JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  881 Positions      
Sort By 
1 . System Engineer / System Administrator
1.รับผิดชอบงานด้าน System Engineer / System Administrator ดูแลระบบ Network ต่างๆ ของบริษัท 2.•Manage and monitor all installed systems and infrastructure •Install, configure, test and maintain ope...

บริษัท โสมาภา อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
20 Position
Salary 20,000-50,000+
27 May 19
2 . Programmer / Web Application Programmer
พัฒนาโปรแกรมประยุกต์ ด้วยภาษา Java , C# เขียน Web Application ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท โสมาภา อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
10 Position
Salary 20,000+
27 May 19
3 . Sr.PHP Programmer
• พัฒนา web site และ web application สำหรับองค์กร แบรนด์สินค้า และ web e-commerce • มีส่วนร่วมในทีมพัฒนา mobile application • มีส่วนร่วมในทีมพัฒนา application ใหม่ๆเช่น application สำหรับอุปกรณ์ tou...

Revolution IT & Marketing Co.,Ltd.
1 Position
Salary 50,000 ขึ้นไป
27 May 19
4 . Sr. Mobile Programmer
• พัฒนา mobile application (เขียน code แบบ cross platform) สำหรับองค์กร, แบรนด์สินค้า, e-commerce และอื่นๆ • แก้ไขปัญหาหรือเพิ่มเติมฟังก์ชั่นลงใน mobile application อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย • ทำงานร...

Revolution IT & Marketing Co.,Ltd.
1 Position
Salary 50,000 ขึ้นไป
27 May 19
5 . เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้
สอบถามรับเช็ค ตรวจรับเอกสารการรับชำระ ตัดชำระลูกหนี้แต่ละราย อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ไอริส เทคโนโลยี จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามตกลง
27 May 19
6 . ขายประจำออฟฟิศ
โทรแนะนำสินค้าให้กับลูกค้า มีฐานรายชื่อกลุ่มลูกค้าให้ มีเงินเดือนประจำที่แน่นอน

บริษัท ไอริส เทคโนโลยี จำกัด
10 อัตรา
Salary รายได้รวม 25,000 บาท ขึ้นไป
27 May 19
7 . ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี
1. ตรวจสอบความถูกต้องของรายการบัญชีแยกประเภท,แบบภาษีต่างๆ ที่นำส่งสรรพากร 2.จัดทำงบการเงินรายเดือน/รายปี และวางแผนภาษี 3.ดูแล แนะนำ แก้ไข การปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา 4.รับผิดชอบบริหารจัดการภา...

บริษัท ดี เพาเวอร์ ไอที เทคโนโลยี
1 Position
27 May 19
8 . IT/ProgrammerERP
1.จัดเตรียมรายงานและความคืบหน้าของงาน 2.บริหารจัดการโปรแกรมเพื่อให้โครงการเดินหน้าอย่างมีประสิทธิภาพ 3.มีความรู้และพัฒนาระบบ ERP 4.มีประสบการใช้โปรแกรม ERP 5.

บริษัท ดี เพาเวอร์ ไอที เทคโนโลยี
1 Position
Salary 25,000-50,000
27 May 19
9 . ช่าง Stamping Operator (ฝ่ายผลิต-นิคมลาดกระบัง)รับสมัครด่วน !
- รับหน้าที่ควบคุมเครื่องจักรแสตมปิ้ง Set upแม่พิมพ์โลหะ(เครื่อง CNC) และตรวจสอบเป็นประจำ - ปฏิบัติตามขั้นตอนการทำงานให้ได้จำนวนสินค้าตามใบสั่งงาน - ตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้ได้ตรงตามคุณภาพที่สั่...

บริษัท ไซแมท เทคโนโลยี จำกัด ( มหาชน ) และบริษัทในเครือ
Latkrabang Industrial Bangkok
10 อัตรา
Salary 10,000 - 13,000 บาท++
27 May 19
10 . นักศึกษาฝึกงาน (แผนกบัญชี) / (รับฝึกงานทุกสถาบัน)รับสมัครด่วน !
- เรียนรู้งานในแผนกบัญชีทุกๆ ส่วนงาน - อื่นๆ ตามที่มอบหมาย ***ติดต่อสอบถาม ทราบคำตอบทันที***

บริษัท ไซแมท เทคโนโลยี จำกัด ( มหาชน ) และบริษัทในเครือ
Latkrabang Industrial Bangkok
2 อัตรา
27 May 19
11 . IT Support / Onsite
• ให้บริการแก้ไขปัญหาให้กับผู้ใช้อุปกรณ์ภายในหน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย ตามระยะเวลาที่กำหนด • ติดตามประสานงานที่ได้รับมอบหมายให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด • จัดทำสรุปงานที่ได้รับมอบหมายในแต่ละวันให...

บริษัท บลู ซิสเต็ม เทคโนโลยี จำกัด
5 Position
27 May 19
12 . ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงินรับสมัครด่วน !
1. ดูแล, วางระบบ และวางแผนงานด้านบัญชีและการเงิน รวมถึงการควบคุมภายใน กำหนดระบบบัญชีและการเงินให้สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงานของบริษัท 2. ควบคุมการจัดทำบัญชีและตรวจสอบเอกสาร และการบันทึกบัญชี ให้ถูก...

บริษัท ไซแมท เทคโนโลยี จำกัด ( มหาชน ) และบริษัทในเครือ
Latkrabang Industrial Bangkok
1 อัตรา
Salary 30,000 - 70,000 บาท
27 May 19
13 . ช่างคุมเครื่องจักร (ฝ่ายผลิต สาขานิคมลาดกระบัง) รับสมัครด่วน !
1. ควบคุมและดูแลเครื่องจักรต่างๆ ของบริษัทฯ (ผลิตสติ๊กเกอร์) ให้ทำงานได้ตลอดเวลา 2. ควบคุมดูแลเครื่องจักรให้พร้อมใช้งานตามแผนการผลิต 3. ตรวจสอบผลิตภัณฑ์และเครื่องจักรให้ได้คุณภาพที่ดีตามมาตรฐาน 4. ...

บริษัท ไซแมท เทคโนโลยี จำกัด ( มหาชน ) และบริษัทในเครือ
Latkrabang Industrial Bangkok
5 อัตรา
Salary 10,000 - 12,000 บาท
27 May 19
14 . Helpdesk
- support user และแก้ไขปัญหาการใช้งานต่างๆด้านสารสนเทศให้กับลูกค้า - ให้คำแนะนำและบริการลูกค้าหลังการขาย

บริษัท แนฟเท็ค จำกัด
5 อัตรา
Salary ตามตกลง
27 May 19
15 . Programmer
- พัฒนาซอฟต์แวร์ตามความต้องการของบริษัทและลูกค้า - ติดตามและตรวจสอบการทำงานของระบบ - และงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย - ไม่จำกัดเวลาเข้างาน (วันละ 9 ชม.)ทำงานวันจันทร์ - ศุกร์

บริษัท แนฟเท็ค จำกัด
3 อัตรา
Salary ตามตกลง
27 May 19
16 . Sales Engineerรับสมัครด่วน !
- เสนอขายผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้า รักษาฐานลูกค้าเก่า และสร้างฐานลูกค้าใหม่ - ทำงานวันจันทร์ - ศุกร์ เสาร์เว้นเสาร์ เวลา 8.30 - 17.30 น

บริษัท แนฟเท็ค จำกัด
5 อัตรา
Salary ตามตกลง
27 May 19
17 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย
แนะนำสินค้า

บริษัท ซีพีเอส บิสซิเนส พาร์ท แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
27 May 19
18 . Technical Support
ช่างเทคนิค

บริษัท ซีพีเอส บิสซิเนส พาร์ท แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
1 Position
Salary ตามตกลง
27 May 19
19 . Computer Onsite Support - IT Supportรับสมัครด่วน !
ให้บริการ Onsite Service PC/Printer/Peripheral - กลุ่มลูกค้าธนาคารฯ - Onsite Support For PC Computer - Onsite Support For Windows - Onsite Support For Printer

IT Professional Service Co.,Ltd
3 อัตรา
Salary 14,000 - 16,000 บาท
27 May 19
20 . Sale Support - ธุรการฝ่ายขาย (ประจำสาขาพระราม3) ด่วน!! ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป
- ติดต่อประสานงานกับลูกค้า - สนับสนุนเอกสารเพื่อ Support ทีมขาย

AR Group บริษัท กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จำกัด และบริษัทในเครือฯ
2 อัตรา
Salary 17,000 - 25,000
27 May 19
  881 Positions      
Sort By 
Disability Jobs