JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  2 Positions      
Sort By 
1 . เจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาสุขภาพทางโทรศัพท์
- ให้ข้อมูลด้านผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้าทางโทรศัพท์ / Line Chat - รับผิดชอบงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบจากผู้บังคับบัญชา

บริษัท เอินเวย์ กรุ๊ป จำกัด
15 Jul 19
2 . พนักงานให้ข้อมูลทางโทรศัพท์/Call Center
- คอยรับสายที่ลูกค้ากรอกรายละเอียดเข้ามาผ่านเว็บไซต์ สอบถามข้อมูล ให้คำแนะนำและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อาหารเสริมด้านต่างๆ ผลิตภัณฑ์ของบริษัทโดยตรง มีอบรมให้และให้ค่าจ้างตั้งแต่อบรม - คอนเฟิร์...

บริษัท อีฟแคร์ (ไทยแลนด์) จำกัด มหาชน
50 Position
Salary 15,000-25,000
12 Jul 19
  2 Positions      
Sort By 
Disability Jobs