JOBTHAI.COM - The Most Convenient Site to Find or Post Jobs in Thailand
Log in
For Employer
For Job Seeker
  591 Positions      
Sort By 
1 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลรับสมัครด่วน !
- ดูแลสวัสดิการพนักงาน - ดูแลความเรียบร้อยและกฏระเบียบภายในบริษัทฯ - จัดทำเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวของกับฝ่าบบุคคล - สรุปรายงานอัตราการมาทำงานในแต่ละเดือน - สรุปเวลาทำงานเพื่อนจัดส่งทำเงินเดือน - งาน...

บริษัท โชว์จุ่งกรุ๊ป จำกัด
3 อัตรา
Salary 13,000 - 15,000
20 Mar 18
2 . ธุรการฝ่ายขายรับสมัครด่วน !
- เปิดบิล - รับออเดอร์ลูกค้า - ประสานงานเชลล์ในการสั่งซื้อสินค้า - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท โชว์จุ่งกรุ๊ป จำกัด
3 Position
Salary 13,000 - 15,000
20 Mar 18
3 . ช่างซ่อมช่วงล่างรถยนต์รับสมัครด่วน !
- ซ่อมช่วงล่างรถยนต์ - ตั้งศูนย์ถ่วงล้อ - เปลี่ยนถ่านน้ำมันเครื่อง

บริษัท โชว์จุ่งกรุ๊ป จำกัด
20 อัตรา
Salary 12,000 - 18,000
20 Mar 18
4 . Export Sale Executive
1. ดูแลการจัดกลุยทธ์ทางด้านการตลาดต่างประเทศในส่วนงานที่รับผิดชอบ เพื่อกำหนดแผนงานขาย 2. ดูแลความต้องการของลูกค้า และปัจจัยอื่นๆที่มีผลต่อตลาดเพื่อประกอบการวางแผนการขาย 3. ดูแลเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ...

บริษัท ยังค์มีดี ฟิวเจอร์ กรุพ จำกัด
2 อัตรา
Salary 30,000 - 50,000 (ตามประสบการณ์) +Commission
20 Mar 18
5 . ผู้จัดการร้าน ประจำ Shop อาคารศรีวรจักร
1. บริหารงานขายและควบคุมดูแลพนักงานขาย 2. ให้ข้อมูลและแนะนำสินค้า พร้อมนำเสนอขายให้กับลูกค้า 3. สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าใหม่ รวมถึงดูแลและให้บริการลูกค้าเก่าเป็นอย่างดี 4. รับผิดขอบยอดขายที่ได้รั...

บริษัท ยังค์มีดี ฟิวเจอร์ กรุพ จำกัด
1 อัตรา
Salary 15,000 - 18,000 บาท (มีคอมมิชชั่น)
20 Mar 18
6 . Key Account Executive(ดูแลสินค้ากลุ่ม Personnel care)รับสมัครด่วน !
- ดูแลและขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ - นำเสนอสินค้าเข้าห้างฯ ต่อรอง ราคา, GP ค่าใช้จ่ายต่างๆ - จัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย ผ่านช่องทาง Modern Trade, Hyper Market, ตัวแทนร้านค้...

บริษัท ยังค์มีดี ฟิวเจอร์ กรุพ จำกัด
2 อัตรา
Salary 20,000 - 25,000 (ตามประสบการณ์)
20 Mar 18
7 . Graphic Design (ออกแบบบรรจุภัณฑ์ Personnel care หรืออุปกรณ์ประดับยนต์)
รับผิดชอบงานด้านการออกแบบสินค้ากลุ่ม Personnel Care หรือ อุปกรณ์ประดับยนต์ ดังนี้ - ออกแบบผลิตภันฑ์ - ออกแบบ Packaging - ออกแบบโบชัวร์ - ออกแบบสื่อโฆษณาต่างๆ ที่เกี่ยวกับสินค้าบริษ...

บริษัท ยังค์มีดี ฟิวเจอร์ กรุพ จำกัด
2 อัตรา
Salary 20,000 - 25,000 หรือตามตกลง
20 Mar 18
8 . เจ้าหน้าที่บัญชี ลูกหนี้
1. บัญชีลูกหนี้ - เปิดบิลใบกำกับภาษีขาย - วางบิล ออกใบเสร็จเก็บเช็ค - บันทึกการรับชำระหนี้ - ติดตาม ทวงถามหนี้ค้างชำระ - สรุปรายงานภาษีขาย - งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ...

บริษัท ยังค์มีดี ฟิวเจอร์ กรุพ จำกัด
1 อัตรา
Salary 15,000 - 18,000
20 Mar 18
9 . นิติกร (คอนโด)
- ควบคุมการจัดทำสัญญาให้เป็นไปตามมาตรฐาน ตรวจร่างสัญญา - จัดทำข้อบังคับ / ระเบียบของนิติบุคคลอาคารชุด วิเคราะห์ปรับปรุงให้เหมาะกับสถานการณ์ - ให้คำแนะนำ ตรวจติดตามการจัดเตรียมเอกสารการประชุมใหญ่ ให้...

บีเคเค กรุ๊ป
1 Position
Salary ตามตกลง
20 Mar 18
10 . Sales Executive (ขาย-คอนโด)รับสมัครด่วน !
Sales Executive (ขาย-คอนโด) บริษัท บีเคเคแกรนด์เอสเตท จำกัด 3888 ถนนสุขุมวิท เขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ10260

บีเคเค กรุ๊ป
1 Position
Salary ตามประสบการณ์และตามโครงสร้างบริษัท
20 Mar 18
11 . เจ้าหน้าที่รับจองรถ RSO (ประจำสาขาสุขุมวิท13, สุทธิสาร)
ดูแลให้บริการลูกค้าผู้มาติดต่อในการเช่ารถ * วันปฏิบัติงาน : 6 วัน/สัปดาห์

บริษัท ไทยรุ่ง พาร์ทเนอร์ส กรุ๊ป
2 อัตรา
Salary 13,000-18,000 บาท
20 Mar 18
12 . เจ้าหน้าที่ธุรการขาย (Administration Officer)
- รับผิดชอบงานควบคุมกุญแจรถโชว์, รถ Demo, รถออกบูธ - ควบคุมดูแลงานด้านเอกสารของฝ่ายขาย - ตรวจสอบความครบถ้วนสมบูรณ์ของเอกสารของชุดส่งมอบ ชุดยกเลิกการจอง - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แล...

บริษัท ไทยรุ่ง พาร์ทเนอร์ส กรุ๊ป
1 อัตรา
20 Mar 18
13 . ผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Department Manager)รับสมัครด่วน !
บริหารงานในฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้พนักงานในฝ่ายปฏิบัติหน้าที่ทางด้านการให้บริการด้านไอทีให้กับองค์กร รวมทั้งการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆเกี่ยวกับการนำเทคโนโลยีด้านไอที เข้ามาพัฒนาและสนับสนุนและ...

บริษัท ไทยรุ่ง พาร์ทเนอร์ส กรุ๊ป
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างขององค์กร+ค่าประสบการณ์
20 Mar 18
14 . Business Developmentรับสมัครด่วน !
- ศึกษาและวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ และช่วยกำหนดแนวทางการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับธุรกิจต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาและปรับปรุงให้ดีขึน - สรรหาและวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโอกาสทางธุรกิจ สำหรับธุรกิจใ...

บริษัท ไทยรุ่ง พาร์ทเนอร์ส กรุ๊ป
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างขององค์กร+ค่าประสบการณ์
20 Mar 18
15 . เจ้าหน้าที่ประสานงานธุรกิจ (ภาษาอังกฤษ)รับสมัครด่วน !
- รับรอง ดูแลการจองรถของลูกค้าหรือตัวแทนจำหน่าย - ให้ข้อมูล ตอบข้อซักถามจากลูกค้าที่เข้ามาจากช่องทางต่างๆ - ติดต่อประสานงานทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย * วันปฏิบัติงาน...

บริษัท ไทยรุ่ง พาร์ทเนอร์ส กรุ๊ป
1 อัตรา
Salary 20,000-25,000 บาท
20 Mar 18
16 . เจ้าหน้าที่การเงิน (อาวุโส) (Senior Financial Officer)รับสมัครด่วน !
- จัดทำเอกสารประกอบการวางบิล การรับเงิน และติดตามลูกค้าให้ชำระหนี้ภายในระยะเวลาที่กำหนด - จัดทำรายงานปัญหาลูกหนี้ที่เกินกำหนด วันปฏิบัติงาน : จันทร์-ศุกร์

บริษัท ไทยรุ่ง พาร์ทเนอร์ส กรุ๊ป
1 อัตรา
Salary 25,000-30,000 บาท
20 Mar 18
17 . เจ้าหน้าที่การเงิน (Financial Officer) สาขาสุทธิสารรับสมัครด่วน !
วางบิลลูกค้าให้ทันตามกำหนด และสามารถติดตามการรับชำระจากลูกหนี้ได้ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ รวมทั้งสามารถทำการจ่ายเช็คได้ถูกต้อง และจัดทำสรุปรายรับรายจ่ายของบริษัทได้ *วันปฏิบัติงาน : จันทร์-ศุกร์

บริษัท ไทยรุ่ง พาร์ทเนอร์ส กรุ๊ป
1 อัตรา
Salary 15,000-20,000 บาท
20 Mar 18
18 . Digital Marketing Executiveรับสมัครด่วน !
- ดูแลเว็บไซต์และสื่อออนไลน์ทุกประเภทของบริษัทฯ - ปรับปรุงเว็บไซต์และสื่อออนไลน์ - ร่วมทำงานประสานกับ จนท. Business Coordinator เพื่อประสานงานทางด้านตัวแทนจำหน่าย พร้อมจัดทำรายงานผลการดำเนินการ - ป...

บริษัท ไทยรุ่ง พาร์ทเนอร์ส กรุ๊ป
1 อัตรา
Salary 30,000 บาท
20 Mar 18
19 . พนักงานขับรถผู้บริหาร / ขับรถส่วนกลางรับสมัครด่วน !
- พนักงานขับรถผู้บริหาร (นายไทย) 2 อัตรา นายพักโชคชัย 4 , พุทธมณฑลสาย 4 ตำแหน่งนี้รับเฉพาะ พนักงานขับรถเพศหญิง **เริ่มงานได้ทันทีพิจารณาเป็นพิเศษ** - พนักงานขับรถผู้บริหาร (นายไทย) 3 อัตรา...

บริษัท ไทยรุ่ง พาร์ทเนอร์ส กรุ๊ป
10 อัตรา
Salary 15,000-30,000 บาท (รายได้รวมทุกอย่างแล้ว)
20 Mar 18
20 . เจ้าหน้าที่การตลาด
- ดูแลกลุ่มลูกค้าโชว์รูม ตามแบรนด์ต่างๆ - วิเคราะห์ตลาดลูกค้า สร้างแรงจูงใจ - เสนอสินค้า(ฐานลูกค้าเดิม) - มองหาโอกาศในการจำหน่ายสินค้าให้กับลูกค้าใหม่ - ประสานงานและนำเสนอสินค้าพร้อมบริการให้กับลู...

New Millennium Product Car., Ltd.
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
20 Mar 18
  591 Positions      
Sort By 
Disability Jobs