JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  29 Positions      
Sort By 
1 . หัวหน้างาน/โฟร์แมนภูมิทัศน์
ควบคุมตรวจสอบ งาน Softscape และงาน Hardscape ประสานกับบุคคลต่างๆ วางแผนงานในแต่ละวัน งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท กรีนเฮ้าส์ การ์เด้น
1 Position
Salary 15,000บาทขึ้นไป ตามประสบการณ์
20 Jul 19
2 . QC สินค้าเกษตรรับสมัครด่วน !
1. ดูแลไลน์ผลิต คนงาน วางแผนผลิตรายวัน สต็อคสินค้า คุณภาพสินค้า 2. ตรวจเช็คคุณภาพสินค้าก่อนส่ง และเช็คก่อนส่งลูกค้า 3. จัดเตรียมแผนการผลิตต่อวัน ประเมินการใช้วัตถุดิบ 4. จัดทำสต็อคสินค้า รายงานสต็อ...

บริษัท สปี๊ดดี้ แอสเซ็ส จำกัด
3 Position
Salary 13,000-15,000
20 Jul 19
3 . ฝ่ายขายโครงการเกษตรรับสมัครด่วน !
1 รับผิดชอบงานขายสินค้าของบริษัททั้งหมด 2 หาช่องทางการขายใหม่ พร้อมรักษาฐานลูกค้าเก่า 3 มีความรู้ ประสบการณ์ด้านการขาย โรงเรือน ระบบปลูก ระบบน้ำหยด จะพิจารณาเป็นพิเศษ 4 มีทักษะในการเจรจา สามารถเดิ...

บริษัท สปี๊ดดี้ แอสเซ็ส จำกัด
2 Position
Salary 15,000-20,000
20 Jul 19
4 . สัตวบาล (Animal Husbandry)
-ดูแลการเลี้ยงดูสัตว์ทดลองทุกเรื่อง ทั้งการให้อาหาร น้ำ การดูแลสุขภาพเบื้องต้น การสังเกตพฤติกรรม และปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ช่วยสัตวแพทย์ในการตรวจสุขภาพและการรักษาพยาบาลสัตว์ -จัดเตรียมอาหาร และทำการทดส...

บริษัท นูทริกซ์ จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
20 Jul 19
5 . นักวิชาการ / ผู้ช่วยนักวิชาการรับสมัครด่วน !
ประชาสัมพันธ์เรื่องระบบการจำกัดปลวกที่มีประสิทธิภาพสูงสุดจากสหรัฐอเมริกาและการบริการของบริษัทฯ ด้านการจัดการดูแล กำจัดปลวก และแมลงรำคาญอื่นๆ ตลอดจนสัตว์พาหะอื่นๆ. ให้คำแนะนำลูกค้า เข้าบริการ Ser...

M Factors Co., Ltd.
10 อัตรา
Salary 15,000 บาทขึ้นไป ( พิจารณาตามประสบการณ์ ) + ค่าโบนัสการบริการ +ค่าโทร +โบนัสค่าขับ +โบนัสเบี้ยขยัน
20 Jul 19
6 . ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกบำรุงรักษาสนาม (สนามกอล์ฟ)
- ร่วมวางแผนงานบำรุงรักษาสนาม งานระบบน้ำ งานช่างเครื่องจักร - ร่วมกำหนดการปฏิบัติงาน การตรวจสอบ การประเมินการทำงานของพนักงาน - ดูแลรับผิดชอบงานสนามกอล์ฟ และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย - ดูแลควบคุมพน...

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
19 Jul 19
7 . หัวหน้าทีมบริการ /Certified Pest Control Technician Supervisorรับสมัครด่วน !
• นำเสนองานบริการ พร้อมให้ความรู้และตอบข้อซักถามพร้อมทั้งอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับระบบกำจัดปลวก Exterra (USA Technology) รวมถึงการป้องกันกำจัดแมลงรำคาญและระบบกำจัดหนูจากค่าย Bell Laboratories Inc...

Bug People โดย บริษัท มาเบล กรุ๊ป จำกัด
6 ตำแหน่ง
Salary เริ่มต้นที่ 17,000-18,000 บาท ไม่รวมค่าเบี้ยเลี้ยง และ ค่า Incentive สำรวจอาคาร เงินโบนัส
19 Jul 19
8 . เจ้าหน้าที่บริการชุมชนโครงการ /โฟร์เเมนภูมิทัศน์ (กทม-ปริมณฑล)
1. รับผิดชอบงานดูแลงานส่วนกลางในหมู่บ้าน ได้เเก่ - ประสานงาน เเละ ดูเเลความเรียบร้อยของงานสวน,ภูมิทัศน์ภายในโครงการเเละความสะอาดภายในโครงการ - ประสานงาน เเละ ดูเเลการทำงานของ รปภ.ให้ได้ต...

บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
10 อัตรา
19 Jul 19
9 . ผู้จัดการพัฒนาผลิตภัณฑ์และธุรกิจพืชเชิงพานิชย์-ประเทศไทย
1) Product Development • Design and product development and product registration trials strategies • Drive all product development and product registration trials across Thailand & manage all com...

บริษัท เมล็ดพันธุ์ เอเชีย จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
19 Jul 19
10 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อวัตถุดิบทางการเกษตร (มันเส้น)
1. รวบรวมมันเส้นตามลานมันที่เป็น Partner ทางธุรกิจ 2. ทําการซื้อขายมันเส้ัน เพื่อส่งต่อประเทศจีน 3. ดูแลงานเอกสารซื้อขายกับคู่ค้า (ลานมัน) 4. ประสานงานกับคลังสินค้า เพื่อเก็บมันเส้น 5. เดินทางไปติ...

Manpower Thailand Co., Ltd.
1 อัตรา
19 Jul 19

บริษัท เคโมฟายล์ จำกัด
1 Position
19 Jul 19
12 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนรับสมัครด่วน !
- ติดต่อประสานงานด้านการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมวิชาการเกษตรฯ กรมปศุสัตว์ อย.เป็นต้น - ประสานงานและติดตามงานในส่วนที่รับผิดชอบ - จัดทำและตรวจสอบเอกสาร

S&P Formulator Co., Ltd.
1 ตำแหน่ง
19 Jul 19
13 . Service Specialist : ผู้เชี่ยวชาญภาคสนามกำจัดแมลง (สาขาธนบุรี)รับสมัครด่วน !
- ให้คำแนะนำ วางแผนงานบริการ และออกให้บริการภาคสนามให้กับกลุ่มลูกค้า อาทิเช่น โรงแรม โรงงาน อาคารสำนักงาน ร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้า และที่พักอาศัย เพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า - ทำรายงานแจ้งปัญหา...

Rentokil Initial (Thailand) Co., Ltd.
2 อัตรา
Salary 16,000 - 20,000 บาท
19 Jul 19
14 . หัวหน้าแผนกส่งเสริมเกษตรอินทรีย์
1. ให้ความรู้แก่เกษตรกรในการทำเกษตรอินทรีย์หรือ Organic 2. ทำกิจกรรมร่วมกับชุมชนในพื้่นที่ 3. ลงพื้่นที่เพื่อติดตามและประเมินผลของกลุ่มเกษตรกร 4. หาแนวทางแก้ไขให้กับกลุ่มเกษตรกรเมื่อประสบปัญหา

บริษัท สังคมสุขภาพ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
19 Jul 19
15 . สัตวบาลส่งเสริมภายในประเทศ(ปฏิบัติงานตามฟาร์มลูกค้า)
1.เป็นที่ปรึกษาให้ความรู้ด้านงานวิชาการ หรือแนะนำแนวทางการแก้ปัญหาผลผลิตในฟาร์มให้กับเกษตรกร 2.สนับสนุนงานด้านวิชาการในทุกๆ ด้านให้กับพนักงานขาย 3.พัฒนาความรู้ใหม่ๆ และพัฒนาทักษะในการแก้ไขปัญหา 4.ป...

เครือ เวท โปรดักส์
หลายอัตรา
Salary ไม่ระบุ
19 Jul 19
16 . ผู้ช่วยสัตวแพทย์-พยาบาลสัตว์/ เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการ
1. ผู้ช่วยสัตวแพทย์-พยาบาลสัตว์ - จับบังคับสัตว์ป่วยที่เข้ามาทำการตรวจรักษา - ดูแลสัตว์ป่วยใน ป้อนอาหาร ป้อนยา - ดูแลความสะอาดและความเรียบร้อยในส่วนของวอร์ดสัตว์ป่วย - รับผิดชอบในส่วนของงานผู้ช่วย...

โรงพยาบาลสัตว์บางกอก-รัชดา
3 ตำแหน่ง
Salary 12,000-15,000
19 Jul 19
17 . Inspector
1. To inspect of agricultural and food products processing . 2. To make an inspection report both in Thai and English. 3. To work up country occasionally. If stay in office, work schedule is on Mon...

Bioagricert(Thailand) Co., Ltd.
2 persons
Salary Negotiable
19 Jul 19

บริษัท สหยูนิคอร์กรุ๊ป จำกัด
19 Jul 19
19 . เจ้าหน้าที่พัฒนาผลิตภัณฑ์ และเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการขายรับสมัครด่วน !
**จัดทำแปลงทดลองเพื่อนำข้อมูลที่ได้มาประยุกต์ใช้กับผลิตภัณฑ์ของบริษัท รวมถึงช่วยงานจัดประชุมและให้ความรู้เกษตรกร

บริษัท ไอ ซี พี ลัดดา จำกัด
1 อัตรา
Salary 16,000 - 18,000
19 Jul 19
20 . ผู้ช่วยสัตวแพทย์รับสมัครด่วน !
-สามารถรับงานและปฎิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากสัตวแพทย์ได้เป็นอย่างดี -ดูแลสัตว์ที่เข้ามารับการรักษา **ประเมินงาน 3 เดือน หากผ่านงานจะได้รับวันหยุด 2 วัน**

โรงพยาบาลสัตว์คริสตัล เพ็ท(บริษัท คริสตัล เพ็ท จำกัด)
หลายอัตรา
Salary 15,000 บาท
18 Jul 19
  29 Positions      
Sort By 
Disability Jobs