JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  187 Positions      
Sort By 
1 . UI Designer
• วิเคราะห์โจทย์, ศึกษาข้อมูล, นำเสนอแนวคิดด้านการออกแบบ User Interface สำหรับ Website & Application • ริเริ่ม สร้างสรรค์และออกแบบกราฟิกบนเว็บ และแอพพลิเคชั่น ได้ตรงตามโจทย์ที่ได้รับ • ทำงานร่วมกันก...

บริษัท ดีไซน์ ซันเด จำกัด
1 Position
Salary 28,000 - 35,000
17 Sep 19
2 . Web Programmer
- พัฒนาเว็บไซต์ทั้ง Frontend และ Backend ตามระยะเวลาและดีไซน์ที่ได้รับมอบหมาย - สามารถวิเคราะห์ศึกษาและวางแผน User Experience (UX) ที่เหมาะสมกับงาน - นำเสนอและแนะนำ นวัตกรรมเชิงโปรแกรมใหม่ๆ ที่ตอบโจ...

บริษัท ดีไซน์ ซันเด จำกัด
1 Position
Salary 30,000-35,000
17 Sep 19
3 . INTERIOR DESIGNER
-ออกแบบ และเขียนแบบตามคำสั่ง เกี่ยวกับออกแบบอาคารและงานตกแต่งภายใน บ้าน คอนโด ร้านค้า ร้านอาหาร โรงแรม -ติดต่อประสานงานกับบริษัทรับเหมา และออกไปดูหน้างานได้เป็นบางครั้ง

บริษัท ภาธรี ดีไซน์ จำกัด
1 Position
Salary ตามตกลง
17 Sep 19
4 . เจ้าหน้าที่ธุรการ บัญชี/จัดซื้อรับสมัครด่วน !
- ดูแลรับผิดชอบงานทางด้านเอกสาร - ติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย - เจรจาต่อรองกับคู่ค้า - ประสานงานด้านการจัดซื้อ - เอกสารบัญชีรายรับ รายจ่าย - เอกสารออกใ...

บริษัท โปรเจค อินทีเรีย วิกทอรี่ จำกัด
4 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
17 Sep 19
5 . เจ้าหน้าที่กราฟิกดีไซน์/IT Marketingรับสมัครด่วน !
-ออกแบบโฆษณา ถ่ายภาพสินค้า ตัดต่อรูปภาพ จัดทำแค็ตทาล็อกสำหรับงานโฆษณาต่างๆสำหรับการตลาดออนไลน์ -รีทัชภาพ ตกแต่งภาพและออกแบบตาม Concept ที่ได้รับมอบหมาย -ทำงานออกแบบอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท โปรเจค อินทีเรีย วิกทอรี่ จำกัด
3 Position
Salary 12,000-18,000
17 Sep 19
6 . ฝ่ายส่งเสริมการตลาด รับสมัครด่วน !
จัดบูธโปรโมทผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้าในเครือ Yoihada,JCO 1.ส่งเสริมกิจกรรมการตลาดในการออกบูธ/ออกบูธจำหน่ายสินค้า 2.ประชาสัมพันธ์และแนะนำผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น 3.เสนอขายสินค้าและโปรโมชั่นให้กับ...

บริษัท โปรเจค อินทีเรีย วิกทอรี่ จำกัด
จำนวนมาก
Salary 15,000++++
17 Sep 19
7 . Customer service marketingรับสมัครด่วน !
-โทรสอบถามความพึงพอใจจากลูกค้าหลังการขาย -สร้างสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าหลังการขาย -ให้ข้อมูลสินค้ และแนะนำโปรโมชั่นต่างให้กับลูกค้าที่ติดต่อหลังการขาย -นำเสนอขายสินค้าเมื่อถึงเวลาที่ต้องปิดการขาย -ร...

บริษัท โปรเจค อินทีเรีย วิกทอรี่ จำกัด
3 Position
Salary 10,000-18,000
17 Sep 19
8 . Content Marketingรับสมัครด่วน !
-สร้างสรรค์Content และสื่อสารผ่านทุกช่องทางเพื่อลงโฆษณาและประชาสัมพันธ์ เช่น Facebook Instagram line -เขียน Caption -เผยแพร่บทความทางสื่อออนไลน์ -จัดทำสรุปผลการทำงาน -ทำงานร่วมกับแผนการตลาด -พั...

บริษัท โปรเจค อินทีเรีย วิกทอรี่ จำกัด
5 Position
Salary 12,000-18,000
17 Sep 19
9 . วิศวกรโครงสร้าง / Structural Engineer
• วิเคราะห์ และ ออกแบบโครงสร้าง อาคารสูง คอนโด โรงแรม ห้างสรรพสินค้า สำนักงาน รีสอร์ท บ้าน โรงงาน • สเก็ต details งานโครงสร้าง ให้ดราฟแมน ขึ้นแบบโครงสร้าง

บริษัท ดีเฟรมมิ่ง จำกัด
2 Position
Salary ตามประสบการณ์ตรง
17 Sep 19
10 . Sales Executive & Marketing Coordinator
- ช่วยวางแผนและดูแลด้านกลยุทธ์ทางการตลาดและงานขาย - ช่วยจัดทำเครื่องมือทางการตลาดและการขาย เพื่อส่งเสริมยอดขายให้เป็นไป ตามเป้าหมายที่กำหนด - ดูแลกลุ่มลูกค้าเก่าและเพิ่มช่องทางการสร้างฐานลูกค้าใ...

บริษัท แพนเด็ค จำกัด
2 อัตรา
Salary 18,000(ไม่รวมค่าน้ำมัน+ค่าพาหนะ+ค่าโทรศัพท์+Commission)
17 Sep 19
11 . เขียนแบบงานระบบ M&E Autocad
เขียนแบบงานระบบ M&E (ระบบไฟฟ้า/ปรับอากาศ/สุขาภิบาล) ด้วยโปรแกรม Autocad

บริษัท ว.เเละสหาย คอนซัลแตนตส์ จำกัด
4 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างของบริษัท
17 Sep 19
12 . เลขาผู้บริหาร
- ทำหน้าที่เลขานุการตามขอบเขตงานที่รับผิดชอบ

บริษัท โกลบอล สปริง จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้าง
17 Sep 19
13 . ขับรถผู้บริหาร
- ขับรถผู้บริหาร

บริษัท โกลบอล สปริง จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้าง
17 Sep 19
14 . ผู้ควบคุมงานตกแต่งภายในรับสมัครด่วน !
- ควบคุมและตรวจสอบงานตาม Site ให้เป็นมาตรฐาน - วางแผนการสั่งวัสดุเข้า Site งาน - ประสานงานกับลูกค้า - ผ่านการทดลองงาน จะพิจารณาเป็นพิเศษ (พนักงานประจำ/เงินเดือน)

บริษัท ศรฤทธิ์ อินทีเรียดีไซน์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามความสามารถ
17 Sep 19
15 . Sales Project, Sales Executive |เข้าลูกค้ากลุ่ม เจ้าของโครงการ ผู้รับเหมา
1. หาลูกค้าใหม่ รักษาฐานลูกค้าเก่า กลุ่มลูกค้าประเภท ผุ้ออกแบบ ผุ้รับเหมา 2. รับผิดชอบยอดขายตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด 3. วางแผนการทำงาน รายงานผลการทำงาน และประชุมประจำสัปดาห์ 4. มีความรู้ความเข้าใจ...

บริษัท ไทยเมก้า จำกัด
2 Position
Salary 20,000 - 70,000
17 Sep 19
16 . วิศวกรงานระบบ
ประเมินราคางานระบบต่างๆ รวมทั้งควบคุมงานระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ ประบบประปา งานระบบเกียวกับร้านอาหาร ระบบน้ำเย็น น้ำร้อน ระบบกันซึม ภายในร้าน ในห้างสรรพสินค้า

บริษัท เฟอร์ไลน์ ลิงค์ จำกัด
2 Position
17 Sep 19
17 . ช่างเชื่อม/ ช่างตัดพับโลหะ/ พนักงานทั่วไปรับสมัครด่วน !
- เชื่อมเหล็ก/สเตนเลสและประกอบติดตั้งหน้างาน - ตัดพับโลหะตัดแผ่นเหล็กและสเตนเลสตามขนาดของหน้างานที่สั่งผลิต - ดูแบบเป็นที่คุมเครื่องจักรตัด/พับ - พนักงานทั่วไป กรรมกรแบกหาม ลูกมือช่าง

บริษัท วิชิตผลโภค จำกัด
30 อัตรา
Salary 300-600/วัน
17 Sep 19
18 . สมุหบัญชี
1.ดูแลระบบบัญชี พร้อมปิดงบการเงินได้ 2.สามารถบริหารและจัดการภายในแผนกได้เป็นอย่างดี 3.สามารถสอนและมอบหมายงานให้ พนักงานอื่นได้ 4.วิเคราะห์ปัญหาและการแก้ไข พร้อมรายงานถึง FC และ MD ได้ 5.สามารถเซ็น...

บริษัท นิทัส เทสซิเล จำกัด
1 Position
Salary 20,000-35,000
17 Sep 19
19 . พนักงานบัญชี
- บันทึกรายการจ่าย - บันทึกการเบิกเงินสด - ตรวจสอบ statement - ทำภาษี หัก ณ ที่จ่าย - ทำ report การจ่ายเงิน

บริษัท เกรท เอ เวย์ จำกัด
2 อัตรา
Salary 12,000 - 15,000
17 Sep 19
20 . โฟร์แมนรับสมัครด่วน !
- คุมงานก่อสร้างและงานตกแต่ง / งานโครงการ - ประสานงานทีมช่าง - ประสานงานลูกค้า

บริษัท เกรท เอ เวย์ จำกัด
2 อัตรา
Salary 15,000 - 30,000 บาท (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ และวุฒิการศึกษา)
17 Sep 19
  187 Positions      
Sort By 
Disability Jobs