JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  136 Positions      
Sort By 
1 . โฟร์แมนอินเทียเรีย ( P.09)รับสมัครด่วน !
- เน้นงานอินทีเรีย หรือตกแต่งภายในเป็นหลัก 1. ควบคุมหน้างานให้เป็นไปตามแผน 2. ตรวจสอบและควบคุมการทำงานของผู้รับเหมา รวมถึงคุณภาพงาน 3. ควบคุมปริมาณการใช้วัสดุหน้างาน 4. ประ...

บริษัท จัดหางาน เพอร์เฟค ฮันเตอร์ จำกัด
1 Position
Salary ตามตกลง ( ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความสามารถของผู้สมัคร)
16 Sep 19
2 . ช่างเทคนิคควบคุมงานติดตั้งแผ่น Precas(ประจำกรุงเทพและปริมณฑล)รับสมัครด่วน !
การควบคุมงานผลิต หรือติดตั้งชิ้นงาน Precast ให้ตรงตามตำแหน่ง ละบริหารการจัดการเครื่องจักร ควบคุมให้แล้วเสร็จตามกำหนด ปลอดภัยในการทำงาน

บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
2 Position
Salary ตามตกลง
16 Sep 19
3 . Foreman / โฟร์แมนรับสมัครด่วน !
- อ่านแบบงานตกแต่งภายในและทำแผนงาน - ควบคุมหน้างานให้จบตามแผน - ตรวจสอบ และรายงานความก้าวหน้าของงานตามแผนงานก่อสร้างที่ได้รับมอบหมาย - ตรวจสอบ และ ติดตามการทำงานของ ผู้รับเหมา ให้ได้มาตรฐาน ตามขั้น...

บริษัท พี.ไนน์ตี้ทู จำกัด
3 Position
Salary ตามความเหมาะสม
15 Sep 19
4 . โฟร์แมน interior รับสมัครด่วน !
-วางแผนงาน และควบคุมการงานตกแต่งในโครงการให้เป็นไปตามกำหนดระยะเวลา -วางแผนการสั่งของ วัสดุ อุปกรณ์ แพลนกำลังพลให้เหมาะสมกับตารางงาน -ปรับแผนงาน และควบคุมแผนงานก่อสร้างให้สอดคล้องกับแผนงาน -ควบคุมดู...

Holbrook Group Co., Ltd.
5 อัตรา
Salary ตามตกลง
15 Sep 19
5 . หัวหน้างานโฟร์แมน/Foremanรับสมัครด่วน !
-หน้าที่ควบคุมงานก่อสร้าง ประเมินราคางานก่อสร้าง เขียนแบบ -ตรวจสอบหน้างาน -ทำBOQ -ควบคุมการทำงานของผู้รับเหมา -ควบคุมตรวจสอบคุณภาพของผู้รับเหมาให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ -ควบคุมการใช้วัสดุและอุปกร...

บริษัท ซาฟารีเวิลด์ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary 30,000-45,000 บาท
15 Sep 19
6 . หัวหน้างาน/โฟร์แมน งานติดตั้งระบบสื่อสาร (ด่วนมาก)
- ติดตั้ง/วางระบบ Network, อินเตอร์เน็ต, CCTV, ในอาคารตึกสำนักงานให้กับลูกค้าที่ทางบริษัทประมูลโครงการได้

บริษัท โอเอ็มซีเทค จำกัด และ บริษัทในเครือ
4 อัตรา
Salary 15,000-30,000 บาท (พิจารณาตามประสบการณ์+ความสามารถ)
15 Sep 19
7 . Project Site (foreman)มีค่าที่พัก+ค่าเดินทาง+ค่าโทรศัพท์รับสมัครด่วน !
- ประเมินหน้างานติดตั้งในเบื้องต้น - ควบคุมผู้รับเหมาในการติดตั้ง - ตรวจสอบงานติดตั้งของผู้รับเหมาก่อนการส่งมอบงาน - จัดเตรียมเอกสารเพื่อส่งมอบงานให้ทางโครงการ

บริษัท แฮพส์เบอร์ก จำกัด
หลายอัตรา (จำนวนมาก)
Salary ตามโครงสร้างเงินเดือนบริษัท
15 Sep 19
8 . โฟร์แมนไฟฟ้า, ช่างไฟฟ้า
• รับผิดชอบการควบคุมดูแลการติดตั้งระบบไฟฟ้าของโครงการให้แล้วเสร็จตามกำหนดการ • ทำงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

บริษัท ศ.ศิวะ การช่าง จำกัด
1 Position
Salary ตามตกลง
14 Sep 19
9 . โฟร์แมนก่อสร้าง
1. ควบคุมงาน, ตามงาน ให้เป็นไปตามแผน และแบบก่อสร้าง 2. ทำรายงานต่าง ๆ ของบริษัท เช่น ทำค่าแรงรายวันส่งออฟฟิต ตัดผลงานผรม.ย่อย รายงานประจำวัน 3. อ่านแบบและคำนวนวัสดุเพื่อสั่งเข้าหน้างานล่วงหน้า 4. ...

บริษัท ศ.ศิวะ การช่าง จำกัด
1 Position
Salary ตามตกลง
14 Sep 19
10 . โฟร์แมนควบคุมงานก่อสร้าง
- ควบคุมประสานงาน และดูแลงานตาม Site งานต่างๆ - ควบคุมงานให้ได้ตามแผนงานก่อสร้าง - ควบคุมขั้นตอนการทำงานและตรวจสอบผลงานให้ได้คุณภาพ - ดูแบบและเข้าใจในแบบที่จะปฎิบัติงาน

บริษัท เนเชอรัล โฮม จำกัด (รับสร้างบ้าน)
2 Position
Salary ตามแต่ตกลง
14 Sep 19

บริษัท รุ่งฟ้าเสริม คอร์ปอเรชั่น จำกัด
หลายอัตรา
14 Sep 19
12 . โฟร์แมนงานระบบ (กรุงเทพฯ, นนทบุรี)
1. ตรวจสอบงานไฟฟ้า, เครื่องกล 2. ตรวจหน้างานให้เป็นไปตามแบบ 3. ประสานงานกับทางผู้รับเหมา และเจ้าของโครงการ (Owner) 4. เวลาปฏิบัติงาน 6 วันต่อสัปดาห์ (จันทร์ – เสาร์ เวลา 8.30-17.30 น.)

บริษัท ซีอีแอล เอ็นจิเนียส์ จำกัด
4 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง
14 Sep 19
13 . โฟร์แมนงานโครงสร้าง สถาปัตย์ (กรุงเทพฯ)
1. ตรวจสอบงานโครงสร้าง สถาปัตย์ 2. ตรวจหน้างานให้เป็นไปตามแบบ 3. ประสานงานกับทางผู้รับเหมา และเจ้าของโครงการ

บริษัท ซีอีแอล เอ็นจิเนียส์ จำกัด
3 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง
14 Sep 19
14 . โฟร์แมนคุมงานก่อสร้าง (Site งานระยอง)
1. ควบคุมและตรวจสอบคุณภาพของงานให้ได้ตามมาตรฐาน ตามแบบก่อสร้าง และเป็นไปตามแผนงานที่กำหนด 2. เขียนแบบ เครียร์แบบที่หน้างาน งาน Survey ถอดปริมาณวัสดุ 3. วางแผนวัสดุก่อสร้าง ตรวจสอบของเหลือ และประสานง...

บริษัท จงเทียน โอเวอร์ซีส์ เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
14 Sep 19
15 . โฟร์แมน งานก่อสร้าง (สามารถเขียนแบบด้วย Autocad ได้คล่อง)
- วางเเผนงานและควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามกำหนดเวลา - ปรับแผนงานและควบคุมแผนงานก่อสร้างให้สอดคล้องกับแผนงาน - ตรวจสอบความถูกต้องและความเหมาะสมของเเบบ - ประสานงานการทำงานกับผู้ร่วมงานทุกแผนก - ปฏ...

บริษัท โกลด์ บิลเดอร์ จำกัด
3 อัตรา
Salary โปรดระบุเงินเดือนที่ต้องการลงในใบสมัครงาน
14 Sep 19
16 . โฟร์แมนโครงสร้าง,สถาปัตย์รับสมัครด่วน !
- ควบคุมงานก่อสร้างในโครงการให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด และตามลำดับของงานโครงสร้างต่างๆ - รวมถึงประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ปัญหาหน้างานอย่างเหมาะสม เพื่อให้งานเสร็จสิ้นทันตามเวลาที่กำหน...

บริษัท เจ ดับบลิว เอส คอนสตรัคชั่น จำกัด
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ+ประสบการณ์+สวัสดิการ
14 Sep 19
17 . Foreman / ผู้ควบคุมงานตกแต่งภายใน
1. ควบคุมดูแลการก่อสร้างระบบติดตั้งสุขภัญฑ์อ่างอาบน้ำ ประปาและไฟฟ้า 2. เขียนแบบ ออกแบบ ถอดแบบงานโครงสร้างตกแต่งภายใน 3. ศึกษาแบบถอดปริมาณ หรือศึกษาวิธีการก่อสร้างตามที่ได้รับอนุมัติ 4. สนับสนุนอื่...

บริษัท สุขภัณฑ์คริสตินา (ประเทศไทย) จำกัด
2 อัตรา
Salary 20,000 บาทขึ้นไป
14 Sep 19
18 . โฟร์แมน
- ตรวจสอบคุณภาพของงาน วางแผนหน้างาน คำนวนปริมาณ และกำหนดวันสั่งของประสานงานกับผู้รับเหมา

บริษัท อเรย์ คอนสทรัคท์ชั่น จำกัด
1 อัตรา
Salary ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
14 Sep 19
19 . Foreman M&E (ผู้ควบคุมงานระบบประกอบอาคาร)รับสมัครด่วน !
- ควบคุมงาน ติดตั้งระบบเครื่องกล ไฟฟ้า ของผู้รับเหมางานระบบให้เป็นไปตามแบบและข้อกำหนด - จัดสรรแรงงานในทีมของตนให้สามารถทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ - จัดการการใช้และดูแลรักษาวัสดุอุปกรณ์อย่างถูกต้อง - ต...

Syntec Construction Public Co., Ltd.
3 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์ + โอที
14 Sep 19
20 . Foreman (ผู้ควบคุมงาน)รับสมัครด่วน !
- ควบคุมดูแลงานก่อสร้าง - ควบคุมขั้นตอนการทำงาน และตรวจสอบคุณภาพของงานที่ทำเสร็จแล้วให้ได้คุณภาพ - ดูแบบ และเข้าใจในแบบที่จะปฏิบัติงาน - ใช้ และดูแลรักษาวัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำงานอย่างถูกต้อง ...

Syntec Construction Public Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์ + โอที
14 Sep 19
  136 Positions      
Sort By 
Disability Jobs