JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  26 Positions      
Sort By 
1 . ออกแบบ landscape และจัดสวน
- ออกแบบ landscape เกี่ยวกับการจัดสวน

Green Care Professional Co., Ltd.
1 Position
Salary ตามตกลงและประสบการณ์
24 Aug 19
2 . นักวิชาการ / ผู้ช่วยนักวิชาการรับสมัครด่วน !
ประชาสัมพันธ์เรื่องระบบการจำกัดปลวกที่มีประสิทธิภาพสูงสุดจากสหรัฐอเมริกาและการบริการของบริษัทฯ ด้านการจัดการดูแล กำจัดปลวก และแมลงรำคาญอื่นๆ ตลอดจนสัตว์พาหะอื่นๆ. ให้คำแนะนำลูกค้า เข้าบริการ Ser...

M Factors Co., Ltd.
10 อัตรา
Salary 15,000 บาทขึ้นไป ( พิจารณาตามประสบการณ์ ) + ค่าโบนัสการบริการ +ค่าโทร +โบนัสค่าขับ +โบนัสเบี้ยขยัน
24 Aug 19
3 . ฝ่ายขายโครงการเกษตรรับสมัครด่วน !
1 รับผิดชอบงานขายสินค้าของบริษัททั้งหมด 2 หาช่องทางการขายใหม่ พร้อมรักษาฐานลูกค้าเก่า 3 มีความรู้ ประสบการณ์ด้านการขาย โรงเรือน ระบบปลูก ระบบน้ำหยด จะพิจารณาเป็นพิเศษ 4 มีทักษะในการเจรจา สามารถเดิ...

บริษัท สปี๊ดดี้ แอสเซ็ส จำกัด
2 Position
Salary 15,000-20,000
24 Aug 19
4 . หัวหน้าแผนกส่งเสริมเกษตรอินทรีย์
1. ให้ความรู้แก่เกษตรกรในการทำเกษตรอินทรีย์หรือ Organic 2. ทำกิจกรรมร่วมกับชุมชนในพื้่นที่ 3. ลงพื้่นที่เพื่อติดตามและประเมินผลของกลุ่มเกษตรกร 4. หาแนวทางแก้ไขให้กับกลุ่มเกษตรกรเมื่อประสบปัญหา

บริษัท สังคมสุขภาพ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
24 Aug 19
5 . หัวหน้างาน/โฟร์แมนภูมิทัศน์
- ควบคุมตรวจสอบ งาน Softscape และงาน Hardscape - ประสานกับบุคคลต่างๆ - วางแผนงานในแต่ละวัน - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท กรีนเฮ้าส์ การ์เด้น
1 Position
Salary 15,000 บาทขึ้นไป
24 Aug 19
6 . หัวหน้างาน/โฟร์แมนภูมิทัศน์
-ควบคุม ดูแลงานภูมิทัศน์/Landscape -ดูแบบงาน Hardscape -ติดต่อประสานงานกับวิศวกรโครงการตามไซน์งาน -งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท กรีนเฮ้าส์ การ์เด้น
1 Position
Salary 15,000บาทขึ้นไป ตามประสบการณ์
24 Aug 19
7 . เจ้าหน้าที่สัตวบาลรับสมัครด่วน !
1. ดูแลพื้นที่ โรงเรือน ที่พักอาศัยของสัตว์ให้ถูกต้องตามสุขลักษณะ 2. จัดเตรียมอาหาร น้ำ และวิตามิน ให้ครบถ้วนเหมาะสม 3. ตรวจสอบสภาพความสมบูรณ์แข็งแรงของสัตว์ 4. จัดเก็บสถิติการเกิด การป่วย การตายขอ...

บริษัท ซาฟารีเวิลด์ จำกัด (มหาชน)
7 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
24 Aug 19
8 . เจ้าหน้าที่บริการชุมชนโครงการ /โฟร์เเมนภูมิทัศน์ (กทม-ปริมณฑล)
1. รับผิดชอบงานดูแลงานส่วนกลางในหมู่บ้าน ได้เเก่ - ประสานงาน เเละ ดูเเลความเรียบร้อยของงานสวน,ภูมิทัศน์ภายในโครงการเเละความสะอาดภายในโครงการ - ประสานงาน เเละ ดูเเลการทำงานของ รปภ.ให้ได้ต...

บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
10 อัตรา
23 Aug 19
9 . หัวหน้าทีมบริการ /Certified Pest Control Technician Supervisorรับสมัครด่วน !
• นำเสนองานบริการ พร้อมให้ความรู้และตอบข้อซักถามพร้อมทั้งอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับระบบกำจัดปลวก Exterra (USA Technology) รวมถึงการป้องกันกำจัดแมลงรำคาญและระบบกำจัดหนูจากค่าย Bell Laboratories Inc...

Bug People โดย บริษัท มาเบล กรุ๊ป จำกัด
6 ตำแหน่ง
Salary เริ่มต้นที่ 17,000-18,000 บาท ไม่รวมค่าเบี้ยเลี้ยง และ ค่า Incentive สำรวจอาคาร เงินโบนัส
23 Aug 19
10 . นักวิชาการ (สายเกษตร)
-ทำหน้าที่หัวหน้าชุดในการเข้าบริการลูกค้า -ให้คำปรึกษาลูกค้าเกี่ยวกับเคมีกำจัดเเเมลงเเละชีววิทยาเเมลง -วิเคราะห์ปลวกชนิดทำลายบ้านสายพันธุ์ Coptotermes spp. -วางเหยื่อเพิ่มเหยื่อกำจัดปลวกด้วยระบบเหย...

บริษัท มินิ บั๊ค จำกัด
2 อัตรา ชาย/หญิง
Salary 13,000 ผ่านโปร 15,000 + ค่าติดตั้ง + เบี้ยขยัน + โอที +เบี้ยเลี้ยงต่างจังหวัด + โบนัสปลายปี
23 Aug 19
11 . Admin & sale-co
- รับลูกค้าใหม่จากเว็บไซต์ ลูกค้าต่อเนื่องและลูกค้าแนะนำ พร้อมอธิบายเบื้องต้น - ตอบในเพจ เฟสบุ๊ค ไลน์ ให้ข้อมูลงานบริการและผลิตภัณฑ์ - นัดลูกค้าให้เซลล์พิ้นที่ไปขาย - โทรสอบถามความพึงพอใจลูกค้าที่...

บริษัท มินิ บั๊ค จำกัด
3 อัตรา
Salary 13,000 บาทขึ้นไป+โอที+ค่าคอม+เบี้ยเลี้ยงต่างจังหวัด+เบี้ยขยัน+โบนัสปลายปี++++
23 Aug 19
12 . Service Specialist : ผู้เชี่ยวชาญภาคสนามกำจัดแมลง (สาขาธนบุรี)รับสมัครด่วน !
- ให้คำแนะนำ วางแผนงานบริการ และออกให้บริการภาคสนามให้กับกลุ่มลูกค้า อาทิเช่น โรงแรม โรงงาน อาคารสำนักงาน ร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้า และที่พักอาศัย เพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า - ทำรายงานแจ้งปัญหา...

Rentokil Initial (Thailand) Co., Ltd.
2 อัตรา
Salary 16,000 - 20,000 บาท
23 Aug 19
13 . สัตวบาล (Animal Husbandry)
-ดูแลการเลี้ยงดูสัตว์ทดลองทุกเรื่อง ทั้งการให้อาหาร น้ำ การดูแลสุขภาพเบื้องต้น การสังเกตพฤติกรรม และปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ช่วยสัตวแพทย์ในการตรวจสุขภาพและการรักษาพยาบาลสัตว์ -จัดเตรียมอาหาร และทำการทดส...

บริษัท นูทริกซ์ จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
23 Aug 19
14 . คนสวน
ดูแลรดน้ำไม้ดอกไม้ประดับ ไม้พุ่ม ไม้คลุมดิน ไม้แขวน ไม้ยืนต้น และสนามหญ้า งานตัดตกแต่งไม้ ตัดหญ้าตามที่กำหนด งานพรวนดิน กำจัดวัชพืช ใส่ปุ๋ย เก็บกวาดขยะ ใบไม้ในสวน ตรวจสอบจัดทำไม้ค้ำยันไม้ป้องกันโค...

บริษัท วูดู คาเฟ่ ธิงค์กิ้ง สเปซ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์
22 Aug 19
15 . สัตวบาลส่งเสริมภายในประเทศ(ปฏิบัติงานตามฟาร์มลูกค้า)
1.เป็นที่ปรึกษาให้ความรู้ด้านงานวิชาการ หรือแนะนำแนวทางการแก้ปัญหาผลผลิตในฟาร์มให้กับเกษตรกร 2.สนับสนุนงานด้านวิชาการในทุกๆ ด้านให้กับพนักงานขาย 3.พัฒนาความรู้ใหม่ๆ และพัฒนาทักษะในการแก้ไขปัญหา 4.ป...

เครือ เวท โปรดักส์
หลายอัตรา
Salary ไม่ระบุ
22 Aug 19
16 . เจ้าหน้าที่เกษตร
1. ดูแลงานทดสอบ/งานวิจัยผลิตภัณฑ์ของบริษัท (ศูนย์วิจัยเกษตรฯใกล้รพ.กรุงเทพ) 2. ทำรายงานสรุปผลการทดลองประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ 3. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก

บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary ตามโครงสร้าง + ประสบการณ์
22 Aug 19
17 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนรับสมัครด่วน !
- ติดต่อประสานงานด้านการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมวิชาการเกษตรฯ กรมปศุสัตว์ อย.เป็นต้น - ประสานงานและติดตามงานในส่วนที่รับผิดชอบ - จัดทำและตรวจสอบเอกสาร

S&P Formulator Co., Ltd.
1 ตำแหน่ง
22 Aug 19
18 . Agriculture Officer
Benefits : - Uniform

Matsuda Engineering Co., Ltd.
Salary Based on qualifications & Experiences
21 Aug 19
19 . โฟร์แมนภูมิทัศน์ และ โฟร์แมนประจำหน่วยงานคลอง14 อ.องครักษ์รับสมัครด่วน !
- ควบคุมคนงาน - ดำเนินการตามแผนงานที่ได้รับมอบหมาย - มีความรู้เรื่องต้นไม้ทั้งไม้พุ่มและไม้ยืนต้นเป็นอย่างดี - ดูแลเรือนเพาะชำต้นไม้ (ไม้ใหญ่,ไม้เล็ก) (ประจำคลอง14) - มีประสบการณ์ขับรถเครน,รถ6,12...

บริษัท คอร์เดียร์ จำกัด
2 อัตรา
21 Aug 19
20 . หัวหน้างานภูมิทัศน์ / โฟร์แมน
1. ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย 2. วางแผนการปฏิบัติงานให้กับลูกทีม 3. จัดทำรายงานประจำวัน 4. ติดต่อประสานกับหน้างานของแต่ละโครงการ 5. ควบคุมและดูแลการปลูกต้นไม้ให้สวยงามอยู่เสมอ

บริษัท ซิลเลี่ยน อินโนเวชั่น จำกัด
2 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
20 Aug 19
  26 Positions      
Sort By 
Disability Jobs