JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  266 Positions      
Sort By 
1 . วิศวกรฝ่ายสำรวจปริมาณงานและราคา (ไฟฟ้า, เครื่องกล) รับสมัครด่วน !
1.ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 2.การประมาณการสำหรับการวางแผนงบประมาณเบื้องต้น (Cost Plan) 3.ประสานงานในการถาม - ตอบ จากผู้เข้าร่วมประกวดราคา 4.จัดทำ BOQ และราคากลาง 5.จัดทำก...

บริษัท เอ อี เอเชีย จำกัด
หลายอัตรา
Salary ตามประสบการณ์
19 Jul 19
2 . วิศวกรโครงการ
- บริหารโครงการการเข้าให้คำปรึกษาและฝึกอบรมในการจัดทำระบบการจัดการพลังงานตามกฎหมายและ ISO 50001 - ควบคุมและกำกับการตรวจวัดและวิเคราะห์ประสิทธิภาพเครื่องจักรอุปกรณ์ในระบบไฟฟ้า ปรับอากาศ แสงสว่าง พร้อม...

บริษัท โซลูชั่นเอ็นจิเนียริ่งคอนซัลแทนท์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
19 Jul 19
3 . วิศวกรจัดการระบบคอมพิวเตอร์รับสมัครด่วน !
1. จัดเตรียม ตรวจสอบ ควบคุมดูแลระบบงานคอมพิวเตอร์ด้าน Server,SQL,Network,E-mail,Internet Software 2. ซ่อมแซมและดูแลบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัท 3. จัดเตรียม Hardware, Software ให้เพียงพอและทัน...

บริษัท โชติจินดา คอนซัลแตนท์ จำกัด
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้างของบริษัท
19 Jul 19
4 . วิศวกรจราจรและขนส่งรับสมัครด่วน !
1. ศึกษาและวางแผนด้านการจราจรขนส่ง งานวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ 2. จัดทำเอกสารข้อเสนอโครงการ 3. จัดทำรายงานผลการศึกษาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 4. วางแผนการดำเนินงานและการให้บริการสำหรับโค...

บริษัท โชติจินดา คอนซัลแตนท์ จำกัด
หลายอัตรา
Salary N/A
19 Jul 19
5 . วิศวกรโครงสร้าง (สายงานท่าเรือ Port Engineer)
1. สำรวจพื้นที่โครงการ 2. จัดทำรายงาน 3. คำนวณรายการประกอบแบบ BOQ 4. สามารถออกแบบรายละเอียดได้

บริษัท โชติจินดา คอนซัลแตนท์ จำกัด
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้างของบริษัท
19 Jul 19
6 . Part-time
- ช่วยงานคนญี่ปุ่น - ล่ามและแปลภาษาญี่ปุ่น, งานธุรการทั่วไป

Mitrapaap
Salary ตามตกลง
19 Jul 19
7 . โฟร์แมนงานระบบ (M&E Inspector)รับสมัครด่วน !
- ตรวจสอบงานไฟฟ้า, เครื่องกล - ตรวจหน้างานให้เป็นไปตามแบบ - ประสานงานกับทางผู้รับเหมา และเจ้าของโครงการ (Owner)

บริษัท ซีอีแอล เอ็นจิเนียส์ จำกัด
4 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง
19 Jul 19
8 . ธุรการทั่วไป
1. คีย์ข้อมูลลงระบบ 2. หาเอกสาร / จัดเก็บเอกสาร / เดินเอกสารตามแผนก 3. ตรวจสอบเอกสาร 4. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เด็ค อินฟอร์เมชั่น คราฟท์ จำกัด
2 อัตรา
Salary รายชิ้นงาน (ตามความสามารถ)
19 Jul 19
9 . Accounting
1.ตรวจสอบบัญชีการเงินของลูกค้า 2.วิเคราะห์ / คำนวณ / อัพเดท และปรับปรุงฐานข้อมูล 3.จัดทำ Report / ประสานงานต่างๆ 4.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เด็ค อินฟอร์เมชั่น คราฟท์ จำกัด
1 อัตรา
Salary 60,000
19 Jul 19
10 . Call Center
1.ดูแลและให้ข้อมูลลูกค้าที่โทรเข้ามาสอบถามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของบริษัท 2.ตอบปัญหาลูกค้า 3.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เด็ค อินฟอร์เมชั่น คราฟท์ จำกัด
30 อัตรา
Salary 17,000
19 Jul 19
11 . Web Developer
รับผิดชอบตามความสามารถที่มี - พัฒนาระบบ Back-End ด้วยภาษา Golang, Gin framework - พัฒนาระบบ Back-End ด้วยภาษา PHP, Laravel framework - พัฒนาระบบ Front-End ด้วย React.js , Vue.js - เชื่อมต่อฐานข้อม...

บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จำกัด
3 อัตรา
Salary ตามแต่ตกลง
19 Jul 19
12 . ผู้ช่วยนักวิจัย
สืบค้นข้อมูลงานวิจัยและติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ

บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จำกัด
2 อัตรา
Salary ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
19 Jul 19
13 . วิศวกรไฟฟ้า (ประจำโครงการโซนกรุงเทพฯ - ปริมณฑล)
ประจำโครงการงานคอนโดมิเนี่ยม/อาคารสูง (โซนกรุงเทพฯ - ปริมณฑล) - วางแผนและควบคุมโครงการงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบ - เคลียร์แบบและถอดแบบประมาณราคา - ควบคุมต้นทุนการก่อสร้างตามงบประมาณ - ตรวจสอบและ...

TEAM Consulting Engineering and Management Public Company Limited
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
19 Jul 19
14 . Recruitment Specialist
1. ออกแบบวิธีการสรรหาพนักงานในตำแหน่งต่างๆ ให้เหมาะสมและตอบโจทย์ความต้องการขององค์กร 2. จัดทำและโพสต์งาน sourcing ต่าง ๆเช่น jobboard, company website,social network เป็นต้น 3. สรรหาพนักงานในกลุ่มตำ...

TEAM Consulting Engineering and Management Public Company Limited
1 Position
Salary stating current and expected salary to us.
19 Jul 19
15 . Transportation and Traffic Engineer
- สำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลจราจร วิเคราะห์ระบบขนส่ง การเดินทางต่างๆ วิเคราห์สภาพการจราจร ผลกระทบด้านจราจร - รวมรวมข้อมูล และหาแนวทางแก้ไข - ประสานงานโครงการ

TEAM Consulting Engineering and Management Public Company Limited
19 Jul 19
16 . โฟร์แมน / ช่างควบคุมงานก่อสร้าง (งานคอนโด/อาคารสูง โซนกรุงเทพฯปริมณฑล)
โครงการประเภทคอนโด/อาคารสูง ในเขตกรุงเทพ และปริมณฑล - ควบคุมงานก่อสร้างโครงสร้างและสถาปัตยกรรมให้เป็นไปตามแผนงาน - ตรวจสอบคุณภาพงานก่อสร้างทั้งงานโครงสร้างและสถาปัตถ์ / งานระบบ - Payment จ่ายผู้ร...

TEAM Consulting Engineering and Management Public Company Limited
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
19 Jul 19
17 . วิศวกรโยธา (ประจำโครงการโซนกรุงเทพฯ - ปริมณฑล)
ประจำโครงการงานคอนโดมิเนี่ยม/อาคารสูง (โซนกรุงเทพฯ - ปริมณฑล) - วางแผนและควบคุมโครงการงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบ - เคลียร์แบบและถอดแบบประมาณราคา - ควบคุมต้นทุนการก่อสร้างตามงบประมาณ - ตรวจสอบและ...

TEAM Consulting Engineering and Management Public Company Limited
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
19 Jul 19
18 . Architect (โซนกรุงเทพ-ปริมณฑล)
1) ประจำโครงการคอนโด/อาคารสูง ในโซนกรุงเทพ-ปริมณฑล จำนวน 3 อัตรา 2) ประจำสำนักงานใหญ่ จำนวน 1 อัตรา - ดูแลแผนงานก่อสร้างและมอบหมายงานให้ทีมงานและผู้รับเหมาให้เป็นตามแผนงานและส่งงานทันตามระยเวลาที่...

TEAM Consulting Engineering and Management Public Company Limited
4 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
19 Jul 19
19 . Corporate Legal Counselor
- ดำเนินงานทำนิติกรรมและสัญญาโครงการของบริษัท รวมทั้งสัญญาระหว่างบริษัทในเครือ และหรือบุคคลใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัท - ให้ความเห็นทางด้านกฎหมายเกี่ยวกับข้อกำหนดในการปฏิบัติตามสัญญา...

TEAM Consulting Engineering and Management Public Company Limited
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
19 Jul 19
20 . Draftsman (พนักงานเขียนแบบ)
- เขียนแบบงาน Civil Work เช่น ระบบสาธารณูปโภค ระบบระบายน้ำ ระบบประปา ระบบบำบัด ระบบดับเพลิง รวมทั้งอาคารรับน้ำและท่อส่งน้ำของอาคา่ร ถนน โรงงาน เป็นต้น - เขียนแบบงานของโครงการรถไฟฟ้าส่วนต่อขยาย - ถอด...

TEAM Consulting Engineering and Management Public Company Limited
10 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัทและประสบการณ์
19 Jul 19
  266 Positions      
Sort By 
Disability Jobs