JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  186 Positions      
Sort By 
1 . โฟร์แมน งานเฟอร์นิเจอร์ลอยตัวรับสมัครด่วน !
• ควบคุม ดูแล ตรวจสอบงาน ให้เป็นไปตามรูปแบบ รายการ สัญญา และข้อกำหนด • ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงผู้รับเหมางานของแต่ละโครงการ เพื่อให้การดำเนินการโครงการ เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด ...

บริษัท ทัสค์ อินทีเรีย จำกัด
1 อัตรา
Salary 15,000-25,000.- บาท
19 Aug 19
2 . Digital Marketing
-วางแผนสื่อสารทางการตลาด โปรโมชั่น โฆษณา กลยุทธ์ทางการตลาด -คิด Content ในการโปรโมทสินค้าทาง Online และOffline -ดูแลทำการตลาดออนไลน์ในสื่อต่างๆ เพื่อสร้างยอดขาย และประชาัสมพันธ์ -จัดทำสื่อภาพ,วิดีโ...

บริษัท คาซา รอคคา จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามที่ตกลง
19 Aug 19
3 . โฟร์แมน
- ควบคุมประสิทธิภาพงานให้เป็นไปตามมาตรฐาน - ปฏิบัติตามแผนงานขั้นตอนการติดตั้ง และรายงาน Progress การติดตั้ง - ทำการตรวจสอบหน้างาน,วัดหน้างาน และเขียนแบบ - มอบหมายงานให้ผู้รับเหมา และตรวจสอบคุณภาพงา...

บริษัท คาซา รอคคา จำกัด
1 อัตรา
19 Aug 19
4 . เจ้าหน้าที่เขียนแบบ Shop Drawing
- เขียนแบบตามความต้องการ - เขียนแบบ โดยใช้โปรแกรม AUTO CAD - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท โฮชิ (ไทย) จำกัด
หลายอัตรา
19 Aug 19
5 . ผู้จัดการโครงการ , ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ (บริหารงานตกแต่งภายในและงานก่อสร้าง)
- เข้าประจำหน่วยงานตามโครงการต่างๆ - บริหารจัดการงาน ให้ถูกต้อง และสำเร็จลุล่วง ตามแบบและระยะเวลาที่กำหนด - ถอดแบบและประเมินราคา พร้อมทำจัดรายการ BOQ - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ - รายง...

บริษัท โฮชิ (ไทย) จำกัด
หลายอัตรา
19 Aug 19
6 . โฟร์แมนคุมงาน (งานก่อสร้างและงานตกแต่งภายใน)
- เข้าประจำหน่วยงานตามโครงการต่างๆ - บริหารงจัดการ วางแผนการทำงาน ให้ช่าง และ/หรือ ผู้รับเหมาทำงานให้ถูกต้องตามแบบ - รายงานความคืบหน้าและผลการทำงานให้ผู้จัดการโครงการทราบเป็นประจำทุกวัน - ประส...

บริษัท โฮชิ (ไทย) จำกัด
หลายอัตรา
19 Aug 19
7 . ช่างสี, ช่างไม้
ช่างสี - รับผิดชอบงานทำสี ประตู หน้าต่าง ผนัง ฝ้าเพดาน ตู้ เฟอร์นิเจอร์ ฯลฯ ช่างไม้ - รับผิดชอบงานไม้ เช่น งานประตู หน้าต่าง ผนังไม้อัด ตู้ เฟอร์นิเจอร์ ฯลฯ

บริษัท โฮชิ (ไทย) จำกัด
หลายอัตรา
19 Aug 19
8 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย (Sales Executive)
• เสนอขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้ลูกค้า • จัดเตรียมข้อมูลผลิตภัณฑ์ตามความต้องการและเงื่อนไขการขายของลูกค้าแต่ละราย • รวมรวมและจัดเก็บข้อมูลการสั่งซื้อของลูกค้าเข้าระบบฐานข้อมูล • ประสานงานกับฝ่ายผลิตเ...

TP World Product Co., Ltd.
2 อัตรา
19 Aug 19
9 . ช่างเชื่อม/ ช่างตัดพับโลหะ/ พนักงานทั่วไปรับสมัครด่วน !
- เชื่อมเหล็ก/สเตนเลสและประกอบติดตั้งหน้างาน - ตัดพับโลหะตัดแผ่นเหล็กและสเตนเลสตามขนาดของหน้างานที่สั่งผลิต - ดูแบบเป็นที่คุมเครื่องจักรตัด/พับ - พนักงานทั่วไป กรรมกรแบกหาม ลูกมือช่าง

บริษัท วิชิตผลโภค จำกัด
30 อัตรา
Salary 300-600/วัน
18 Aug 19
10 . .NET Developer (C#)
• ออกแบบ และพัฒนา Web-based application โดยใช้ ASP.NET C# แบบ MVC • วิเคราะห์ศึกษาและวางแผน User Experience (UX) ที่เหมาะสมกับงาน • นำเสนอและแนะนำ นวัตกรรมเชิงโปรแกรมใหม่ๆ ที่ตอบโจทย์ตามความต้องการข...

บริษัท ดีไซน์ ซันเด จำกัด
1 Position
Salary ตามประสบการณ์
18 Aug 19
11 . Web Programmer
- พัฒนาเว็บไซต์ทั้ง Frontend และ Backend ตามระยะเวลาและดีไซน์ที่ได้รับมอบหมาย - สามารถวิเคราะห์ศึกษาและวางแผน User Experience (UX) ที่เหมาะสมกับงาน - นำเสนอและแนะนำ นวัตกรรมเชิงโปรแกรมใหม่ๆ ที่ตอบโจ...

บริษัท ดีไซน์ ซันเด จำกัด
1 Position
Salary ตามประสบการณ์และโครงสร้างของบริษัท
18 Aug 19
12 . Sales Spec, Sales Project, Sales Executive | งานโครงการ วางสเปคสินค้า
1. หาลูกค้าใหม่ รักษาฐานลูกค้าเก่า กลุ่มลูกค้าประเภท ผุ้ออกแบบ ผุ้รับเหมา 2. รับผิดชอบยอดขายตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด 3. วางแผนการทำงาน รายงานผลการทำงาน และประชุมประจำสัปดาห์ 4. มีความรู้ความเข้าใจ...

บริษัท ไทยเมก้า จำกัด
2 Position
Salary 22,000 - 70,000
18 Aug 19
13 . พนง.ควบคุมเครื่องจักร
1.ควบคุมดูแลการทำงานของเครื่องเจาะหรือเครื่องCNCหรือเครื่องตัด 2.ซ่อมบำรุงเครื่องจักรเบื้องต้น

Kanok Furniture and Decoration Co.,Ltd.
1 อัตรา
Salary 10,000 - 13,000 บาท
19 Aug 19
14 . แม่บ้านดูแลผู้สูงอายุ (พักบ้านนายจ้าง อาหารฟรี รายได้รวม18,000)
- ดูแลผู้สูงอายุ ประจำบ้านนายจ้าง - ดูแลเรื่องการรับประอาหาร - อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย - ทำงานวันอาทิตย์ ให้เพิ่มวันละ 800.-

Kanok Furniture and Decoration Co.,Ltd.
1 อัตรา
Salary 18,000 บาท
19 Aug 19
15 . Supervisor (โฟร์แมนควบคุมงานตกแต่งภายใน)
- รับผิดชอบในการรับของ ตรวจเช็คของที่ผลิตจากทางโรงงาน - ควบคุมพนักงานขนของเพื่อจัดส่งเข้าพื้นที่ ตามแผนงานที่วางไว้ - ดูแลจัดเก็บของที่ผลิตจากทางโรงงานเข้าไซด์งาน ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย

Kanok Furniture and Decoration Co.,Ltd.
2 อัตรา
Salary N/A
19 Aug 19
16 . Interior Coordinator(Interior / Construction)รับสมัครด่วน !
- Co-ordinate with potential or future customer for tendering process. - Act as the point of contact and updated project status to all participants. - Liaise with clients and 3rd parties to clarify ...

Kanok Furniture and Decoration Co.,Ltd.
1 อัตรา
Salary N/A
19 Aug 19
17 . Senior Supervisor (ควบคุมงานตกแต่งภายใน,ก่อสร้าง )
- รับผิดชอบในการรับของ ตรวจเช็คของที่ผลิตจากทางโรงงาน - ควบคุมพนักงานขนของ เพื่อจัดส่งของเข้าพื้นที่ ตามแผนงานที่วางไว้ - ดูแลจัดเก็บของที่ผลิตจากทางโรงงานที่ส่งเข้าไซท์งาน ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย

Kanok Furniture and Decoration Co.,Ltd.
2 อัตรา
19 Aug 19
18 . เจ้าหน้าที่แยกเนื้องาน / คิดราคางานตกแต่งภายใน
- สอบราคางานสั่งทำตามแบบ และเช็คราคาวัสดุที่ต้องจัดซื้อ - กรอกปริมาณลงตาราง BOQ (ฟอร์มกรอกราคา) - กรอกราคาลงตาราง BOQ โดยมีการจัดทำ Back up ราคาไว้ (หลักฐานการคำนวณ) - ตรวจทานความถูกต้อง นำเสนอผู้อ...

Kanok Furniture and Decoration Co.,Ltd.
1 อัตรา
19 Aug 19
19 . เจ้าหน้าที่ขยายแบบ/เขียนแบบ Auto cad
- เขียนแบบตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมาย โดยใช้โปรแกรม AUTO-CAD หรืออื่นๆ - อ่านแบบ วิเคราะห์แบบ และขยายแบบ

Kanok Furniture and Decoration Co.,Ltd.
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
19 Aug 19
20 . ออกแบบ landscape และจัดสวน
- ออกแบบ landscape เกี่ยวกับการจัดสวน

Green Care Professional Co., Ltd.
1 Position
Salary ตามตกลงและประสบการณ์
18 Aug 19
  186 Positions      
Sort By 
Disability Jobs