JOBTHAI.COM - The Most Convenient Site to Find or Post Jobs in Thailand
Log in
For Employer
For Job Seeker
  48 Positions      
Sort By 
1 . พยาบาลวิชาชีพ/ผู้ช่วยพยาบาล/พยาบาลห้องผ่าตัด
1. ช่วยเหลือและดูแลผู้รับบริการตามคำสั่งแพทย์ 2. ติดตาม ประเมินอาการผู้รับบริการ 3. ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย 4. ปฏิบัติงานตามขอบเขตและจรรยาบรรณของวิชาชีพ 5. ดูแลและรักษาอุปกรณ์เครื่องมือแพทย...

คลินิกเวชกรรม แฟมิลี่เฮลท์
3 Position
Salary ตามประสบการณ์ และโครงสร้างของบริษัท
19 Dec 18
2 . Nurse – Claims AssessorUrgently Required !
Essential Job Functions: •Verify Claim •Sending email and fax to confirm of document receiving •Organize and manage documents •Prepare monthly reports and check that all data are correct before ...

AWP Services (Thailand) Co., Ltd.
3 อัตรา
Salary 25,000-35,000 + shift allowance + attendance incentive + transportation allowance
19 Dec 18
3 . นางพยาบาล ผู้ให้คำปรึกษา(แม่และเด็ก)รับทั้ง Part-time และ Full-timeรับสมัครด่วน !
ให้คำปรึกษาและคำแนะนำด้านสุขภาพและโภชนาการกับคุณแม่ตั้งครรภ์, คุณแม่ให้นม จนถึงการดูแลเด็กเล็กผ่านทางโทรศัพท์และทาง Social Network(โปรแกรม Line) สามารถเลือกกะที่สะดวกได้ กะที่ 1 07.00-16.00 น. กะที...

1577 Home Shopping Co., Ltd.
10 อัตรา
Salary เวรละ 1,000 บาท (หากส่ง 10 เวรขึ้นไปได้เวรละ 1,200 บาท )
18 Dec 18
4 . พยาบาลวิจัย
1. Explain the protocol to the patient according to the information sheet, especially known data about the study medication, standard treatment, research goals, status of patient’s disease, disease pr...

ศูนย์ประสานความร่วมมือระหว่างไทย-ออสเตรเลีย-เนเธอร์แลนด์ เพื่อการศึกษาวิจัยทางคลินิกด้านโรคเอดส์
1 อัตรา(สถาบันโรคทรวงอก) / 2 อัตรา(HIV-NAT)
Salary attractive salary
18 Dec 18
5 . พยาบาลวิชาชีพ (OPD/WARD/RR/วิสัญญี)รับสมัครด่วน !
- ดูแลลูกค้าที่มารับบริการแผนกผู้ป่วยใน ผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยหลังผ่าตัด

บริษัท เอ็ม เอฟ เซอร์เจอรี่ เซ็นเตอร์ จำกัด
5 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์และความสามารถ
18 Dec 18
6 . พยาบาลวิชาชีพ (IVF) ประจำ Meko Clinicรับสมัครด่วน !
- ให้คำแนะนำคนไข้ก่อนและหลังผ่าตัด - อธิบายขั้นตอนการรักษาและกระบวนการต่างๆ - ตามผล lab เพื่อรายงานแพทย์ - ประสานงานภายในแผนกและนอกแผนก - อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

Mekoclinic
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
18 Dec 18
7 . พยาบาลOR Full Time ประจำMeko Clinic
1.เช็คประวัติผู้รับบริการ,ช่วยทำหัตถการทางการแพทย์ 2.ดูแลความสะอาดและจัดเตรียมอุปกรณ์ทางการแพทย์ประจำห้องผ่าตัด 3.ดูแลและเตรียมความพร้อมให้กับผู้รับบริการก่อนการผ่าตัด 4.ดูแลผู้รับบริการระหว่างการผ...

Mekoclinic
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง
18 Dec 18
8 . พยาบาล (ดูแลด้านการปลูกเส้นผม) ประจำ Meko Clinic
1.เช็คประวัติผู้รับบริการ 2.ดูแลความสะอาดเตรียมความพร้อมอุปกรณ์และจัดเตรียมอุปกรณ์ทางการแพทย์ 3.ดูแลและเตรียมความพร้อมให้กับผู้รับบริการก่อนทำเคสและขณะทำเคสศัลยกรรม 4.ประสานงานด้านการส่งเครื่องมือแ...

Mekoclinic
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง
18 Dec 18
9 . พยาบาลวิชาชีพ(RN) ER/OR/LR/NSY/ICU/CCU/IPD/OPDรับสมัครด่วน !
• ปฎิบัติการพยาบาลตามมาตรฐานวิชาชีพครอบคลุม 4 มิติสุขภาพ และองค์รวม • ปฎิบัติตามวิสัยทัศน์ เข็มมุ่ง พันธกิจของโรงพยาบาล และพิทักษ์สิทธิผู้ป่วยรวมทั้งระเบียบวินัย นโยบาย และข้อกำหนดของงานพยาบาล • กำก...

บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
Salary เงินเดือนประจำ และอื่นๆ โบนัสตามผลงาน และผลประกอบการ
18 Dec 18
10 . Claim Assessor (Nurse)/พยาบาลพิจารณาสินไหมสุขภาพ
•Check / Consider In-Depth Insurance (OPD) and In-Patient (IPD) Direct Claims (IPD) are also included. Thai-Re / Swiss-Re / RGA or Reinsurers. •Pre-existing condition check and condition check / hist...

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด / Zuellig Pharma Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างองค์กร
18 Dec 18
11 . Medical Coordinator (พยาบาล)
1. ประเมินค่ารักษาพยาบาลในการรักษา 2. การให้ข้อมูลเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับการรักษาพยาบาล 3. จัดทำระบบข้อมูลกลางการประเมินค่ารักษาพยาบาล 4. รวบรวมและติดตาม Corporate KPIs และ Patient Management, พ...

โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์
2 อัตรา
18 Dec 18
12 . วิสัญญีพยาบาล
1. จัดเตรียมยาและครุภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับงานวิสัญญี 2. ดูแลอุปกรณ์เครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับงานวิสัญญีให้เพียงพอต่อการใช้งาน 3. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน และบุคคลากรที่เกี่ยวข้องกับงาน 4. มีความรู...

โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์
1 อัตรา
18 Dec 18
13 . พยาบาลวิชาชีพ
1.มีความรู้ความสามารถในงานการพยาบาลอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ 2.มีความรู้ความเข้าใจในวิสัยทัศน์ พันธกิจและแผนงานด้านต่างๆของหน่วยงานที่สังกัด 3.มีความสามารถในการจัดทำแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบ...

โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์
จำนวนมาก
Salary ตามตกลง
18 Dec 18
14 . Claim Assessor (Nurse) : พยาบาลพิจารณาสินไหมสุขภาพรายบุคคล
• ตรวจสอบ/พิจารณา งานที่เกี่ยวเนื่องกับการจ่ายสินไหมประกันภัยรายบุคคลสำหรับผู้ป่วยนอก (OPD) และผู้ป่วยใน (IPD) ที่ใช้ ระบบ Direct Claim (ลูกค้าเรียกเก็บจากบริษัทฯ โดยตรง) รวมถึงพิจารณาการนำส่งเคสไป...

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
4 Position
18 Dec 18
15 . Call Center (skill nurse)
- ให้คำแนะนำ, ปรึกษา, ติดตามงาน และประสานงาน ให้แก่ลูกค้าประกันกลุ่มที่โทร เข้ามาสอบถามข้อมูลทางโทรศัพท์ในงานด้านประกันชีวิตกลุ่ม ในแง่ของข้อมูลด้านสุขภาพ - รับเรื่องร้องเรียนเบื้องต้น - ติดต่อประส...

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
1 Position
18 Dec 18
16 . พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้ (NA/PN)
- ดูแลงานบริการ ด้านการพยาบาลประจำตำแหน่งผู้บริหาร - สืบค้นข้อมูลด้านสุขภาพและโภชนาการให้กับผู้บริหาร - ช่วงเวลาปฏิบัติงาน 18.00 - 06.00 น. (กลางคืน)

Syntec Construction Public Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์ + โอที
18 Dec 18
17 . พยาบาลห้องผ่าตัด (ประจำสถาบันเสริมความงามเดอมาสเตอร์-สุขุมวิท63)รับสมัครด่วน !
พยาบาลประจำห้อง OR คอยดูแลช่วยเหลือแพทย์ในการทำหัตถการต่างๆ

กลุ่มบริษัทในเครือ LOTUS BEDDING GROUP
2 อัตรา ด่วนมาก!
Salary ตามตกลง
18 Dec 18
18 . เจ้าหน้าทิ่พิจารณาสินไหมทดแทนอุบัติเหตุและสุขภาพ (In-house Claim Assessor)
• พิจารณาสินไหมประกันอุบัติเหตุและสุขภาพ • วิเคราะห์และตรวจสอบข้อมูลการเรียกร้องของลูกค้า • ประสานงานระหว่างลูกค้า, บริษัทประกันภัย และบริษัทผู้ให้บริการภายนอก (TPA) • ติดตามงานในแต่ละวันเพื่อตรวจส...

อาคเนย์ กลุ่มธุรกิจประกันและการเงิน
2 Position
Salary พิจารณาตามประสบการณ์และความสามารถ
18 Dec 18
19 . พยาบาลพิจารณารับประกันชีวิต/พยาบาลพิจารณาสินไหม
พยาบาลพิจารณารับประกันชีวิต - พิจารณาใบคำขอรับประกัน - ตามหลักการทางการแพทย์ - ตรวจสอบความถูกตองของเอกสาร - อนุมัติการรับประกันชีวิต - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย พยาบาลพิจารณสินไหม - พิจารณ...

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
3 อัตรา
Salary N/A
18 Dec 18
20 . พยาบาล ประจำราชเทวีคลินิก สาขาเพลินจิต (ติด BTS)
เป็นผู้ช่วยแพทย์ ประสานงาน เวชระเบียน จัดยา

บริษัท แพน ราชเทวี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (แพนคอสเมติก)
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
18 Dec 18
  48 Positions      
Sort By 
Disability Jobs