JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  253 Positions      
Sort By 
1 . โฟร์แมนงานระบบไฟฟ้า ประปารับสมัครด่วน !
1. ดูแลงานติดตั้งระบบไฟฟ้า และงานระบบอื่นๆ 2. ไม่จำกัดวุฒิ ( มีประสบการณ์ งานไฟฟ้า จะพิจารณาเป็นพิเศษ) 3. สามารถอ่านแบบ ทำช้อบ และสั่งงานช่าง ได้ 4. มีความสามารถ AUTOCAD จะพิจารณาเป็นพิเศษ

บริษัท เพาวเวอร์ดาต้า จำกัด
2 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
23 Aug 19
2 . วิศวกรโยธา (Site Engineer)รับสมัครด่วน !
1.ควบคุม ดูแล งานก่อสร้าง ตามที่ได้รับมอบหมาย 2.บริหารและควบคุมวัสดุก่อสร้าง และเครื่องมือ 3.แก้ปัญหาหน้างาน เพื่อให้ได้ผลงาน ตามเป้าหมายภายในเวลาที่กำหนด 4.แจ้งความคืบหน้าของโครงการให้เป็นไปตามแผน...

บริษัท เพาวเวอร์ดาต้า จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้างและข้อตกลง
23 Aug 19
3 . ผู้จัดการสรรหาที่ดินเพื่อการลงทุนรับสมัครด่วน !
- สรรหาที่ดินเพื่อโครงการกตัญญู - สรรหาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - บริหารจัดการที่ดินของ SSUP GROUP - เป็นนายหน้า รับซื้อ-ขาย-เช่า ในนาม Propertythai-direct - ประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ - เตร...

กลุ่มบริษัท เอสเอสยูพี (SSUP GROUP)
1 Position
Salary ตามตกลง+สวัสดิการดีมาก
23 Aug 19
4 . วิศวกรโยธารับสมัครด่วน !
- อ่านแบบ ถอดแบบ เขียนแบบ - ควบคุมผู้รับเหมา ดูแลงานด้านงานก่อสร้าง - สามารถติดต่อประสานงานทั้งภายในเเละภายนอกองค์กรได้เป็นอย่างดี - ตรวจสอบ ตรวจเช็ควัสดุอุปกรณ์จาก vendors ให้ถูกต้องตามใบสั่งซื้อ...

บริษัท พี.ไนน์ตี้ทู จำกัด
1 Position
Salary ตามความเหมาะสม
23 Aug 19
5 . วิศวกรโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสีชมพู ย่านรามอินทรา
วุฒิ ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา ไม่จําเป็นต้องมีประสบการณ์ มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง มีมนุษย์สัมพันธ์ ทํางานเป็นทีมได้ สามารถเดินทางไปทํางานควบคุมการก่อสร้างโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้า...

บริษัท เอ็ม.วี.เอส.คอนซัลแท้นส์ จำกัด
2 Position
Salary 18,000
23 Aug 19
6 . วิศวกรออกแบบโครงสร้าง เขื่อน ถนน สะพาน Structural Design Engineer
วุฒิ ปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมโยธา มีใบ กว. มีประสบการณ์ในการทํางานออกแบบโครงสร้าง มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง ทํางานเป็นทีมได้ ส่งใบสมัครทาง jobthai โดย email หรือส่ง m...

บริษัท เอ็ม.วี.เอส.คอนซัลแท้นส์ จำกัด
1 Position
Salary ตามตกลง
23 Aug 19
7 . วิศวกรโยธา
1.ติดต่อประสานงานลูกค้า 2.สำรวจหน้างาน เก็บรายละเอียดหน้างาน 3.เขียนแบบ และ จัดทำ BOQ งานก่อสรา้ง 4.วางแผนงานก่อสรา้ง 5.ควบคุมงานก่อสร้าง 6.จัดทำเอกสารรายงานความคืบหน้าก่อสร้าง

MAREX TECHNOLOGY AND CONSTRUCTION CO.,Ltd.
1 อัตรา
Salary 17,000-20,000
23 Aug 19
8 . วิศวกรดูแลไซต์งาน (Project Engineer) ***ทองหล่อ/อมตะนคร***Urgently Required !
1.ประสานงานกับทีม และ supplier เพื่อเข้าควบคุมหน้างาน 2.ควบคุมงานซ่อม และ ดูแลงานทาสี ให้ผู้ปฏิบัติงานทำงานได้ตามมาตรฐานที่กำหนด 3.จัดทำรีพอร์ต หลังจบงาน สถานที่ปฏิบัติงาน - นิคมอุตสาหกรรมอม...

Good Job Professional Recruitment (Thailand) Co.,Ltd.
1 Position
Salary 20,000 – 25,000 THB (มีค่าเสื่อม สำหรับรถยนต์ส่วนตัวทุกเดือน เดือนละ 5,000 บาท)
23 Aug 19
9 . Structural & Civil Supervisor / หัวหน้าแผนกโครงสร้าง-โยธา (ประจำสำนักงานใหญ่)
• ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกบริษัทในการติดตามและแก้ไขปัญหา • จัดทำแผนงานก่อสร้าง แผนการจ่ายเงิน ความก้าวหน้าของงาน ประเมินและปรับปรุง แก้ไขปัญหางานก่อสร้าง • พัฒนา ปรับปรุงขบวนการทำ...

บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
2 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
23 Aug 19
10 . Project Engineer / วิศวกรโครงการ (โครงสร้าง,สถาปัตย์)
1. ดำเนินการสรุปภาพรวม,ขั้นตอน,วิธีการ ของงานก่อสร้าง 2. ควบคุมแผนงานและงบประมาณ ของระบบงานก่อสร้าง 3. ควบคุมแบบรูป-รายการหน่วยงาน 4. ดำเนินการตรวจสอบเอกสารและควบคุมการทำงานของ Sub 5. ดำเนินการจั...

บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
3 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
23 Aug 19
11 . Project Manager (ผู้จัดการโครงการ,ต้องมีใบ กว.ระดับภาคี ขึ้นไป)รับสมัครด่วน !
1.ดูแลรับผิดชอบและวางแผนงานการก่อสร้างที่รับผิดชอบให้แล้วเสร็จตามแผนงานเพื่อส่งมอบต่อผู้ว่าจ้าง 2.ควบคุมงานโครงการให้ได้คุณภาพ และให้เสร็จตามกำหนดเวลาในงบประมาณที่ตั้งไว้ 3.กำกับดูแล ทบทวนตรวจสอบ ต...

บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
2 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
23 Aug 19
12 . Project Engineer,Office Engineer,Project Architectรับสมัครด่วน !
วิศวกรสำนักงาน -ประสานงานหน้างานกับ QA/QC และฝ่ายแบบ Training Process ตามแบบแผน -ควบคุมแผนงานก่อสร้าง -ติดตามความคืบหน้า เคลียร์แบบเบื้องต้น เปรียบเทียบราคาวัสดุกับ BOQ -จัดทำ Payment ผู้รับเหมา/...

บริษัท พรพระนคร จำกัด
Salary ตามตกลง/ตามประสบการณ์
23 Aug 19
13 . วิศวกรฝ่ายก่อสร้าง
1. วางแผนงานก่อสร้างเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ 2. ติดตามและประเมินผลการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชาทุกระดับ 3. ประสานงานกับผู้ว่าจ้างและหรือตัวแทนของผู้ว่าจ้าง

บริษัท รังษีพรหม คอนสตรัคชั่น จำกัด
5 อัตรา
Salary 25,000 - 50,000 บาท
23 Aug 19
14 . QA วิศวกรตรวจสอบคุณภาพงานแนวราบ* (สัญญาจ้าง 4 เดือน)
1.ตรวจสอบการทำงานก่อสร้าง ให้ได้ตามมาตรฐานบริษัทกำหนด 2.ให้คำปรึกษา แนะนำแนวทาง แก้ไขปัญหาในการดำเนินการก่อสร้าง ให้เป็นไปตามมาตรฐานบริษัท และ ตามหลักวิศวกรรมกำหนด 3.สำรวจ ตรวจสอบ ประเมินงานที่เกี่ย...

บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
3 Position
Salary ตามประสบการณ์+ ค่าน้ำมัน
23 Aug 19
15 . Site Engineer [โซนรามอินทรา/สายไหม/รังสิต] (มีปสก.ทำงาน 3ปีขึ้นไป)
ทำงานกับ AP ดีอย่างไร? 1. เป็นองค์กรของคนรุ่นใหม่ ที่เปิดโอกาสให้ผู้ที่ไม่มีประสบการณ์ ได้แสดงศักยภาพของตนออกมาได้อย่างเต็มที่ 2. มี AP Academy คอยเติมเต็มทักษะและความรู้รอบด้าน ทำให้น้องๆ ได้พัฒนาต...

บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
4 Position
Salary ตามโครงสร้าง
23 Aug 19
16 . Project Engineer / Asst. Project Manager (บ้านเดี่ยว)รับสมัครด่วน !
• วางแผนและกำกับดูแลการปฏิบัติงานก่อสร้างตั้งแต่ต้นจนจบโครงการให้เกิดความสอดคล้องด้านเวลา และงบประมาณ • ควบคุมดูแลความเรียบร้อย อำนวยความสะดวก และประสานงานเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่และจัดกิจกรร...

บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
4 Position
Salary N/A
23 Aug 19
17 . Aftersales Service (วิศวกรบริการหลังการขาย)
• วิเคราะห์และประเมิน วิธีการซ่อม และค่าใช้จ่ายในการซ่อม • ติดต่อประสานงาน ควบคุม และติดตามผู้รับเหมาในการซ่อมให้กับลูกค้าให้เป็นไปตามมาตราฐาน • ทำการเข้าซ่อมงานตามมาตราฐานของบริษัท ในรายการที่บร...

บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary ตามโครงสร้าง
23 Aug 19
18 . Civil Engineer (Construction Company) [T01183]
- Monitoring and control Facility construction of site - Paving works - Test course construction of the manufacturer - Communicating and coordinate with contractors, consultants, co-workers and cli...

CareerLink Recruitment (Thailand) Co., Ltd.
1 Position
Salary 20,000 to 40,000THB (Depends on experiences & ability)
23 Aug 19
19 . ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ( Supervisor )
- วางแผนงานก่อสร้าง - ควบคุมดูแลการทำงานของผู้รับเหมาให้ได้มาตรฐานและเสร็จตามกำหนดงวดงาน - ติดต่อประสานงานกับลูกค้า - คุมงานตามโซนที่รับผิดชอบ

กลุ่มบริษัท บิวท์ ทู บิวด์
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้าง
23 Aug 19
20 . วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง
1.ออกแบบและคำนวณโครงสร้าง 2.ออกตรวจความสมบูรณ์ของโครงสร้าง และเก็บข้อมูลเพื่อปรับและแก้ไขในบางโอกาส 3.ติดต่อประสานงานกับทีมสถาปนิกเพื่อรวมแบบ 4.งานอื่นๆตามได้รับมอบหมาย **ทำงาน จ-ส เวลา 09.00น -18...

S.A.C Engineering House
2 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท และประสบการณ์
23 Aug 19
  253 Positions      
Sort By 
Disability Jobs