JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  244 Positions      
Sort By 
1 . ธุรการ ประสานงานทั่วไปรับสมัครด่วน !
- ทำรายงานเตรียมเอกสารการขาย และงานเอกสารทั่วไป - จัดทำใบเสนอราคา - จัดเรียงข้อมูลภายในบริษัท - ประสานงานภายในออฟฟิต - มีประสบการจะพิจรณาเป็นพิเศษ

บริษัท ลี กูดส์ จำกัด
3-4 อัตรา
Salary 14,000-18,000 บาท
19 Jun 19
2 . พนักงานขาย งานโครงการ / ขายเคมี / สีอุตสาหกรรมรับสมัครด่วน !
- ดูแลลูกค้ากลุ่มที่รับผิดชอบ - วางแผนการขายและดูแลยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด - รายงานตัวเลข และสรุปยอดขาย - ติดต่อประสานงานกับลูกค้าก่อน และหลังการขายเป็นอย่างดี - สร้างความสัมพันธ์อันดี...

บริษัท ไมเนอร์ โคทติ้ง จำกัด
10 Position
Salary ตามประสบการณ์
19 Jun 19
3 . สมุห์บัญชี (มีใบอนุญาตผู้ทำบัญชี)
- บันทึกรายการบัญชีให้ถูกต้องและครบถ้วนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนด - จัดทำงบการเงินให้แล้วเสร็จตามกำหนด โดยมีเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชี ครบถ้วน ถูกต้อง ตรงตามความเป็นจริง และตามมาตรฐานการบัญ...

บริษัท ไดเมท (สยาม) จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
19 Jun 19
4 . หัวหน้าแผนกบัญชีและจัดหารับสมัครด่วน !
1.ตรวจสอบเอกสารและการลงบันทึกบัญชีรับ-จ่าย ซื้อ-ขาย 2.วางแผนควบคุมและตรวจสอบการปิดบัญชี 3.ควบคุมและตรวจสอบการจ่ายภาษี 4.ควบคุมและจัดการบัญชี ทรัพย์สิน 5.ปิดงบการเงินเสนอผู้บริหาร 6.ควบคุมต้นทุนงา...

BOSS-D
1 ตำแหน่ง
Salary ตามโครงสร้างบริษัท +ประสบการณ์
19 Jun 19
5 . เจ้าหน้าที่บัญชีและจัดซื้อรับสมัครด่วน !
1.ทำหน้าที่จัดซื้อจัดหาเคมี วัสดุสิื้นเปลืองและจัดหาช่างซ่อม 2.จัดทำเอกสารและบันทึกบัญชีเจ้าหนี้ และบัญชีจ่ายเงิน 3.ตรวจสอบรายงานภาษีซื้อ และรายงานภาษีซื้อ

BOSS-D
2 ตำแหน่ง
Salary ตามโครงสร้างบริษัท +ประสบการณ์
19 Jun 19
6 . พนักงานขาย
1.เสนอขายสินค้ากับลูกค้าใหม่ 2.ดูแลลูกค้าเก่า 3.วางแผนการขาย 4.ทำเอกสารและรายงานการขาย 5.ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ 6.เดินทางพบลูกค้า

บริษัท แม็กซ์เวลล์ เคมีคอล จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง(ไม่รวมค่าคอมมิชชั่น ค่าสึกหรอ ค่าน้ำมันและทางด่วน ค่าโทรศัพท์)
19 Jun 19
7 . โปรแกรมเมอร์ (Programmer)
1.ออกแบบและพัฒนาโปรแกรมเพื่อใช้งานภายในองค์กร 2.จัดการและควบคุมระบบมาตรฐานข้อมูล SQL Sever เช่น การ Backup และ Restore 3.ทดสอบและติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์และซอฟท์แวร์ต่างๆ 4.ควบคุมและประสานงานการแก...

บริษัท วิทย์คอร์ป โปรดักส์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความสามารถ)
19 Jun 19
8 . Sales Representative (Lubricants)
- Responsible for sales volume to achieve company’s target. - Increase sales in assigned territory by focusing in customer needs. - Maintain and keep a good relationship with customers. - Responsi...

บริษัท วิทย์คอร์ป โปรดักส์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์
19 Jun 19
9 . เจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์
- จัดทำแฟ้มเอกสาร รวบรวม และบันทึกข้อมูลส่วนตัวของพนักงาน - วางแผน ประสานงานการฝึกอบรม เพื่อพัฒนาศักยภาพของพนักงาน - งานอื่นๆที่ได้รับหมอบหมาย

บริษัท ยูทิลิตี้ บิสิเนส อัลลายแอนซ์ จำกัด
1 อัตรา
Salary 15,000 - 20,000
19 Jun 19
10 . Sales Executive (CHEMICALS)/พนักงานขาย
เพิ่มยอดขายและรักษาลูกค้าให้เป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทฯ กำหนด แก้ไขปัญหาให้กับลูกค้า พัฒนาลูกค้าเดิมเพื่อให้มียอดขายเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

บริษัท วิศวกรรมเคมี จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามตกลง + คอมมิชชั่น + ค่าโทรศัพท์
19 Jun 19
11 . วิศวกรเทคนิค (Technical Engineer)รับสมัครด่วน !
- ประสานงาน นัดหมาย และเข้าพบลูกค้ากับทางตัวแทนจำหน่าย เพื่อพัฒนาศักยภาพแก่ตัวแทนจำหน่าย - ให้คำปรึกษา แก้ปัญหาให้กับลูกค้าปัจจุบันและลูกค้าใหม่ ก่อนและหลังการขาย - ปรับปรุงและตรวจสอบฐานข้อมูลลูกค้...

บริษัท โตโยกซ์ เทรดดิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
19 Jun 19
12 . ผจก.1ตำแหน่ง , ผช.1ตำแหน่ง , จนท.3ตำแหน่ง บัญชี-สนับสนุนการขาย
ควบคุมดูแลพนักงานในแผนกให้ ทำงานตามระบบบัญชี เช่น 1.รับผิดชอบในการออกเอกสารต่างๆ ดังนี้ - ใบกำกับภาษี, ใบสั่งซื้อ , ใบวางบิล , ใบแจ้งหนี้ ,ใบลดหนี้ ,ใบเพิ่มหนี้ , จัดเตรียมเอกสารนำเข้า-ส่งออก และ ห...

ไบรเทน กรุ๊ป
5 Position
19 Jun 19
13 . เจ้าหน้าที่บัญชี - การเงิน / สาธุประดิษฐ์ 15รับสมัครด่วน !
1.ออกบิล , วางบิล, บันทึกข้อมูลทางบัญชี 2.ติดต่อประสานงานกับฝ่ายขาย และ ลูกค้า 3.ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย

ไบรเทน กรุ๊ป
4 Position
Salary 13,000-16,000
19 Jun 19
14 . Sales Representative / ซอยสาธุประดิษฐ์ 15
1.นำเสนอขายสินค้าให้กับลูกค้าทั้งใน และต่างประเทศ พร้อมทั้งให้คำปรึกษาและแนะนำลูกค้าเกี่ยวกับสินค้า 2.ดูแลรับผิดชอบฐานลูกค้าเดิม และ ขยายฐานลูกค้าใหม่ 3.สร้างสายสัมพันธ์แก้ปัญหาให้กับลูกค้า 4.รับคำ...

ไบรเทน กรุ๊ป
** รับจำนวนไม่จำกัด (เนื่องจากต้องการขยายตลาด)
Salary 15,000-30,000 บาท ** ค่าตอบแทนสูงแน่นนอน **
19 Jun 19
15 . Sale Modern Trade
1. ติดต่อเพื่อนำเสนอสินค้าในกลุ่มลูกค้า ห้างสรรพสินค้า (Modern Trade) 2. สร้างยอดขายให้ได้ตามเป้าหมาย 3. วางแผนเจรจา ประสานงานขายกับลูกค้า Modern Trade) 4. ควบคุมทีมงาน พนักงานจัดเรียงสินค้า 5. ทำ...

บริษัท ออฟติมอล เทค จำกัด
3 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง
19 Jun 19
16 . Import Coordinator (Overseas Purchasing Officer)
Job Descriptions: - Be responsible for overseas & local purchasing process of all raw materials, samples, and services to support Sales Department. - Maintain Accuracy of issuing Purchase Order ...

บริษัท ออฟติมอล เทค จำกัด
1 Position
Salary ตามประสบการณ์
19 Jun 19
17 . Senior Accountant
• Performing month-end and year-end closing, including reconciliation, producing monthly management accounts, and analyzing and investigating variances using Express and ERP. • Supervising an acc...

บริษัท ออฟติมอล เทค จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง
19 Jun 19
18 . นักวิทยาศาสตร์-เคมี (ใช้ภาษาอังกฤษ)รับสมัครด่วน !
1. ทำการทดลองและรายงานผลตามขั้นตอนที่กำหนดชัดเจน ตามคำสั่งของนักเคมี 2. จัดเตรียมตัวอย่างรวมทั้งจัดทำรายงาน Sample Stock ให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย 3. ประสานงานกับฝ่ายคลังสินค้าเพื่อขอเบิกตัวอย่างตาม...

บริษัท ออฟติมอล เทค จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามตกลง
19 Jun 19
19 . เจ้าหน้าที่ประสานงานฝ่ายขายรับสมัครด่วน !
- ประสานงานทั้งภายในและภายนอกแผนก - ทำงานเอกสาร จัดเรียงเอกสาร - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ออฟติมอล เทค จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
19 Jun 19
20 . พนักงานบัญชี / นำเข้าส่งออก
1. สามารถทำงานด้านบัญชี ลูกหนี้-เจ้าหนี้ ผ่านโปรแกรม express ได้ 2.มีพื้นฐานและความรู้ด้านบัญชี 3.ดูแลเอกสารต่างๆ 4.ทำงานที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท โพลีพลาสติก จำกัด
1 อัตรา
Salary 17,000บาทขึ้นไป
19 Jun 19
  244 Positions      
Sort By 
Disability Jobs