JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  1,009 Positions      
Sort By 
1 . วิศวกรโยธา,วิศวกรการขนส่ง,วิศวกรสำรวจ ออกแบบ
- สำรวจโครงสร้างภาคสนาม เช่น โครงสร้างสะพาน สภาพงานทาง ถนน - สามารถใช้งานโปรแกรม AutoCAD เบื้องต้นหรือโปรแกรมอื่นๆที่เกี่ยวข้องได้ - วิศวกรสำนักงาน บันทึกข้อมูลทางวิศวกรรมจากการสำรวจ - วิศวกรภาคสนา...

บริษัท ไอเอ็มเอ็มเอส จำกัด/ IMMS Co., Ltd.
5 อัตรา
Salary 18,000 บาท ขึ้นไป หรือตามประสบการณ์
25 Jun 19
2 . โฟร์แมน/วิศวกร
- ควบคุมคุณภาพงานก่อสร้าง ให้เป็นไปตามมาตรฐานและกำหนดเวลา - ควบคุมงาน, ประสานงาน, ประจำ Site งาน ของงานโครงสร้างและสถาปัตย์ - บริหารจัดการงานสั่งซื้อวัสดุก่อสร้าง ตรวจสอบ ควบคุมคุณภาพและรับประกันคุณ...

บริษัท แอดวานซ์ แมททีเรียล เซอร์วิส จำกัด
2 Position
Salary 15,000 - 25,000
25 Jun 19
3 . Office Engineer
- ประสานงานกับโครงการต่างๆ ในการติดตามงานได้ - ประมาณราคาต้นทุนงานก่อสร้างตามแบบได้ - สรุปแบบก่อสร้างให้ตรงกับงานก่อสร้างจริง - ศึกษาด้านเทคนิคการก่อสร้าง แนวทางในการทำงานใหม่ๆ และวัสดุก่อสร้างต่าง...

บริษัท แอดวานซ์ แมททีเรียล เซอร์วิส จำกัด
1 Position
Salary 18,000 - 28,000
25 Jun 19
4 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ(ก่อสร้าง)
- วางแผนการจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบและวัสดุก่อสร้างต่าง ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการดำเนินงานของบริษัท - ต่อรองราคา เปรียบเทียบราคา หา Supplier รายใหม่ - เจรจาต่อรองกับผู้ขาย ในด้านราคา คุณลักษณะของสิน...

บริษัท แอดวานซ์ แมททีเรียล เซอร์วิส จำกัด
2 Position
Salary 15,000-25,000
25 Jun 19
5 . เจ้าหน้าที่ธุรการไซต์งาน (Site Admin)รับสมัครด่วน !
- ตรวจรับวัสดุ/อุปกรณ์เครื่องมือ ให้ตรงกับรายการจัดส่ง และนำส่งเอกสารมายังสำนักงานใหญ่ให้ตรงเวลา Check and confirm all materials and tools delivery on site and send back related documents to HQ - ดู...

Holbrook Group Co., Ltd.
1 Position
Salary 15,000-22,000
25 Jun 19

Thai Kajima Co., Ltd.
1 อัตรา
25 Jun 19

Thai Kajima Co., Ltd.
1 อัตรา
25 Jun 19
8 . Sr. Mechanical Engineer (ประจำแผนก Design /สำนักงานใหญ่ )
Designing work of HVAC, Sanitary& Plumbing, Fire protection etc.

Thai Kajima Co., Ltd.
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
25 Jun 19

Thai Kajima Co., Ltd.
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
25 Jun 19

Thai Kajima Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
25 Jun 19

Thai Kajima Co., Ltd.
1 อัตรา
25 Jun 19
12 . Project Sales Executive
- ติดต่อและพบลูกค้ากลุ่ม Interior Designer / สถาปนิก เพื่อเสนอและวางสเป็คสินค้าของบริษัท - ดูแลและให้รายละเอียดเกี่ยวกับสินค้าของบริษัท - ปฏิบัติหน้าที่ตามที่หัวหน้างานมอบหมาย

True Connection Co., Ltd.
5 Position
Salary 20,000 - 30,000 บาท (ไม่รวมค่าคอมมิชชั่น)
25 Jun 19
13 . ONLINE MARKETING
• ควบคุมดูแลช่องทางสื่อออนไลน์ของบริษัทร่วมกับทีมการตลาดเพื่อ Update ข้อมูลและพัฒนาต่อยอดให้มีประสิทธิภาพ • วิเคราะห์และวางแผนงานสื่อออนไลน์ เพื่อสร้างแนวทางด้านการตลาดให้กับแบรนด์สินค้าต่างๆ ขององค์...

บริษัท จระเข้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
1 ตำแหน่ง
Salary N/A
25 Jun 19
14 . เจ้าหน้าที่สื่อสารองค์กร
1. รับผิดชอบด้านกิจกรรมชุมชน และสื่อสารกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งในและนอกองค์กร 2. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์องค์กร 3. วางแผนงาการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยนช์ต่อองค์กร 4. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท จระเข้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
1 ตำแหน่ง
Salary N/A
25 Jun 19
15 . เจ้าหน้าที่PC Mobile
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก: 1. ดูแลรับผิดชอบทดลองยืนห้าง / ร้านค้า ที่เปิดสาขาใหม่หรือเปิดร้านใหม่ ดูแลการนำเสนองานขายวัสดุก่อสร้าง (ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ) , การบริการลูกค้า, การจัดเรียงสินค้า และการ...

บริษัท จระเข้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
1 ตำแหน่ง
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
25 Jun 19
16 . เจ้าหน้าที่ธุรการกลาง (ดูแลด้านอาคารสถานที่)
1. ดูแลงานด้านอาคาร สถานที่และธุรการกลาง ซ่อมบำรุงอาคารสำนักงาน แก้ไขซ่อมแซมเล็กๆน้อยๆ เช่น เปลี่ยนหลอดไฟ หรือจัดโต๊ะ หรือเคลื่อนย้ายเฟอนิเจอร์สำนักงาน 2. ดูแล รักษารถยนต์ส่วนกลางของบริษัท ในการเข้าศ...

บริษัท จระเข้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
1 ตำแหน่ง
Salary N/A
25 Jun 19
17 . พนักงานช่วยขายPC
1.ให้คำแนะนำและเสนอขายสินค้าของบริษัทฯในสาขาที่ได้รับมอบหมาย 2.ให้คำปรึกษาเบื้องต้นด้านการใช้งานผลิตภัณฑ์(บริษัทฝึกอบรมให้) 3.ดูแลสินค้าหน้าขายและสต๊อกสินค้าของบริษัทฯในสาขาที่รับผิดชอบ 4.สรุปยอดขา...

บริษัท จระเข้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
Salary ตามโครงสร้างของบริษัท
25 Jun 19
18 . วิศวกรเทคนิค
ลักษณะงาน • ร่วมกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการ แนะนำเสนอการใช้งานผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ให้กับลูกค้าอย่างถูกต้อง ช่วยงานฝ่ายขายในการอบรมให้ความรู้สินค้ากับลูกค้าในประเทศ ทั้งโครงการและหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข...

บริษัท จระเข้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
1 ตำแหน่ง
Salary N/A
25 Jun 19
19 . วิทยากรฝึกอบรม
• ศึกษาข้อมูลผลิตภัณฑ์ • ร่วมออกแบบและผลิตหลักสูตรฝึกอบรมด้านความรู้ผลิตภัณฑ์ • เป็นวิทยากรบรรยายความรู้ผลิตภัณฑ์ กับลูกค้าหรือมหาวิทยาลัย ทั้งในประเทศและต่างประเทศ • ผลิตสื่อการสอนเพื่อให้ความร...

บริษัท จระเข้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
1 ตำแหน่ง
Salary N/A
25 Jun 19
20 . IT Support
1. วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการทำงานของคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 2. ดูแลบำรุงรักษา ติดตั้ังอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 3. แก้ปัญหาให้กับ User ทั้งด้าน Software และ Hardware 4. จัดทำรายงานการ support user ...

บริษัท จระเข้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
1 ตำแหน่ง
Salary N/A
25 Jun 19
  1,009 Positions      
Sort By 
Disability Jobs