JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  942 Positions      
Sort By 
1 . พนักงานขาย, วิศวกรขายรับสมัครด่วน !
- ขายสินค้าประเภทอุปกรณ์ก่อสร้าง ทางบริษัทฯมีสินค้ามากมายสามารถสร้างยอดขายได้ดี สามารถแวะเข้าไปดูสินค้าใน WEBSITE ของทางบริษัทฯ และมีฐานลูกค้าเก่า+เปิดลูกค้าใหม่

บริษัท วรพล เวลดิ้ง แอนด์ ทูลส์ จำกัด บริษัท วรพล อินดัสตรี้ ซัพพลาย จำกัด
4 อัตรา
Salary เงินเดือน คอมมิชชั่น โบนัสสินค้า ค่าเสื่อมรถ ค่าน้ำมัน (รายละเอียดแจ้งทั้งหมดในวันสัมภาษณ์งาน)
16 Sep 19
2 . ธุรการบัญชี,จัดซื้อ,สต๊อกรับสมัครด่วน !
- หน้าที่ สต๊อก (ใช้ระบบEXPRESS) ดำเนินงานเอกสาร และ ดูแลสต๊อกสินค้า **(แจ้งรายละเอียดทั้งหมดในวันสัมภาษณ์งาน) - หน้าที่ ธุรการบัญชี (ใช้ระบบEXPRESS) เอกสาร บัญชีขาย-ซื้อ (ภงด.,หักณ.ที่จ่...

บริษัท วรพล เวลดิ้ง แอนด์ ทูลส์ จำกัด บริษัท วรพล อินดัสตรี้ ซัพพลาย จำกัด
3 อัตรา
Salary (แจ้งรายละเอียดทั้งหมดในวันสัมภาษณ์งาน)
16 Sep 19
3 . QS Engineerรับสมัครด่วน !
- ถอดแบบ ตรวจเช็คปริมาณงานให้ตรงตามแบบและ BOQ - สำรวจปริมาณ (ค่าของค่าแรงเปรียบเทียบกับงบค่าใช้จ่าย) - คิดงานเพิ่ม-ลด - จัดทำรายงาน Payment,Weekly Monthly Report, S/C Agreement, QAS - ประสบการณ์ด้...

บริษัท เฟิรสท์คอน เซอร์วิส จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
16 Sep 19
4 . เจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยง
-จัดทำรายงานทะเบียนคุมพอร์ตการลงทุน -จัดเตรียมเอกสารขออนุมัติการลงทุน -การรับหรือส่งมอบหลักฐานใบตราสารหนี้

บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
16 Sep 19
5 . เจ้าหน้าที่โลจิสติกส์
ตรวจสอบ ควบคุมการติดตั้ง ถอนย้ายซีเมนต์ไซโลทั่วประเทศ (ส่วนใหญ่ทำงานตอนกลางคืน มีรถบริษัทให้ใช้เป็นรถกระบะ เกียร์กระปุก)

บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary ตามโครงสร้าง + ประสบการณ์
16 Sep 19
6 . เจ้าหน้าที่บริการเทคนิค (เคมี)
1. ช่วยเตรียมเอกสาร และข้อมูลด้านเทคนิคให้กับลูกค้าและหน่วยงานอื่น 2. ประสานงานให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิคกับลูกค้า (Trouble Shooting)ที่ฝ่ายผลิตของลูกค้า 3. ประสานงานช่วยเหลือหน่วยงานภายในองค์ก...

บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary ตามโครงสร้าง + ประสบการณ์
16 Sep 19
7 . เจ้าหน้าที่เกษตร
1. ดูแลงานทดสอบ/งานวิจัยผลิตภัณฑ์ของบริษัท (ศูนย์วิจัยเกษตรฯใกล้รพ.กรุงเทพ) 2. ทำรายงานสรุปผลการทดลองประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ 3. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก

บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary ตามโครงสร้าง + ประสบการณ์
16 Sep 19
8 . ผู้แทนขาย (ผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์และปุ๋ยชีวอินทรีย์)
เป็นตัวแทนบริษัทในการติดต่อลูกค้า และเสนอขายผลิตภัณฑ์กลุ่มปศุสัตว์ /กลุ่มปุ๋ยชีวอินทรีย์ทีพีไอ

บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้าง+ค่าเดินทาง+ค่าคอม
16 Sep 19
9 . ผู้ช่วยช่างเทคนิค (ผู้ช่วยช่างปูน)(ปฎิบัติงานที่สาทร) รับสมัครด่วน !
- เตรียมเครื่องมือ และ ดูแลจัดเก็บเครื่องมือช่าง - ขนวัสดุที่ใช้ในงานติดตั้ง

บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary ตามโครงสร้าง
16 Sep 19
10 . ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกซ่อมบำรุงอาคาร (ผ่านหลักสูตรผอส.)
1.ช่วยเหลือผู้จัดการอาคารในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานระบบตามที่ได้รับการร้องเรียนจากผู้เช่า 2.ให้ข้อแนะนำในการปฏิบัติงานแก่ช่างประจำอาคารและดูแลการปฏิบัติงานของช่างประจำอาคารให้เป็นไปตาม...

บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary ตามโครงสร้าง และประสบการณ์
16 Sep 19
11 . Technical service & Sales (EVA/LDPE)
-ทำหน้าที่ในด้าน Technical service & Sales บริการขายและหลังการขายในด้านเทคนิค ผลิตภัณฑ์กลุ่มเม็ดพลาสติก EVA/LDPE -ติดต่อกับลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ -หาตลาดใหม่ให้กับสินค้า -งานอื่นๆที่ได้ร...

บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)
2 Position
Salary ตามโครงสร้าง + ประสบการณ์
16 Sep 19
12 . พนักงานธุรการประจำฝ่ายสินเชื่อ (วุฒิปวช. - ปวส. / ไม่ใช่งานขาย)รับสมัครด่วน !
- จัดชุดแจ้งหนี้ค่าสินค้า - งานธุรการฝ่าย - หน้าที่อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย -ไม่ใช่งานขาย

บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท และประสบการณ์
16 Sep 19
13 . R&D SUPERVISOR (ADHESIVES AND NANO PAINT)
วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สีนาโนและกาวน้ำของบริษัทฯ ประจำสำนักงานใหญ่สาทร

บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary ตามโครงสร้าง บวกค่าประสบการณ์
16 Sep 19
14 . ผู้แทนขายปูน รับสมัครด่วน !
รับผิดชอบงานขายปูนซีเมนต์และวัสดุก่อสร้างอื่นๆ

บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้าง+ค่าประสบการณ์+ค่าคอม
16 Sep 19
15 . โปรแกรมเมอร์ (Microsoft Dynamic AX)
1.จัดทำแผนงาน ขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรม ให้ดำเนินการไปอย่างมีประสิทธิภาพ 2.พัฒนาระบบสารสนเทศของบริษัทให้เป็นไปตามมาตรฐาน ISO 3.รายงานและประเมินการปฏิบัติงาน ประสานงานและสนับสนุนให้ดำเนินการได้อย่างต่อ...

บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary ตามโครงสร้าง บวกค่าประสบการณ์
16 Sep 19
16 . ผู้ช่วยช่างเทคนิค (ซ่อมบำรุง) ประจำสำนักงานใหญ่สาทรรับสมัครด่วน !
1. เป็นผู้ช่วยช่างเทคนิค และวิศวกร 2. ตรวจสภาพ วิเคราะห์สาเหตุ ดำเนินการซ่อมบำรุงเครื่องจักรเบื้องต้น 3. ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary ตามโครงสร้าง
16 Sep 19
17 . ช่างเทคนิค (ซ่อมบำรุง) ประจำสำนักงานใหญ่สาทรรับสมัครด่วน !
1. ควบคุม ซ่อมบำรุง ดูแลการใช้งานเครื่องจักรระบบลำเลียงปูนผงอาคารสูง 2. หน้าที่อื่นๆที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary 12,000-16,000
16 Sep 19
18 . เจ้าหน้าที่หรือวิศวกรบริการเทคนิค
1.ควบคุมดูแลผู้รับเหมาในส่วนของงานสี งานปูน และงานบล็อคของโครงการบ้านจัดสรรที่เป็นลูกค้าของบริษัทฯ 2.แก้ไขปัญหาในด้านการใช้งานผลิตภัณฑ์ต่างๆของบริษัท และช่วยผลักดันยอดขายผลิตภัณฑ์ 3.งานเขียนแบบและอ่...

บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท+ค่าประสบการณ์
16 Sep 19
19 . พนักงานเขียนแบบสถาปัตยกรรม /ไฟฟ้า/เครื่องกลUrgently Required !
*ตำแหน่งพนักงานเขียนแบบสถาปัตยกรรม - ดูแลรับผิดชอบงานเขียนแบบงานโครงสร้างและสถาปัตยกรรมของโครงการตามที่ได้ประชุม หรือรับมอบหมายจากผู้จัดการโครงการ เขียนแบบAuto Cad Shop Drawing (แบบที่ใช้ในการก่อสร้า...

บริษัท เจนิซิส เอ็นจิเนียร์ส จำกัด
หลายอัตรา
Salary พิจารณาตามประสบการณ์
16 Sep 19
20 . วิศวกรโครงสร้าง/วิศวกรไฟฟ้า/วิศวกรเครื่องกลรับสมัครด่วน !
ตำแหน่งงานวิศวกรโครงสร้าง - ทำงานประจำที่หน่วยงานก่อสร้าง ทำหน้าที่บริหารและควบคุมงานก่อสร้าง - ประสานงานกับเจ้าของโครงการ บริษัทผู้รับเหมาก่อสร้าง วิศวกรผู้ออกแบบ สถาปนิก และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อ...

บริษัท เจนิซิส เอ็นจิเนียร์ส จำกัด
หลายอัตรา
16 Sep 19
  942 Positions      
Sort By 
Disability Jobs