JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  35 Positions      
Sort By 
1 . Construction Project Manager (คอนโดมิเนียม)
- ตรวจสอบแผนการก่อสร้างภาพรวมของโครงการ (Construction Plan) ซึ่งจัดทำโดยที่ปรึกษางานก่อสร้าง ตั้งแต่ต้นจนจบโครงการ และเสนอแนะการปรับแก้ให้เกิดความสอดคล้องด้านเวลากับข้อตกลงเรื่องเวลาในการก่อสร้างจุดก่...

บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
27 Jun 19
2 . Project Manager - Civil
•รับนโยบายจากเจ้าของโครงการ เพื่อนำมาปฏิบัติ •กำหนดนโยบายการบริหารงานก่อสร้างร่วมกับเจ้าของโครงการ •วินิจฉัยข้อขัดข้อง หรือปัญหาสำคัญเกี่ยวกับการดำเนินการโครงการ •ตรวจสอบความก้าวหน้าของโครงการ •ตร...

Trusty Project Management Co., Ltd.
3 Position
26 Jun 19
3 . ผู้จัดการฝ่ายก่อสร้างรับสมัครด่วน !
1.แก้ไขปัญหาเฉพาะได้ดี 2.จัดหาแรงงานเพื่อให้งานบรรลุตามเป้าหมายได้ 3.วางแผนงานได้เป็นอย่างดี

บริษัท แซมพ์บิวเดอร์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง+ประสบการณ์
26 Jun 19
4 . ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม
- ทำหน้าที่จัดทำประมาณราคางานก่อสร้าง - งานตรวจสอบและงานออกแบบโครงการงานก่อสร้างทั้งหมด - งานแก้ไขเปลี่ยนแปลงระหว่างการก่อสร้าง - งานจัดทำ/ตรวจสอบ Payment การนำส่งงานทั้งหมด - งานอื่นตามที่บริษัทไ...

บริษัท โอ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด
1 ตำแหน่ง
Salary ตามโครงสร้างของบริษัท (หากมีประสบการณ์สามารถต่อรองได้)
26 Jun 19
5 . ผู้จัดการฝ่ายวางแผนและควบคุมโครงการ (ด่วน)
วางแผนและควบคุมการทำงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงาน งบประมาณ และคุณภาพ และบริหารทีมงาน

บริษัท อยุธยา สร้างบ้าน จำกัด
1 Position
Salary ตามความสามารถและประสบการณ์
26 Jun 19
6 . ผู้จัดการโครงการ ประจำ กรุงเทพมหานครรับสมัครด่วน !
- Managing site construction work. - Controlling the quality, timeline and budget of the projects. - Monitoring project progress and ensuring on time completion according to the agreed schedule - ...

บริษัท เจ ดับบลิว เอส คอนสตรัคชั่น จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท+ประสบการณ์
26 Jun 19
7 . Project Manager
Job Description Manage, design, develop, create and maintain small-scale through to large-scale construction projects in a safe, timely and sustainable manner Discussing requirements with the clie...

บริษัท ซีเอ็มซี ไบโอเท็ค จำกัด
1 อัตรา
26 Jun 19
8 . Project Manager (Interior)อายุไม่เกิน36ปีรับสมัครด่วน !
- ควบคุมประสานงานและดูแลงานตาม site งานต่างๆ ให้ได้ตามเวลาและคุณภาพตามนโยบายของบริษัทฯ - ดูหน้างานและเคลียร์แบบหน้างาน - เป็นตัวแทนของบริษัท เข้าร่วมประชุมกับลูกค้า รายงานความคืบหน้า จัดการกับปัญหาแ...

บริษัท แค็บ-โปร จำกัด
5 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
26 Jun 19
9 . M&E Senior Project Engineer , M&E Project Managerรับสมัครด่วน !
- รับนโยบายจากผู้จัดการโครงการ - ปฏิบัติตามขั้นตอนและวิธีปฏิบัติในระบบคุณภาพและควบคุมการติดตั้งของโครงการให้ถูกต้องตามข้อกำหนดและสัญญา - ควบคุมคุณภาพของวัสดุอุปกรณ์ที่จัดหาโดยบริษัทและการเบิกจ่าย -...

บริษัท ฮาบิแทท กรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
26 Jun 19
10 . Project Manager ประจำโครงการในกรุงเทพฯ
- บริหารจัดการโครงการที่รับผิดชอบ - ควบคุมการก่อสร้างให้อยู่ภายใต้มาตรฐานกฎระเบียบที่ทางราชการกำหนด และหลักการทางวิศวกรรม - พัฒนาระบบ กระบวนการก่อสร้างใหม่ ๆ เพื่อสร้างประสิทธิภาพการก่อสร้าง - สร้า...

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
Salary 50,000-80,000 บาท
26 Jun 19
11 . Product Development Manager
• บริหารจัดการงานสถาปัตยกรรม, งานวิศวกรรมโยธา ให้สอดคล้องกับ Business Plan • พัฒนาผลิตภัณฑ์และเทคนิคการก่อสร้างใหม่ ๆ (New Project Concept) • บริหารผู้เชี่ยวชาญภายนอกโครงการ หรือที่ปรึกษาด้านต่างๆ ...

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary 50,000-80,000 บาท
26 Jun 19
12 . Head of Structure Design/ผู้จัดการแผนกออกแบบโครงสร้าง(สามัญวิศวกรโยธา)
-ออกแบบงานวิศวกรรมโครงสร้างเป็นไปตามแผนงาน และทำรายการคำนวณแนบท้าย ให้ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม สามารถอ้างอิงที่มาได้ -ตรวจสอบคุณภาพงานระหว่างก่อสร้าง และ ตรวจสอบปริมาณงานหลังก่อสร้าง -จัดทำราคางานก่อส...

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
26 Jun 19
13 . ผู้ช่วย.ผอ/ผู้อำนวยฝ่ายก่อสร้าง (สายงานก่อสร้าง)รับสมัครด่วน !
ดูแลควบคุม บริหารงานก่อสร้าง ในแนวราบ

บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
26 Jun 19
14 . ผู้จัดการแผนก,พนักงานออกแบบภายใน สาขาราชพฤกษ์,รามคำแหง,แฟชั่นมอลล์,ชลบุรี,ภูเก็ตรับสมัครด่วน !
1. ออกแบบห้องน้ำ ห้องครัว สระว่ายน้ำ รวมทั้งงานตกแต่งภายใน โดยใช้โปรแกรม Auto Cad การจัดวางเฟอร์นิเจอร์ ตำแหน่งสวิทช์ไฟฟ้า รวมทั้งระบุรายการวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ และราคา เสนอผู้บังคับบัญชาตรวจสอบและให้คว...

Home Product Center (Public) Co., Ltd.
5 อัตรา
Salary พิจารณาตามตำแหน่งและประสบการณ์
26 Jun 19
15 . หัวหน้างานทำความสะอาด ( โฟร์แมน )
1. ติดต่อประสานงานระหว่างบริษัทฯ ลูกค้า พนักงาน (ลูกน้อง) 2. ควบคุมทีม ให้สามารถปฏิบัติงานได้สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายของบริษัทฯ 3. ดบันทึกเวลาเริ่ม-เวลาเลิกงานของพนักงานทุกคน โดยเฉพาะแรงงาน ต้องเซ็...

บริษัท บิค คลีน จำกัด
5 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
26 Jun 19
16 . หัวหน้าวิศวกรประเมินราคา/หัวหน้าวิศวกรโครงสร้าง/เจ้าหน้าที่วิศวกรสำนักงานรับสมัครด่วน !
-จัดทำ BOQ ถอดเเบบ ประมาณราคาเเละคำนวณต้นทุนที่ใช้จ่าย -ตรวจสอบการต้นทุนก่อสร้างเเละปริมาณงานก่อสร้างให้เป็นไปตามเเบบที่รับการอนุมัติ -วิเคราะห์เเละนำเสนอตัวเลขประมาณการลงทุนของโครงการ -อื่นๆที่ได้...

บริษัท ทิพภิรมย์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
2 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
25 Jun 19
17 . Project Manager - Civil
•รับนโยบายจากเจ้าของโครงการ เพื่อนำมาปฏิบัติ •กำหนดนโยบายการบริหารงานก่อสร้างร่วมกับเจ้าของโครงการ •วินิจฉัยข้อขัดข้อง หรือปัญหาสำคัญเกี่ยวกับการดำเนินการโครงการ •ตรวจสอบความก้าวหน้าของโครงการ •ตร...

บริษัท แวพน์ กรุ๊ป จำกัด
25 Jun 19
18 . หัวหน้างาน (โฟร์แมน)
1.บริหารจัดการ การขนส่งน้ำมันให้ไปส่งลูกค้าตามเป้าหมาย 2.จัดทำค่าเที่ยวให้กับพนักงานขับรถ 3.สรุปการเติมน้ำมันรายเดือน 4.รวบรวมใบกำกับการขนส่งพร้อมกับทำรายงานส่งให้กับสำนักงานใหญ่ 5.จัดทำ KPI โดยใช...

บริษัท แอคชั่น คอนเทเนอร์ จำกัด
1 Position
Salary ตามตกลง
25 Jun 19
19 . ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบริหารต้นทุน (QS)
- จัดทำ BOQ งบประมาณ และ BOQ มาตรฐานเพื่อใช้ในการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ และเพื่อการจัดซื้อจัดจ้างตลอดโครงการ - บริหารต้นทุนให้เป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ - จัดทำรายงานสถานะต้นทุน(Cost Re...

บริษัท เนอวานา ไดอิ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
25 Jun 19
20 . หัวหน้าแผนกอาคารและสถานที่
- ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงาน - ควบคุมการใช้วัสดุของคนงาน - ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ปัญหาหน้างาน - ตรวจสอบและติดตามการทำงานให้เป็นไปตามแผน - รวบรวมเเละเก็บรักษาข้อมูลจากการตร...

บริษัท ห้าตะขาบ (ซิมเทียนฮ้อ) จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์
25 Jun 19
  35 Positions      
Sort By 
Disability Jobs