JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  321 Positions      
Sort By 
1 . IT (Programmer,Implementer,BA )รับสมัครด่วน !
- งานด้าน Programmer :(พัฒนาระบบ Software ต่างๆ) - งานด้านImplementerการรับผิดชอบติดตั้ง Software ขององค์กร(ทั้งแบบIn house และแบบ Package และออกแบบกระบวนการพร้อมทั้งทดสอบระบบให้สามารถใช้งานได้ ...

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
10 อัตรา
17 Aug 19
2 . PHP Developer
- ออกแบบและพัฒนา Web Application โดยใช้ PHP - ทำงานได้ทั้ง Back End และ Front End - พัฒนา Web Service API

Ascend Group Co., Ltd.
17 Aug 19
3 . Programmer Analyst (สัญญาจ้าง 1 ปี+)รับสมัครด่วน !
เขียน Program บนหน้า WEB หรือ WAP Site และสร้าง Application ตามที่ได้รับมอบหมาย หน้าที่หลัก 1. ทำบริการ WAP หรือ WEB SITE ทั้ง XHTML/HTML5 รวมถึง CSS 2. เขียน API เพื่อเชื่อมต่อระบบกับ Partner หรื...

Thailand YellowPages
5 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ และประสบการณ์
17 Aug 19
4 . พนักงานโปรแกรมเมอร์รับสมัครด่วน !
เขียนและออกแบบเว็บไซต์

บริษัท บาร์โค้ด เทค ซิสเต็มส์ แอนด์ ซัพพลายส์ จำกัด
3 อัตรา
Salary ตามตกลง
17 Aug 19
5 . Programmer
• Write well-designed, testable code • Develop software verification plans and quality assurance procedures • Develop Web Application Integrate with Database like SQL Server, My SQL., and ot...

บริษัท เจพี ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
1 Position
17 Aug 19
6 . Programmer
- เขียนโปรแกรมและพัฒนาระบบให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ ภายใต้มาตรฐาน หลักเกณฑ์ และเวลาที่กำหนด - วิเคราะห์ ออกแบบระบบ พัฒนาระบบและ ทดสอบโปรแกรม - พัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบแอพพลิเคชั่นและฐานข้อมูล ...

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง
17 Aug 19
7 . Web Developer (Java)
- ศึกษาและทำความเข้าใจในรายละเอียดของ requirements รวมถึงผลกระทบกับธุรกิจของบริษัท (Business Impact) - วิเคราะห์ และการจัดทำเอกสาร software specification ซึ่งเกี่ยวข้องกับการออกแบบระบบที่เกี่ยวข้อง...

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
17 Aug 19
8 . โปรแกรมเมอร์แอพลิเคชั่น / Mobile Application Developer ( Android Skillsรับสมัครด่วน !
1. พัฒนาปรับปรุงหรือสร้างโปรแกรมแอพลิเคชั่นใหม่ให้มีความสามารถที่หลากหลาย และตอบสนองความต้องการของลูกค้า 2. วิจัยและค้นหาเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านซอฟต์แวร์ 3. ทดสอบโปรแกรมที่ทำการพัฒนา...

บริษัท ดี.ที.ซี.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
2 Position
Salary ขึั้นอยู่กับประสบการณ์และความสามารถ
17 Aug 19
9 . Software Engineer (Web Developer) กรุงเทพฯรับสมัครด่วน !
-พัฒนา Web Application ส่วน Front-end (React Native, ReactJs, HTML5, CSS3 และอื่นๆ) - พัฒนา Backend for Frontends เพื่อทำงานร่วมกับ Client บน Platform ต่างๆ เช่น iOS / Android และ Web Front-end (Reac...

THiNKNET Co., Ltd.
หลายอัตรา
Salary ตามประสบการณ์
17 Aug 19
10 . Programmer 1 ตำแหน่ง (กรุงเทพฯ)รับสมัครด่วน !
- สามารถเขียนโปรแกรม และพัฒนา Website ตามวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ - ควบคุมดูแลระบบไอที , ซ่อมบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ - มีประสบการณ์ด้าน ERP , MRP - มีความรู้โปรแกรม B-Plus , Max5 , Autoflight , ...

บริษัท ตะวันออกรุ่งเรือง จำกัด / บริษัท เอ็น.เอช.เค.สตีล จำกัด / บริษัท ไทย เฟอโรแมกซ์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างของบริษัท+ประสบการณ์
17 Aug 19
11 . Programmerรับสมัครด่วน !
พัฒนาโปรแกรม ERP เช่น AX, NAV ตาม Requirement ลูกค้า

บริษัท ภัทรโปรเกรส จำกัด (Bhatara Progress Co., Ltd.)
3 อัตรา
Salary ตามตกลง
17 Aug 19
12 . Programmer
1. เขียนโปรแกรม 2.ทำ unit test โดยใช้ C# หรือภาษาอื่นใน. Net framework 3.สนใจเรียนรู้เพิ่มเติมในด้านโปรแกรม LINQ MVC jQuery

บริษัท จัดหางาน วันทรีซิกตี้ จำกัด
2 อัตรา
Salary 17,000-20,000++บาท (ตามฐานเงินเดือนและประสบการณ์)
17 Aug 19
13 . นักวิชาการคอมพิวเตอร์ รับสมัครด่วน !
1. ดูแลและบริหารจัดการระบบสารสนเทศ 2. วิเคราะห์ แก้ไขปัญหา และพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานต่างๆ 3. ติดตาม ให้คำแนะนำ หรือฝึกอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศแก่ผู้ใช้งาน 4. ช่วยเหลืองานด้านเทคโนโลยีสา...

สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์
1 Position
Salary ปริญญาตรี 18,000 ขึ้นไป มีค่าประสบการณ์
17 Aug 19
14 . Programmer ASP.Net(Vb) , VB.Net
Programmer ASP.Net(Vb) , VB.Net

บริษัท เทก้า ซอฟท์ จำกัด
2 Position
17 Aug 19
15 . Programmer
1. เขียนและแก้ไขโปรแกรมและรายงานในระบบ ERP ของบริษัท 2. ออกแบบและพัฒนาโปรแกรม ERP และโปรแกรมอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 3. ออกแบบฐานข้อมูลสำหรับการพัฒนาโปรแกรม ERP. 4. สำรอง Source Code ต่างๆของระบบ ERP...

บริษัท เอ็ม เอ็ม ลอจิสติคส์ จำกัด
1 Position
17 Aug 19
16 . Programmer
- ดูแลและ Support ระบบการทำงานเดิมของบริษัทฯ ได้ (เป็นระบบการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์) - ออกแบบและพัฒนาระบบต่างๆ ของบริษัทฯ เช่นระบบการทำงาน, ระบบ E-Commerce และดูแล Database ฐานข้อมูลลูกค้าของบริษัทฯ ...

บริษัท โกลด์ เบลล์ ซิสเท็ม จำกัด
2 Position
Salary 20,000-45,000
17 Aug 19
17 . Programmer
• พัฒนาโปรแกรมที่ได้รับมอบหมาย • พัฒนา API เพื่อติดต่อกับส่วนงานอื่นๆ • พัฒนารายงานตามที่ได้รับมอบหมาย • สามารถออกแบบ UI ที่ดึงดูดผู้ใช้ และใช้งานระบบได้ง่าย

บริษัท ไดนามิค ลอจิสติกส์ จำกัด
3 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท/ตามตกลง
17 Aug 19
18 . Web Developer (ประจำสำนักงาน AIA Capital Center รัชดา)
1. สามารถออกแบบโครงสร้างเว็บไซต์ และพัฒนาระบบเว็บไซต์ในส่วนของ Back end หรือ Front end ด้วย PHP Laravel Framework และ Java Script 2. จัดการเว็บไซต์ซ็อปปิ้งออนไลน์ เเละพัฒนาเว็บไซด์ให้เข้ากับสินค้าต่...

Pinatlas Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary 18,000-30,000++ ตามความสามารถ
17 Aug 19
19 . Programmer
- ดูแล พัฒนา Website และ พัฒนา Web Application - สร้างและพัฒนาโครงสร้าง Website ตามที่ได้รับมอบหมาย - ศึกษาและวิเคราะห์ระบบการทำงานของธุรกิจที่รับผิดชอบ

FITWHEY Co.,Ltd.
1 Position
Salary 30,000-60,000 บาท/เดือน
17 Aug 19
20 . Programmer
- พัฒนาระบบงานโปรแกรมของบริษัทฯ - ศึกษาและนำเทคโนโลยีใหม่มาปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์ขององค์กร - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท โตโยต้า เค.มอเตอร์ส ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด
1 Position
Salary ตามตกลง
17 Aug 19
  321 Positions      
Sort By 
Disability Jobs