JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  232 Positions      
Sort By 
1 . Sales & Marketing Specialist
- Promote and provide technical solution after sales & service to new and existing customers. - Continue to explore new customer base, in order to enhance additional sales growth. - Maintaining clos...

5-Continent Enterprise Co., Ltd.
2 Position
Salary Basic Salary+ Performance Assessment+ Allowance+Bonus salary
23 Jul 19
2 . ช่างไฟฟ้า
- ดูแลระบบไฟฟ้าภายในบริษัทฯ - PM บำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ - ทำงาน 6 วัน จันทร์-เสาร์(หยุดอาทิตย์)

บริษัท เบส ที.เจ กรุ๊ป จำกัด
1 Position
Salary 15,000-18,000
22 Jul 19
3 . วิศวกรโยธา
1. ตรวจการทำงานหน้างาน 2. ควบคุมเวลาการทำงาน 3. ประสานงานการทำงาน และตรวจสอบพร้อมจบการทำงานด้านสถาปัตย์ที่หน้างาน 4. ออกแบบงานโครงสร้างอาคาร และบ้านพักอาศัย 5. ควบคุมงบประมาณการก่อสร้าง 6. ติดต่อ...

บริษัท เบส ที.เจ กรุ๊ป จำกัด
22 Jul 19
4 . พนักงานแนะนำสินค้าประจำร้าน/PC
1.แนะนำสินค้า ยาดม ยาหม่อง ยานวดสมุนไพร 2.ดูแลการขาย(รับออเดอร์) 3.ดูแล รับฟังข้อคิดเห็น คำเสนอแนะ และช่วยแก้ไขปัญหาให้คู่ค้า 4.ตรวจตลาด หาข้อมูลสถานการณ์ตลาด และคู่แข่ง 5.จัดการเอกสารที่เกี่ยวกั...

บริษัท เบส ที.เจ กรุ๊ป จำกัด
1 Position
22 Jul 19
5 . เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย
- จัดทำเอกสารของทางบริษัท เช่น ใบเสนอราคา ใบสั่งขาย - ประสานงานกับลูกค้าและแผนกต่างๆ - จัดเก็บเอกสาร - จัดทำบัญชีแสดงปริมาณวัสดุและแรงงานที่จะใช้ในการก่อสร้าง(ฺBOQ) - จัดทำรายงานต่างๆที่เกี่ยวข้...

บริษัท เบส ที.เจ กรุ๊ป จำกัด
1 Position
Salary เงินเดือนปัจจุบัน: 15,000 - 18,000 บาท
22 Jul 19
6 . Sale Engineer
1.รับผิดชอบด้านการขาย แนะนำผลิตภัณฑ์ของบริษัท ติดตาม ตลอดจนดำเนินงานขายให้บรรลุตามเป้าหมาย 2.บริการหลังการขายเก็บข้อมูลสินค้า สนับสนุนด้านงานขายทั้งหมด 3.สร้างความไว้วางใจและสร้างสัมพันธ์ที่ดีต่อลูก...

บริษัท เบส ที.เจ กรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
22 Jul 19
7 . พนักงานขายรับสมัครด่วน !
รายละเอียดของงาน 1.เปิดตลาดหาลูกค้าใหม่ 2.เพิ่มช่องทางการจัดจำหน่าย และขยายฐานลูกค้าสำหรับผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ 3.รักษา และ สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า/คู่ค้าของบริษัทฯ 4.ปิดการขายเป้าตามที่ได้ร...

TASTAC CO.,LTD.
หลายอัตรา
Salary ตามตกลง
22 Jul 19
8 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างประเทศรับสมัครด่วน !
1.ประสานงาน ติดต่อลูกค้าและซัพพลายเออร์ ในต่างประเทศ (ทั้งทางจดหมาย,โทรศัพท์ และอีเมลล์) 2.ร่างหนังสือ ติดต่อต่างประเทศ และตรวจสอบเอกสารต่างประเทศ 3.เดินทางไปดูงานต่างประเทศ 4.ประสานงานกับฝ่ายนำเข้...

บริษัท เคมเวิร์ค จำกัด
1 Position
Salary ตามตกลง
22 Jul 19
9 . เจ้าหน้าที่ธุรการบัญชี
1.ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 2.จัดทำเอกสารรายงานต่าง ๆ 3.จัดทำรายงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง 4.ดูแลใบสรุปเบิกจ่าย ค่าเลี้ยงรับรอง ค่าน้ำมัน เบี้ยเลี้ยง ค่าทำงานล่วงเวลาของพนักงานในแผนก 5...

บริษัท แกรนด์สยาม โพลีเมอร์ จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้างของบริษัท
22 Jul 19
10 . Sales Executive
รายละเอียดงาน 1.จัดทำใบเสนอราคาและติดตามลูกค้าเพื่อปิดการขาย 2.ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องทั้งภายในภายนอกบริษัท 3.จัดทำรายงานความคืบหน้าและสรุปงานในแต่ล่ะวัน 4.ติดตามข้อมูลคู่แข่...

บริษัท แกรนด์สยาม โพลีเมอร์ จำกัด
หลายตำแหน่ง
Salary ตามโครงสร้างของบริษัท
22 Jul 19
11 . เจ้าหน้าที่บัญชี
1.จัดทำรับสินค้าเข้า , โอนย้าย-จ่ายสินค้า 2.บันทึกการปรับปรุงบัญชี(สินค้า,เจ้าหนี้การค้า) ที่เกิดความผิดพลาให้เกิดความถูกต้อง 3.กระทบยอดรายการบัญชี(Reconcile) สินค้าสำเร็จรูป,ค่าเผื่อสินค้าระเหย,เจ้...

บริษัท ไอ.ซี.พี.เคมิคอลส์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
22 Jul 19
12 . การตลาด (Promotion)
- จัดทำโปรโมชั่นสินค้าต่างๆ ติต่อประสานงานแผนกต่างๆ - วิเคราะห์ยอดขายร้านค้า ทำรายงานสรุปและนำเสนอ - ดูแลยอดขายเซลล์ (ติดตามผล Promotion) - อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท กนกโปรดักส์ จำกัด
2 อัตรา
Salary 15,000 บาท ขึ้นไป
22 Jul 19
13 . ธุรการประสานงาน
- ติดตามเอกสารต่างๆ งานธุรการทั่วไป - เปิดPO / คีย์ SO - เข้าระบบ/ เปิดบิลขายโมเดรินเทรด ดำเนินการเบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ - ทำสรุปรายงานประจำเดือน ประสานงานกับฝ่ายผลิต จัดส่ง และทีมงาน - เพื่อให้ได้เป...

บริษัท กนกโปรดักส์ จำกัด
2 อัตรา ด่วน
Salary 15,000 บาท ขึ้นไป
22 Jul 19
14 . พนักงานบัญชี
- คิย์บันทึกข้อมูลทางบัญชี - บันข้อมูล, ติดตาม และตรวจสอบใบกำกับภาษี - ตัดรับชำระหนี้จากลูกหนี้ - ตัดจ่ายชำระหนี้จากเจ้าหนี้ - จัดทำภาษีซื้อ - ขาย, ภาษีหัก ณ ที่จ่าย, ภ.พ.30 - ดูแลจัดเรียง จัดเก็...

บริษัท กนกโปรดักส์ จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์
22 Jul 19
15 . Project Sale (ทีมติดตั้ง)
- ออกหน้างานติดตั้งระบบน้ำให้ลูกค้า - เจรจาขายสินค้า และให้ข้อมูลสินค้าให้กับลูกค้า - แก้ไขปัญหาพน้างานให้กับลูกค้า

บริษัท กนกโปรดักส์ จำกัด
4 อัตรา
Salary 12,000 บาท ขึ้นไป
22 Jul 19
16 . พนักงานทั่วไป(สาขาพระยามนธาตุ)
บริการลูกค้า ช่วยงานโชว์รูม แพคสินค้า

บริษัท กนกโปรดักส์ จำกัด
5 อัตรา ด่วน
Salary 12,000 - 18,000 บวกค่าคอมมิชั่น
22 Jul 19
17 . เจ้าหน้าที่เทเลเซลล์/พนักงานขายทางโทรศัพท์
1.ดูแลฐานลูกค้าบริษัท 2.ติดต่อลูกค้าเก่าและใหม่ทางโทรศัพท์เพื่อเสนอขายสินค้า 3.เสนอขายสินค้าของบริษัท

บริษัท กนกโปรดักส์ จำกัด
หลายอัตรา
Salary 13,000-15,000 บาท ( ไม่รวมค่าคอมมิชชั่น )
22 Jul 19
18 . พนักงานขายหน่วยรถเงินสด(กทม.ปริมณฑล,สมุทรปราการ,ระยอง)รับสมัครด่วน !
- เสนอขายสินค้าและส่งสินค้าให้กับลูกค้า โดยรถขนส่งสินค้า และขายสินค้าให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัท - จัดการวางบิล และการรับชำระเงินจากลูกค้า - สรุปเอกสารข้อมูล ใบเสร็จจากลูกค้า และยอดรับชำระเงินรายว...

บริษัท มหากิจรับเบอร์ จำกัด
10 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท + Incentive และค่าคอมมิชชั่น
22 Jul 19
19 . Mold Technician - ช่างแม่พิมพ์ (BKK)
1.ควบคุมและใช้งานเครื่องจักรที่เกี่ยวข้องกับงานแม่พิมพ์ 2.จัดเตรียมและติดตั้ง อุปกรณ๊เครื่องมือต่างๆบนเครื่องจักร 3.Set Up เครื่องจักร 4.ขัดผิว ประกอบ ตกแต่ง ทดสอบ เกี่ยวกับงานแม่พิมพ์ 5.ซ่อมแซมแล...

Innovation Group
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯและประสบการณ์
22 Jul 19
20 . Sales Representative (BKK)
ขายผลิตภัณฑ์ด้าน safety product

Innovation Group
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
22 Jul 19
  232 Positions      
Sort By 
Disability Jobs