JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  236 Positions      
Sort By 
1 . พนักงานขับรถผู้บริหาร
ขับรถให้แก่ผู้บริหาร ตามที่ได้รับมอบหมาย

ETERNAL RESIN Co., Ltd.
1 Position
Salary 15,000
22 Aug 19

ETERNAL RESIN Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
22 Aug 19
3 . ประสานงานขายรับสมัครด่วน !
-email ส่งใบเสนอราคา ตอบคำถามจากลูกค้า -ดูแลประสานงานขาย เช่น แจ้งโปรโมชั่นสินค้าให้กับลูกค้า ทำใบเสนอราคา และงานเอกสารต่างๆ ของฝ่ายขาย -ประสานกับแผนกต่างๆ ภายในบริษัท

บริษัท แปซิฟิค ไซเอ็นซ์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
22 Aug 19
4 . พนักงานขายเครื่องมือวิทยาศาสตร์รับสมัครด่วน !
- ดูแลลูกค้าและรับผิดชอบงานขายสินค้าตามที่ได้รับมอบหมาย - รักงานบริการ และมีทัศนคติที่ดีต่องานขาย - เปิดกลุ่มลูกค้าใหม่ - ทำงานจันทร์-ศุกร์ หยุดเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดตามราชการ สวัสดิการตำแหน่งน...

บริษัท แปซิฟิค ไซเอ็นซ์ จำกัด
3 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
22 Aug 19
5 . massengerรับสมัครด่วน !
- ส่งสินค้าให้กับลูกค้าในมหาวิทยาลัย - รับเช็ค วางบิล - ทำงาน จ-ศ หยุด เสาร์-อาทิตย์

บริษัท แปซิฟิค ไซเอ็นซ์ จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
22 Aug 19
6 . ธุรการประสานงานขาย
1. รับ Order จากเซลล์ และ คีย์ Order 2. ทำใบเบิกสินค้า 3. ทำใบกำกับภาษี 4. ทำใบลดหนี้ 5. ติดต่อประสานงานกับลูกค้าภายนอกและประสานงานภายในบริษัท

บริษัท ปิคนิคพลาส อินดัสเทรียล จำกัด
1 Position
Salary N/A
22 Aug 19
7 . เจ้าหน้าที่บัญชี
1.จัดทำรับสินค้าเข้า , โอนย้าย-จ่ายสินค้า 2.บันทึกการปรับปรุงบัญชี(สินค้า,เจ้าหนี้การค้า) ที่เกิดความผิดพลาให้เกิดความถูกต้อง 3.กระทบยอดรายการบัญชี(Reconcile) สินค้าสำเร็จรูป,ค่าเผื่อสินค้าระเหย,เจ้...

บริษัท ไอ.ซี.พี.เคมิคอลส์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
22 Aug 19
8 . ช่างสำรวจ
สำรวจความเสียหายของโครงสร้างสะพานและถนน

บริษัท วัฒนาสุข อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
หลายอัตรา
Salary ตามตกลง (ความรู้+ประสบการณ์)
22 Aug 19
9 . หัวหน้าทีมสำรวจ
สำรวจถนนและสะพาน เพื่อหาความเสียหาย จัดทำรายงานเพื่อนำเสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

บริษัท วัฒนาสุข อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง (ความรู้+ประสบการณ์)
22 Aug 19
10 . ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด
ควบคุมทีมขายและการตลาด, พัฒนาบุคคลากร, สรรหาสินค้า และ พัฒนาช่องทางจัดจำหน่าย,

บริษัท วัฒนาสุข อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
22 Aug 19
11 . พนักงานขายเขตกรุงเทพ
นำเสนอผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯแก่ลูกค้าร้านฮาร์แวร์, วัสดุก่อสร้าง หรือร้านอื่นที่ใกล้เคียง

บริษัท วัฒนาสุข อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
Salary ตามโครงสร้างของบริษัท
22 Aug 19
12 . นายช่างควบคุมหน้างานติดตั้งผลิตภัณฑ์
ควบคุมการติดตั้งผลิตภัณณ์ของบริษัทในกลุ่ม "ผลิตภัณฑ์ยางที่ใช้กับงานถนน" เช่น ประสานงานกับผู้รับเหมาโครงการ, รายงานผลการปฏิบัติงาน, แก้ปัญหาหน้างาน

บริษัท วัฒนาสุข อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้างและประสบการณ์
22 Aug 19
13 . พนักงานประสานงานการขาย
1.รับ/Key Order ลูกค้าจาก Sales ในเขตพื้นที่ต่างๆ 2.ประสานงานกับ Sales โรงงาน บัญชี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องต่างๆ 3.จัดเตรียมเอกสารต่างๆ เช่น ใบวางบิล Invoice 4.หน้าที่อื่นๆ ตามที่ผู้บังคั...

บริษัท เอคโค โคท จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
22 Aug 19
14 . วิศวกรโยธารับสมัครด่วน !
-วางแผนและควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด -สามารถคำนวนแบบและออกแบบโครงสร้างได้ -งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เอคโค โคท จำกัด
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
22 Aug 19
15 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลรับสมัครด่วน !
1.สรรหา ว่าจ้างพนักงาน ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ 2.ทำเงินเดือน,คิด O.T,สวัสดิการพนักงาน,ภาษี,ติดต่อประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน 3.จัดส่งพนักงงานอบรมภายนอกบริษัท 4.จัดทำ KPI เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานพน...

บริษัท ไมเนอร์ โคทติ้ง จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามตกลง
22 Aug 19
16 . พนักงานขาย งานโครงการ / ขายเคมี / สีอุตสาหกรรมรับสมัครด่วน !
- ดูแลลูกค้ากลุ่มที่รับผิดชอบ - วางแผนการขายและดูแลยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด - รายงานตัวเลข และสรุปยอดขาย - ติดต่อประสานงานกับลูกค้าก่อน และหลังการขายเป็นอย่างดี - สร้างความสัมพันธ์อันดี...

บริษัท ไมเนอร์ โคทติ้ง จำกัด
10 Position
Salary ตามประสบการณ์
22 Aug 19
17 . พนักงานขาย
1.เสนอขายสินค้ากับลูกค้าใหม่ 2.ดูแลลูกค้าเก่า 3.วางแผนการขาย 4.ทำเอกสารและรายงานการขาย 5.ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ 6.เดินทางพบลูกค้า

บริษัท แม็กซ์เวลล์ เคมีคอล จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง(ไม่รวมค่าคอมมิชชั่น ค่าสึกหรอ ค่าน้ำมันและทางด่วน ค่าโทรศัพท์)
22 Aug 19
18 . Administrator OfficerUrgently Required !
• University graduate • 2-3years or more experience on Chemical / Industry Machinery products • Proficiency in Thai,English or Chinese • Strong leadership skills, mature, self-motivated, well-org...

Kalen Lubricants Technology (Thailand) Co., Ltd.
2 Position
Salary 25,000 --50,000THB
22 Aug 19
19 . Assistant Big Data Analytics Manager
- วิเคราะห์ข้อมูลการตลาดและนำเสนอแผนงานที่่เหมาะสมกับช่องทางขาย - ประสานงานกับฝ่ายการตลาด และฝ่ายต่างๆในองค์กร ด้านการให้ข้อมูลทางธุรกิจการตลาด - พัฒนาการวิเคราะห์ข้อมูลการตลาดเพื่อวางแผน และแ...

บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
22 Aug 19
20 . เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า – ในประเทศ (บ. อาร์ซีไอ แล็บสแกน จก.)รับสมัครด่วน !
1. การจัดการคำสั่งซื้อสินค้าของลูกค้าในประเทศ 2. จัดทำใบเสนอราคา 3. ติดต่อสื่อสารกับลูกค้าในเรื่อง สินค้า และอื่น ๆ 4. ติดต่อประสานงานกับฝ่ายอื่น ๆ ในองค์กร 5. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

VS Group
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
22 Aug 19
  236 Positions      
Sort By 
Disability Jobs