JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  937 Positions      
Sort By 
1 . เจ้าหน้าที่บัญชีรับสมัครด่วน !
- จัดทำ ภงด.3 , 53 , ภพ.30 ภงด.1 ภงด.1ก - ดูแล AP ทั้งหมด - ดูแล AR ทั้งหมด - Bank Reconciliation Statement - ตรวจเช็คและติดตามหนี้ค้างชำระ ภายในระยะเวลาที่กำหนด - เงินสดย่อย - ติดต่อธนาคาร - ...

บริษัท เฟิรสท์คอน เซอร์วิส จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
24 Aug 19
2 . วิศวกรโยธา และพนักงานเขียนแบบ งานนั่งร้านและแบบหล่อคอนกรีตรับสมัครด่วน !
1. ทำรายการคำนวนการรับน้ำหนัก งานนั่งร้านและแบบหล่อคอนกรีต 2. เตรียมเอกสารเพื่อนำเสนองาน 3. รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย 4. ทำงานวันจันทร์-ศุกร์ 8.30 น.-17.30น.

SUCOOT THAI SCAFFOLD Co.,Ltd.
2 Position
Salary 22,000-40,000 บาท
24 Aug 19
3 . เจ้าหน้าที่เขียนแบบรับสมัครด่วน !
- เขียนแบบสำหรับงานโครงการก่อสร้างและงานสถาปัตยกรรม - จัดทำ Shop Drawing เพื่อขออนุมัติ - จดทำ As Build Drawing

บริษัท เพาวเวอร์ดาต้า จำกัด
2 Position
Salary ตามโครงสร้างและข้อตกลง
23 Aug 19
4 . โฟร์แมนงานระบบไฟฟ้า ประปารับสมัครด่วน !
1. ดูแลงานติดตั้งระบบไฟฟ้า และงานระบบอื่นๆ 2. ไม่จำกัดวุฒิ ( มีประสบการณ์ งานไฟฟ้า จะพิจารณาเป็นพิเศษ) 3. สามารถอ่านแบบ ทำช้อบ และสั่งงานช่าง ได้ 4. มีความสามารถ AUTOCAD จะพิจารณาเป็นพิเศษ

บริษัท เพาวเวอร์ดาต้า จำกัด
2 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
23 Aug 19
5 . วิศวกรโยธา (Site Engineer)รับสมัครด่วน !
1.ควบคุม ดูแล งานก่อสร้าง ตามที่ได้รับมอบหมาย 2.บริหารและควบคุมวัสดุก่อสร้าง และเครื่องมือ 3.แก้ปัญหาหน้างาน เพื่อให้ได้ผลงาน ตามเป้าหมายภายในเวลาที่กำหนด 4.แจ้งความคืบหน้าของโครงการให้เป็นไปตามแผน...

บริษัท เพาวเวอร์ดาต้า จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้างและข้อตกลง
23 Aug 19
6 . Draftmanรับสมัครด่วน !
- สำรวจหน้างานเพื่อการเขียนแบบงานโครงสร้าง และสถาปัตยกรรม - เขียนแบบงานก่อสร้าง จัดทำ Shop Drawing ตามที่ได้รับมอบหมาย - ตรวจสอบความถูกต้องของแบบที่หน้างาน - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เพาวเวอร์ดาต้า จำกัด
2 Position
Salary ตามโครงสร้างและข้อตกลง
23 Aug 19
7 . Sale support (Office)
- ดำเนินกิจกรรมงานขายตามแผนการตลาด - เตรียมเอกสารงานขาย - ประสานงานลูกค้า - อัฟเดท Fan page, Instagram - มี commission จาก sale

Siam Painter Co., Ltd.
2 Position
Salary ตามตกลง
23 Aug 19
8 . Sale Executive โครงการทาสีอาคารสูงและโรงงานรับสมัครด่วน !
- นำเสนอบริการของบริษัท - ติดต่อประสานงานลูกค้า - ทำใบเสนอราคา - ติดตามงาน - รายงานประจำวัน

Siam Painter Co., Ltd.
2 Position
Salary ตามตกลง + คอมมิชชั่น
23 Aug 19
9 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้าง
- จัดทำเอกสารใบสั่งซื้อ (PO) ด้วยโปรแกรม Express - ติดต่อ Supplier เพื่อสอบเทียบราคาและเจรจาต่อรอง - จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับงานก่อสร้างและงานตกแต่งภายในได้อย่างถูกต้องและทันเวลา - จัดจ้างผู้รับเห...

O-Design & Construction Co.,Ltd.
1 อัตรา
Salary 16,000 ขึ้นไป ตามประสบการณ์
23 Aug 19
10 . เจ้าหน้าที่บัญชี
- ทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย ด้วยโปรแกรม Express - ปิดยอดบัญชี - รับวางบิลค่าใช้จ่ายต่างๆ - ดูแลค่าสาธาณูปโภคประจำเดือนของบริษัท - สรุปรายงานภาษีซื้อ-ภาษีขาย

O-Design & Construction Co.,Ltd.
1 อัตรา
Salary 18,000 ขึ้นไป ตามประสบการณ์
23 Aug 19
11 . Sales
บริษัทดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับ ขาย-ให้เช่า นั่งร้านก่อสร้าง แบบเหล็ก และอุปกรณ์นั่งร้านต่างๆ ต้องการผู้มีความรู้ ความสามารถมาร่วมขยายการตลาดไปทั่วภูมิภาคของประเทศ รับทั้งเซลล์ประจำ และเซลล์ฟรีแลนซ์ ขายตา...

บริษัท ฟอร์มเทค จำกัด
หลายอัตรา
Salary ตามตกลง
23 Aug 19
12 . ประสานงานบัญชี
-คีย์ข้อมูลStock สินค้า -ดูแลเอกสารด้านส่งออก -ประสานงานเอกสารด้านบัญชี

บริษัท สยามอุตสาหกรรมเครื่องเหล็ก (1981) จำกัด
1 Position
Salary 12,000-15,000 ตามประสบการณ์
23 Aug 19

บริษัท สยามอุตสาหกรรมเครื่องเหล็ก (1981) จำกัด
1 Position
Salary 12,000-15,000 ตามประสบการณ์
23 Aug 19
14 . พนักงานขับรถส่งของรับสมัครด่วน !
- ขับรถส่งสินค้าให้ลูกค้า - อื่นๆตามได้รับมอบหมาย

บริษัท สยามอุตสาหกรรมเครื่องเหล็ก (1981) จำกัด
1 Position
23 Aug 19
15 . Sale engineer
1.จัดทำเอกสารผลงานบริษัทฯ 2.นัดพบและนำเสนอผลงานของบริษัทฯ ให้แก่ลูกค้า 3.สำรวจหน้างานเบื้องต้นและส่งข้อมูลให้กับวิศวกร 4.ทำใบเสนอราคา 5.ทำเอกสาร วางบิล รับเช็ค 6.พบปะสังสรรค์กับลูกค้า นอกเวลางา...

MAREX TECHNOLOGY AND CONSTRUCTION CO.,Ltd.
1 Position
Salary 14,000-16,000 (ค่าคอมมิชชั่น 0.5-2% )
23 Aug 19
16 . วิศวกรโยธา
1.ติดต่อประสานงานลูกค้า 2.สำรวจหน้างาน เก็บรายละเอียดหน้างาน 3.เขียนแบบ และ จัดทำ BOQ งานก่อสรา้ง 4.วางแผนงานก่อสรา้ง 5.ควบคุมงานก่อสร้าง 6.จัดทำเอกสารรายงานความคืบหน้าก่อสร้าง

MAREX TECHNOLOGY AND CONSTRUCTION CO.,Ltd.
1 อัตรา
Salary 17,000-20,000
23 Aug 19
17 . Quality Assurance/Quality Survey/Cost Engineer
QS Engineer Responsibility 1. ตรวจสอบเงื่อนไขและขอบเขตในการเสนอราคา 2. ตรวจสอบรายการปริมาณงานและราคา 3. เช็ครายการวัสดุตามแบบและรายการประกอบแบบ 4. ตรวจสอบสรุปเปรียบเทียบรายการปริมาณวัสดุ 5. ถอ...

บริษัท พรพระนคร จำกัด
Salary ตามตกลง
23 Aug 19
18 . Strategic Planning Officer / เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และติดตามแผนงาน
- ติดต่อประสานงาน เพื่อรวบรวมแผนงานของฝ่ายสำหรับการจัดทำแผนงาน และตรวจสอบขั้นตอนปฏิบัติของแผนงาน - จัดทำแผนงาน กำหนดกิจกรรมต่างในแผน และรายละเอียดการปฏิบัติ การใช้ทรัพยากร - ประสานงานภายในฝ่าย เพื่อ...

บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
2 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
23 Aug 19
19 . Structural & Civil Supervisor / หัวหน้าแผนกโครงสร้าง-โยธา (ประจำสำนักงานใหญ่)
• ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกบริษัทในการติดตามและแก้ไขปัญหา • จัดทำแผนงานก่อสร้าง แผนการจ่ายเงิน ความก้าวหน้าของงาน ประเมินและปรับปรุง แก้ไขปัญหางานก่อสร้าง • พัฒนา ปรับปรุงขบวนการทำ...

บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
2 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
23 Aug 19
20 . Procurement Supervisor / หัวหน้าแผนกงานจัดซื้อจัดจ้างโครงสร้าง-โยธา
1. ดูแลรับผิดชอบงานจัดหา จัดซื้อ จัดจ้าง งานโครงสร้าง-โยธา (งานก่อสร้าง) 2. ควบคุมเงื่อนไขในการตกลงว่าจ้าง/จัดซื้อให้เป็นไปตามระบบงาน 3. จัดเตรียมข้อมูลสอบราคา และติดตามราคาจากคู่ค้า 4. จัดทำเปรียบ...

บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
23 Aug 19
  937 Positions      
Sort By 
Disability Jobs