JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  255 Positions      
Sort By 
1 . Structural & Civil Supervisor / หัวหน้าแผนกโครงสร้าง-โยธา (ประจำสำนักงานใหญ่)
• ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกบริษัทในการติดตามและแก้ไขปัญหา • จัดทำแผนงานก่อสร้าง แผนการจ่ายเงิน ความก้าวหน้าของงาน ประเมินและปรับปรุง แก้ไขปัญหางานก่อสร้าง • พัฒนา ปรับปรุงขบวนการทำ...

บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
2 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
15 Sep 19
2 . Project Engineer / วิศวกรโครงการ (โครงสร้าง,สถาปัตย์)
1. ดำเนินการสรุปภาพรวม,ขั้นตอน,วิธีการ ของงานก่อสร้าง 2. ควบคุมแผนงานและงบประมาณ ของระบบงานก่อสร้าง 3. ควบคุมแบบรูป-รายการหน่วยงาน 4. ดำเนินการตรวจสอบเอกสารและควบคุมการทำงานของ Sub 5. ดำเนินการจั...

บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
3 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
15 Sep 19
3 . QC Engineer (บางรัก) เงินเดือน 40K-50K
• เข้าร่วมการประชุมทีมก่อสร้างทุกวัน • จัดทำโปรแกรมตรวจสอบ / กำหนดการตามตารางการก่อสร้างและคำชี้แจงวิธีการตรวจสอบและทดสอบ (ITP) • เตรียมตารางตรวจสอบรายวันและติดต่อกับผู้ตรวจสอบลูกค้า • ตรวจสอบตาราง...

P.R. Recruitment and Business Management Co., Ltd
1 อัตรา
Salary 40,000 - 50,000
15 Sep 19
4 . วิศวกรโยธารับสมัครด่วน !
1.ดูแลรักษาระบบท่อรวบรวมน้ำเสีย , บ่อพัก , บ่อดักน้ำเสีย 2.ตรวจสอบประเมินสภาพระบบท่อรวบรวม 3.จัดทำรายงานเอกสารการประชุม 4.ปฎิบัติงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง - ทำงาน จันทร์ -ศุกร์ 08:00 - 17:00...

บริษัท ยูทิลิตี้ บิสิเนส อัลลายแอนซ์ จำกัด
1 Position
Salary สามารถเจรจาต่อรองได้
15 Sep 19
5 . Project Civil Engineer
โครงการคอนโด เมทริส ลาดพร้าว หน้าที่รับผิดชอบหลัก (Key Responsibilities) 1. ควบคุมตรวจสอบการทำงานให้ได้ตามรูปแบบ มาตรฐานที่กำหนด 2. ควบคุมต้นทุนการก่อสร้างให้อยู่ภายใต้งบประมาณที่ตั้งไว้ 3. ตร...

Major Development Estate Co.,Ltd.
2 อัตรา
Salary 40,000 - 60,000
15 Sep 19
6 . เลขานุการผู้บริหาร ด่วน!!(จบวิศวฯโยธาหรือที่เกี่ยวข้อง)ประจำสนง.ลาดพร้าวกรุงเทพฯรับสมัครด่วน !
- ดูแลและอำนวยความสะดวกต่างๆ ในการทำงานให้กับผู้บริหาร - เป็นคู่คิด invisible hand ของผู้บริหาร ที่ทำให้ทุกอย่างสำเร็จ - ติดตามผู้บริหารทำงานนอกสถานที่ได้ (ในบางครั้ง) ถ่ายรูปให้ผู้บริหาร - วางแผนจ...

บริษัท ศักดาพร จำกัด
2 อัตรา (เพศหญิง)
Salary 23,000-30,000 บาท (ตามประสบการณ์)
15 Sep 19
7 . วิศวกรโยธารับสมัครด่วน !
- ออกแบบวิเคราะห์งานโครงสร้างให้เป็นไปตามหลักของวิศวกรรม - ควบคุมการปฏิบัติงานของโฟร์แมนและผู้รับเหมาให้ได้มาตรฐาน ตามขั้นตอนที่ถูกต้องตามแบบ, Specification ตามหลักวิศวกรรมศาสตร์ - ควบคุมการใช้วัสดุ...

บริษัท โอเอ็มซีเทค จำกัด และ บริษัทในเครือ
2 อัตรา
Salary พิจารณาตามประสบการณ์+ความสามารถ
15 Sep 19
8 . วิศวกร/ผู้ช่วยวิศวกร/โฟร์แมน (สายงานก่อสร้าง)
ควบคุม และดูแลงานก่อสร้างบ้าน , คอนโดมิเนียม และอื่นๆ ให้เสร็จงานตามแผนงานที่กำหนด โซนเทพารักษ์, คลอง6 เพชรเกษฒ81, บ้านกล้วย,วัชรพล)

บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
จำนวนหลายอัตรา
Salary รายได้สูง
15 Sep 19
9 . Civil Engineer (Construction Company) [T01183]
- Monitoring and control Facility construction of site - Paving works - Test course construction of the manufacturer - Communicating and coordinate with contractors, consultants, co-workers and cli...

CareerLink Recruitment (Thailand) Co., Ltd.
1 Position
Salary 20,000 to 40,000THB (Depends on experiences & ability)
15 Sep 19
10 . วิศวกรสำนักงาน(หลักสูตร inter)
-จัดทำแผนงาน -ศึกษาแบบ , วัสดุหลักของโครงการเพื่อวางแผนและควบคุมการสั่งวัสดุ -ติดตามตรวจสอบงานของโฟร์แมน -งานเพิ่มลด , งานเอกสารต่างๆ -งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)
5 Position
Salary ตามประสบการณ์
15 Sep 19
11 . วิศวกรโยธา (ศูนย์ลุมพินีหรือศูนย์มหาชัย)
หน้าที่และความรับผิดชอบ: 1.วิเคราะห์ต้นทุนและเสนอราคางาน 2.ติดต่อประสานงานทีม Fabrication/จัดซื้อ 3.แก้ไขปัญหาแบบและเข้าพบลูกค้า

บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
14 Sep 19
12 . วิศวกรโครงการ
- วางแผนการปฏิบัติงานควบคุมงานให้ได้งานตามที่กำหนด - ประเมินราคา - ถอดปริมาณงาน ตรวจเช็คงานให้อยู่ในแผน - ควบคุมวัสดุที่ใช้งานให้อยู่ในแผน - ควบคุมงาน - ดูแล รับผิดชอบงานออกแบบ - ประสานงานต่างๆ ...

O-Design & Construction Co.,Ltd.
1 อัตรา
Salary 25,000 - 30,000 หรือตามตกลง
14 Sep 19
13 . วิศวกรโยธาUrgently Required !
- ทำงานวันจันทร์ - วันเสาร์

LEO JOVIAN THAI ENGINEERING .COM
2 อัตรา
Salary Negotiable
14 Sep 19
14 . วิศวกรโครงการ/วิศวกรสนาม
1.วางแผนและควบคุมงาน 2.ประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง 3.แก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบโดยใช้โปรแกรม Autocadหรือโปรแกรมที่เกี่ยวข้อง 4.ตรวจสอบแบบและถอดBOQ 5.งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เอส ซี เค คอนสตรัคชั่นแอนด์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
1 Position
Salary ตามความสามารถ
14 Sep 19
15 . วิศวกร ประจำหน่วยงานก่อสร้างรับสมัครด่วน !
- ออกแบบ เขียนแบบงานก่อสร้าง และงานตกแต่งภายใน ภายใต้ Concept ที่ตั้งไว้ และ - ควบคุมการก่อสร้าง, กฎหมายควบคุมอาคารเบื้องต้น, วัสดุก่อสร้าง - จัดทำเอกสารแบบสำหรับนำเสนอลูกค้าและประกวดราคา - ประสาน...

บริษัท รุ่งฟ้าเสริม คอร์ปอเรชั่น จำกัด
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้างของบริษัท
14 Sep 19
16 . วิศวกรโครงสร้าง (กรุงเทพฯ)Urgently Required !
1. วางแผนและบริหารควบคุมงานก่อสร้าง 2. ตรวจสอบและติดตามการทำงานของโฟร์แมนและผู้รับเหมา 3. จัดทำและตรวจสอบงบประมาณการก่อสร้าง 4. ตรวจสอบและจัดทำเอกสารการเบิกงวดงาน 5. จัดหา ควบคุม ตรวจสอบรายการอนุม...

บริษัท ซีอีแอล เอ็นจิเนียส์ จำกัด
3 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง
14 Sep 19
17 . วิศวกรโครงการ (Site Engineer)
- ควบคุมงานและแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้เป็นไปตามแผนงานก่อสร้าง - ติดต่อประสานงาน กับ หน่วยงานภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้อง - สามารถศึกษา และ ทำความเข้าใจ ในแบบงานก่อสร้าง - สามารถทำงานที่ไซค์งานก่อสร้างได้...

บริษัท ยู.พี.เอ็น. อินดัสเทรียล เท็ค จำกัด
หลายอัตรา
Salary ตามตกลง
14 Sep 19
18 . Structural Engineer
- ออกแบบโครงสร้างออกแบบโครงสร้างชั่วครัวระหว่างก่อสร้าง, ออกแบบแก้ไขปัญหาจากการก่อสร้างเเละประสานงาน

บริษัท เจ ดับบลิว เอส คอนสตรัคชั่น จำกัด
1 Position
Salary ตามฐานเงินเดือนบริษัท
14 Sep 19
19 . วิศวกรสำนักงาน( OE.) ประจำโครงการ กทม.
- ทำ Payment จ่ายผลงานให้กับผู้รับเหมา , รายรับของโครงการ งานเพิ่ม,ลด Take Off Shop Drawing และจัดจ้างผู้รับเหมา - ประสานงานระหว่างโครงการกับสำนักงานเรื่องวัสดุและการจัดจ้าง - ประสานงานข้อมูลจากฝ่าย...

บริษัท เจ ดับบลิว เอส คอนสตรัคชั่น จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ+ประสบการณ์+สวัสดิการ
14 Sep 19
20 . วิศวกรโครงการ (ประจำกทม.และ ตจว.)รับสมัครด่วน !
-จัดทำแผนงานการใช้วัสดุในโครงการ แผนงานกำลังพลในโครงการ แผนงานการใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์ในโครงการ -จัดเตรียมวิธีการก่อสร้างสำหรับงานโครงสร้าง,สถาปัตย์และงานระบบที่จำเป็นในโครงการ -เจรจาตกลงเรื่องมา...

บริษัท เจ ดับบลิว เอส คอนสตรัคชั่น จำกัด
2 ตำแหน่ง
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ+ประสบการณ์+สวัสดิการ
14 Sep 19
  255 Positions      
Sort By 
Disability Jobs