JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  256 Positions      
Sort By 
1 . เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส
- ติดตามทวงหนี้ (เก็บเงินให้ได้ตามแผนงาน) - บันทึกรายการทางบัญชีและงบการเงิน - จัดทำเอกสารงานต่างๆเกี่ยวกับด้านบัญชีรายรับ-รายจ่าย, สินทรัพย์, ฯลฯ - จัดทำเอกสารส่งสรรพากรประจำเดือน เช่น ภงด.1, 3, 5...

บริษัท ซิ้นส์24 จำกัด
2 Position
Salary ต่อรองได้
26 Mar 19
2 . จัดซื้อ-จัดจ้างรับสมัครด่วน !
จัดจ้างผู้รับเหมา 1.สรุปรายละเอียดของ Project เพื่อส่งให้ผู้รับเหมาประเมินราคาภายในระยะเวลาที่กำหนด 2.สรุปหาผู้รับเหมาที่เหมาะสมกับงานแต่ละ Project 3.ต่อรองราคาและงวดการจ่ายเงินที่เกิดประโยชน์สูงสุ...

First Chapter Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
26 Mar 19
3 . พนง.ควบคุมเครื่องจักร
1.ควบคุมดูแลการทำงานของเครื่องเจาะหรือเครื่องCNCหรือเครื่องตัด 2.ซ่อมบำรุงเครื่องจักรเบื้องต้น

Kanok Furniture and Decoration Co., Ltd
1 อัตรา
Salary 10,000 - 13,000 บาท
26 Mar 19
4 . แม่ครัวกึ่งแม่บ้าน (พักบ้านนายจ้าง อาหารฟรี รายได้รวม 16,000-18,000)
- ทำอาหารให้ในครอบครัว (มื้อเย็น) - ทำความสะอาดบ้าน - ซักผ้า รีดผ้า

Kanok Furniture and Decoration Co., Ltd
1 อัตรา
Salary 17,000 - 20,000 บาท
26 Mar 19
5 . Supervisor (โฟร์แมนควบคุมงานตกแต่งภายใน)
- รับผิดชอบในการรับของ ตรวจเช็คของที่ผลิตจากทางโรงงาน - ควบคุมพนักงานขนของเพื่อจัดส่งเข้าพื้นที่ ตามแผนงานที่วางไว้ - ดูแลจัดเก็บของที่ผลิตจากทางโรงงานเข้าไซด์งาน ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย

Kanok Furniture and Decoration Co., Ltd
2 อัตรา
Salary N/A
26 Mar 19
6 . Interior Coordinator(Interior / Construction)รับสมัครด่วน !
- Co-ordinate with potential or future customer for tendering process. - Act as the point of contact and updated project status to all participants. - Liaise with clients and 3rd parties to clarify ...

Kanok Furniture and Decoration Co., Ltd
1 อัตรา
Salary N/A
26 Mar 19
7 . เจ้าหน้าที่ธุรการโครงการ
1. ติดต่อประสานงานกับแผนกต่างๆ 2. พิมพ์ และจัดเก็บเอกสาร 3. ควบคุม ดูแล การเบิกจ่าย วัสดุอุปกรณ์ต่างๆในโครงการให้สอดคล้องตามความเป็นจริง 4. อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

Kanok Furniture and Decoration Co., Ltd
2 อัตรา
Salary N/A
26 Mar 19
8 . Senior Supervisor (ควบคุมงานตกแต่งภายใน,ก่อสร้าง )
- รับผิดชอบในการรับของ ตรวจเช็คของที่ผลิตจากทางโรงงาน - ควบคุมพนักงานขนของ เพื่อจัดส่งของเข้าพื้นที่ ตามแผนงานที่วางไว้ - ดูแลจัดเก็บของที่ผลิตจากทางโรงงานที่ส่งเข้าไซท์งาน ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย

Kanok Furniture and Decoration Co., Ltd
2 อัตรา
26 Mar 19
9 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายประเมินราคา (Estimator/Quantity Surveyor)
- ถอดแบบแยกเนื้องาน ประเมินราคางานตกแต่งภายใน - ถอดแบบแยกสอบราคางานจัดจ้าง และจัดซื้องานตกแต่งภายใน - ประเมินราคา อ่านแบบและ BOQ - สรุปต้นทุนของโครงการ งานตกแต่งภายใน

Kanok Furniture and Decoration Co., Ltd
1 อัตรา
26 Mar 19
10 . เจ้าหน้าที่แยกเนื้องาน / คิดราคางานตกแต่งภายใน
- สอบราคางานสั่งทำตามแบบ และเช็คราคาวัสดุที่ต้องจัดซื้อ - กรอกปริมาณลงตาราง BOQ (ฟอร์มกรอกราคา) - กรอกราคาลงตาราง BOQ โดยมีการจัดทำ Back up ราคาไว้ (หลักฐานการคำนวณ) - ตรวจทานความถูกต้อง นำเสนอผู้อ...

Kanok Furniture and Decoration Co., Ltd
1 อัตรา
26 Mar 19
11 . เจ้าหน้าที่ขยายแบบ/เขียนแบบ Auto cad
- เขียนแบบตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมาย โดยใช้โปรแกรม AUTO-CAD หรืออื่นๆ - อ่านแบบ วิเคราะห์แบบ และขยายแบบ

Kanok Furniture and Decoration Co., Ltd
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
26 Mar 19
12 . พนักงานต้อนรับและรับโทรศัพท์ (รับคนพิการทางการเคลื่อนไหว))รับสมัครด่วน !
รับผิดชอบงานด้านการต้อนรับ การรับโทรศัพท์ และงานธุรการอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

Kanok Furniture and Decoration Co., Ltd
1 อัตรา
Salary 10,000 บาท + เบี้ยขยัน 2,000 บาท
26 Mar 19
13 . พนักงานขับรถผู้บริหาร (รายได้เฉลี่ย 20,000)รับสมัครด่วน !
- พนักงานขับรถให้ผู้บริหาร - ดูแลบำรุงรักษารถยนต์ผู้บริหารให้สะอาด และพร้อมใช้ตลอดเวลา **กรุณาอ่านรายละเอียดให้ชัดเจน**

Kanok Furniture and Decoration Co., Ltd
1 อัตรา
Salary 20,000 บาทขึ้นไป
26 Mar 19
14 . Admin-Secretary | ธุรการ-เลขานุการรับสมัครด่วน !
หน้าที่และความรับผิดชอบ เราเป็นบริษัทขนาดเล็ก ที่ต้องการเลขาช่วยงานจัดการ - ทำนัด และจดบันทึก - เตรียมงานสรุปและประชุม - เน้นการช่วยประสานงาน ** เพื่อความรวดเร็วในการพิจารณา ส่งรูปเข้ามาทางอีเ...

Mepitree Interior Design & Production
1 Position
Salary 16,000 - 18,000
26 Mar 19
15 . โฟร์แมนรับสมัครด่วน !
1. ควบคุมงานก่อสร้าง และ ตกแต่งภายใน ให้เป็นไปตามแบบที่กำหนดให้ 2. ดูแลความเรียบร้อย และ อำนวยความสะดวกให้ช่างสามารถทำงานได้ 3. ควบคุมดูแลให้ช่างแต่ละงาน สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น 4. ประสาน...

FURNIMART INTERNATIONAL CO., LTD.
1 Position
Salary ตามตกลง
26 Mar 19
16 . พนักงานธุรการประสานงานทั่วไป
1.ป้อนข้อมูลเข้าคอมพิวเตอร์ 2.ประมวลผลข้อมูล 3.จัดเก็บเอกสาร 4.จัดทำรายงาน

บริษัท กระเบื้องดินเผาลำปาง - ไทย จำกัด
2 Position
Salary 15,000
26 Mar 19
17 . พนักงานขับรถกระบะส่งของ / ส่งเอกสาร
-ส่งของในพื้นที่กรุงเทพตามที่บริษัทจัดส่งให้ -ส่งทีมงานช่างตามไชค์งานต่างๆ -ส่งเอกสารเก็บเช็ควางบิล

บริษัท วิชิตผลโภค จำกัด
2 อัตรา
Salary 9,500-12,000
26 Mar 19
18 . Draftsman / พนักงานเขียนแบบ
บริษัทเดียคริทกำลังมองหาคนที่มีความสามารถทางในการเขียนแบบบ้าน (Floor plan) และสนใจเป็นส่วนนึงของบริษัทเราที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว ลักษณะของงานประกอบด้วยการเขียนแบบ 2D หรือ 3D ตามต้นแบบฉบับบ้าน โดยใช...

บริษัท เดียคริท (ไทยแลนด์) จำกัด
หลายอัตรา
Salary 15,000 บาท ค่ากะกลางคืนบวก 3,000 บาท
26 Mar 19
19 . วิศวกรออกแบบงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ
- ออกแบบงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ

บริษัท เอสทีพ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
2 ตำแหน่ง
Salary ตามโครงสร้าง
26 Mar 19
20 . วิศวกรออกแบบงานระบบไฟฟ้า
ออกแบบและคำนวณแบบงานระบบไฟฟ้า

บริษัท เอสทีพ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
2 ตำแหน่ง
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
26 Mar 19
  256 Positions      
Sort By 
Disability Jobs