JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  857 Positions      
Sort By 
1 . Web Programmer / IT / Web Administrator
รายละเอียด 1.งานประจำ 2. แก้ไข เพิ่มเติม โปรแกรม (Web application) ใช้ภาษา HTML, PHP, Javascript, MySQL, JQuery 3. มี Notebook Computer ให้ 4. มีการสอนเพิ่มเติมให้ก่อนทำงาน 5. ทำงานประจำที่บริษัท...

บริษัท ที.อาร์. สยามภัณฑ์ จำกัด
4 Position
Salary 15,000 - 25,000
17 Sep 19
2 . เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า / support
1.งานประจำ 2.ประสานงาน/สอนการใช้งานโปรแกรม TRCLOUD 3.มี Notebook Computer ให้ 4.มีการสอนเพิ่มเติมให้ก่อนทำงาน 5.ทำงานประจำที่บริษัทวันจันทร์ – เสาร์ เวลา 8.00 – 17.00 น.

บริษัท ที.อาร์. สยามภัณฑ์ จำกัด
4 Position
Salary 15,000 - 20,000
17 Sep 19
3 . System Analysis Specialistรับสมัครด่วน !
- วิเคราะห์และรวบรวมความต้องการของลูกค้า เพื่อใช้ในการออกแบบระบบ - นำเสนอทางเลือกที่เหมาะสมกับระบบที่พัฒนาให้กับลูกค้า เป็นที่ปรึกษาของลูกค้า ในการออกแบบระบบ Software - ควบคุม ดูแลการทำงานของทีมพัฒน...

ProsperSof Consulting Co., Ltd
4 ตำแหน่ง
Salary 50,000 - 80,000 บาท
17 Sep 19
4 . Senior Developer
- มีความเชี่ยวชาญในการพัฒนา Software ด้วยหลักการ Algorithm, Validation, และ Debugging Concept ด้วย C# .Net - มีความเชี่ยวชาญในการใช้ Programming Tool Visual Studio - สามาถทำความเข้าใจระบบที่ Designe...

ProsperSof Consulting Co., Ltd
4 ตำแหน่ง
Salary 40,000 - 70,000 บาท
17 Sep 19
5 . System Analystรับสมัครด่วน !
A. งานศึกษาและวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า - วางแผนวิธีการเก็บข้อมูลที่เหมาะสม จัดเก็บข้อมูลได้มีประสิทธิ์ภาพ วิเคราะห์ข้อมูลจนเข้าใจความต้องการที่แท้จริง B. งานออกแบบและพัฒนา software - จัดทำเอ...

ProsperSof Consulting Co., Ltd
4 ตำแหน่ง
Salary 30,000 - 45,000 บาท
17 Sep 19
6 . Programmer and Programmer Analyst รับสมัครด่วน !
พัฒนา Software เชิงสถาปัตยกรรม N-Tier สำหรับระบบธุรกิจ Enterprise

ProsperSof Consulting Co., Ltd
4 ตำแหน่ง
Salary 25,000 - 35,000 บาท
17 Sep 19
7 . Programmerรับสมัครด่วน !
พัฒนา Software เชิงสถาปัตยกรรม N-Tier สำหรับระบบธุรกิจ Enterprise

ProsperSof Consulting Co., Ltd
2 ตำแหน่ง
Salary 17,000 - 22,000 บาท
17 Sep 19
8 . Programmer (C# (ASP.NET), javascript, jquery, json, ajax, prog) / System Analyst
เขียนโปรแกรมภาษา C# (ASP.NET), javascript, jquery, json, ajax, programming with SQL Server

CYBER TECHNICA (THAILAND) CO., LTD.
2 Position
Salary ตามที่ตกลง
17 Sep 19
9 . Administrative Officer / เจ้าหน้าที่ธุรการบัญชี
1.ดูแล-จัดการงานเอกสาร 2.งานธุรการบัญชี 3.งานประสานงานกับส่วนงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ

Semantic Touch Co.,Ltd.
1 Position
Salary 13,000 ขึ้นไป ตามแต่ตกลง
17 Sep 19
10 . Middle Level PHP Programmer / Web Programmer
- วิเคราะห์ และออกแบบระบบงาน ออกแบบฐานข้อมูล - พัฒนา Web Application ทั้งในส่วนของ Front end และ Back end - ออกแบบ และพัฒนาระบบฐานข้อมูล โปรแกรมที่ใช้เชื่อมโยง รวมถึงปรับปรุงฐานข้อมูล - ร่วมเสนอแนว...

Semantic Touch Co.,Ltd.
2 Position
Salary ตามที่ตกลง
17 Sep 19
11 . Sales (IT Service)
- ดูแลบริหารทีมขายของตน ให้สามารถทำยอดขาย และกำไรได้ตามเป้าหมายที่บริษัทฯ กำหนด - กำหนดกลยุทธในการขยายตลาดให้กว้างขึ้น ทั้งกับลูกค้าเดิม ในการขยายตลาดสินค้าตัวอื่น และลูกค้าใหม่,ติดตาม และผลักดัน แผน...

บริษัท วีเซิร์ฟพลัส จำกัด (สำนักงานใหญ่)
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้าง + Commission + ค่าโทรศัพท์ + ค่าพาหนะ (สำหรับ Sales - Outbound)
17 Sep 19
12 . Project Management (เจ้าหน้าที่บริหารงานโครงการ)รับสมัครด่วน !
ลักษณะงาน - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการโครงการ - บริหารจัดการโครงการให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด - ประเมินค่าใช้จ่ายโครงการให้อยุ่ในงบปะมาณที่กำหนดไว้ - ประเมินความเสี่ยงของโค...

บริษัท วีเซิร์ฟพลัส จำกัด (สำนักงานใหญ่)
2 อัตรา
17 Sep 19
13 . ธุรการขาย ( Sales Admin )
- รับเรื่อง,เปิด Order,Back order, แจ้งราคาให้กับ Dealer แทนพนักงานขาย - Support พนักงานขาย ในการประสานงานทั้งภายใน และภายนอกบริษัทฯ - Support ทีมในการช่วยอนุมัติต่างๆ ในระบบ แทนหัวหน้างานตามที่ได้ร...

บริษัท วีเซิร์ฟพลัส จำกัด (สำนักงานใหญ่)
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
17 Sep 19
14 . เจ้าหน้าที่บัญชี AP (สัญญาจ้าง 6 เดือน)รับสมัครด่วน !
1. ตรวจรับเอกสารตั้งเบิกให้ถูกต้อง 2. บันทึกตั้งหนี้ NON PO 3. รวบรวมเอกสารค่าใช้จ่าย นำเข้า-ส่งออกสินค้า 4. บันทึกค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้น 5. ตรวจสอบและติดตามเอกสารการรับชำระเงินจากลูกค้าให้ต...

บริษัท วีเซิร์ฟพลัส จำกัด (สำนักงานใหญ่)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
17 Sep 19
15 . Product Executive (เจ้าหน้าที่การตลาด)
- ศึกษาและวิเคราะห์ตลาด เช่น ออกพบ สำรวจ เยี่ยม Dealer และสรุปรายงานส่งหัวหน้า เพื่อนำมาเป็นข้อมูลในการวางแผนงาน - ประสานงานกับ Vendorในด้านการตลาด, เงิน, Fund, ต่อรองราคา และแก้ไขปัญหาต่างๆ - วางแผ...

บริษัท วีเซิร์ฟพลัส จำกัด (สำนักงานใหญ่)
1 อัตรา
17 Sep 19
16 . System Support
1. รับโทรศัพท์และอีเมลจากลูกค้า 2. สนับสนุน และแก้ไขปัญหาการใช้งานระบบงาน ให้ผู้ใช้ทั้งภายใน และภายนอกองค์กรสามารถใช้งานระบบที่ดูแลได้ราบรื่น และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ 3. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที...

Ascend Group Co., Ltd.
3 Position
17 Sep 19
17 . เจ้าหน้าปฏิบัติงานฝ่ายขายภาคธุรกิจ
- ดูแลการขายและลงพื้นในเขตกรุงเทพและปริมลทลตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้ร้านค้าได้ลงทะเบียนใช้บริการ True Money Wallet. - ติดต่อประสานงาน และดูแลการขายเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้าและแนะนำบริการ...

Ascend Group Co., Ltd.
20 Position
Salary 25,000-30,000
17 Sep 19
18 . เจ้าหน้าที่ตรวจสอบร้านค้า
1.วางแผนการเข้าตรวจสอบร้านค้า ให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด เพื่อทำการถ่ายรูปและเช็คสื่อการชำระเงินและสื่อการตลาดที่ติดตั้งที่ร้านค้าให้ครบตามรายการที่มอบหมายในแต่ละวัน 2.ประสานงานร้านค้าเพื่อขอถ่ายรูปแล...

Ascend Group Co., Ltd.
5 Position
Salary 15,000 - 16,000 (รายได้อื่นๆ ค่าน้ำมัน + คอมมิชั่นในการเข้าตรวจสอบร้านค้าที่ทำได้มากกว่าเป้าหมายที่ก
17 Sep 19
19 . Customer Service (สัญญาจ้าง 6 เดือน)
1. ติดต่อลูกค้าเพื่อตรวจสอบธุรกรรมการใช้งานผ่านTrue Money Wallet ของลูกค้า 2. สรุปรายงานการโทรในแต่ละวันให้หัวหน้างาน 3. ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา/หัวหน้างาน

Ascend Group Co., Ltd.
3 Position
Salary 15,000 - 16,000
17 Sep 19
20 . English Call Center (เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ และLive Chat)
•ตอบคำถามลูกค้าผ่านทาง Live Chat และรับสายลูกค้าทางโทรศัพท์ เรื่องการใช้งาน True Money Wallet เช่น การสอบถามยอด, สอบถามโปรโมชั่น เป็นต้น •รับข้อร้องเรียนจากลูกค้า แล้วแจ้งให้หัวหน้าทราบ เพื่อปรับปรุง...

Ascend Group Co., Ltd.
5 อัตรา
17 Sep 19
  857 Positions      
Sort By 
Disability Jobs