JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  180 Positions      
Sort By 
1 . เจ้าหน้าที่ประมาณราคา ทำงานที่โครงการเขตสาธร กทม
- ประมาณราคา งานตกแต่งภายใน - มีรถรับส่ง

บริษัท มูเทียร่า จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
25 Aug 19
2 . เซลล์โปรเจคในประเทศ
- จัดทำเอกสารใบเสนอราคา - นำเสนอสินค้าให้กับลูกค้า สถาปนิก มัณฑนากร ผู้รับเหมา - หาลูกค้างานโครงการ - ทำยอดขายตามเป้าและสรุปยอดขายประจำเดือน - ออกงานแสดงสินค้าในประเทศ/ต่างประเทศ - มีเบี้ยเลี้ยงใ...

บริษัท คิดดี ดีไซน์ จำกัด
2 อัตรา
Salary 23,000 + COM 2.5% ค่าน้ำมัน ค่าโทรศัพท์ 5,000 บาท
24 Aug 19
3 . วิศวกรโยธารับสมัครด่วน !
- อ่านแบบ ถอดแบบ เขียนแบบ - ควบคุมผู้รับเหมา ดูแลงานด้านงานก่อสร้าง - สามารถติดต่อประสานงานทั้งภายในเเละภายนอกองค์กรได้เป็นอย่างดี - ตรวจสอบ ตรวจเช็ควัสดุอุปกรณ์จาก vendors ให้ถูกต้องตามใบสั่งซื้อ...

บริษัท พี.ไนน์ตี้ทู จำกัด
1 Position
Salary ตามความเหมาะสม
24 Aug 19
4 . ออกแบบ landscape และจัดสวน
- ออกแบบ landscape เกี่ยวกับการจัดสวน

Green Care Professional Co., Ltd.
1 Position
Salary ตามตกลงและประสบการณ์
24 Aug 19
5 . จัดซื้อบริษัทรับเหมาก่อสร้างรับสมัครด่วน !
จัดซื้อสินค้าตามโครงการต่าง ๆ และเปรียบเทียบราคาสินค้า เจรจาต่อรองราคา ดูแลเรื่องสเปคสินค้าและเปิด PO แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ มีการวางแผนและลำดับความสำคัญของงานได้

Asa Furniture Co.,Ltd.
1 ตำแหน่ง
Salary ตามตกลง
24 Aug 19
6 . พนักงานดูแลคลังสินค้ารับสมัครด่วน !
• ดูแลสต๊อกสินค้า • จัดระบบรถ เข้า – ออก • ดูแลเอกสารส่งของ • จัดพื้นที่เก็บของเข้าสโตร์ • ควบคุมคน วางแผนงาน

Asa Furniture Co.,Ltd.
2 ตำแหน่ง
Salary ตามตกลง
24 Aug 19
7 . หัวหน้าบัญชี-การเงินรับสมัครด่วน !
-ตรวจสอบการบันทึกบัญชี เอกสารภายใน -วางระบบบัญชี กระทบยอดบัญชี การตรวจสอบความถูกต้องและความครบถ้วนในการทำบัญชีและเอกสารทางการเงิน -ตรวจสอบการเก็บรายละเอียดประกอบงบการเงิน -ปิดงบการเงินประจำเดือ...

บริษัท ธนกูล เวิร์คกรุ๊ป จำกัด
1 Position
Salary ตามตกลง
24 Aug 19
8 . ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ ด่วน!!!!!
1. ดูแลรักษา ซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ 2. ทำทะเบียนเครื่องใช้ อุปกรณ์ เครื่องจักร พร้อมทั้งจัดระบบ Maintenance

บริษัท ธนกูล เวิร์คกรุ๊ป จำกัด
2 Position
Salary ตามประสบการณ์
24 Aug 19
9 . การตลาด
- วางแผนการตลาด จัดกิจกรรม และโปรโมชั่นเพื่อส่งเสริมยอดขายสินค้าที่ได้รับมอบหมาย - ให้ข้อมูลและนำเสนอสินค้าให้กับพนักงานขาย และลูกค้า

บริษัท ธนกูล เวิร์คกรุ๊ป จำกัด
2 Position
Salary ตามประสบการณ์
24 Aug 19
10 . พนักงานบัญชี รับสมัครด่วน !
ดูแลด้านบัญชีของศิลปิน

บริษัท ธนกูล เวิร์คกรุ๊ป จำกัด
1 Position
Salary ตามประสบการณ์
24 Aug 19
11 . Sale/Sale Support รับสมัครด่วน !
ติดต่อหาลูกค้าใหม่ สร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าปัจจุบัน แก้ไขปัญหาต่างๆ ให้ลูกค้า

บริษัท ธนกูล เวิร์คกรุ๊ป จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์ (มีค่าโทรศัพท์ + ค่าน้ำมันรถ)
24 Aug 19
12 . ช่างเชื่อม/ ช่างตัดพับโลหะ/ พนักงานทั่วไปรับสมัครด่วน !
- เชื่อมเหล็ก/สเตนเลสและประกอบติดตั้งหน้างาน - ตัดพับโลหะตัดแผ่นเหล็กและสเตนเลสตามขนาดของหน้างานที่สั่งผลิต - ดูแบบเป็นที่คุมเครื่องจักรตัด/พับ - พนักงานทั่วไป กรรมกรแบกหาม ลูกมือช่าง

บริษัท วิชิตผลโภค จำกัด
30 อัตรา
Salary 300-600/วัน
24 Aug 19
13 . เจ้าหน้าที่ออกแบบผลิตภัณฑ์
- Designผลิตภัณฑ์ -สามารถใช้โปรแกรม AUTOCAD ได้ -มีพื้นฐานการออกแบบ/ตกแต่ง - จัดทำคู่มือมาตรฐานสินค้าผลิตภัณฑ์ / เอกสาร ISO - อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท บาธรูม ดีไซน์ ไอ-สปา จำกัด (หน่วยงานดีเด่นของชาติ)
2 อัตรา
Salary ตามตกลง
24 Aug 19
14 . ผู้แทนขายงานโครงการ (พระราม3)รับสมัครด่วน !
1. นำเสนอขายสินค้าและบริการสุขภัณฑ์ในห้องน้ำ 2. เพิ่มฐานลูกค้าใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มยอดขาย และรักษาฐานลูกค้าเก่าให้มีความเติบโตในการขายอย่างต่อเนื่อง 3. รับผิดชอบยอดขาย Sales Target ตามที...

บริษัท บาธรูม ดีไซน์ ไอ-สปา จำกัด (หน่วยงานดีเด่นของชาติ)
หลายอัตรา
Salary ตามตกลง
24 Aug 19
15 . เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส (พระราม 3) / เจ้าหน้าที่บัญชีรับสมัครด่วน !
1. จัดทำงบการเงินของธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิต มีประสบการณ์ด้านปิดงบการเงิน อุตสาหกรรมการผลิต และจัดทำงบกระแสการเงิน 2. วิเคราะห์งบการเงินในแต่ละเดือน ตามอัตราส่วนต่างๆ ของธุรกิจ 3. ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ท...

บริษัท บาธรูม ดีไซน์ ไอ-สปา จำกัด (หน่วยงานดีเด่นของชาติ)
2 Position
Salary ตามตกลง
24 Aug 19
16 . เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย (พระราม3)รับสมัครด่วน !
1.ประสานงานขายกับลูกค้า และเซลล์ 2.จัดทำเอกสารและประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร 3.แจ้งงานในระบบ

บริษัท บาธรูม ดีไซน์ ไอ-สปา จำกัด (หน่วยงานดีเด่นของชาติ)
หลายอัตรา
Salary ตามตกลง
24 Aug 19
17 . วิศวกรประจำสำนักงาน (Office Engineer)
- รายงานความก้าวหน้างาน, ควบคุมการทำ Shop Drawing - ทำเอกสารเบิกจ่าย Payment ทั้งของโครงการและผู้รับเหมา - จัดทำงานเอกสารโครงการให้ถูกต้องและทันตามกำหนดการ - จัดทำ BOQ ค่าวัสดุ, ค่าแรง - จัดทำแผนง...

บริษัท ไฮเทค โฮม ซิสเท็มส์ จำกัด
1 Position
Salary ตามตกลง
24 Aug 19
18 . วิศวกรออกแบบ งานระบบ (ระบบสปริงเกอร์รดน้ำต้นไม้)
- เขียนแบบระบบสปริงเกลอร์รดน้ำต้นไม้อัตโนมัติ - ถอดแบบ Drawing - งานเขียนแบบอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย - ไม่เป็นยินดีสอนให้

บริษัท ไฮเทค โฮม ซิสเท็มส์ จำกัด
1 Position
Salary ตามตกลง
24 Aug 19
19 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
หน้าที่เจ้าหน้าที่จัดซื้อ - รับผิดชอบการจัดการงานจัดซื้อ/จัดจ้าง - สรรหาและคัดเลือก ตัวแทนจำหน่าย - ดูแลจัดการงานในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง(เข้าใจความต้องการซื้อวัสดุ /ชิ้น ส่วน ฯลฯ) - ประสาน...

บริษัท เกรท เอ เวย์ จำกัด
2 อัตรา
Salary 13,000 - 16,000
24 Aug 19
20 . พนักงานบัญชี
- บันทึกรายการจ่าย - บันทึกการเบิกเงินสด - ตรวจสอบ statement - ทำภาษี หัก ณ ที่จ่าย - ทำ report การจ่ายเงิน

บริษัท เกรท เอ เวย์ จำกัด
2 อัตรา
Salary 12,000 - 15,000
24 Aug 19
  180 Positions      
Sort By 
Disability Jobs