JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  257 Positions      
Sort By 
1 . วิศวกรโยธารับสมัครด่วน !
- ออกแบบวิเคราะห์งานโครงสร้างให้เป็นไปตามหลักของวิศวกรรม - ควบคุมการปฏิบัติงานของโฟร์แมนและผู้รับเหมาให้ได้มาตรฐาน ตามขั้นตอนที่ถูกต้องตามแบบ, Specification ตามหลักวิศวกรรมศาสตร์ - ควบคุมการใช้วัสดุ...

บริษัท โอเอ็มซีเทค จำกัด
4 อัตรา
Salary พิจารณาตามประสบการณ์+ความสามารถ
16 Jun 19
2 . วิศวกรโครงการ ( มีใบ กว. )
- วางแผนการปฏิบัติงานควบคุมงานให้ได้งานตามที่กำหนด - ประเมินราคา - ถอดปริมาณงาน ตรวจเช็คงานให้อยู่ในแผน - ควบคุมวัสดุที่ใช้งานให้อยู่ในแผน - ควบคุมงาน - ดูแล รับผิดชอบงานออกแบบ - ประสานงานต่างๆ ...

O-Design & Construction Co.,Ltd.
1 ตำแหน่ง
Salary 25,000 - 30,000 หรือตามตกลง
16 Jun 19
3 . Office Engineer (Civil) / วิศวกรโยธาประจำสำนักงานใหญ่
- จัดเตรียมแผนงานแบบก่อสร้างจริง และวัสดุที่ต้องขออนุมัติ - ทำ Payment เบิกจ่ายงวดงาน และคิดงาน เพิ่ม - ลด - ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ เพื่อสนับสนุนให้การดำเนินการก่อสร้างของหน่วยงานมีประสิทธิภาพ - จัด...

บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
4 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
16 Jun 19
4 . Project Engineer / วิศวกรโครงการ (โครงสร้าง,สถาปัตย์)
1. ดำเนินการสรุปภาพรวม,ขั้นตอน,วิธีการ ของงานก่อสร้าง 2. ควบคุมแผนงานและงบประมาณ ของระบบงานก่อสร้าง 3. ควบคุมแบบรูป-รายการหน่วยงาน 4. ดำเนินการตรวจสอบเอกสารและควบคุมการทำงานของ Sub 5. ดำเนินการจั...

บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
3 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
16 Jun 19
5 . Project Manager (ผู้จัดการโครงการ,ต้องมีใบ กว.ระดับภาคี ขึ้นไป)รับสมัครด่วน !
1.ดูแลรับผิดชอบและวางแผนงานการก่อสร้างที่รับผิดชอบให้แล้วเสร็จตามแผนงานเพื่อส่งมอบต่อผู้ว่าจ้าง 2.ควบคุมงานโครงการให้ได้คุณภาพ และให้เสร็จตามกำหนดเวลาในงบประมาณที่ตั้งไว้ 3.กำกับดูแล ทบทวนตรวจสอบ ต...

บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
2 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
16 Jun 19
6 . วิศวกร - สายการผลิตสุรา
→ สำรวจ, ออกแบบและประมาณราคางานสถาปัตยกรรมหรืองานวิศวกรรมโยธาหรือสิ่งปลูกสร้างต่างๆ ภายในโรงงานสุราฯ และบริษัทอื่นๆ ในเครือ → วางแผน, ควบคุมและติดตามความก้าวหน้างานก่อสร้างให้มีประสิทธิภาพและ...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
16 Jun 19
7 . ผู้จัดการโครงการ - อาคารสูง คอนโดมีเนียม
รายละเอียดงาน - บริหารจัดการภาพรวมโครงการคอนโด หรืออาคารสูง - ควบคุมโครงการให้สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายทั้งเวลาและคุณภาพ - ควบคุมงบประมาณโครงการ - ทำรายงานรายเดือน รายสัปดาห์ - ควบคุมงานอนุมัติสั...

Apple Resources Co.,Ltd.
3 Position
Salary 45,000 - 60,000
16 Jun 19
8 . ผู้ควบคุมคุณภาพงานก่อสร้างปั้มน้ำมัน (QC Man) (SGS-TSS)รับสมัครด่วน !
• ควบคุมงานก่อสร้างให้ได้ตรงตามแบบที่กำหนด(สถานีบริการน้ำมัน) • ติดตามตรวจสอบงานโยธาเบื้องต้นได้ เช่น การทำเสาเข็มเจาะ, การทำฐานเสา, การตั้งเสา, การยึดต่อโครงสร้าง เป็นต้น • มีประสบการณ์ด้านงานออกแบ...

SGS (Thailand) Co., Ltd.
2 อัตรา
16 Jun 19
9 . วิศวกรโยธา
บริหาร ควบคุม ดูแล งานก่อสร้างโรงงานผลิตเครื่องสำอาง

บริษัท โมเดิร์น คาส อินเตอร์เนชั่นแนล คอสเมติคส์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
16 Jun 19
10 . วิศวกร/ผู้ช่วยวิศวกร/โฟร์แมน (สายงานก่อสร้าง)
ควบคุม และดูแลงานก่อสร้างบ้าน , คอนโดมิเนียม และอื่นๆ ให้เสร็จงานตามแผนงานที่กำหนด โซนเทพารักษ์, คลอง6 เพชรเกษฒ81, บ้านกล้วย,วัชรพล)

บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
จำนวนหลายอัตรา
Salary รายได้สูง
16 Jun 19
11 . วิศวกรโครงการ รับสมัครด่วน !
1. ควบคุมดูแลงานด้านก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด 2. ควบคุมระหว่างการก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรฐานของบริษัท 3. ประสานงานกับผู้รับเหมาและตรวจงานเบื้องต้นในการส่งงาน

บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
Salary ตามตกลง
16 Jun 19
12 . SITE ENGINEER - วิศวกรสนาม
**หน้าที่โดยสังเขป - ตรวจสอบแบบก่อสร้าง/รายการประกอบแบบ และประสานงานกับผู้ออกแบบ - วางแผนและควบคุมงานก่อสร้าง - ตรวจสอบและติดตามการทำงานของโฟร์แมน - ตรวจสอบงบประมาณการก่อสร้าง - สำรวจ /ออกแบบโ...

bUFFALO bUILT cO.,lTD.
1 Position
Salary ตามความสามารถ
16 Jun 19
13 . วิศวกรโยธา
1. Controlling of office building construction 2. Controlling of office Maintenance 3. Controlling of office facilities 4. Purchasing for officer equipment 5. Arrangement document for othe...

บริษัท ฮีโน่มอเตอร์สเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
16 Jun 19
14 . วิศวกรโยธา/ก่อสร้างรับสมัครด่วน !
-บริหารโครงการ วางแผนงานก่อสร้าง ควบคุมให้โครงการแล้วเสร็จตามเวลา -ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกบริษัทในการติดตามและแก้ไขปัญหา เร่งรัดงานเพื่อให้โครงการแล้วเสร็จตามแผน -จัดทำแผนงานก่อส...

บริษัท วี. กรุ๊ป ฮอนด้าคาร์ส์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
16 Jun 19
15 . วิศวกรโยธารับสมัครด่วน !
• ควบคุมงานซ่อมบำรุง ด้านวิศวกรโยธา ภายในบริษัท และบริษัทในเครือ • ควบคุมดูแลงาน ซ่อมสร้าง ด้านวิศวกรโยธา • งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามวุฒิ และประสบการณ์
15 Jun 19
16 . ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง (Inspector)
1.ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามเวลา แผนงาน และคุณภาพงานที่กำหนด ตามเงื่อนไขของโครงการ และระบบงานของบริษัท 2.เวลาปฎิบัติงาน 6วัน/สัปดาห์

บริษัท ก๊อดศิลา จำกัด
3 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
15 Jun 19
17 . วิศวกรโยธารับสมัครด่วน !
วิศวกรควบคุมงานก่อสร้าง ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ ขอให้มีความตั้งใจและมีความรับผิดชอบในหน้าที่

บริษัท เอส.อินเตอร์แอนด์แอสโซซิเอทส์ จำกัด
หลายอัตรา
Salary ตามตกลง
15 Jun 19
18 . วิศวกรโยธารับสมัครด่วน !
- ทำงานตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน - ควบคุมหน้างานให้เป็นไปตามแบบก่อสร้าง

M.T.CON GROUP
2 อัตรา
15 Jun 19
19 . Project Engineer/Site Engineer/Foreman (ประจำโครงการที่ กทม. และ เกาะสมุย)
ควบคุม ดูแลงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงาน ระยะเวลา และงบประมาณที่กำหนด

บริษัท บางกอกแกรนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
ุ6 อัตรา
Salary ตามตกลง
15 Jun 19
20 . Site Engineer (วิศวกรสนาม)รับสมัครด่วน !
- ควบคุมงานก่อสร้างที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของ ผู้จัดการงานก่อสร้าง ตรวจสอบและพิจารณา และให้ความช่วยเหลือใน เนื้อหาสาระทางด้านวิศวกรรม - พิจารณาทบทวนวิธีการ รายการการก่อสร้าง และการตรวจตราเฝ้าสังเก...

Syntec Construction Public Co., Ltd.
21 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์ + โอที
15 Jun 19
  257 Positions      
Sort By 
Disability Jobs