JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  596 Positions      
Sort By 
1 . ผู้จัดการฝ่ายธุรการและบุคคล (Admin. & Personnel Manager)
ดูแลจัดการบริหารงานของฝ่ายธุรการและบุคคลทั้งระบบ เช่น งานสรรหาว่าจ้าง งานพัฒนาและฝึกอบรม งานบริหารเงินเดือนและสวัสดิการ งานแรงงานสัมพันธ์ ให้มีประสิทธิภาพ

บริษัท บางชันเยนเนอเรลเอเซมบลี จำกัด
Bang Chan Industrial Bangkok
1 Position
Salary ตามตกลง
21 Aug 19
2 . วิศวกร (Logistics Planning & Customs)
- ดูแลการจัดหาอะไหล่ตัวถัง/ ชิ้นส่วนอะไหล่ประกอบรถสำหรับใช้ในการผลิต - ติดต่อซัพพลายเออร์ทั้งในและต่างประเทศ - ประสานงานกับตัวแทนและหน่วยงานราชการในการนำเข้าและส่งออกผลิตภัณฑ์จากเขตปลอดอากร - ติดต...

บริษัท บางชันเยนเนอเรลเอเซมบลี จำกัด
Bang Chan Industrial Bangkok
1 Position
Salary ตามตกลง
21 Aug 19
3 . หัวหน้าแผนกคลังสินค้า (Warehouse Supervisor)
- จัดสรรพื้นที่และบริหารพื้นที่ในการจัดเก็บสินค้าให้เกิดประโยชน์สูงสุด - จัดการส่งสินค้าให้ได้ตามแผนที่กำหนดและมีประสิทธิภาพ - จัดเก็บสินค้าในคลังให้มีระบบ แบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบของงานในคลังสิ...

บริษัท บางชันเยนเนอเรลเอเซมบลี จำกัด
Bang Chan Industrial Bangkok
1 Position
Salary ตามตกลง
21 Aug 19
4 . เจ้าหน้าที่บัญชีรับสมัครด่วน !
1.ดูแลวงเงิน Floor-plan ของธนาคาร(stock) เตรียมเอกสารซื้อรถ/ดอกเบี้ย 2.ทำเอกสารรับ-จ่าย/ซื้อ-ขาย/ทั้วไป 3.จัดทำ Pay-roll ประจำเดือน 4.เตรียมเช็คเพื่อชำระค่าใช้จ่ายต่างๆ 5.ตรวจสอบเอกสารรับ (รายวัน)...

บริษัท เบนซ์ บีเคเค วิภาวดี จำกัด
1 Position
Salary 17,000-20,000
21 Aug 19
5 . ช่างซ่อมบำรุง
- ตรวจสอบ ดูแลความพร้อมของสถานที่ ภายในศูนย์บริการรถยนต์ - งานซ่อมแซมทุกประเภท เช่น ปะปา ประตู หน้าต่าง ไฟฟ้า ฯลฯ

MITSU SUVARNABHUMI CO.,LTD
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
21 Aug 19
6 . ที่ปรึกษาการขาย (Sale ขายรถยนต์)
-นำเสนอขายรถยนต์ แบรนด์ "มิตซูบิชิ" -ปฎิบัติงานวันจันทร์-วันเสาร์ 08.30-17.30 น. -สถานที่ปฎิบัติงาน (สาขาลาดกระบัง จ.กรุงเทพฯ,สาขาอ้อมน้อยและสาขาพุทธสาคร จ.สมุทรสาคร) ขึ้นอยู่กับภูมิลำเนาผู้สมัคร

MITSU SUVARNABHUMI CO.,LTD
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
21 Aug 19
7 . ผู้จัดการฝ่ายขาย
-รับนโยบายของบริษัทบริหารงานด้านกลยุทธ์การขายให้ถึงเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ -ดูแลและกำกับพนักงานใต้บังคับบัญชาให้ทำงานอย่างมีจรรยาบรร และงานขายให้มีประสิทธิภาพ

MITSU SUVARNABHUMI CO.,LTD
1 อัตรา
Salary รายได้รวมไม่ต่ำกว่า 50,000 บาท
21 Aug 19
8 . ช่างโป๊วสี
1.เตรียมพื้นผิวรถ ชิ้นส่วนรถที่จะโป๊วสี 2.โป๊วสีตามที่ได้รับมอบหมาย 3.ตรวจเช็คความถูกต้อง เรียบร้อยก่อนส่งงาน 4.ดูแลรักษาเครื่องมือให้พร้อมใช้งาน-แจ้งหัวหน้างานหากพบการชำรุด 5.ดูแลรักษาความสะอาดพิ...

AAS Auto Service Co., Ltd.
3 Position
Salary 18,000-25,000 บาท/เดือน
21 Aug 19
9 . Cashier(สาขาพัฒนาการ)
1.รับชำระสินค้า บริการเป็นเงินสด หรือบัตรเครดิต 2.ออกใบเสร็จ เอกสารรับเงิน ใบกำกับภาษี 3.ตรวจนับ เช็คยอดเงิน และบันทึกข้อมฒูลการรับเงิน 4.นำส่งเงินสด และรายงานการรับเงินให้เจ้าหน้าที่การเงินทุกวัน

AAS Auto Service Co., Ltd.
1 Position
Salary 16,000-20,000 บาท/เดือน
21 Aug 19
10 . เจ้าหน้าที่อาคารสำนักงาน
•รับผิดชอบงานยื่นชำระค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง การต่ออายุใบอนุญาตต่างๆของอาคาร - สถานที่ และการดำเนินการยื่นขออนุญาตต่างๆกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เช่น รง.4, ยื่นภาษีป้าย, ยื่นขออนุญาตนำสิ่งปฏิกู...

AAS Auto Service Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary 13,000-16,000 บาท
21 Aug 19
11 . ช่างเคาะตัวถัง
1.เคาะปะผุตัวถังรถอุบัติเหตุให้คงสภาพก่อนส่งทำสี 2.ซ่อมงานเชื่อมพลาสติกชิ้นส่วนอะไหล่ให้คงสภาพก่อนส่งทำสี 3.ดูแลเครื่องมือในการทำงานให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานไม่เสียหายชำรุด 4.ปฏิบัติตามกฎระเบียบของบ...

AAS Auto Service Co., Ltd.
3 Position
Salary 18,000-20,000 บาท/เดือน
21 Aug 19
12 . PDI Executive
1.ตรวจสอบรถใหม่เมื่อมาถึง Dealer ก่อนทำ PDI ในส่วนของ Service 2.ติดต่อประสานงาน Importer เพื่อแจ้งในกรณีที่มี Damage และประสานในการแก้ไขให้แล้วเสร็จ 3.ประสานจัดคิวในการเข้า PDI ตามลำดับนัดหมาย และติ...

AAS Auto Service Co., Ltd.
2 Position
Salary 18,000-23,000
21 Aug 19
13 . เจ้าหน้าที่บัญชี(สาขาพระราม4)
บัญชีลูกหนี้ 1.ตรวจสอบเอกสารด้านรับ จัดทำใบสำคัญรับและบันทึกบัญชี 2.ดูแลงานด้านภาษีถูกหัก ณ ที่จ่ายและภาษีขาย 3.จัดทำรายการปรับปรุงทั่วไปและรายละเอียดประกอบงบการเงิน บัญชีด้านสินทรัพย์ทั้งหมด 4.ตร...

AAS Auto Service Co., Ltd.
1 Position
Salary 20,000-25,000 บาท/เดือน
21 Aug 19
14 . เจ้าหน้าที่ประสานงานราชการ
- ติดต่อประสานงานกับส่วนงาน แผนก, ฝ่ายต่างๆ ภายในองค์กร และภายนอกองค์กร รวมตลอดถึงโรงงานในเรื่องการสั่งซื้อรถยนต์เพื่อให้สำเร็จลุล่วงตาม - จัดเตรียมเอกสารอันจำเป็นที่ใช้ประกอบเกี่ยวกับงานนำเข้า-ส่งอ...

AAS Auto Service Co., Ltd.
1 Position
Salary 20,000-35,000 บาท
21 Aug 19
15 . Service Advisor (TOEIC 550)
1.ทำตาม Porsche Core Process 7 Step -Arranging Appointment -Preparing for Appointment -Vehicle Acceptance -Repairs -Quality Control -Returning Vehicles -Post-Meeting Activities

AAS Auto Service Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary 18,000-23,000 บาท/เดือน
21 Aug 19
16 . พนักงานล้างรถ (สาขาดอนเมือง)
-ทำความสะอาดรถยนต์(ล้างรถ,เช็ดรถยนต์)

AAS Auto Service Co., Ltd.
1 Position
Salary 9,750
21 Aug 19
17 . เจ้าหน้าที่งานทะเบียนรถยนต์ (สาขาพระราม 3)
1.ติดต่อเบิกเอกสารชุดทะเบียนจากไฟแนนซ์ต่างๆ 2.นำฝากเอกสารชุดทะเบียนและชุดแจ้งจำหน่ายให้เจ้าหน้าที่บัญชี/การเงินประจำสาขา 3.ควบคุมการใช้ป้ายแดง 4.ดำเนินการทำจ่ายมัดจำป้ายแดงให้กับลูกค้า 5.ตรวจเอกส...

บริษัท มาสเตอร์ กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (เอเชีย) จำกัด
2 Position
Salary N/A
21 Aug 19
18 . เจ้าหน้าที่บัญชี พระราม 9
- บันทึกด้านรับ-จ่าย - ภงด 1 ,3 , 53 - ภพ.30 - รายละเอียดประกอบงบ

กลุ่มบริษัท V Groupcars
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
21 Aug 19
19 . เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูล รับสมัครด่วน !
- ติดตาม รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลการกำเนินงานของศูนย์บริหาร - Support ในด้านต่างๆที่ได้รับหมอบหมาย

กลุ่มบริษัท V Groupcars
2 อัตรา
Salary ตามตกลง
21 Aug 19
20 . ช่างติดตั้ง CCTV LAN Telephoneรับสมัครด่วน !
- ดูแลระบบ CCTV เดินสาย LAN - วางแผนการติดตั้ง - ทำระบบ Finger Scan ระบบไฟฟ้า - มีความรู้ด้าน PC Support - ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

กลุ่มบริษัท V Groupcars
1 อัตรา
Salary 15,000 ขึ้นไป สามารถต่อรองได้
21 Aug 19
  596 Positions      
Sort By 
Disability Jobs