JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  1,019 Positions      
Sort By 
1 . สถาปนิกขายรับสมัครด่วน !
1. พบลูกค้าและนาเสนองานแบบต่างๆ วัสดุที่เกี่ยวข้อง 2. ปิดการขาย ประสานงานต่างๆเช่น การกู้เงินของลูกค้าเป็นต้น 3. จัดเตรียมเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง เช่นการจอง การทำสัญญา และการขออนุญาติ 4. ทำยอดขายใ...

บริษัท อเรย์ คอนสทรัคท์ชั่น จำกัด
1 อัตรา
18 Jul 19
2 . โฟร์แมน
- ตรวจสอบคุณภาพของงาน วางแผนหน้างาน คำนวนปริมาณ และกำหนดวันสั่งของประสานงานกับผู้รับเหมา

บริษัท อเรย์ คอนสทรัคท์ชั่น จำกัด
1 อัตรา
Salary ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
18 Jul 19
3 . พนักงานรักษาความปลอดภัย/รปภ. รับสมัครด่วน !
-รักษาความปลอดภัยทั่วไป -ประสานโกดัง/จัดคิว/ระเบียบรถขนส่งที่มารับสินค้า -ตรวจสอบการนำสินค้าออกจากโกดัง - ทำงานกะกลางวัน 08.00 - 17.00 น.

บริษัท อีสท์แมน บิลดิ้ง แมททีเรียล (ไทยแลนด์) จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง / ตามโครงสร้างบริษัท
18 Jul 19
4 . Projects Sale / ขายโครงการรับสมัครด่วน !
1.ให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกใช้วัสดุปูพื้น (กระเบื้องปูพื้น) แก่ลูกค้า สถาปนิก นักออกแบบ ผู้รับเหมา และโครงการอสังหาริมทรัพย์ ต่างๆ 2.นำเสนอขาย วางสเปคการใช้งานใช้วัสดุปูพื้น (กระเบื้องปูพื้น) แก่ลู...

บริษัท อีสท์แมน บิลดิ้ง แมททีเรียล (ไทยแลนด์) จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามตกลง+ค่าคอมมิชชั่น
18 Jul 19
5 . พนักงานการตลาด / เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด รับสมัครด่วน !
-จัดการเกี่ยวกับสินค้าและบริการ ด้านงานขาย/งานซื้อ -สื่อสารข้อมูลด้านการตลาด เช่นการแข่งขันทางการค้า โปรโมชั่น สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ต่างๆ -วิเคราะห์ด้านการตลาด -ดูแลสื่อโซเชียลเน็ตเวิร์คของทางบริษ...

บริษัท อีสท์แมน บิลดิ้ง แมททีเรียล (ไทยแลนด์) จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
18 Jul 19
6 . เจ้าหน้าที่บัญชี/พนักงานบัญชีรับสมัครด่วน !
จัดทำรายงานภาษีซื้อ ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารประกอบการจ่ายเงิน ตรวจสอบเอกสารการจ่ายเงินก่อนจัดทำเช็คจ่ายในกรณีต่าง ๆ จัดทำใบสำคัญจ่าย บันทึกการจ่ายเงินจากใบสำคัญจ่าย จัดเก็บใบสำคัญจ่ายเช็คเรียง...

บริษัท อีสท์แมน บิลดิ้ง แมททีเรียล (ไทยแลนด์) จำกัด
1 ตำแหน่ง
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
18 Jul 19
7 . ธุรการสนาม ประจำ Site Benz BKK บางนา,The Rich พระราม 9 ,THE REGENT ชะอำ
1.ประจำ Site งาน โครงการ Benz BKK บางนา 1 ตำแหน่ง 2.ประจำ Site งาน โครงการ The Rich พระราม 9 -ศรีนครินทร์ 1 ตำแหน่ง 3.ประจำ Site งาน โครงการ VALA (THE REGENT ชะอำ เพรชบุรี) 1 ตำแหน่ง -จัดทำเอกสารท...

M Line Engineering Co.,Ltd. (บริษัท เอ็มไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด )
3 ตำแหน่ง
18 Jul 19
8 . วิศวกรเครื่องกล
- ควบคุมงานติดตั้งให้ถูกต้องตามหลักวิศวกรรมและได้ตามมาตรฐานสากล - ควบคุมผู้รับเหมารายย่อย - ควบคุมดูแลวัสดุอุปกรณ์ให้เข้าหน่วยงานตามแผนงานและเก็บรักษาเป็นอย่างดี - จัดทำแบบและเคลียร์แบบ Shop Drawin...

M Line Engineering Co.,Ltd. (บริษัท เอ็มไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด )
1 ตำแหน่ง
18 Jul 19
9 . ธุรการสนาม (Site Administration) ประจำ Site
- จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้าง - จัดเก็บเอกสารและควบคุมเอกสารภายในหน่วยงานก่อสร้าง - ติดต่อประสานงานกับส่วนงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายนอกและภายในบริษัทฯ - จัดส่งเอกสาร และรับเอกสาร ประจำโครงก...

M Line Engineering Co.,Ltd. (บริษัท เอ็มไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด )
5 ตำแหน่ง
18 Jul 19
10 . Safety Officer
- ดูแลงานความปลอดภัยในการทำงานตามโครงการต่างๆ - จัดทำเอกสารต่างๆ เกี่ยวกับด้านความปลอดภัย - ประเมินความเสี่ยงในการทำงานและทำรายงาน - อบรมให้ความรู้ด้านความปลอดภัยแก่คนงานในโครงการ

M Line Engineering Co.,Ltd. (บริษัท เอ็มไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด )
5 ตำแหน่ง
18 Jul 19
11 . ธุรการบัญชี
- รับวางบิลและจัดเตรียมเอกสารเพื่อรอทำจ่าย - จัดทำใบแจ้งหนี้, ใบกำกับภาษี และใบวางบิล เพื่อรอรับชำระลูกค้า - จัดทำรายงานภาษี ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ เช่น ภ.ง.ด.3,ภ.ง.ด.53,ภพ.30 - บันทึกรายการทางบัญ...

M Line Engineering Co.,Ltd. (บริษัท เอ็มไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด )
2 ตำแหน่ง
18 Jul 19
12 . พนักงานจัดซื้อ
- ติดต่อประสานงานกับผู้ขายสินค้า เพื่อขอรายละเอียดกับการเสนอราคา ราคาวัตถุดิบ และเงื่อนไขอื่นๆ - เปรียบเทียบราคา และต่อรองราคากับร้านค้า - จัดทำใบสั่งซื้อสินค้า เสนอผู้บริการอนุมัติและส่งผู้ขายสิ...

M Line Engineering Co.,Ltd. (บริษัท เอ็มไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด )
2 ตำแหน่ง
18 Jul 19
13 . ธุรการ
- ติดต่อประสานงานและเดินเอกสารให้แก่พนักงานภายในองค์กรและนอกองค์กร - หากต้องการใช้สถานที่หรือจัดกิจกรรมต่างๆ เจ้าหน้าที่ธุรการต้องเป็นผู้ดูแลสถานที่ และติดต่อประสานงานกับฝ่ายอาคาร - ดูแลงานด้...

M Line Engineering Co.,Ltd. (บริษัท เอ็มไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด )
1 ตำแหน่ง
18 Jul 19
14 . พนักงานสโตร์ประจำ Site งาน
- ดูแลการเบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์ และทรัพย์สิน เข้า-ออกภายในหน่วยงาน - ทำรายงานสรุปปริมาณวัสดุสิ้นเปลือง และทรัพย์สินของบริษัทฯ - ตรวจเช็ค Stock วัสดุของหน้างานก่อสร้าง - จัดของสโตร์ เบิก-จ่าย ให้เรีย...

M Line Engineering Co.,Ltd. (บริษัท เอ็มไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด )
3 ตำแหน่ง
18 Jul 19
15 . พนักงานขับรถ
- ขับรถมอเตอร์ไซด์ และรถยนต์ ไปสถานที่ต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย - สามารถบำรุงดูแลรักษารถยนต์เบื้องต้นได้ ทำความสะอาด รวมถึงนำรถเข้ารักษาตามระยะทาง - ขับรถส่งวัสดุ อุปกรณ์ ส่งให้ตามโครงการต่างๆ ...

M Line Engineering Co.,Ltd. (บริษัท เอ็มไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด )
2 ตำแหน่ง
18 Jul 19
16 . โฟร์แมนไฟฟ้า, ช่างเขียนแบบ
- จัดทำแบบและเคลียร์แบบ Shop Drawing ได้ - ควบคุมการติดตั้งให้ได้ตามแบบ และมีคุณภาพ รวมทั้งต้องประสานงานกับงานที่เกี่ยวข้อง - ควบคุมดูแลวัสดุอุปกรณ์ในการเบิกจ่ายและนำไปติดตั้ง - ตรวจสอบปริม...

M Line Engineering Co.,Ltd. (บริษัท เอ็มไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด )
5 ตำแหน่ง
18 Jul 19
17 . Project Sale & Marketing Coordinator
- รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายทุกอย่างจาก Project Director - ติดต่อประสานงานลูกค้าโครงการโดยตรง - นำเสนอ และ Present งานต่อลูกค้าได้อย่างคล่องแคล่วเป็นอย่างดี - แนะนำข้อมูลของงานระบบวิศวกรรมแก่ทางล...

M Line Engineering Co.,Ltd. (บริษัท เอ็มไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด )
18 Jul 19
18 . พนักงานบัญชี
- ตรวจสอบการบันทึกบัญชี และความถูกต้องของเอกสารต่างๆ - จัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงิน และรายการกระทบยอดบัญชี ในส่วนที่ได้รับมอบหมาย - ตรวจสอบรายงานภาษีต่างๆของบริษัทฯ ที่นำส่งสรรพากร - ติดต่อประสาน...

M Line Engineering Co.,Ltd. (บริษัท เอ็มไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด )
2 ตำแหน่ง
18 Jul 19
19 . วิศวกรไฟฟ้า
- ควบคุมงานติดตั้งให้ถูกต้องตามหลักวิศวกรรมและได้ตามมาตรฐานสากล - ควบคุมผู้รับเหมารายย่อย - ควบคุมดูแลวัสดุอุปกรณ์ให้เข้าหน่วยงานตามแผนงานและเก็บรักษาเป็นอย่างดี - จัดทำแบบและเคลียร์แบบ Shop Drawin...

M Line Engineering Co.,Ltd. (บริษัท เอ็มไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด )
5 ตำแหน่ง
18 Jul 19
20 . โฟร์แมนเครื่องกล, ช่างเขียนแบบ
- จัดทำแบบและเคลียร์แบบ Shop Drawing ได้ - ควบคุมการติดตั้งให้ได้ตามแบบ และมีคุณภาพ รวมทั้งต้องประสานงานกับงานที่เกี่ยวข้อง - ควบคุมดูแลวัสดุอุปกรณ์ในการเบิกจ่ายและนำไปติดตั้ง - ตรวจสอบปริมาณวัสด...

M Line Engineering Co.,Ltd. (บริษัท เอ็มไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด )
5 ตำแหน่ง
18 Jul 19
  1,019 Positions      
Sort By 
Disability Jobs