JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  633 Positions      
Sort By 
1 . พนักงานขับรถผู้บริหาร/ขับรถส่วนกลางรับสมัครด่วน !
เปิดรับสมัครพนักงานขับรถ -พนักงานขับรถส่วนกลาง ไซต์งานคลองเตย 3 อัตรา -พนักงานขับรถผู้บริหาร (นายไทย) พักย่านสุขุมวิท 24 1 อัตรา -พนักงานขบรถผู้บริหาร (นายไทย) พักย่านเอกมัย 1 อัตรา -พนักงานขับรถผ...

บริษัท ไทยรุ่ง พาร์ทเนอร์ส กรุ๊ป
หลายอัตรา
Salary 15,000-30,000 บาท (รายได้รวมทุกอย่างแล้ว)
24 Jul 19
2 . เจ้าหน้าที่ประสานงาน / ธุรการ รับสมัครด่วน !
ผู้ช่วยผู้ประสานงานทั่วไป และบันทึกข้อมูลของบริษัท

รุ่งเรือง ออโต้ซีท
2 Position
Salary 9,000 - 12,000
24 Jul 19
3 . พัฒนาธุรกิจประจำเขตพื้นที่การขายต่างจังหวัด /ประสานงานขายประจำบริษัทรับสมัครด่วน !
** พนักงานขายประจำเขตพื้นที่ เพศชาย ** 1.ดูแลลูกค้าประจำจังหวัดในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 2.กล้าพูด กล้าคุย มีใจรักในการบริการ อดทน รักความก้าวหน้า 3.สามารถทำงานเป็นทีมได้ 4.ดูแลฐานลูกค้าเก่า และ เพิ่...

บริษัท ซันฟิลเตอร์ จำกัด
หลายอัตตรา
Salary รายได้ตามตำแหน่งงาน
24 Jul 19
4 . เจ้าหน้าที่บัญชีทั่วไปรับสมัครด่วน !
- จัดทำเอกสารและตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารทางบัญชีของบริษัทฯ - ดูแลลงข้อมูล Balance Sheet ของทางบริษัทฯ, สรุปงบบัญชีรายเดือนและรายปี - ติดต่อและประยุกต์ใช้ระบบบัญชีสำหรับภายในบริษัทฯ - ติดตามประสา...

ต้นอะไหล่ยนต์
2 Position
Salary ตามความสามารถ
24 Jul 19
5 . ช่างซ่อม/แต่งรถมอเตอร์ไซค์ รับสมัครด่วน !
•ติดตั้งอะไหล่ตกแต่งรถมอเตอร์ไซค์ และ ซ่อมมอเตอร์ไซค์ •บริการลูกค้า, ชี้แจงรายละเอียดการแต่งมอเตอร์ไซค์ •ระบุข้อมูล และ รายละเอียดของอะไหล่แต่งมอเตอร์ไซค์ •ออกแบบคอนเซ็ปท์ งานแต่ง มอเตอร์ไซค์ •เร...

ต้นอะไหล่ยนต์
2 Position
Salary แล้วแต่ตกลง
24 Jul 19
6 . ผู้จัดการร้าน Cafe Amazon
-บริหารงานและควบคุมดูแลความเรียบร้อยภายในร้าน -ควบคุมดูแลพนักงานที่อยู่ภายใต้บังคับบัญชาสั่งงานและประสานงานกับทุกส่วนในการสั่งของและจัดเก็บสต็อคสินค้า -บริหารให้ยอดขายเป็นไปตามเป้าหมาย -ควบคุมดูแลค...

บริษัท สยามกลการอะไหล่ จำกัด
1 Position
Salary ตามตกลง
24 Jul 19
7 . เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้รับสมัครด่วน !
1. วางบิล เก็บเช็ค 2. โทรประสานงานลูกค้าติดตามหนี้ 3. ควบคุมการเบิกจ่ายเงินสดย่อย 4. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท จี.พี.อะไหล่ จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ หรือตามประสบการณ์
24 Jul 19
8 . ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคลรับสมัครด่วน !
1. สรรหาพนักงานตามอัตรากำลัง 2. งานฝึกอบรม 3. งานกิจกรรมสัมพันธ์ เช่น 5ส, ไคเซ็น, sport day 4. งานตามระบบ ISO 5. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท จี.พี.อะไหล่ จำกัด
1 Position
Salary ตามประสบการณ์
24 Jul 19
9 . Admin Digital Marketing Online
1. ขยาย โปรโมท ช่องทางจำหน่ายสินค้าผ่านระบบ Online 2. ให้ข้อมูล อัพเดท สินค้า กับผู้สนใจ 3. ประสานงานกับหน่วยงานภายในหรือภายนอกที่เกี่ยวข้อง 4. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท จี.พี.อะไหล่ จำกัด
1 Position
Salary ตามประสบการณ์
24 Jul 19
10 . เจ้าหน้าที่โปรแกรมเมอร์
1. เขียนโปรแกรม พัฒนา และปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 2. สร้างรายงานต่างๆ 3. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท จี.พี.อะไหล่ จำกัด
1 Position
Salary ตามประสบการณ์
24 Jul 19
11 . เจ้าหน้าที่ธุรการคลังสินค้า
1. ประสานงานกับหน่วยงานภายใน 2. รับผิดชอบงานเอกสารทั่วไป 3. งานบันทึกข้อมูลสินค้าในระบบ 4. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท จี.พี.อะไหล่ จำกัด
1 Position
Salary ตามประสบการณ์
24 Jul 19
12 . หัวหน้าแผนกขนส่ง
1. บริหารจัดการพนักงานขับรถได้ 2. ตรวจสอบการจัดส่งสินค้าได้ 3. งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท จี.พี.อะไหล่ จำกัด
1 Position
Salary ตามประสบการณ์
24 Jul 19
13 . Helpdesk / IT Support รับสมัครด่วน !
1. ติดตั้งโปรแกรม Computer แก้ไข Hardware, อุปกรณ์เชื่อมต่อ และเครื่อง PC 2. มีความรู้เบื้องต้นด้านเน็ตเวิร์ค LAN, WIFI, Internet 3. ดูแล แก้ไข ช่วยเหลือ User ใช้งาน Office Application ทั่วไป 4. จั...

บริษัท จี.พี.อะไหล่ จำกัด
2 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ หรือตามประสบการณ์
24 Jul 19
14 . เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน (Internal Audit)
1. ตรวจสอบ ตรวจย้อนกลับ ติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆได้ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานหรือนโยบายที่กำหนด 2. ดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาไม่ให้เกิดซ้ำ 3. ดำเนินการสุ่มตรวจเอกสารของหน่วยงานต่างๆเพื่อ...

บริษัท จี.พี.อะไหล่ จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ หรือตามประสบการณ์
24 Jul 19
15 . เจ้าหน้าที่ธุรการและประสานงานขาย (Sales Support) รับสมัครด่วน !
1. จัดทำเอกสารเกี่ยวกับงานขาย เช่น บิลล์เอกสาร ใบเสนอราคา เป็นต้น 2. งานสั่งซื้อและเบิกสินค้าจากสต็อก 3. เอกสารรับสินค้าคืน 4. ประสานงานกับพนักงานขาย 5. ประสานงานกับลูกค้า 6. งานอื่นๆที่ได้รับมอบ...

บริษัท จี.พี.อะไหล่ จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ หรือตามประสบการณ์
24 Jul 19
16 . เจ้าหน้าที่ขายและประสานงานสินค้าต่างประเทศรับสมัครด่วน !
1. ประสานงานด้านเอกสารหรือพิธีการศุลกากร (นำเข้า-ส่งออก) 2. ประสานงานกับลูกค้าต่างประเทศ 3. ให้ข้อมูลสินค้าเบื้องต้นกับลูกค้า 4. ประสานงานกับแผนกจัดซื้อหรือคลังสินค้าในการจัดเตรียมหรือจัดส่งสินค้า ...

บริษัท จี.พี.อะไหล่ จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ หรือตามประสบการณ์
24 Jul 19
17 . หัวหน้าแผนกคลังสินค้า warehouse supervisor
1. ควบคุม ดูแล การรับสินค้าเข้า การส่งและจัดเตรียมสินค้าให้ลูกค้า การตรวจเช็คสต๊อก 2. การบริหารทีมงาน (ลูกน้อง) 3. การประชุม วางแผน ป้องกัน แก้ไขปัญหาต่างๆในงาน 4. การดำเนินงานตามโยบายองค์กร 5. งา...

บริษัท จี.พี.อะไหล่ จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ หรือตามประสบการณ์
24 Jul 19
18 . เจ้าหน้าที่ Inventory control รับสมัครด่วน !
1. ดูแลงานเอกสารและงานจัดซื้อ 2. ทำรายงานสรุป 3. ดูแล ประสานงานกับคลังสินค้าในการบริหารพื้นที่ บริหารการจัดเก็บ 4. ติดต่อประสานงาน supplier 5. งานอื่นๆที่ได้รั้บมอบหมาย

บริษัท จี.พี.อะไหล่ จำกัด
1 Position
Salary ตามประสบการณ์
24 Jul 19
19 . Digital Marketing Online รับสมัครด่วน !
1. นำเสนอขายสินค้าผ่านเวปไซด์ เช่น Aliexpress, Alibaba, Ebay, Amazon, Walmart เป็นต้น 2. ให้ข้อมูล สื่อสาร กับลูกค้าทั้งไทยและต่างประเทศได้ 3. วิเคราะห์สถานการณ์ตลาด วิเคราะห์คู่แข่ง เพื่อให้บรรลุเป...

บริษัท จี.พี.อะไหล่ จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้างหรือตามข้อตกลง
24 Jul 19
20 . ผู้จัดการฝ่ายโลจิสติกส์รับสมัครด่วน !
1. รวบรวบข้อมูล สถิติย์งานคลังสินค้าและจัดส่งสินค้าได้ 2. สามารถบริหารพื้นที่ในการจัดเก็บสินค้าได้มีประสิทธิภาพ 3. ควบคุม ตรวจสอบ สต็อกสินค้าและป้องกันสินค้าสูญหายได้ 4. สามารถวิเคราะห์ต้นทุน ความค...

บริษัท จี.พี.อะไหล่ จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้างหรือตามข้อตกลง
24 Jul 19
  633 Positions      
Sort By 
Disability Jobs