JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  174 Positions      
Sort By 
1 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย Traditional Trade - North
• งานวางแผนการขาย การรับคำสั่งจากลูกค้า • ตรวจสอบตลาดคู่แข่ง และวิเคราะห์ข้อมูลความเคลื่อนไหวและจัดทำรายงานเสนอผู้บริหาร • สรุปยอดขายประจำเดือน • งานกิจกรรมส่งเสริมการขายกับฝ่ายการตลาด • งานประสาน...

บริษัท ข้าวแสนดี จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามตกลง
24 Aug 19
2 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย MT - Online (สำนักงานใหญ่ สาธุประดิษฐ์58)
• รับผิดชอบเป้าหมายและบริหารงานขายในพื้นที่ที่รับผิดชอบ • งานวางแผนการขาย การรับคำสั่งจากลูกค้า • ตรวจสอบตลาดคู่แข่ง และวิเคราะห์ข้อมูลความเคลื่อนไหวและจัดทำรายงานเสนอผู้บริหาร • สรุปยอดขายประจำเดื...

บริษัท ข้าวแสนดี จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
24 Aug 19
3 . เจ้าหน้าที่ประสานงานฝ่ายผลิต
1. ประสานงานระหว่างฝ่ายขายและฝ่ายผลิต 2. วางแผนงานผลิตให้ตรงตามเป้าหมายการขาย 3. ติดตามผลผลิตให้เป็นไปตามที่วางแผนและตั้งเป้าหมายไว้ 4. แจ้งผู้บริหารและแก้ไขปัญหางานที่เกิดขึ้นระหว่างผลิต 5. สาม...

บริษัท เอื้ออารี ฟู้ด โปรดักท์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
24 Aug 19
4 . หัวหน้าผลิต (กรุงเทพ)
- ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายผลิตให้เป็นไปตามแผน - กำหนดเป้าหมายการทำงานของฝ่ายผลิต - กำหนดวิธีและขั้นตอนการปฏิบัติงานของพนักงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย - ควบคุมการทำงานและกระตุ้นพนักงานให้ปฏิบัติต...

บริษัท เอื้ออารี ฟู้ด โปรดักท์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
24 Aug 19
5 . พนักงานขายตลาด (กรุงเทพฯและปริมณฑล)
เสนอขายสินค้า,เยี่ยมลูกค้า,จดออเดอร์,เก็บเงิน,เข้าบริษัทฯส่งเงินและทำเอกสาร *เงื่อนไข - ต้องมีบุคคลค้ำประกันวงเงิน 300,000 บาท - ข้าราชการ C3 ขึ้นไป - พนักงานเอกชน เงินเดือนมากก...

บริษัท เอื้ออารี ฟู้ด โปรดักท์ จำกัด
1 อัตรา
Salary มีเงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น
24 Aug 19
6 . เจ้าหน้าที่เอกสารนำเข้า-ส่งออก (ภาษาจีน)รับสมัครด่วน !
1. Check E-mail 2. chech PO 3. ดูแลประสานงาน Order 4 การขออย. 5. สมัครเข้าร่วมกิจกรรมจัดแสดงสินค้าทั้งในแบะต่างประเทศ 6. การส่งออก 7. ประสานงานกับลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ

บริษัท อาจจิตต์อินเตอร์เนชั่นแนลเพ็พเพอร์ แอนด์ สไปซ์ จำกัด ในเครือ ง่วนสูน (พริกไทยตรามือ 1)
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
24 Aug 19
7 . นักวิชาการ / ผู้ช่วยนักวิชาการรับสมัครด่วน !
ประชาสัมพันธ์เรื่องระบบการจำกัดปลวกที่มีประสิทธิภาพสูงสุดจากสหรัฐอเมริกาและการบริการของบริษัทฯ ด้านการจัดการดูแล กำจัดปลวก และแมลงรำคาญอื่นๆ ตลอดจนสัตว์พาหะอื่นๆ. ให้คำแนะนำลูกค้า เข้าบริการ Ser...

M Factors Co., Ltd.
10 อัตรา
Salary 15,000 บาทขึ้นไป ( พิจารณาตามประสบการณ์ ) + ค่าโบนัสการบริการ +ค่าโทร +โบนัสค่าขับ +โบนัสเบี้ยขยัน
24 Aug 19
8 . เจ้าหน้าที่คลังสินค้า
รถโฟล์คลิฟท์ได้(จะพิจารณาเป็นพิเศษ) ตรวจเช็คสินค้า และ รับสินค้าเข้า-ออก จัดเรียงสินค้าเข้าที่จัดวาง รับเข้า Stock ในระบบ มีการวางแผนสต๊อกสินค้าให้มีคุณภาพ ตวรจสอบอุณภูมิห้องเย็นก่อนนำเข้า ตรวจ...

บริษัท บุษยาธรพืชผล จำกัด
2 Position
Salary ตามตกลง
24 Aug 19
9 . ประสานงานทั่วไป
1.ประสานงานตามเช็ด,ออกใบเสร็จรับเงิน,ทำทะเบียนรับเช็ด 2.ตรวจสอบและประสานงานสินค้า เข้า-ออก 3.ประสานงานลูกค้าและแก้ไขปัญหา 4.ทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย 5.คีย์รับสินค้าเข้า ทำงาน จ-ส เวลาเข้างาน 10...

บริษัท บุษยาธรพืชผล จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
24 Aug 19
10 . ขับรถส่งสินค้า
-ขับรถส่งของ เป็นจำพวกผักผลไม้ -เข้างาน ตี03:00 ถึง 12:00 -มีรอบ2แล้วแต่ -ขึ้นอยู่กับระยะทาง -จัดของขึ้นของ และขับรถไปส่งตามสถานที่ๆ ได้รับมอบหมาย 4-5 ที่

บริษัท บุษยาธรพืชผล จำกัด
ตามโครงสร้างบริษัท
Salary 12,000 ขึ้นไป (มีที่พัก เดือนละ 500+น้ำไฟ250)
24 Aug 19
11 . ช่างยนต์
ซ่อมบำรุงรถในบริษัท - บริษัทมีรถ 40 คัน กะบะ, รถเก๋ง , รถ 6 ล้อ , รถ 10 ล้อ - ซ่อมงานทัวไปตามคำสั่ง - ทำงาน 6 วัน - มีที่พักให้ - เข้างาน 8 โมงถึง 5 โมงเย็น

บริษัท บุษยาธรพืชผล จำกัด
1 ตำแหน่ง
Salary ตามตกตง
24 Aug 19
12 . ฝ่ายบุคคล งานวางแผนพนักงาน การบริหารบุคคล
-คาดการณ์ความต้องการและวางแผนใช้ทรัพยากรมนุษย์ขององค์การไว้ล่วงหน้า ว่าต้องการบุคคลที่มีคุณสมบัติอย่างไร ระดับใด จำนวนเท่าใด เมื่อใด ด้วยวิธีการใด ต้องพัฒนาบุคคลให้มีความรู้ความสามารถอย่างไร จะควบคุมจ...

บริษัท บุษยาธรพืชผล จำกัด
1 Position
24 Aug 19
13 . เจ้าหน้าที่คลังสินค้าUrgently Required !
- ตรวจสอบจำนวนและคุณภาพเพื่อรับสินค้าเข้าในคลังสินค้า - คุมการขึ้นสินค้า เพื่อขึ้นรถบรรทุกในแต่ละวัน - รวบรวมใบเบิกสินค้า ใบขอตัวอย่างทุกรายการ - ตรวจนับสินค้าในคลังให้ยอดจริงตรงกับข้อมูลในระบบ - ...

บริษัท สยาม ควอลิตี้ เกรน จำกัด
5 Position
24 Aug 19
14 . จนท.ความปลอดภัยวิชาชีพ(จป) ปฏิบัติงานที KTF(ชลบุรี)
วางแผนงาน และดำเนินการเรื่องความปลอดภัย/อาชีวอนามัย ดูแลรักษา/ส่งเสริม/ช่วยเหลือ รณรงค์ด้านความปลอดภัยในโครงการ จัดทำรายงานเรื่องความปลอดภัยให้ผู้บังคับบัญชา ฝึกอบรมพนักงานให้มีความรู้ และปฏิบัติตา...

บริษัทในเครือ ป.เจริญพันธ์ และบริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามวุฒิและประสบการณ์
24 Aug 19
15 . พนักงานบัญชี/พนักงานตรวจสอบภายใน (ปฏิบัติงานที่ พระราม 2)รับสมัครด่วน !
1 งานบัญชี - คีย์A/P - ตัดชำระเจ้าหนี้ - จัดชุดทำจ่ายน้ำมัน 2 งานตรวจสอบภายใน - ตรวจสอบภายในตามที่ได้รับมอบหมาย และจัดทำงบการเงินรวม

บริษัทในเครือ ป.เจริญพันธ์ และบริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
24 Aug 19

บริษัทในเครือ ป.เจริญพันธ์ และบริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
24 Aug 19
17 . พนักงานส่งเสริมการขาย (ผลิตภัณฑ์แปรรูป)
- เสนอสินค้า ออกตลาด จัดกิจกรรม เพื่อเสนอสินค้าให้ลูกค้าโดยทั่วไป

บริษัทในเครือ ป.เจริญพันธ์ และบริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
24 Aug 19
18 . เจ้าหน้าที่กราฟฟิคดีไซน์ (เจ้าหน้าที่ออกแบบ)(ปฏิบัติงานที่ พระราม 2)รับสมัครด่วน !
Video Editor and Graphic Designer หน้าที่รับผิดชอบ: 1.ดูแลในส่วนงาน Video ทั้งหมด 2.ตัดต่อ Video เพื่อนำเสนอผ่านสื่อทั้งภายในของบริษัทและสื่อ online ด้วย Premiere Pro, After Effect 3.ออกแบบกราฟิ...

บริษัทในเครือ ป.เจริญพันธ์ และบริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
3 อัตรา
Salary ตามวุฒิและประสบการณ์
24 Aug 19
19 . ผู้จัดการแผนกบัญชี(ปฏิบัติงานที่ พระราม 2)
- ควบคุมและตรวจสอบการรับ-จ่ายเงินของบริษัท การออกใบเสร็จรับเงิน การบันทึกบัญชี เอกสารเบิกจ่าย ระบบเจ้าหนี้ ระบบสินค้าคงเหลือ ให้ถูกต้อง - ดูแลระบบบัญชีและการเชื่อมต่อกับระบบงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง - ...

บริษัทในเครือ ป.เจริญพันธ์ และบริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
3 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
24 Aug 19
20 . พนักงานขับรถประจำตำแหน่งรับสมัครด่วน !
- ขับรถให้ผู้บริหาร - บำรุงดูแลรักษาสภาพรถที่ขับ

บริษัทในเครือ ป.เจริญพันธ์ และบริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary 12,000 บาท + OT
24 Aug 19
  174 Positions      
Sort By 
Disability Jobs