JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  21 Positions      
Sort By 
1 . Contact Center Platform Officer
- ร่วมวิเคราะห์ ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมลูกค้าที่ติดต่อ Contact Center ผ่านช่องทาง Social Media & AI Chatbot / Voice Bot - ร่วมกัน Design Call Flow และ Business เพื่อรองรับการติดต่อ Contact Center ผ่า...

บริษัท แอดวานซ์ คอนแท็ค เซ็นเตอร์ จำกัด
1 อัตรา
17 Jul 19
2 . นักวิทยาการข้อมูล
- ประสานงานและเข้าร่วมในการกำหนดแผนกลยุทธ์และแผนขยายธุรกิจขององค์กร - การศึกษาความต้องการใช้ประโยชน์ข้อมูลในการช่วยตัดสินใจ วางแผน หรือปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจ - การรวบรวมและจัดทำฐานข้อมูล รวมถึงเ...

บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary 25,000-30,000 บาท
17 Jul 19
3 . Abap Support
- Collaborate with functional and technical sap key person and ensure the integration between end-to-end business process and IT solutions(SAP and Non-SAP) - Control Change Management and Release Pro...

ThaiNamthip Limited (บริษัทไทยน้ำทิพย์ จำกัด)
1 Position
17 Jul 19
4 . พนักงานตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ศูนย์ลุมพินี
1.ปฏิบัติงานตรวจสอบตามโครงการตรวจสอบที่ได้รับมอบหมาย 2.รวบรวม วิเคราะห์ และประเมินผลข้อมูลที่ได้จากการตรวจสอบ 3.รายงานความคืบหน้าของผลการตรวจสอบ 4.ปรับปรุง พัฒนา ความรู้ในงานที่เกี่ยวข้อง 5.ประสาน...

บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามฐานเงินเดือนบริษัทและประสบการณ์
17 Jul 19
5 . Actuarial Officer
- ร่วมอยู่ในทีมพัฒนา New Actuarial Software and IFRS17 - จัดทำรายงานหรือข้อมูลเพื่อสนับสนุนและสื่อสารกับหน่วยงานต่าง ๆ (ฝ่ายช่องทางการขาย,ฝ่ายบัญชี,ผู้สอบบัญชี,Pricing actuarial,สำนักบริหารความเสี...

บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
17 Jul 19
6 . เจ้าหน้าที่ข้อมูลและสถิติ
- สนับสนุนข้อมูล ในการทำแผนกับกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ หรือ ไม่มีแอลกอฮอล์ จัดทำแผนกลยุทธ์การขาย แผนธุรกิจประจำปี และการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายกลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างยอดขายตามเป้าประส...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
17 Jul 19
7 . เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูลอาวุโส - สายธุรกิจสุรา
→ รวบรวม วิเคราะห์ และจัดทำรายงานข้อมูลเปรียบเทียบด้านการขาย, ยอดขายรายวัน, รายเดือน, รายปี พร้อมทั้งเปรียบเทียบกับยอดขายย้อนหลังและเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพทันตามกำหนดเวลา → รวบรวม วิเคราะห์ ...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
17 Jul 19
8 . System Development Specialist
พัฒนาฐานข้อมูล ระบบ และรายงานต่างๆ เพื่อสนับสนุนทีมงานขาย ทีมงานการตลาด ฝ่ายคลังสินค้า และฝ่ายขนส่ง ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์ผลการทำงานในทุกๆ ด้าน ทุกๆ มุม อันจะเป็นผลให้รู้สถานะผลงานปัจจุบัน...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
17 Jul 19
9 . Database (BI)
1.) เขียน Access, SQL, VB และ Crystal Report ได้ 2.) สามารถบริหารจัดการ Network (set-up), LAN และ Database เช่น MS SQL, DB2, SQL Server etc.  3.) Firewall and Anti-virus 4.)SUPPORT ด้านข้อมูลให้กับ...

บริษัท แลนด์โก้ สปอร์ต แอนด์ มิวสิคเคิล จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามตกลง
17 Jul 19
10 . MIS Analyst รับสมัครด่วน !
1.Data analytics – MIS analysts have to make sense of data and statistics in order to understand the best strategies to apply 2.Data modeling – MIS analysts have to know how to integrate data from mu...

บริษัท ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) / Thai Credit Retail Bank Public Company Limited
1 Position
Salary ตามโครงสร้าง
17 Jul 19
11 . เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจ(Data Scientist)
1.ศึกษาข้อมูลพฤติกรรมของลูกค้า 2.ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลและความต้องการของลูกค้าในช่องทางต่างๆ เพื่อนำมาวางแผนและออกแบบกระบวนการทางธุรกิจ ให้คำแนะนำ และเปลี่ยนแปลง เพื่อปรับปรุง ในการสนับสนุนระบบและ...

บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
17 Jul 19
12 . ผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้จัดการวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจ(Data Scientist)
1.จัดทำกลยุทธ์และแผนการเข้าถึงข้อมูลลูกค้า เพื่อเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 2.ควบคุมระยะเวลาการทำงานและงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ 3.จัดทำสรุปรายงาน และ ประเมินผลงานทั้งรูปแบบ Excel, Paper ฯลฯ 4.บริหาร...

บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
17 Jul 19
13 . เจ้าหน้าที่ ส่วนสารสนเทศการชำระเงิน
• รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจบริการเดินรถไฟฟ้า การชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง • วิเคราะห์และประยุกต์ใช้ข้อมูลโดยการเขียนโปรแกรมเพื่อตอบปัญหาข้อมูลธุรกิจด้านบัตรโดยสารแล...

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สำนักงานสาขาที่ (2)
2 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์
17 Jul 19
14 . Senior Database Administrator
• Design and present database solution to customers • Collaborate with network and infrastructure teams to revise and design database architecture • Maintain, support and manage database on RDBMS pl...

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) / Internet Thailand Public Company Limited
2 Position
17 Jul 19
15 . Data Analytic - Enterprise search platform specialist.รับสมัครด่วน !
1. Implement and support data analytic tool 2. Integrate tool to current customer application to perform search platform or data analytic tool 3. Custom Dashboard follow customer's requirement 4. D...

Proscope Co., Ltd.
1 Position
Salary 20,000 - 25,000
16 Jul 19
16 . Programmer / Software Developer ,Business Analyst (BA),QA Tester,IT Supportรับสมัครด่วน !
• พัฒนาระบบซอฟต์แวร์, Requirement Specification การตรวจสอบและทบทวน ความต้องการของระบบงาน, Design Description เอกสารการออกแบบระบบงาน, ร่วมทีมงานโครงการ,จัดทำเอกสารคู่มือการใช้งานUser Manual & Syst...

Digital Dialogue Co., Ltd.
3 Position
16 Jul 19
17 . Data Control Analyst Officer
- ดูแลงานด้าน Support ข้อมูล CRM ให้กับฝ่ายขาย ประสานงานด้านการพัฒนา Application ระบบ Log Book รวมถึงการจัดทำรายงานต่างๆ ให้กับฝ่ายขาย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

Beger Co., Ltd.
16 Jul 19
18 . Data Warehouse (SQL Server)
• ดึงข้อมูลจากระบบ SQL Server • บริหาร และจัดการข้อมูล Data base (SQL Server) • จัดทำ และกระจายข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง • สรุป Reports Performance (Collection)

บริษัท ซัมมิท แคปปิตอล ลีสซิ่ง จำกัด
1 Position
15 Jul 19
19 . Excel Specialist (Contract) 40,000 Bath/Month
Updating, Managing, Categorizing, Analyzing Data via Excel in the Function of Pivot table and V look up,

บริษัท จัดหางานอเด็คโก้ พหลโยธิน จำกัด
1 Position
Salary 40,000
15 Jul 19
20 . ผู้ควบคุมการบิน UAV/ Drone
Responsibility * จัดทำแผนการบินถ่ายภาพพื้นที่การเกษตร ควบคุมการบินถ่ายภาพ เพื่อใช้ สำรวจพื้นที่การเกษตร ติดตามและประเมินผลโดยใช้ Unmanned Aerial Vehicle (UAV) เก็บภาพ * ประยุกต์ใช้ UAV ร่วมกับเทค...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
Salary 20,000-40,000 บาท/เดือน
11 Jul 19
  21 Positions      
Sort By 
Disability Jobs