JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  239 Positions      
Sort By 
1 . Production Manager / Assistant Production Manager
- Plan and control production management. - Improve the efficiency of machinery in the production process. - Prepare production report data in each process. - Increase production capacity, reduce w...

บริษัท แอม แพค จำกัด
1 Position
Salary ตามความสามารถและประสบการณ์
18 Jul 19
2 . เจ้าหน้าที่ขาย
ขายสินค้าให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด

บริษัท เลนโซ่ ไวนิล จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
18 Jul 19
3 . ล่ามภาษาญี่ปุ่น (Japanese Interpreter) รับสมัครด่วน !
- งานล่ามแปลภาษา และเอกสารทั้งหมดของบริษัทฯ - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย - เลขาผู้บริหารชาวญี่ปุ่น

บริษัท โทเร พลาสติก พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
Salary 30,000 บาท/ตามประสบการณ์
18 Jul 19
4 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างประเทศ
1.ประสานงาน ติดต่อลูกค้าและซัพพลายเออร์ ในต่างประเทศ (ทั้งทางจดหมาย,โทรศัพท์ และอีเมลล์) 2.ร่างหนังสือ ติดต่อต่างประเทศ และตรวจสอบเอกสารต่างประเทศ 3.เดินทางไปดูงานต่างประเทศ 4.ประสานงานกับฝ่ายนำเข้...

บริษัท เคมเวิร์ค จำกัด
1 Position
18 Jul 19
5 . Sales Executive (CHEMICALS)/พนักงานขาย
เพิ่มยอดขายและรักษาลูกค้าให้เป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทฯ กำหนด แก้ไขปัญหาให้กับลูกค้า พัฒนาลูกค้าเดิมเพื่อให้มียอดขายเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

บริษัท วิศวกรรมเคมี จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามตกลง + คอมมิชชั่น + ค่าโทรศัพท์
18 Jul 19
6 . Technical Service (Chemical)/พนักงานบริการเทคนิค
Technical Service (บริการด้านเทคนิค) Mobile Water Analysis (วิเคราะห์คุณภาพน้ำ) Document (ทำเอกสาร)

บริษัท วิศวกรรมเคมี จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามตกลง + คอมมิชชั่น + ค่าโทรศัพท์
18 Jul 19
7 . พนักงานขายรับสมัครด่วน !
รายละเอียดของงาน 1.เปิดตลาดหาลูกค้าใหม่ 2.เพิ่มช่องทางการจัดจำหน่าย และขยายฐานลูกค้าสำหรับผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ 3.รักษา และ สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า/คู่ค้าของบริษัทฯ 4.ปิดการขายเป้าตามที่ได้ร...

TASTAC CO.,LTD.
หลายอัตรา
Salary ตามตกลง
18 Jul 19
8 . Research or Lab Assistant
-Assistant for the Manager -Perform laboratory tests including pre- and post-analytic phases -Follow methodologies in carrying routine tasks -Document all activities, record results and insert/retr...

บริษัท โมเดอร์น ไดสตัฟส์ แอน พิคเมนท์ส จำกัด
1 Position
Salary Negotiable
18 Jul 19
9 . พนักงานบัญชี
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.จัดพิมพ์ใบส่งสินค้า ใบกำกับสินค้า และใบวางบิล 2. จัดเอกสารวางบิลและรับเช็ค 3. บันทึกรายการทางบัญชี 4. ประสานงานกับแผนกจัดส่งสินค้า และบุคคลากรในองค์กร รูปแบบงาน ...

บริษัท โปลิเมอส์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
1 อัตรา
18 Jul 19
10 . พนักงานขาย - สารเคมีแล็บและวัสดุวิทยาศาสตร์รับสมัครด่วน !
- นำเสนอขายสารเคมีเกรดวิเคราะห์ เคมีแล็บ Analytical Reagents, สารมาตรฐานทดสอบทางเคมีและกายภาพ เครื่องแก้วและอุปกรณ์ที่ใช้ในห้องปฏิบัติการ ห้องทดลอง ห้องวิจัย - ค้นหาลูกค้าเป้าหมายและติดต่อโรงงานยา ...

บริษัท เอเพกซ์ เคมิเคิล จำกัด
2 Position
Salary ขึ้นกับประสบการณ์ + ค่าน้ำมัน + ค่าเสื่อมรถ + ค่าโทรศัพท์+ Commission +รางวัลไตรมาส
18 Jul 19
11 . พนักงานบัญชี
- งานบัญชีทั่วไป

บริษัท ยู เอช เอ็ม จำกัด
1 Position
Salary 25,000
18 Jul 19
12 . เจ้าหน้าที่บัญชี
1.จัดทำรับสินค้าเข้า , โอนย้าย-จ่ายสินค้า 2.บันทึกการปรับปรุงบัญชี(สินค้า,เจ้าหนี้การค้า) ที่เกิดความผิดพลาให้เกิดความถูกต้อง 3.กระทบยอดรายการบัญชี(Reconcile) สินค้าสำเร็จรูป,ค่าเผื่อสินค้าระเหย,เจ้...

บริษัท ไอ.ซี.พี.เคมิคอลส์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
18 Jul 19

บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามความเหมาะสม
18 Jul 19
14 . Product Development Staff (สาทร)
- ทำการทดลองร่วมกับมหาวิทยาลัยและภาคเอกชน - บรรยายเชิงวิชาการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของบริษัท - ติดต่อเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนปุ๋ย

บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary ตามความสามารถ
18 Jul 19
15 . พนักงานส่งเสริมการเกษตร รับสมัครด่วน !
- ส่งเสริมการตลาด - แนะนำผลิตภัณฑ์และวิธีการใช้ปุ๋ยแก่ตลาดและกลุ่มเกษตรกรโดยร่วมมือกับพนักงานขายประจำภาคต่างๆ

บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน)
3 Position
Salary ตามความสามารถและประสบการณ์
18 Jul 19
16 . เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมและสรรหารับสมัครด่วน !
1.จัดทำแผนฝึกอบรมประจำปี จัดอบรมภายนอกและภายใน ส่งกรมพัฒฯ 2.รับผิดชอบงานสรรหาและคัดเลือกพนักงานรายวัน 3.ดูแลเรื่องสวัสดิการพนักงาน 4.ทำ OJT. 5.จัดกิจกรรมสันทนาการภายในองกรณ์ 6.งานอื่นๆที่ได้รับมอ...

บริษัท เม้งเซ้ง พลาสติก จำกัด
1-2 ตำแหน่ง
Salary ตามประสบการณ์
18 Jul 19
17 . หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบคุณภาพรับสมัครด่วน !
- ควบคุมและตรวจสอบวัตถุดิบ/วุสดุ ในการรับเข้า ตามมาตราฐานรับเข้าของแต่ละประเภท - ตรวจสอบคุณภาพสินค้าให้ได้ตามมาตราฐาน - จัดทำเอกสารใบรายงาน ระบบ ISO 9001-2015 - จัดทำชุดสินค้าตัวอย่างสำหรับค่ามาตร...

บริษัท เม้งเซ้ง พลาสติก จำกัด
1-2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
18 Jul 19
18 . Sale Modern Trade
1. ติดต่อเพื่อนำเสนอสินค้าในกลุ่มลูกค้า ห้างสรรพสินค้า (Modern Trade) 2. สร้างยอดขายให้ได้ตามเป้าหมาย 3. วางแผนเจรจา ประสานงานขายกับลูกค้า Modern Trade) 4. ควบคุมทีมงาน พนักงานจัดเรียงสินค้า 5. ทำ...

บริษัท ออฟติมอล เทค จำกัด
3 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง
18 Jul 19
19 . Import Coordinator (Overseas Purchasing Officer)
Job Descriptions: - Be responsible for overseas & local purchasing process of all raw materials, samples, and services to support Sales Department. - Maintain Accuracy of issuing Purchase Order ...

บริษัท ออฟติมอล เทค จำกัด
1 Position
Salary ตามประสบการณ์
18 Jul 19
20 . Senior Accountant
• Performing month-end and year-end closing, including reconciliation, producing monthly management accounts, and analyzing and investigating variances using Express and ERP. • Supervising an acc...

บริษัท ออฟติมอล เทค จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง
18 Jul 19
  239 Positions      
Sort By 
Disability Jobs