JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  232 Positions      
Sort By 
21 . IT Support / Helpdesk (ระดับ senior)รับสมัครด่วน !
- มีความสามารถทางด้านระบบ Network เช่น Firewall, Router, Switch, Wireless, VLAN - Windows Server 2008 – 2012(VM ware) , Active Directory (AD), DHCP ,File sharing permissions, Join Domain - ติดตั้...

บริษัท โมเดอนเคมีเคิล จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
24 Jul 19
22 . Support Sale / ประสานงานฝ่ายขายรับสมัครด่วน !
1. ดูแลโซเชียลมีเดียต่างๆ เช่น Facebook, Line, Website และสื่อช่องทางต่างๆ 2. อัพเดทและนำข้อมูลไปเผยแพร่ในสื่อโซเชียลมีเดียทุกช่องทาง 3. ประสานงาน​ จัดหา ผู้เช่า ตึก คอนโด ที่ดิน และอสังหาริมทรัพย์...

บริษัท โมเดอนเคมีเคิล จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างและประสบการณ์
24 Jul 19
23 . Research or Lab Assistant
-Assistant for the Manager -Perform laboratory tests including pre- and post-analytic phases -Follow methodologies in carrying routine tasks -Document all activities, record results and insert/retr...

บริษัท โมเดอร์น ไดสตัฟส์ แอน พิคเมนท์ส จำกัด
1 Position
Salary Negotiable
24 Jul 19
24 . หัวหน้าแผนกบัญชีและจัดหารับสมัครด่วน !
1.ตรวจสอบเอกสารและการลงบันทึกบัญชีรับ-จ่าย ซื้อ-ขาย 2.วางแผนควบคุมและตรวจสอบการปิดบัญชี 3.ควบคุมและตรวจสอบการจ่ายภาษี 4.ควบคุมและจัดการบัญชี ทรัพย์สิน 5.ปิดงบการเงินเสนอผู้บริหาร 6.ควบคุมต้นทุนงา...

BOSS-D
1 ตำแหน่ง
Salary ตามโครงสร้างบริษัท +ประสบการณ์
24 Jul 19
25 . เจ้าหน้าที่บัญชีและจัดซื้อรับสมัครด่วน !
1.ทำหน้าที่จัดซื้อจัดหาเคมี วัสดุสิื้นเปลืองและจัดหาช่างซ่อม 2.จัดทำเอกสารและบันทึกบัญชีเจ้าหนี้ และบัญชีจ่ายเงิน 3.ตรวจสอบรายงานภาษีซื้อ และรายงานภาษีซื้อ

BOSS-D
2 ตำแหน่ง
Salary ตามโครงสร้างบริษัท +ประสบการณ์
24 Jul 19

BOSS-D
3 ตำแหน่ง
Salary ตามโครงสร้างบริษัท +ประสบการณ์
24 Jul 19
27 . Project Sale (ทีมติดตั้ง)
- ออกหน้างานติดตั้งระบบน้ำให้ลูกค้า - เจรจาขายสินค้า และให้ข้อมูลสินค้าให้กับลูกค้า - แก้ไขปัญหาพน้างานให้กับลูกค้า

บริษัท กนกโปรดักส์ จำกัด
4 อัตรา
Salary 12,000 บาท ขึ้นไป
24 Jul 19
28 . Sales Executive (CHEMICALS)/พนักงานขาย
เพิ่มยอดขายและรักษาลูกค้าให้เป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทฯ กำหนด แก้ไขปัญหาให้กับลูกค้า พัฒนาลูกค้าเดิมเพื่อให้มียอดขายเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

บริษัท วิศวกรรมเคมี จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามตกลง + คอมมิชชั่น + ค่าโทรศัพท์
24 Jul 19
29 . Technical Service (Chemical)/พนักงานบริการเทคนิค
Technical Service (บริการด้านเทคนิค) Mobile Water Analysis (วิเคราะห์คุณภาพน้ำ) Document (ทำเอกสาร)

บริษัท วิศวกรรมเคมี จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามตกลง + คอมมิชชั่น + ค่าโทรศัพท์
24 Jul 19
30 . พนักงานบัญชี (สำนักงานใหญ่ )รับสมัครด่วน !
- ทำบัญชีทรัพย์สิน จัดทำเอกสารต่างๆ - ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

บริษัท สเป็คซีล จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
24 Jul 19
31 . พนักงานสโตร์ (สำนักงานใหญ่)
ควบคุมพัสดุคงคลัง บันทึกรับ-จ่าย อะไหล่ เครื่องมืออุปกรณ์ ตรวจรับพัสดุอะไหล่ สรุปรายงานรับ-จ่ายอะไหล่ประจำเดือน ควบคุมงานสโตร์ **ปฏิบัติงานวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.00 - 17.30 น

บริษัท สเป็คซีล จำกัด
1 ตำแหน่ง
Salary ตามตกลง
24 Jul 19
32 . เจ้าหน้าที่ขาย
ขายสินค้าให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด

บริษัท เลนโซ่ ไวนิล จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
24 Jul 19
33 . Service Engineerรับสมัครด่วน !
ติดตั้ง ซ่อม แนะนำด้านเทคนิคให้กับลูกค้าหลังการขาย

Woojin Plaimm Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
24 Jul 19
34 . Sales/MarketingUrgently Required !
- Business Development for Injection Molding Machine in Thailand - Company Introduction and obtain customer’s information - Daily, Weekly report (including market condition and analysis ) - Support...

Woojin Plaimm Co., Ltd.
1 Position
Salary ตามตกลง
24 Jul 19
35 . Customer Service Executive- Lab Chemicals & Consumablesรับสมัครด่วน !
- รับโทรศัพท์ ให้คำปรึกษาแนะนำผลิตภัณฑ์ สารเคมี เครื่องแก้ว และอปุกรณ์ที่ใช้ในห้องปฏิบัติการให้เหมาะกับการวิเคราห์หรือการใช้งานของลูกค้า - จัดทำใบเสนอราคา ออกใบรับคำสั่งขาย จัดทำเอกสารประกอบการส...

บริษัท เอเพกซ์ เคมิเคิล จำกัด
2 Position
Salary 18,000 บาทขึ้นไป ขึ้นกับคุณวุฒิและประสบการณ์
24 Jul 19
36 . Marketing Executive
The Marketing Executive will be responsible for the following key areas; • Create & Develop and execute marketing strategy campaigns. • Plan, manage and monitor marketing activities align to depar...

บริษัท เอเพกซ์ เคมิเคิล จำกัด
2 Position
Salary N/A
24 Jul 19
37 . ล่ามภาษาญี่ปุ่น (Japanese Secretary)รับสมัครด่วน !
- งานล่ามแปลภาษา และเอกสารทั้งหมดของบริษัทฯ - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย - เลขาผู้บริหารชาวญี่ปุ่น

บริษัท โทเร พลาสติก พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
Salary 30,000 บาท/ตามประสบการณ์
24 Jul 19
38 . หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบคุณภาพรับสมัครด่วน !
- ควบคุมและตรวจสอบวัตถุดิบ/วุสดุ ในการรับเข้า ตามมาตราฐานรับเข้าของแต่ละประเภท - ตรวจสอบคุณภาพสินค้าให้ได้ตามมาตราฐาน - จัดทำเอกสารใบรายงาน ระบบ ISO 9001-2015 - จัดทำชุดสินค้าตัวอย่างสำหรับค่ามาตร...

บริษัท เม้งเซ้ง พลาสติก จำกัด
1-2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
24 Jul 19
39 . เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมและสรรหารับสมัครด่วน !
1.จัดทำแผนฝึกอบรมประจำปี จัดอบรมภายนอกและภายใน ส่งกรมพัฒฯ 2.รับผิดชอบงานสรรหาและคัดเลือกพนักงานรายวัน 3.ดูแลเรื่องสวัสดิการพนักงาน 4.ทำ OJT. 5.จัดกิจกรรมสันทนาการภายในองกรณ์ 6.งานอื่นๆที่ได้รับมอ...

บริษัท เม้งเซ้ง พลาสติก จำกัด
1-2 ตำแหน่ง
Salary ตามประสบการณ์
24 Jul 19
40 . เจ้าหน้าที่ธุรการบัญชี
1.ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 2.จัดทำเอกสารรายงานต่าง ๆ 3.จัดทำรายงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง 4.ดูแลใบสรุปเบิกจ่าย ค่าเลี้ยงรับรอง ค่าน้ำมัน เบี้ยเลี้ยง ค่าทำงานล่วงเวลาของพนักงานในแผนก 5...

บริษัท แกรนด์สยาม โพลีเมอร์ จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้างของบริษัท
23 Jul 19
  232 Positions      
Sort By 
Disability Jobs