่จ่าย - ทำจ่าย Vender และค่าใช้จ่ายต่างๆ - บันทึกค่าใช้จ่าย - โอนเงินต่างประเทศ - ควบคุมดูแลงานเอกสารต่างๆในแผนก - งานอื่นๆที่ได้รับหมอบหมาย

ACS Servicing (Thailand) Co., Ltd.
1 Position
Salary ตามโครงสร้าง
26 Apr 19
8 . พนักงานธุรการบัญชีรับสมัครด่วน !
ทำงานจันทร์-ศุกร์ 8.30-17.30 น. หยุด เสาร์-อาทิตย์ ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ ช่วยงานในสำนักงานบัญชี ยินดีสอนงานให้จนกระทั่งปิดงบการเงินได้ สวัสดิการมีประกันสังคม ลาพักร้อน โอทีวันหยุด เงินโบนัสประจำ...

ห้างหุ้นส่วนสามัญ เอ.แอล.เอ็ม. เซอร์วิส
1 อัตรา
Salary 9,000 - 14,000
26 Apr 19
9 . ประสานงาน ภาษาจีน (ด่วนมาก สัมภาษณ์และทราบผลทันที)รับสมัครด่วน !
-ประสานงานระหว่างลูกค้าชาวจีนและพนักงานทุกแผนกภายในบริษัทและดำเนินการแปลเอกสาร สัญญา และจัดทำใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จรับเงิน ส่งให้บริษัทลูกค้า คุณสมบัติ - เป็นบุคคล สัญชาติจีน จบการศึกษาสาขาภาษาไทยหรืออ...

บริษัท เอ็มพาตี้ คอนซัลติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด
1 อัตรา
Salary 20,000 - 30,000
26 Apr 19
10 . เจ้าหน้าที่บัญชี
1.ตรวจสอบเอกสารการรับ-จ่าย และรายการปรับปรุงต่างๆ ให้ถูกต้องตามหลักการบัญชีและภาษีอากร 2.ควบคุมดูแลงานด้านบัญชีการเงิน,บัญชีบริหาร และบัญชีภาษีอากร ของบริษัททั้งหมด 3.จัดทำงบประมาณหรือเป้าหมายประจำข...

บริษัท สำนักกฎหมายธรรมนิติ จำกัด
26 Apr 19
11 . เร่งรัดหนี้สิน
เจรจาติดตามหนี้ทางโทรศัพท์ ทำงาน จันทร์ - ศุกร์ กับวันเสาร์กลางเดือนและปลายเดือน

บริษัท เอส.ซี.อาร์. ลอว์ จำกัด
3 Position
Salary 11,000 + commission เป็นขั้นบรรได
26 Apr 19
12 . พนักงานบัญชี
บันทึกบัญชี รับ-จ่าย โปรแกรม Express / ติดต่อประสานงานลูกค้า

บริษัท ดีถาวรการบัญชี จำกัด
1 Position
Salary 12,000-25,000 หรือ ตามตกลง
26 Apr 19
13 . Accountant
Monthly/Yearly accounting support for clients -bookkeeping -Preparing VAT Report -Preparing WHT Report -Salary calculation for clients -Preparing Financial Statements -Other

MiTSUKi Accounitng (Thailand) Co., Ltd.
1 Position
Salary 18,000THB - 30,000 THB (Negotiatable)
26 Apr 19
14 . เจ้าหน้าที่ประสานงานด้านการขอ Visa และ Work permitรับสมัครด่วน !
- ประสานงานกับลูกค้าด้านการขอ Visaและใบอนุญาตทำงาน - ติดต่อประสานกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง - ให้รายละเอียดและข้อมูลต่าง ๆกับลูกค้า - ประสานงานกับหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้อง - งานอื่นๆ ที่...

บริษัท ชลธี บิสซิเนส กรุ๊ป
5 Position
Salary ตามตกลง
26 Apr 19
15 . เจ้าหน้าที่ธุรการทั่วไปรับสมัครด่วน !
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บัญชี รายละเอียดงาน 1.ออกเอกสารเกี่ยวกับบัญชี รายรับ ,ใบแจ้งหนี้,ใบกำกับภาษี ,ใบเสนอราคา ,เช็ค Statement ประสานงาน และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย ***ทราบผลวันที่สัมภาษณ์ทันที*...

บริษัท ชลธี บิสซิเนส กรุ๊ป
50 อัตรา
Salary ตามตกลง
26 Apr 19
16 . ตรวจงบการเงิน ภาษี และเป็นที่ปรึกษารับสมัครด่วน !
ทำงานประจำสำนักงานบัญชี ตรวจงบการเงิน ภาษี ดูแลควบคุมงานในสำนักงาน และเป็นที่ปรึกษา ให้กับลูกค้า SME

บริษัท ชลธี บิสซิเนส กรุ๊ป
5 Position
Salary ตามตกลง (ขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์)
26 Apr 19
17 . พนักงานรับส่งเอกสารและจดทะเบียนรับสมัครด่วน !
1. รับส่งเอกสารลูกค้า 2.ติดต่อหน่วยงานราชการต่าง ๆเพื่อยื่นเอกสาร 3.งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ชลธี บิสซิเนส กรุ๊ป
2 Position
Salary ตามตกลง
26 Apr 19
18 . หัวหน้าบัญชี / เปิดรับผู้สนใจทำธุรกิจส่วนตัว เปิดสำนักงานบัญชีรับสมัครด่วน !
จัดทำบัญชีและภาษี ทั้งระบบ สำหรับลูกค้า SME รับสมัคร ตำแหน่ง ผู้จัดการ ผู้บริหาร สำนักงานบัญชี ผู้สนใจทำธุรกิจส่วนตัว เปิดสำนักงานบัญชี เป็นของตัวเอง 1.ผู้สนใจ เรียนคอร์ส บริหารสำนักงานบัญชีอย่...

บริษัท ชลธี บิสซิเนส กรุ๊ป
50 อัตรา
Salary ตามความสามารถ
26 Apr 19
19 . พนักงานเจรจาหนี้ทางโทรศัพท์
1. ติดต่อเจรจาลูกหนี้ทางโทรศัพท์ 2. สืบค้นข้อมูลลูกหนี้ 3. บันทึกข้อมูลลูกค้าเข้าระบบ งานเอกสารต่างๆ 4. มีจัดอบรมเบื้องต้น

บริษัท ไทยธนาที่ปรึกษาและกฎหมาย จำกัด
1 ตำแหน่ง
Salary เริ่มต้น 10,000 บาท ( มีคอมมิสชั่นต่างหาก )
26 Apr 19
20 . เร่งรัดหนี้สินมอเตอร์ไซค์ (ทางโทรศัพท์)
- ติดตามทวงถามลูกค้าทางโทรศัพท์ - แจ้งยอดคงค้าง - เจรจาต่อรอง - นำเสนอส่วนลดปิดบัญชี

บริษัท ศุภบูรณ์ จำกัด
10 อัตรา
Salary 10,000 up บาท
26 Apr 19
  121 Positions      
Sort By 
Disability Jobs