JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  933 Positions      
Sort By 
1 . พนักงานขายเครดิตต่างจังหวัด รับสมัครด่วน !
- รับนโยบาย ปฏิบัติงาน ดูแลเข้าพบลูกค้ารายเก่าและเพิ่มฐานลูกค้ารายใหม่ในเขตพื้นที่ - พัฒนาตัวแทนจำหน่ายให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายขององค์กร - เก็บรวบรวมข้อมูลและจัดทำยอด...

บริษัท กรีนไลฟ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
2 อัตรา
Salary เงินเดือน+ค่าคอมมิชชั่น+ค่าที่พัก+เบื้ยเลี้ยง+ค่าเสื่อมรถยนต์+ประกันภัยชั้น1
22 Aug 19
2 . วิศวกรออกแบบโครงสร้าง
- จัดวางโครงสร้างอาคาร - ออกแบบและคำนวณโครงสร้างอาคาร

บริษัท นิว หนานหยาง คอนสตรัคชั่น จำกัด
2 Position
Salary N/A
21 Aug 19
3 . พนักงานคีย์ข้อมูล (สัญญาจ้าง 3 เดือน)รับสมัครด่วน !
-คีย์ข้อมูลการขายตามที่ได้รับมอบหมาย -ระยะเวลาการจ้าง 3 เดือน -ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน (จ.-ศ.) เวลา 8.00-17.30 น.

Shera Public Company Limited
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างของบริษัท
21 Aug 19
4 . Project Sales (Engineer/Architect Background)รับสมัครด่วน !
- ติดต่อ/ดูแลลูกค้ากลุ่ม Building Contractors, Developers - งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

Shera Public Company Limited
1 Position
21 Aug 19
5 . Sales Representative (ต่างจังหวัด)รับสมัครด่วน !
- บริหารลูกค้าในเขตพื้นที่ที่กำหนด - ดูแลบริหารยอดขายในพื้นที่ที่รับผิดชอบ - รับผิดชอบงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

Shera Public Company Limited
หลายอัตรา
21 Aug 19
6 . Site Engineer
- ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงาน และงบประมาณ - ควบคุม และตรวจสอบงานให้เป็นไปตามแบบก่อสร้าง - ควบคุม และตรวจสอบงานของผู้รับเหมารายย่อย - ติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงาน และสำนักงาน - ติดต่อประส...

บริษัท พี.คอน เอ็นจิเนียริ่ง กรุ๊ป จำกัด
3 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
21 Aug 19
7 . พนักงานขายวัสดุก่อสร้างรับสมัครด่วน !
***นำเสนอสินค้าตามไซต์งานก่อสร้าง ในเขต กรุงเทพ และ ปริมณฑล*** โดยจะมีสินค้าหลักดังนี้ - คอนกรีตผสมเสร็จ (Ready mix Concrete) - ปูนซีเมนต์ - อิฐมวลเบา !!! บริษัทยินดีสอนงานให้แก่ผู้ที่มีควา...

บริษัท แฟร์ซีเมนต์ จำกัด
ไม่จำกัด
Salary รายได้ดีมาก
21 Aug 19
8 . เจ้าหน้าที่บัญชี
- ทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย ด้วยโปรแกรม Express - ปิดยอดบัญชี - รับวางบิลค่าใช้จ่ายต่างๆ - ดูแลค่าสาธาณูปโภคประจำเดือนของบริษัท - สรุปรายงานภาษีซื้อ-ภาษีขาย

O-Design & Construction Co.,Ltd.
1 อัตรา
Salary 18,000 ขึ้นไป ตามประสบการณ์
21 Aug 19
9 . เจ้าหน้าที่บุคคลและธุรการ
1. สรรหาว่าจ้างพนักงาน 2. ดูแลระเบียบวินัยการทำงานของพนักงาน 3. แรงงานสัมพันธ์ 4. งานบุคคลและงานธุรการ อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

O-Design & Construction Co.,Ltd.
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
21 Aug 19
10 . วิศวกรโครงการ
- วางแผนการปฏิบัติงานควบคุมงานให้ได้งานตามที่กำหนด - ประเมินราคา - ถอดปริมาณงาน ตรวจเช็คงานให้อยู่ในแผน - ควบคุมวัสดุที่ใช้งานให้อยู่ในแผน - ควบคุมงาน - ดูแล รับผิดชอบงานออกแบบ - ประสานงานต่างๆ ...

O-Design & Construction Co.,Ltd.
1 อัตรา
Salary 25,000 - 30,000 หรือตามตกลง
21 Aug 19
11 . โฟร์แมน ต่อเติม
- ควบคุมงานต่อเติมในโครงการให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด และตามลำดับของงานโครงสร้างต่างๆ - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ปัญหาหน้างานอย่างเหมาะสม เพื่อให้งานเสร็จสิ้นตามเวลาที่กำหนด - ควบคุม...

O-Design & Construction Co.,Ltd.
1 อัตรา
Salary 15,000 - 20,000 แล้วแต่ประสบการณ์
21 Aug 19
12 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้าง
- จัดทำเอกสารใบสั่งซื้อ (PO) ด้วยโปรแกรม Express - ติดต่อ Supplier เพื่อสอบเทียบราคาและเจรจาต่อรอง - จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับงานก่อสร้างและงานตกแต่งภายในได้อย่างถูกต้องและทันเวลา - จัดจ้างผู้รับเห...

O-Design & Construction Co.,Ltd.
1 อัตรา
Salary 16,000 ขึ้นไป ตามประสบการณ์
21 Aug 19
13 . บัญชี
- บันทึกข้อมูลแยกประเภท รายรับ / รายจ่าย - บันทึกข้อมูลบัญชีค่าใช้จ่ายประจำเดือน - จัดทำใบกำกับภาษี / รายการชำระเงิน - รวบรวมใบเสร็จ / ใบกำกับภาษี - ลงรายรับ - รายจ่าย ของไซด์งานแต่ละไซด์ - สรุ...

บริษัท ศ.ศิวะ การช่าง จำกัด
1 Position
Salary ตามตกลง
21 Aug 19
14 . โฟร์แมนไฟฟ้า, ช่างไฟฟ้า
• รับผิดชอบการควบคุมดูแลการติดตั้งระบบไฟฟ้าของโครงการให้แล้วเสร็จตามกำหนดการ • ทำงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

บริษัท ศ.ศิวะ การช่าง จำกัด
1 Position
Salary ตามตกลง
21 Aug 19
15 . โฟร์แมนก่อสร้าง
1. ควบคุมงาน, ตามงาน ให้เป็นไปตามแผน และแบบก่อสร้าง 2. ทำรายงานต่าง ๆ ของบริษัท เช่น ทำค่าแรงรายวันส่งออฟฟิต ตัดผลงานผรม.ย่อย รายงานประจำวัน 3. อ่านแบบและคำนวนวัสดุเพื่อสั่งเข้าหน้างานล่วงหน้า 4. ...

บริษัท ศ.ศิวะ การช่าง จำกัด
1 Position
Salary ตามตกลง
21 Aug 19
16 . วิศวกรโยธา
•คำนวณ, ออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ได้ •ควบคุมและตรวจสอบงานให้ได้คุณภาพ และเป็นไปตามแบบก่อสร้าง •ควบคุมและตรวจสอบงานของผู้รับเหมา •ถอดแบบก่อสร้างและปริมาณวัสดุ •ติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงา...

บริษัท ศ.ศิวะ การช่าง จำกัด
2 Position
Salary ตามตกลง
21 Aug 19
17 . Strategic Planning Officer / เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และติดตามแผนงาน
- ติดต่อประสานงาน เพื่อรวบรวมแผนงานของฝ่ายสำหรับการจัดทำแผนงาน และตรวจสอบขั้นตอนปฏิบัติของแผนงาน - จัดทำแผนงาน กำหนดกิจกรรมต่างในแผน และรายละเอียดการปฏิบัติ การใช้ทรัพยากร - ประสานงานภายในฝ่าย เพื่อ...

บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
2 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
21 Aug 19
18 . Structural & Civil Supervisor / หัวหน้าแผนกโครงสร้าง-โยธา (ประจำสำนักงานใหญ่)
• ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกบริษัทในการติดตามและแก้ไขปัญหา • จัดทำแผนงานก่อสร้าง แผนการจ่ายเงิน ความก้าวหน้าของงาน ประเมินและปรับปรุง แก้ไขปัญหางานก่อสร้าง • พัฒนา ปรับปรุงขบวนการทำ...

บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
2 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
21 Aug 19
19 . HR Officer / เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล (Passport Visa Work permit)
- สรรหา ตรวจสอบ Agency สำหรับนำเข้าแรงงานต่างด้าว พม่าและกัมพูชา - ดำเนินการประสานงาน จัดทำเอกสาร เพื่อนำเข้าแรงงานต่างด้าวกับภาครัฐ และ Agency - ดำเนินการควบคุม ตรวจสอบ และจัดทำอกสารสำหรับขออนุญาตท...

บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
21 Aug 19
20 . Procurement Supervisor / หัวหน้าแผนกงานจัดซื้อจัดจ้างโครงสร้าง-โยธา
1. ดูแลรับผิดชอบงานจัดหา จัดซื้อ จัดจ้าง งานโครงสร้าง-โยธา (งานก่อสร้าง) 2. ควบคุมเงื่อนไขในการตกลงว่าจ้าง/จัดซื้อให้เป็นไปตามระบบงาน 3. จัดเตรียมข้อมูลสอบราคา และติดตามราคาจากคู่ค้า 4. จัดทำเปรียบ...

บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
21 Aug 19
  933 Positions      
Sort By 
Disability Jobs