JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  134 Positions      
Sort By 
1 . IT Support Onsite Service (พนักงาน onsite เพื่อแก้ไขปัญหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์)
- ศึกษาและทำความเข้าใจผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ (มีทีมงานฝึกอบรมให้) - ให้บริการลูกค้า ณ จุดที่ติดตั้งระบบ ทั้งกรุงเทพฯและต่างจังหวัด - Onsite เพื่อแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และตรวจสอบการใช้งา...

บริษัท เฟริส์ทโปร จำกัด
5 อัตรา
Salary ตามความสามารถ
16 Jun 19
2 . Implementer
- Implementing and support, hardware and software of the project. - Coordinate with other team to implement project. - Give consultation to customer about problem and support both of hardware and so...

บริษัท อี-เมอร์แชนท์ จำกัด
3 Position
Salary Negotiate
16 Jun 19
3 . HRIS Officer / เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบงานสารสนเทศ (ทำงานจันทร์ - เสาร์)
Job Descriptions - ดูแลรับผิดชอบพัฒนาระบบงารสารสนเทศงานบุคคล (Implement & Maintain HR Software) - วิเคราะห์ และพัฒนาระบบการทำงานของส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล - ควบคุมระบบเทคโนโลยี และแก้ปัญหาต่างๆ ที...

บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
16 Jun 19
4 . เจ้าหน้าที่บริการสารสนเทศ - IT (Application Support)
→ สนับสนุน วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรมระบบต่างๆ ที่ใช้งานจริงใน Business Unit ที่ได้รับมอบหมาย → รับผิดชอบในการระบุความต้องการ/จำเป็นทางธุรกิจของหน่วยงานต่างๆ ใน Business ...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
16 Jun 19
5 . IT Supportรับสมัครด่วน !
1.To support services such as install new software and new hardware 2.To solve basic problems of computer and application 3.To system maintenance and other support about helpdesk task

ACS Servicing (Thailand) Co., Ltd.
1 Position
Salary N/A
16 Jun 19
6 . Technical Specialist
ภาพรวมของงาน หลังจากลูกค้าซื้อผลิตภัณฑ์ของเรา คุณคือผู้ที่ช่วยให้ลูกค้าใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีใหม่ของ Apple ได้มากที่สุด วันของคุณใน Apple Store เต็มไปด้วยงานสนับสนุนและบริการต่างๆ มากมาย ไม่ว่าค...

Apple Inc.
16 Jun 19
7 . AIS Fibre Call Center Supervisor (English Skill)
1.ดูแลคุณภาพการให้บริการของพนักงาน Call Center ทีม AIS Fibre ตลอดจนให้คำปรึกษาด้านการใช้บริการกับลูกค้าชาวต่างชาติ 2.บริหารจัดการพนักงานให้สามารถทำตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด เช่น service quality, pro...

บริษัท แอดวานซ์ คอนแท็ค เซ็นเตอร์ จำกัด
2 อัตรา
16 Jun 19
8 . IT Helpdesk (Avaya System)
– ให้คำปรึกษา Service Desk ในการรับแจ้งให้คำปรึกษาระบบ Avaya ของ Call Center - แนะนำการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นด้าน Hardware (สำนักงานใหญ่และสาขา) และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง – ให้คำปรึกษา ตรวจ...

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
16 Jun 19
9 . เจ้าหน้าที่ IT Support On Site (มีใบขับขี่) โซนกรุงเทพและปริมณฑล ด่วน!!!รับสมัครด่วน !
1. ลงโปรแกรมให้ลูกค้า 2. สอนการใช้งานโปรแกรมให้ลูกค้า 3. ติดตามวิเคราะห์แก้ปัญหางานให้ลูกค้า 4. เยี่ยมลูกค้า 5. สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า 6. งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ดี.ที.ซี.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
หลายอัตรา
Salary 12,000-18,000 บาท + Intensive
16 Jun 19
10 . IT Services Desk ( กทม ) หลายอัตรา
(1)    Service Desk (2)    PC maintenance and repair (3)    Telephone systems and video conferencing (4)    Server Room Maintenance (5)    Server and network operation (6)    Perform regular in-l...

iSource Solution Co.,Ltd.
4 Position
Salary 20,000 - 25,000
16 Jun 19
11 . IT Support
มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ สำหรับ • ดูแล server ระบบงาน บช. บุคคล • รู้จักวิธีใช้โปรแกรมสำเร็จรูปต่างๆที่เกี่ยวกับธุรกิจก่อสร้าง • มีความรู้และความเข้าใจสามารถนำเอาเทคโนโลยีหรืออุปกรณ์สมัยใหม่ มาประ...

บริษัท นภาก่อสร้าง จำกัด
Salary 15,000-30,000 บาท
16 Jun 19
12 . Software Implement & Support [สำนักงานใหญ่]รับสมัครด่วน !
- ปฏิบัติงานร่วมกับโปรแกรมเมอร์ในการพัฒนาโปรแกรมในการวิเคราห์และหาสาเหตุข้อผิดพลาดของโปรแกรม - จัดทำคู่มือการใช้และจัดอบรมการใช้งานให้แก่ลูกค้า - ทำรายการจัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ตามความต้องการของ...

บริษัท เจ-บิ๊คส์ เทรดดิ้ง จำกัด
2 Position
16 Jun 19
13 . IT Helpdesk Engineer (ด้านภาษาอังกฤษ)
1. ทำให้ลูกค้าพึงพอใจในการติดต่อขอรับบริการ,ติดตามงาน,ร้องขอข้อมูลและแจ้งข้อร้องเรียน 2. ทำให้ลูกค้าพึงพอใจในการรับบริการเกี่ยวกับการขอคำแนะนำและปรึกษาการแก้ไขปัญหาเครื่องใช้สำนักงานทางโทรศัพท์ 3....

Ricoh (Thailand) Co.,Ltd.
16 Jun 19
14 . Sr.IT Support /Network Support /Network Engineerรับสมัครด่วน !
- Hardware ,CCTV , Server , Infra System and Network - จัดซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง - ซ่อมและบำรุงรักษา ระบบคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์ - ติดตั้งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ - ประสานงานให้บริก...

บริษัท มาสเตอร์ สไตล์ จำกัด
2 อัตรา
Salary 15,000-25,000 หรือตามประสบการณ์
15 Jun 19
15 . Helpdesk / IT Support รับสมัครด่วน !
1. ติดตั้งโปรแกรม Computer แก้ไข Hardware, อุปกรณ์เชื่อมต่อ และเครื่อง PC 2. มีความรู้เบื้องต้นด้านเน็ตเวิร์ค LAN, WIFI, Internet 3. ดูแล แก้ไข ช่วยเหลือ User ใช้งาน Office Application ทั่วไป 4. จั...

บริษัท จี.พี.อะไหล่ จำกัด
2 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ หรือตามประสบการณ์
15 Jun 19
16 . IT SUPPORT (SYSTEM ADMIN )รับสมัครด่วน !
- ดูแลระบบ SEVER BACKUP MICROSOFT ACTIVE DIRECTORY (AD) - ควบคุมการใช้งานของพนักงานให้เป็นไปตาม POLICY เเละ SECURITY - ควบคุมดูแลระบบเครื่อข่าย เครื่อง PC เเละอุปกรณ์ต่อพ่วงให้มีการทำงานที่เสถียรเเ...

บริษัท เจ ดับบลิว เอส คอนสตรัคชั่น จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ+ประสบการณ์
15 Jun 19
17 . IT SUPPORT (PBX,CCTV) รับสมัครด่วน !
สามารถติดตั้งและแก้ไขระบบ CCTV ทั้ง Analog เเละ IP. สามารถแก้ไขปัญหาระบบตู้สาขาได้ ( PBX) ดูแลแก้ไขปัญหา ด้านงาน IT ของระบบ ดูแล Lan Network คอมพิวเตอร์ เเละ Hardware ต่างๆ ด้าน IT ภายในองค์กร ...

บริษัท เจ ดับบลิว เอส คอนสตรัคชั่น จำกัด
1 อัตรา
15 Jun 19
18 . IT Supportรับสมัครด่วน !
1. งานด้าน network 2. งานด้าน Server 3. งานด้าน Client Support 4. งาน ดูแล Website: อัพเดทข้อมูลสินค้า ข่าวสารต่างๆ 5. งานดูแล E-mail: แก้ปัญหาเบื้องต้น และประสานงานแก้ไข การรับ-ส่งอีเมล์ (กับ...

กลุ่มบริษัท จีเทค คอร์ปอเรชั่น จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามความรู้ความสามารถ
15 Jun 19
19 . เจ้าหน้าที่ไอทีและการตลาด (IT & Marketing Officer)
งานที่มีความหลากหลายและมีโอกาสได้เรียนรู้พัฒนาต่อยอดเป็นพื้นฐานงานทางด้านไอทีฯ รับผิดชอบ งานการสนับสนุนทางด้านระบบไอที งานด้านคอนเทนต์ และ งานเชิงการตลาดดิจิตัล ในระดับพื้นฐานถึงปานกลาง ทัวร์มัลดีฟ...

บริษัท ไทยทราเวล เซ็นเตอร์ กรุ๊ป (ThaitravelCenter.com)
1 อัตรา
Salary ตามอัตราที่กำหนดของบริษัท / ประสบการณ์
15 Jun 19
20 . เจ้าหน้าที่ ITรับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบในการควบคุมระบบเครือข่าย และงานอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เพื่อสนับสนุนการทำงานของหน่วยงานต่างๆให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น - รับผิดชอบในการติดตั้งโปรแกรม การแก้ไขปัญหาการใช้งานของผู้ใช้ ประสาน...

บริษัท ยูมาร์คเอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย ) จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามตกลง
15 Jun 19
  134 Positions      
Sort By 
Disability Jobs