JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  632 Positions      
Sort By 
1 . Sales Engineer - "Atlas Copco" Power Tools, Air Motor and Air Compressor Rental
- ดูแลด้านงานขายกลุ่มผลิตภัณฑ์ ของ Atlas Copco / Yale / Budgit / Ichinen - Chemical for Machinery and Equipment ให้กับกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมและงานโครงการ - ดูแลด้านขายงานบริการ ﴾ Preventive Maintenan...

EntaGear Co., Ltd.
2 อัตรา
Salary + Commission แปรผัน ตามกำไรและจ่ายแบบรายเดือน
22 Jul 19
2 . เจ้าหน้าที่บัญชี (อาวุโส)
-บันทึกรายการลงบัญชี และปรับปรุงรายการในสมุดรายวันอย่างถูกต้อง ครบถ้วน -สามารถปิดงบทดลองในแต่ละเดือนได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา -ควบคุมดุแลระบบงานทะเบียนทรัพย์สิน สต้อคยูนิฟอร์มให้เป็นไปอย่างถูก...

บริษัท ไทยรุ่ง พาร์ทเนอร์ส กรุ๊ป
1 อัตรา
Salary 25,000 - 30,000 บาท
22 Jul 19
3 . เจ้าหน้าที่การเงิน (สัญญาจ้าง 4 เดือน)
จัดทำเอกสารประกอบการวางบิล การรับเงิน ติดตามลูกค้าให้ชำระหนี้ภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยปฎิบัติตาม policy ของบริษัทฯ รวมถึงจัดทำรายงานปัญหาลูกหนี้ที่เกินกำหนดทุกสิ้นเดือน ปฏิบัติงาน : จันทร์ -ศุกร์...

บริษัท ไทยรุ่ง พาร์ทเนอร์ส กรุ๊ป
1 อัตรา
Salary 12,000-15,000 บาท
22 Jul 19
4 . เจ้าหน้าที่ธุรการบุคคล(Mazda สุขุทวิท65)
ดูแล ช่วยเหลือและสนับสนุนพนักงานในองค์กรในเรื่องต่าง ๆ เช่นเอกสารชุดประวัติพนักงานเข้าใหม่ ดูแลสิ่งอำนวยความสะดวกในสำนักงานให้เรียบร้อย จัดกิจกรรม CSR เป็นต้น ช่วยงานสรรหาว่าจ้างพนักงานในบางตำแหน่ง ...

บริษัท ไทยรุ่ง พาร์ทเนอร์ส กรุ๊ป
1 อัตรา
Salary 15,000-20,000
22 Jul 19
5 . ที่ปรึกษาการขายโครงการรถเช่า(อาวุโส)BizCar Rental บางนารับสมัครด่วน !
- นำเสนอข้อมูลโครงการรถยนต์เช่า รวมถึง จัดเตรียมข้อมูล การวางแผนขายโครงการรถเช้่า - ให้ข้อมูลที่ถูกต้องของโครงการรถเช่าตลอดจนดูแลลูกค้า - ประชาสัมพันธ์รายการส่งเสริมการขาย และข่าวสารของบริษัทฯ ให้แก...

บริษัท ไทยรุ่ง พาร์ทเนอร์ส กรุ๊ป
1 อัตรา
Salary 18,000-20,000 (ไม่รวม Commission )
22 Jul 19
6 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ / Procurement Officerรับสมัครด่วน !
รับผิดชอบกระบวนการสั่งซื้อรถยนต์และอุปกรณ์ติดตั้งพิเศษจาก Dealer และ Supllier - การคัดเลือกผู้ขาย และ ผู้บริการ - การขอใบเสนอราคา - การจัดทำ Price List - การจัดทำใบสั่งซื้อ (PO) - การติดตามการส่ง...

บริษัท ไทยรุ่ง พาร์ทเนอร์ส กรุ๊ป
1 อัตรา
Salary 15,000 - 18,000 (ตามประสบการณ์)
22 Jul 19
7 . เจ้าหน้าที่การเงิน (ด้านการเงินการธนาคาร)
-จัดทำตั๋วสัญญาใช้เงิน หนังสือคั้ำประกัน ธุรกรรมธนาคาร -พร้อมทั้งบันทึกบัญชีที่เกี่ยวข้องทั้งหมด -จัดทำ Bank Reconcile พร้อมรายงานสินเชื่อ และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย * วันปฏิบัติงาน : จันทร์-...

บริษัท ไทยรุ่ง พาร์ทเนอร์ส กรุ๊ป
1 อัตรา
Salary 18,000 - 22,000 บาท
22 Jul 19
8 . ผู้จัดการส่วนทรัพยากรบุุคคลและธุรการ (Human Resource Division Manager)รับสมัครด่วน !
- บริหารจัดการงาน HR และธุรการ อาทิเช่น งานด้านเงินเดือน งานสรรหา งานธุรการ งานซ่อมบำรุง - การจัดส่งพนักงานเข้าฝึกอบรมตามแผน ดูแลพนักงานสัมพันธ์ - ควบคุมดูแล อาคารสถานที่ งานซ่อม งานธุรการและจัดซื...

บริษัท ไทยรุ่ง พาร์ทเนอร์ส กรุ๊ป
1 อัตรา
Salary 40,000 ++ บาท
22 Jul 19
9 . พนักงานขับรถผู้บริหาร/ขับรถส่วนกลางรับสมัครด่วน !
เปิดรับสมัครพนักงานขับรถ -พนักงานขับรถส่วนกลาง ไซต์งานอโศก 1 อัตรา -พนักงานขับรถส่วนกลาง ไซต์งานสาทร 1 อัตรา -พนักงานขับรถส่วนกลาง ไซต์งานคลองเตย 3 อัตรา -พนักงานขับรถส่วนกลาง ไซต์งานพัทยาเหนือ 1 ...

บริษัท ไทยรุ่ง พาร์ทเนอร์ส กรุ๊ป
หลายอัตรา
Salary 15,000-30,000 บาท (รายได้รวมทุกอย่างแล้ว)
22 Jul 19
10 . Supervisor แผนกผลิตแม่พิมพ์ (Finishing)
- ดูแลรับผิดชอบ แก้ปัญหาในการผลิตแม่พิมพ์ - มีทักษะความรู้งานแม่พิมพ์โลหะเป็นอย่างดี - ดูแลบริหารจัดการการผลิตแม่พิมพ์ การขัดเงาแม่พิมพ์ - แนะนำและสามารถให้คำปรึกษาผู้ใต้บังคับบัญชาเกี่ยวกับการสร้า...

บริษัท โอกิฮาร่า (ประเทศไทย) จำกัด
2 Position
Salary 28,000 - 40,000
22 Jul 19
11 . ช่างผลิตแม่พิมพ์โลหะ (Finishing)
- เจียร ขัด แก้ไขแม่พิมพ์ - ซ่อมบำรุงแม่พิมพ์ - กลึง มิลลิ่ง เชื่อมไฟฟ้า เชื่อมอากอน - ใช้เครื่องมือต่างๆในการผลิตแม่พิมพ์ - ทดสอบการปั้มขึ้นรูป ชิ้นงานเพื่อให้ได้คุณภาพตามที่กำหนด

บริษัท โอกิฮาร่า (ประเทศไทย) จำกัด
Latkrabang Industrial Bangkok
5 Position
Salary 11,000-18,000
22 Jul 19
12 . ช่างผลิตแม่พิมพ์โลหะ (Machine)
- ควบคุมการทำงานของเครื่อง CNC - ควบคุณภาพชิ้นงานให้ตรงตาม Spec - ผลิตชิ้นงานตาม Drawing และตรวจสอบให้อยู่ในคุณภาพที่กำหนด - วางแผนการผลิตงานให้ทันเวลาตามกำหนด - ดูแลรักษาเครื่องจักร

บริษัท โอกิฮาร่า (ประเทศไทย) จำกัด
Latkrabang Industrial Bangkok
3 Position
Salary 11,000-15,000
22 Jul 19
13 . Planning Engineer
1.ควบคุมการผลิตให้เป็นไปตามแผนการผลิตในงานสร้างแม่พิมพ์โลหะ 2.วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาการผลิตแม่พิมพ์ 3.ตรวจสอบใบรายงานการผลิต 4.จัดทำเอกสารคู่มือและวิธีการปฏิบัติงาน 5.ปรับปรุงกระบวนการผลิตให้มีประ...

บริษัท โอกิฮาร่า (ประเทศไทย) จำกัด
Latkrabang Industrial Bangkok
1 Position
Salary 18,000 -25,000
22 Jul 19
14 . เลขานุการภาษาอังกฤษ
1.งานเลขาทั่วไป

บริษัท โอกิฮาร่า (ประเทศไทย) จำกัด
Latkrabang Industrial Bangkok
1 Position
Salary 19,000 - 40,000 บาท
22 Jul 19
15 . เจ้าหน้าที่ขาย / Sales Representative
- ดูแลลูกค้า-ร้านค้าของบริษัท - บริหารยอดขายให้ได้ตามเป้าในแต่ละเดือน - เสนองานขายลูกค้าใหม่ - จัดทำรายงานยอดขายประจำเดือน - อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ทูพาวเวอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
1 Position
Salary 15,000 - 25,000
22 Jul 19
16 . ช่างมอเตอร์ไซค์
- เปลี่ยนและติดตั้งยางมอเตอร์ไซค์ และเซอร์วิสซ่อมบำรุงมอเตอร์ไซค์เบื้องต้น - ดูแลลูกค้า และรถของลูกค้าที่มาใช้บริการ - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย สวัสดิการพนักงานสำหรับตำแหน่งนี้ - เสื้อยูนิฟอ...

Two Wheels Parts Co.,Ltd
2 อัตรา
Salary 10,000 บาท ขึ้นไป ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
22 Jul 19
17 . ฝ่ายขายหน้าร้าน/ เซลล์
- แนะนำและขายสินค้า ทางหน้าร้าน และทางโทรศัพท์ - ดูแลยอดขายตามเป้าหมาย - ออกใบจัดสินค้า ประสานงานให้ฝ่ายช่างและฝ่ายจัดส่ง - ตรวจเช็คสินค้า รับเข้าและขายออกประสานกับทีมคลังสินค้า - สรุปรายการขายประ...

Two Wheels Parts Co.,Ltd
2 อัตรา
Salary 15,000 บาท ขึ้นไป ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
22 Jul 19
18 . ผู้จัดการศูนย์ซ่อมบำรุงรถบรรทุก
บริหารจัดการศุนย์บริการงานซ่อมบำรุง รถบรรทุกขนาดใหญ่ จัดระบบการทำงานของศูนย์บริการ ตรวจสอบ ควบคุม วางแผน การปฎิบัติงานของพนักงาน ให้คำปรึกษาแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในศูนย์บริการ

บริษัท อิทธิพร อิมปอร์ต จำกัด
3 อัตรา
Salary ตามตกลง
22 Jul 19
19 . ธูรการ
- รับเรื่องแจ้งซ่อมจากลูกค้า(หน่วยงานภาครัฐ) ประสานงานซ่อมกับทีมช่าง - เปิดPO สั่งซื้อ อะไหล่รถยนต์ คู่มือรถยนต์ - ร่วมวางแผนการส่งมอบรถให้ลูกค้า พร้อมทำค่าใช้จ่ายในการส่งมอบ - จัดเตรียมคู่มือรถ ...

บริษัท ท็อปเบส์ท จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
22 Jul 19
20 . Oversea Purchasing Engineer
- จัดซื้ออะไหล่รถบรรทุก นำเข้าจากต่างประเทศ - ประสานงาน Suppliers ต่างประเทศ - ติดต่อประสานงานกับ Forwarder ในการนำสินค้าเข้า - จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานจัดซื้อ - อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย ...

บริษัท ท็อปเบส์ท จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
22 Jul 19
  632 Positions      
Sort By 
Disability Jobs