JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  944 Positions      
Sort By 
1 . วิศวกรออกแบบโครงสร้าง
- จัดวางโครงสร้างอาคาร - ออกแบบและคำนวณโครงสร้างอาคาร

บริษัท นิว หนานหยาง คอนสตรัคชั่น จำกัด
2 Position
Salary N/A
17 Sep 19
2 . Draftsman / Engineer (ไฟฟ้า-งานสุขาภิบาล)Urgently Required !
- ดูแลงานเขียนแบบ - ถอดแบบโครงสร้าง งานระบบ งานไฟฟ้า - ประมาณราคา งานระบบไฟฟ้า - งานไฟฟ้า งานสุขาภิบาล - ออกต่างจังหวัดได้บ้าง

บริษัท ลาซาเทค จำกัด
3-5 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างเงินเดือนบริษัทฯ
17 Sep 19
3 . เขียนแบบ AutoCad 2D, 3D บ่อบำบัดน้ำเสียรับสมัครด่วน !
- จัดทำรายการคำนวณ และ Shop Drawing - ออกแบบงานเขียนแบบงานไฟฟ้า,ระบบสุขาภิบาล ระบบบำบัดน้ำเสีย - เขียนแบบ AutoCad 2D 3D - จัดทำคู่มือการออกแบบ ส่งมอบงาน - อิ่นๆ ตามได้รับมอบหมาย - ตรวจสอบงานออกแ...

บริษัท ลาซาเทค จำกัด
3-5 อัตรา
Salary 18,000 ขึ้นไป
17 Sep 19
4 . 销售助理 Sales Assistant
1 了解或熟悉泰国的自动化设备市场 มีความสนใจเกี่ยวกับเครื่องอุปกรณ์อัตโนมัติ 2 寻找对自动化设备感兴趣的客户(会开车最好) หาลูกค้าที่สำหรับสนใจเครื่องอุปกรณ์อัตโนมัติและพร้อมจะติดตั้ง 3 跟进和维护和新老客户的关系 สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับล...

Santai Intrlligent Technology (Thailand) Co.,Ltd
Salary 25,000-50,000
17 Sep 19
5 . วิศวกร งานระบบ (ควบคุมการติดตั้ง โครงการขึ้นใหม่)
ต้องการวิศวกรงานระบบไฟฟ้า ปรับอากาศ ระบายอากาศ สุขาภิบาล ดับเพลิง ควบคุมการติดตั้ง โครงการขึ้นใหม่ 1.ประชุม ประสานงานกับลูกค้า ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อหาทางออกในเรื่องแนวทาง เชิงวิศวกรรม 2.เคลียรายละเ...

Archanant Co.,Ltd.
4 Position
Salary 33,000-40,000
17 Sep 19
6 . หัวหน้าบัญชีรับสมัครด่วน !
1.สรุปงบการเงิน 2.วิเคราะห์งบการเงิน 3.บริหารจัดการงานบัญชี

SUCOOT THAI SCAFFOLD Co.,Ltd.
1 Position
Salary ตามความพอใจของทั้งสองฝ่าย
17 Sep 19
7 . บัญชี
- บันทึกข้อมูลแยกประเภท รายรับ / รายจ่าย - บันทึกข้อมูลบัญชีค่าใช้จ่ายประจำเดือน - จัดทำใบกำกับภาษี / รายการชำระเงิน - รวบรวมใบเสร็จ / ใบกำกับภาษี - ลงรายรับ - รายจ่าย ของไซด์งานแต่ละไซด์ - สรุ...

บริษัท ศ.ศิวะ การช่าง จำกัด
1 Position
Salary ตามตกลง
17 Sep 19
8 . โฟร์แมนไฟฟ้า, ช่างไฟฟ้า
• รับผิดชอบการควบคุมดูแลการติดตั้งระบบไฟฟ้าของโครงการให้แล้วเสร็จตามกำหนดการ • ทำงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

บริษัท ศ.ศิวะ การช่าง จำกัด
1 Position
Salary ตามตกลง
17 Sep 19
9 . โฟร์แมนก่อสร้าง
1. ควบคุมงาน, ตามงาน ให้เป็นไปตามแผน และแบบก่อสร้าง 2. ทำรายงานต่าง ๆ ของบริษัท เช่น ทำค่าแรงรายวันส่งออฟฟิต ตัดผลงานผรม.ย่อย รายงานประจำวัน 3. อ่านแบบและคำนวนวัสดุเพื่อสั่งเข้าหน้างานล่วงหน้า 4. ...

บริษัท ศ.ศิวะ การช่าง จำกัด
1 Position
Salary ตามตกลง
17 Sep 19
10 . ธุรการจัดซื้อ - สต๊อก
• หาข้อมูล เปรียบเทียบราคาวัสดุ อุปกรณ์ ที่ไซต์งานต้องการ • ช่วยเปิดใบสั่งซื้อ ใบสั่งจ้าง ตามรายการที่อนุมัติแล้ว และจัดส่งให้ทันกำหนด • เจรจาต่อรองราคาให้คุ้ม และดูแลผลประโยชน์ของบริษัท • ลงบันทึก...

บริษัท ศ.ศิวะ การช่าง จำกัด
1 Position
Salary ตามตกลง
17 Sep 19
11 . Human Resources Officerรับสมัครด่วน !
1. รับผิดชอบงานสรรหาและคัดเลือกพนักงานทั้งกระบวนการ 2. รับผิดชอบงานฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานทั้งกระบวนการ 3. รับผิดชอบงานแรงงานสัมพันธ์ 4. รับผิดชอบงานประเมินผล

บริษัท สเตรกา จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
17 Sep 19
12 . Draftsman
-เขียนแบบระบบบำบัดน้ำ -เขียนแบบท่อและถังในระบบบำบัด -ทำงานจันทร์ ถึง ศุกร์ หยุดเสาร์อาทิตย์

ORGANO (THAILAND) Co., Ltd.
2 อัตรา
Salary 18,000 ถึง 22,000
17 Sep 19
13 . หัวหน้างานธุรการสนับสนุนหน่วยงานย่อย
- กำกับ ดูแล ตรวจสอบ จัดระบบงานต่างๆของ บริษัทย่อย และบ้านพักคนงาน - ฝึกอบรม/ให้คำปรึกษา/แนะนำผู้ใต้บังคับบัญชา และแรงงานภายในแผนก - วางแผนการดำเนินงานโครงการของแผนก และแก้ปัญหาในการปฏิบัติงานเพื่อใ...

บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
1 Position
17 Sep 19
14 . IT Research and Development (ประจำสำนักงานใหญ่)
- รับผิดชอบการสร้างแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ - ดูแลสารสนเทศ ระบบ Server,Database - ดูแลและตรวจสอบระบบ ERP ภายในบริษัท - ติดต่อประสานงานและทดสอบระบบ แก้ไขปัญหาระหว่างการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ...

บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
17 Sep 19
15 . Architect /สถาปนิก (ประจำสำนักงานใหญ่)
- จัดทำและตรวจสอบแบบ Shop Drawing - จัดทำแบบ As Built Drawing - จัดทำแบบรายละเอียดแบบงานก่อสร้าง - เคลียร์แบบงาน - ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ภายในโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
2 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
17 Sep 19
16 . Strategic Planning Officer / เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และติดตามแผนงาน
- ติดต่อประสานงาน เพื่อรวบรวมแผนงานของฝ่ายสำหรับการจัดทำแผนงาน และตรวจสอบขั้นตอนปฏิบัติของแผนงาน - จัดทำแผนงาน กำหนดกิจกรรมต่างในแผน และรายละเอียดการปฏิบัติ การใช้ทรัพยากร - ประสานงานภายในฝ่าย เพื่อ...

บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
2 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
17 Sep 19
17 . Procurement Supervisor / หัวหน้าแผนกงานจัดซื้อจัดจ้างโครงสร้าง-โยธา
1. ดูแลรับผิดชอบงานจัดหา จัดซื้อ จัดจ้าง งานโครงสร้าง-โยธา (งานก่อสร้าง) 2. ควบคุมเงื่อนไขในการตกลงว่าจ้าง/จัดซื้อให้เป็นไปตามระบบงาน 3. จัดเตรียมข้อมูลสอบราคา และติดตามราคาจากคู่ค้า 4. จัดทำเปรียบ...

บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
17 Sep 19
18 . Project Engineer M&E / วิศวกรโครงการงานระบบประกอบอาคาร
- จัดทำแผนงานประจำเดือน - พิจารณาเครื่องจักรเข้าหน่วยงาน ,ออกใบสั่งงาน TC/PL และเครื่องจักร - ตรวจรับรองประมาณการงานเปลี่ยนแปลงจากผู้ว่าจ้าง - อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
2 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
17 Sep 19
19 . Air Con&Other Mechanical Supervisor/หัวหน้าแผนกเครื่องกลปรับอากาศ
- จัดทำวิธี ขั้นตอน และเทคนิคในการก่อสร้าง - จัดทำร่างแผน Approve วัสดุ - ตรวจสอบ และรับรองการจัดทำเอกสารเพื่อของบฯ สาระงาน - ตรวจสอบ การจัดทำประมาณการต้นทุนงานเปลี่ยนแปลงจากผู้ว่างจ้าง - ตรวจติดต...

บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
17 Sep 19
20 . เจ้าหน้าที่เขียนแบบสารสนเทศอาคาร/Building information Modeling
- จัดทำแบบ Shop Drawing - จัดทำแบบ As Built Drawing - จัดทำแบบ detail ต่างๆ ได้ - ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ภายในโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ **ทำงานเสาร์ เว้น เสาร์**

บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
3 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท (พิจารณาจากประสบการณ์)
17 Sep 19
  944 Positions      
Sort By 
Disability Jobs