JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  857 Positions      
Sort By 
1 . Administrative Officer / เจ้าหน้าที่ธุรการบัญชี
1.ดูแล-จัดการงานเอกสาร 2.งานธุรการบัญชี 3.งานประสานงานกับส่วนงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ

Semantic Touch Co.,Ltd.
1 Position
Salary 13,000 ขึ้นไป ตามแต่ตกลง
17 Sep 19
2 . Middle Level PHP Programmer / Web Programmer
- วิเคราะห์ และออกแบบระบบงาน ออกแบบฐานข้อมูล - พัฒนา Web Application ทั้งในส่วนของ Front end และ Back end - ออกแบบ และพัฒนาระบบฐานข้อมูล โปรแกรมที่ใช้เชื่อมโยง รวมถึงปรับปรุงฐานข้อมูล - ร่วมเสนอแนว...

Semantic Touch Co.,Ltd.
2 Position
Salary ตามที่ตกลง
17 Sep 19
3 . Sales (IT Service)
- ดูแลบริหารทีมขายของตน ให้สามารถทำยอดขาย และกำไรได้ตามเป้าหมายที่บริษัทฯ กำหนด - กำหนดกลยุทธในการขยายตลาดให้กว้างขึ้น ทั้งกับลูกค้าเดิม ในการขยายตลาดสินค้าตัวอื่น และลูกค้าใหม่,ติดตาม และผลักดัน แผน...

บริษัท วีเซิร์ฟพลัส จำกัด (สำนักงานใหญ่)
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้าง + Commission + ค่าโทรศัพท์ + ค่าพาหนะ (สำหรับ Sales - Outbound)
17 Sep 19
4 . Project Management (เจ้าหน้าที่บริหารงานโครงการ)รับสมัครด่วน !
ลักษณะงาน - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการโครงการ - บริหารจัดการโครงการให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด - ประเมินค่าใช้จ่ายโครงการให้อยุ่ในงบปะมาณที่กำหนดไว้ - ประเมินความเสี่ยงของโค...

บริษัท วีเซิร์ฟพลัส จำกัด (สำนักงานใหญ่)
2 อัตรา
17 Sep 19
5 . ธุรการขาย ( Sales Admin )
- รับเรื่อง,เปิด Order,Back order, แจ้งราคาให้กับ Dealer แทนพนักงานขาย - Support พนักงานขาย ในการประสานงานทั้งภายใน และภายนอกบริษัทฯ - Support ทีมในการช่วยอนุมัติต่างๆ ในระบบ แทนหัวหน้างานตามที่ได้ร...

บริษัท วีเซิร์ฟพลัส จำกัด (สำนักงานใหญ่)
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
17 Sep 19
6 . เจ้าหน้าที่บัญชี AP (สัญญาจ้าง 6 เดือน)รับสมัครด่วน !
1. ตรวจรับเอกสารตั้งเบิกให้ถูกต้อง 2. บันทึกตั้งหนี้ NON PO 3. รวบรวมเอกสารค่าใช้จ่าย นำเข้า-ส่งออกสินค้า 4. บันทึกค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้น 5. ตรวจสอบและติดตามเอกสารการรับชำระเงินจากลูกค้าให้ต...

บริษัท วีเซิร์ฟพลัส จำกัด (สำนักงานใหญ่)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
17 Sep 19
7 . Product Executive (เจ้าหน้าที่การตลาด)
- ศึกษาและวิเคราะห์ตลาด เช่น ออกพบ สำรวจ เยี่ยม Dealer และสรุปรายงานส่งหัวหน้า เพื่อนำมาเป็นข้อมูลในการวางแผนงาน - ประสานงานกับ Vendorในด้านการตลาด, เงิน, Fund, ต่อรองราคา และแก้ไขปัญหาต่างๆ - วางแผ...

บริษัท วีเซิร์ฟพลัส จำกัด (สำนักงานใหญ่)
1 อัตรา
17 Sep 19
8 . System Support
1. รับโทรศัพท์และอีเมลจากลูกค้า 2. สนับสนุน และแก้ไขปัญหาการใช้งานระบบงาน ให้ผู้ใช้ทั้งภายใน และภายนอกองค์กรสามารถใช้งานระบบที่ดูแลได้ราบรื่น และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ 3. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที...

Ascend Group Co., Ltd.
3 Position
17 Sep 19
9 . เจ้าหน้าปฏิบัติงานฝ่ายขายภาคธุรกิจ
- ดูแลการขายและลงพื้นในเขตกรุงเทพและปริมลทลตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้ร้านค้าได้ลงทะเบียนใช้บริการ True Money Wallet. - ติดต่อประสานงาน และดูแลการขายเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้าและแนะนำบริการ...

Ascend Group Co., Ltd.
20 Position
Salary 25,000-30,000
17 Sep 19
10 . เจ้าหน้าที่ตรวจสอบร้านค้า
1.วางแผนการเข้าตรวจสอบร้านค้า ให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด เพื่อทำการถ่ายรูปและเช็คสื่อการชำระเงินและสื่อการตลาดที่ติดตั้งที่ร้านค้าให้ครบตามรายการที่มอบหมายในแต่ละวัน 2.ประสานงานร้านค้าเพื่อขอถ่ายรูปแล...

Ascend Group Co., Ltd.
5 Position
Salary 15,000 - 16,000 (รายได้อื่นๆ ค่าน้ำมัน + คอมมิชั่นในการเข้าตรวจสอบร้านค้าที่ทำได้มากกว่าเป้าหมายที่ก
17 Sep 19
11 . Customer Service (สัญญาจ้าง 6 เดือน)
1. ติดต่อลูกค้าเพื่อตรวจสอบธุรกรรมการใช้งานผ่านTrue Money Wallet ของลูกค้า 2. สรุปรายงานการโทรในแต่ละวันให้หัวหน้างาน 3. ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา/หัวหน้างาน

Ascend Group Co., Ltd.
3 Position
Salary 15,000 - 16,000
17 Sep 19
12 . English Call Center (เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ และLive Chat)
•ตอบคำถามลูกค้าผ่านทาง Live Chat และรับสายลูกค้าทางโทรศัพท์ เรื่องการใช้งาน True Money Wallet เช่น การสอบถามยอด, สอบถามโปรโมชั่น เป็นต้น •รับข้อร้องเรียนจากลูกค้า แล้วแจ้งให้หัวหน้าทราบ เพื่อปรับปรุง...

Ascend Group Co., Ltd.
5 อัตรา
17 Sep 19
13 . Network Engineer (Bangna)
1. Network hardware installation, configuration, maintenance and operation for all network equipment both domestic and international data centers 2. Problem resolving in 2nd tier and Troubleshooting....

Ascend Group Co., Ltd.
1 Position
17 Sep 19
14 . PHP Developer
- ออกแบบและพัฒนา Web Application โดยใช้ PHP - ทำงานได้ทั้ง Back End และ Front End - พัฒนา Web Service API

Ascend Group Co., Ltd.
17 Sep 19
15 . NOC Engineer (Bangna)
•Responsible for monitoring of Network, critical servers, critical systems, power system and cooling systems in Data center, include UPS, Generator, Precision-Air, and monitoring systems. •To raise ...

Ascend Group Co., Ltd.
1 Position
17 Sep 19
16 . Expert
ภาพรวมของงาน Apple Store มีบรรยากาศภายในร้านที่ไม่เหมือนใคร ซึ่งมุ่งเน้นไปที่การมอบประสบการณ์ที่
น่าทึ่งให้กับลูกค้าโดยเฉพาะ ในฐานะผู้ชำนาญการ คุณจะนำเสนอโลกอันน่าตื่นตาตื่นใจของ Apple ให้กับผู้อ...

Apple Inc.
17 Sep 19
17 . Creative
ภาพรวมของงาน คุณกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์โดยการแบ่งปันความรู้ของคุณกับผู้มาเยี่ยมชม Apple Store ไม่ว่าจะเป็นลูกค้าที่มาเป็นครั้งแรก หรือลูกค้าประจำผู้ภักดี ในฐานะ Creative คุณคือ
ผู้วางรากฐานให้กั...

Apple Inc.
17 Sep 19
18 . Operations Expert
ภาพรวมของงาน ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านสินค้าคงคลัง คุณทราบถึงความพึงพอใจของการได้สัมผัสผลิตภัณฑ์ล่าสุดของ Apple ดียิ่งกว่าใคร ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของคุณที่จะทำให้ลูกค้ารู้สึกพึงพอใจเช่นเดียวกับคุณ ...

Apple Inc.
17 Sep 19
19 . Technical Specialist - Retail Customer Service Representative (20-30hours/week)
Specialist - Retail Customer Service Representative (20-30hours/week) ผู้เชี่ยวชาญ - ตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้าประจำ Retail (20-30 ชั่วโมง/สัปดาห์) ภาพรวมของงาน หลังจากลูกค้าซื้อผลิตภัณฑ์ของเรา คุ...

Apple Inc.
17 Sep 19
20 . Business Expert
ภาพรวมของงาน ที่ Apple Store คุณจะเป็นผู้แนะนำนักธุรกิจและผู้ประกอบการให้รู้จักกับเครื่องมือและอุปกรณ์
ต่างๆ ที่จำเป็นต่อการทำงาน เพื่อนำโซลูชั่นของ Apple ไปใช้ในธุรกิจของพวกเขาได้ ในฐานะ
ผู้เชี่...

Apple Inc.
17 Sep 19
  857 Positions      
Sort By 
Disability Jobs