JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  321 Positions      
Sort By 
1 . Programmer C#.Net
- ดูแลระบบงานในส่วนที่ได้รับมอบหมาย - เพิ่ม Content / Permissions - แก้ไข Error ต่างๆ รวมถึง fix bugs - เขียน และพัฒนาระบบสำหรับโปรเจ็คใหม่ - หน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท จัดหางาน ลีดดิ้งพาวเวอร์ จำกัด
10 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
19 Sep 19
2 . SharePoint Developer
Job Description: • Develop Migration program from migrate Custom list item or Document library item support SharePoint or below. • Develop programs SharePoint to Excel. • Develop pro...

บริษัท จัดหางาน ลีดดิ้งพาวเวอร์ จำกัด
2 Position
Salary 20,000 – 40,000 Baht per Month (Negotiable)
19 Sep 19
3 . Web Developer (ประจำสำนักงาน AIA Capital Center รัชดา)
1. สามารถออกแบบโครงสร้างเว็บไซต์ และพัฒนาระบบเว็บไซต์ในส่วนของ Back end หรือ Front end ด้วย PHP Laravel Framework และ Java Script 2. จัดการเว็บไซต์ซ็อปปิ้งออนไลน์ เเละพัฒนาเว็บไซด์ให้เข้ากับสินค้าต่...

Pinatlas Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary 18,000-30,000++ ตามความสามารถ
18 Sep 19
4 . Programmer and Programmer Analyst รับสมัครด่วน !
พัฒนา Software เชิงสถาปัตยกรรม N-Tier สำหรับระบบธุรกิจ Enterprise

ProsperSof Consulting Co., Ltd
4 ตำแหน่ง
Salary 25,000 - 35,000 บาท
18 Sep 19
5 . Programmerรับสมัครด่วน !
พัฒนา Software เชิงสถาปัตยกรรม N-Tier สำหรับระบบธุรกิจ Enterprise

ProsperSof Consulting Co., Ltd
2 ตำแหน่ง
Salary 17,000 - 22,000 บาท
18 Sep 19
6 . Programmer/IT Professionalรับสมัครด่วน !
• พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือ ซึ่งรวมถึง - การวิเคราะห์ (analysis) - ออกแบบ (design) - เขียนโค้ด (coding) - ทดสอบ (test) - ดูแล (maintenance) - ติดตั้ง (setup) - ต...

บริษัท ทริปเปิลเท็น จำกัด
1 Position
Salary ตามตกลง (ผลตอบแทนโดยรวมปกติอย่างน้อย 20,000)
18 Sep 19
7 . IT (Programmer,Implementer,BA )รับสมัครด่วน !
- งานด้าน Programmer :(พัฒนาระบบ Software ต่างๆ) - งานด้านImplementerการรับผิดชอบติดตั้ง Software ขององค์กร(ทั้งแบบIn house และแบบ Package และออกแบบกระบวนการพร้อมทั้งทดสอบระบบให้สามารถใช้งานได้ ...

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
10 อัตรา
18 Sep 19
8 . Junior .NET Developerรับสมัครด่วน !
หน้าที่และความรับผิดชอบ: • พัฒนาโปรแกรมตามข้อกำหนด ด้วยภาษา C# .NET • ทดสอบ และ แก้ไขปัญหาเมื่อโปรแกรมมีข้อผิดพลาด • พัฒนางานเกี่ยวกับ Business Process และ Work Flow สวัสดิการ: • ประกันสังคม •...

บริษัท ไฟน์ เมด จำกัด
1 Position
Salary 25,000 - 40,000
18 Sep 19
9 . PHP Developer
- ออกแบบและพัฒนา Web Application โดยใช้ PHP - ทำงานได้ทั้ง Back End และ Front End - พัฒนา Web Service API

Ascend Group Co., Ltd.
18 Sep 19
10 . IT Research and Development (ประจำสำนักงานใหญ่)
- รับผิดชอบการสร้างแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ - ดูแลสารสนเทศ ระบบ Server,Database - ดูแลและตรวจสอบระบบ ERP ภายในบริษัท - ติดต่อประสานงานและทดสอบระบบ แก้ไขปัญหาระหว่างการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ...

บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
18 Sep 19
11 . Programmer (Junior-Senior)
- Programming or Coding the new project (Coding AS 400 ด้วยภาษา RPG) - Developed new program and implementing (Development ระบบให้มีความสมบรูณ์) - Testing system to check an error to solve

AEON Thana Sinsap (Thailand) Public Co.,Ltd.
Salary N/A
18 Sep 19
12 . Programmer Analyst (สัญญาจ้าง 1 ปี+)รับสมัครด่วน !
เขียน Program บนหน้า WEB หรือ WAP Site และสร้าง Application ตามที่ได้รับมอบหมาย หน้าที่หลัก 1. ทำบริการ WAP หรือ WEB SITE ทั้ง XHTML/HTML5 รวมถึง CSS 2. เขียน API เพื่อเชื่อมต่อระบบกับ Partner หรื...

Thailand YellowPages
5 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ และประสบการณ์
18 Sep 19
13 . programmer&Digital marketing(สุขุมวิท35)
1.พัฒนาช่องทางการตลาดออนไลน์,โซเชียลมีเดีย,Digital marketingและE-commerce 2.อัปเดตข้อมูลและดูแฟนเพจและช่องทางอื่นๆที่มีอยู่แล้ว โซเชียลมิเดียและDigital marketing 3.จัดทำงานกราฟฟิกเพื่อสนับสนุน โซเ...

เครือ แสงทอง อัครา กรุ๊ป
1 Position
Salary ตามตกลง
18 Sep 19
14 . พนักงานโปรแกรมเมอร์รับสมัครด่วน !
เขียนและออกแบบเว็บไซต์

บริษัท บาร์โค้ด เทค ซิสเต็มส์ แอนด์ ซัพพลายส์ จำกัด
3 อัตรา
Salary ตามตกลง
18 Sep 19
15 . Java Developer
- ศึกษาและทำความเข้าใจในรายละเอียดของ requirements รวมถึงผลกระทบกับธุรกิจของบริษัท (Business Impact) - วิเคราะห์ และการจัดทำเอกสาร software specification ซึ่งเกี่ยวข้องกับการออกแบบระบบที่เกี่ยวข้อง...

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
18 Sep 19
16 . Programmer (โปรแกรมเมอร์)รับสมัครด่วน !
- งานดูแลระบบด้าน IT - พิมพ์รายงานโดยใช้ Crystal Report

บริษัท ฟาร์มาฮอฟ จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามตกลง
18 Sep 19
17 . เจ้าหน้าที่พัฒนาโปรแกรม / GIS Application Developer รับสมัครด่วน !
- พัฒนาโปรแกรมด้านระบบภูมิสารสนเทศ, แผนที่ผ่านระบบเครือข่าย บน Web Appication หรือ บนPDA, SMART PHONE, ตัวอย่างเช่น Google Map, LongDo Map, ESRI - หากมีประสบการณ์ด้านการเขียนระบบงาน GIS จะรับไว้พิจาร...

บริษัท ดี.ที.ซี.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
3 Position
Salary ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความสามารถ
18 Sep 19
18 . โปรแกรมเมอร์แอพลิเคชั่น / Mobile Application Developer ( Android Skillsรับสมัครด่วน !
1. พัฒนาปรับปรุงหรือสร้างโปรแกรมแอพลิเคชั่นใหม่ให้มีความสามารถที่หลากหลาย และตอบสนองความต้องการของลูกค้า 2. วิจัยและค้นหาเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านซอฟต์แวร์ 3. ทดสอบโปรแกรมที่ทำการพัฒนา...

บริษัท ดี.ที.ซี.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
2 Position
Salary ขึั้นอยู่กับประสบการณ์และความสามารถ
18 Sep 19
19 . Software Engineer (Web Developer) กรุงเทพฯรับสมัครด่วน !
-พัฒนา Web Application ส่วน Front-end (React Native, ReactJs, HTML5, CSS3 และอื่นๆ) - พัฒนา Backend for Frontends เพื่อทำงานร่วมกับ Client บน Platform ต่างๆ เช่น iOS / Android และ Web Front-end (Reac...

THiNKNET Co., Ltd.
หลายอัตรา
Salary ตามประสบการณ์
18 Sep 19
20 . Programmer (THAI Nationality ONLY!!!)
- เขียนโปรแกรมตามแปลนงาน(Program Specification) - ทดสอบโปรแกรมและ - จัดการงานเอกสารที่เกียวข้องกับการส่งมอบระบบให้กับลูกค้า - เรียนรู้ ภาษาคอมพิวเตอร์ใหม่ ๆที่ได้รับมอบหมาย

JSS Software Service (Thai) Co.,Ltd.
2 Position
Salary Negotiate (or Depending on experience)
18 Sep 19
  321 Positions      
Sort By 
Disability Jobs