JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  304 Positions      
Sort By 
1 . Back-End Developer (Ruby on Rails)
- ปรับปรุงและพัฒนา Feature ใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ User - ปรับปรุงและพัฒนา Website ให้มีความเสถียร และรวดเร็ว - แก้ไขข้อผิดพลาดตามที่ได้รับรายงานจาก User - เขียน API เพื่อใช้งานกับ Application ของ S...

Donuts Bangkok Co.,Ltd.
Salary 25,000-50,000
22 Jul 19
2 . Programmer
- ออกแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ - ดูแลและตรวจสอบระบบฐานข้อมูลของโปรแกรม เพื่อป้องกันมิให้เกิดปัญหา ในการใช้งาน - สร้างและทดสอบโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นเพื่อให้ทำงานได้อย่า...

บริษัท โกลด์ เบลล์ ซิสเท็ม จำกัด
2 Position
Salary 20,000+
22 Jul 19
3 . Programmer
- เขียนและแก้ไขโปรแกรม

Kawasaki Motors Enterprise (Thailand) Co.,Ltd.
1 Position
22 Jul 19
4 . Programmer - Insurance Data Support & Control (ประจำสำนักงานเพลินจิต) ด่วนมาก!
• จัดทำและพัฒนาโปรแกรมการวิเคราะห์ข้อมูลเบี้ยประกันค้างนำส่ง การคิดค่าบริการจากข้อมูลเบี้ยประกันนำส่ง การจัดทำใบแจ้งหนี้ค่าบริการ การกำหนดตั้งค่าอัตราผลตอบแทน การตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานเคลมสิ...

กรุงศรี ออโต้
22 Jul 19
5 . Programmer
พัฒนาระบบ ตามความต้องการของลูกค้า

บริษัท อะกู้ดพลัส จำกัด
1 Position
22 Jul 19
6 . Full Stack Developer หรือ Senior Full Stack Developer
ประเภทงาน: Full time/ฝึกงาน/สหกิจ/Part-time ***ตำแหน่งงานดังกล่าวจะมีการทดสอบวัดผลพื้นฐานทางด้านการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น*** Ressponsibilities : • วิเคราะห์ ออกแบบ และ พัฒนา Web Application ในส่ว...

บจก.ทีทีซี โกลบอล และ บริษัทในเครือทีทีซีโกลบอล
2 อัตรา
Salary 20,000 - 60,000 บาท
22 Jul 19
7 . Programmer
- เขียนโปรแกรมและพัฒนาระบบให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ ภายใต้มาตรฐาน หลักเกณฑ์ และเวลาที่กำหนด - วิเคราะห์ ออกแบบระบบ พัฒนาระบบและ ทดสอบโปรแกรม - พัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบแอพพลิเคชั่นและฐานข้อมูล ...

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง
22 Jul 19
8 . Programmer
เป็นบริษัททำ Software as a Service ทั้ง Web และ App พัฒนาการขายให้กับShopต่างๆ (scg ถือหุ้น 100 %)

Rudy Teachnology Co.,Ltd
4 Position
Salary 25,000-90,000
22 Jul 19
9 . เจ้าหน้าที่ Programmer
พัฒนาซอฟแวร์ Windows / Web Applications

บริษัท ซี.เจ.เอ็กซ์เพรส กรุ๊ป จำกัด
2 Position
22 Jul 19
10 . Java Programmer
- ศึกษาและทำความเข้าใจในรายละเอียดของ requirements รวมถึงผลกระทบกับธุรกิจของบริษัท (Business Impact) - วิเคราะห์ และการจัดทำเอกสาร software specification ซึ่งเกี่ยวข้องกับการออกแบบระบบที่เกี่ยวข้อง...

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
22 Jul 19
11 . PHP Programmer
- เขียนโปรแกรมพัฒนาส่วนต่างๆ ของเว็บแอพพลิเคชั่น บางส่วนต้องมีการเชื่อมต่อกับโมบายแอพ - ตรวจสอบคุณภาพของงานก่อนส่งมอบด้วยตัวเอง - พัฒนาและส่งมอบงานตรงตามเวลาที่กำหนด - ทำงาน จันทร์-ศุกร์ 9...

บริษัท แมกซูน จำกัด
4 Position
Salary 25,000-30,000 บาท
22 Jul 19
12 . เจ้าหน้าที่พัฒนาโปรแกรม / Firmware Design Officerรับสมัครด่วน !
1. วิเคราะห์, ปรับปรุงและแก้ไขปัญหา หรือให้ความแนะนำแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา รวมถึงพิจารณาการพัฒนาโปรแกรม (ในเบื้องต้น) ก่อนส่งมอบให้หัวหน้างานพิจารณา 2. ปรับปรุงแก้ไขปัญหาของผลิตภัณฑ์เดิม และพัฒนาผลิตภั...

บริษัท ดี.ที.ซี.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
1 Position
Salary 15,000 - 30,000
22 Jul 19
13 . โปรแกรมเมอร์แอพลิเคชั่น / Mobile Application Developer ( Android Skillsรับสมัครด่วน !
1. พัฒนาปรับปรุงหรือสร้างโปรแกรมแอพลิเคชั่นใหม่ให้มีความสามารถที่หลากหลาย และตอบสนองความต้องการของลูกค้า 2. วิจัยและค้นหาเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านซอฟต์แวร์ 3. ทดสอบโปรแกรมที่ทำการพัฒนา...

บริษัท ดี.ที.ซี.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
2 Position
Salary ขึั้นอยู่กับประสบการณ์และความสามารถ
22 Jul 19
14 . Software Engineer (Web Developer) กรุงเทพฯรับสมัครด่วน !
-พัฒนา Web Application ส่วน Front-end (React Native, ReactJs, HTML5, CSS3 และอื่นๆ) - พัฒนา Backend for Frontends เพื่อทำงานร่วมกับ Client บน Platform ต่างๆ เช่น iOS / Android และ Web Front-end (Reac...

THiNKNET Co., Ltd.
หลายอัตรา
Salary ตามประสบการณ์
22 Jul 19
15 . Full-Stack Developer
- ปรับปรุงและพัฒนา Feature ใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ User - ปรับปรุงและพัฒนา Website ให้มีความเสถียร และรวดเร็ว - แก้ไขข้อผิดพลาดตามที่ได้รับรายงานจาก User - มีความรู้ทางด้านการเขียนเว็บไซต์เพื่อรองรั...

Donuts Bangkok Co.,Ltd.
Salary 25,000-50,000
22 Jul 19
16 . Programmer
1. เขียนโปรแกรม 2.ทำ unit test โดยใช้ C# หรือภาษาอื่นใน. Net framework 3.สนใจเรียนรู้เพิ่มเติมในด้านโปรแกรม LINQ MVC jQuery

บริษัท จัดหางาน วันทรีซิกตี้ จำกัด
2 อัตรา
Salary 17,000-20,000++บาท (ตามฐานเงินเดือนและประสบการณ์)
22 Jul 19
17 . Programmer PHP
- พัฒนาโปรแกรม Web Application ด้วย PHP บน Database Mysql - ดูแลและคอยแก้ปัญหาการใช้งานโปรแกรมให้ลูกค้า

บริษัท ซิสเต็มอีโวลูชั่น จำกัด
3 อัตรา
Salary ตามความสามารถ
22 Jul 19
18 . SAS Software Technical Consultant
• Prepare and develop business models using SAS solutions to support acquisition, portfolio maintenance and collection strategy • Design and develop ETL for prepare data by using SAS solutions • Des...

Double P Enterprise Co., Ltd.
5 Positions
Salary 25K-70K + Incentive
22 Jul 19
19 . ผู้ช่วย Programmer
- พัฒนาซอร์ฟแวร์ตามความต้องการ - สร้างฐานข้อมูลเพื่อใช้กับงานที่เกี่ยวข้อง - จัดทำคู่มือเอกสารที่เกี่ยวข้อง

บริษัท ไกเนติค เอ็มเอ็มเอส เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
1 Position
Salary 15,000 ถึง 20,000 บาท
22 Jul 19
20 . Programmer and Programmer Analyst รับสมัครด่วน !
พัฒนา Software เชิงสถาปัตยกรรม N-Tier สำหรับระบบธุรกิจ Enterprise

ProsperSof Consulting Co., Ltd
4 ตำแหน่ง
Salary 25,000 - 35,000 บาท
22 Jul 19
  304 Positions      
Sort By 
Disability Jobs