JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  311 Positions      
Sort By 
1 . Administrator for Tax Department
- ดูแลงานด้านเอกสารและแบบฟอร์มต่างๆของแผนกกฏหมาย และจัดลำดับให้เป็นหมวดหมู่ - จัดเก็บข้อมูลเอกสารต่างๆ ให้ผู้บังคับบัญชา - ติดต่อประสานงาน โทรติดต่อนัดหมาย ตามที่ได้รับมอบหมายจากแก่ผู้บังคับบัญชา -...

Ariya Group
1 Position
Salary 15,000
26 Apr 19
2 . Junior Lawyer
• Provide legal advice and coordinate for Tax issue including tax audit and tax registration or permission. • Working with litigation, BOI, work permit/visa • Demonstrated ability to draft and nego...

Ariya Group
2 Position
26 Apr 19
3 . Junior Auditor (external audit)รับสมัครด่วน !
- ปฏิบัติหน้าที่ตามแผนงานรายเดือน และ รายปี - ตรวจสอบการบันทึกบัญชีและคลังสินค้าของลูกค้า และงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง - รายงานผลการตรวจสอบแก่หัวหน้างาน - งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน และผู...

Ariya Group
2 Position
Salary 16,000-18,000
26 Apr 19
4 . เจ้าหน้าที่วิเคราะห์/ตรวจเอกสารสินเชื่อ
- ตรวจสอบเอกสารเกี่ยวกับสินเชื่อ - วิเคราะห์ข้อมูล - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรวบรวมเอกสารให้ถูกต้องครบถ้วน

บริษัท ซัน เกทเวย์ จำกัด
2 อัตรา
Salary 15,000 - 20,000
26 Apr 19
5 . เจ้าหน้าที่คีย์ข้อมูล (ชั่วคราว3 เดือน) ตึกสาธรธาานี1 ติด BTS ช่องนนทรี
คีย์ข้อมูลลูกค้าลงระบบ ทำงานจันทร์ - เสาร์ 09.00- 18.00

บริษัท มายด์เอจ อินโนเวชั่น จำกัด
หลายอัตรา
Salary วันละ 350 บาท
26 Apr 19
6 . เขียนแบบ
เขียนแบบวิศวกรรมงานระบบประกอบอาคาร

บริษัท จีโอ ดีไซน์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอลซัลแตนท์ จำกัด, บริษัท จีโอ เมเนจเม้นท์ จำกัด, บริษัท มิเนอร์วา เอ็นจิเนียริ่ง ดีไซน์ จำกัด
ไม่จำกัดอัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
26 Apr 19
7 . วิศวกรไฟฟ้า
ออกแบบวิศวกรรมงานระบบประกอบอาคาร

บริษัท จีโอ ดีไซน์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอลซัลแตนท์ จำกัด, บริษัท จีโอ เมเนจเม้นท์ จำกัด, บริษัท มิเนอร์วา เอ็นจิเนียริ่ง ดีไซน์ จำกัด
ไม่จำกัดอัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
26 Apr 19
8 . วิศวกรเครื่องกลและสุขาภิบาล
ออกแบบวิศวกรรมงานระบบประกอบอาคาร

บริษัท จีโอ ดีไซน์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอลซัลแตนท์ จำกัด, บริษัท จีโอ เมเนจเม้นท์ จำกัด, บริษัท มิเนอร์วา เอ็นจิเนียริ่ง ดีไซน์ จำกัด
ไม่จำกัดอัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
26 Apr 19
9 . เจ้าหน้าที่ประสานงาน (ประจำโครงการ)
- จัดทำ และตรวจสอบความเรียบร้อยเกี่ยวกับเอกสารสัญญา เอกสารสำคัญของโครงการและบบให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย - จัดเตรียม และจัดทำข้อเสนอการบริหารงานก่อสร้างโครงการ พร้อมรวบรวมรายละเอียดโครงการมอบให้แก...

บริษัท มิตรเทคนิคัลคอนซัลแท้นท์ จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างองค์กร
26 Apr 19
10 . ช่างเขียนแบบโครงสร้าง/สถาปัตย์/งานระบบ
เขียนแบบงานอาคาร โรงงาน อื่นๆ

บริษัท ยูพลัส คอนซัลแตนส์ จำกัด
2 ตำแหน่ง
Salary ตามตกลง
26 Apr 19
11 . Civil Engineer (ประจำ Site รถไฟฟ้าสายสีแดง)
- วางแผนและควบคุมโครงการงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบ - เคลียร์แบบ ประมาณราคา และควบคุมต้นทุนการก่อสร้างตามงบประมาณ - ตรวจสอบและติดตามการทำงานของผู้รับเหมาให้ถูกต้อง - จัดทำรายงานความก้าวหน้าของโครงกา...

TEAM Consulting Engineering and Management Public Company Limited
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
26 Apr 19
12 . Urban Design Architect (สถาปนิกผังเมือง)
- จัดทำแผนและผังแม่บท (Master Plan) - ออกแบบรายละเอียดด้านภูมิสถาปัตยกรรม - การกำหนดแนวคิดและกรอบการออกแบบทางกายภาพ - ติดต่อประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องหน่วยงานราชการ - อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

TEAM Consulting Engineering and Management Public Company Limited
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
26 Apr 19
13 . เจ้าหน้าที่ตรวจสอบทรัพย์สินสำนักงาน
1. ตรวจนับทรัพย์สินประจำปีในองค์กร และตาม site งาน 2. บริหารจัดการทรัพย์สินให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เช่น จัดทำสต็อคทรัพย์สินที่ยังใช้งานได้ และประชาสัมพันธ์ให้มีการใช้งานภายในองค์กรมากสุด 3. จัดทำงา...

TEAM Consulting Engineering and Management Public Company Limited
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
26 Apr 19
14 . Project Manager / Asst. Project Manager
- วางแผน บริหารและควบคุมงานก่อสร้างทั้งโครงการ - ทบทวน ปรับปรุงแผนงานตามความจำเป็น - กำหนดแนวทางในการดำเนินงานแก่บุคลากรในโครงการ * ดูแลโครงการงานคอนโด หรืออาคารสูงในจังหวัดกรุงเทพฯ และปริมณฑล หร...

TEAM Consulting Engineering and Management Public Company Limited
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
26 Apr 19
15 . Safety Officer
ประจำโครงการโรจนะ-อยุธยา 1 อัตรา - วางแผนงาน และดำเนินการเรื่องความปลอดภัย/อาชีวอนามัย (โครงการงานอาคารสูง-งานโรงงาน) - ดูแลรักษา/ส่งเสริม/ช่วยเหลือ รณรรงค์ด้านความปลอดภัยในโครงการ - จัดทำรายงานเ...

TEAM Consulting Engineering and Management Public Company Limited
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
26 Apr 19
16 . พนักงานขับรถ (ประจำโครงการเขตกรุงเทพฯ)
1. ขับรถรับ-ส่งพนักงานและผู้บริหารไปประชุม 2. ปฏิบัติงานออกภาคสนาม 3. สามารถขับรถได้หลากหลายประเภท (รถตู้ รถปิกอัพ รถกระบะ ฯลฯ) ** ประจำโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู (เลียบมอเตอร์เวย์ / ปากเกร็ด) 2 อัต...

TEAM Consulting Engineering and Management Public Company Limited
2 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
26 Apr 19
17 . Transportation and Traffic Engineer
- สำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลจราจร วิเคราะห์ระบบขนส่ง การเดินทางต่างๆ วิเคราห์สภาพการจราจร ผลกระทบด้านจราจร - รวมรวมข้อมูล และหาแนวทางแก้ไข - ประสานงานโครงการ

TEAM Consulting Engineering and Management Public Company Limited
26 Apr 19
18 . โฟร์แมน / ช่างควบคุมงานก่อสร้าง (งานคอนโด/อาคารสูง โซนกรุงเทพฯปริมณฑล)
โครงการประเภทคอนโด/อาคารสูง ในเขตกรุงเทพ และปริมณฑล - ควบคุมงานก่อสร้างโครงสร้างและสถาปัตยกรรมให้เป็นไปตามแผนงาน - ตรวจสอบคุณภาพงานก่อสร้างทั้งงานโครงสร้างและสถาปัตถ์ / งานระบบ - Payment จ่ายผู้ร...

TEAM Consulting Engineering and Management Public Company Limited
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
26 Apr 19
19 . Project Engineer / Site Engineer
รับวิศวกรหลายอัตราประจำโครงการงานคอนโดมิเนี่ยม/อาคารสูง (โซน BTS/MRT) - วางแผนและควบคุมโครงการงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบ - เคลียร์แบบและถอดแบบประมาณราคา - ควบคุมต้นทุนการก่อสร้างตามงบประมาณ - ตร...

TEAM Consulting Engineering and Management Public Company Limited
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
26 Apr 19
20 . Architect (โซนกรุงเทพ-ปริมณฑล)
1) ประจำโครงการคอนโด/อาคารสูง ในโซนกรุงเทพ-ปริมณฑล จำนวน 3 อัตรา 2) ประจำสำนักงานใหญ่ จำนวน 1 อัตรา - ดูแลแผนงานก่อสร้างและมอบหมายงานให้ทีมงานและผู้รับเหมาให้เป็นตามแผนงานและส่งงานทันตามระยเวลาที่...

TEAM Consulting Engineering and Management Public Company Limited
4 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
26 Apr 19
  311 Positions      
Sort By 
Disability Jobs