JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 90,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  856 Positions      
Sort By 
1 . Sales Project - Governmentรับสมัครด่วน !
- ติดต่อหน่วยงาน/ลูกค้า เพื่อขอทำนัด เพื่อ present แนะนำตัว แนะนำ Product หรือนำเสนอความคืบหน้าโครงการ - สร้าง brand awareness และความสัมพันธ์ที่ดีขององค์กรต่อลูกค้า และ partner - ติดต่อประสานงานก...

บริษัท พายซอฟท์ จำกัด
1 Position
Salary ตามประสบการณ์
16 Sep 19
2 . System Engineerรับสมัครด่วน !
ติดตั้ง ดูแลระบบ virtualization network เช่น VMWare, Proxmox, Linux, Windows ระบบเครือข่าย network, firewall และการจัดการเรื่อง backup, DR, monitoring, ออกแบบและกำหนด spec network equipment, server, s...

บริษัท พายซอฟท์ จำกัด
1 Position
Salary ตามความสามารถ
16 Sep 19
3 . iOS Developerรับสมัครด่วน !
ออกแบบ และพัฒนาโปรแกรมบน mobile device ในแบบ native code

บริษัท พายซอฟท์ จำกัด
3 Position
Salary ตามความสามารถ
16 Sep 19
4 . System Analyst / SAรับสมัครด่วน !
- ออกแบบสถาปัตยกรรมระบบ software ได้หลากหลายในรูปแบบ N-Tier และแบบอื่นๆ - ออกแบบ API, class diagram สำหรับการทำงานของ aoftware เพื่อให้ module software สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ - เขี...

บริษัท พายซอฟท์ จำกัด
1 Position
Salary ตามความสามารถ
16 Sep 19
5 . Frontend Programmerรับสมัครด่วน !
เราต้องการคนที่มีประสบกาาณ์ในการเขียน Web App ฝั่ง frontend หรือ user interface ที่มีความสามารถในการใช้เครื่องมือต่าง ๆ ที่เหมาะสม ทันสมัย และชอบ research หาเทคโนโลยีใหม่ ๆ เครื่องมือใหม่ ๆ มาพัฒนางาน...

บริษัท พายซอฟท์ จำกัด
2 Position
Salary ตามความสามารถ
16 Sep 19
6 . Senior Business Analyst / Senior BAรับสมัครด่วน !
เป็นผู้ที่จะเนรมิต software ให้เกิดขึ้นจากอากาศ ที่ลูกค้าอยากจะได้สิ่งต่าง ๆ นา ๆ ให้เป็นรูปร่าง software ที่สามารถตอบโจทย์ทางด้าน business ของลูกค้าได้ เพื่อให้ software สามารถขับเคลื่อนธุรกิจของลูกค...

บริษัท พายซอฟท์ จำกัด
2 Position
Salary ตามความสามารถ
16 Sep 19
7 . .NET Senior Developerรับสมัครด่วน !
ออกแบบ และพัฒนา software ให้ตรงกับที่ได้ออกแบบ และพัฒนาทีม programmer ให้มีองค์ความรู้ที่เพียงพอสำหรับงานการพัฒนา software ที่มีคุณภาพ และสามารถ review code ของทีมได้

บริษัท พายซอฟท์ จำกัด
3 Position
Salary ตามความสามารถ
16 Sep 19
8 . IOS หรือ Android Programmerรับสมัครด่วน !
เขียนโปรแกรม IOS หรือ Android บน Mobile Device วางแผนงานlสำหรับโปรแกรมสำหรับ Project ที่ได้รับมอบหมายให้เสร็จตามเวลาที่กำหนด

บริษัท พายซอฟท์ จำกัด
4 Position
Salary ตามความสามารถ
16 Sep 19
9 . .NET Developer C#รับสมัครด่วน !
- ออกแบบ และพัฒนา Web-based application หรือ Web Service โดยใช้ ASP.NET C# แบบ MVC - ทำงานเป็นทีม เพื่อให้โครงการสำเร็วลุล่วงไปตามกำหนดการ - แก้ไขโปรแกรมในด้าน Performance และ UI/UX

บริษัท พายซอฟท์ จำกัด
3 Position
Salary ตามความสามารถ
16 Sep 19
10 . System Support
1. รับโทรศัพท์และอีเมลจากลูกค้า 2. สนับสนุน และแก้ไขปัญหาการใช้งานระบบงาน ให้ผู้ใช้ทั้งภายใน และภายนอกองค์กรสามารถใช้งานระบบที่ดูแลได้ราบรื่น และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ 3. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที...

Ascend Group Co., Ltd.
3 Position
16 Sep 19
11 . เจ้าหน้าปฏิบัติงานฝ่ายขายภาคธุรกิจ
- ดูแลการขายและลงพื้นในเขตกรุงเทพและปริมลทลตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้ร้านค้าได้ลงทะเบียนใช้บริการ True Money Wallet. - ติดต่อประสานงาน และดูแลการขายเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้าและแนะนำบริการ...

Ascend Group Co., Ltd.
20 Position
Salary 25,000-30,000
16 Sep 19
12 . เจ้าหน้าที่ตรวจสอบร้านค้า
1.วางแผนการเข้าตรวจสอบร้านค้า ให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด เพื่อทำการถ่ายรูปและเช็คสื่อการชำระเงินและสื่อการตลาดที่ติดตั้งที่ร้านค้าให้ครบตามรายการที่มอบหมายในแต่ละวัน 2.ประสานงานร้านค้าเพื่อขอถ่ายรูปแล...

Ascend Group Co., Ltd.
5 Position
Salary 15,000 - 16,000 (รายได้อื่นๆ ค่าน้ำมัน + คอมมิชั่นในการเข้าตรวจสอบร้านค้าที่ทำได้มากกว่าเป้าหมายที่ก
16 Sep 19
13 . Customer Service (สัญญาจ้าง 6 เดือน)
1. ติดต่อลูกค้าเพื่อตรวจสอบธุรกรรมการใช้งานผ่านTrue Money Wallet ของลูกค้า 2. สรุปรายงานการโทรในแต่ละวันให้หัวหน้างาน 3. ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา/หัวหน้างาน

Ascend Group Co., Ltd.
3 Position
Salary 15,000 - 16,000
16 Sep 19
14 . English Call Center (เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ และLive Chat)
•ตอบคำถามลูกค้าผ่านทาง Live Chat และรับสายลูกค้าทางโทรศัพท์ เรื่องการใช้งาน True Money Wallet เช่น การสอบถามยอด, สอบถามโปรโมชั่น เป็นต้น •รับข้อร้องเรียนจากลูกค้า แล้วแจ้งให้หัวหน้าทราบ เพื่อปรับปรุง...

Ascend Group Co., Ltd.
5 อัตรา
16 Sep 19
15 . Network Engineer (Bangna)
1. Network hardware installation, configuration, maintenance and operation for all network equipment both domestic and international data centers 2. Problem resolving in 2nd tier and Troubleshooting....

Ascend Group Co., Ltd.
1 Position
16 Sep 19
16 . PHP Developer
- ออกแบบและพัฒนา Web Application โดยใช้ PHP - ทำงานได้ทั้ง Back End และ Front End - พัฒนา Web Service API

Ascend Group Co., Ltd.
16 Sep 19
17 . NOC Engineer (Bangna)
•Responsible for monitoring of Network, critical servers, critical systems, power system and cooling systems in Data center, include UPS, Generator, Precision-Air, and monitoring systems. •To raise ...

Ascend Group Co., Ltd.
1 Position
16 Sep 19
18 . Expert
ภาพรวมของงาน Apple Store มีบรรยากาศภายในร้านที่ไม่เหมือนใคร ซึ่งมุ่งเน้นไปที่การมอบประสบการณ์ที่
น่าทึ่งให้กับลูกค้าโดยเฉพาะ ในฐานะผู้ชำนาญการ คุณจะนำเสนอโลกอันน่าตื่นตาตื่นใจของ Apple ให้กับผู้อ...

Apple Inc.
16 Sep 19
19 . Creative
ภาพรวมของงาน คุณกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์โดยการแบ่งปันความรู้ของคุณกับผู้มาเยี่ยมชม Apple Store ไม่ว่าจะเป็นลูกค้าที่มาเป็นครั้งแรก หรือลูกค้าประจำผู้ภักดี ในฐานะ Creative คุณคือ
ผู้วางรากฐานให้กั...

Apple Inc.
16 Sep 19
20 . Operations Expert
ภาพรวมของงาน ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านสินค้าคงคลัง คุณทราบถึงความพึงพอใจของการได้สัมผัสผลิตภัณฑ์ล่าสุดของ Apple ดียิ่งกว่าใคร ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของคุณที่จะทำให้ลูกค้ารู้สึกพึงพอใจเช่นเดียวกับคุณ ...

Apple Inc.
16 Sep 19
  856 Positions      
Sort By 
Disability Jobs